Első a rangsorban

2023.09.24. 14:03

Nemzeti értékek Vas vármegyében

Első helyen áll Vas a vármegyék rangsorában azzal, hogy 133 helyi értéktár működik itt, vagyis a 216 település több mint felében gyűjtik a nemzeti értékeket Vas vármegyében. A helyi közösségek tevékenysége egy-egy mozaikdarabkáját jelenti a vasi illetve a magyar kultúra egészének.

Merklin Tímea

Az egyik legismertebb nemzeti érték Vas vármegyében, ami a helyi értéktárból Vas vármegyei szintre lépett a Velemi Gesztenyeünnep

Forrás: VN-archív

Fotó: Unger Tamás

A Vas vármegyei értéktárak számát érdeklődésünkre Kevy Albert, a Vas Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke adta válaszként, aki legutóbbi éves beszámolójában azt is közölte: Vas vármegye értéktára jelenleg, 2022. esztendő december végéig 117 felvett értékkel bír.

A vármegyében található nemzeti értékek formálják a vasi karaktert

A 133 vasi értéktár működése nem mást jelent, mint azt, hogy az itt élők – az egyes településeken működtetett értéktár bizottságok által – nagy aktivitással gyűjtik a nemzeti értékeket Vas vármegyében, a megmutatva a nemzeti karakteren belül a helyi, települési, tájegységi, Vas vármegyei jellegzetességeket. Az adott településen beazonosított és összegyűjtött nemzeti értékek a helyi identitást erősítik, és amelyik a helyi értékek közül a vasi identitást is formálni tudja – a Vas Vármegyei Értéktár Bizottsághoz beadott ajánlások révén – feljebb emelhető az értékpiramison a Vas vármegyei értékek közé. Például a gencsapáti tojáskarcolás vagy a rönkhúzás nem csak a helyi közösség számára, de vármegyei szinten is meghatározó elem, vasi érték, szerves része annak, hogy milyenek a hagyományok Vas vármegyében.

A hungarikum törvény szerint nemzeti értéknek nevezzük „a magyarság és a magyarországi államalkotó nemzetiségek tevékenységéhez, termelési kultúrájához, tudásához, hagyományaihoz, a magyar tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték vagy termék, illetve a tájhoz és élővilághoz kapcsolódó materiális vagy immateriális javakat magába foglaló tájérték, amely tanúskodik egy emberi közösség és az adott terület történelmi kapcsolatáról”. Vagyis nemzeti érték a helyi/települési és a vármegyei szinten azonosított érték is.

A helyi értéktárak legfőbb kincseit felölelő Vas Vármegyei Értéktár gyűjteményes honlapot működtet, amely 2023-ban újult meg − úgy, hogy egy térképen böngészhetjük az elemeket témakategóriákba sorolva. Egy adott településre kattintva előjön a hozzá tartozó nemzeti érték, például: Magyarszombatfai (őrségi) fazekasság hagyománya fotóval, újabb kattintással pedig elérhető az odaköthető helyi érték részletes leírása. Egy másik lehetőség, hogy a hagyományos keresőbe beírt településnévre megkapjuk válaszként a hozzákapcsolódó valamennyi helyi értéket, amelyeket a mindennapokban közösségek gondoznak; például Gencsapátinál: a tánchagyományok, a hímestojás-festés, a Legénycéh, a Szentkút és az ördögkő. A térkép alapján összességében láthatjuk, melyek a nemzeti értékek Vas vármegyében.

A legnépszerűbb látnivalók Vas vármegyében

A vármegyét karakterizáló természeti értékeik között szerepel a Kőszegi-hegység és Velem az 589 métere magas Szent Vid-heggyel, Bükfürdő, a Ság hegy a kráterével és a Trianoni emlékkereszttel; a Ság hegy lábánál fekvő, Gérce és Káld felől is megközelíthető Farkas-erdő, mint a vármegye legnagyobb összefüggő erdőtömbje; a Jeli Arborétum, a Rába folyó, a Szőcei Tőzegmohás Láprét, a Kámoni és a Szelestei Arborétum, az acsádi Márk Rozárium. Ezek a nemzeti értékek egyúttal a legnépszerűbb látnivalók Vas vármegyében a természeti értékek között. A vármegyei értéktár kiemelve a helyi értékek közül vasi jellegzetességként tartja számon az agrár- és élelmiszergazdaság területéről az őrségi tökmagolajat és a toronyi kenyeret – méghozzá a készítési módjukkal együtt, vagyis megmutatkozik a helyi nemzeti értékek egy gasztronómiai arca, csalogatva a turistákat azzal is, milyen karakteres ízek jellemzik az étkezési hagyományokat Vas vármegyében.

© Unger Tamás
A tojáskarcolás nemcsak a gencsiek számára érték, hiszen Vas vármegyei szinten is nevesítették nemzeti értékként
Fotó: © Unger Tamás / Forrás: VN-archív

Az épített kulturális örökség nagyszámú objektumai között főleg vasi templomokat, kastélyokat, várakat látunk (A kőszegi és sárvári vártól az őriszentpéteri Árpád-kori Szent Péter templomig vagy Vasszécseny kastélyaitól a Veleméri templomig), de ugyanígy a népi építészet elemeit is megtaláljuk, köztük a Vasi Skanzent, a cáki műemlék pincesort; az Őrségi Népi Műemlékegyüttest, ami Szalafő-Pityerszeren három portát, tíz épületet jelent, közel négyezer négyszögöl területtel, gyümölcsössel és két vízgyűjtő tókával. Az épített kulturális örökség nemzeti értékei is a legnépszerűbb látnivalók közé tartoznak Vas vármegyében.

A nemzeti értékeket nem egyszer az építményhez kapcsolódó hagyománnyal együtt nevesítik az értéktárban: így például a Vasvári Szenkúthoz hozzátartozik a búcsújárás, vagy Lukácsházán a Csömötei-hegyen álló pincéhez kapcsolódik az őszi hegybejárás; ezek megint csak a Vas vármegyében honos hagyományok karakterelemei.

Az ipari és műszaki megoldások között túllép a helyi érték kategórián, és a vármegyét is jellemző nemzeti érték a Nicki műgát, az Ikervári vízierőmű, a Rum-Szombathely vasútvonal rumi végállomás emlékhely és fűtőház, a szentgotthárdi Kaszagyár és szerszámai, a Kőszegi Patikamúzeum jezsuita officina bútorzata és a döröskei mérlegmúzeum. Ezek szintén a Vas vármegyében található legnépszerűbb látnivalók tárházát gazdagítják.

Vas 133 helyi értéktárából kulturális örökség kategóriában emelkedett vármegyei rangra a legtöbb (ötven darab) érték, ezek rajzolják meg a vasi kultúrát: kiválóságaink szellemi örökségétől kezdve (köztük az ivánci születésű, nagytekintélyű, szombathelyi líceumi tanár, később Celldömölk-alsósági plébános Kresznerics Ferenc, a Vasegerszegen eltemetett Markusovszky Lajos katonaorvos, miniszteri tanácsos, a bérbaltavári származású Nagy Gáspár, Kossuth-díjas költő) a kultuszok kialakításán át (köztük: Berzsenyi Dániel egyházashetyei költő, a csehimindszenti születésű Mindszenty József bíboros-hercegprímás) az egyes településekhez kötődő hagyományok ápolásáig. Ezek között a Vas vármegyében található nemzeti értékek között mindegyik olyan, hogy tartozik hozzá felkereshető emlékhely is, illetve látogatható rendezvény; mint például a Velemi Gesztenyeünnep vagy a vendvidéki rönkhúzás, és e látnivalók által részleteiben is megismerhetők a Vas vármegyében élő hagyományok. Nem csak helyi és vármegyei, de országos szinten is meghatározó nemzeti értéknek, a magyar kultúrát karakterizáló elemnek számít például az 1740 óta vezetett kőszegi Szőlő Jövésnek Könyve, amelybe minden évben berajzolják az új tavaszi hajtásokat; vagy a karácsonyi-újévi házaló szokásdallam, a Dozmati regösének, amit 1899-ben vettek fel először fonográffal, szövege pedig az egyik legrégebbi magyar nyelvemlék – és egyben a legrégibb regöséneke -, minthogy egy 14. századból való kódexben találták meg (1972-ben Dozmaton egy ház padlásán).

Az egyik legnépszerűbb látnivaló Vas vármegyében, ami kiemelkedő nemzeti érték is lett: a Szőlő Jövésnek Könyve, amibe Szent György-napkor rajzolják be az új hajtásokat, miután a városháza előtti téren bemutatták azokat
Fotó: Unger Tamás / Forrás: VN-archív

A hazai érték-piramison feljebb tekintve: kiemelkedő nemzeti értékként is nevesítették Vas vármegyében a kőszegi Szőlő Jövésnek Könyvét, az Őrségi Táj és a Szalafői Népi Műemlékegyüttest, a Szentgotthárdi kardot és a Szentgotthárdi kaszát, Sárváron a Magyar Huszárt. Ezen kívül kiemelkedő nemzeti érték Magyarországon minden egyes Népművészet Mestere díjjal kitüntetett ember tudása és tevékenysége; így kiemelkedő nemzeti érték Vas vármegyében: Pados Zoltán, bejcgyertyánosi kosárfonó, Németh Gyula, celldömölki csont- és fafaragó; Sibinger Miklós, körmendi fafaragó; Kupi Ferenc, sorkifaludi szalmafonó; id. Palatkás József, őriszentpéteri bútorfaragó; Beszprémy Józsefné, sárvári hímző; Doncsecz Károly, kétvölgyi fazekas.

Az értéktárak élete Vas vármegyében

A 2012-ben elfogadott hungarikum-törvény megjelenése után nem sokkal Vas vármegye az élre tört az aktivitásával. Már egy 2015-ös, a Szombathelyen tartott első Vas Megyei Értéktár Konferenciáról szóló cikkünkben arról tudósítottunk, hogy 2014 év vége óta a nemzeti értékek Vas vármegyében voltak a legkapósabbak, legkeresettebbek helyiek számára; Vasban alakult meg a legtöbb értéktár. 

A konferencián V. Németh Zsolt aki akkor hungarikumokért is felelős államtitkár volt, bemutatta a nemzeti értékek piramisát, amely a különböző szintű (helyi/települési, tájegységi, vármegyei) értéktárakból építkezik, és tetején, a hungarikumok szintjén a magyarság csúcsteljesítménye áll, megállapítva, hogy a legnagyobb részét a kulturális örökség kincsei teszik ki. Hangsúlyozta, hogy a nemzeti értékek között „nagyon fontos a helyi értéktárak szintje is, mert oda minden bekerülhet, amit az ott élők értékesnek tartanak. Lényeges az érzelmi kötődés, hogy azonosuljanak ajánlóik az értékekkel, amelyeknek – így – identitásképző szerepe van. Ezek a tárak, gyűjtemények alkalmasak arra, hogy elinduljon belőlük a megyei márkaépítés”.

Az elmúlt évtized azt mutatta, hogy a vasi falvakban és városokban jelentős értékgyűjtő munkát végeznek – az helyi értéktár bizottságok tagjainak irányításával; akiknek soraiban sok esetben településvezetők, önkormányzati képviselők, civil egyesületek meghatározó alakjai, közművelődés- és közösségszervezők dolgoznak. Jellemző, hogy az értéktári munka ott működik jól, ahol van egy-két ember, aki „vállára veszi és viszi” az értékőrzést, és azok továbbadásának ügyét − mint küldetést −, és körülveszi őket egy-egy hasonló ambíciókat tápláló, cselekvő közösség, amely a népszerűsítéssel, hasznosítással is foglalkozik. Így elmondható, hogy a nemzeti értékek Vas vármegyében közösségépítő erővel is bírnak. Vagyis: az értékek számontartása mellett fontos, hogy a helyiek gondozzák is azokat, vagyis működő közösségek legyenek a háttérben, amint például a döröskei mérlegmúzeum létrehozása mögött örökségóvó, faluszépítő, -fejlesztő egyesület áll, vagy a Velemi Gesztenyeünnepen a falu fő utcáján lakó összes gesztenyesütő kiáll a forró őszi finomságot frissen kínálni a háza elé.

A helyi közösségek életét elnyerhető támogatások is segítik, hogy értékeiket méltón és vendégcsalogató módon meg is mutathassák. Így történt ez például a Sokszínű mákos értékeink című szőcei rendezvényen, amely a Hungarikum pályázat révén jöhetett létre, és a mákos fesztivál immár ötödik éve Szőcét karakterizáló program lett, vagy például Felsőmarácon, ahol szintén Hungarikum pályázati támogatásából tavaly megvalósult Maráci megálló lett a település jelképe. Mint minden évben, így nagy érdeklődés jellemezte a 2023. évi hungarikum pályázatot is: a 450 millió forintos keretből 213 pályázat kap támogatást. 

