Frissen Vasból

2021.11.28. 15:30

Az iskolaérettség fő kritériumait mondta el Schmidt-Frigy Lilla óvodapedagógus

A törvényi szabályozás kimondja: a hatodik életévüket augusztus 31-éig betöltött gyerekek tankötelessé válnak. Ettől el lehet térni, de fontos, hogy mindig a gyermek szempontjából döntsünk, mondja Schmidt-Frigy Lilla óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus, TSMT-terapeuta.

Tóth Kata

20211115 Szombathely karrier: Frigy Lilla, óvodapedagógus Fotó: Szendi Péter SZP Vas Népe

Fotó: Szendi Péter

– Az értelmi fejlettség, a beszédértés, a beszédkészség, a szociális és érzelmi érettség, a monotóniatűrés, az alkalmaz­ko­dóképesség, a moz­gás fej­lett­sége mind-mind az isko­la­érettség szempontjai. A gyer­mek teljes személyisége kerül ilyenkor nagyító alá – mondja Schmidt-Frigy Lilla. Sorra vettük vele az iskolaérettség kritériumait:

– A fizikai alkalmasság területén fontos az ép hallás, látás, a megfelelő testi méretek (körülbelül 120-130 cm magasság és 20-22 kg testsúly) és a megfelelő erőnlét, hogy alkalmas legyen a napi öt-hat negyvenöt perces tan­órát végigülni. Elengedhetetlen a vázizomzat és a vállövi rész erőnléte. Az elemi – nagy- és finommozgások – összerendezettsége ugyanígy: ha nincs rendben, az a gyermek idegrendszeri éretlenségére utalhat. Ki kell alakulnia a megfelelő egyensúlyérzéknek, a jobb-bal dominanciának, meg kell erősödni a keresztcsatornáknak, hogy képes legyen átlépni a saját testközépvonalát, a grafomotorikának – ezek elengedhetetlenek a szabályos, lendületes ceruzafogás kialakulásához, a szép külalakhoz, az írástanuláshoz. A következő a pszichés alkalmasság. Az a gyermek, akit foglalkoztat az iskola kérdése, aki szívesen old meg játékos feladatokat, fontosnak találja a pedagógus és a szülei véleményét a produktumaival kapcsolatban, aki várja az iskolát, lényegében alkalmas rá. Az az óvodás viszont, akit inkább a játék érdekel, nem feladatorientált, nem tud megülni húsz percig, még nem érett. Lényeges pszichés készség továbbá a kudarctűrés kialakulása, a monotóniatűrés és az impulzusgátlás képessége. (Az utóbbit használják például, amikor bekiabálás helyett jelentkeznek, ha tudják a választ egy kérdésre.) Akinél ezek rendben vannak, az többlépcsős utasítások elvégzésére és önálló feladatvégzésre képes, kialakul a szabálytudata – mondja a szakember. A szociális érettség kialakulása az úgynevezett Covid-generáció számára problémás lehet. Fejlődésük szempontjából kulcs­szerepe lett volna, hogy baráti kapcsolataik alakuljanak, és a közösséghez tartozás érzése erősödjön bennük.

– Az iskolaérett gyermek képes társas kapcsolatok kialakítására, jól „mozog a közösségben”, nincs a peremen, ismeri és betartja a szokásszabályrendszert, együttműködő társaival és a felnőttekkel, érzelmeit verbálisan is képes megfogalmazni, mer és tud segítséget kérni a pedagógustól. A hatévesek az intézményes és otthoni nevelés hatására ezen a területen rengeteg készségre és képességre tesznek szert. Ismerik személyes adataikat, saját testükön térben, síkban jól tájékozódnak. Képesek soralkotásra, sorritmus kivitelezésére, iránykövetésre, megfelelően érzékelik a rész-egész viszonyokat. Alak- és háttérlátásuk fejlett, szem-kéz, szem-láb koordinációjuk megfelelő. Beszédük tiszta, beszédértésük, -észlelésük fejlett. Összefüggések felismerésére képesek, jó emlékezettel rendelkeznek, a 10-es számkörben jól eligazodnak, figyelmük, koncentrációjuk hosszan fenntartható.

Az általános iskolai oktatás megkezdését tavaly év elejétől már csak engedéllyel lehet kitolni. Az Oktatási Hivatal (OH) hoz döntést arról, hogy a tanköteles korú gyermek további egy nevelési évig óvodás lehet-e, az eljárás a szülő kérelmére indul. A benyújtott kérelemben a szülőnek kell megindokolnia, hogy miért kérelmezi a felmentést, és egyéb dokumentumokat is mellékelhet például szakorvostól, gyermekorvostól, logopédustól, védőnőtől, fejlesztőpedagógustól, mozgásterapeutától, de kikérheti az óvodától a gyermek fejlődését nyomon követő naplót is. Az OH, ha tud, dönt, máskülönben a területileg illetékespedagógiai szakszolgálat vizsgálatát rendeli el.

Időben kell beadni a kérvényt

A tankötelezettség halasztására vonatkozóan az Oktatási Hivatal honlapján néhány napja jelent meg a tájékoztató: a kérelmeket a 2022/2023. tanév vonatkozásában 2022. január 18.-ig kell benyújtani. (A határidő utolsó napja az Ügyfélkapus benyújtás és a postára adás legkésőbbi dátumát jelöli.) A tankötelezettség korábbi megkezdése iránti kérelmet a szülő/gyám, vagy szülői kérelem hiányában a gyámhatóság nyújthatja be. Amennyiben a szülői felügyeleti jogot a szülők közösen gyakorolják, a kérelmet benyújtó szülő nyilatkozik arról, hogy a kérelemben foglaltakkal a másik szülő egyetért. Ha a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsága a sajátos nevelési igény (SNI), illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTMN) feltárására végzett vizsgálat keretében január 18-ig javasolja, hogy a gyermek további egy évig óvodai nevelésben részesüljön, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ilyenkor ezt a szakértői véleményt az óvodában kell bemutatni.

Kiemelt képünkön: Schmidt-Frigy Lilla: A pandémiás helyzetben a gyerekek kiestek a közösségből. A közösségtudatuk nem tudott kellően fejlődni

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában