Gazdaság

2010.02.22. 03:27

A gazdaságátadásról

A megyében jó néhány fiatal gazdálkodó nyert el támogatást induló gazdaságának megkezdéséhez, töb- ben azzal az elhatározással vágtak bele a vállalkozásba, hogy meglevő családi gazdaságuk vagy szüleik birtokának átvételét tervezték.

Burkon László

Az ilyen formában való gazdaságátadásnak most itt a lehetősége, nem beszélve arról, hogy a gazdálkodást befejezni szándékozó szülő is új lehetőséghez juthat.

Március 1-31. között nyújtható be - az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott - a gazdaságátadás támogatására irányuló kérelem.

Az ezzel kapcsolatos rendelkezés nem újkeletű, hisz a támogatás részletes feltételeiről szóló rendelet már több mint két éve jelent meg.

A 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet azóta néhányszor módosításra került, de a módosítások az alaprendeleten csak finomítottak.

Amit tehát a gazdaság-átadásról feltétlenül figyelembe kell venni, azokat az alaprendelet csak tartalmazza. Azért érdemes a módosításokat is részletesen átnézni, mert például a kérelem beadásának ideje már más, az alaprendeletben és a módosításokban is.

A fent beírt beadási határidő a 133/2009. (X. 14.) FVM rendeletben jelent meg. Az az előtti módosí- tást pedig a 167/2008. (XII. 31.) FVM rendelet tartalmazza.

A támogatás célja a mezőgazdasági termelőtevékenységet végzők korösszetételének javítása és az elaprózott birtokszerkezet átlagos méretének növelése.

Az átadó gazdálkodó akkor jogosult támogatásra, ha a kérelem benyújtásakor betöltötte az 55. életévét, de még nem éri el az öregségi nyugdíj korhatárt, nem részesül saját jogú nyugellátásban, legalább 10 éve gazdálkodási tevékenységet folytatott, legalább 3 hektár földön gazdálkodott, per- és tehermentes a gazdasága, átadja a birtokában álló földterületeket, állatállományt és a bérletes terüle-teket is.

Az átadást követően felhagy a gazdálkodással, és legfeljebb önellátásra termel.

A támogatás mértékének legkisebb összege a mindenkori minimálbér 25 százaléka, a legmagasabb összeg pedig a minimálbér 200 százaléka, de legfeljebb évi 18 ezer eurónak megfelelő forintösszeg.

A gazdaság átadható családon belüli személynek és a gazdaság alkalmazottjának is.

Az értékelés legfőbb szempontjai: a gazdaság mérete és életképessége, fiatal induló mezőgazdasági termelő az átvevő, átadó, átvevő életkora, átvevő nő, vagy roma, termelői szer-vezet tagja, átvevő végzettsége.

A részletek ismeretére a rendelet, illetve módosításai áttanulmányozása feltétlenül szükséges.

Az ilyen formában való gazdaságátadásnak most itt a lehetősége, nem beszélve arról, hogy a gazdálkodást befejezni szándékozó szülő is új lehetőséghez juthat.

Március 1-31. között nyújtható be - az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott - a gazdaságátadás támogatására irányuló kérelem.

Az ezzel kapcsolatos rendelkezés nem újkeletű, hisz a támogatás részletes feltételeiről szóló rendelet már több mint két éve jelent meg.

A 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet azóta néhányszor módosításra került, de a módosítások az alaprendeleten csak finomítottak.

Amit tehát a gazdaság-átadásról feltétlenül figyelembe kell venni, azokat az alaprendelet csak tartalmazza. Azért érdemes a módosításokat is részletesen átnézni, mert például a kérelem beadásának ideje már más, az alaprendeletben és a módosításokban is.

A fent beírt beadási határidő a 133/2009. (X. 14.) FVM rendeletben jelent meg. Az az előtti módosí- tást pedig a 167/2008. (XII. 31.) FVM rendelet tartalmazza.

A támogatás célja a mezőgazdasági termelőtevékenységet végzők korösszetételének javítása és az elaprózott birtokszerkezet átlagos méretének növelése.

Az átadó gazdálkodó akkor jogosult támogatásra, ha a kérelem benyújtásakor betöltötte az 55. életévét, de még nem éri el az öregségi nyugdíj korhatárt, nem részesül saját jogú nyugellátásban, legalább 10 éve gazdálkodási tevékenységet folytatott, legalább 3 hektár földön gazdálkodott, per- és tehermentes a gazdasága, átadja a birtokában álló földterületeket, állatállományt és a bérletes terüle-teket is.

