Szakmai munkájuk példaértékű

2019.06.04. 07:00

Pedagógusnap alkalmából adtak át önkormányzati elismeréseket Szombathelyen

Az idén is díjazták a pedagógusnap alkalmából a kimagasló munkát végző pedagógusokat, köznevelésben dolgozókat. Az ünnepség részeként tegnap a Bartók Teremben adták át a kitüntetéseket.

Tóth Kata

– Az oktatásban, nevelésben a legnagyobb feladat a pedagógusokra hárul. Ez hatalmas felelősség, hiszen olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája – Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas tudóst idézte köszöntőjében dr. Puskás Tivadar.

A polgármester a pedagógusokról azt mondta, a nemzet lámpásaként utat mutatnak a gyermekeknek, hivatásuk teljesítésekor a jelenben dolgoznak, de cselekedeteik a jövőbe mutatnak. Szombathelyen 24 óvodában, 19 általános, 19 középiskolában, hét kollégiumban, összesen 69 köznevelési intézményben 1800-an működnek közre közel 18 ezer diák oktatásában.

A felsőoktatást az ELTE, a PTE és a Győri Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központja képviselik, sorolta a polgármester. Dr. Puskás Tivadar Koczka Tibor alpolgármester és Rettegi Attila oktatási és szociális bizottsági elnök társaságában azoknak nyújtotta át az önkormányzat elismeréseit, akik a köz szolgálatában a fiatalokért, jövőnkért, hazánk érdekében tesznek.

 

Az ünnepséget a Donászy Magda Óvoda Ficánka csoportjának előadása, a Művészeti Szakgimnázium kórusa, zenész növendékeinek játéka és Kapornaki Júlia versmondása tették emlékezetessé. Szombathely Oktatásügyének Segítéséért díjat öten kaptak: az oktató-nevelő munkát segítő, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozók, akik hozzájárulnak a pedagógiai munka eredményességéhez.

A Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj I. és II. fokozatát azoknak a pedagógusoknak és oktatóknak adományozták, akik a gyerekek harmonikus személyiségformálásában több éven át kiemelkedő munkát végeztek. A Szombathely Oktatásügyéért díjat Iker Gabriella, a Benczúr utcai óvoda vezetője; Horváthné Szalay Gabriella, a Paragvári utcai Általános Iskola igazgatóhelyettese; Szarvas Magdolna, a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium tanára és Feketéné Horváth Elvíra, a Szombathelyi Tankerületi Központ köznevelési osztályának vezetője vehette át.

Némethné Koroknai Gyöngyi a Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj II. fokozatát kapta. Rettegi Attila
bizottsági elnök, Koczka Tibor alpolgármester és dr. Puskás Tivadar polgármester gratulált
Fotó: Horváth Balázs

Elismerések pedagógusoknak

„Szombathely Oktatásügyének Segítéséért-díj” adományozható annak az oktató-nevelő munkát segítő, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozónak, aki hosszabb időn át hozzájárult a pedagógiai munka eredményességéhez.”

A Szombathely Oktatásügyének Segítéséért díjat kapta:

Gáspár Istvánné, a Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda óvodatitkára

Farkas Lajosné, a Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda dajkája

Kálmán-Saly Anett, a Szombathelyi Neumann János Általános Iskola iskolatitkára

Egervölgyi Elemérné, az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium portása

Németh Csaba, a Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium műszaki vezetője, tanüzemvezető

 

A „Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj” adományozható annak a pedagógusnak és oktatónak, aki a gyermekek harmonikus személyiség-formálásában több éven át tartó kiemelkedő munkát végzett.

A „Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj” II. fokozatát kapták:

Bálint Erzsébet, a Szombathelyi Hétszínvirág Óvoda óvodapedagógusa

Tóth Lászlóné, a Szombathelyi Aréna Óvoda óvodavezető-helyettese

Némethné Koroknai Gyöngyi, az Oladi Általános Iskola tanítója, osztályfőnök, tankönyvfelelős

Bíróné Németh Paula, a Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola tanítója

Füzesi Zsuzsanna Mária, a Reményik Evangélikus Általános és Művészeti Iskola tanítója, munkaközösség vezető

Pásztorné Varga Csilla, Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, okleveles magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

Tóth György, a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, középiskolai tanár, szakmai elméleti tanár, munkaközösség vezető

Schmalzelné Pöröntő Amália, a Szombathelyi Szolgáltatási SZC Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tanára

A „Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj” I. fokozatát kapták:

Guczoginé Varga Mária, a Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda óvodapedagógusa

Góczánné Lovranics Mária, a Szombathelyi Játéksziget Óvoda óvodavezető helyettese

Nagy Zsolt, a Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgató-helyettese, szaktanár, osztályfőnök

Benkő Tiborné, az Aranyhíd EGYMI, Óvoda Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Fejlesztő Nevelés- Oktatást Végző Iskola gyógypedagógusa

Kolman Krisztián, a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium tanára

Prófusz György, a Németh Pál Kollégium kollégiumi nevelőtanára

Pinezits Helga, a Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium középiskolai tanára

Vass Péterné, a Vas megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi Tagintézménye, oligofrén – logopédia szakos gyógypedagógiai tanára

 

„Szombathely Oktatásügyéért-díj” adományozható annak a személynek, aki kiemelkedő munkájával segítette a város oktatásügyének fejlődését.

