Akikért ma is szól a harang

Mosonmagyaróvár, 1956 október 26. Néhány fiatal már nem megy be az iskolába, pesti mintára tüntetni kezd. Hirtelen tömeg veszi körül őket, a határőrlaktanyához indulnak. Nem sokkal később elszabadul a pokol.

Kozma Gábor

Így indult az a nap, amely Magyarország történetének egyik legsötétebbikévé vált, s amelynek szombathelyi szereplői, vonatkozásai is akadtak. Részint, mert a hansági város iskoláiban vasiak is tanultak, másrészt, mert egy fiatal papnövendék, aki éppen az utcát járta, később Csepregre került. A kispap, amikor látta a gyülekezőket, hazafutott a fényképezőgépéért. Nem is sejtette akkor, hogy történelmet fotóz: a sortűz előtti perceket örökíti meg... A tömeg tehát erőre kap, vonul tovább, kitör a Rákosi-rezsim elleni elégedetlenség. - Menjünk a laktanyához! - adja ki valaki a jelszót, és a menet új irányt vesz. A városban ténykedő spiclik felhívják a határőrlaktanya parancsnokát, Dudás István századost, hogy vigyázzon, célba vették .

Így indult az a nap, amely Magyarország történetének egyik legsötétebbikévé vált, s amelynek szombathelyi szereplői, vonatkozásai is akadtak. Részint, mert a hansági város iskoláiban vasiak is tanultak, másrészt, mert egy fiatal papnövendék, aki éppen az utcát járta, később Csepregre került. A kispap, amikor látta a gyülekezőket, hazafutott a fényképezőgépéért. Nem is sejtette akkor, hogy történelmet fotóz: a sortűz előtti perceket örökíti meg... A tömeg tehát erőre kap, vonul tovább, kitör a Rákosi-rezsim elleni elégedetlenség. - Menjünk a laktanyához! - adja ki valaki a jelszót, és a menet új irányt vesz. A városban ténykedő spiclik felhívják a határőrlaktanya parancsnokát, Dudás István századost, hogy vigyázzon, célba vették .

Dudás ekkor utasítást ad géppuskafészkek felállítására. Hatot helyeznek el az épület körül, az egyik mögött Szombathelyről bevonult szakaszvezető vesz fel harci pozíciót. A mintegy kétezer tüntető fegyvertelenül ér a laktanyához, majd az első sorokból kiabálni kezdenek: - Vegyétek le a csillagot! Egy tiszt jön ki, de hátrálni kényszerül, mert a tömeg az elöl lévőket egyre közelebb nyomja a kapuhoz. Már 15 méter sincs, amikor a tiszt int, tárgyalnak. Rövid párbeszéd után - sokan megegyezést sejtenek - váratlanul felugatnak a fegyverek. Két-három sorozat csattan, a legtöbb golyót a szombathelyi tisztes lövi ki. Azonnal elterül vagy ötven ember, döntő többségében tizenéves fiatal. Egy szőke lánynak a nyakát üti át a golyó, verőeret ér, méterre spriccel a vére. Iszonyú percek következnek, mindenki menekül, síkít, miközben a laktanya ablakából a katonák kézigránátokat hajigálnak közéjük. A robbanások nyomán letépett testrészek hevernek szanaszét. Egy férfi zokogva borul barátja hűlő teste fölé, egy középkorú nő hisztérikusan nevet, megőrült. Szinte azonnal elindul a mentés, jönnek a TEFU, az ÉPFU teherautói, de jönnek lovasszekerek is. A laktanyára mély csend borul, Dudás a katonáit elhagyva csehszlovák elvtársaihoz menekül. Vági főhadnagy veszi át a parancsnokságot, de a morál már megrendült. Sok katona sírni kezd, amikor megtudja, hogy a legtöbb halott vele egykorú...

Részlet abból a dokumentumfilmből, amelyben a szombathelyi szakaszvezető megszólalt:

- Nem tudtam mi lesz. Én hittem a rendszerben, a tömeg igenis fenyegetően jött, valamit tenni kellett... Amikor megkaptam a tűzparancsot, nem is gondolkodtam, kilőttem egy sorozatot, mellmagasságba. Ahogy a parancs szólt... Láttam, hogy füst van, meg por, jajgatnak. Az egy rövid sorozat volt. Nem gondoltam semmire, parancsot teljesítettem. Hogy most mit gondolok? Sajnálom... Már nem tenném meg... (A felvétel 1990-ben készült, a férfit több évnyi börtönre ítélték).