Az átadást követően felhagy a gazdálkodással, és legfeljebb önellátásra termel.

A támogatás mértékének legkisebb összege a mindenkori minimálbér 25 százaléka, a legmagasabb összeg pedig a minimálbér 200 százaléka, de legfeljebb évi 18 ezer eurónak megfelelő forintösszeg.

A gazdaság átadható családon belüli személynek és a gazdaság alkalmazottjának is.

Az értékelés legfőbb szempontjai: a gazdaság mérete és életképessége, fiatal induló mezőgazdasági termelő az átvevő, átadó, átvevő életkora, átvevő nő, vagy roma, termelői szer-vezet tagja, átvevő végzettsége.

A részletek ismeretére a rendelet, illetve módosításai áttanulmányozása feltétlenül szükséges.

Március 1-31. között nyújtható be - az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott - a gazdaságátadás támogatására irányuló kérelem.

Az ezzel kapcsolatos rendelkezés nem újkeletű, hisz a támogatás részletes feltételeiről szóló rendelet már több mint két éve jelent meg.

A 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet azóta néhányszor módosításra került, de a módosítások az alaprendeleten csak finomítottak.

Amit tehát a gazdaság-átadásról feltétlenül figyelembe kell venni, azokat az alaprendelet csak tartalmazza. Azért érdemes a módosításokat is részletesen átnézni, mert például a kérelem beadásának ideje már más, az alaprendeletben és a módosításokban is.

A fent beírt beadási határidő a 133/2009. (X. 14.) FVM rendeletben jelent meg. Az az előtti módosí- tást pedig a 167/2008. (XII. 31.) FVM rendelet tartalmazza.

A támogatás célja a mezőgazdasági termelőtevékenységet végzők korösszetételének javítása és az elaprózott birtokszerkezet átlagos méretének növelése.

Az átadó gazdálkodó akkor jogosult támogatásra, ha a kérelem benyújtásakor betöltötte az 55. életévét, de még nem éri el az öregségi nyugdíj korhatárt, nem részesül saját jogú nyugellátásban, legalább 10 éve gazdálkodási tevékenységet folytatott, legalább 3 hektár földön gazdálkodott, per- és tehermentes a gazdasága, átadja a birtokában álló földterületeket, állatállományt és a bérletes terüle-teket is.

Az átadást követően felhagy a gazdálkodással, és legfeljebb önellátásra termel.

A támogatás mértékének legkisebb összege a mindenkori minimálbér 25 százaléka, a legmagasabb összeg pedig a minimálbér 200 százaléka, de legfeljebb évi 18 ezer eurónak megfelelő forintösszeg.

A gazdaság átadható családon belüli személynek és a gazdaság alkalmazottjának is.

Az értékelés legfőbb szempontjai: a gazdaság mérete és életképessége, fiatal induló mezőgazdasági termelő az átvevő, átadó, átvevő életkora, átvevő nő, vagy roma, termelői szer-vezet tagja, átvevő végzettsége.

A részletek ismeretére a rendelet, illetve módosításai áttanulmányozása feltétlenül szükséges.

Március 1-31. között nyújtható be - az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott - a gazdaságátadás támogatására irányuló kérelem.

Az ezzel kapcsolatos rendelkezés nem újkeletű, hisz a támogatás részletes feltételeiről szóló rendelet már több mint két éve jelent meg.

A 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet azóta néhányszor módosításra került, de a módosítások az alaprendeleten csak finomítottak.

Amit tehát a gazdaság-átadásról feltétlenül figyelembe kell venni, azokat az alaprendelet csak tartalmazza. Azért érdemes a módosításokat is részletesen átnézni, mert például a kérelem beadásának ideje már más, az alaprendeletben és a módosításokban is.

A fent beírt beadási határidő a 133/2009. (X. 14.) FVM rendeletben jelent meg. Az az előtti módosí- tást pedig a 167/2008. (XII. 31.) FVM rendelet tartalmazza.

A támogatás célja a mezőgazdasági termelőtevékenységet végzők korösszetételének javítása és az elaprózott birtokszerkezet átlagos méretének növelése.

Az átadó gazdálkodó akkor jogosult támogatásra, ha a kérelem benyújtásakor betöltötte az 55. életévét, de még nem éri el az öregségi nyugdíj korhatárt, nem részesül saját jogú nyugellátásban, legalább 10 éve gazdálkodási tevékenységet folytatott, legalább 3 hektár földön gazdálkodott, per- és tehermentes a gazdasága, átadja a birtokában álló földterületeket, állatállományt és a bérletes terüle-teket is.

