Belföld

2010.04.10. 02:29

Április 11-e a költészet napja

Április 11-e József Attila születésnapja - egyúttal a költészet napja Magyarországon. Aminek napja van, az kipipálható. A verset mégse lehet kipipálni.

Ölbei Lívia

A művelődési központ Kresznerics könyvtárában - még talán annak is jelentése van, hogy a gyermekkönyvtári részlegben - a vetített képről egy jól ismert (a híres Petőfi-dagerrotípiát idéző), és egy kevéssé ismert arc néz a felnőtt közönségre: az előbbi József Attiláé, az utóbbi Németh Andoré. Németh Andor tiszta szívű és tiszta tekintetű ember lehetett. Arra a nagyon tiszta könnycseppre azonban, ami saját maga értelmezésében is az érzelmek vállalásának könnyét jelentette, talán élete végéig szüksége volt. Ebben különbözött József Attila minden szenvedést legmélyebben vállaló költői erejétől , írja róla-róluk Beney Zsuzsa. Az asztalon szinte harmatos, friss tavaszi tulipáncsokor. Telt ház. Az épülő-szépülő-értelmes Németh Andor-kultuszt a Kresznerics könyvtár - Németh Tibor, a könyvtár igazgatója - indította útnak 2005-ben: azóta emléktábla jelzi a celli vasútállomás falán, hogy ebben az épületben született József Attila barátja, szellemi társa, életének krónikása (édesapja vasúti tiszt, a család viszonylag gyakran költözik). Németh Andorra (1891-1953) mostanában saját jogán: mint költőre, regényíróra, kiváló novellistára, de mindenekelőtt mint az értekező próza mesterére: esszéistára, kritikusra is egyre nagyobb figyelmet fordít az irodalomtudomány.

Tverdota György irodalomtörténész most élőszóban erősíti meg a világhírű író - kortárs és barát -, Arthur Koestler meggyőződését, miszerint Németh Andor minden bizonnyal azok közé a szerzők közé tartozik, akiket talán néhány évtizedre elfelejtenek - de csak azért, hogy aztán annál erősebben ragyogjon föl a feledésből:

- Biztos vagyok benne, hogy a celldömölkiek egyre büszkébbek lesznek a város szülöttére.

Úgyhogy a költészet napját legelőször is köszöntse - saját versével - Németh Andor: Most kell felolvadnom, mert minden megcsomósodott. / Most kell fehér szökőkútporlással összeomlani. / Most kell kisóhajtani a fájdalmakat a világból. / Most kell kikalapálni a csendes tevékenységet.

- Nemrégiben megjelent Tverdota György Németh Andor-monográfiájának első része - Németh Andor, egy közép-európai értelmiségi a 20. század első felében alcímmel -, ezért tartottam fontosnak, hogy a költészet napját ismét az ő társaságában, az ő előadásával ünnepeljük -, mondja Németh Tibor. - Annak is nagyon örülök, hogy sikerült megnyernünk Jordán Tamás Kossuth-díjas színművészt, a Weöres Sándor Színház igazgatóját, aki ...szólt az ember... című József At-tila-előadásával érkezett hozzánk.

- A József Attila-kutatók alapélménye, hogy minduntalan Németh Andorba ütköznek. Egyszer csak, 1983-ban történt, érdekelni kezdett, hogy vajon ő maga ki lehet - idézi föl Tverdota György a monográfia megszületésének kezdeteit. - Egyébként gyorsan kiderült róla, hogy nemcsak József Attila legjobb barátja volt, hanem Karinthyé, Déry Tiboré, Kuncz Aladáré is - hosszú a névsor. A szombathelyi diákévekben például életre szóló barátságot kötött Pető Andrással, a Pető Intézet létrehozójával. Ráadásul nemcsak a magyar, hanem a kortárs világirodalomban is naprakész volt (...Proust, Kafka, Joyce, Camus...), és ez ritka jelenség a korban. Bár tényleg az olvasás zsenije volt, erős (ön)legenda, hogy nem írt: ontotta az írásokat; még olimpiáról is tudósított, szigorúan esztétikai alapon. Nem csak a sporthoz: az önadminisztrációhoz sem értett. A pozsonyi Kalligram Kiadó várhatóan hamarosan kiad egy kötetnyit Németh Andor műveiből. Utoljára - és először - a 70-es évek elején jelent meg tőle válogatás, Réz Pál szerkesztésében.

A Kalligram érdeklődése nyilván a Németh Andor-kutatás eredményeinek köszönhető. A Tverdota-monográfia első kötete 1891-től 1939-ig, a párizsi emigráció kezdetéig dolgozza fel Németh Andor életét. József Attilával az 1919-től 26-ig tartó bécsi emigráció éveiben ismerkedett meg. Bécsben gyakran meglátogatták rokonok, vasi emberek , akiknek jellegzetes vonásait aztán mind írásban örökítette meg. Az 1939-es zsidó törvények elfogadásával jobbnak látta elhagyni az országot. A (még készülőben lévő) második kötet a Változatok az otthontalanságra alcímet viseli - az emigráció és hazatérés története.

A könyvbemutató után következik valami, ami még soha nem volt: Jordán Tamás úgy mondja el a ...szólt az ember... címmel intim derűs, megrázó, emberi beszélge- téssé fűzött József Attila-versfüzért, hogy azokban a részekben, amelyekben máskor (kb. 30 éve) Sebő Ferenc énekel - ott most Tverdota György kommentál. Megjegyzi például, hogy a József Attila-kánon alakulásában biztosan szerepe van annak, hogy Jordán Tamás a fiatalkori versek közül éppen ezeket választotta - és hogy éppen így mondja őket. (Meglehet, különben észre se vennénk, hogy jók és szépek.) Ráadásul most is védőháló nélkül áll a közönség elé. Azt mondja, ezek a versek már mindenestül eggyé váltak vele. (Később többen dedikációért állnak sorba nála: József Attila-kötetekkel.)

Az est közös versmondással ér véget: Jordán Tamás vezényli a Németh Andornak ajánlott Ars poeticát. Most már szinte biztos, hogy - Fűzfa Balázs és A 12 legszebb magyar vers -projekt közreműködésével - régi-új műfaj született: ismét szavakból épül - hangzó katedrális. (Megszólal a kar.) Jordán Tamás fölveti, jó volna irodalomórákon is, diákokkal verset mondani. A jelen lévő tanárok egyetértenek.

