Lezajlott az első közgyűlés Szombathelyen – A személyi ügyekről zárt ülésen döntöttek

Két napirendi pontot tárgyaltak a zárt ülésen, a Szomhull élére Taoufik Rolandot nevezték ki. A másik kérdés a díszpolgári címek adományozásáról szólt.

Lakosi Gabriella

Zárt ülés:

Két napirendi pontot tárgyaltak a zárt ülésen, a Szomhull élére Taoufik Rolandot nevezték ki. A másik kérdés a díszpolgári címek adományozásáról szólt. A Fidesz frakció dr. Puskás Tivadar leköszönő polgármestert javasolta kitüntetésre. A nevezési határidő viszont augusztus vége volt, már nem tudták mósodítani az erre vonatkozó szabályokat. Ugyanakkor lehetővé tették, hogy különleges esetben két díszpolgári cím is adományozható legyen egy évben. Szombathelynek két olyan polgármestere is volt, aki több cikluson át szolgált és még nem részesült az elismerésben. így jövőre dr. Puskás Tivadar és dr. Ipkovich György kaphatja a kitüntetést. Ezt a javaslatot egyhangúlag fogadta el a testület.

13:25

Leváltják a Vasivíz Zrt. igazgatóját, Molnár Miklóst javasolják vezérigazgatónak.

13:17

A nyilvános ülés véget ért, a zárt ülésen is a személyi ügyekről tárgyalnak majd.

13:13

Szavaznak, Jagodits Rómeó lett a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője.

13:00

Hosszan vitáztak a képviselők Gál Sándor munkájáról, a Fidesz frakció szerint nem találni benne hibát, míg az Éljen Szombathely! nem elégedett az ügyvezetővel, véleményük szerint ők alkalmasabb igazgatót tudnának javasolni. Egymást érik a felszólalások, komoly indulatokat vált ki a téma.

12:47

Az utolsó napirendi pontban személyi ügyekről beszélnek. A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. vezetőjévé dr. Kovácsné Takács Klaudiát választották, A Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. éléről pedig visszahívnák Gál Sándort. Ő kérte, hogy szót kaphasson a közgyűlésen. Láthatjuk, hogy megindultak a politikai leszámolások – mondta Illés Károly, a Fidesz – KDNP frakcióvezetője annak kapcsán, hogy a Haladás Sportkomplexum ügyvezetőjét Gál Sándort leváltja az új városvezetés. Most Gál Sándor beszél

Gál Sándor szót kapott, elmondta, nem tartja jogosnak a visszahívását, hiszen kinevezésekor tett ígéreteit teljesítette és a kormány támogatásának köszönhetően vezetése alatt stabilan működik a sportkomplexum.

12:41

Láthatjuk, hogy megindultak a politikai leszámolások – mondta Illés Károly, a Fidesz – KDNP frakcióvezetője annak kapcsán, hogy a Haladás Sportkomplexum ügyvezetőjét Gál Sándort leváltja az új városvezetés. Most Gál Sándor beszél...Hamarosan szavaznak.

12:34

Az utolsó előtti napirendi pontban a képviselőt-testület infokommunikációs eszközrendszerének kialakítása a téma. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a most leköszönő képviselők lehetőséget kapnak arra, hogy az előfizetésemet megtarthassák, illetve hogy megvásárolhassák eddig használt eszközeiket. Ekkor döntenek majd az új tagok és a hivatali dolgozók elektromos eszközeinek – (telefon, notebook stb.) beszerzéséről is. Összesen több mint 17 millió forintot költenének erre. A képviselőkre ebből 7 millió forintot fordítanak.

Ebből is kisebb vita alakult ki, a Fidesz frakció szerint túl drága gépeket szerezne be a városvezetés. Nemény szerint hasonló összeget szánnak most erre, ráadásul az új kabinet kialakításánál most több érkezőt kell ellátni eszközökkel, mint akkor. Ők öt évre terveznek, minőségi eszközöket kell venni, hogy a ciklus teljes időtartama alatt működőképesek lehessenek.

Molnár Miklós azt mondja, mivel a jövőben sokkal kevesebb papírt használ majd a közgyűlés – elektronikus úton kapják az előterjesztéseket – rengeteget spórolhatnának.

Az előterjesztést elfogadták.

12:25

Az illetményekről szavaznak. a polgármester havonta bruttó 997.200 forint illetményre jogosult, az alpolgármesterek pedig 897.500 forintot kaphatnak. Ehhez jönnek majd még a különböző költségtérítési díjak is. A képviselők havonta 250.000 forintot kaphatnak, egy-egy bizottsági tagságért pedig minden képviselőnek plusz 50 ezer forint jár. Külsős tagok ennél 10 ezer forinttal magasabb díjazást kapnak.

Dr. Takátsné dr. Tenki Mária (Fidesz-KDNP) a tanácsnoki díjazások ellen tiltakozik. Felháborítónak és pénzszórásnak tartja a magas fizetéseket. Úgy gondolja ez a duplájára emeli a költségeket. Dr. Nemény András (Éljen Szombathely!) viszont azt mondta, ők a munkát díjazzák. Dr. Takátsné dr. Tenki Mária felhívja a figyelmet, korlát nélkül lehet bizottsági tagságot vállalni, szerinte a képviselőknek illetmény nélkül is el kéne látni ezt a feladatot.

Dr. Melega Miklós (Fidesz-KDNP) arról beszélt, hogy a díjazások közötti arányokkal van a probléma, visszafogottabb fizetésekre lenne szükség, mert a közpénzekkel felelősséggel kell bánni.

Dr. Nemény András azt mondta, ha úgy látja, valaki nem dolgozik tisztességesen annak következménye lesz, de a kezdeti bizalmat mindenki megkapja.

Dr. Kecskés László (Fidesz-KDNP) is felszólalt, azt mondta munkája mellett három bizottságnak volt tagja az előző ciklusban, ezért százezer forintot kapott. A mostani szabályok szerint ez harmadával nagyobb összeg lenne.

Dr. Nemény András azt mondja, ezeket az összegeket mindenki felajánlhatja jótékony célra is, nem kell feltétlenül elfogadni.

Sátory Károly (Fidesz-KDNP) azt mondta, mindenképp honorálni kell, ha valaki dolgozik, de úgy gondolja, a tanácsnokoknak kevés munkája lesz majd, túl magas a most kiszabott bruttó 350 ezer forint.

Megszavazták a leköszönő polgármester és alpolgármesterek végkielégítését is.

Dr. Czegédy Csaba (független) felvetette, hogy 2010-ben leköszönő tisztségviselők ki nem vett szabadságát fizessék ki. Akkor ugyanis csak végkielégítést kaptak a képviselő szerint. Ebből kisebb vita alakult ki, végül a nem szavazták meg a javaslatot.

11:57

A gazdasági bizottság tagjairól szavaznak először. Bokányi Adrienn (Éljen Szombathely!) lesz a bizottság elnöke. A kulturális oktatási és civil ügyekért felelős bizottságot Putz Attila (Éljen Szombathely!) a szociális ügyekért felelős bizottságot dr. Czeglédy Csaba (független), a költségvetési ellenőrző szakmai bizottságot Lendvai Ferenc (Fidesz-KDNP), a városstratégiai bizottságot Tóth Kálmán (Éljen Szombathely!), az egészségügyi szakmai bizottságot dr. Kecskés László (Fidesz-KDNP), a bűnmegelőzési és közrendvédelmi bizottságot Kelemen Krisztián (Éljen Szombathely) vezeti. A közbeszerzési bíráló bizottságban díjazás nélkül dolgoznak majd a tagok. Ennek elnöke Kovács Előd lesz.

Tanácsnokokat is választottak. Szuhai Viktor (Éljen Szombathely!), Molnár Miklós (Pro Savaria) és Németh Ákos (Éljen Szombathely!) kapta meg a címet.

11:35

Összeférhetetlenség miatt dr. László Győző és dr. Horváth Attila bejelentette, hogy ügyvédi praxisaikat megszüntetik. Erre harminc nap áll rendelkezésükre.

A közgyűlés a következő napirendi ponttal folytatódik. A bizottságok elnökeit és tagjait választják meg.

Illés Károly gratulált az alpolgármestereknek, majd arról beszélt: nem méltányos a bizottsági helyek elosztása. Frakciójuk a közgyűlés negyven százalékát adja, ennél jóval kevesebb széket kaptak. A napirendet nem fogják megszavazni, de a munkát nem fogják akadályozni, feltöltik a rendelkezésükre álló posztokat.

11:30

Az alpolgármesterek eskütétel közben

11:15

Megszámolták a szavazatokat, Tóth Kálmán ismertette az eredményeket. Dr. László Győző, dr. Horváth Attila és Horváth Soma teheti le az alpolgármesteri esküt.

