Gazdaság

2006.08.02. 02:29

Támogatott csoportosulás

Körkép (VN) - A termelői csoportok alakításához és működtetéséhez augusztus elseje és harmincegyedike között ismét igényelhető támogatás. Megyénkben még nincs államilag elismert termelői csoport.

Mórocz Zsolt

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedésére azok pályázhatnak, akik a 2004. május 31. és 2006. december 31. közötti időszakban államilag elismert termelői csoporttá váltak, illetve válnak. A termelői csoportok az azonos termék, illetve termékcsoport szerint szerveződő termelői együttműködések. Ezeket a piaci pozícióik megerősítésére, továbbá a termelők által önállóan végzett mezőgazdasági, erdészeti vagy halászati alaptevékenységükhöz illeszkedő tevékenységre, termé-keik piacképes áruvá történő előkészítésére, feldolgozására, tárolására, valamint közös értékesítésére önkéntesen létrejött társulások.

A termelői csoportnak a tagjai által termelt termék értékesítéséből - beleértve a saját előállítású feldolgozott termékek eladását is - származó árbevétele nem lehet kevesebb, mint az összes árbevétel 70 százaléka. A tagok teljes termelésüknek legfeljebb 25 százalékát értékesíthetik közvetlenül a fogyasztóknak.

Termelői csoportot minimum 15 termelő alapíthat. Az alapítás feltétele, hogy a tagok által előállított termékek értékesítéséből származó tárgyévi várható árbevétel legalább a 150 millió forintot elérje. A méhészetben, juh-, kecske-, nyúl- és prémesállat-tartásban, valamint a dohány- és gyógynövénytermesztésben a bevételnek évente legalább 75 millió forintnak kell lennie. A termelői szervezetnek legfeljebb öt évre előzetes elismerés adható. Ennek feltétele, hogy a tárgyévi várható árbevétel legalább 60 millió forint legyen. A méhészetben, juh-, kecske-, nyúl- és prémesállat-tartásban, valamint dohány- és gyógynövénytermesztésben pedig minimálisan 30 millió forintot kell kitennie.

Egy adott termelői csoport csak egy termékre vagy termékcsoportra szakosodva működhet. A szakminiszter termelői csoportnak a termelők által létrehozott szövetkezeti vagy korlátolt felelősségű társasági, illetve zártkörű részvénytársasági formában működő gazdálkodó szervezeteket ismeri el. A gazdasági társaságként alakult termelői csoport esetében meg kell alkotni a termékre, illetve termékcsoportra jellemző tagi beszállítói érdekérvényesítő szabályokat, és azokat rögzíteni kell a társasági szerződésben, illetve az alapító okiratban.

Korlátolt felelősségű társasági forma csak abban az esetben ismerhető el termelői csoportként, ha a társasági szerződésben szerepel, hogy egyetlen tag sem rendelkezhet 15 százalék feletti részesedéssel, illetve szavazati joggal a kft.-ben, továbbá a tagoknak saját üzletrészük kívülálló személyre történő átruházását a társaság beleegyezése nélkül nem tehetik meg.

Részvénytársaság csak abban az esetben ismerhető el termelői csoportként, ha az alapító okirat rendelkezik arról, hogy egyetlen részvényes részesedése és szavazati aránya sem haladhatja meg a társaság alaptőkéjének 15 százalékát. A részvények átruházásához az rt. beleegyezésére van szükség.

Az (előzetes) elismeréshez a szervezetnek elismerési tervet kell készítenie, amely éves bontásban tartalmazza, hogy a szervezet miként tervezi működésének elindítását, és hogyan éri el az alapító okiratban megfogalmazott célokat, a vállalt árbevétel teljesítését. Az elismerési terv legfeljebb öt évre szólhat, amelynek tartalmaznia kell többek között a kezdeti állapot leírását, a terv megvalósulásával elérhető célokat, végrehajtandó feladatokat, valamint megvalósításuk módját, és azok költségvonzatát is. Az elismerési terv megvalósítása során az előzetesen elismert termelői csoport bármikor kezdeményezheti végleges elismerését. Az elismerés iránti kérelmet az illetékes FM-hivatal részére öt példányban kell benyújtani. Megyénkben nem működik önálló termelői csoport, néhány gyümölcstermesztő egy zalaegerszegi társasághoz csatlakozott.

