Hétvége

2008.07.05. 02:27

Rend a lelke mindennek

Konfliktusok minden iskolában adódhatnak. Van, ahol sikerül házon belül elsimítani az ellentéteket, van, ahol nem. A premontrei gimnázium diákjainak és tanárainak egy része csak a nyilvánosság erejében bízik.

Nagy Ildikó

A Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium irodájában ültünk le beszélgetni az iskola megbízott igazgatónőjével, aki - számunkra érthetetlen okból - rögtön leszögezte: nem szeretné, ha a neve megjelenne a lapban. Mutattam neki a fent idézett levelet, ami a szerkesztőségbe érkezett. Láthatóan nem lepte meg a tartalma. Azt is tudta, hogy a 11/D egyik diákja írhatta. Hogy miért, azt is elmagyarázta. Ennek az osztálynak az osztályfőnökét - egy fiatal, angol szakos tanárnőt, egykori premontreis diákot - három éve határozott idejű, egy-egy évre szóló szerződéssel alkalmazza az iskola. A tanárnő egy gyesen levő pedagógus helyére került, és közölték is vele, hogy addig maradhat, amíg a kolléganő vissza nem tér. Ennek most jött el az ideje, így a tanárnő szerződését nem hosszabbították meg. Jogilag tiszta helyzet, nem is kell nagyon magyarázni. Kellett viszont a szülőknek, akik nem nyugodtak bele abba, hogy a gyermekeiket valóban keresztény szellemben nevelő, eredményesen oktató osztályfőnököt elküldik. Az ő kezdeményezésükre hívtak össze a tanév végén egy értekezletet az iskolában, ahol dr. Szőke Zoltán munkaügyi bíró magyarázta el a jogi helyzetet. A szülők csak azt furcsállták, hogy dr. Szőke Zoltán a szülői munkaközösség elnökeként az iskolavezetés, nem pedig a szülők és a diákok érdekeit képviselte. Az értekezlet végén a megbízott igazgatónő azzal nyugtatta meg a szülőket, hogy minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a tanárnő maradhasson osztályfőnök, és az osztályában továbbra is taníthassa az angol nyelvet. (A gond csak az, hogy a heti pár óráért és az osztályfőnökségért járó pénzből nem könnyű megélni.)

- Pont azt a pluszt hiányolom a gimnáziumból, amiért ide írattam. Most is csak paragrafusokról és szerződésekről beszéltek, a gyerekekről, a lelki dolgokról szó sem esett. Az iskolavezetés nagyon is tisztában van azzal, hogy azok a szülők, akik egyházi iskolába küldik a gyerekeiket, nem mennek ki az utcára, és nem rohangálnak a sajtóhoz. Hát, lehet, hogy tévedtek - jegyezte meg egy elkeseredett szülő.

A tantestületből azonban más tanár is távozott. Egy fiatal, magyart tanító tanárnőnek például azért kellett mennie a tanév vége előtt másfél hónappal, mert egy zalaegerszegi bíróságon zajló, egy korábban elküldött premontreis tanár által indított munkaügyi per során napvilágra került a munkaszerződése, melyből kiderült, hogy diploma nélkül tanított az intézményben. A megbízott igazgatónő állítja, hogy ő erről nem tudott, a korábbi igazgató, Gábor Bálint József atya viszont igen. A megbízott igazgatónőtől - ha már szóba hozta - megkérdeztük, miért távozott tavaly az iskola igazgatója, Gábor Bálint József. Ő azonban erre a kérdésre nem válaszolhatott, az apáthoz irányított minket. Búcsúzáskor - nem tudni, miért - el szerette volna kérni a diák levelét, de természetesen a nekünk címzett írást nem adtuk át.

- Megtiltom, hogy erről cikk jelenjen meg - mondta ingerülten dr. Horváth Lóránt Ödön premontrei prépost prelátus, amikor telefonon arra kértem, fogadjon a csornai apátságon, hadd tegyem fel a kérdéseimet. Az apát határozottan elzárkózott a nyilatkozattól, szerinte a per, a diploma hiánya miatt elbocsátott tanárnő ügye és az igazgató József atya távozásának oka is a rend belső ügye, és nem tartozik a nyilvánosságra.

A nyilvánosság azonban az apát engedélye nélkül is működik. Igaz, néha - különösen kényes témák esetében - kicsit furcsán. Így történhetett meg, hogy a diáklevélből kipattant premontrei ügy az elmúlt két hétben szinte önálló életre kelt. Megszólaltak tanárok, szülők és még sokan mások. Legtöbbjük ragaszkodott a névtelenséghez. Hogy miért? Mert félnek. Féltik az egzisztenciájukat, és igen: sokan közülük az egyház jó hírét is. Tény viszont, hogy most jutottak el arra a pontra, hogy úgy érzik: nem hallgathatnak tovább, hiszen csak a nyilvánosság orvosolhatja problémáikat. Nem mintha nem próbálkoztak volna máshol: a csornai apáttal, a gödöllői perjellel is megpróbáltak beszélni a gondokról, de semmit sem értek el vele.

