Hétvége

2008.12.06. 03:28

Húsz év története dióhéjban Fidesz: se veled, se nélküled

A Fidesz is nemrég ünnepelte alapításának huszadik évfordulóját, az alapító tagok között két, ma Szombathelyen élő fiatalember neve is olvasható: Gyöngyössy Péteré és Szabó Gáboré. Mindketten eltávolodtak az azóta párttá alakult Fidesztől.

Peltzer Géza

- Sok hasonló szervezettel álltunk kapcsolatban - idézi fel a 20 éve történteket. - A KISZ KB-n belül működött az Ifjúsági Környezetvédelmi Tanács (IKT), így észrevétlenül kontroll alatt tartották ezeket a klubokat. A legerőteljesebb környezetvédelmi mozgalom a Bős-Nagymarosi Vízlépcső ellen bontakozott ki, de az IKT által szervezett találkozókon ilyen ügyek nem kerülhettek szóba. A soproni hallgatók megelégelték, hogy kényes témákról nem lehet beszélni, elhatározták, hogy a 88-as találkozót ők szervezik meg. Ekkorra az ökoklub által készített egyetemi újságok már a BM és az állambiztonság érdeklődését is felkeltették. Egy-két fiatal oktató beszámolt ezeknek az állami szerveknek a látogatásairól. Persze ilyenkor izgultunk kissé, de nem nagyon zavart bennünket.

Nagy erővel láttak neki az országos találkozó szervezésének. Felvették a kapcsolatot Sólyom Lászlóval, aki a Dunaszaurusz ellen küzdő értelmiségiek prominens képviselője volt akkor. De meg akartak hívni fiatal jogászokat böl-csészeket is a Bibó Szakkollégiumból is.

- Nem éreztük, hogy ennek politikai jelentése, jelentősége lehet. Csak akkor kezdtük érezni, mibe is tenyereltünk, amikor az IKT vezetője majdnem leesett a székről, ami- kor elmondtuk, hogy Bős- Nagymarossal akarunk foglalkozni, meg olyan embereket akarunk meghívni, akik feketelistás ellenzékiek voltak - emlékszik vissza az egykori soproni diák.

- Egyszer csak jött egy meghívó a Bibó Szakkollégiumból, hogy alakulna valamilyen szervezetecske, menjünk el. A kezdeményező, Diczházi Bertalan, egy szociáldemokrata jellegű szervezetben gondolkodott.

Az összejövetelre Gyöngyössy Péter évfolyamtársával, Kardos Józseffel érkezett a Bibó István Szakkollégi-umba. A résztvevőket Kövér László fogadta.

- Üldögéltünk az alagsori teremben, mely zsúfolásig megtelt. Megkérdeztek mindenkit, honnét jött. Kiderült, hogy a társaság fele KISZ KB-s, MSZMP-s megbízott volt, őket kiküldték. Forró volt a hangulat. Orbán Viktor, Fodor Gábor, Németh Zsolt, Deutsch Tamás vitték a szót. Éjszakába nyúlt a vita, de eldöntötték, hogy itt megalakul egy új ifjúsági szervezet, amelynek KISZ-tagok nem lehettek tagjai. Mi nem tudtuk, hogy KISZ-tagok vagyunk-e, az biztos, hogy évek óta nem fizettünk tagdíjat, így maradtunk. Nemrég újból elolvastam az alapító okiratot, az ebben megfogalmazottak szerintem ma is megállják a helyüket. Emlékeim szerint egy egri főiskolás srác ötlete volt, hogy Fidesz legyen a neve, ami hűséget jelent.