Amint megírtuk Vas vármegyében huszonöt önkormányzat, illetve civil szervezet örülhet pozitív elbírálásnak. V. Németh Zsolt miniszterelnöki biztos úgy értékelte: „Vas vármegye számára jó eredményeket hozott az idei esztendő is, ami nem meglepő: a települések rendkívül aktívak a hungarikumok területén, ráadásul Vas vármegyében alakult meg a legtöbb értéktárbizottság is.” A pályáztatott nemzeti értékek további életére nézve azt is hangsúlyozta: „Vasban a 25 nyertes pályázat mellett 36-ot forráshiány vagy támogatási célnak meg nem felelés miatt elutasítottak. Nem kizárt, hogy lesznek felszabaduló források, így előfordulhat, hogy további nyerteseket hirdetnek azok között, akik most forráshiány miatt nem jutottak támogatáshoz.”

A Vas vármegyei értéktárak életét, jellemző aktivitását, pályázó kedvét nagymértékben inspirálja és erősíti V. Németh Zsolt (életrajz link), a vasi, oszkói származású, mindmáig Vasváron lakó országgyűlési képviselő, akinek ez az egyik szakterülete és szívügye. Részt vett a hungarikum törvény kidolgozásában, volt hungarikumokért (is) felelős államtitkár, majd 2018 és 2022 között a kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztosként dolgozott, 2022-től pedig a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztosa. Ahogy egy interjúnkban fogalmazott: „A pandémia ráirányította a figyelmet a világ sérülékenysége okán a saját értékeinkre, a saját ételeinkre, italainkra, turisztikai úti céljainkra, például az Őrségre, ahol soha nem volt még annyi látogató, mint a járvány idején. Azt kell látnunk, hogy a népek, nemzetek a tradícióhoz való viszonyukkal jövőképet, sőt a mindennapokra kiterjedő életmódot, életformát is választanak.”

V. Németh Zsolt mint az Energiaügyi Minisztérium államtitkára, a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos volt a fővédnöke a szeptember 15-16-án rendezett Vas Vármegyei Értéknapoknak; jelenlétével reprezentálta és tovább erősítette az itt élők számára azt, hogy fontosak a nemzeti értékek Vas vármegyében.

TOP50 – A legfőbb nemzeti értékek Vas vármegyében

Batthyányak szellemi öröksége és a család emlékének ikervári hagyományápolása

Berzsenyi Dániel tisztelete Vas vármegyében

Brenner János emlékezete 

Bükfürdő

Cáki Műemlék Pincesor

Csempeszkopácsi Szent Mihály templom

Dozmati regösének

Farkas erdő

Gazdag Erzsi emlékezete

Gencsapáti Szentkút és az „Ördögkő”

Gencsapáti tánchagyományok

Haladás Vasutas Sportegyesület

Herényi Virágkertészet hagyománya és a Herényi Virágút

Jáki Szent György Apátsági Templom és a Szent Jakab Kápolna

 Jeli Arborétum

 Kis-Somlyó hegy

Körmend és a Batthyányak

Kőszeg, mint várváros és középkori védművei

Kőszegi-hegység 

Kőszegi Szőlő Jövés Ünnepe

Magyarszombatfai (őrségi) fazekasság hagyománya

 Őrségi Népi Műemlékegyüttes

 Őrségi tökmagolaj

Pankaszi harangláb

Perenye népénekei, népszokásai és népi szertartásrendjei

Pinka folyó

Rába folyó

Rönkhúzás hagyománya Vas vármegyében

Savaria Történelmi Karnevál 

Ság hegy a kráterével és a trianoni kereszttel

Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő 

Sárvári Nádasdy-vár

Szentgotthárdi Ciszterci Kolostor

Szombathelyi Püspöki Palota

Szombathelyi Sarlós Boldogasszony Székesegyház

Szombathelyi Szent Márton hagyomány

Szombathelyi Vármegyeháza

Szőcei tőzegmohás láprét

Toronyi kenyér

Tömördi Madárvárta

Vas-hegy és a vaskeresztesi bor

Vasi dödölle

Vasi Skanzen

Vasvári Domonkos Kolostor és a Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény

Vasvári Szentkút

Vas vármegye leghűségesebb települései

Veleméri templom

Velemi Gesztenyeünnep 

Velemi Szent Vid

 Weöres Sándor szellemi öröksége  Vas vármegyében 

 

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában