Hétvége

2006.08.26. 02:24

Száztíz éve épült a templom

Holnap délelőtt tíz órakor hála-adó istentisztelettel emlékezik meg a szombathelyi evangélikusság temploma megépülésének száztizedik évfordulójáról. Az ünnepi alkalomból Ittzés János püspök hirdet igét.

Mórocz Zsolt

A millennium évének egyik legjelentősebb eseménye volt Szombathelyen az evangélikus templom meg-épülése és augusztusi felszentelése. Az alkalmon az akkor még egy gyülekezetet alkotó protestánsok együtt ünnepeltek. A szentelés szertartását Gyurátz Ferenc dunántúli evangélikus püspök végezte, majd Antal Gábor református püspök mondott ünnepi szónoklatot. Az alkalmat több egyházi eseménnyel is megpecsételték: az új templomban keresztelőt, esküvőt és konfirmációt tartottak, illetve a reformátusok hagyományai szerint megáldották az egyházkelő (gyermekágy után először templomba jövő) asszonyokat.

Szombathelyen a tizenkilencedik század folyamán csak nagyon lassan gyarapodott a protestáns lakosság létszáma. Gyülekezetük 1861-ben jött létre, akkor még a kőszegi anyagyülekezet filiájaként. Évtizedeken át a ma parókiaként szolgáló iskola-épület nagytermét használták istentisztelet céljára. Ám kezdettől fogva önálló templomról álmodtak, melynek megvalósításához évtizedeken keresztül gyűjtötték az adományokat. A gyülekezet az 1890-es évek elejére erősödött meg annyira, hogy hozzáfoghattak tervük megvalósításához. A templom-építés idején Kiss János parókus lelkész és Zimmermann Károly felügyelő irányította a gyülekezetet.

A pályázatra beérkezett tervek közül a presbitérum és a közgyűlés Ludwig Schöne bécsi építész tervét fogadta el, melyet az igényeknek megfelelően többször módosítottak. A kivitelezésben igyekeztek azt az elvet érvényesíteni, hogy a templomot hazai anyagokból, helybeli vállalkozók építsék, csak a legszükségesebb esetben fordultak külföldi mesterekhez. Az eklektikus stílusú templom kőművesmunkáit Brenner János irányította, a téglák Hübner János gyárából kerültek ki. Az ő kívánságára, a szabadságharc emlékére épült a torony 48 méteresre.

Az épület az 1895. májusi alapkőletétel után rövid idő alatt tető alá került, köszön- hetően a rendkívül szakszerű és pontos szervezőmunkának, a fegyelmezett, munkájukra igényes iparosoknak. 1896-ban már a berendezési munkák folytak. A három haran-got a soproni Seltenhofer cég szállította, az oltárképet Baditz Ottó festette. Szombathelyi mesterek műve, részben adománya volt Peppert Nán-dor orgonája és Dünger Ágoston toronyórája.

A templom, melyet a két felekezet egészen a református templom megépüléséig együtt használt, azóta több renováláson átesett. Nagy károk érték a második világháborús bombázáskor. Tíz éve, a centenáriumra készült el a teljes belső felújítás. Az idei évfordulóra bearanyozták az oszlopfőket, Heitler András restaurátor adományként megfestette az evangélisták oltárt díszítő szimbólumait, megújult az oltár előtti tér kárpitja. Az évforduló tiszteletére nyílik meg a lépcsőfeljáróban a templomépítés történetét bemutató állandó kiállítás. A tablókon dr. Wirth Zsuzsanna kutatómunkájának köszönhetően lépésről lépésre bontakoznak ki az előkészítő munkák és az építkezés mozzanatai. Korabeli fotók, terv- rajzok, megrendelések és számlák során követhetjük nyomon a gondos adminisztrációt. A városi sajtó egykori híradásaiból kiderül, miként kapcsolódott be az evangélikusság nagy eseménye az 1896-os millenniumi ünnepségsorozatba. Kirajzolódik az is, hogy az evangélikus gyülekezet működése szervesen épült be Szombathely történetébe, gazdagodó, városiasodó közéletébe.

