13°
24°
10°
Fotó: gs

Köztiszteletben álló pedagógusokat köszöntött Celldömölk

Díszdiplomák átadásával kezdődött meg a nyílt képviselő-testületi ülés tegnap délután a városházán. Köztiszteletben álló arany- és gyémántdiplomás pedagógusokat köszöntöttek.

– Embert nevelni igen szép és nehéz hivatás. Mindazok, akik nemzedékek sorát tanították írásra, olvasásra, számolásra, humán és reál tárgyakra, sportra, felelősséget vállaltak. Tudjuk jól, hogy az oktató-nevelő munka felelősségét csak az elhivatott, alázattal dolgozó emberek tudják, tudták vállalni

– mondta köszöntőjében Fehér László polgármester.

A 60 éve végzett Vida Lajosnénak az Eötvös Loránd Tudományegyetem adományo­zott gyémánt oklevelet. Vida Lajosné Németh Gizella okleveles tanítónő 1958-ban a Kőszegi Tanítóképző Intézetben szerzett diplomát. Ahogy sokan ismerik: Gizi néni Iváncon kezdte pedagógusi pályafutását, majd Kemenessömjénben tanított, 1973 óta volt a város pedagógusa. Pályafutása alatt türelemmel, szeretettel nevelte a gyermekeket, tanítványait teljes odaadással oktatta. Lelkiismeretesen végezte tanítói munkáját, példamutató pedagógusként emlékeznek rá kollégái és tanítványai egyaránt. Emberségben, szakmai tudásban, segítőkészségével kiemelkedett munkatársai közül. Önzetlenül segítette fiatal pályatársait. Gizi néni a Gáyer Gyula Általános Iskola tanítónőjeként fejezte be pedagógusi pályafutását.

Farkas Gábor jegyző, Fehér László, Hegyi Dániel, Varga Sándorné, Balogh Ernő, Vida Lajosné, Söptei Józsefné alpolgármester
Fotó: gs

Hegyi Dánielnek a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara adományozott gyémánt oklevelet. Hegyi Dániel matematika–fizika szakos általános iskolai tanár 1955-ben az Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskolán szerzett diplomát. A kezdeti vásárosmiskei évek után a kemenesmihályfai iskolában tanított, igazgatta az iskolát, majd a celldömölki Eötvös-iskolában folytatta pályafutását. Kiváló pedagógusai, Szente Imre, Jónás Márton, Öveges professzor példát mutattak számára oktatásból és nevelésből egyaránt. Fontosnak tartotta a diákok versenyekre való felkészítését, és ezt az elért eredmények is igazolják. Pedagógusi pályája során munkatársaival nyitott, a közösséget pozitív irányba formáló személyiség volt. Dani bácsi az Eötvös Loránd Általános Iskola tanáraként fejezte be pedagógusi pályafutását.
Díszdiplomát vett át Varga Sándorné, akinek a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara adományozott arany oklevelet. Varga Sándorné Balogh Mária matematika–kémia szakos általános iskolai tanár 50 éve, 1968-ban a Pécsi Tanárképző Főiskolán szerzett diplomát. Varga Sándorné Magdi néni a bobai iskolában kezdte pályafutását, 1976 óta tanított a celldömölki Gayer-iskolában. Szaktárgyai oktatása mellett osztályfőnöki teendőket is ellátott, mentorként működött közre a következő pedagógusgeneráció képzésében, valamint oktatott a dolgozók esti iskolájában. Magdi néni a Gayer Gyula Általános Iskola tanáraként fejezte be pályafutását.
Balogh Ernőnek a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara adományozott arany oklevelet abból az alkalomból, hogy ötven éve szerezte meg magyar–ének szakos tanári diplomáját a Pécsi Tanárképző Főiskolán. Balogh Ernő előbb tanítóként diplomázott, majd munka mellett szerezte meg második diplomáját. Pedagógusi éveinek nagy részét Ostffyasszonyfán töltötte, ahol a tanítás mellett előbb igazgatóhelyettesi, majd igazgatói teendőket vállalt. Emberségével, szakmai tudásával, segítőkészségével példát mutatott tanítványainak és kollégáinak egyaránt. Ernő bácsi az ostffyasszonyfai Petőfi iskola tanáraként fejezte be pedagógusi pályafutását.

