Lakásfenntartási támogatás 2011: a legfontosabb tudnivalók az igénylésről

Szeptembertől életbe lép az új lakásfenntartási támogatási rendszer. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat. Kérdések és válaszok.

Országos Sajtószolgálat (OS)

2011. szeptember 1-től jelentősen átalakul a lakásfenntartási támogatás. Augusztus 31-ével megszűnik a szociális alapú gázár- és távhő ár-támogatás és beépül a lakásfenntartási támogatásba, az új támogatást a helyi önkormányzatnál kell igényelni. Lakásfenntartási támogatást a fűtéstámogatáson túl többek között lakbérre, albérleti díjra, közös költségre, csatornahasználati díjra, a szemétszállítás költségeire, villanyáram, víz és gázfogyasztás költségeire lehet kérni. Újdonság az eddigi gyakorlathoz képest, hogy a gázzal és távhővel fűtők mellett azok is igénybe vehetik az új lakásfenntartási támogatást, akik fával, olajjal, szénnel vagy más módon fűtenek. A támogatási kérelmeket a helyi önkormányzathoz kell benyújtani, amely jövedelem- és vagyonvizsgálatot végez, és pénzben és/vagy természetben is megállapíthatja a támogatást.  A Nefmi tájékoztatója a változásokról.
    
 - Milyen kiadásokra lehet igényelni az új lakásfenntartási támogatást?
  
- Lakásfenntartási támogatást a fűtéstámogatáson túl többek között lakbérre, albérleti díjra, közös költségre, csatornahasználati díjra, a szemétszállítás költségeire, villanyáram-, víz- és gázfogyasztás költségeire lehet kérni.
    
 - A fűtési kiadásokra lehet igényelni? Ha igen, milyen típusú fűtésre?
 
-  Igen, szeptembertől a fűtéstámogatás is a lakásfenntartási támogatás keretében igényelhető. Újdonság az eddigi gyakorlathoz képest, hogy a gázzal és távhővel fűtők mellett azok is igénybe vehetik az új lakásfenntartási támogatást, akik fával, olajjal, szénnel vagy más módon fűtenek. 
    
 - Milyen előnyei vannak még az új támogatási rendszernek?
   
- Az új támogatási rendszer egyszerűbb lesz. A jogosultságot biztosító jövedelemhatár emelése lehetővé teszi, hogy a korábbi energiatámogatási rendszer jelenlegi jogosultjai továbbra is kaphassanak támogatást. Annak köszönhetően, hogy a fűtéstámogatás is beépül a lakásfenntartási támogatásba, nem kell két, hasonló célokat szolgáló támogatási rendszert párhuzamosan működtetni. Így kiszűrhetőek a támogatást jogosulatlanul igénybevevők. Az átalakítás fő célja az ellátásra jogosultak körének kibővítése, vagyis az energiatámogatás megszűnése miatt ellátás nélkül maradó jogosultak befogadása az új rendszerbe.
    
 - Milyen jövedelemhatárig lehet igényelni a támogatást?
   
- Az új támogatási rendszer lényegesen megemeli a jogosultsági jövedelemhatárt, amelyet a törvény 71.250 Ft-ban, az öregségi nyugdíjminimum 250 százalékában határoz meg (a korábbi 150 százalék helyett).

- Milyen más feltétele van még a lakásfenntartási támogatásnak?
  
- A lakásfenntartási támogatás rendszerében a jövedelmi jogosultsági feltételek módosítása mellett két új elem is megjelenik: a fogyasztási egység, valamint a vagyonvizsgálat. A jövedelemszámítás alapja, a jelenlegi egy főre jutó jövedelem helyett, a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező, fogyasztási egységre jutó jövedelem lesz, amely reálisabban jeleníti meg az adott háztartás jövedelmi és kiadási viszonyait, hiszen a fogyasztás és a kiadások a háztartás tagjai számának emelkedésével nem egyenes arányban növekednek. Annak érdekében, hogy a támogatás a korábbinál igazságosabb és hatékonyabb legyen, a lakásfenntartási támogatás feltétele a jövedelem- és vagyonvizsgálat, amelyet a helyi önkormányzat végez el. A támogatást igénylők vagyoni helyzetének vizsgálatával az a cél, hogy kiszűrhetőek legyenek a támogatást nem jogszerűen igénylők, növelve ezáltal az ellátás célzottságát és hatékonyságát.
    
- Hogyan számítják az egy fogyasztási egységre jutó jövedelmet?
  
- A jövedelemszámítás alapja az egy főre jutó jövedelem helyett a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező fogyasztási egységre jutó jövedelem lesz. A háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0; a második: 0,9; minden további nagykorú arányszáma 0,8; a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8 és minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
    
- Mit jelent a vagyonvizsgálat?
  
- Az önkormányzat a támogatás megítéléséhez jövedelem- és vagyonvizsgálatot végez.
A vagyon mértékének megállapításakor az ingatlant, a járművet és a forgalomképes vagyoni értékű jogot kell figyelembe venni, nem kell azonban beszámítani a kérelmező (jogosult) által lakott ingatlant, az általa lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot, valamint a mozgáskorlátozottságára tekintettel fenntartott gépjármű értékét.
    
- Pénzben vagy természetben kell nyújtani a támogatást?
  