Szombathelyen a tizenkilencedik század folyamán csak nagyon lassan gyarapodott a protestáns lakosság létszáma. Gyülekezetük 1861-ben jött létre, akkor még a kőszegi anyagyülekezet filiájaként. Évtizedeken át a ma parókiaként szolgáló iskola-épület nagytermét használták istentisztelet céljára. Ám kezdettől fogva önálló templomról álmodtak, melynek megvalósításához évtizedeken keresztül gyűjtötték az adományokat. A gyülekezet az 1890-es évek elejére erősödött meg annyira, hogy hozzáfoghattak tervük megvalósításához. A templom-építés idején Kiss János parókus lelkész és Zimmermann Károly felügyelő irányította a gyülekezetet.

A pályázatra beérkezett tervek közül a presbitérum és a közgyűlés Ludwig Schöne bécsi építész tervét fogadta el, melyet az igényeknek megfelelően többször módosítottak. A kivitelezésben igyekeztek azt az elvet érvényesíteni, hogy a templomot hazai anyagokból, helybeli vállalkozók építsék, csak a legszükségesebb esetben fordultak külföldi mesterekhez. Az eklektikus stílusú templom kőművesmunkáit Brenner János irányította, a téglák Hübner János gyárából kerültek ki. Az ő kívánságára, a szabadságharc emlékére épült a torony 48 méteresre.

Az épület az 1895. májusi alapkőletétel után rövid idő alatt tető alá került, köszön- hetően a rendkívül szakszerű és pontos szervezőmunkának, a fegyelmezett, munkájukra igényes iparosoknak. 1896-ban már a berendezési munkák folytak. A három haran-got a soproni Seltenhofer cég szállította, az oltárképet Baditz Ottó festette. Szombathelyi mesterek műve, részben adománya volt Peppert Nán-dor orgonája és Dünger Ágoston toronyórája.

A templom, melyet a két felekezet egészen a református templom megépüléséig együtt használt, azóta több renováláson átesett. Nagy károk érték a második világháborús bombázáskor. Tíz éve, a centenáriumra készült el a teljes belső felújítás. Az idei évfordulóra bearanyozták az oszlopfőket, Heitler András restaurátor adományként megfestette az evangélisták oltárt díszítő szimbólumait, megújult az oltár előtti tér kárpitja. Az évforduló tiszteletére nyílik meg a lépcsőfeljáróban a templomépítés történetét bemutató állandó kiállítás. A tablókon dr. Wirth Zsuzsanna kutatómunkájának köszönhetően lépésről lépésre bontakoznak ki az előkészítő munkák és az építkezés mozzanatai. Korabeli fotók, terv- rajzok, megrendelések és számlák során követhetjük nyomon a gondos adminisztrációt. A városi sajtó egykori híradásaiból kiderül, miként kapcsolódott be az evangélikusság nagy eseménye az 1896-os millenniumi ünnepségsorozatba. Kirajzolódik az is, hogy az evangélikus gyülekezet működése szervesen épült be Szombathely történetébe, gazdagodó, városiasodó közéletébe.

Szombathelyen a tizenkilencedik század folyamán csak nagyon lassan gyarapodott a protestáns lakosság létszáma. Gyülekezetük 1861-ben jött létre, akkor még a kőszegi anyagyülekezet filiájaként. Évtizedeken át a ma parókiaként szolgáló iskola-épület nagytermét használták istentisztelet céljára. Ám kezdettől fogva önálló templomról álmodtak, melynek megvalósításához évtizedeken keresztül gyűjtötték az adományokat. A gyülekezet az 1890-es évek elejére erősödött meg annyira, hogy hozzáfoghattak tervük megvalósításához. A templom-építés idején Kiss János parókus lelkész és Zimmermann Károly felügyelő irányította a gyülekezetet.

A pályázatra beérkezett tervek közül a presbitérum és a közgyűlés Ludwig Schöne bécsi építész tervét fogadta el, melyet az igényeknek megfelelően többször módosítottak. A kivitelezésben igyekeztek azt az elvet érvényesíteni, hogy a templomot hazai anyagokból, helybeli vállalkozók építsék, csak a legszükségesebb esetben fordultak külföldi mesterekhez. Az eklektikus stílusú templom kőművesmunkáit Brenner János irányította, a téglák Hübner János gyárából kerültek ki. Az ő kívánságára, a szabadságharc emlékére épült a torony 48 méteresre.

Az épület az 1895. májusi alapkőletétel után rövid idő alatt tető alá került, köszön- hetően a rendkívül szakszerű és pontos szervezőmunkának, a fegyelmezett, munkájukra igényes iparosoknak. 1896-ban már a berendezési munkák folytak. A három haran-got a soproni Seltenhofer cég szállította, az oltárképet Baditz Ottó festette. Szombathelyi mesterek műve, részben adománya volt Peppert Nán-dor orgonája és Dünger Ágoston toronyórája.

A templom, melyet a két felekezet egészen a református templom megépüléséig együtt használt, azóta több renováláson átesett. Nagy károk érték a második világháborús bombázáskor. Tíz éve, a centenáriumra készült el a teljes belső felújítás. Az idei évfordulóra bearanyozták az oszlopfőket, Heitler András restaurátor adományként megfestette az evangélisták oltárt díszítő szimbólumait, megújult az oltár előtti tér kárpitja. Az évforduló tiszteletére nyílik meg a lépcsőfeljáróban a templomépítés történetét bemutató állandó kiállítás. A tablókon dr. Wirth Zsuzsanna kutatómunkájának köszönhetően lépésről lépésre bontakoznak ki az előkészítő munkák és az építkezés mozzanatai. Korabeli fotók, terv- rajzok, megrendelések és számlák során követhetjük nyomon a gondos adminisztrációt. A városi sajtó egykori híradásaiból kiderül, miként kapcsolódott be az evangélikusság nagy eseménye az 1896-os millenniumi ünnepségsorozatba. Kirajzolódik az is, hogy az evangélikus gyülekezet működése szervesen épült be Szombathely történetébe, gazdagodó, városiasodó közéletébe.

A pályázatra beérkezett tervek közül a presbitérum és a közgyűlés Ludwig Schöne bécsi építész tervét fogadta el, melyet az igényeknek megfelelően többször módosítottak. A kivitelezésben igyekeztek azt az elvet érvényesíteni, hogy a templomot hazai anyagokból, helybeli vállalkozók építsék, csak a legszükségesebb esetben fordultak külföldi mesterekhez. Az eklektikus stílusú templom kőművesmunkáit Brenner János irányította, a téglák Hübner János gyárából kerültek ki. Az ő kívánságára, a szabadságharc emlékére épült a torony 48 méteresre.

Az épület az 1895. májusi alapkőletétel után rövid idő alatt tető alá került, köszön- hetően a rendkívül szakszerű és pontos szervezőmunkának, a fegyelmezett, munkájukra igényes iparosoknak. 1896-ban már a berendezési munkák folytak. A három haran-got a soproni Seltenhofer cég szállította, az oltárképet Baditz Ottó festette. Szombathelyi mesterek műve, részben adománya volt Peppert Nán-dor orgonája és Dünger Ágoston toronyórája.

A templom, melyet a két felekezet egészen a református templom megépüléséig együtt használt, azóta több renováláson átesett. Nagy károk érték a második világháborús bombázáskor. Tíz éve, a centenáriumra készült el a teljes belső felújítás. Az idei évfordulóra bearanyozták az oszlopfőket, Heitler András restaurátor adományként megfestette az evangélisták oltárt díszítő szimbólumait, megújult az oltár előtti tér kárpitja. Az évforduló tiszteletére nyílik meg a lépcsőfeljáróban a templomépítés történetét bemutató állandó kiállítás. A tablókon dr. Wirth Zsuzsanna kutatómunkájának köszönhetően lépésről lépésre bontakoznak ki az előkészítő munkák és az építkezés mozzanatai. Korabeli fotók, terv- rajzok, megrendelések és számlák során követhetjük nyomon a gondos adminisztrációt. A városi sajtó egykori híradásaiból kiderül, miként kapcsolódott be az evangélikusság nagy eseménye az 1896-os millenniumi ünnepségsorozatba. Kirajzolódik az is, hogy az evangélikus gyülekezet működése szervesen épült be Szombathely történetébe, gazdagodó, városiasodó közéletébe.

