Gazdaság

2008.09.23. 02:28

Fogadják a kérelmeket

Körkép (ni) - Az erdei környezetünk értékesebbé tételére ösztönző pályázati kiírások nemcsak az erdőgazdálkodókat célozzák meg, hanem azokat is, akik fával borított közcélú zöldfelületet gondoznak, környezeti neveléssel foglalkoznak.

Nagy Ildikó

Az erdőfelújítások támogatásával a kitermelt erdők kötelező megújításában segít az állam. Az elsőéves töl-gyesre 171 ezer forint adható hektáronként, akácos esetén 83 ezer, erdeifenyő esetén pedig 110 ezer forintra számíthat a pályázó - tudtuk meg Kelemen Gézától, a Vas Megyei Mezőgazdasá- gi Szakigazgatási Hivatal (VMMSZH) Erdészeti Igazgatóságának pályázatkezelé-si és támogatási osztályvezetőjétől.

A támogatásra csak azok pályázhatnak, akik korábban megfizették az erdőfenntartási járulékot. Elengedhetetlen feltétel továbbá, hogy érvényes erdőgazdálkodási terve is legyen a gazdálkodónak. Az erdőgazdálkodók körében eddig ez volt a legismertebb támogatási forma, idén országosan mintegy másfél milliárd forint osztható szét erre a célra - hangsúlyozta az osztályvezető.

Az erdészeti közcélú feladatok ellátására is igényelhető támogatás. A magánerdőtulajdonosok például erdészeti szakember foglalkoztatásához 20 hektár erdőterületig 40 ezer forint, a felett pedig hektáronként 2 ezer forint támogatásra számíthatnak. Új elem, hogy ügyfélfogadási célból működtetett magán- erdészirodánként egymillió forintot igényelhetnek a pályázók.

Az erdei közjóléti létesítmények és berendezések fenntartásához, karbantartásához biztosított támogatás esetében alapvető előírás, hogy az erdei közjóléti léte-sítmények szerepeljenek az erdészeti hatóság által vezetett nyilvántartásban. Egy erdei padra például négyezer fo-rint, egy szemétgyűjtőre tízezer forint adható, nyilvánvalóan egész évi karbantartásra, de a tűzrakóhely, a sétaút és a tájékoztató tábla gondozásához is igényelhető támogatási össszeg.

Kelemen Géza szerint örömteli tény, hogy végre az erdei iskolákban folytatott oktató-nevelő tevékenységet is támogatják. Erre a célra 2008-ban egy-egy pályázó akár ötmillió forintot is igényelhet.

A közcélú feladatokra Magyarországon az erdésze- ti igazgatóságokon keresztül összesen csaknem egymilliárd forint adható.

Az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok támogatására szánt összeg a személyi jövedelemadó éves bevallása során felajánlott egy százalékokból származik.

- Ezt a támogatási lehetőséget immár másodszor áll módunkban intézni, és leg-alább 250 millió forintból lehet az amúgy rendkívül szerteágazó célokat segíteni. Ez a közvetlen állampolgári megnyilvánulás egyúttal jelzi is felénk a lakossági elvárásokat, aminek természetesen eleget teszünk - tette hozzá az erdészeti hatóság osztályvezetője.

A támogatandó területek között szerepel továbbá a szálaló erdőgazdálkodás megkezdése és folytatása állami tulajdonú erdőkben, - fogyatékkal élők számára - az erdőterületeken lévő közjóléti létesítmények megközelítésének akadálymentesítése, valamint a speciális erdei tan- ösvények létesítése is.

A támogatásokra vonatkozó kérelmeket csak postai úton lehet feladni szeptember 30-áig, az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatokkal kapcsolatos kérelmeket pedig november 4-éig kell eljuttatni ugyancsak a erdészeti igazgatósághoz.

A támogatásra csak azok pályázhatnak, akik korábban megfizették az erdőfenntartási járulékot. Elengedhetetlen feltétel továbbá, hogy érvényes erdőgazdálkodási terve is legyen a gazdálkodónak. Az erdőgazdálkodók körében eddig ez volt a legismertebb támogatási forma, idén országosan mintegy másfél milliárd forint osztható szét erre a célra - hangsúlyozta az osztályvezető.

Az erdészeti közcélú feladatok ellátására is igényelhető támogatás. A magánerdőtulajdonosok például erdészeti szakember foglalkoztatásához 20 hektár erdőterületig 40 ezer forint, a felett pedig hektáronként 2 ezer forint támogatásra számíthatnak. Új elem, hogy ügyfélfogadási célból működtetett magán- erdészirodánként egymillió forintot igényelhetnek a pályázók.

Az erdei közjóléti létesítmények és berendezések fenntartásához, karbantartásához biztosított támogatás esetében alapvető előírás, hogy az erdei közjóléti léte-sítmények szerepeljenek az erdészeti hatóság által vezetett nyilvántartásban. Egy erdei padra például négyezer fo-rint, egy szemétgyűjtőre tízezer forint adható, nyilvánvalóan egész évi karbantartásra, de a tűzrakóhely, a sétaút és a tájékoztató tábla gondozásához is igényelhető támogatási össszeg.

Kelemen Géza szerint örömteli tény, hogy végre az erdei iskolákban folytatott oktató-nevelő tevékenységet is támogatják. Erre a célra 2008-ban egy-egy pályázó akár ötmillió forintot is igényelhet.

A közcélú feladatokra Magyarországon az erdésze- ti igazgatóságokon keresztül összesen csaknem egymilliárd forint adható.

Az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok támogatására szánt összeg a személyi jövedelemadó éves bevallása során felajánlott egy százalékokból származik.

- Ezt a támogatási lehetőséget immár másodszor áll módunkban intézni, és leg-alább 250 millió forintból lehet az amúgy rendkívül szerteágazó célokat segíteni. Ez a közvetlen állampolgári megnyilvánulás egyúttal jelzi is felénk a lakossági elvárásokat, aminek természetesen eleget teszünk - tette hozzá az erdészeti hatóság osztályvezetője.

A támogatandó területek között szerepel továbbá a szálaló erdőgazdálkodás megkezdése és folytatása állami tulajdonú erdőkben, - fogyatékkal élők számára - az erdőterületeken lévő közjóléti létesítmények megközelítésének akadálymentesítése, valamint a speciális erdei tan- ösvények létesítése is.

A támogatásokra vonatkozó kérelmeket csak postai úton lehet feladni szeptember 30-áig, az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatokkal kapcsolatos kérelmeket pedig november 4-éig kell eljuttatni ugyancsak a erdészeti igazgatósághoz.

A támogatásra csak azok pályázhatnak, akik korábban megfizették az erdőfenntartási járulékot. Elengedhetetlen feltétel továbbá, hogy érvényes erdőgazdálkodási terve is legyen a gazdálkodónak. Az erdőgazdálkodók körében eddig ez volt a legismertebb támogatási forma, idén országosan mintegy másfél milliárd forint osztható szét erre a célra - hangsúlyozta az osztályvezető.

Az erdészeti közcélú feladatok ellátására is igényelhető támogatás. A magánerdőtulajdonosok például erdészeti szakember foglalkoztatásához 20 hektár erdőterületig 40 ezer forint, a felett pedig hektáronként 2 ezer forint támogatásra számíthatnak. Új elem, hogy ügyfélfogadási célból működtetett magán- erdészirodánként egymillió forintot igényelhetnek a pályázók.

Az erdei közjóléti létesítmények és berendezések fenntartásához, karbantartásához biztosított támogatás esetében alapvető előírás, hogy az erdei közjóléti léte-sítmények szerepeljenek az erdészeti hatóság által vezetett nyilvántartásban. Egy erdei padra például négyezer fo-rint, egy szemétgyűjtőre tízezer forint adható, nyilvánvalóan egész évi karbantartásra, de a tűzrakóhely, a sétaút és a tájékoztató tábla gondozásához is igényelhető támogatási össszeg.

Kelemen Géza szerint örömteli tény, hogy végre az erdei iskolákban folytatott oktató-nevelő tevékenységet is támogatják. Erre a célra 2008-ban egy-egy pályázó akár ötmillió forintot is igényelhet.

A közcélú feladatokra Magyarországon az erdésze- ti igazgatóságokon keresztül összesen csaknem egymilliárd forint adható.