Hozzászólások

13°
24°
10°
Közepesen felhős
H
17°
14°
K
15°
Sz
15°
Cs
20°
Elmagányosodás
Hiányoznak a valódi, erősödnek a virtuális kapcsolataink
falunap / 46 perce
Elkészült az ország első ponyvaszínpada – A sportöltözőt is felavatták Keléden
A kelédi olyan falunap, ahová irodalmi előadást hívnak, meg persze a muzsikának is volt helye. És avatóknak: elkészült a sportöltöző és a ponyvaszínpad. A falunap hívószava a büszkeség.
Gyász
"Légy boldog ott, ahová mentél, Nem haltál meg csak álmodni mentél. Ha lenne egy út, amely az otthon felé vezet, Ugye hazajönnél és letörölnéd az érted hulló könnyeket?" Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy BORSICS ZOLTÁN életének 78. évében elhunyt. Szeretett halottunk hamvainak végső nyugovóra helyezésére 2018. szeptember 25-én, kedden 10.30-kor a szombathelyi, Jáki úti temetőben kerül sor. Lelki üdvéért a gyászmise 8.00 órakor a Székesegyház Madonna-kápolnájában lesz. Kérjük a részvétnyilvánítások mellőzését! Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik bánatunkban együtt éreznek velünk. Gyászoló családja
Szomorúan tudatjuk, hogy özv. MOLNÁR JÁNOSNÉ szül.: Horváth Erzsébet a KÖJÁL nyugdíjasa életének 91. évében meghalt. Hamvait családi körben helyeztük örök nyugalomra. Gyászoló család
50 éves érettségi találkozónkon tisztelettel emlékezünk elhunyt IGAZGATÓNKRA TANÁRAINKRA és OSZTÁLYTÁRSAINKRA A szentgotthárdi Vörösmarty Mihály Gimnázium 1968-ban végzett 4./B. osztálya
Az 50 éves érettségi találkozónkon tisztelettel emlékezünk elhunyt IGAZGATÓNKRA OSZTÁLYFŐNÖKEINKRE TANÁRAINKRA és OSZTÁLYTÁRSAINKRA Szentgotthárdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban 1968-ban végzett 4./C. osztály
"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak, árnyak, álmok, évek..." (Juhász Gyula) Fájó szívvel emlékezünk MOLNÁR JÁNOS halálának 5. évfordulóján. Szerető családja
Szomorúan tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VARGA GYULA életének 90. évében csendesen elhunyt. Temetése 2018. szeptember 26-án, szerdán a 14 órakor kezdődő gyászmisét követően lesz az alsó-szelestei temetőben. Gyászoló szerettei
Fájó szívvel tudatjuk mindenkivel, aki ismerte és szerette, hogy FODOR JÓZSEFNÉ volt cipőgyári dolgozó (szabászat) 85 évesen szeptember 13-án örökre eltávozott szerető családja köréből. Búcsúztatása szűk körben lesz. Gyászoló család
"Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel, De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, Mert te a jónál is jobbat érdemeltél." Fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyánk EREDICS IMRÉNÉ szül. Puklér Ilona életének 85. évében elhunyt. Temetése 2018. szeptember 25-én 14 óra 30 perckor lesz a csényei külső temetőben. Előtte 14 órakor gyászmise. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család Sárvár, Pecöl
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZALINKA JÓZSEF sárvári lakos életének 84. évében hosszantartó, súlyos betegség után elhunyt. Örök nyugalomra helyezése 2018. szeptember 25-én 14 órakor lesz a sárvári városi temetőben. A gyászoló család
A Berzsenyi Dániel Közgazdasági Technikum Kereskedelmi tagozatán 1968-ban végzett diákok, az 50 éves érettségi találkozó alkalmából kegyelettel emlékezünk elhunyt Igazgatónkra Tanárainkra és Osztálytársainkra. IV. B osztály
"A szív sajog, a fájdalom nő, nem hoz enyhülést a múló idő. Évre év jön, az idő elrepült tova, de mi téged nem feledünk soha." Emlékezünk SZÉKELY JÓZSEF halálának 6. évfordulóján. Szerető feleséged, fiad Zsolt és családja