A termelői csoportnak a tagjai által termelt termék értékesítéséből - beleértve a saját előállítású feldolgozott termékek eladását is - származó árbevétele nem lehet kevesebb, mint az összes árbevétel 70 százaléka. A tagok teljes termelésüknek legfeljebb 25 százalékát értékesíthetik közvetlenül a fogyasztóknak.

Termelői csoportot minimum 15 termelő alapíthat. Az alapítás feltétele, hogy a tagok által előállított termékek értékesítéséből származó tárgyévi várható árbevétel legalább a 150 millió forintot elérje. A méhészetben, juh-, kecske-, nyúl- és prémesállat-tartásban, valamint a dohány- és gyógynövénytermesztésben a bevételnek évente legalább 75 millió forintnak kell lennie. A termelői szervezetnek legfeljebb öt évre előzetes elismerés adható. Ennek feltétele, hogy a tárgyévi várható árbevétel legalább 60 millió forint legyen. A méhészetben, juh-, kecske-, nyúl- és prémesállat-tartásban, valamint dohány- és gyógynövénytermesztésben pedig minimálisan 30 millió forintot kell kitennie.

Egy adott termelői csoport csak egy termékre vagy termékcsoportra szakosodva működhet. A szakminiszter termelői csoportnak a termelők által létrehozott szövetkezeti vagy korlátolt felelősségű társasági, illetve zártkörű részvénytársasági formában működő gazdálkodó szervezeteket ismeri el. A gazdasági társaságként alakult termelői csoport esetében meg kell alkotni a termékre, illetve termékcsoportra jellemző tagi beszállítói érdekérvényesítő szabályokat, és azokat rögzíteni kell a társasági szerződésben, illetve az alapító okiratban.

Korlátolt felelősségű társasági forma csak abban az esetben ismerhető el termelői csoportként, ha a társasági szerződésben szerepel, hogy egyetlen tag sem rendelkezhet 15 százalék feletti részesedéssel, illetve szavazati joggal a kft.-ben, továbbá a tagoknak saját üzletrészük kívülálló személyre történő átruházását a társaság beleegyezése nélkül nem tehetik meg.

Részvénytársaság csak abban az esetben ismerhető el termelői csoportként, ha az alapító okirat rendelkezik arról, hogy egyetlen részvényes részesedése és szavazati aránya sem haladhatja meg a társaság alaptőkéjének 15 százalékát. A részvények átruházásához az rt. beleegyezésére van szükség.

Az (előzetes) elismeréshez a szervezetnek elismerési tervet kell készítenie, amely éves bontásban tartalmazza, hogy a szervezet miként tervezi működésének elindítását, és hogyan éri el az alapító okiratban megfogalmazott célokat, a vállalt árbevétel teljesítését. Az elismerési terv legfeljebb öt évre szólhat, amelynek tartalmaznia kell többek között a kezdeti állapot leírását, a terv megvalósulásával elérhető célokat, végrehajtandó feladatokat, valamint megvalósításuk módját, és azok költségvonzatát is. Az elismerési terv megvalósítása során az előzetesen elismert termelői csoport bármikor kezdeményezheti végleges elismerését. Az elismerés iránti kérelmet az illetékes FM-hivatal részére öt példányban kell benyújtani. Megyénkben nem működik önálló termelői csoport, néhány gyümölcstermesztő egy zalaegerszegi társasághoz csatlakozott.

A termelői csoportnak a tagjai által termelt termék értékesítéséből - beleértve a saját előállítású feldolgozott termékek eladását is - származó árbevétele nem lehet kevesebb, mint az összes árbevétel 70 százaléka. A tagok teljes termelésüknek legfeljebb 25 százalékát értékesíthetik közvetlenül a fogyasztóknak.