Az átadást követően felhagy a gazdálkodással, és legfeljebb önellátásra termel.

A támogatás mértékének legkisebb összege a mindenkori minimálbér 25 százaléka, a legmagasabb összeg pedig a minimálbér 200 százaléka, de legfeljebb évi 18 ezer eurónak megfelelő forintösszeg.

A gazdaság átadható családon belüli személynek és a gazdaság alkalmazottjának is.

Az értékelés legfőbb szempontjai: a gazdaság mérete és életképessége, fiatal induló mezőgazdasági termelő az átvevő, átadó, átvevő életkora, átvevő nő, vagy roma, termelői szer-vezet tagja, átvevő végzettsége.

A részletek ismeretére a rendelet, illetve módosításai áttanulmányozása feltétlenül szükséges.

Az ezzel kapcsolatos rendelkezés nem újkeletű, hisz a támogatás részletes feltételeiről szóló rendelet már több mint két éve jelent meg.

A 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet azóta néhányszor módosításra került, de a módosítások az alaprendeleten csak finomítottak.

Amit tehát a gazdaság-átadásról feltétlenül figyelembe kell venni, azokat az alaprendelet csak tartalmazza. Azért érdemes a módosításokat is részletesen átnézni, mert például a kérelem beadásának ideje már más, az alaprendeletben és a módosításokban is.

A fent beírt beadási határidő a 133/2009. (X. 14.) FVM rendeletben jelent meg. Az az előtti módosí- tást pedig a 167/2008. (XII. 31.) FVM rendelet tartalmazza.

A támogatás célja a mezőgazdasági termelőtevékenységet végzők korösszetételének javítása és az elaprózott birtokszerkezet átlagos méretének növelése.

Az átadó gazdálkodó akkor jogosult támogatásra, ha a kérelem benyújtásakor betöltötte az 55. életévét, de még nem éri el az öregségi nyugdíj korhatárt, nem részesül saját jogú nyugellátásban, legalább 10 éve gazdálkodási tevékenységet folytatott, legalább 3 hektár földön gazdálkodott, per- és tehermentes a gazdasága, átadja a birtokában álló földterületeket, állatállományt és a bérletes terüle-teket is.

Az átadást követően felhagy a gazdálkodással, és legfeljebb önellátásra termel.

A támogatás mértékének legkisebb összege a mindenkori minimálbér 25 százaléka, a legmagasabb összeg pedig a minimálbér 200 százaléka, de legfeljebb évi 18 ezer eurónak megfelelő forintösszeg.

A gazdaság átadható családon belüli személynek és a gazdaság alkalmazottjának is.

Az értékelés legfőbb szempontjai: a gazdaság mérete és életképessége, fiatal induló mezőgazdasági termelő az átvevő, átadó, átvevő életkora, átvevő nő, vagy roma, termelői szer-vezet tagja, átvevő végzettsége.

A részletek ismeretére a rendelet, illetve módosításai áttanulmányozása feltétlenül szükséges.

Az ezzel kapcsolatos rendelkezés nem újkeletű, hisz a támogatás részletes feltételeiről szóló rendelet már több mint két éve jelent meg.

A 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet azóta néhányszor módosításra került, de a módosítások az alaprendeleten csak finomítottak.

Amit tehát a gazdaság-átadásról feltétlenül figyelembe kell venni, azokat az alaprendelet csak tartalmazza. Azért érdemes a módosításokat is részletesen átnézni, mert például a kérelem beadásának ideje már más, az alaprendeletben és a módosításokban is.

A fent beírt beadási határidő a 133/2009. (X. 14.) FVM rendeletben jelent meg. Az az előtti módosí- tást pedig a 167/2008. (XII. 31.) FVM rendelet tartalmazza.

A támogatás célja a mezőgazdasági termelőtevékenységet végzők korösszetételének javítása és az elaprózott birtokszerkezet átlagos méretének növelése.

Az átadó gazdálkodó akkor jogosult támogatásra, ha a kérelem benyújtásakor betöltötte az 55. életévét, de még nem éri el az öregségi nyugdíj korhatárt, nem részesül saját jogú nyugellátásban, legalább 10 éve gazdálkodási tevékenységet folytatott, legalább 3 hektár földön gazdálkodott, per- és tehermentes a gazdasága, átadja a birtokában álló földterületeket, állatállományt és a bérletes terüle-teket is.

Az átadást követően felhagy a gazdálkodással, és legfeljebb önellátásra termel.

A támogatás mértékének legkisebb összege a mindenkori minimálbér 25 százaléka, a legmagasabb összeg pedig a minimálbér 200 százaléka, de legfeljebb évi 18 ezer eurónak megfelelő forintösszeg.

A gazdaság átadható családon belüli személynek és a gazdaság alkalmazottjának is.

Az értékelés legfőbb szempontjai: a gazdaság mérete és életképessége, fiatal induló mezőgazdasági termelő az átvevő, átadó, átvevő életkora, átvevő nő, vagy roma, termelői szer-vezet tagja, átvevő végzettsége.

A részletek ismeretére a rendelet, illetve módosításai áttanulmányozása feltétlenül szükséges.

A 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet azóta néhányszor módosításra került, de a módosítások az alaprendeleten csak finomítottak.

Amit tehát a gazdaság-átadásról feltétlenül figyelembe kell venni, azokat az alaprendelet csak tartalmazza. Azért érdemes a módosításokat is részletesen átnézni, mert például a kérelem beadásának ideje már más, az alaprendeletben és a módosításokban is.

A fent beírt beadási határidő a 133/2009. (X. 14.) FVM rendeletben jelent meg. Az az előtti módosí- tást pedig a 167/2008. (XII. 31.) FVM rendelet tartalmazza.

A támogatás célja a mezőgazdasági termelőtevékenységet végzők korösszetételének javítása és az elaprózott birtokszerkezet átlagos méretének növelése.

Az átadó gazdálkodó akkor jogosult támogatásra, ha a kérelem benyújtásakor betöltötte az 55. életévét, de még nem éri el az öregségi nyugdíj korhatárt, nem részesül saját jogú nyugellátásban, legalább 10 éve gazdálkodási tevékenységet folytatott, legalább 3 hektár földön gazdálkodott, per- és tehermentes a gazdasága, átadja a birtokában álló földterületeket, állatállományt és a bérletes terüle-teket is.

Az átadást követően felhagy a gazdálkodással, és legfeljebb önellátásra termel.

A támogatás mértékének legkisebb összege a mindenkori minimálbér 25 százaléka, a legmagasabb összeg pedig a minimálbér 200 százaléka, de legfeljebb évi 18 ezer eurónak megfelelő forintösszeg.

A gazdaság átadható családon belüli személynek és a gazdaság alkalmazottjának is.

Az értékelés legfőbb szempontjai: a gazdaság mérete és életképessége, fiatal induló mezőgazdasági termelő az átvevő, átadó, átvevő életkora, átvevő nő, vagy roma, termelői szer-vezet tagja, átvevő végzettsége.

A részletek ismeretére a rendelet, illetve módosításai áttanulmányozása feltétlenül szükséges.

A 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet azóta néhányszor módosításra került, de a módosítások az alaprendeleten csak finomítottak.

Amit tehát a gazdaság-átadásról feltétlenül figyelembe kell venni, azokat az alaprendelet csak tartalmazza. Azért érdemes a módosításokat is részletesen átnézni, mert például a kérelem beadásának ideje már más, az alaprendeletben és a módosításokban is.

A fent beírt beadási határidő a 133/2009. (X. 14.) FVM rendeletben jelent meg. Az az előtti módosí- tást pedig a 167/2008. (XII. 31.) FVM rendelet tartalmazza.

A támogatás célja a mezőgazdasági termelőtevékenységet végzők korösszetételének javítása és az elaprózott birtokszerkezet átlagos méretének növelése.

Az átadó gazdálkodó akkor jogosult támogatásra, ha a kérelem benyújtásakor betöltötte az 55. életévét, de még nem éri el az öregségi nyugdíj korhatárt, nem részesül saját jogú nyugellátásban, legalább 10 éve gazdálkodási tevékenységet folytatott, legalább 3 hektár földön gazdálkodott, per- és tehermentes a gazdasága, átadja a birtokában álló földterületeket, állatállományt és a bérletes terüle-teket is.

Az átadást követően felhagy a gazdálkodással, és legfeljebb önellátásra termel.

A támogatás mértékének legkisebb összege a mindenkori minimálbér 25 százaléka, a legmagasabb összeg pedig a minimálbér 200 százaléka, de legfeljebb évi 18 ezer eurónak megfelelő forintösszeg.

A gazdaság átadható családon belüli személynek és a gazdaság alkalmazottjának is.

Az értékelés legfőbb szempontjai: a gazdaság mérete és életképessége, fiatal induló mezőgazdasági termelő az átvevő, átadó, átvevő életkora, átvevő nő, vagy roma, termelői szer-vezet tagja, átvevő végzettsége.

A részletek ismeretére a rendelet, illetve módosításai áttanulmányozása feltétlenül szükséges.

Amit tehát a gazdaság-átadásról feltétlenül figyelembe kell venni, azokat az alaprendelet csak tartalmazza. Azért érdemes a módosításokat is részletesen átnézni, mert például a kérelem beadásának ideje már más, az alaprendeletben és a módosításokban is.

A fent beírt beadási határidő a 133/2009. (X. 14.) FVM rendeletben jelent meg. Az az előtti módosí- tást pedig a 167/2008. (XII. 31.) FVM rendelet tartalmazza.

A támogatás célja a mezőgazdasági termelőtevékenységet végzők korösszetételének javítása és az elaprózott birtokszerkezet átlagos méretének növelése.

Az átadó gazdálkodó akkor jogosult támogatásra, ha a kérelem benyújtásakor betöltötte az 55. életévét, de még nem éri el az öregségi nyugdíj korhatárt, nem részesül saját jogú nyugellátásban, legalább 10 éve gazdálkodási tevékenységet folytatott, legalább 3 hektár földön gazdálkodott, per- és tehermentes a gazdasága, átadja a birtokában álló földterületeket, állatállományt és a bérletes terüle-teket is.

Az átadást követően felhagy a gazdálkodással, és legfeljebb önellátásra termel.

A támogatás mértékének legkisebb összege a mindenkori minimálbér 25 százaléka, a legmagasabb összeg pedig a minimálbér 200 százaléka, de legfeljebb évi 18 ezer eurónak megfelelő forintösszeg.

A gazdaság átadható családon belüli személynek és a gazdaság alkalmazottjának is.

Az értékelés legfőbb szempontjai: a gazdaság mérete és életképessége, fiatal induló mezőgazdasági termelő az átvevő, átadó, átvevő életkora, átvevő nő, vagy roma, termelői szer-vezet tagja, átvevő végzettsége.

A részletek ismeretére a rendelet, illetve módosításai áttanulmányozása feltétlenül szükséges.

Amit tehát a gazdaság-átadásról feltétlenül figyelembe kell venni, azokat az alaprendelet csak tartalmazza. Azért érdemes a módosításokat is részletesen átnézni, mert például a kérelem beadásának ideje már más, az alaprendeletben és a módosításokban is.

A fent beírt beadási határidő a 133/2009. (X. 14.) FVM rendeletben jelent meg. Az az előtti módosí- tást pedig a 167/2008. (XII. 31.) FVM rendelet tartalmazza.

A támogatás célja a mezőgazdasági termelőtevékenységet végzők korösszetételének javítása és az elaprózott birtokszerkezet átlagos méretének növelése.

Az átadó gazdálkodó akkor jogosult támogatásra, ha a kérelem benyújtásakor betöltötte az 55. életévét, de még nem éri el az öregségi nyugdíj korhatárt, nem részesül saját jogú nyugellátásban, legalább 10 éve gazdálkodási tevékenységet folytatott, legalább 3 hektár földön gazdálkodott, per- és tehermentes a gazdasága, átadja a birtokában álló földterületeket, állatállományt és a bérletes terüle-teket is.

Az átadást követően felhagy a gazdálkodással, és legfeljebb önellátásra termel.

A támogatás mértékének legkisebb összege a mindenkori minimálbér 25 százaléka, a legmagasabb összeg pedig a minimálbér 200 százaléka, de legfeljebb évi 18 ezer eurónak megfelelő forintösszeg.

A gazdaság átadható családon belüli személynek és a gazdaság alkalmazottjának is.

Az értékelés legfőbb szempontjai: a gazdaság mérete és életképessége, fiatal induló mezőgazdasági termelő az átvevő, átadó, átvevő életkora, átvevő nő, vagy roma, termelői szer-vezet tagja, átvevő végzettsége.

A részletek ismeretére a rendelet, illetve módosításai áttanulmányozása feltétlenül szükséges.