Hát akkor: Szállj költemény!

Tverdota György irodalomtörténész most élőszóban erősíti meg a világhírű író - kortárs és barát -, Arthur Koestler meggyőződését, miszerint Németh Andor minden bizonnyal azok közé a szerzők közé tartozik, akiket talán néhány évtizedre elfelejtenek - de csak azért, hogy aztán annál erősebben ragyogjon föl a feledésből:

- Biztos vagyok benne, hogy a celldömölkiek egyre büszkébbek lesznek a város szülöttére.

Úgyhogy a költészet napját legelőször is köszöntse - saját versével - Németh Andor: Most kell felolvadnom, mert minden megcsomósodott. / Most kell fehér szökőkútporlással összeomlani. / Most kell kisóhajtani a fájdalmakat a világból. / Most kell kikalapálni a csendes tevékenységet.

- Nemrégiben megjelent Tverdota György Németh Andor-monográfiájának első része - Németh Andor, egy közép-európai értelmiségi a 20. század első felében alcímmel -, ezért tartottam fontosnak, hogy a költészet napját ismét az ő társaságában, az ő előadásával ünnepeljük -, mondja Németh Tibor. - Annak is nagyon örülök, hogy sikerült megnyernünk Jordán Tamás Kossuth-díjas színművészt, a Weöres Sándor Színház igazgatóját, aki ...szólt az ember... című József At-tila-előadásával érkezett hozzánk.

- A József Attila-kutatók alapélménye, hogy minduntalan Németh Andorba ütköznek. Egyszer csak, 1983-ban történt, érdekelni kezdett, hogy vajon ő maga ki lehet - idézi föl Tverdota György a monográfia megszületésének kezdeteit. - Egyébként gyorsan kiderült róla, hogy nemcsak József Attila legjobb barátja volt, hanem Karinthyé, Déry Tiboré, Kuncz Aladáré is - hosszú a névsor. A szombathelyi diákévekben például életre szóló barátságot kötött Pető Andrással, a Pető Intézet létrehozójával. Ráadásul nemcsak a magyar, hanem a kortárs világirodalomban is naprakész volt (...Proust, Kafka, Joyce, Camus...), és ez ritka jelenség a korban. Bár tényleg az olvasás zsenije volt, erős (ön)legenda, hogy nem írt: ontotta az írásokat; még olimpiáról is tudósított, szigorúan esztétikai alapon. Nem csak a sporthoz: az önadminisztrációhoz sem értett. A pozsonyi Kalligram Kiadó várhatóan hamarosan kiad egy kötetnyit Németh Andor műveiből. Utoljára - és először - a 70-es évek elején jelent meg tőle válogatás, Réz Pál szerkesztésében.

A Kalligram érdeklődése nyilván a Németh Andor-kutatás eredményeinek köszönhető. A Tverdota-monográfia első kötete 1891-től 1939-ig, a párizsi emigráció kezdetéig dolgozza fel Németh Andor életét. József Attilával az 1919-től 26-ig tartó bécsi emigráció éveiben ismerkedett meg. Bécsben gyakran meglátogatták rokonok, vasi emberek , akiknek jellegzetes vonásait aztán mind írásban örökítette meg. Az 1939-es zsidó törvények elfogadásával jobbnak látta elhagyni az országot. A (még készülőben lévő) második kötet a Változatok az otthontalanságra alcímet viseli - az emigráció és hazatérés története.

A könyvbemutató után következik valami, ami még soha nem volt: Jordán Tamás úgy mondja el a ...szólt az ember... címmel intim derűs, megrázó, emberi beszélge- téssé fűzött József Attila-versfüzért, hogy azokban a részekben, amelyekben máskor (kb. 30 éve) Sebő Ferenc énekel - ott most Tverdota György kommentál. Megjegyzi például, hogy a József Attila-kánon alakulásában biztosan szerepe van annak, hogy Jordán Tamás a fiatalkori versek közül éppen ezeket választotta - és hogy éppen így mondja őket. (Meglehet, különben észre se vennénk, hogy jók és szépek.) Ráadásul most is védőháló nélkül áll a közönség elé. Azt mondja, ezek a versek már mindenestül eggyé váltak vele. (Később többen dedikációért állnak sorba nála: József Attila-kötetekkel.)

Az est közös versmondással ér véget: Jordán Tamás vezényli a Németh Andornak ajánlott Ars poeticát. Most már szinte biztos, hogy - Fűzfa Balázs és A 12 legszebb magyar vers -projekt közreműködésével - régi-új műfaj született: ismét szavakból épül - hangzó katedrális. (Megszólal a kar.) Jordán Tamás fölveti, jó volna irodalomórákon is, diákokkal verset mondani. A jelen lévő tanárok egyetértenek.

Hát akkor: Szállj költemény!

- Biztos vagyok benne, hogy a celldömölkiek egyre büszkébbek lesznek a város szülöttére.

Úgyhogy a költészet napját legelőször is köszöntse - saját versével - Németh Andor: Most kell felolvadnom, mert minden megcsomósodott. / Most kell fehér szökőkútporlással összeomlani. / Most kell kisóhajtani a fájdalmakat a világból. / Most kell kikalapálni a csendes tevékenységet.

- Nemrégiben megjelent Tverdota György Németh Andor-monográfiájának első része - Németh Andor, egy közép-európai értelmiségi a 20. század első felében alcímmel -, ezért tartottam fontosnak, hogy a költészet napját ismét az ő társaságában, az ő előadásával ünnepeljük -, mondja Németh Tibor. - Annak is nagyon örülök, hogy sikerült megnyernünk Jordán Tamás Kossuth-díjas színművészt, a Weöres Sándor Színház igazgatóját, aki ...szólt az ember... című József At-tila-előadásával érkezett hozzánk.