A mai napon megválasztott alpolgármesterek
Képünkön dr. Horváth Attila
Képünkön dr. László Győző
Képünkön Horváth Soma Ádám

10:50

Ideiglenes bizottságot hoznak létre, hogy megválaszthassák az alpolgármestereket. Illés Károly azt mondta, frakciójuk nem kíván részt venni a bizottságban. A bizottság vezetője Tóth Kálmán lett.

Alpolgármesternek javasolta Nemény András dr. László Győzőt aki, általános helyettesként dolgozna. Dr. Horváth Attila a gazdasági, városfejlesztési, költségvetési, közbeszerzési, informatikai és sport ügyekért lenne felelős. Horváth Somához a kultúra, civil ügyek és a városüzemeltetés tartozna. Hamarosan kezdődik a titkos szavazás az ügyben.

 

10:20

Lezárták a vitát, a módosító javaslatokat nagy részben elutasították. Néhány jogi jellegű felvetést fogadtak el, hogy egyértelműbb legyen az SZMSZ szövege. Végül elfogadták a határozatot. Húsz perc szünet következik.

10:00

Tárgyalják az új SZMSZ-t. Illés Károly szót kért, azt mondja, nem volt elég idő átnézni a határozatot, ráadásul a „demokrácia ellenébe mutató pontokat” is tartalmaz a javaslat, ezért semmiképp nem tudják támogatni azt. Arra utalt, hogy az új rendszerben 72 órával az ülés előtt kell benyújtani írásban a napirendi pont javaslatokat.

Dr. Takátsné dr. Tenki Mária arról beszélt, az új testületnek a régi rendszer szerint kellene felállnia, majd a jogi bizottságnak tárgyalnia kellene a módosítást, csak utána szabadna elfogadni azt. Dr. Károlyi Ákos jegyző azt mondta, kötelezően tárgyalni kell a kérdést. A jogi bizottság a választásokkal megszűnt, jogszerűen tárgyalják a napirendi pontot.

Dr. Kecskés László felszólalásában azt mondta, az egészségügyi bizottság páros tagszámmal működne, bővítené egy külsős taggal, hogy mindenképpen döntésképes lehessen. Nemény támogatja a javaslatot.

Lendvai Ferenc is az SZMSZ módosításáról beszél, kevesli a bizottsági taglétszámot, amit a frakciója kapott. A nyolc helyett tizenhat képviselői helyet szeretne. Nemény azt mondta, míg az előző ciklusban nekik kevesebb helyük volt és bizottsági elnöki helyet egyáltalán nem kaptak, most a Fidesz frakciónak utóbbiból kettőt is adnának.

Tovább vitáznak az új SZMSZ-ről.

9:10

Néhány perc késéssel, jó hangulatban kezdődött el az új közgyűlés első ülése reggel kilenckor a városházán. Valamennyi képviselő megjelent a teremben.

Dr. Nemény András egy rövid beszéddel kezdte a programot, köszönetet mondott a választóknak és azonak akik részt vettek a szavazás lebonyolításában. Elmondta, ez az első érdemi közgyűlése az új testületnek, a cél, hogy felállítsák a városvezetést.

Az első napirendi pontban a megalkotják a város új Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ).

Összesen egyébként kilenc napirendi pont lesz terítéken, az ülés várhatóan kora délutánig tart majd.

 

Az első napirendi pontban megalkotják a város új Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ), majd megválasztják az alpolgármestereket, akik le is teszik esküjüket. Kiderül kik vesznek részt a bizottságok munkájában, szavaznak a városi tanácsnoki posztokról is. Ezután az illetmények és a költségtérítések lesznek terítéken. Meghatározzák a tiszteletdíjakat és a leköszönő vezetők végkielégítéséről is tárgyalnak. A benyújtott határozatok szerint a polgármester havonta bruttó 997.200 forint illetményre jogosult, az alpolgármesterek pedig 897.500 forintot kaphatnak.

Az utolsó előtti napirendi pontban a képviselőt-testület infokommunikációs eszközrendszerének kialakítása lesz a téma. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a most leköszönő képviselők lehetőséget kapnak arra, hogy az előfizetésüket megtarthassák, illetve hogy megvásárolhassák eddig használt eszközeiket. Ekkor döntenek majd az új tagok elektromos eszközeinek (telefon, notebook stb.) beszerzéséről is.

Nemény András polgármester szóbeli előterjesztése zárja majd a közgyűlést, „egyéb személyi ügyek” cím alatt. Itt tárgyalhatnak majd a Haladás Sportkomplexum jelenlegi vezetőjének, Gál Sándornak a jövőjéről is.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában