Belföld

2010.02.18. 15:30

Rendőrségi évérteklő: a közbiztonság alapfelszereltség

A romaellenesség megjelenése, a közéleti személyek fenyegetése, az agresszió erőteljesebbé válása jelentett nagyobb kihívást a rendőrségnek tavaly - mondta Bencze József országos rendőrfőkapitány a rendőrség évértékelő és feladatmeghatározó értekezletén csütörtökön Budapesten.

MTI

A főkapitány elmondta: az extremizmus, a romaellenesség megjelenése, a közéleti személyek fenyegetése, a gyakoribb zaklatás, a gazdasági válság hatásai, az erőteljesebb agresszió a mindennapokban és a H1N1 vírus okozta pandémia jelentett kihívást a rendőrségnek 2009-ben. 

Hangsúlyozta: az ország bűnügyi veszélyeztetettsége hosszabb ideje az Európai Unió tagállamainak középátlaga körül mozog, esetenként némileg kedvezőbb. A közvélemény-kutatások azt jelzik, hogy a lakosság többsége megfelelőnek, közepesen jónak, egyesek kitűnőnek érzi a közbiztonságot. A főkapitány felhívta a figyelmet arra, hogy az európai uniós csatlakozása óta az ország közbiztonságának védelme mellett a rendőrség az EU kollektív közbiztonságának megóvásáért is felel. 
 
Bencze József elmondta: tavaly az átszervezés, a szakközépiskolai évek beszámításáról szóló legfelsőbb bírósági döntés hatására többen nyugdíjba vonultak, a 45.447 státusból 43.278 van betöltve, az átlagéletkor pedig 33,8 év, némileg nőtt a korábbiakhoz képest. Az 50 év felettiek száma 246-ra csökkent, az "elvándorlás" 40 év fölött jellemző. A nyugdíjba vonult hivatásosok visszafoglalkoztatására indított programra 160-an jelentkeztek. Egy rendőrre 284 lakos jut, Budapesten 255.
 
A főkapitány bejelentette: a lakhatási támogatást, amelyet a Budapesti Rendőr-főkapitányságon a tiszthelyetteseknek vezettek be, kiterjesztik az egész országra. Elmondta azt is, hogy a hivatásosok 36 százalékát oltották be a H1N1 vírus ellen. 

Tavaly beszereztek 19.200 láthatósági mellényt, 1200 gépkocsit (ezzel a rendőrségi gépjárművek átlagéletkora három év körüli lett), 800 millió forintért lövedékálló mellényt. Az idén március-áprilisban 250-300 új sebességmérőt akarnak rendszerbe állítani, továbbá 800 új gépkocsit. 

Tavaly 4,4 millió túlórát tudtak kifizetni, ez olyan, mintha 2.100 rendőr dolgozott volna a meglévő állományon kívül - tette hozzá, hangsúlyozva, hogy a költségvetés az idén nem ad forrást a tavalyihoz hasonló nagyságú túlóra-finanszírozásra. Kiemelte, hogy hiány nélkül zárták 2009-et, akárcsak az előző kettőt. 

2009-ben 394 ezer bűncselekmény vált ismertté, 14.500-zal kevesebb, mint egy évvel korábban, vagyis folytatódott a néhány éve jellemző, mérsékelt ütemű csökkenés. A bűncselekmények harmadát Budapesten és Pest megyében követik el, de bűnügyileg az átlagosnál jobban fertőzött Hajdú-Bihar és Somogy megye is. 

A bűncselekmények kétharmada továbbra is vagyon elleni volt, de örvendetes, hogy a tulajdonosok nagyobb gondot fordítanak a védekezésre. 

A közterületi bűncselekmények száma 17,2 százalékkal mérséklődött - ez az elmúlt öt év legkedvezőbb adata -, de az erőszakos, garázda bűncselekményeké csak 2,5 százalékkal csökkent. 

A főkapitány kiemelte: több kistelepülésen jelentősen rontja a lakosság szubjektív biztonságérzetét a szabálysértések számának növekedése, továbbá az, hogy egyesek semmibe veszik az együttélési szabályokat, erre a rendőrség fokozott rendőri ellenőrzéssel válaszol. 

Több készpénz-helyettesítő fizetési eszközt hamisítottak tavaly, mint egy évvel korábban, és jelentősen nőtt a hivatali visszaélések, vesztegetések, a zaklatások, a sikkasztások, a közfeladatot ellátó és a hivatalos személy elleni erőszakos cselekmények száma, és többen vezettek bódult állapotban, gyógyszer vagy kábítószer hatása alatt.

A személygépkocsi-lopások száma 18 százalékkal csökkent, 12 százalékkal kevesebb volt a betöréses lopás, 11 százalékkal a kábítószerrel visszaélés, a jármű önkényes elvétele, az ittas vezetés, a csalás és a lopás. 

A külföldi bűnelkövetők száma három százalékkal csökkent, a visszaesők száma 30 százalékkal nőtt. A 60 év feletti bűnelkövetők száma - bér részarányuk nem nagy - nőtt tavaly, de kevesebb a gyermek- és fiatalkorú elkövető. A sértettek száma nem változott jelentősen, 31 százalékkal kevesebb külföldi vált tavaly bűncselekmény áldozatává. 

Tavaly 620 ezer szolgálati órában 19 ezer rendezvényt biztosítottak, ebből négyezer volt a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó demonstráció. 
 
Közlekedési balesetben 18 százalékkal, 179-cel kevesebben haltak meg, mint 2008-ban. Felhívta a figyelmet arra, hogy 1964-ben (amikor 100 ezer gépkocsi volt az országban) többen haltak meg közúti balesetben, mint tavaly. Jelezte: márciustól következetesen fellépnek a gyalogosok, kerékpárosok védelméért. Az ittas vezetőkkel szemben hirdetett zéró tolerancia jegyében 15 ezer vezetői engedélyt vontak be közúti ellenőrzésekkor. 

Bencze József az idei év feladataként határozta meg, hogy a rendőrség tovább tudja erősíteni a lakosság bizalmát.

OLDALTÖRÉS: Bajnai: biztosítjuk a rendőrség működésének feltételeit

Bajnai: biztosítjuk a rendőrség működésének feltételeit

Bajnai: biztosítjuk a rendőrség működésének feltételeit

Bajnai: biztosítjuk a rendőrség működésének feltételeit

Bajnai Gordon kormányfő azt kérte a rendőri vezetéstől, hogy folytassa tavaly megkezdett "közbiztonsági háló" elnevezésű programját; a miniszterelnök a rendőrség csütörtöki, évértékelő és feladatszabó értekezletén azt ígérte, hogy az ehhez szükséges feltételeket a kormány biztosítja.

Bajnai Gordon azt mondta: a romagyilkosságok miatt indított "közbiztonsági háló" járulékos sikere, hogy  csökkent a közterületeken elkövetett bűncselekmények száma, illetve ezerrel több körözött személyt fogtak el a rendőrök. 

A kistelepüléseken élők biztonságérzetének javítása érdekében a kormányfő a program folytatását kérte a rendőrségtől, és ígéretet tett arra, hogy az ehhez szükséges feltételeket - többek között a túlórapénzt és a benzinpénzt - biztosítják. Megjegyezte ugyanakkor, hogy rengeteg még a tennivaló, mivel van olyan rendőrőrs, amelyiknek a járőre csak naponta 30-40 kilométert autózhat. 

"Magyarországon rendnek kell lennie, nem lehet másként, nincs alternatíva. A közbiztonság ugyanis nem valamifajta választható extra, dísz vagy luxus, hanem alapfelszereltség, aminek biztosítása minden működő demokráciához jár" - szögezte le Bajnai Gordon. Hozzátette: ha nincs biztonság, akkor nincs szabadság sem, "szabadon élni csak félelem nélkül lehet igazán", ezért a közbiztonság megteremtése, megtartása "az egyik legfontosabb közügyünk, jogunk, kötelességünk és felelősségünk". 

A miniszterelnök hangsúlyozta: az ország minden polgárának közös felelőssége a közös biztonság, ez pedig az odafigyelés, az együttműködés és cselekvés kötelezettségét rója ránk. 

Emlékeztetett arra, hogy tavaly szeptemberben jelentette be a "Rend és biztonság program" indulását, amelynek célja, hogy érezhetően javítsák a polgárok biztonságérzetét. Mint hozzátette, a program 70 százalékát már teljesítették, de hangsúlyozta: mit sem érnek a nagy horderejű ügyek felderítései, ha megrendül a lakosság biztonságérzete, ezét kiemelt figyelmet kell fordítani a mindennapok biztonságára. 

A miniszterelnök beszélt arról, hogy a nagyobb városokban megduplázzák a térfigyelő kamerák számát és összekapcsolják a kamerarendszereket, ugyanis az a tapasztalat, hogy ahol több a közterületi kamera, ott érdemben csökken a bűnözés. Mint mondta, jelenleg Győrött, Pécsett, Szegeden, Nyíregyházán, Debrecenben, Kisvárdán, Tiszavasváriban, Ózdon, Cegléden, Monoron és a fővárosban folyik a kamerák telepítése. 

A közterület-felügyelettel rendelkező településeken ötszáz új közterület-felügyelő áll szolgálatba, ezzel 2010 végéig megháromszorozzák a közterület-felügyeletet ellátók számát - fűzte hozzá. 

Megjegyezte: ősz óta száz településen kétezer településőr - vagy seriff - állt szolgálatba. Mint mondta, a rendőrség és polgárőrség mellett megjelent a településőrség, a hivatásszerűen bűnmegelőzéssel foglalkozó, a rendőrséget segítő önkormányzati alkalmazottak "hálója". A legkisebb településen is kell, hogy legyen településőr, ehhez a kormány biztosította a pénzügyi keretet - ígérte. 

Úgy fogalmazott, a jövőben több pénznek kell jutnia a közbiztonságra, hogy több rendőr, több jobban fizetett rendőr legyen. A miniszterelnök kiemelte, hogy a rendőrök "méltósággal tűrik a néha méltatlan helyzeteket" is, s egyúttal köszönetét fejezte ki a nagy horderejű bűnügyek tavalyi felderítése miatt. 

Bajnai Gordon annak apropóján, hogy Románia hamarosan teljes jogú tagja lesz a schengeni övezetnek, azt kérte Bencze József országos rendőrfőkapitánytól és Forgács Imre szakminisztertől, hogy március elejére készítsenek  programot annak érdekében, hogy a mostani romániai határszakaszon dolgozó ezernégyszáz rendőrt a határőrizeti  feladat átalakítása után is megtarthassák a rendőrség állományában. A kormányfő ezt azzal indokolta, hogy
Kelet-Magyarország bűnügyileg az egyik legfertőzöttebb terület, ezért fontos, hogy ezek a rendőrök a későbbiekben  a közterületeken teljesítsenek szolgálatot.

OLDALTÖRÉS: Forgács: a rendőrség felkészülten és szakszerűen dolgozott tavaly

 

 

 

Forgács: a rendőrség felkészülten és szakszerűen dolgozott tavaly

A magyar rendőrség felkészülten és szakszerűen tevékenykedett tavaly - mondta Forgács Imre igazságügyi és rendészeti miniszter a rendőrség évértékelő és feladatszabó értekezletén, csütörtökön Budapesten.

A miniszter szerint el kell ismerni, hogy a lakosság biztonságérzete, főként egyes régiók kistelepülésein, nem javul, részben a gazdasági válság okozta feszültségek, a kisebb súlyú bűncselekmények ezzel is összefüggő szaporodása, a politikai szélsőségek megjelenése miatt. Forgács Imre ezért az idei év egyik legfontosabb feladataként határozta meg a lakosság biztonságérzetének növelését, amit kulturált, szakszerű rendőri intézkedésekkel, a jogsértések következetes üldözésével tart elérhetőnek.
 
A miniszter szerint tovább kell növelni a felderítéssel, megelőzéssel foglalkozó területeken a rendőrök létszámát. Arról is beszélt, hogy a kormány és a tárca a 2009-es "válságévben" is törekedett arra, hogy jusson forrás a rendőrség anyagi és technikai fejlesztésére. 

A kormány a rendőrség számára a 2010-es évre kiemelt feladatként határozta meg a közbiztonság erősítését, illetve a lakosság biztonságérzetének növelése érdekében a "Rend és biztonság" program folytatását. Kiemelt feladat a térfigyelő kamera-hálózat fejlesztése, a tiszthelyettesi állomány konfliktuskezelési képzése, valamint a roma fiatalok rendőrré válásának elősegítése - sorolta a miniszter. 

Az elért eredmények stabilizálása érdekében szorosabb együttműködést várok el a településőrökkel, polgárőrökkel - szögezte le Forgács Imre, hozzátéve, hogy minél több közös szolgálatot kell ellátni ezekkel a szervezetekkel. 

A tárca vezetője elmondta, hogy Bencze József országos rendőrfőkapitánynak kiemelt figyelmet kell fordítania a rendészeti oktatás területén a szervezetrendszer stabilizálására, el kell készítenie a Románia teljes jogú schengeni taggá válása miatt szükségessé váló szervezeti átalakításra vonatkozó javaslatát is. 

Az országgyűlési és önkormányzati választásokkal összefüggésben a rendőrségnek fel kell lépnie a jogsértőkkel szemben, kiemelt feladata a 2011-es EU-elnökségre való felkészülés, illetve a már idén jelentkező feladatainak végrehajtása - hívta fel a figyelmet Forgács Imre. 

A miniszter jelezte: valamennyi parancsnoktól elvárja a költségvetési fegyelmet is.

 

OLDALTÖRÉS: Fidesz: a szocialisták későn hirdetnek harcot a bűnözés ellen

 

 

 


Fidesz: a szocialisták későn hirdetnek harcot a bűnözés ellen

 A Fidesz szerint az MSZP-nek nem nyolc év kormányzás utolsó heteiben kellene harcot hirdetnie a bűnözés ellen, amikor "az országban már egyre elterjedtebb a brutális erőszak".

Kontrát Károly fideszes országgyűlési képviselő közleményében Bajnai Gordon miniszterelnök csütörtöki ígéretét kommentálta így, amely szerint a kabinet biztosítja a tavaly megkezdett "közbiztonsági háló" elnevezésű program folytatásához szükséges feltételeket.

Az elmúlt nyolc év szocialista kormányzatai a bűnözők mentegetésével foglalkozott a közrend biztosítása helyett - értékeli az ellenzéki politikus.

Kontrát Károly kiemeli: a Fidesz viszont "nemzeti ügynek tekinti és garantálja az emberek biztonságát, a rend helyreállítását".

Bajnai Gordon kormányfő a rendőrség évértékelő és feladatszabó értekezletén kifejtette: a romagyilkosságok miatt indított "közbiztonsági háló" járulékos sikere, hogy csökkent a közterületeken elkövetett bűncselekmények száma, illetve ezerrel több körözött személyt fogtak el a rendőrök.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!