- A József Attila-kutatók alapélménye, hogy minduntalan Németh Andorba ütköznek. Egyszer csak, 1983-ban történt, érdekelni kezdett, hogy vajon ő maga ki lehet - idézi föl Tverdota György a monográfia megszületésének kezdeteit. - Egyébként gyorsan kiderült róla, hogy nemcsak József Attila legjobb barátja volt, hanem Karinthyé, Déry Tiboré, Kuncz Aladáré is - hosszú a névsor. A szombathelyi diákévekben például életre szóló barátságot kötött Pető Andrással, a Pető Intézet létrehozójával. Ráadásul nemcsak a magyar, hanem a kortárs világirodalomban is naprakész volt (...Proust, Kafka, Joyce, Camus...), és ez ritka jelenség a korban. Bár tényleg az olvasás zsenije volt, erős (ön)legenda, hogy nem írt: ontotta az írásokat; még olimpiáról is tudósított, szigorúan esztétikai alapon. Nem csak a sporthoz: az önadminisztrációhoz sem értett. A pozsonyi Kalligram Kiadó várhatóan hamarosan kiad egy kötetnyit Németh Andor műveiből. Utoljára - és először - a 70-es évek elején jelent meg tőle válogatás, Réz Pál szerkesztésében.

A Kalligram érdeklődése nyilván a Németh Andor-kutatás eredményeinek köszönhető. A Tverdota-monográfia első kötete 1891-től 1939-ig, a párizsi emigráció kezdetéig dolgozza fel Németh Andor életét. József Attilával az 1919-től 26-ig tartó bécsi emigráció éveiben ismerkedett meg. Bécsben gyakran meglátogatták rokonok, vasi emberek , akiknek jellegzetes vonásait aztán mind írásban örökítette meg. Az 1939-es zsidó törvények elfogadásával jobbnak látta elhagyni az országot. A (még készülőben lévő) második kötet a Változatok az otthontalanságra alcímet viseli - az emigráció és hazatérés története.

A könyvbemutató után következik valami, ami még soha nem volt: Jordán Tamás úgy mondja el a ...szólt az ember... címmel intim derűs, megrázó, emberi beszélge- téssé fűzött József Attila-versfüzért, hogy azokban a részekben, amelyekben máskor (kb. 30 éve) Sebő Ferenc énekel - ott most Tverdota György kommentál. Megjegyzi például, hogy a József Attila-kánon alakulásában biztosan szerepe van annak, hogy Jordán Tamás a fiatalkori versek közül éppen ezeket választotta - és hogy éppen így mondja őket. (Meglehet, különben észre se vennénk, hogy jók és szépek.) Ráadásul most is védőháló nélkül áll a közönség elé. Azt mondja, ezek a versek már mindenestül eggyé váltak vele. (Később többen dedikációért állnak sorba nála: József Attila-kötetekkel.)

Az est közös versmondással ér véget: Jordán Tamás vezényli a Németh Andornak ajánlott Ars poeticát. Most már szinte biztos, hogy - Fűzfa Balázs és A 12 legszebb magyar vers -projekt közreműködésével - régi-új műfaj született: ismét szavakból épül - hangzó katedrális. (Megszólal a kar.) Jordán Tamás fölveti, jó volna irodalomórákon is, diákokkal verset mondani. A jelen lévő tanárok egyetértenek.

Hát akkor: Szállj költemény!

- Biztos vagyok benne, hogy a celldömölkiek egyre büszkébbek lesznek a város szülöttére.

Úgyhogy a költészet napját legelőször is köszöntse - saját versével - Németh Andor: Most kell felolvadnom, mert minden megcsomósodott. / Most kell fehér szökőkútporlással összeomlani. / Most kell kisóhajtani a fájdalmakat a világból. / Most kell kikalapálni a csendes tevékenységet.

- Nemrégiben megjelent Tverdota György Németh Andor-monográfiájának első része - Németh Andor, egy közép-európai értelmiségi a 20. század első felében alcímmel -, ezért tartottam fontosnak, hogy a költészet napját ismét az ő társaságában, az ő előadásával ünnepeljük -, mondja Németh Tibor. - Annak is nagyon örülök, hogy sikerült megnyernünk Jordán Tamás Kossuth-díjas színművészt, a Weöres Sándor Színház igazgatóját, aki ...szólt az ember... című József At-tila-előadásával érkezett hozzánk.

- A József Attila-kutatók alapélménye, hogy minduntalan Németh Andorba ütköznek. Egyszer csak, 1983-ban történt, érdekelni kezdett, hogy vajon ő maga ki lehet - idézi föl Tverdota György a monográfia megszületésének kezdeteit. - Egyébként gyorsan kiderült róla, hogy nemcsak József Attila legjobb barátja volt, hanem Karinthyé, Déry Tiboré, Kuncz Aladáré is - hosszú a névsor. A szombathelyi diákévekben például életre szóló barátságot kötött Pető Andrással, a Pető Intézet létrehozójával. Ráadásul nemcsak a magyar, hanem a kortárs világirodalomban is naprakész volt (...Proust, Kafka, Joyce, Camus...), és ez ritka jelenség a korban. Bár tényleg az olvasás zsenije volt, erős (ön)legenda, hogy nem írt: ontotta az írásokat; még olimpiáról is tudósított, szigorúan esztétikai alapon. Nem csak a sporthoz: az önadminisztrációhoz sem értett. A pozsonyi Kalligram Kiadó várhatóan hamarosan kiad egy kötetnyit Németh Andor műveiből. Utoljára - és először - a 70-es évek elején jelent meg tőle válogatás, Réz Pál szerkesztésében.

A Kalligram érdeklődése nyilván a Németh Andor-kutatás eredményeinek köszönhető. A Tverdota-monográfia első kötete 1891-től 1939-ig, a párizsi emigráció kezdetéig dolgozza fel Németh Andor életét. József Attilával az 1919-től 26-ig tartó bécsi emigráció éveiben ismerkedett meg. Bécsben gyakran meglátogatták rokonok, vasi emberek , akiknek jellegzetes vonásait aztán mind írásban örökítette meg. Az 1939-es zsidó törvények elfogadásával jobbnak látta elhagyni az országot. A (még készülőben lévő) második kötet a Változatok az otthontalanságra alcímet viseli - az emigráció és hazatérés története.

A könyvbemutató után következik valami, ami még soha nem volt: Jordán Tamás úgy mondja el a ...szólt az ember... címmel intim derűs, megrázó, emberi beszélge- téssé fűzött József Attila-versfüzért, hogy azokban a részekben, amelyekben máskor (kb. 30 éve) Sebő Ferenc énekel - ott most Tverdota György kommentál. Megjegyzi például, hogy a József Attila-kánon alakulásában biztosan szerepe van annak, hogy Jordán Tamás a fiatalkori versek közül éppen ezeket választotta - és hogy éppen így mondja őket. (Meglehet, különben észre se vennénk, hogy jók és szépek.) Ráadásul most is védőháló nélkül áll a közönség elé. Azt mondja, ezek a versek már mindenestül eggyé váltak vele. (Később többen dedikációért állnak sorba nála: József Attila-kötetekkel.)