Egykori és jelenlegi tanárok, rendből kilépett papok, szülők is állítják: nagy baj van a premontreiben. Hogy ennek lehet valóságalapja, azt az egyik videomegosztó portálon közzétett, az iskolavezetést kritizáló videofilmek is bizonyítják. A durva hangnemű filmek tartalmával nem kívánunk e hasábokon foglalkozni, ám az oldalon olvasható kommentárok elgondolkodtatók. Íme néhány közülük: ... a videó igazságtartalma mellett nem esett még szó a dühkitörésekről, táskarepítésekről, mobiltelefonok összetöréséről, fizikai bántalmazásról, lelki megfélemlítésről, trágár káromkodásokról. Egy pszichológus szülő Kedves premontreis diákok! Gábor Bálint József volt igazgató nem lett apát. Azt szeretnénk, ha igazgató sem lenne. Nem vagytok egyedül, mellettetek állnak a volt diákok, volt és jelenlegi szülők, tanárok és az elüldözött papok és tanárok.

Az elmúlt napokban folytatott beszélgetésekből kiderült: a megfélemlített tanárok kiszolgáltatott helyzetbe kerültek. Több pedagógust például egy-egy évre szóló szerződéssel alkalmaznak, és közlik is velük: ha valaki kritizálja az iskolavezetést, azzal a következő évben nem kötnek szerződést. Jogilag megtehetik, ám a baj az, hogy a megye egyetlen egyházi gimnáziumában épp a keresztény elkötelezettségű pedagógusok kerültek kisebbségbe. Az iskolában egyébként rendkívül magas a külsős tanárok aránya: az 53 pedagógus 40 százaléka óraadó, tehát valahol máshol van főállásban. Ezt egyébként az egyházi iskolák komplex ellenőrzését végző Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet (KPSZTI) is kifogásolta, mint ahogy azt is, hogy kevés a keresztény elkötelezettségű pedagógus az iskolában. A vizsgálat - melynek részletei, bármilyen meglepő, nem nyilvánosak - egyébként azt is feltárta, hogy az egyik tanárnő - érdekes módon nem az, akit április végén elküldtek - megfelelő végzettség nélkül tanít a gimnáziumban. Erről a háromgyermekes, házasságban élő tanárnőről azonban azt is tudják a diákok és a kollégák, hogy József atyával meglehetősen jó kapcsolatban van. Ám Gábor Bálint Józsefnek - akit 2003-ban neveztek ki igazgatónak - nem emiatt kellett távoznia tavaly az iskola éléről. Hogy miért, azt nem tudjuk. Tény viszont, hogy a korábban a premontrei rendhez tartozó Szent Norbert plébánia - ahol József atya is volt plébános - ügyében két feljelentés is érkezett a rendőrséghez. Mészáros Csaba rendőr alezredes, a Szombathelyi Városi Rendőrkapitányság felderítő osztályának vezetője elmondta, hogy az első névtelen feljelentés - vagyon elleni bűncselekmény tárgyában - 2007 júniusában érkezett be hozzájuk. A rendőrség feljelentés-kiegészítést rendelt el: a nyomozóknak tizenöt napjuk volt arra, hogy adatszerző tevékenységet folytassanak . Mivel az adatgyűjtés során a sikkasztás gyanújának alátámasztására utaló adat nem merült fel, a rendőrség elutasította a feljelentést. Idén márciusban aztán újabb - az előzővel meg-egyező tartalmú - névtelen feljelentés érkezett a kapitányságra, ami szintén alkalmatlan volt arra, hogy a sikkasztás megalapozott gyanúját megállapítsák.

Ugyanakkor egyházi berkekben jártas személyek állítják, hogy az ügyet elsimították , és a plébániáról állítólagosan eltűnt több millió forintot az apátság kifizette az egyházmegyének. Az viszont tény, hogy ezt követően a Szent Norbert plébánia visszakerült az egyházmegyéhez, mint ahogy tény az is, hogy József atyának is ezután kellett távoznia Szombathelyről. A hivatalos verzió szerint a plébániát az egyházmegyén belüli átszervezés során csatolták vissza a székesegyházhoz. József atyáról annyit tudunk, hogy Londonban folytat tanulmányokat, az iskola honlapján pedig még ő szerepel igazgatóként.

József atyát egyéb megnyilvánulásaiért is érték bírálatok. A trágár beszédből a diákoknak, híveknek és kollégáknak is kijutott. Egy tavalyi tihanyi iskolai kiránduláson a folyosón hangoskodó diákok hozták ki a sodrából: többek szeme láttára az első útjába kerülő lányt pofon vágta.

De a tantestületben is rendet tartott : gyakoriak voltak az írásbeli figyelmeztetések, és ha valaki rosszat szólt , vagy kritizálta az iskolavezetést, és azt egy beépített ember hallotta, akkor a jelenlevőkkel később aláíratták az ezzel kapcsolatos jegyzőkönyvet.

Karáth László, az iskola korábbi igazgatója is kapott írásbeli figyelmeztetést. Az óraadóként ma is a gimnáziumban tanító pedagógus nem nézte jó szemmel, hogy az általa is kialakított fizikaszertárt széthordatta József atya. Szegény Kunc Adolf (fizikatudós, egykori premontreis tanár) forog a sírjában, mondta József atyának, amikor ő épp a régi eszközök jó részét, köztük azt a transzformátort dobatta ki a második emeleti ablakból, amelyet a gimnázium és Karáth László egykori fizikatanára eszkábált. Hadd forogjon, válaszolta József atya, majd - ezért és más hasonló megjegyzéseiért - írásbeli figyelmeztetést adott Karáth Lászlónak. Az ok: kompetenciatúllépés, a munkáltatói tekintélyt sértő kommunikáció, az intézmény innovációs törekvéseinek kritizálása.

Egy először csak a gimnáziumból, majd a rendből is önként távozó pap szintén arról beszélt, hogy József atya miatt hagyta ott az iskolát, majd miután csornai plébánosként is ellehetetlenítették, kilépett a rendből.

Összeszámolni is nehéz lenne, hogy az elmúlt öt évben hány pap és tanár hagyta ott önként vagy kényszerből a gimnáziumot. Az elkeseredett pedagógusok közül valaki megjegyezte: a legjobb az lenne, ha az egyházmegye átvenné az intézményt. Ennek jogi lehetőségéről, valamint a Szent Norbert plébániával kapcsolatos feljelentésekről szerettük volna megkérdezni dr. Veres András püspököt, ám ő titkárán keresztül közölte, hogy nem kíván megszólalni az ügyben.

A pedagógusok hétfői tanévzáró értekezletén is téma volt a készülő újságcikk. A megbízott igazgatónő úgy kommentálta az ügyet, hogy egy senki kis újságíró a rend és az iskola lejáratásával akar karriert csinálni, és már eddig is elképesztően sok energiát, időt és pénzt áldozott a nyomozásra. De hát mit csináljunk, nem lövethetjük le , mondta a keresztény szelle-miségű iskola megbízott vezetője.

Az ügy ezután már-már krimibe illő fordulatokat produkált. A városban minden bizonnyal híre ment a készülő cikknek, és talán ennek tudható be, hogy szerdán a szerkesztőség postaládájába bedobtak egy - e cikk szerzőjének címzett - borítékot. A benne levő egyik levelet a Püspöki Hivatalnak és a Premontrei Prépostságnak címezték, és feltehetően hetekkel ezelőtt el is küldték. Íme, néhány részlet a levélből:

Tudomást szereztem arról, hogy Gábor Bálintot vissza akarják hozni a gimnázium élére. Úgy látszik, nem mérték föl, mi lehet ennek a következménye. A levélíró közli azt is, hogy ha Gábor Bálintot kinevezik igazgatónak, több újságnak is megküldi a plébániával kapcsolatos dokumentumok másolatait. Ha Önök botrányt akarnak, hát legyen. De amit ez az ember tett, nem bocsátható meg, és súlyosan hibázik az egyház, ha még takargatja is ezeket a bűnöket.

A mellékelt dokumentumokban takarékbetétkönyvekkel, perselypénzzel és folyószámlával kapcsolatos észrevételek szerepelnek, ezek egy részét átvételi elismervény- és bankszámlakivonat-másolatokkal is alátámasztották. Az iratokból arra következtethetünk, hogy azokat az egyházmegyéhez kötődő személyek juttathatták el a szerkesztőségbe.

A jelenlegi iskolavezető megbízatása hamarosan lejár, a premontrei rend által fenntartott gimnázium igazgatóját az apát nevezi ki az elkövetkezendő hetekben.

Természetesen kíváncsiak lettünk volna Gábor Bálint József véleményére is, megkerestük őt email-ben. Ő azonban lapunk főszerkesztőjének küldött válaszlevelében több, a cikkben felvetődő kérdéssel kapcsolatban ismerteti saját álláspontját, de levele végén jelzi, hogy az magánlevél, és a benne foglaltak közléséhez nem járul hozzá.

A szombathelyi gimnáziumot Mária Terézia ala-pította 1772 júniusában. Az intézményben a kezdeti időkben a jezsuita és a piarista hagyományok szerint folyt az oktatás. 1777-ben az iskola felügyeleti joga az állam kezébe került. 1789-ben államosították a gimnáziumot, akkor a tanárok több mint fele világi személy lett. Az első premontrei rendi tanári kar 1808. november 1-jén tartotta alakuló ülését.

A második világháború idején a rendházban és a tanárok lakásain folyt az oktatás. 1948-ban államosították az egyházi iskolákat, és a premontrei, valamint a Faludi Ferenc Gimnázium összeolvasztásával létrejött a Nagy Lajos Gimnázium. A rendszerváltást követően az intézményt visszakapta a rend, és az 1994/1995-ös tanévben újra megindult az oktatás a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumban.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!