A holtakat először a parkban fektetik egymás mellé. Az egyik lányon nem látni sérülést, mintha aludna. - Vizsgálják meg! - őrjöng az apja, lefogják. A testeket aztán a halottasházban terítik ki. A látvány sokkol, az indulatok elszabadulnak. - Gyilkosok! - ordítanak egyre többen, és újból a laktanyához vonulnak. Vági parancsnok az időközben a helyszínre érkezett Győri Nemzeti Tanács elnökének, Földes Gábornak megadja magát.

Részlet abból a dokumentumfilmből, amelyben a szombathelyi szakaszvezető megszólalt:

- Nem tudtam mi lesz. Én hittem a rendszerben, a tömeg igenis fenyegetően jött, valamit tenni kellett... Amikor megkaptam a tűzparancsot, nem is gondolkodtam, kilőttem egy sorozatot, mellmagasságba. Ahogy a parancs szólt... Láttam, hogy füst van, meg por, jajgatnak. Az egy rövid sorozat volt. Nem gondoltam semmire, parancsot teljesítettem. Hogy most mit gondolok? Sajnálom... Már nem tenném meg... (A felvétel 1990-ben készült, a férfit több évnyi börtönre ítélték).

A holtakat először a parkban fektetik egymás mellé. Az egyik lányon nem látni sérülést, mintha aludna. - Vizsgálják meg! - őrjöng az apja, lefogják. A testeket aztán a halottasházban terítik ki. A látvány sokkol, az indulatok elszabadulnak. - Gyilkosok! - ordítanak egyre többen, és újból a laktanyához vonulnak. Vági parancsnok az időközben a helyszínre érkezett Győri Nemzeti Tanács elnökének, Földes Gábornak megadja magát.

- Nem tudtam mi lesz. Én hittem a rendszerben, a tömeg igenis fenyegetően jött, valamit tenni kellett... Amikor megkaptam a tűzparancsot, nem is gondolkodtam, kilőttem egy sorozatot, mellmagasságba. Ahogy a parancs szólt... Láttam, hogy füst van, meg por, jajgatnak. Az egy rövid sorozat volt. Nem gondoltam semmire, parancsot teljesítettem. Hogy most mit gondolok? Sajnálom... Már nem tenném meg... (A felvétel 1990-ben készült, a férfit több évnyi börtönre ítélték).

A holtakat először a parkban fektetik egymás mellé. Az egyik lányon nem látni sérülést, mintha aludna. - Vizsgálják meg! - őrjöng az apja, lefogják. A testeket aztán a halottasházban terítik ki. A látvány sokkol, az indulatok elszabadulnak. - Gyilkosok! - ordítanak egyre többen, és újból a laktanyához vonulnak. Vági parancsnok az időközben a helyszínre érkezett Győri Nemzeti Tanács elnökének, Földes Gábornak megadja magát.

- Nem tudtam mi lesz. Én hittem a rendszerben, a tömeg igenis fenyegetően jött, valamit tenni kellett... Amikor megkaptam a tűzparancsot, nem is gondolkodtam, kilőttem egy sorozatot, mellmagasságba. Ahogy a parancs szólt... Láttam, hogy füst van, meg por, jajgatnak. Az egy rövid sorozat volt. Nem gondoltam semmire, parancsot teljesítettem. Hogy most mit gondolok? Sajnálom... Már nem tenném meg... (A felvétel 1990-ben készült, a férfit több évnyi börtönre ítélték).

A holtakat először a parkban fektetik egymás mellé. Az egyik lányon nem látni sérülést, mintha aludna. - Vizsgálják meg! - őrjöng az apja, lefogják. A testeket aztán a halottasházban terítik ki. A látvány sokkol, az indulatok elszabadulnak. - Gyilkosok! - ordítanak egyre többen, és újból a laktanyához vonulnak. Vági parancsnok az időközben a helyszínre érkezett Győri Nemzeti Tanács elnökének, Földes Gábornak megadja magát.

A holtakat először a parkban fektetik egymás mellé. Az egyik lányon nem látni sérülést, mintha aludna. - Vizsgálják meg! - őrjöng az apja, lefogják. A testeket aztán a halottasházban terítik ki. A látvány sokkol, az indulatok elszabadulnak. - Gyilkosok! - ordítanak egyre többen, és újból a laktanyához vonulnak. Vági parancsnok az időközben a helyszínre érkezett Győri Nemzeti Tanács elnökének, Földes Gábornak megadja magát.