Az est közös versmondással ér véget: Jordán Tamás vezényli a Németh Andornak ajánlott Ars poeticát. Most már szinte biztos, hogy - Fűzfa Balázs és A 12 legszebb magyar vers -projekt közreműködésével - régi-új műfaj született: ismét szavakból épül - hangzó katedrális. (Megszólal a kar.) Jordán Tamás fölveti, jó volna irodalomórákon is, diákokkal verset mondani. A jelen lévő tanárok egyetértenek.

Hát akkor: Szállj költemény!

Úgyhogy a költészet napját legelőször is köszöntse - saját versével - Németh Andor: Most kell felolvadnom, mert minden megcsomósodott. / Most kell fehér szökőkútporlással összeomlani. / Most kell kisóhajtani a fájdalmakat a világból. / Most kell kikalapálni a csendes tevékenységet.

- Nemrégiben megjelent Tverdota György Németh Andor-monográfiájának első része - Németh Andor, egy közép-európai értelmiségi a 20. század első felében alcímmel -, ezért tartottam fontosnak, hogy a költészet napját ismét az ő társaságában, az ő előadásával ünnepeljük -, mondja Németh Tibor. - Annak is nagyon örülök, hogy sikerült megnyernünk Jordán Tamás Kossuth-díjas színművészt, a Weöres Sándor Színház igazgatóját, aki ...szólt az ember... című József At-tila-előadásával érkezett hozzánk.

- A József Attila-kutatók alapélménye, hogy minduntalan Németh Andorba ütköznek. Egyszer csak, 1983-ban történt, érdekelni kezdett, hogy vajon ő maga ki lehet - idézi föl Tverdota György a monográfia megszületésének kezdeteit. - Egyébként gyorsan kiderült róla, hogy nemcsak József Attila legjobb barátja volt, hanem Karinthyé, Déry Tiboré, Kuncz Aladáré is - hosszú a névsor. A szombathelyi diákévekben például életre szóló barátságot kötött Pető Andrással, a Pető Intézet létrehozójával. Ráadásul nemcsak a magyar, hanem a kortárs világirodalomban is naprakész volt (...Proust, Kafka, Joyce, Camus...), és ez ritka jelenség a korban. Bár tényleg az olvasás zsenije volt, erős (ön)legenda, hogy nem írt: ontotta az írásokat; még olimpiáról is tudósított, szigorúan esztétikai alapon. Nem csak a sporthoz: az önadminisztrációhoz sem értett. A pozsonyi Kalligram Kiadó várhatóan hamarosan kiad egy kötetnyit Németh Andor műveiből. Utoljára - és először - a 70-es évek elején jelent meg tőle válogatás, Réz Pál szerkesztésében.

A Kalligram érdeklődése nyilván a Németh Andor-kutatás eredményeinek köszönhető. A Tverdota-monográfia első kötete 1891-től 1939-ig, a párizsi emigráció kezdetéig dolgozza fel Németh Andor életét. József Attilával az 1919-től 26-ig tartó bécsi emigráció éveiben ismerkedett meg. Bécsben gyakran meglátogatták rokonok, vasi emberek , akiknek jellegzetes vonásait aztán mind írásban örökítette meg. Az 1939-es zsidó törvények elfogadásával jobbnak látta elhagyni az országot. A (még készülőben lévő) második kötet a Változatok az otthontalanságra alcímet viseli - az emigráció és hazatérés története.

A könyvbemutató után következik valami, ami még soha nem volt: Jordán Tamás úgy mondja el a ...szólt az ember... címmel intim derűs, megrázó, emberi beszélge- téssé fűzött József Attila-versfüzért, hogy azokban a részekben, amelyekben máskor (kb. 30 éve) Sebő Ferenc énekel - ott most Tverdota György kommentál. Megjegyzi például, hogy a József Attila-kánon alakulásában biztosan szerepe van annak, hogy Jordán Tamás a fiatalkori versek közül éppen ezeket választotta - és hogy éppen így mondja őket. (Meglehet, különben észre se vennénk, hogy jók és szépek.) Ráadásul most is védőháló nélkül áll a közönség elé. Azt mondja, ezek a versek már mindenestül eggyé váltak vele. (Később többen dedikációért állnak sorba nála: József Attila-kötetekkel.)

Az est közös versmondással ér véget: Jordán Tamás vezényli a Németh Andornak ajánlott Ars poeticát. Most már szinte biztos, hogy - Fűzfa Balázs és A 12 legszebb magyar vers -projekt közreműködésével - régi-új műfaj született: ismét szavakból épül - hangzó katedrális. (Megszólal a kar.) Jordán Tamás fölveti, jó volna irodalomórákon is, diákokkal verset mondani. A jelen lévő tanárok egyetértenek.

Hát akkor: Szállj költemény!

Úgyhogy a költészet napját legelőször is köszöntse - saját versével - Németh Andor: Most kell felolvadnom, mert minden megcsomósodott. / Most kell fehér szökőkútporlással összeomlani. / Most kell kisóhajtani a fájdalmakat a világból. / Most kell kikalapálni a csendes tevékenységet.

- Nemrégiben megjelent Tverdota György Németh Andor-monográfiájának első része - Németh Andor, egy közép-európai értelmiségi a 20. század első felében alcímmel -, ezért tartottam fontosnak, hogy a költészet napját ismét az ő társaságában, az ő előadásával ünnepeljük -, mondja Németh Tibor. - Annak is nagyon örülök, hogy sikerült megnyernünk Jordán Tamás Kossuth-díjas színművészt, a Weöres Sándor Színház igazgatóját, aki ...szólt az ember... című József At-tila-előadásával érkezett hozzánk.