Az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok támogatására szánt összeg a személyi jövedelemadó éves bevallása során felajánlott egy százalékokból származik.

- Ezt a támogatási lehetőséget immár másodszor áll módunkban intézni, és leg-alább 250 millió forintból lehet az amúgy rendkívül szerteágazó célokat segíteni. Ez a közvetlen állampolgári megnyilvánulás egyúttal jelzi is felénk a lakossági elvárásokat, aminek természetesen eleget teszünk - tette hozzá az erdészeti hatóság osztályvezetője.

A támogatandó területek között szerepel továbbá a szálaló erdőgazdálkodás megkezdése és folytatása állami tulajdonú erdőkben, - fogyatékkal élők számára - az erdőterületeken lévő közjóléti létesítmények megközelítésének akadálymentesítése, valamint a speciális erdei tan- ösvények létesítése is.

A támogatásokra vonatkozó kérelmeket csak postai úton lehet feladni szeptember 30-áig, az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatokkal kapcsolatos kérelmeket pedig november 4-éig kell eljuttatni ugyancsak a erdészeti igazgatósághoz.

Az erdészeti közcélú feladatok ellátására is igényelhető támogatás. A magánerdőtulajdonosok például erdészeti szakember foglalkoztatásához 20 hektár erdőterületig 40 ezer forint, a felett pedig hektáronként 2 ezer forint támogatásra számíthatnak. Új elem, hogy ügyfélfogadási célból működtetett magán- erdészirodánként egymillió forintot igényelhetnek a pályázók.

Az erdei közjóléti létesítmények és berendezések fenntartásához, karbantartásához biztosított támogatás esetében alapvető előírás, hogy az erdei közjóléti léte-sítmények szerepeljenek az erdészeti hatóság által vezetett nyilvántartásban. Egy erdei padra például négyezer fo-rint, egy szemétgyűjtőre tízezer forint adható, nyilvánvalóan egész évi karbantartásra, de a tűzrakóhely, a sétaút és a tájékoztató tábla gondozásához is igényelhető támogatási össszeg.

Kelemen Géza szerint örömteli tény, hogy végre az erdei iskolákban folytatott oktató-nevelő tevékenységet is támogatják. Erre a célra 2008-ban egy-egy pályázó akár ötmillió forintot is igényelhet.

A közcélú feladatokra Magyarországon az erdésze- ti igazgatóságokon keresztül összesen csaknem egymilliárd forint adható.

Az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok támogatására szánt összeg a személyi jövedelemadó éves bevallása során felajánlott egy százalékokból származik.

- Ezt a támogatási lehetőséget immár másodszor áll módunkban intézni, és leg-alább 250 millió forintból lehet az amúgy rendkívül szerteágazó célokat segíteni. Ez a közvetlen állampolgári megnyilvánulás egyúttal jelzi is felénk a lakossági elvárásokat, aminek természetesen eleget teszünk - tette hozzá az erdészeti hatóság osztályvezetője.

A támogatandó területek között szerepel továbbá a szálaló erdőgazdálkodás megkezdése és folytatása állami tulajdonú erdőkben, - fogyatékkal élők számára - az erdőterületeken lévő közjóléti létesítmények megközelítésének akadálymentesítése, valamint a speciális erdei tan- ösvények létesítése is.

A támogatásokra vonatkozó kérelmeket csak postai úton lehet feladni szeptember 30-áig, az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatokkal kapcsolatos kérelmeket pedig november 4-éig kell eljuttatni ugyancsak a erdészeti igazgatósághoz.

Az erdészeti közcélú feladatok ellátására is igényelhető támogatás. A magánerdőtulajdonosok például erdészeti szakember foglalkoztatásához 20 hektár erdőterületig 40 ezer forint, a felett pedig hektáronként 2 ezer forint támogatásra számíthatnak. Új elem, hogy ügyfélfogadási célból működtetett magán- erdészirodánként egymillió forintot igényelhetnek a pályázók.

Az erdei közjóléti létesítmények és berendezések fenntartásához, karbantartásához biztosított támogatás esetében alapvető előírás, hogy az erdei közjóléti léte-sítmények szerepeljenek az erdészeti hatóság által vezetett nyilvántartásban. Egy erdei padra például négyezer fo-rint, egy szemétgyűjtőre tízezer forint adható, nyilvánvalóan egész évi karbantartásra, de a tűzrakóhely, a sétaút és a tájékoztató tábla gondozásához is igényelhető támogatási össszeg.

Kelemen Géza szerint örömteli tény, hogy végre az erdei iskolákban folytatott oktató-nevelő tevékenységet is támogatják. Erre a célra 2008-ban egy-egy pályázó akár ötmillió forintot is igényelhet.

A közcélú feladatokra Magyarországon az erdésze- ti igazgatóságokon keresztül összesen csaknem egymilliárd forint adható.

Az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok támogatására szánt összeg a személyi jövedelemadó éves bevallása során felajánlott egy százalékokból származik.

- Ezt a támogatási lehetőséget immár másodszor áll módunkban intézni, és leg-alább 250 millió forintból lehet az amúgy rendkívül szerteágazó célokat segíteni. Ez a közvetlen állampolgári megnyilvánulás egyúttal jelzi is felénk a lakossági elvárásokat, aminek természetesen eleget teszünk - tette hozzá az erdészeti hatóság osztályvezetője.

A támogatandó területek között szerepel továbbá a szálaló erdőgazdálkodás megkezdése és folytatása állami tulajdonú erdőkben, - fogyatékkal élők számára - az erdőterületeken lévő közjóléti létesítmények megközelítésének akadálymentesítése, valamint a speciális erdei tan- ösvények létesítése is.

A támogatásokra vonatkozó kérelmeket csak postai úton lehet feladni szeptember 30-áig, az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatokkal kapcsolatos kérelmeket pedig november 4-éig kell eljuttatni ugyancsak a erdészeti igazgatósághoz.

Az erdei közjóléti létesítmények és berendezések fenntartásához, karbantartásához biztosított támogatás esetében alapvető előírás, hogy az erdei közjóléti léte-sítmények szerepeljenek az erdészeti hatóság által vezetett nyilvántartásban. Egy erdei padra például négyezer fo-rint, egy szemétgyűjtőre tízezer forint adható, nyilvánvalóan egész évi karbantartásra, de a tűzrakóhely, a sétaút és a tájékoztató tábla gondozásához is igényelhető támogatási össszeg.

Kelemen Géza szerint örömteli tény, hogy végre az erdei iskolákban folytatott oktató-nevelő tevékenységet is támogatják. Erre a célra 2008-ban egy-egy pályázó akár ötmillió forintot is igényelhet.

A közcélú feladatokra Magyarországon az erdésze- ti igazgatóságokon keresztül összesen csaknem egymilliárd forint adható.

Az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok támogatására szánt összeg a személyi jövedelemadó éves bevallása során felajánlott egy százalékokból származik.

- Ezt a támogatási lehetőséget immár másodszor áll módunkban intézni, és leg-alább 250 millió forintból lehet az amúgy rendkívül szerteágazó célokat segíteni. Ez a közvetlen állampolgári megnyilvánulás egyúttal jelzi is felénk a lakossági elvárásokat, aminek természetesen eleget teszünk - tette hozzá az erdészeti hatóság osztályvezetője.

A támogatandó területek között szerepel továbbá a szálaló erdőgazdálkodás megkezdése és folytatása állami tulajdonú erdőkben, - fogyatékkal élők számára - az erdőterületeken lévő közjóléti létesítmények megközelítésének akadálymentesítése, valamint a speciális erdei tan- ösvények létesítése is.

A támogatásokra vonatkozó kérelmeket csak postai úton lehet feladni szeptember 30-áig, az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatokkal kapcsolatos kérelmeket pedig november 4-éig kell eljuttatni ugyancsak a erdészeti igazgatósághoz.

Az erdei közjóléti létesítmények és berendezések fenntartásához, karbantartásához biztosított támogatás esetében alapvető előírás, hogy az erdei közjóléti léte-sítmények szerepeljenek az erdészeti hatóság által vezetett nyilvántartásban. Egy erdei padra például négyezer fo-rint, egy szemétgyűjtőre tízezer forint adható, nyilvánvalóan egész évi karbantartásra, de a tűzrakóhely, a sétaút és a tájékoztató tábla gondozásához is igényelhető támogatási össszeg.

Kelemen Géza szerint örömteli tény, hogy végre az erdei iskolákban folytatott oktató-nevelő tevékenységet is támogatják. Erre a célra 2008-ban egy-egy pályázó akár ötmillió forintot is igényelhet.

A közcélú feladatokra Magyarországon az erdésze- ti igazgatóságokon keresztül összesen csaknem egymilliárd forint adható.

Az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok támogatására szánt összeg a személyi jövedelemadó éves bevallása során felajánlott egy százalékokból származik.

- Ezt a támogatási lehetőséget immár másodszor áll módunkban intézni, és leg-alább 250 millió forintból lehet az amúgy rendkívül szerteágazó célokat segíteni. Ez a közvetlen állampolgári megnyilvánulás egyúttal jelzi is felénk a lakossági elvárásokat, aminek természetesen eleget teszünk - tette hozzá az erdészeti hatóság osztályvezetője.

A támogatandó területek között szerepel továbbá a szálaló erdőgazdálkodás megkezdése és folytatása állami tulajdonú erdőkben, - fogyatékkal élők számára - az erdőterületeken lévő közjóléti létesítmények megközelítésének akadálymentesítése, valamint a speciális erdei tan- ösvények létesítése is.

A támogatásokra vonatkozó kérelmeket csak postai úton lehet feladni szeptember 30-áig, az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatokkal kapcsolatos kérelmeket pedig november 4-éig kell eljuttatni ugyancsak a erdészeti igazgatósághoz.

Kelemen Géza szerint örömteli tény, hogy végre az erdei iskolákban folytatott oktató-nevelő tevékenységet is támogatják. Erre a célra 2008-ban egy-egy pályázó akár ötmillió forintot is igényelhet.

A közcélú feladatokra Magyarországon az erdésze- ti igazgatóságokon keresztül összesen csaknem egymilliárd forint adható.

Az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok támogatására szánt összeg a személyi jövedelemadó éves bevallása során felajánlott egy százalékokból származik.

- Ezt a támogatási lehetőséget immár másodszor áll módunkban intézni, és leg-alább 250 millió forintból lehet az amúgy rendkívül szerteágazó célokat segíteni. Ez a közvetlen állampolgári megnyilvánulás egyúttal jelzi is felénk a lakossági elvárásokat, aminek természetesen eleget teszünk - tette hozzá az erdészeti hatóság osztályvezetője.

A támogatandó területek között szerepel továbbá a szálaló erdőgazdálkodás megkezdése és folytatása állami tulajdonú erdőkben, - fogyatékkal élők számára - az erdőterületeken lévő közjóléti létesítmények megközelítésének akadálymentesítése, valamint a speciális erdei tan- ösvények létesítése is.

A támogatásokra vonatkozó kérelmeket csak postai úton lehet feladni szeptember 30-áig, az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatokkal kapcsolatos kérelmeket pedig november 4-éig kell eljuttatni ugyancsak a erdészeti igazgatósághoz.

Kelemen Géza szerint örömteli tény, hogy végre az erdei iskolákban folytatott oktató-nevelő tevékenységet is támogatják. Erre a célra 2008-ban egy-egy pályázó akár ötmillió forintot is igényelhet.

A közcélú feladatokra Magyarországon az erdésze- ti igazgatóságokon keresztül összesen csaknem egymilliárd forint adható.

Az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok támogatására szánt összeg a személyi jövedelemadó éves bevallása során felajánlott egy százalékokból származik.

- Ezt a támogatási lehetőséget immár másodszor áll módunkban intézni, és leg-alább 250 millió forintból lehet az amúgy rendkívül szerteágazó célokat segíteni. Ez a közvetlen állampolgári megnyilvánulás egyúttal jelzi is felénk a lakossági elvárásokat, aminek természetesen eleget teszünk - tette hozzá az erdészeti hatóság osztályvezetője.

A támogatandó területek között szerepel továbbá a szálaló erdőgazdálkodás megkezdése és folytatása állami tulajdonú erdőkben, - fogyatékkal élők számára - az erdőterületeken lévő közjóléti létesítmények megközelítésének akadálymentesítése, valamint a speciális erdei tan- ösvények létesítése is.

A támogatásokra vonatkozó kérelmeket csak postai úton lehet feladni szeptember 30-áig, az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatokkal kapcsolatos kérelmeket pedig november 4-éig kell eljuttatni ugyancsak a erdészeti igazgatósághoz.

A közcélú feladatokra Magyarországon az erdésze- ti igazgatóságokon keresztül összesen csaknem egymilliárd forint adható.

Az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok támogatására szánt összeg a személyi jövedelemadó éves bevallása során felajánlott egy százalékokból származik.

- Ezt a támogatási lehetőséget immár másodszor áll módunkban intézni, és leg-alább 250 millió forintból lehet az amúgy rendkívül szerteágazó célokat segíteni. Ez a közvetlen állampolgári megnyilvánulás egyúttal jelzi is felénk a lakossági elvárásokat, aminek természetesen eleget teszünk - tette hozzá az erdészeti hatóság osztályvezetője.

A támogatandó területek között szerepel továbbá a szálaló erdőgazdálkodás megkezdése és folytatása állami tulajdonú erdőkben, - fogyatékkal élők számára - az erdőterületeken lévő közjóléti létesítmények megközelítésének akadálymentesítése, valamint a speciális erdei tan- ösvények létesítése is.

A támogatásokra vonatkozó kérelmeket csak postai úton lehet feladni szeptember 30-áig, az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatokkal kapcsolatos kérelmeket pedig november 4-éig kell eljuttatni ugyancsak a erdészeti igazgatósághoz.

A közcélú feladatokra Magyarországon az erdésze- ti igazgatóságokon keresztül összesen csaknem egymilliárd forint adható.

Az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok támogatására szánt összeg a személyi jövedelemadó éves bevallása során felajánlott egy százalékokból származik.

- Ezt a támogatási lehetőséget immár másodszor áll módunkban intézni, és leg-alább 250 millió forintból lehet az amúgy rendkívül szerteágazó célokat segíteni. Ez a közvetlen állampolgári megnyilvánulás egyúttal jelzi is felénk a lakossági elvárásokat, aminek természetesen eleget teszünk - tette hozzá az erdészeti hatóság osztályvezetője.

A támogatandó területek között szerepel továbbá a szálaló erdőgazdálkodás megkezdése és folytatása állami tulajdonú erdőkben, - fogyatékkal élők számára - az erdőterületeken lévő közjóléti létesítmények megközelítésének akadálymentesítése, valamint a speciális erdei tan- ösvények létesítése is.

A támogatásokra vonatkozó kérelmeket csak postai úton lehet feladni szeptember 30-áig, az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatokkal kapcsolatos kérelmeket pedig november 4-éig kell eljuttatni ugyancsak a erdészeti igazgatósághoz.

Az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok támogatására szánt összeg a személyi jövedelemadó éves bevallása során felajánlott egy százalékokból származik.

- Ezt a támogatási lehetőséget immár másodszor áll módunkban intézni, és leg-alább 250 millió forintból lehet az amúgy rendkívül szerteágazó célokat segíteni. Ez a közvetlen állampolgári megnyilvánulás egyúttal jelzi is felénk a lakossági elvárásokat, aminek természetesen eleget teszünk - tette hozzá az erdészeti hatóság osztályvezetője.

A támogatandó területek között szerepel továbbá a szálaló erdőgazdálkodás megkezdése és folytatása állami tulajdonú erdőkben, - fogyatékkal élők számára - az erdőterületeken lévő közjóléti létesítmények megközelítésének akadálymentesítése, valamint a speciális erdei tan- ösvények létesítése is.

A támogatásokra vonatkozó kérelmeket csak postai úton lehet feladni szeptember 30-áig, az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatokkal kapcsolatos kérelmeket pedig november 4-éig kell eljuttatni ugyancsak a erdészeti igazgatósághoz.

Az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok támogatására szánt összeg a személyi jövedelemadó éves bevallása során felajánlott egy százalékokból származik.

- Ezt a támogatási lehetőséget immár másodszor áll módunkban intézni, és leg-alább 250 millió forintból lehet az amúgy rendkívül szerteágazó célokat segíteni. Ez a közvetlen állampolgári megnyilvánulás egyúttal jelzi is felénk a lakossági elvárásokat, aminek természetesen eleget teszünk - tette hozzá az erdészeti hatóság osztályvezetője.

A támogatandó területek között szerepel továbbá a szálaló erdőgazdálkodás megkezdése és folytatása állami tulajdonú erdőkben, - fogyatékkal élők számára - az erdőterületeken lévő közjóléti létesítmények megközelítésének akadálymentesítése, valamint a speciális erdei tan- ösvények létesítése is.

A támogatásokra vonatkozó kérelmeket csak postai úton lehet feladni szeptember 30-áig, az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatokkal kapcsolatos kérelmeket pedig november 4-éig kell eljuttatni ugyancsak a erdészeti igazgatósághoz.

- Ezt a támogatási lehetőséget immár másodszor áll módunkban intézni, és leg-alább 250 millió forintból lehet az amúgy rendkívül szerteágazó célokat segíteni. Ez a közvetlen állampolgári megnyilvánulás egyúttal jelzi is felénk a lakossági elvárásokat, aminek természetesen eleget teszünk - tette hozzá az erdészeti hatóság osztályvezetője.

A támogatandó területek között szerepel továbbá a szálaló erdőgazdálkodás megkezdése és folytatása állami tulajdonú erdőkben, - fogyatékkal élők számára - az erdőterületeken lévő közjóléti létesítmények megközelítésének akadálymentesítése, valamint a speciális erdei tan- ösvények létesítése is.

A támogatásokra vonatkozó kérelmeket csak postai úton lehet feladni szeptember 30-áig, az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatokkal kapcsolatos kérelmeket pedig november 4-éig kell eljuttatni ugyancsak a erdészeti igazgatósághoz.

- Ezt a támogatási lehetőséget immár másodszor áll módunkban intézni, és leg-alább 250 millió forintból lehet az amúgy rendkívül szerteágazó célokat segíteni. Ez a közvetlen állampolgári megnyilvánulás egyúttal jelzi is felénk a lakossági elvárásokat, aminek természetesen eleget teszünk - tette hozzá az erdészeti hatóság osztályvezetője.

A támogatandó területek között szerepel továbbá a szálaló erdőgazdálkodás megkezdése és folytatása állami tulajdonú erdőkben, - fogyatékkal élők számára - az erdőterületeken lévő közjóléti létesítmények megközelítésének akadálymentesítése, valamint a speciális erdei tan- ösvények létesítése is.

A támogatásokra vonatkozó kérelmeket csak postai úton lehet feladni szeptember 30-áig, az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatokkal kapcsolatos kérelmeket pedig november 4-éig kell eljuttatni ugyancsak a erdészeti igazgatósághoz.

A támogatandó területek között szerepel továbbá a szálaló erdőgazdálkodás megkezdése és folytatása állami tulajdonú erdőkben, - fogyatékkal élők számára - az erdőterületeken lévő közjóléti létesítmények megközelítésének akadálymentesítése, valamint a speciális erdei tan- ösvények létesítése is.

A támogatásokra vonatkozó kérelmeket csak postai úton lehet feladni szeptember 30-áig, az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatokkal kapcsolatos kérelmeket pedig november 4-éig kell eljuttatni ugyancsak a erdészeti igazgatósághoz.

A támogatandó területek között szerepel továbbá a szálaló erdőgazdálkodás megkezdése és folytatása állami tulajdonú erdőkben, - fogyatékkal élők számára - az erdőterületeken lévő közjóléti létesítmények megközelítésének akadálymentesítése, valamint a speciális erdei tan- ösvények létesítése is.

A támogatásokra vonatkozó kérelmeket csak postai úton lehet feladni szeptember 30-áig, az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatokkal kapcsolatos kérelmeket pedig november 4-éig kell eljuttatni ugyancsak a erdészeti igazgatósághoz.

A támogatásokra vonatkozó kérelmeket csak postai úton lehet feladni szeptember 30-áig, az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatokkal kapcsolatos kérelmeket pedig november 4-éig kell eljuttatni ugyancsak a erdészeti igazgatósághoz.

A támogatásokra vonatkozó kérelmeket csak postai úton lehet feladni szeptember 30-áig, az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatokkal kapcsolatos kérelmeket pedig november 4-éig kell eljuttatni ugyancsak a erdészeti igazgatósághoz.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!