A holtakat először a parkban fektetik egymás mellé. Az egyik lányon nem látni sérülést, mintha aludna. - Vizsgálják meg! - őrjöng az apja, lefogják. A testeket aztán a halottasházban terítik ki. A látvány sokkol, az indulatok elszabadulnak. - Gyilkosok! - ordítanak egyre többen, és újból a laktanyához vonulnak. Vági parancsnok az időközben a helyszínre érkezett Győri Nemzeti Tanács elnökének, Földes Gábornak megadja magát.

Földes megígéri, hogy a tisztek és katonák ügyét bíróság vizsgálja majd ki. Ám a feldühödött tömeg benyomul, elfoglalja a körleteket, és meglincseli Gyenes főhadnagyot. Stefkó főhadnagyot és Vágit összeverik, Földes nagy nehézségek árán kimenti, és kórházba szállíttatja őket (hálából a Kádári vérbíróság majd felakasztatja). A városban még pokolibbá válik a hangulat akkor, amikor előkerül a laktanyából egy fiatal elrejtett holtteste. Ez már a békítőknek is sok, a tömeg követeli a tisztek kiadását. Földes ellenáll, mindhiába. A felbőszült emberek elől Vági kiugrik az ablakon, agyonverik. Stefkót a kórházi ágyról az evangélikus templom mellé viszik, és egy fára akasztva meglincselik. Dudást eközben vacsorán látják vendégül a túloldalon.

Október 28. a temetés napja. Ott van a Daily Mail angol napilap riportere is.

- Borzalmas volt a látvány, emberek százai zokogtak a nyitott síroknál. Kérdeztem, hogy fotózhatok-e, megengedték. De mégsem kattintottan el a gépemet sokáig. Annyira megrázott a temetés, hogy a könnyem is kijött... Emlékszem egy családra, ott két kishúg maradt, a bátyjuk halt meg. A középkorú szülők nem sírtak, csak nézték a koporsót, megrendítő volt.

A riporter 85 halottról és 250 sebesültről tudott. Ezt a halottak tekintetében a szemtanúk 107-re módosították. Dokumentum szinte nem is maradt fenn az akkori történésekről. Kádárék alatt rosszul végezte volna az, aki hasonlót rejteget, és kiderül. Így nem csoda, hogy a Csepregre került papnövendék, immáron plébánosként az előhívatlan (!) tekercseket a parókia padlásán rejtette el. Ott is lapultak a rendszerváltásig, mígnem Tóth Imrének, a Vas Népe fotóriporterének át nem adta.

-Remegett a kezem, amikor előhívtam a filmet. Maga a történelem pergett le előttem a fotókon, drámai erővel - mondta a riporter. A fényképek aztán bekerültek a médiába, az Ikarusz tetején szónokló férfi valóságos jelképpé vált. A fotó kifakulhat, de az emlékezet soha.

Október 28. a temetés napja. Ott van a Daily Mail angol napilap riportere is.

- Borzalmas volt a látvány, emberek százai zokogtak a nyitott síroknál. Kérdeztem, hogy fotózhatok-e, megengedték. De mégsem kattintottan el a gépemet sokáig. Annyira megrázott a temetés, hogy a könnyem is kijött... Emlékszem egy családra, ott két kishúg maradt, a bátyjuk halt meg. A középkorú szülők nem sírtak, csak nézték a koporsót, megrendítő volt.

A riporter 85 halottról és 250 sebesültről tudott. Ezt a halottak tekintetében a szemtanúk 107-re módosították. Dokumentum szinte nem is maradt fenn az akkori történésekről. Kádárék alatt rosszul végezte volna az, aki hasonlót rejteget, és kiderül. Így nem csoda, hogy a Csepregre került papnövendék, immáron plébánosként az előhívatlan (!) tekercseket a parókia padlásán rejtette el. Ott is lapultak a rendszerváltásig, mígnem Tóth Imrének, a Vas Népe fotóriporterének át nem adta.

-Remegett a kezem, amikor előhívtam a filmet. Maga a történelem pergett le előttem a fotókon, drámai erővel - mondta a riporter. A fényképek aztán bekerültek a médiába, az Ikarusz tetején szónokló férfi valóságos jelképpé vált. A fotó kifakulhat, de az emlékezet soha.

- Borzalmas volt a látvány, emberek százai zokogtak a nyitott síroknál. Kérdeztem, hogy fotózhatok-e, megengedték. De mégsem kattintottan el a gépemet sokáig. Annyira megrázott a temetés, hogy a könnyem is kijött... Emlékszem egy családra, ott két kishúg maradt, a bátyjuk halt meg. A középkorú szülők nem sírtak, csak nézték a koporsót, megrendítő volt.