- A József Attila-kutatók alapélménye, hogy minduntalan Németh Andorba ütköznek. Egyszer csak, 1983-ban történt, érdekelni kezdett, hogy vajon ő maga ki lehet - idézi föl Tverdota György a monográfia megszületésének kezdeteit. - Egyébként gyorsan kiderült róla, hogy nemcsak József Attila legjobb barátja volt, hanem Karinthyé, Déry Tiboré, Kuncz Aladáré is - hosszú a névsor. A szombathelyi diákévekben például életre szóló barátságot kötött Pető Andrással, a Pető Intézet létrehozójával. Ráadásul nemcsak a magyar, hanem a kortárs világirodalomban is naprakész volt (...Proust, Kafka, Joyce, Camus...), és ez ritka jelenség a korban. Bár tényleg az olvasás zsenije volt, erős (ön)legenda, hogy nem írt: ontotta az írásokat; még olimpiáról is tudósított, szigorúan esztétikai alapon. Nem csak a sporthoz: az önadminisztrációhoz sem értett. A pozsonyi Kalligram Kiadó várhatóan hamarosan kiad egy kötetnyit Németh Andor műveiből. Utoljára - és először - a 70-es évek elején jelent meg tőle válogatás, Réz Pál szerkesztésében.

A Kalligram érdeklődése nyilván a Németh Andor-kutatás eredményeinek köszönhető. A Tverdota-monográfia első kötete 1891-től 1939-ig, a párizsi emigráció kezdetéig dolgozza fel Németh Andor életét. József Attilával az 1919-től 26-ig tartó bécsi emigráció éveiben ismerkedett meg. Bécsben gyakran meglátogatták rokonok, vasi emberek , akiknek jellegzetes vonásait aztán mind írásban örökítette meg. Az 1939-es zsidó törvények elfogadásával jobbnak látta elhagyni az országot. A (még készülőben lévő) második kötet a Változatok az otthontalanságra alcímet viseli - az emigráció és hazatérés története.

A könyvbemutató után következik valami, ami még soha nem volt: Jordán Tamás úgy mondja el a ...szólt az ember... címmel intim derűs, megrázó, emberi beszélge- téssé fűzött József Attila-versfüzért, hogy azokban a részekben, amelyekben máskor (kb. 30 éve) Sebő Ferenc énekel - ott most Tverdota György kommentál. Megjegyzi például, hogy a József Attila-kánon alakulásában biztosan szerepe van annak, hogy Jordán Tamás a fiatalkori versek közül éppen ezeket választotta - és hogy éppen így mondja őket. (Meglehet, különben észre se vennénk, hogy jók és szépek.) Ráadásul most is védőháló nélkül áll a közönség elé. Azt mondja, ezek a versek már mindenestül eggyé váltak vele. (Később többen dedikációért állnak sorba nála: József Attila-kötetekkel.)

Az est közös versmondással ér véget: Jordán Tamás vezényli a Németh Andornak ajánlott Ars poeticát. Most már szinte biztos, hogy - Fűzfa Balázs és A 12 legszebb magyar vers -projekt közreműködésével - régi-új műfaj született: ismét szavakból épül - hangzó katedrális. (Megszólal a kar.) Jordán Tamás fölveti, jó volna irodalomórákon is, diákokkal verset mondani. A jelen lévő tanárok egyetértenek.

Hát akkor: Szállj költemény!

- Nemrégiben megjelent Tverdota György Németh Andor-monográfiájának első része - Németh Andor, egy közép-európai értelmiségi a 20. század első felében alcímmel -, ezért tartottam fontosnak, hogy a költészet napját ismét az ő társaságában, az ő előadásával ünnepeljük -, mondja Németh Tibor. - Annak is nagyon örülök, hogy sikerült megnyernünk Jordán Tamás Kossuth-díjas színművészt, a Weöres Sándor Színház igazgatóját, aki ...szólt az ember... című József At-tila-előadásával érkezett hozzánk.

- A József Attila-kutatók alapélménye, hogy minduntalan Németh Andorba ütköznek. Egyszer csak, 1983-ban történt, érdekelni kezdett, hogy vajon ő maga ki lehet - idézi föl Tverdota György a monográfia megszületésének kezdeteit. - Egyébként gyorsan kiderült róla, hogy nemcsak József Attila legjobb barátja volt, hanem Karinthyé, Déry Tiboré, Kuncz Aladáré is - hosszú a névsor. A szombathelyi diákévekben például életre szóló barátságot kötött Pető Andrással, a Pető Intézet létrehozójával. Ráadásul nemcsak a magyar, hanem a kortárs világirodalomban is naprakész volt (...Proust, Kafka, Joyce, Camus...), és ez ritka jelenség a korban. Bár tényleg az olvasás zsenije volt, erős (ön)legenda, hogy nem írt: ontotta az írásokat; még olimpiáról is tudósított, szigorúan esztétikai alapon. Nem csak a sporthoz: az önadminisztrációhoz sem értett. A pozsonyi Kalligram Kiadó várhatóan hamarosan kiad egy kötetnyit Németh Andor műveiből. Utoljára - és először - a 70-es évek elején jelent meg tőle válogatás, Réz Pál szerkesztésében.

A Kalligram érdeklődése nyilván a Németh Andor-kutatás eredményeinek köszönhető. A Tverdota-monográfia első kötete 1891-től 1939-ig, a párizsi emigráció kezdetéig dolgozza fel Németh Andor életét. József Attilával az 1919-től 26-ig tartó bécsi emigráció éveiben ismerkedett meg. Bécsben gyakran meglátogatták rokonok, vasi emberek , akiknek jellegzetes vonásait aztán mind írásban örökítette meg. Az 1939-es zsidó törvények elfogadásával jobbnak látta elhagyni az országot. A (még készülőben lévő) második kötet a Változatok az otthontalanságra alcímet viseli - az emigráció és hazatérés története.

A könyvbemutató után következik valami, ami még soha nem volt: Jordán Tamás úgy mondja el a ...szólt az ember... címmel intim derűs, megrázó, emberi beszélge- téssé fűzött József Attila-versfüzért, hogy azokban a részekben, amelyekben máskor (kb. 30 éve) Sebő Ferenc énekel - ott most Tverdota György kommentál. Megjegyzi például, hogy a József Attila-kánon alakulásában biztosan szerepe van annak, hogy Jordán Tamás a fiatalkori versek közül éppen ezeket választotta - és hogy éppen így mondja őket. (Meglehet, különben észre se vennénk, hogy jók és szépek.) Ráadásul most is védőháló nélkül áll a közönség elé. Azt mondja, ezek a versek már mindenestül eggyé váltak vele. (Később többen dedikációért állnak sorba nála: József Attila-kötetekkel.)