A pályázatra beérkezett tervek közül a presbitérum és a közgyűlés Ludwig Schöne bécsi építész tervét fogadta el, melyet az igényeknek megfelelően többször módosítottak. A kivitelezésben igyekeztek azt az elvet érvényesíteni, hogy a templomot hazai anyagokból, helybeli vállalkozók építsék, csak a legszükségesebb esetben fordultak külföldi mesterekhez. Az eklektikus stílusú templom kőművesmunkáit Brenner János irányította, a téglák Hübner János gyárából kerültek ki. Az ő kívánságára, a szabadságharc emlékére épült a torony 48 méteresre.

Az épület az 1895. májusi alapkőletétel után rövid idő alatt tető alá került, köszön- hetően a rendkívül szakszerű és pontos szervezőmunkának, a fegyelmezett, munkájukra igényes iparosoknak. 1896-ban már a berendezési munkák folytak. A három haran-got a soproni Seltenhofer cég szállította, az oltárképet Baditz Ottó festette. Szombathelyi mesterek műve, részben adománya volt Peppert Nán-dor orgonája és Dünger Ágoston toronyórája.

A templom, melyet a két felekezet egészen a református templom megépüléséig együtt használt, azóta több renováláson átesett. Nagy károk érték a második világháborús bombázáskor. Tíz éve, a centenáriumra készült el a teljes belső felújítás. Az idei évfordulóra bearanyozták az oszlopfőket, Heitler András restaurátor adományként megfestette az evangélisták oltárt díszítő szimbólumait, megújult az oltár előtti tér kárpitja. Az évforduló tiszteletére nyílik meg a lépcsőfeljáróban a templomépítés történetét bemutató állandó kiállítás. A tablókon dr. Wirth Zsuzsanna kutatómunkájának köszönhetően lépésről lépésre bontakoznak ki az előkészítő munkák és az építkezés mozzanatai. Korabeli fotók, terv- rajzok, megrendelések és számlák során követhetjük nyomon a gondos adminisztrációt. A városi sajtó egykori híradásaiból kiderül, miként kapcsolódott be az evangélikusság nagy eseménye az 1896-os millenniumi ünnepségsorozatba. Kirajzolódik az is, hogy az evangélikus gyülekezet működése szervesen épült be Szombathely történetébe, gazdagodó, városiasodó közéletébe.

Az épület az 1895. májusi alapkőletétel után rövid idő alatt tető alá került, köszön- hetően a rendkívül szakszerű és pontos szervezőmunkának, a fegyelmezett, munkájukra igényes iparosoknak. 1896-ban már a berendezési munkák folytak. A három haran-got a soproni Seltenhofer cég szállította, az oltárképet Baditz Ottó festette. Szombathelyi mesterek műve, részben adománya volt Peppert Nán-dor orgonája és Dünger Ágoston toronyórája.

A templom, melyet a két felekezet egészen a református templom megépüléséig együtt használt, azóta több renováláson átesett. Nagy károk érték a második világháborús bombázáskor. Tíz éve, a centenáriumra készült el a teljes belső felújítás. Az idei évfordulóra bearanyozták az oszlopfőket, Heitler András restaurátor adományként megfestette az evangélisták oltárt díszítő szimbólumait, megújult az oltár előtti tér kárpitja. Az évforduló tiszteletére nyílik meg a lépcsőfeljáróban a templomépítés történetét bemutató állandó kiállítás. A tablókon dr. Wirth Zsuzsanna kutatómunkájának köszönhetően lépésről lépésre bontakoznak ki az előkészítő munkák és az építkezés mozzanatai. Korabeli fotók, terv- rajzok, megrendelések és számlák során követhetjük nyomon a gondos adminisztrációt. A városi sajtó egykori híradásaiból kiderül, miként kapcsolódott be az evangélikusság nagy eseménye az 1896-os millenniumi ünnepségsorozatba. Kirajzolódik az is, hogy az evangélikus gyülekezet működése szervesen épült be Szombathely történetébe, gazdagodó, városiasodó közéletébe.