- Pénzben és természetben is nyújtható a támogatás, a törvény értelmében a lakásfenntartási támogatást elsősorban természetben kell nyújtani.A támogatást elsősorban azokhoz a rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. A támogatás megosztva is adható: részben készpénz, részben természetbeni támogatás formájában.

- Pontosan, hogyan történik a természetben nyújtott támogatás?
  
- A természetben nyújtott támogatás esetén az ügyfél nem kap közvetlenül pénzt, hanem az önkormányzat közvetlenül a közüzemi (gáz, áram, távhő, szemétszállítás, stb.) szolgáltatók felé fizeti az esedékes számlát, illetve lehetőség szerint közvetlenül megvásárolja az adott településre jellemző tüzelőanyagot, és természetben adja át a támogatottnak.

- Eddig jogosult voltam a lakásfenntartási támogatásra. Újra kell igényelnem?
  
- Amennyiben Ön eddig már jogosult volt a lakásfenntartási támogatásra, úgy jelenleg nem kell új igény benyújtania, azt a megállapító határozatban foglalt ideig változatlanul megkapja.

- Eddig jogosult voltam a gázár- vagy távhőtámogatásra, újra kell igényelnem?
  
- Igen, újra kell igényelni. Azoknak, akik korábban (augusztus 31-ig vagy azt megelőző időpontig) járt a gáz és távhőár-támogatás) nem jár tovább "automatikusan" a lakásfenntartási támogatás, hiszen több ponton változnak a feltételek.

- Hová kell benyújtanom a támogatás iránti igényt?
  
- A lakásfenntartási támogatás iránti igényeket a kérelmező lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál lehet benyújtani.

 - Mikortól folyósítják a támogatást?
   
- A lakásfenntartási támogatás új szabályok szerinti megállapítására a 2011. augusztus 31-ét követően indult eljárásokban kerülhet sor. A támogatást a jogosultságoknak megfelelő kérelem benyújtása hónapjának első napjától havonta folyósítják, illetve a fizetési kötelezettség felmerülésének időpontjában. A már megállapított - és jelenleg is folyósított - lakásfenntartási támogatások esetében az új szabályokat a rendes éves felülvizsgálat során kell először alkalmazni.

- Mekkora összegű támogatásra számíthatok?

Háztartás típusa  -  Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem   - A régi támogatási rendszerben a támogatás összege  -  Az új támogatási rendszerben a támogatás várható összege
1 tagú                    28.500 Ft    3.600 Ft/hó            3.600 Ft/hó
1 tagú                    60.600 Ft    nem volt jogosult        2.500Ft/hó
2 tagú (1 kiskorú)        19.675 Ft    5.500 Ft/hó            5.500 Ft/hó
2 tagú (1 kiskorú)        56.850 Ft    nem volt jogosult        2.500 Ft/hó
4 tagú (2 kiskorú)        32.243 Ft    6.700 Ft/hó            6.100 Ft/hó
4 tagú (2 kiskorú)        54.928 Ft    nem volt jogosult        2.600 Ft/hó
5 tagú (3 kiskorú)        31.964 Ft    7.200 Ft/hó            6.600 Ft/hó
5 tagú (3 kiskorú)        56.821 Ft    nem volt jogosult        2.500 Ft/hó

- Mennyi ideig érvényes a megítélt támogatás?
  
- Egy évig.

- Milyen igazolásokat, dokumentumokat kell az igényléshez benyújtani?
   
- A helyi önkormányzat határozza meg pontosan, milyen dokumentumok, igazolások szükségesek a kérelemhez.
Leggyakrabban kért dokumentumok:
o    A háztartásban élő személyek jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások, a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél (pl. munkaviszony, nyugdíj, családi pótlék, stb.) a kérelem benyújtását megelőző hónapról.
o    A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelmek esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról.
o    Ha a jövedelem kizárólag alkalmi munkából származik, annak összegéről nyilatkozni kell.
o    Munkanélküli személy esetében a munkanélküliség ténye az állami foglalkoztatási szervnél történt regisztrációról szóló irattal igazolható.
o    A lakás nagyságát hitelt érdemlő módon igazoló irat.
o    Saját tulajdonú, távfűtött lakás esetében három hónapnál nem régebbi keltezésű "VKSZ" Közüzemi Szolgáltató ZRT számla.
o    Bérlakásban vagy albérletben élő személy esetében a bérleti illetve albérleti szerződés. Ha a kérelmező a lakást kizárólagosan, de szívességi lakóként használja, csatolnia kell az őt erre feljogosító lakáshasználati szerződést, amely alapján a lakás fenntartási költségeit ő fizeti.

 - A gáz- és távhőártámogatás megszűnik?
  
- A megszűntetésre ítélt gáz-és távhőártámogatást a 2010 májusában hivatalába lépett új kormány a lakosság szociális biztonsága érdekében meghosszabbította 2010. december 31-ig, majd 2011. április végéig, majd augusztus 31-ig. Szeptember 1-jétől az eddig ismert formában azonban már nem lesz elérhető a gázár- és távhőtámogatás, hanem a fent leírtak szerint beépül az önkormányzatnál igényelhető lakásfenntartási támogatásba.Fontos tudni, hogy köszönhetően a 2011. január 1-jén életbe lépett új gázár-szabályozásnak, a 3 vagy több gyermeket nevelő családok gázárkedvezményre jogosultak, azt a Magyar Államkincstártól kell igényelni.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!