A riporter 85 halottról és 250 sebesültről tudott. Ezt a halottak tekintetében a szemtanúk 107-re módosították. Dokumentum szinte nem is maradt fenn az akkori történésekről. Kádárék alatt rosszul végezte volna az, aki hasonlót rejteget, és kiderül. Így nem csoda, hogy a Csepregre került papnövendék, immáron plébánosként az előhívatlan (!) tekercseket a parókia padlásán rejtette el. Ott is lapultak a rendszerváltásig, mígnem Tóth Imrének, a Vas Népe fotóriporterének át nem adta.

-Remegett a kezem, amikor előhívtam a filmet. Maga a történelem pergett le előttem a fotókon, drámai erővel - mondta a riporter. A fényképek aztán bekerültek a médiába, az Ikarusz tetején szónokló férfi valóságos jelképpé vált. A fotó kifakulhat, de az emlékezet soha.

- Borzalmas volt a látvány, emberek százai zokogtak a nyitott síroknál. Kérdeztem, hogy fotózhatok-e, megengedték. De mégsem kattintottan el a gépemet sokáig. Annyira megrázott a temetés, hogy a könnyem is kijött... Emlékszem egy családra, ott két kishúg maradt, a bátyjuk halt meg. A középkorú szülők nem sírtak, csak nézték a koporsót, megrendítő volt.

A riporter 85 halottról és 250 sebesültről tudott. Ezt a halottak tekintetében a szemtanúk 107-re módosították. Dokumentum szinte nem is maradt fenn az akkori történésekről. Kádárék alatt rosszul végezte volna az, aki hasonlót rejteget, és kiderül. Így nem csoda, hogy a Csepregre került papnövendék, immáron plébánosként az előhívatlan (!) tekercseket a parókia padlásán rejtette el. Ott is lapultak a rendszerváltásig, mígnem Tóth Imrének, a Vas Népe fotóriporterének át nem adta.

-Remegett a kezem, amikor előhívtam a filmet. Maga a történelem pergett le előttem a fotókon, drámai erővel - mondta a riporter. A fényképek aztán bekerültek a médiába, az Ikarusz tetején szónokló férfi valóságos jelképpé vált. A fotó kifakulhat, de az emlékezet soha.

A riporter 85 halottról és 250 sebesültről tudott. Ezt a halottak tekintetében a szemtanúk 107-re módosították. Dokumentum szinte nem is maradt fenn az akkori történésekről. Kádárék alatt rosszul végezte volna az, aki hasonlót rejteget, és kiderül. Így nem csoda, hogy a Csepregre került papnövendék, immáron plébánosként az előhívatlan (!) tekercseket a parókia padlásán rejtette el. Ott is lapultak a rendszerváltásig, mígnem Tóth Imrének, a Vas Népe fotóriporterének át nem adta.

-Remegett a kezem, amikor előhívtam a filmet. Maga a történelem pergett le előttem a fotókon, drámai erővel - mondta a riporter. A fényképek aztán bekerültek a médiába, az Ikarusz tetején szónokló férfi valóságos jelképpé vált. A fotó kifakulhat, de az emlékezet soha.

A riporter 85 halottról és 250 sebesültről tudott. Ezt a halottak tekintetében a szemtanúk 107-re módosították. Dokumentum szinte nem is maradt fenn az akkori történésekről. Kádárék alatt rosszul végezte volna az, aki hasonlót rejteget, és kiderül. Így nem csoda, hogy a Csepregre került papnövendék, immáron plébánosként az előhívatlan (!) tekercseket a parókia padlásán rejtette el. Ott is lapultak a rendszerváltásig, mígnem Tóth Imrének, a Vas Népe fotóriporterének át nem adta.

-Remegett a kezem, amikor előhívtam a filmet. Maga a történelem pergett le előttem a fotókon, drámai erővel - mondta a riporter. A fényképek aztán bekerültek a médiába, az Ikarusz tetején szónokló férfi valóságos jelképpé vált. A fotó kifakulhat, de az emlékezet soha.

-Remegett a kezem, amikor előhívtam a filmet. Maga a történelem pergett le előttem a fotókon, drámai erővel - mondta a riporter. A fényképek aztán bekerültek a médiába, az Ikarusz tetején szónokló férfi valóságos jelképpé vált. A fotó kifakulhat, de az emlékezet soha.

-Remegett a kezem, amikor előhívtam a filmet. Maga a történelem pergett le előttem a fotókon, drámai erővel - mondta a riporter. A fényképek aztán bekerültek a médiába, az Ikarusz tetején szónokló férfi valóságos jelképpé vált. A fotó kifakulhat, de az emlékezet soha.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!