A díjat az idei évben 4 pedagógus vehette át:

A Szombathely Oktatásügyéért díjat kapta:

Iker Gabriella, a Szombathelyi Benczúr Gyula Utcai óvoda Vezetője

Iker Gabriella friss diplomásként 31 éve a Szombathelyi Benczúr Gyula Utcai Óvodában, jelenlegi munkahelyén kezdett el dolgozni. Tevékenyen vett részt az óvoda első nevelési programjának kidolgozásában. 2002-ben kitüntetéses eredménnyel elvégezte az ELTE-n a fejlesztő óvodapedagógus képzést. 2002-ben megalapította a fejlesztő óvodapedagógusok műhelyét, mely intézményközi kommunikációra, módszertani tapasztalatcserére adott lehetőséget 18 szombathelyi és városkörnyéki óvoda bevonásával. Ennek vezetését és szervezését, a helyszínek, foglalkozások, témák, programok koordinálását 4 évig végezte, és tagként a későbbiekben is részt vett a műhely életében.

Óvodájában hosszú évekig munkaközösség vezetőként támogatta a nevelőtestület munkáját. Innovatív gondolataival és friss tudásával mindig új lendületet hozott. 2002-2012-ben bázisóvodai mentor a fejlesztő pedagógia területén. Nevéhez több szakmai bemutató, szakmai nap, konferencia szervezése fűződik. 2009-ben a Szegedi Tudományegyetem Holland-Magyar közoktatásvezető képzőjén kitüntetéses eredménnyel tett szakvizsgát. A nevelőtestület támogatásával 2012-ben óvodavezetőként folytatta munkáját. Elnökségi tagja a Szombathelyi Pedagógusok Szakmai Képviseletének. 2014-2015-ben az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet keretei között szaktanácsadóként tevékenykedett. 2015 óta mesterpedagógus.

Óvodavezetőként a meglévő alapokra támaszkodva új, innovatív elemeket kapcsol az óvoda életébe (fenntarthatóságra nevelés, „Zöld óvoda program, a Benedek Elek Pedagógiai Kar partnerintézményeként hallgatók mentorálása). Szakmai felkészültsége kimagasló, önképzése folyamatos. Óvodapedagógusi és vezetői munkája során mindig arra törekedett, hogy az intézmény hagyományait, értékeit megőrizze és azokat újakkal egységbe foglalja.

Szakmai partnerként vesz részt a nevelőtestület életében, támogatja a közös gondolkodást, az egyéni utak kiteljesedését. Az intézmény és a gyermekek érdekeit szem előtt tartva valósítja meg a közösen kitűzött elképzeléseket. Jó vezetői attitűddel rendelkezik, demokratikus, empatikus, menedzsment szemlélet jellemzi. Vezetése alatt a szülők aktivitása, részvétele az óvoda életében folyamatosan megerősödött, ennek támogatására kezdeményezte a Sárkányvár Egyesület létrehozását.

 

A Szombathely Oktatásügyéért díjat kapta:

Horváthné Szalay Gabriella, a Paragvári utcai Általános Iskola igazgató-helyettese

1998 óta dolgozik a Paragvári Utcai Általános Iskolában. Pályáját napközis nevelőként kezdte, majd tanítói feladatokat látott el. Jelenleg az iskola alsó tagozatos munkájáért felelős igazgató helyettese. Pedagógiai tevékenységét minden területen a szakma iránti elkötelezettség, megalapozott tudás és hatalmas munkabírás jellemzi. Tanítóként, osztályfőnökként a jó közösség kialakítása mellett kiemelt figyelmet fordított a tehetséggondozásra.

Tanítványai rendszeres résztvevői voltak az anyanyelvi versenyek országos döntőinek, ahol mindig kiemelkedő eredményeket értek el. Tudását, tapasztalatát, saját eszközeit mindig szívesen osztotta meg kollégáival, gyakorló hallgatóival egyaránt. Ezt a szakmai lenduletét, elkötelezettségét igazgató helyettesként sem veszítette el. Mindenben a gyermekközpontúságra, a tapasztalati úton történő ismeretszerzésre törekszik. Fejlesztő pedagógusként nagy hozzáértéssel és empátiával irányítja az iskola fejlesztő tevékenységét, az SNI-s és a BTM-es tanulók fejlesztését.

Az önértékelések, a minősítő vizsgák és a minősítő eljárások irányításában oroszlánrészt vállal. Nagy szakmai tudással és hozzáértéssel segíti a portfóliók elkészítését, a gyakornokok, pedagógusok felkészítését. Ennek érdekében rengeteg órát látogat, azok megbeszélése nagy segítségére van a kollégáknak. Szakértelmét tudását kollégái elismerik, tisztelik. A napi feladatok elosztásában mindig törekszik az egyéni gondok. problémák orvoslására is. A vezetőségben, a munkaerőgazdálkodásban pótolhatatlan emberismerete, szakmai megbízhatósága, precizitása és határtalan munkabírása.