Termelői csoportot minimum 15 termelő alapíthat. Az alapítás feltétele, hogy a tagok által előállított termékek értékesítéséből származó tárgyévi várható árbevétel legalább a 150 millió forintot elérje. A méhészetben, juh-, kecske-, nyúl- és prémesállat-tartásban, valamint a dohány- és gyógynövénytermesztésben a bevételnek évente legalább 75 millió forintnak kell lennie. A termelői szervezetnek legfeljebb öt évre előzetes elismerés adható. Ennek feltétele, hogy a tárgyévi várható árbevétel legalább 60 millió forint legyen. A méhészetben, juh-, kecske-, nyúl- és prémesállat-tartásban, valamint dohány- és gyógynövénytermesztésben pedig minimálisan 30 millió forintot kell kitennie.

Egy adott termelői csoport csak egy termékre vagy termékcsoportra szakosodva működhet. A szakminiszter termelői csoportnak a termelők által létrehozott szövetkezeti vagy korlátolt felelősségű társasági, illetve zártkörű részvénytársasági formában működő gazdálkodó szervezeteket ismeri el. A gazdasági társaságként alakult termelői csoport esetében meg kell alkotni a termékre, illetve termékcsoportra jellemző tagi beszállítói érdekérvényesítő szabályokat, és azokat rögzíteni kell a társasági szerződésben, illetve az alapító okiratban.

Korlátolt felelősségű társasági forma csak abban az esetben ismerhető el termelői csoportként, ha a társasági szerződésben szerepel, hogy egyetlen tag sem rendelkezhet 15 százalék feletti részesedéssel, illetve szavazati joggal a kft.-ben, továbbá a tagoknak saját üzletrészük kívülálló személyre történő átruházását a társaság beleegyezése nélkül nem tehetik meg.

Részvénytársaság csak abban az esetben ismerhető el termelői csoportként, ha az alapító okirat rendelkezik arról, hogy egyetlen részvényes részesedése és szavazati aránya sem haladhatja meg a társaság alaptőkéjének 15 százalékát. A részvények átruházásához az rt. beleegyezésére van szükség.

Az (előzetes) elismeréshez a szervezetnek elismerési tervet kell készítenie, amely éves bontásban tartalmazza, hogy a szervezet miként tervezi működésének elindítását, és hogyan éri el az alapító okiratban megfogalmazott célokat, a vállalt árbevétel teljesítését. Az elismerési terv legfeljebb öt évre szólhat, amelynek tartalmaznia kell többek között a kezdeti állapot leírását, a terv megvalósulásával elérhető célokat, végrehajtandó feladatokat, valamint megvalósításuk módját, és azok költségvonzatát is. Az elismerési terv megvalósítása során az előzetesen elismert termelői csoport bármikor kezdeményezheti végleges elismerését. Az elismerés iránti kérelmet az illetékes FM-hivatal részére öt példányban kell benyújtani. Megyénkben nem működik önálló termelői csoport, néhány gyümölcstermesztő egy zalaegerszegi társasághoz csatlakozott.

Termelői csoportot minimum 15 termelő alapíthat. Az alapítás feltétele, hogy a tagok által előállított termékek értékesítéséből származó tárgyévi várható árbevétel legalább a 150 millió forintot elérje. A méhészetben, juh-, kecske-, nyúl- és prémesállat-tartásban, valamint a dohány- és gyógynövénytermesztésben a bevételnek évente legalább 75 millió forintnak kell lennie. A termelői szervezetnek legfeljebb öt évre előzetes elismerés adható. Ennek feltétele, hogy a tárgyévi várható árbevétel legalább 60 millió forint legyen. A méhészetben, juh-, kecske-, nyúl- és prémesállat-tartásban, valamint dohány- és gyógynövénytermesztésben pedig minimálisan 30 millió forintot kell kitennie.

Egy adott termelői csoport csak egy termékre vagy termékcsoportra szakosodva működhet. A szakminiszter termelői csoportnak a termelők által létrehozott szövetkezeti vagy korlátolt felelősségű társasági, illetve zártkörű részvénytársasági formában működő gazdálkodó szervezeteket ismeri el. A gazdasági társaságként alakult termelői csoport esetében meg kell alkotni a termékre, illetve termékcsoportra jellemző tagi beszállítói érdekérvényesítő szabályokat, és azokat rögzíteni kell a társasági szerződésben, illetve az alapító okiratban.