A fent beírt beadási határidő a 133/2009. (X. 14.) FVM rendeletben jelent meg. Az az előtti módosí- tást pedig a 167/2008. (XII. 31.) FVM rendelet tartalmazza.

A támogatás célja a mezőgazdasági termelőtevékenységet végzők korösszetételének javítása és az elaprózott birtokszerkezet átlagos méretének növelése.

Az átadó gazdálkodó akkor jogosult támogatásra, ha a kérelem benyújtásakor betöltötte az 55. életévét, de még nem éri el az öregségi nyugdíj korhatárt, nem részesül saját jogú nyugellátásban, legalább 10 éve gazdálkodási tevékenységet folytatott, legalább 3 hektár földön gazdálkodott, per- és tehermentes a gazdasága, átadja a birtokában álló földterületeket, állatállományt és a bérletes terüle-teket is.

Az átadást követően felhagy a gazdálkodással, és legfeljebb önellátásra termel.

A támogatás mértékének legkisebb összege a mindenkori minimálbér 25 százaléka, a legmagasabb összeg pedig a minimálbér 200 százaléka, de legfeljebb évi 18 ezer eurónak megfelelő forintösszeg.

A gazdaság átadható családon belüli személynek és a gazdaság alkalmazottjának is.

Az értékelés legfőbb szempontjai: a gazdaság mérete és életképessége, fiatal induló mezőgazdasági termelő az átvevő, átadó, átvevő életkora, átvevő nő, vagy roma, termelői szer-vezet tagja, átvevő végzettsége.

A részletek ismeretére a rendelet, illetve módosításai áttanulmányozása feltétlenül szükséges.

A fent beírt beadási határidő a 133/2009. (X. 14.) FVM rendeletben jelent meg. Az az előtti módosí- tást pedig a 167/2008. (XII. 31.) FVM rendelet tartalmazza.

A támogatás célja a mezőgazdasági termelőtevékenységet végzők korösszetételének javítása és az elaprózott birtokszerkezet átlagos méretének növelése.

Az átadó gazdálkodó akkor jogosult támogatásra, ha a kérelem benyújtásakor betöltötte az 55. életévét, de még nem éri el az öregségi nyugdíj korhatárt, nem részesül saját jogú nyugellátásban, legalább 10 éve gazdálkodási tevékenységet folytatott, legalább 3 hektár földön gazdálkodott, per- és tehermentes a gazdasága, átadja a birtokában álló földterületeket, állatállományt és a bérletes terüle-teket is.

Az átadást követően felhagy a gazdálkodással, és legfeljebb önellátásra termel.

A támogatás mértékének legkisebb összege a mindenkori minimálbér 25 százaléka, a legmagasabb összeg pedig a minimálbér 200 százaléka, de legfeljebb évi 18 ezer eurónak megfelelő forintösszeg.

A gazdaság átadható családon belüli személynek és a gazdaság alkalmazottjának is.

Az értékelés legfőbb szempontjai: a gazdaság mérete és életképessége, fiatal induló mezőgazdasági termelő az átvevő, átadó, átvevő életkora, átvevő nő, vagy roma, termelői szer-vezet tagja, átvevő végzettsége.

A részletek ismeretére a rendelet, illetve módosításai áttanulmányozása feltétlenül szükséges.

A támogatás célja a mezőgazdasági termelőtevékenységet végzők korösszetételének javítása és az elaprózott birtokszerkezet átlagos méretének növelése.

Az átadó gazdálkodó akkor jogosult támogatásra, ha a kérelem benyújtásakor betöltötte az 55. életévét, de még nem éri el az öregségi nyugdíj korhatárt, nem részesül saját jogú nyugellátásban, legalább 10 éve gazdálkodási tevékenységet folytatott, legalább 3 hektár földön gazdálkodott, per- és tehermentes a gazdasága, átadja a birtokában álló földterületeket, állatállományt és a bérletes terüle-teket is.

Az átadást követően felhagy a gazdálkodással, és legfeljebb önellátásra termel.

A támogatás mértékének legkisebb összege a mindenkori minimálbér 25 százaléka, a legmagasabb összeg pedig a minimálbér 200 százaléka, de legfeljebb évi 18 ezer eurónak megfelelő forintösszeg.

A gazdaság átadható családon belüli személynek és a gazdaság alkalmazottjának is.

Az értékelés legfőbb szempontjai: a gazdaság mérete és életképessége, fiatal induló mezőgazdasági termelő az átvevő, átadó, átvevő életkora, átvevő nő, vagy roma, termelői szer-vezet tagja, átvevő végzettsége.