"Elmentem szeretteim, nehéz volt már élni, Kopogok a jó Istennél bebocsátást kérni. Búcsúzom tőletek, nekem így már könnyebb, Értem néhanapján ejtsetek egy könnyet." Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szerető feleség, édesanya, nagymama és rokon, REMÉNYI TIBORNÉ szül. Szijj Márta hosszan tartó betegség után, életének 76. évében csendesen elaludt. Örök nyugalomra helyezése 2018. szeptember 25-én, kedden 16 órakor lesz a velemi temetőben. Engesztelő gyászmise a kőszegszerdahelyi templomban 15.15-kor. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az utolsó útjára elkísérik, bánatunkban bármely módon velünk éreznek. Külön köszönet a kőszegi Munkácsy utcai Idősek Otthona minden dolgozójának a szeretetteljes gondoskodásért és az önzetlen ápolásért. A gyászoló Reményi család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik NOVÁK GÁBOR temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték és gyászunkban bármely módon osztoztak. Gyászoló családja
"Elmentem Tőletek, nem tudtam búcsúzni, Nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, Ha látni akartok nézzetek az égre." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, testvér, NÉMETHNÉ VARGA IBOLYA szül.:Varga Ibolya szerető szíve 54 éves korában örökre megpihent. Temetése 2018. szeptember 27-én, csütörtökön 14.45-kor lesz a szombathelyi Jáki úti temetőben. Gyászmise aznap 7.30-kor a Szombathely-Szöllős Jézus Szíve-templomban. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. A gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SIMON JÓZSEF a Vasi Volán nyugdíjasa életének 70. évében itt hagyott bennünket. Örök nyugalomra helyezése szeptember 26-án, szerdán a 15.15 órai gyászmisét követően 16 órakor lesz a váti temetőben. Tisztelettel mondunk köszönetet mindazoknak, akik bánatunkban bármely módon együtt éreznek velünk. Gyászoló felesége, gyermekei
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, dédapa, rokon és barát NAGY FERENC életének 81. évében örökre megpihent. Végső nyugalomra helyezésére szeptember 26-án, szerdán az új oladi templom urnatemetőjében a 14.30-kor kezdődő gyászmisét követően családi, baráti körben kerül sor. Emléke szívünkben örökké él. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LÁSZLÓ ISTVÁNNÉ szül. Dancsecz Magdolna életének 64. évében elhunyt. Temetése 2018. szeptember 28-án, pénteken 15 órakor lesz a zsidai temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
"Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ISZAK IMRE életének 84. évében elhunyt. Temetése 2018.szeptember 26-án, szerdán 15 órakor lesz a körmendi temetőben. Gyászmise aznap 14 órakor a Szent Erzsébet templomban. Gyászoló unokahúga és férje
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették, hogy PÁLFY MÁRIA életének 70. évében megpihent. Örök nyugalomra helyezése szeptember 27-én, csütörtökön, a 15.15 órai gyászmisét követően lesz Ják község temetőjében 16 órakor. Megköszönjük mindenkinek, aki az utolsó útjára elkíséri. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló szerettei
"Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre!" Szívünk örök fájdalmával tudatjuk, hogy Horváth Vincze József életének 61. évében váratlanul elhunyt. Utolsó útjára 2018. szeptember 25-én 16 órakor kísérjük a magyarnádaljai temetőben. Előtte gyászmise 15 órakor a vasaljai templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik őt utolsó útjára elkísérik. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Egyetlen imádott lánya, felesége, húga és családja
Háromszoros túlterhelés / 1 órája
Már kétszáznál is több áldozata van a Viktória-tavi kompkatasztrófának
időjárás / 1 órája
Hidegfront hozta meg az őszt Vas megyébe
Bakos Ágnes
Tapintható a turizmus dinamizmusa / 1 órája
Szívesen mennek a kirándulók Kőszegre
Vas Népe
kijáró / 1 órája
Kevesebb az álláskereső Burgenlandban
Vas Népe
kiállítás / 1 órája
Osztrák művészek az Írottkő-aulában
Tóth Kata
ti küldtétek / 1 órája
Aranyra festett pillanatok Szombathely határában
vaol.hu