Az est közös versmondással ér véget: Jordán Tamás vezényli a Németh Andornak ajánlott Ars poeticát. Most már szinte biztos, hogy - Fűzfa Balázs és A 12 legszebb magyar vers -projekt közreműködésével - régi-új műfaj született: ismét szavakból épül - hangzó katedrális. (Megszólal a kar.) Jordán Tamás fölveti, jó volna irodalomórákon is, diákokkal verset mondani. A jelen lévő tanárok egyetértenek.

Hát akkor: Szállj költemény!

- Nemrégiben megjelent Tverdota György Németh Andor-monográfiájának első része - Németh Andor, egy közép-európai értelmiségi a 20. század első felében alcímmel -, ezért tartottam fontosnak, hogy a költészet napját ismét az ő társaságában, az ő előadásával ünnepeljük -, mondja Németh Tibor. - Annak is nagyon örülök, hogy sikerült megnyernünk Jordán Tamás Kossuth-díjas színművészt, a Weöres Sándor Színház igazgatóját, aki ...szólt az ember... című József At-tila-előadásával érkezett hozzánk.

- A József Attila-kutatók alapélménye, hogy minduntalan Németh Andorba ütköznek. Egyszer csak, 1983-ban történt, érdekelni kezdett, hogy vajon ő maga ki lehet - idézi föl Tverdota György a monográfia megszületésének kezdeteit. - Egyébként gyorsan kiderült róla, hogy nemcsak József Attila legjobb barátja volt, hanem Karinthyé, Déry Tiboré, Kuncz Aladáré is - hosszú a névsor. A szombathelyi diákévekben például életre szóló barátságot kötött Pető Andrással, a Pető Intézet létrehozójával. Ráadásul nemcsak a magyar, hanem a kortárs világirodalomban is naprakész volt (...Proust, Kafka, Joyce, Camus...), és ez ritka jelenség a korban. Bár tényleg az olvasás zsenije volt, erős (ön)legenda, hogy nem írt: ontotta az írásokat; még olimpiáról is tudósított, szigorúan esztétikai alapon. Nem csak a sporthoz: az önadminisztrációhoz sem értett. A pozsonyi Kalligram Kiadó várhatóan hamarosan kiad egy kötetnyit Németh Andor műveiből. Utoljára - és először - a 70-es évek elején jelent meg tőle válogatás, Réz Pál szerkesztésében.

A Kalligram érdeklődése nyilván a Németh Andor-kutatás eredményeinek köszönhető. A Tverdota-monográfia első kötete 1891-től 1939-ig, a párizsi emigráció kezdetéig dolgozza fel Németh Andor életét. József Attilával az 1919-től 26-ig tartó bécsi emigráció éveiben ismerkedett meg. Bécsben gyakran meglátogatták rokonok, vasi emberek , akiknek jellegzetes vonásait aztán mind írásban örökítette meg. Az 1939-es zsidó törvények elfogadásával jobbnak látta elhagyni az országot. A (még készülőben lévő) második kötet a Változatok az otthontalanságra alcímet viseli - az emigráció és hazatérés története.

A könyvbemutató után következik valami, ami még soha nem volt: Jordán Tamás úgy mondja el a ...szólt az ember... címmel intim derűs, megrázó, emberi beszélge- téssé fűzött József Attila-versfüzért, hogy azokban a részekben, amelyekben máskor (kb. 30 éve) Sebő Ferenc énekel - ott most Tverdota György kommentál. Megjegyzi például, hogy a József Attila-kánon alakulásában biztosan szerepe van annak, hogy Jordán Tamás a fiatalkori versek közül éppen ezeket választotta - és hogy éppen így mondja őket. (Meglehet, különben észre se vennénk, hogy jók és szépek.) Ráadásul most is védőháló nélkül áll a közönség elé. Azt mondja, ezek a versek már mindenestül eggyé váltak vele. (Később többen dedikációért állnak sorba nála: József Attila-kötetekkel.)

Az est közös versmondással ér véget: Jordán Tamás vezényli a Németh Andornak ajánlott Ars poeticát. Most már szinte biztos, hogy - Fűzfa Balázs és A 12 legszebb magyar vers -projekt közreműködésével - régi-új műfaj született: ismét szavakból épül - hangzó katedrális. (Megszólal a kar.) Jordán Tamás fölveti, jó volna irodalomórákon is, diákokkal verset mondani. A jelen lévő tanárok egyetértenek.

Hát akkor: Szállj költemény!

- A József Attila-kutatók alapélménye, hogy minduntalan Németh Andorba ütköznek. Egyszer csak, 1983-ban történt, érdekelni kezdett, hogy vajon ő maga ki lehet - idézi föl Tverdota György a monográfia megszületésének kezdeteit. - Egyébként gyorsan kiderült róla, hogy nemcsak József Attila legjobb barátja volt, hanem Karinthyé, Déry Tiboré, Kuncz Aladáré is - hosszú a névsor. A szombathelyi diákévekben például életre szóló barátságot kötött Pető Andrással, a Pető Intézet létrehozójával. Ráadásul nemcsak a magyar, hanem a kortárs világirodalomban is naprakész volt (...Proust, Kafka, Joyce, Camus...), és ez ritka jelenség a korban. Bár tényleg az olvasás zsenije volt, erős (ön)legenda, hogy nem írt: ontotta az írásokat; még olimpiáról is tudósított, szigorúan esztétikai alapon. Nem csak a sporthoz: az önadminisztrációhoz sem értett. A pozsonyi Kalligram Kiadó várhatóan hamarosan kiad egy kötetnyit Németh Andor műveiből. Utoljára - és először - a 70-es évek elején jelent meg tőle válogatás, Réz Pál szerkesztésében.

A Kalligram érdeklődése nyilván a Németh Andor-kutatás eredményeinek köszönhető. A Tverdota-monográfia első kötete 1891-től 1939-ig, a párizsi emigráció kezdetéig dolgozza fel Németh Andor életét. József Attilával az 1919-től 26-ig tartó bécsi emigráció éveiben ismerkedett meg. Bécsben gyakran meglátogatták rokonok, vasi emberek , akiknek jellegzetes vonásait aztán mind írásban örökítette meg. Az 1939-es zsidó törvények elfogadásával jobbnak látta elhagyni az országot. A (még készülőben lévő) második kötet a Változatok az otthontalanságra alcímet viseli - az emigráció és hazatérés története.

A könyvbemutató után következik valami, ami még soha nem volt: Jordán Tamás úgy mondja el a ...szólt az ember... címmel intim derűs, megrázó, emberi beszélge- téssé fűzött József Attila-versfüzért, hogy azokban a részekben, amelyekben máskor (kb. 30 éve) Sebő Ferenc énekel - ott most Tverdota György kommentál. Megjegyzi például, hogy a József Attila-kánon alakulásában biztosan szerepe van annak, hogy Jordán Tamás a fiatalkori versek közül éppen ezeket választotta - és hogy éppen így mondja őket. (Meglehet, különben észre se vennénk, hogy jók és szépek.) Ráadásul most is védőháló nélkül áll a közönség elé. Azt mondja, ezek a versek már mindenestül eggyé váltak vele. (Később többen dedikációért állnak sorba nála: József Attila-kötetekkel.)

Az est közös versmondással ér véget: Jordán Tamás vezényli a Németh Andornak ajánlott Ars poeticát. Most már szinte biztos, hogy - Fűzfa Balázs és A 12 legszebb magyar vers -projekt közreműködésével - régi-új műfaj született: ismét szavakból épül - hangzó katedrális. (Megszólal a kar.) Jordán Tamás fölveti, jó volna irodalomórákon is, diákokkal verset mondani. A jelen lévő tanárok egyetértenek.

Hát akkor: Szállj költemény!

- A József Attila-kutatók alapélménye, hogy minduntalan Németh Andorba ütköznek. Egyszer csak, 1983-ban történt, érdekelni kezdett, hogy vajon ő maga ki lehet - idézi föl Tverdota György a monográfia megszületésének kezdeteit. - Egyébként gyorsan kiderült róla, hogy nemcsak József Attila legjobb barátja volt, hanem Karinthyé, Déry Tiboré, Kuncz Aladáré is - hosszú a névsor. A szombathelyi diákévekben például életre szóló barátságot kötött Pető Andrással, a Pető Intézet létrehozójával. Ráadásul nemcsak a magyar, hanem a kortárs világirodalomban is naprakész volt (...Proust, Kafka, Joyce, Camus...), és ez ritka jelenség a korban. Bár tényleg az olvasás zsenije volt, erős (ön)legenda, hogy nem írt: ontotta az írásokat; még olimpiáról is tudósított, szigorúan esztétikai alapon. Nem csak a sporthoz: az önadminisztrációhoz sem értett. A pozsonyi Kalligram Kiadó várhatóan hamarosan kiad egy kötetnyit Németh Andor műveiből. Utoljára - és először - a 70-es évek elején jelent meg tőle válogatás, Réz Pál szerkesztésében.

A Kalligram érdeklődése nyilván a Németh Andor-kutatás eredményeinek köszönhető. A Tverdota-monográfia első kötete 1891-től 1939-ig, a párizsi emigráció kezdetéig dolgozza fel Németh Andor életét. József Attilával az 1919-től 26-ig tartó bécsi emigráció éveiben ismerkedett meg. Bécsben gyakran meglátogatták rokonok, vasi emberek , akiknek jellegzetes vonásait aztán mind írásban örökítette meg. Az 1939-es zsidó törvények elfogadásával jobbnak látta elhagyni az országot. A (még készülőben lévő) második kötet a Változatok az otthontalanságra alcímet viseli - az emigráció és hazatérés története.

A könyvbemutató után következik valami, ami még soha nem volt: Jordán Tamás úgy mondja el a ...szólt az ember... címmel intim derűs, megrázó, emberi beszélge- téssé fűzött József Attila-versfüzért, hogy azokban a részekben, amelyekben máskor (kb. 30 éve) Sebő Ferenc énekel - ott most Tverdota György kommentál. Megjegyzi például, hogy a József Attila-kánon alakulásában biztosan szerepe van annak, hogy Jordán Tamás a fiatalkori versek közül éppen ezeket választotta - és hogy éppen így mondja őket. (Meglehet, különben észre se vennénk, hogy jók és szépek.) Ráadásul most is védőháló nélkül áll a közönség elé. Azt mondja, ezek a versek már mindenestül eggyé váltak vele. (Később többen dedikációért állnak sorba nála: József Attila-kötetekkel.)

Az est közös versmondással ér véget: Jordán Tamás vezényli a Németh Andornak ajánlott Ars poeticát. Most már szinte biztos, hogy - Fűzfa Balázs és A 12 legszebb magyar vers -projekt közreműködésével - régi-új műfaj született: ismét szavakból épül - hangzó katedrális. (Megszólal a kar.) Jordán Tamás fölveti, jó volna irodalomórákon is, diákokkal verset mondani. A jelen lévő tanárok egyetértenek.

Hát akkor: Szállj költemény!

A Kalligram érdeklődése nyilván a Németh Andor-kutatás eredményeinek köszönhető. A Tverdota-monográfia első kötete 1891-től 1939-ig, a párizsi emigráció kezdetéig dolgozza fel Németh Andor életét. József Attilával az 1919-től 26-ig tartó bécsi emigráció éveiben ismerkedett meg. Bécsben gyakran meglátogatták rokonok, vasi emberek , akiknek jellegzetes vonásait aztán mind írásban örökítette meg. Az 1939-es zsidó törvények elfogadásával jobbnak látta elhagyni az országot. A (még készülőben lévő) második kötet a Változatok az otthontalanságra alcímet viseli - az emigráció és hazatérés története.

A könyvbemutató után következik valami, ami még soha nem volt: Jordán Tamás úgy mondja el a ...szólt az ember... címmel intim derűs, megrázó, emberi beszélge- téssé fűzött József Attila-versfüzért, hogy azokban a részekben, amelyekben máskor (kb. 30 éve) Sebő Ferenc énekel - ott most Tverdota György kommentál. Megjegyzi például, hogy a József Attila-kánon alakulásában biztosan szerepe van annak, hogy Jordán Tamás a fiatalkori versek közül éppen ezeket választotta - és hogy éppen így mondja őket. (Meglehet, különben észre se vennénk, hogy jók és szépek.) Ráadásul most is védőháló nélkül áll a közönség elé. Azt mondja, ezek a versek már mindenestül eggyé váltak vele. (Később többen dedikációért állnak sorba nála: József Attila-kötetekkel.)