A részletek ismeretére a rendelet, illetve módosításai áttanulmányozása feltétlenül szükséges.

A támogatás célja a mezőgazdasági termelőtevékenységet végzők korösszetételének javítása és az elaprózott birtokszerkezet átlagos méretének növelése.

Az átadó gazdálkodó akkor jogosult támogatásra, ha a kérelem benyújtásakor betöltötte az 55. életévét, de még nem éri el az öregségi nyugdíj korhatárt, nem részesül saját jogú nyugellátásban, legalább 10 éve gazdálkodási tevékenységet folytatott, legalább 3 hektár földön gazdálkodott, per- és tehermentes a gazdasága, átadja a birtokában álló földterületeket, állatállományt és a bérletes terüle-teket is.

Az átadást követően felhagy a gazdálkodással, és legfeljebb önellátásra termel.

A támogatás mértékének legkisebb összege a mindenkori minimálbér 25 százaléka, a legmagasabb összeg pedig a minimálbér 200 százaléka, de legfeljebb évi 18 ezer eurónak megfelelő forintösszeg.

A gazdaság átadható családon belüli személynek és a gazdaság alkalmazottjának is.

Az értékelés legfőbb szempontjai: a gazdaság mérete és életképessége, fiatal induló mezőgazdasági termelő az átvevő, átadó, átvevő életkora, átvevő nő, vagy roma, termelői szer-vezet tagja, átvevő végzettsége.

A részletek ismeretére a rendelet, illetve módosításai áttanulmányozása feltétlenül szükséges.

Az átadó gazdálkodó akkor jogosult támogatásra, ha a kérelem benyújtásakor betöltötte az 55. életévét, de még nem éri el az öregségi nyugdíj korhatárt, nem részesül saját jogú nyugellátásban, legalább 10 éve gazdálkodási tevékenységet folytatott, legalább 3 hektár földön gazdálkodott, per- és tehermentes a gazdasága, átadja a birtokában álló földterületeket, állatállományt és a bérletes terüle-teket is.

Az átadást követően felhagy a gazdálkodással, és legfeljebb önellátásra termel.

A támogatás mértékének legkisebb összege a mindenkori minimálbér 25 százaléka, a legmagasabb összeg pedig a minimálbér 200 százaléka, de legfeljebb évi 18 ezer eurónak megfelelő forintösszeg.

A gazdaság átadható családon belüli személynek és a gazdaság alkalmazottjának is.

Az értékelés legfőbb szempontjai: a gazdaság mérete és életképessége, fiatal induló mezőgazdasági termelő az átvevő, átadó, átvevő életkora, átvevő nő, vagy roma, termelői szer-vezet tagja, átvevő végzettsége.

A részletek ismeretére a rendelet, illetve módosításai áttanulmányozása feltétlenül szükséges.

Az átadó gazdálkodó akkor jogosult támogatásra, ha a kérelem benyújtásakor betöltötte az 55. életévét, de még nem éri el az öregségi nyugdíj korhatárt, nem részesül saját jogú nyugellátásban, legalább 10 éve gazdálkodási tevékenységet folytatott, legalább 3 hektár földön gazdálkodott, per- és tehermentes a gazdasága, átadja a birtokában álló földterületeket, állatállományt és a bérletes terüle-teket is.

Az átadást követően felhagy a gazdálkodással, és legfeljebb önellátásra termel.

A támogatás mértékének legkisebb összege a mindenkori minimálbér 25 százaléka, a legmagasabb összeg pedig a minimálbér 200 százaléka, de legfeljebb évi 18 ezer eurónak megfelelő forintösszeg.

A gazdaság átadható családon belüli személynek és a gazdaság alkalmazottjának is.

Az értékelés legfőbb szempontjai: a gazdaság mérete és életképessége, fiatal induló mezőgazdasági termelő az átvevő, átadó, átvevő életkora, átvevő nő, vagy roma, termelői szer-vezet tagja, átvevő végzettsége.

A részletek ismeretére a rendelet, illetve módosításai áttanulmányozása feltétlenül szükséges.

Az átadást követően felhagy a gazdálkodással, és legfeljebb önellátásra termel.

A támogatás mértékének legkisebb összege a mindenkori minimálbér 25 százaléka, a legmagasabb összeg pedig a minimálbér 200 százaléka, de legfeljebb évi 18 ezer eurónak megfelelő forintösszeg.