A sebtében legépelt alapító okiratot harmincheten aláírták, s csak akkor érezték, hogy ez komoly dolog, amikor a megalakulásról megfogalmazott hírt helyben beolvasták a Szabad Európa Rádiónak. A két soproni egyetemista némi közös kocsmázás után ott is aludt, egy tanteremben két asztalon. Gyöngyössy Péter Orbán Viktortól kapott kölcsön hálózsákot. Másnap hazamentek, kitették a hírt az egyetemi faliújságra, aminek hamar nyoma veszett. A rektor raportra behívatta őket, némi fenyegetések közepette megtiltotta, hogy az egyetem eszközeit használják Fidesz-célokra. A család is aggódott a fiuk jövője miatt, de a folyamatot már nem lehetett megállítani. A Fidesznek hamarosan megalakult a soproni csoportja. Péter évfolyamtársa, a másik soproni alapító lett a helyi Fidesz motorja. Ma a Sziget Fesztivál igazgatója. Gyöngyössy Péter a Szárszó 88 találkozón még ott volt, de még a párttá alakulás előtt kilépett a szervezetből.

- Úgy voltam Fidesz-ala-pító, hogy soha nem voltam semmilyen pártnak sem a tagja. Büszke vagyok arra, hogy ha kismértékben is, de részese lehettem a rendszerváltásnak és egy sikeres szervezet születésének - mondja az egykori alapító. Ahogyan a Fidesz elkezdett párttá, igazi tömegszervezetté, politikai gépezetté válni, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy ez nem az én utam. Ezért kiléptem, de sokáig a Fidesz zöld politikusaival kapcsolatban álltam. A sors fintora, hogy idén a Kerekerdő Alapítvány vezetőjeként egy másik egykori ala-pítótól, Fodor Gábortól mint SZDSZ-es környezetvédelmi minisztertől vehettem át a Pro Natura Díjat.

Gyöngyössy Péter ma is aktív közéleti tevékenységet végez. A civil szférában a hazai zöldmozgalomban fejti ki tevékenységét. Olykor a hatalmon lévők befolyásolása, a civil érdekérvényesítés révén kerül kapcsolatba politikusokkal.

- Amikor 88 márciusában aláírtuk a Fidesz alapító nyilatkozatát, még senki nem lehetett biztos abban, hogy röpke egy év múlva már evidencia lesz a többpártrendszer. Sajnálatos, hogy az akkor nagyon erős környezetvédelmi erők, a Duna-mozgalom nem alakult át erős zöldpárttá - teszi hozzá. Örülnék, ha az Élőlánc, vagy a Lehet Más a Politika kezdeményezés előbb- utóbb egy erős zöldpárttá tudna alakulni. Így visszatekintve úgy látom, hogy a mi kis demokráciánkkal két komoly baj van. Az egyik, hogy a mai politikai elit tagjai a létező szocializmus körülményei között szocializálódtak. Ezért hosszú időnek kell még eltelnie, hogy felnőjön egy olyan nemzedék, mely másképp gondolkodik. A másik, hogy a magyar többpártrendszer mögött a társadalom szövete ritka és gyenge, hiányoznak az erős civil szervezetek, melyek a valódi társadalmi kontrollt tudnák gyakorolni. A pártok értelme a hatalom megszerzése, amelyik nem képes erre, nem képes bizonyos szükséges számú szavazatot megszerezni, az rossz párt. Ezért aztán megy a lavírozás a szavazatokért. Erős civil kontroll nélkül ez rendszeresen visszatérő válságokhoz, korrupcióhoz vezet.

Szabó Gábor, Szombathely alpolgármestere nem volt ott az 1988-as Fidesz-alapításon, de a névsorban ott a neve, alapító tagnak számít.

- Akkoriban a Németh László Szakkollégium vezetője voltam a Berzsenyi Dániel Főiskolán, ez volt a szakkollégiumi mozgalom legerősebb vidéki bázisa - mondja Szabó Gábor. A Bibó Szakkollégiummal és a Németh Zsolt által irányított Széchenyi Szakkollégiummal szoros kapcsolatban voltunk. Diákjaink rendszeresen jártak karitatív céllal Erdélybe, s az általam szervezett Kelet-Közép-Európa Szemináriumra gyakran eljöttek a többi szakkollé- giumból: például Orbán Viktor, Kövér László, Fodor Gábor vagy Chikán Attila, aki miniszter volt az Orbán-kormány idején. Kulcsfigura volt a Bibó Szakkollégium igazgatója Stumpf István, akinek apósa volt az akkori belügyminiszter, így ami rosszaságot a szakkollégiumi táborokban elkövettünk, azt a Pista elsimította a családi hétvégéken. Az akkori szakkol- légisták abban az időben úgy érezték, hogy a demokratikus ellenzéki mozgalom egyik legfontosabb nyilvánossági fórumainak szereplői.

- Az egyik, 1987-es velemi rendezvényünkre Pozsgai Imrét és KISZ-vezetőket is meghívtunk. Felvetődött, hogy szükség lenne egy a KISZ-től független, önálló fiatal demokratikus szervezetre. Akkor többen óvatosságra intettek bennünket, de az ötlet megvalósítására csak néhány hónapot kellett várni: 1988 márciusában már megalakult a Fidesz. Előzményként megjelent az országos sajtóban Kövér László, Orbán Viktor és talán Deutsch Tamás elleni ügyészségi eljárásról szóló híradás. Ma ezen mosolygunk, de akkor véresen komoly dolog volt. Szombathelyen ekkor Miszlivetz Ferenc szociológus emlékezetes bagolyvári előadásán fellelkesülve 147-en írtuk alá azt a szolidaritási nyilatkozatot, ami egyben a Fideszbe történő belépést is jelentette. Később rendszeresen meg is hívtak a Fidesz-születésnapokra, mint a Németh László Szakkollégium vezetőjét. A Fidesz pesti megalakulásával párhuzamosan Szombathelyen létrejött a Fidesz legnagyobb vidéki szervezete. Akkoriban szinte forradalmi hangulat volt Szombathelyen. A kollégisták lepedőkből Fidesz-transzparenseket gyártottak, forrongott a főiskola.

Szabó Gábor az 1990-es választáson a Fidesz színeiben jutott be a képviselő-testületbe. Úgy véli, a pártban az első komoly törést Fodor Gáborék távozása, illetve eltávolítása jelentette, akkor a tagság harmadát elveszítette a párt. Szabó Gábor a város polgármestere lett 1998-ban, 2001-ig volt Fidesz-tag, amikor a nyelvvizsgaügy miatt a megyei szervezet kizárta - pár nappal azelőtt, hogy megszületett az ügyészségi hatá-rozat, hogy megszüntetik a nyomozást.

- Ezzel akkor nem értett egyet sem a szombathelyi szervezet, sem az országos elnökség, rá két hónapra pedig másodszorra is megítélte a doktori címemet az ELTE doktori bizottsága. Köztudott volt, hogy a megyék megszüntetése mellett voltam, más konfliktusom is volt a megyei szervezettel. Azt hittem, hogy az országos elnökség kiáll mellettem, hiszen Deutsch Tamás, aki a helyi ügyekért felelt, úgy ment el innét, hogy csupán felfüggesztem a tagságomat, amíg az ügy lezárul. Orbán Viktorék csak jóval később rehabilitáltak, 2002-ben azonban mégis elindított a Fidesz a polgármesteri választáson úgy, hogy nem voltam a párt tagja. Nem nyertem, ahogy Orbán Viktor sem és a Fidesz sem.

Szabó Gábor 2003-ban ismét belépett a Fideszbe. a 2006-os választások idején hangot adott annak, miszerint nem értett egyet azzal, hogy nem az MDF-fel mint természetes szövetségesével keresi a kapcsolatot a párt helyi szinten, hanem a Pro Savariával, amely 2002-ben dezertőr szervezetként megosztotta a jobboldalt.

- A másik problémám az volt, hogy a Fidesz szinte katonai jellegű szervezetté alakult. Orbán Viktor centralizálta a pártot, választókerületi elnököket jelölt ki, akik erősebb pozíciót kaptak, mint a helyi szervezetek. A Fidesz alapszabályában ma is szerepel, hogy képviselőjelöltet sem indíthat a helyi szervezet az országos elnökség és a választókerületi megbízottak beleegyezése nélkül.