 

A Szombathely Oktatásügyéért díjat kapta:

Szarvas Magdolna, a Szombathelyi Művészeti szakgimnázium tanára

Szarvas Magdolna Kiskunhalason született. Zenei tanulmányait zongora szakon szülővárosában kezdte. 14 évesen felvételt nyert a szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnáziumba. Ekkor került kapcsolatba az ütőhangszerekkel, amely az egész életpályáját meghatározta.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szegedi Tagozatán szerzett ütő- és elméleti-tanári, majd a Debreceni Egyetem Konzervatóriumában ütőhangszerművész-művésztanár diplomát.

Szarvas Magdolna évtizedek óta a Savaria Szimfonikus Zenekar timpanistája és ütő szólamvezetője. 1992 óta a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium tanára. Elhivatott, a szakmai minőségben kompromisszumokat nem kötő pedagógus, akinek meggyőződése, hogy a tehetség mindig utat tör magának, azt elfedni nem lehet.

Nagy hangsúlyt helyez a zenekari ütős képzésre. Középiskolás diákjait szívesen hívja koncertekre játszani, hogy „élőben” is megtapasztalják, milyen szépségeket rejt ez a hivatás. Nagy öröm számára, hogy tanítványai közül mindenki felvételt nyer hazai, illetve külföldi zeneművészeti egyetemekre. Egykori növendékei olyan híres zenekarokban is játszanak, mint az amsterdami Royal Concertgebouworchestra, a Sinfonieorchester Basel, vagy a Magyar Állami Operaház, de a Savaria Szimfonikus Zenekarban is együtt zenél egykori növendékével – immáron szólamtársként. A pedagógusi pályát választó tanítványai pedig gondoskodnak az utánpótlásról; sokan zenetanárként örökítik tovább tanárnő kiváló szaktudását, példaértékű elhivatottságát.

A kitüntetett pedagógus hittel vallja, hogy a zenét csak szívvel-lélekkel lehet művelni!

 

A Szombathely Oktatásügyéért díjat kapta:

Feketéné Horváth Elvíra, a Szombathelyi Tankerületi Központ Köznevelési Osztálya Vezetője

Feketéné Horváth Elvíra 1983-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett matematika-fizika szakos középiskolai tanári végzettséget, majd a Savaria Közlekedési Szakképző Iskolában helyezkedett el, ahol közel 20 éven át tanított. 2000-ben oktatásinformatikus felsőfokú szakképesítést szerzett. Szaktanárként legfőbb célja a matematika és fizika megszerettetése, a tanulók problémamegoldó képességeinek javítása volt pozitív motiválással, egyénre szabott fejlesztéssel, a tehetsége tanulók kiemelt felkészítésével. Osztályfőnökként, Ifjúságvédelmi felelősként két évtizeden keresztül nagy empátiával segítette a rá bízott fiatalokat problémáik megoldásában.

A tanulókkal, szülőkkel való együttműködést mindig kiemelten fontosnak tartotta. Azt vallotta, hogy a tanár személyisége egyben a munkaeszköze is. A tanár értékeket közvetít, viselkedésével modellt nyújt diákjainak. Személyisége, lelkiismeretessége, szaktanári kvalitása miatt tanítványai ma is nagy szeretettel emlékeznek rá. 2002-től Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási, Kulturális és Sport Osztályának tanügyigazgatási ügyintézője, 2008-tól a Nevelési, Oktatási Iroda vezetője.

Hivatali munkáját magas szintű szakmai felkészültség, hivatástudat, naprakészség és igényesség jellemezte. 2011. évben munkája elismeréseként munkáltatója szakmai tanácsadói címet adományozott részére. A 2013-ban felállt Klebesberg Intézményfenntartó Központ Szombathelyi Tankerületéhez került áthelyezéssel. 2016-ban „tankerületi igazgatási vezető ” pedagógus szakvizsgát tett. Jelenleg a Szombathelyi Tankerületi Központ Köznevelési Osztályát vezeti.

Hozzáértését elismerve nem csak a Tankerület fenntartásában álló intézményekből keresik meg tanácsát kérve, de a nem állami intézményfenntartók, szakmai szervezetek, egyetemek munkatársai is gyakran fordulnak hozzá kérdéseikkel, akiknek kedvességgel, türelemmel, mindig a problémák legjobb megoldására törekedve válaszol. Munkáját maximális felkészültséggel, szakmai alázattal, akár munkaidőn túl is végezte és végzi ma is, mellyel kivívta a pedagógus társainak, közvetlen kollégáinak, korábbi és jelenlegi vezetőinek tiszteletét egyaránt.

Feketéné Horváth Elvirát a szaktanárként, osztályfőnökként, tanügyigazgatási szakemberként nyújtott kimagasló szakmai munkája méltóvá teszi a kitüntetésre.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!