Az épület az 1895. májusi alapkőletétel után rövid idő alatt tető alá került, köszön- hetően a rendkívül szakszerű és pontos szervezőmunkának, a fegyelmezett, munkájukra igényes iparosoknak. 1896-ban már a berendezési munkák folytak. A három haran-got a soproni Seltenhofer cég szállította, az oltárképet Baditz Ottó festette. Szombathelyi mesterek műve, részben adománya volt Peppert Nán-dor orgonája és Dünger Ágoston toronyórája.

A templom, melyet a két felekezet egészen a református templom megépüléséig együtt használt, azóta több renováláson átesett. Nagy károk érték a második világháborús bombázáskor. Tíz éve, a centenáriumra készült el a teljes belső felújítás. Az idei évfordulóra bearanyozták az oszlopfőket, Heitler András restaurátor adományként megfestette az evangélisták oltárt díszítő szimbólumait, megújult az oltár előtti tér kárpitja. Az évforduló tiszteletére nyílik meg a lépcsőfeljáróban a templomépítés történetét bemutató állandó kiállítás. A tablókon dr. Wirth Zsuzsanna kutatómunkájának köszönhetően lépésről lépésre bontakoznak ki az előkészítő munkák és az építkezés mozzanatai. Korabeli fotók, terv- rajzok, megrendelések és számlák során követhetjük nyomon a gondos adminisztrációt. A városi sajtó egykori híradásaiból kiderül, miként kapcsolódott be az evangélikusság nagy eseménye az 1896-os millenniumi ünnepségsorozatba. Kirajzolódik az is, hogy az evangélikus gyülekezet működése szervesen épült be Szombathely történetébe, gazdagodó, városiasodó közéletébe.

A templom, melyet a két felekezet egészen a református templom megépüléséig együtt használt, azóta több renováláson átesett. Nagy károk érték a második világháborús bombázáskor. Tíz éve, a centenáriumra készült el a teljes belső felújítás. Az idei évfordulóra bearanyozták az oszlopfőket, Heitler András restaurátor adományként megfestette az evangélisták oltárt díszítő szimbólumait, megújult az oltár előtti tér kárpitja. Az évforduló tiszteletére nyílik meg a lépcsőfeljáróban a templomépítés történetét bemutató állandó kiállítás. A tablókon dr. Wirth Zsuzsanna kutatómunkájának köszönhetően lépésről lépésre bontakoznak ki az előkészítő munkák és az építkezés mozzanatai. Korabeli fotók, terv- rajzok, megrendelések és számlák során követhetjük nyomon a gondos adminisztrációt. A városi sajtó egykori híradásaiból kiderül, miként kapcsolódott be az evangélikusság nagy eseménye az 1896-os millenniumi ünnepségsorozatba. Kirajzolódik az is, hogy az evangélikus gyülekezet működése szervesen épült be Szombathely történetébe, gazdagodó, városiasodó közéletébe.

A templom, melyet a két felekezet egészen a református templom megépüléséig együtt használt, azóta több renováláson átesett. Nagy károk érték a második világháborús bombázáskor. Tíz éve, a centenáriumra készült el a teljes belső felújítás. Az idei évfordulóra bearanyozták az oszlopfőket, Heitler András restaurátor adományként megfestette az evangélisták oltárt díszítő szimbólumait, megújult az oltár előtti tér kárpitja. Az évforduló tiszteletére nyílik meg a lépcsőfeljáróban a templomépítés történetét bemutató állandó kiállítás. A tablókon dr. Wirth Zsuzsanna kutatómunkájának köszönhetően lépésről lépésre bontakoznak ki az előkészítő munkák és az építkezés mozzanatai. Korabeli fotók, terv- rajzok, megrendelések és számlák során követhetjük nyomon a gondos adminisztrációt. A városi sajtó egykori híradásaiból kiderül, miként kapcsolódott be az evangélikusság nagy eseménye az 1896-os millenniumi ünnepségsorozatba. Kirajzolódik az is, hogy az evangélikus gyülekezet működése szervesen épült be Szombathely történetébe, gazdagodó, városiasodó közéletébe.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!