Korlátolt felelősségű társasági forma csak abban az esetben ismerhető el termelői csoportként, ha a társasági szerződésben szerepel, hogy egyetlen tag sem rendelkezhet 15 százalék feletti részesedéssel, illetve szavazati joggal a kft.-ben, továbbá a tagoknak saját üzletrészük kívülálló személyre történő átruházását a társaság beleegyezése nélkül nem tehetik meg.

Részvénytársaság csak abban az esetben ismerhető el termelői csoportként, ha az alapító okirat rendelkezik arról, hogy egyetlen részvényes részesedése és szavazati aránya sem haladhatja meg a társaság alaptőkéjének 15 százalékát. A részvények átruházásához az rt. beleegyezésére van szükség.

Az (előzetes) elismeréshez a szervezetnek elismerési tervet kell készítenie, amely éves bontásban tartalmazza, hogy a szervezet miként tervezi működésének elindítását, és hogyan éri el az alapító okiratban megfogalmazott célokat, a vállalt árbevétel teljesítését. Az elismerési terv legfeljebb öt évre szólhat, amelynek tartalmaznia kell többek között a kezdeti állapot leírását, a terv megvalósulásával elérhető célokat, végrehajtandó feladatokat, valamint megvalósításuk módját, és azok költségvonzatát is. Az elismerési terv megvalósítása során az előzetesen elismert termelői csoport bármikor kezdeményezheti végleges elismerését. Az elismerés iránti kérelmet az illetékes FM-hivatal részére öt példányban kell benyújtani. Megyénkben nem működik önálló termelői csoport, néhány gyümölcstermesztő egy zalaegerszegi társasághoz csatlakozott.

Termelői csoportot minimum 15 termelő alapíthat. Az alapítás feltétele, hogy a tagok által előállított termékek értékesítéséből származó tárgyévi várható árbevétel legalább a 150 millió forintot elérje. A méhészetben, juh-, kecske-, nyúl- és prémesállat-tartásban, valamint a dohány- és gyógynövénytermesztésben a bevételnek évente legalább 75 millió forintnak kell lennie. A termelői szervezetnek legfeljebb öt évre előzetes elismerés adható. Ennek feltétele, hogy a tárgyévi várható árbevétel legalább 60 millió forint legyen. A méhészetben, juh-, kecske-, nyúl- és prémesállat-tartásban, valamint dohány- és gyógynövénytermesztésben pedig minimálisan 30 millió forintot kell kitennie.

Egy adott termelői csoport csak egy termékre vagy termékcsoportra szakosodva működhet. A szakminiszter termelői csoportnak a termelők által létrehozott szövetkezeti vagy korlátolt felelősségű társasági, illetve zártkörű részvénytársasági formában működő gazdálkodó szervezeteket ismeri el. A gazdasági társaságként alakult termelői csoport esetében meg kell alkotni a termékre, illetve termékcsoportra jellemző tagi beszállítói érdekérvényesítő szabályokat, és azokat rögzíteni kell a társasági szerződésben, illetve az alapító okiratban.

Korlátolt felelősségű társasági forma csak abban az esetben ismerhető el termelői csoportként, ha a társasági szerződésben szerepel, hogy egyetlen tag sem rendelkezhet 15 százalék feletti részesedéssel, illetve szavazati joggal a kft.-ben, továbbá a tagoknak saját üzletrészük kívülálló személyre történő átruházását a társaság beleegyezése nélkül nem tehetik meg.

Részvénytársaság csak abban az esetben ismerhető el termelői csoportként, ha az alapító okirat rendelkezik arról, hogy egyetlen részvényes részesedése és szavazati aránya sem haladhatja meg a társaság alaptőkéjének 15 százalékát. A részvények átruházásához az rt. beleegyezésére van szükség.

Az (előzetes) elismeréshez a szervezetnek elismerési tervet kell készítenie, amely éves bontásban tartalmazza, hogy a szervezet miként tervezi működésének elindítását, és hogyan éri el az alapító okiratban megfogalmazott célokat, a vállalt árbevétel teljesítését. Az elismerési terv legfeljebb öt évre szólhat, amelynek tartalmaznia kell többek között a kezdeti állapot leírását, a terv megvalósulásával elérhető célokat, végrehajtandó feladatokat, valamint megvalósításuk módját, és azok költségvonzatát is. Az elismerési terv megvalósítása során az előzetesen elismert termelői csoport bármikor kezdeményezheti végleges elismerését. Az elismerés iránti kérelmet az illetékes FM-hivatal részére öt példányban kell benyújtani. Megyénkben nem működik önálló termelői csoport, néhány gyümölcstermesztő egy zalaegerszegi társasághoz csatlakozott.

Egy adott termelői csoport csak egy termékre vagy termékcsoportra szakosodva működhet. A szakminiszter termelői csoportnak a termelők által létrehozott szövetkezeti vagy korlátolt felelősségű társasági, illetve zártkörű részvénytársasági formában működő gazdálkodó szervezeteket ismeri el. A gazdasági társaságként alakult termelői csoport esetében meg kell alkotni a termékre, illetve termékcsoportra jellemző tagi beszállítói érdekérvényesítő szabályokat, és azokat rögzíteni kell a társasági szerződésben, illetve az alapító okiratban.

Korlátolt felelősségű társasági forma csak abban az esetben ismerhető el termelői csoportként, ha a társasági szerződésben szerepel, hogy egyetlen tag sem rendelkezhet 15 százalék feletti részesedéssel, illetve szavazati joggal a kft.-ben, továbbá a tagoknak saját üzletrészük kívülálló személyre történő átruházását a társaság beleegyezése nélkül nem tehetik meg.

Részvénytársaság csak abban az esetben ismerhető el termelői csoportként, ha az alapító okirat rendelkezik arról, hogy egyetlen részvényes részesedése és szavazati aránya sem haladhatja meg a társaság alaptőkéjének 15 százalékát. A részvények átruházásához az rt. beleegyezésére van szükség.

Az (előzetes) elismeréshez a szervezetnek elismerési tervet kell készítenie, amely éves bontásban tartalmazza, hogy a szervezet miként tervezi működésének elindítását, és hogyan éri el az alapító okiratban megfogalmazott célokat, a vállalt árbevétel teljesítését. Az elismerési terv legfeljebb öt évre szólhat, amelynek tartalmaznia kell többek között a kezdeti állapot leírását, a terv megvalósulásával elérhető célokat, végrehajtandó feladatokat, valamint megvalósításuk módját, és azok költségvonzatát is. Az elismerési terv megvalósítása során az előzetesen elismert termelői csoport bármikor kezdeményezheti végleges elismerését. Az elismerés iránti kérelmet az illetékes FM-hivatal részére öt példányban kell benyújtani. Megyénkben nem működik önálló termelői csoport, néhány gyümölcstermesztő egy zalaegerszegi társasághoz csatlakozott.

Egy adott termelői csoport csak egy termékre vagy termékcsoportra szakosodva működhet. A szakminiszter termelői csoportnak a termelők által létrehozott szövetkezeti vagy korlátolt felelősségű társasági, illetve zártkörű részvénytársasági formában működő gazdálkodó szervezeteket ismeri el. A gazdasági társaságként alakult termelői csoport esetében meg kell alkotni a termékre, illetve termékcsoportra jellemző tagi beszállítói érdekérvényesítő szabályokat, és azokat rögzíteni kell a társasági szerződésben, illetve az alapító okiratban.

Korlátolt felelősségű társasági forma csak abban az esetben ismerhető el termelői csoportként, ha a társasági szerződésben szerepel, hogy egyetlen tag sem rendelkezhet 15 százalék feletti részesedéssel, illetve szavazati joggal a kft.-ben, továbbá a tagoknak saját üzletrészük kívülálló személyre történő átruházását a társaság beleegyezése nélkül nem tehetik meg.

Részvénytársaság csak abban az esetben ismerhető el termelői csoportként, ha az alapító okirat rendelkezik arról, hogy egyetlen részvényes részesedése és szavazati aránya sem haladhatja meg a társaság alaptőkéjének 15 százalékát. A részvények átruházásához az rt. beleegyezésére van szükség.

Az (előzetes) elismeréshez a szervezetnek elismerési tervet kell készítenie, amely éves bontásban tartalmazza, hogy a szervezet miként tervezi működésének elindítását, és hogyan éri el az alapító okiratban megfogalmazott célokat, a vállalt árbevétel teljesítését. Az elismerési terv legfeljebb öt évre szólhat, amelynek tartalmaznia kell többek között a kezdeti állapot leírását, a terv megvalósulásával elérhető célokat, végrehajtandó feladatokat, valamint megvalósításuk módját, és azok költségvonzatát is. Az elismerési terv megvalósítása során az előzetesen elismert termelői csoport bármikor kezdeményezheti végleges elismerését. Az elismerés iránti kérelmet az illetékes FM-hivatal részére öt példányban kell benyújtani. Megyénkben nem működik önálló termelői csoport, néhány gyümölcstermesztő egy zalaegerszegi társasághoz csatlakozott.

Korlátolt felelősségű társasági forma csak abban az esetben ismerhető el termelői csoportként, ha a társasági szerződésben szerepel, hogy egyetlen tag sem rendelkezhet 15 százalék feletti részesedéssel, illetve szavazati joggal a kft.-ben, továbbá a tagoknak saját üzletrészük kívülálló személyre történő átruházását a társaság beleegyezése nélkül nem tehetik meg.

Részvénytársaság csak abban az esetben ismerhető el termelői csoportként, ha az alapító okirat rendelkezik arról, hogy egyetlen részvényes részesedése és szavazati aránya sem haladhatja meg a társaság alaptőkéjének 15 százalékát. A részvények átruházásához az rt. beleegyezésére van szükség.

Az (előzetes) elismeréshez a szervezetnek elismerési tervet kell készítenie, amely éves bontásban tartalmazza, hogy a szervezet miként tervezi működésének elindítását, és hogyan éri el az alapító okiratban megfogalmazott célokat, a vállalt árbevétel teljesítését. Az elismerési terv legfeljebb öt évre szólhat, amelynek tartalmaznia kell többek között a kezdeti állapot leírását, a terv megvalósulásával elérhető célokat, végrehajtandó feladatokat, valamint megvalósításuk módját, és azok költségvonzatát is. Az elismerési terv megvalósítása során az előzetesen elismert termelői csoport bármikor kezdeményezheti végleges elismerését. Az elismerés iránti kérelmet az illetékes FM-hivatal részére öt példányban kell benyújtani. Megyénkben nem működik önálló termelői csoport, néhány gyümölcstermesztő egy zalaegerszegi társasághoz csatlakozott.

Korlátolt felelősségű társasági forma csak abban az esetben ismerhető el termelői csoportként, ha a társasági szerződésben szerepel, hogy egyetlen tag sem rendelkezhet 15 százalék feletti részesedéssel, illetve szavazati joggal a kft.-ben, továbbá a tagoknak saját üzletrészük kívülálló személyre történő átruházását a társaság beleegyezése nélkül nem tehetik meg.

Részvénytársaság csak abban az esetben ismerhető el termelői csoportként, ha az alapító okirat rendelkezik arról, hogy egyetlen részvényes részesedése és szavazati aránya sem haladhatja meg a társaság alaptőkéjének 15 százalékát. A részvények átruházásához az rt. beleegyezésére van szükség.

Az (előzetes) elismeréshez a szervezetnek elismerési tervet kell készítenie, amely éves bontásban tartalmazza, hogy a szervezet miként tervezi működésének elindítását, és hogyan éri el az alapító okiratban megfogalmazott célokat, a vállalt árbevétel teljesítését. Az elismerési terv legfeljebb öt évre szólhat, amelynek tartalmaznia kell többek között a kezdeti állapot leírását, a terv megvalósulásával elérhető célokat, végrehajtandó feladatokat, valamint megvalósításuk módját, és azok költségvonzatát is. Az elismerési terv megvalósítása során az előzetesen elismert termelői csoport bármikor kezdeményezheti végleges elismerését. Az elismerés iránti kérelmet az illetékes FM-hivatal részére öt példányban kell benyújtani. Megyénkben nem működik önálló termelői csoport, néhány gyümölcstermesztő egy zalaegerszegi társasághoz csatlakozott.

Részvénytársaság csak abban az esetben ismerhető el termelői csoportként, ha az alapító okirat rendelkezik arról, hogy egyetlen részvényes részesedése és szavazati aránya sem haladhatja meg a társaság alaptőkéjének 15 százalékát. A részvények átruházásához az rt. beleegyezésére van szükség.

Az (előzetes) elismeréshez a szervezetnek elismerési tervet kell készítenie, amely éves bontásban tartalmazza, hogy a szervezet miként tervezi működésének elindítását, és hogyan éri el az alapító okiratban megfogalmazott célokat, a vállalt árbevétel teljesítését. Az elismerési terv legfeljebb öt évre szólhat, amelynek tartalmaznia kell többek között a kezdeti állapot leírását, a terv megvalósulásával elérhető célokat, végrehajtandó feladatokat, valamint megvalósításuk módját, és azok költségvonzatát is. Az elismerési terv megvalósítása során az előzetesen elismert termelői csoport bármikor kezdeményezheti végleges elismerését. Az elismerés iránti kérelmet az illetékes FM-hivatal részére öt példányban kell benyújtani. Megyénkben nem működik önálló termelői csoport, néhány gyümölcstermesztő egy zalaegerszegi társasághoz csatlakozott.

Részvénytársaság csak abban az esetben ismerhető el termelői csoportként, ha az alapító okirat rendelkezik arról, hogy egyetlen részvényes részesedése és szavazati aránya sem haladhatja meg a társaság alaptőkéjének 15 százalékát. A részvények átruházásához az rt. beleegyezésére van szükség.

Az (előzetes) elismeréshez a szervezetnek elismerési tervet kell készítenie, amely éves bontásban tartalmazza, hogy a szervezet miként tervezi működésének elindítását, és hogyan éri el az alapító okiratban megfogalmazott célokat, a vállalt árbevétel teljesítését. Az elismerési terv legfeljebb öt évre szólhat, amelynek tartalmaznia kell többek között a kezdeti állapot leírását, a terv megvalósulásával elérhető célokat, végrehajtandó feladatokat, valamint megvalósításuk módját, és azok költségvonzatát is. Az elismerési terv megvalósítása során az előzetesen elismert termelői csoport bármikor kezdeményezheti végleges elismerését. Az elismerés iránti kérelmet az illetékes FM-hivatal részére öt példányban kell benyújtani. Megyénkben nem működik önálló termelői csoport, néhány gyümölcstermesztő egy zalaegerszegi társasághoz csatlakozott.

Az (előzetes) elismeréshez a szervezetnek elismerési tervet kell készítenie, amely éves bontásban tartalmazza, hogy a szervezet miként tervezi működésének elindítását, és hogyan éri el az alapító okiratban megfogalmazott célokat, a vállalt árbevétel teljesítését. Az elismerési terv legfeljebb öt évre szólhat, amelynek tartalmaznia kell többek között a kezdeti állapot leírását, a terv megvalósulásával elérhető célokat, végrehajtandó feladatokat, valamint megvalósításuk módját, és azok költségvonzatát is. Az elismerési terv megvalósítása során az előzetesen elismert termelői csoport bármikor kezdeményezheti végleges elismerését. Az elismerés iránti kérelmet az illetékes FM-hivatal részére öt példányban kell benyújtani. Megyénkben nem működik önálló termelői csoport, néhány gyümölcstermesztő egy zalaegerszegi társasághoz csatlakozott.

Az (előzetes) elismeréshez a szervezetnek elismerési tervet kell készítenie, amely éves bontásban tartalmazza, hogy a szervezet miként tervezi működésének elindítását, és hogyan éri el az alapító okiratban megfogalmazott célokat, a vállalt árbevétel teljesítését. Az elismerési terv legfeljebb öt évre szólhat, amelynek tartalmaznia kell többek között a kezdeti állapot leírását, a terv megvalósulásával elérhető célokat, végrehajtandó feladatokat, valamint megvalósításuk módját, és azok költségvonzatát is. Az elismerési terv megvalósítása során az előzetesen elismert termelői csoport bármikor kezdeményezheti végleges elismerését. Az elismerés iránti kérelmet az illetékes FM-hivatal részére öt példányban kell benyújtani. Megyénkben nem működik önálló termelői csoport, néhány gyümölcstermesztő egy zalaegerszegi társasághoz csatlakozott.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!