Az est közös versmondással ér véget: Jordán Tamás vezényli a Németh Andornak ajánlott Ars poeticát. Most már szinte biztos, hogy - Fűzfa Balázs és A 12 legszebb magyar vers -projekt közreműködésével - régi-új műfaj született: ismét szavakból épül - hangzó katedrális. (Megszólal a kar.) Jordán Tamás fölveti, jó volna irodalomórákon is, diákokkal verset mondani. A jelen lévő tanárok egyetértenek.

Hát akkor: Szállj költemény!

A Kalligram érdeklődése nyilván a Németh Andor-kutatás eredményeinek köszönhető. A Tverdota-monográfia első kötete 1891-től 1939-ig, a párizsi emigráció kezdetéig dolgozza fel Németh Andor életét. József Attilával az 1919-től 26-ig tartó bécsi emigráció éveiben ismerkedett meg. Bécsben gyakran meglátogatták rokonok, vasi emberek , akiknek jellegzetes vonásait aztán mind írásban örökítette meg. Az 1939-es zsidó törvények elfogadásával jobbnak látta elhagyni az országot. A (még készülőben lévő) második kötet a Változatok az otthontalanságra alcímet viseli - az emigráció és hazatérés története.

A könyvbemutató után következik valami, ami még soha nem volt: Jordán Tamás úgy mondja el a ...szólt az ember... címmel intim derűs, megrázó, emberi beszélge- téssé fűzött József Attila-versfüzért, hogy azokban a részekben, amelyekben máskor (kb. 30 éve) Sebő Ferenc énekel - ott most Tverdota György kommentál. Megjegyzi például, hogy a József Attila-kánon alakulásában biztosan szerepe van annak, hogy Jordán Tamás a fiatalkori versek közül éppen ezeket választotta - és hogy éppen így mondja őket. (Meglehet, különben észre se vennénk, hogy jók és szépek.) Ráadásul most is védőháló nélkül áll a közönség elé. Azt mondja, ezek a versek már mindenestül eggyé váltak vele. (Később többen dedikációért állnak sorba nála: József Attila-kötetekkel.)

Az est közös versmondással ér véget: Jordán Tamás vezényli a Németh Andornak ajánlott Ars poeticát. Most már szinte biztos, hogy - Fűzfa Balázs és A 12 legszebb magyar vers -projekt közreműködésével - régi-új műfaj született: ismét szavakból épül - hangzó katedrális. (Megszólal a kar.) Jordán Tamás fölveti, jó volna irodalomórákon is, diákokkal verset mondani. A jelen lévő tanárok egyetértenek.

Hát akkor: Szállj költemény!

A könyvbemutató után következik valami, ami még soha nem volt: Jordán Tamás úgy mondja el a ...szólt az ember... címmel intim derűs, megrázó, emberi beszélge- téssé fűzött József Attila-versfüzért, hogy azokban a részekben, amelyekben máskor (kb. 30 éve) Sebő Ferenc énekel - ott most Tverdota György kommentál. Megjegyzi például, hogy a József Attila-kánon alakulásában biztosan szerepe van annak, hogy Jordán Tamás a fiatalkori versek közül éppen ezeket választotta - és hogy éppen így mondja őket. (Meglehet, különben észre se vennénk, hogy jók és szépek.) Ráadásul most is védőháló nélkül áll a közönség elé. Azt mondja, ezek a versek már mindenestül eggyé váltak vele. (Később többen dedikációért állnak sorba nála: József Attila-kötetekkel.)

Az est közös versmondással ér véget: Jordán Tamás vezényli a Németh Andornak ajánlott Ars poeticát. Most már szinte biztos, hogy - Fűzfa Balázs és A 12 legszebb magyar vers -projekt közreműködésével - régi-új műfaj született: ismét szavakból épül - hangzó katedrális. (Megszólal a kar.) Jordán Tamás fölveti, jó volna irodalomórákon is, diákokkal verset mondani. A jelen lévő tanárok egyetértenek.

Hát akkor: Szállj költemény!

A könyvbemutató után következik valami, ami még soha nem volt: Jordán Tamás úgy mondja el a ...szólt az ember... címmel intim derűs, megrázó, emberi beszélge- téssé fűzött József Attila-versfüzért, hogy azokban a részekben, amelyekben máskor (kb. 30 éve) Sebő Ferenc énekel - ott most Tverdota György kommentál. Megjegyzi például, hogy a József Attila-kánon alakulásában biztosan szerepe van annak, hogy Jordán Tamás a fiatalkori versek közül éppen ezeket választotta - és hogy éppen így mondja őket. (Meglehet, különben észre se vennénk, hogy jók és szépek.) Ráadásul most is védőháló nélkül áll a közönség elé. Azt mondja, ezek a versek már mindenestül eggyé váltak vele. (Később többen dedikációért állnak sorba nála: József Attila-kötetekkel.)

Az est közös versmondással ér véget: Jordán Tamás vezényli a Németh Andornak ajánlott Ars poeticát. Most már szinte biztos, hogy - Fűzfa Balázs és A 12 legszebb magyar vers -projekt közreműködésével - régi-új műfaj született: ismét szavakból épül - hangzó katedrális. (Megszólal a kar.) Jordán Tamás fölveti, jó volna irodalomórákon is, diákokkal verset mondani. A jelen lévő tanárok egyetértenek.

Hát akkor: Szállj költemény!

Az est közös versmondással ér véget: Jordán Tamás vezényli a Németh Andornak ajánlott Ars poeticát. Most már szinte biztos, hogy - Fűzfa Balázs és A 12 legszebb magyar vers -projekt közreműködésével - régi-új műfaj született: ismét szavakból épül - hangzó katedrális. (Megszólal a kar.) Jordán Tamás fölveti, jó volna irodalomórákon is, diákokkal verset mondani. A jelen lévő tanárok egyetértenek.

Hát akkor: Szállj költemény!

Az est közös versmondással ér véget: Jordán Tamás vezényli a Németh Andornak ajánlott Ars poeticát. Most már szinte biztos, hogy - Fűzfa Balázs és A 12 legszebb magyar vers -projekt közreműködésével - régi-új műfaj született: ismét szavakból épül - hangzó katedrális. (Megszólal a kar.) Jordán Tamás fölveti, jó volna irodalomórákon is, diákokkal verset mondani. A jelen lévő tanárok egyetértenek.

Hát akkor: Szállj költemény!

Hát akkor: Szállj költemény!

Hát akkor: Szállj költemény!

Ezek is érdekelhetik