Az sem nyerte el Szabó Gábor tetszését, hogy egyetlen cég túl sok képviselője jelent meg a pártban a 2006-os választáson Szombathelyen.

- Orbán Viktor találóan fogalmazott, amikor azt mondta híres beszédében 2002-ben a két forduló között, hogy cégképviselet helyett népképvi-selet kell a magyar demokráciában - bár ő ezt Gyurcsányékra értette. Szombathely közgyűlésében többen vállalkozói karrierjüket akarták építgetni, túlságosan erős volt a gazdaság és a politika között az összefonódás. Az MSZP-vel való mutyizás is megjelent a városi közgyűlésben; cserébe megszavaztak egymásnak anyagi előnyöket nyújtó projekteket. 2006 májusában többedmagammal kiléptem a pártból. Miután az MSZP ismét megnyerte az országos választásokat, úgy gondoltuk, a Fidesznek ellenzéki szerepre kell berendezkednie az önkormányzatoknál. A politikai széljárás azonban elsősorban az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülése után megfordult. Júniusban megkeresett az MDF - velük mindig töretlen volt az együttműködés -, így elvállaltam a polgármester-jelöltséget.

A 2006-os szombathelyi önkormányzati választások és a helyi szinten a Fidesszel folytatott eredménytelen ko-alíciós tárgyalások vége az lett, hogy Szabó Gábor MDF-es alpolgármester lett egy MSZP-SZDSZ-es többségű testületben a szocialista Ipkovich György polgármester mellett.

- Szó sincs arról, hogy elvtelen alku eredménye lett volna ez a szerep. A város működőképességének biztosítása mellett döntött az MDF. Nem volt soha közös frakcióülésünk. Politikusi múltamnál fogva sem vagyok arra alkalmas, hogy szavazógépként működjek a testületben. Amikor már látszott, hogy ez lesz a politikai felállás, akkor is azt mondtam, hogy csak akkor vállaljuk el, ha felelős pozíciókat, világos vezetői feladatot és hatásköröket is kapunk. Az MDF városfejlesztési programja szerves folytatását jelenti a fideszes idők (1998- 2002) ciklusprogramjának. Ezt a programot teljes konszenzussal fogadta el a közgyűlés 2007 januárjában.

Egyikük a pártnak már nem lett tagja, másikuk kétszer is belépett, de ő sem tag ma

A Bibó István Szakkollégiumban 1988. március 30-án 37 egyetemi és főiskolai hallgató megalapította a Fiatal Demokraták Szövetségét (Fidesz). Egy héttel később a rendőrség figyelmeztetett öt alapítót, hogy tevékenységük illegális szervezet létrehozására irányul. 1999 márciusában döntés született arról, hogy a Fidesz indul az 1990-es választásokon. A választásokon a Fidesz 22 mandátumot szerzett, Kövér László és Szájer József egyéni választókerületből jutott be az Országgyűlésbe. 1994-ben a parlamenti választásokon a Fidesz a listás szavazatok 7,02 százalékát szerezte meg, és 20 képviselőt juttatott az Országgyűlésbe. A választás után lemondott a párt teljes vezetősége. 1995-ben döntöttek arról, hogy a párt neve legyen Fidesz-Magyar Polgári Párt. A 1998 májusában tartott parlamenti választásokon a Fidesz listán 29,48 százalékot ért el. Június végén Orbán Vik-tor miniszterelnök aláírta a megállapodásokat Torgyán Józseffel, az FKGP és Lezsák Sándorral, az MDF elnökével. 2002-ben a polgári összefogás csak 48,7-os eredményt ért el, szocialista-szabaddemokrata koalíciós kormány alakult, amely azóta is hatalmon van. A Fidesz hat éve ellenzékben politizál.

A Fidesz is nemrég ünnepelte alapításának huszadik évfordulóját, az alapító tagok között két, ma Szombathelyen élő fiatalember neve is olvasható: Gyöngyössy Péteré és Szabó Gáboré. Mindketten eltávolodtak az azóta párttá alakult Fidesztől.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!