A gazdaság átadható családon belüli személynek és a gazdaság alkalmazottjának is.

Az értékelés legfőbb szempontjai: a gazdaság mérete és életképessége, fiatal induló mezőgazdasági termelő az átvevő, átadó, átvevő életkora, átvevő nő, vagy roma, termelői szer-vezet tagja, átvevő végzettsége.

A részletek ismeretére a rendelet, illetve módosításai áttanulmányozása feltétlenül szükséges.

Az átadást követően felhagy a gazdálkodással, és legfeljebb önellátásra termel.

A támogatás mértékének legkisebb összege a mindenkori minimálbér 25 százaléka, a legmagasabb összeg pedig a minimálbér 200 százaléka, de legfeljebb évi 18 ezer eurónak megfelelő forintösszeg.

A gazdaság átadható családon belüli személynek és a gazdaság alkalmazottjának is.

Az értékelés legfőbb szempontjai: a gazdaság mérete és életképessége, fiatal induló mezőgazdasági termelő az átvevő, átadó, átvevő életkora, átvevő nő, vagy roma, termelői szer-vezet tagja, átvevő végzettsége.

A részletek ismeretére a rendelet, illetve módosításai áttanulmányozása feltétlenül szükséges.

A támogatás mértékének legkisebb összege a mindenkori minimálbér 25 százaléka, a legmagasabb összeg pedig a minimálbér 200 százaléka, de legfeljebb évi 18 ezer eurónak megfelelő forintösszeg.

A gazdaság átadható családon belüli személynek és a gazdaság alkalmazottjának is.

Az értékelés legfőbb szempontjai: a gazdaság mérete és életképessége, fiatal induló mezőgazdasági termelő az átvevő, átadó, átvevő életkora, átvevő nő, vagy roma, termelői szer-vezet tagja, átvevő végzettsége.

A részletek ismeretére a rendelet, illetve módosításai áttanulmányozása feltétlenül szükséges.

A támogatás mértékének legkisebb összege a mindenkori minimálbér 25 százaléka, a legmagasabb összeg pedig a minimálbér 200 százaléka, de legfeljebb évi 18 ezer eurónak megfelelő forintösszeg.

A gazdaság átadható családon belüli személynek és a gazdaság alkalmazottjának is.

Az értékelés legfőbb szempontjai: a gazdaság mérete és életképessége, fiatal induló mezőgazdasági termelő az átvevő, átadó, átvevő életkora, átvevő nő, vagy roma, termelői szer-vezet tagja, átvevő végzettsége.

A részletek ismeretére a rendelet, illetve módosításai áttanulmányozása feltétlenül szükséges.

A gazdaság átadható családon belüli személynek és a gazdaság alkalmazottjának is.

Az értékelés legfőbb szempontjai: a gazdaság mérete és életképessége, fiatal induló mezőgazdasági termelő az átvevő, átadó, átvevő életkora, átvevő nő, vagy roma, termelői szer-vezet tagja, átvevő végzettsége.

A részletek ismeretére a rendelet, illetve módosításai áttanulmányozása feltétlenül szükséges.

A gazdaság átadható családon belüli személynek és a gazdaság alkalmazottjának is.

Az értékelés legfőbb szempontjai: a gazdaság mérete és életképessége, fiatal induló mezőgazdasági termelő az átvevő, átadó, átvevő életkora, átvevő nő, vagy roma, termelői szer-vezet tagja, átvevő végzettsége.

A részletek ismeretére a rendelet, illetve módosításai áttanulmányozása feltétlenül szükséges.

Az értékelés legfőbb szempontjai: a gazdaság mérete és életképessége, fiatal induló mezőgazdasági termelő az átvevő, átadó, átvevő életkora, átvevő nő, vagy roma, termelői szer-vezet tagja, átvevő végzettsége.

A részletek ismeretére a rendelet, illetve módosításai áttanulmányozása feltétlenül szükséges.

Az értékelés legfőbb szempontjai: a gazdaság mérete és életképessége, fiatal induló mezőgazdasági termelő az átvevő, átadó, átvevő életkora, átvevő nő, vagy roma, termelői szer-vezet tagja, átvevő végzettsége.

A részletek ismeretére a rendelet, illetve módosításai áttanulmányozása feltétlenül szükséges.

A részletek ismeretére a rendelet, illetve módosításai áttanulmányozása feltétlenül szükséges.

A részletek ismeretére a rendelet, illetve módosításai áttanulmányozása feltétlenül szükséges.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!