Hétvége

2011.02.06. 10:49

2013: újra lesznek járások Magyarországon

Barátkozunk az új közjogi fogalmakkal: kormányhivatal, kormányablak. Barátkozunk az új tisztségekkel, közte a kormánymegbízottéval. E magas pozícióval a miniszterelnök Vas megyében Harangozó Bertalant illette.

Kozma Gábor

 

- Ezek a meghatározottságok kitartottak a rendszerváltásig és azután is. Hiszen az 1990-es, demokratikusan választott szombathelyi képviselő-testületben alpolgármester lett.

- Ez egy nagyon emlékezetes és izgalmas időszak volt. Az ekkor felálló testületek történelmi időszakban működtek, a tanácsrendszert váltották fel. Teljesen új politikai környezet, parlamentáris demokrácia. Ki kellett találni a működés mikéntjét, az irányt. Úgy vélem, ez sikerült is, az első ciklus képviselői elkötelezett hívei voltak a demokráciának, a közjónak. Az esetek nagy többségében konszenzussal születtek a döntések, új alapokra helyezhettük a város és szervezetei működését. Hét tagja volt a kereszténydemokrata frakciónak, néhány eset kivételével egységesen képviseltük az értékrendet. Ellentétek a közgyűlésben csak bizonyos ügyek kapcsán keletkeztek, például a vagyongazdálkodás területén.

- Az alpolgármesterség után újabb iskola jött, 1994-től a megyei közgyűlés alelnökeként dolgozott.

- A megyei közgyűlésben is héttagú kereszténydemokrata frakció alakult, ami az akkori politikai viszonyokat tekintve nem kis eredmény volt. A pártom döntött úgy, hogy alelnök legyek. A negyventagú testületben kulcsszerepet töltöttünk be. Világos volt, hogy a KDNP nem koalícióra lépett, hanem tisztséget vállalt, egészen pontosan felelősséget a megye sorsa iránt. Voltak erőtlen politikai támadások, de gyorsan kiderült, hogy mi azt tesszük, amit mondunk.

Aztán jött a Giczy György-féle illegitim pártvezetés. Olyan rombolást végzett a KDNP-ben, hogy azt a párt mindmáig nem tudta teljesen kiheverni. Közéleti szereplésemet ekkor a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) színeiben folytattam. 1998-ban az MKDSZ jelöltjeként ismét bejutottam a megyei közgyűlésbe, így még négy esztendeig megyei képviselőként dolgoztam.

-Volt néhány év kihagyás, mígnem 2003-tól közgazdaként a Markusovszky kórház munkatársa lett. Ez is jó iskola volt?

Aztán jött a Giczy György-féle illegitim pártvezetés. Olyan rombolást végzett a KDNP-ben, hogy azt a párt mindmáig nem tudta teljesen kiheverni. Közéleti szereplésemet ekkor a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) színeiben folytattam. 1998-ban az MKDSZ jelöltjeként ismét bejutottam a megyei közgyűlésbe, így még négy esztendeig megyei képviselőként dolgoztam.

-Volt néhány év kihagyás, mígnem 2003-tól közgazdaként a Markusovszky kórház munkatársa lett. Ez is jó iskola volt?

-Volt néhány év kihagyás, mígnem 2003-tól közgazdaként a Markusovszky kórház munkatársa lett. Ez is jó iskola volt?

-Volt néhány év kihagyás, mígnem 2003-tól közgazdaként a Markusovszky kórház munkatársa lett. Ez is jó iskola volt?

-Volt néhány év kihagyás, mígnem 2003-tól közgazdaként a Markusovszky kórház munkatársa lett. Ez is jó iskola volt?

-Volt néhány év kihagyás, mígnem 2003-tól közgazdaként a Markusovszky kórház munkatársa lett. Ez is jó iskola volt?

- Igen. Az egészségügy hatalmas terület, óriási lehetőségekkel és gondokkal. Amit hét év múltán a megszerzett tudáson kívül elhoztam innét a tarsolyomban, az a szolgálatukat minden súlyos probléma ellenére lelkiismeretesen, alázattal végző egészségügyi dolgozók iránti mély megbecsülés. Országszerte méltatlan a fizetés, méltatlan számos más körülmény, de mégiscsak szolgálnak, gyógyítanak... Azért hamar visszatért a közélet, mert 2006-ban az immár újból törvényesen működő KDNP megyei elnökévé választottak, a tisztséget azóta is betöltöm. S jött egy nagy megtiszteltetés, pártom egyik országos alelnöke lehettem. Emellett ugyancsak 2006-ban bekerültem a szombathelyi önkormányzati képviselő-testületbe a FIDESZ-KDNP szövetség színeiben, egyéni jelöltként. Tavaly ősszel a kompenzációs listán jutottam városi mandátumhoz. A pénzügyi és gazdasági bizottságot vezettem, egészen a mostani megbízatásom átvételéig. A megyei pártelnökségen kívül minden tisztségemről lemondtam az összeférhetetlenség miatt, december 31-ével pedig elköszöntem a kórháztól.

- Orbán Viktor miniszterelnök megbízólevele bizonyára egy új korszak kezdetét jelzi. Miként indult el a munka a kormányhivatalban?

- A jogszabályi környezet előkészítése után, a közigazgatási hivatalokra építve január elsejével megkezdték működésüket a megyékben megszervezett kormányhivatalok. Ezekbe a hivatalokba számos területi államigazgatási szerv helyi egysége integrálódott. A Vas Megyei Kormányhivatal így törzshivatalán kívül 16 szakigazgatási szervvel rendelkezik, ennek megfelelően feladata és hatásköre az állami közigazgatás számos területére terjed ki. Úgy határozhatnánk meg, hogy hivatalunk a kormány döntéseinek megfelelően elősegíti és összehangolja a feladatok területi végrehajtását. Ami a jogállásunkat illeti, a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vagyunk.

- Sokakat érdekel, hogy milyen lesz a kapcsolat a települési önkormányzatokkal? Mellérendelt, vagy ellenőrző funkciójú?

- A széleskörű közigazgatási átalakítás célja a jó állam megteremtése, egy emberközpontú, szolgáltató, sőt szolgáló közigazgatás létrehozása, az állampolgárok közigazgatás iránti bizalmának helyreállítása, az államigazgatás területén a költségtakarékos, hatékony működés biztosítása. Az átalakítás első, az emberek számára is látható lépése, hogy január 1-én megkezdték működésüket az ügyfélszolgálati irodák, az úgynevezett kormányablakok. Az irodák jogszabályilag 29 ügykörrel foglalkoznak, de az állampolgárok számos egyéb államigazgatási üggyel is jelentkeznek, amelyekben információkkal segítséget tudunk nyújtani.

A települési önkormányzatokat illetően a jogelőd közigazgatási hivatal 2010. szeptember 1-jétől visszakapta az önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzési jogkört, amelyet az előző kormányzat döntése miatt 19 hónapig nem gyakorolhatott. A kormányhivatal mint jogutód feladatai között az önkormányzatok törvényességi ellenőrzése is szerepel. Természetesen a lehető legjobb együttműködésre törekszünk velük.

- Új szervezetről lévén szó, bizonyára vannak még nyitott kérdések. Az apparátus felállt, megnyílt a kormányablak, elkezdődött a munka. Hány ember tartozik az intézményhez?

- Jelenleg Vas megyében 760 kormánytisztviselő munkatárs dolgozik a hivatalban. Ahogyan az minden új szervezet felállításánál elkerülhetetlen, jelenleg mi is az építkezés embert próbáló szakaszánál tartunk. A mindennapi magas szintű szakmai munka mellett egy szervezetileg új hivatalt kell felállítanunk. Az integrált szervezetek összes funkcionális tevékenységét egy helyen, Szombathelyen látjuk el, megszüntetve a budapesti vagy a régióközpontból történő irányítást.

- Figyelve az átalakítás folyamatát, a kormányhivatalok felépítésének és bővítésének még koránt sincs vége.

- Így van. A hivatal létrehozása a magyar közigazgatás átalakításának egyik fontos, de korántsem végső állomása. Ellenkezőleg: ez csak a nyitány. Jelzi, hogy visszahozzuk a hazai közigazgatásban bevett évszázados gyakorlatot. Véget vetünk az ámokfutásnak, amelynek következtében már maguk a szervezetek sem tudták, mire valók, mi a dolguk. Egy állampolgárt nem lehet úgy elküldeni a kormányablaktól, hogy ne kapjon valamiféle hasznosítható tanácsot, segítséget. A 21. században csak az lehet a stratégiai cél, hogy hatékony, integrált és olcsó államigazgatás működjék, amely elkötelezett a közjó szolgálatában. Úgy fogalmaznék, hogy nekünk most helyre kell állítanunk, majd el kell mélyítenünk az állami közigazgatás iránti megrendült közbizalmat. Ami a járásokat illeti: a magyar közigazgatásban már létezett bevált és elfogadott jogi-intézményi struktúra, amelynek a járások is fontos elemét képezték. Átlátható, világos szervezeti kereteket teremthet a kormányhivatalok működése kapcsán az a 2013-ig megvalósítandó átalakítás, melynek keretében ismét létrejönnek a járások, megnyílhatnak a kormányablakok.

Egyre többször jut eszembe egy régi krakkói emlék. 1979-ben, II. János Pál látogatásakor ott jártam, és hallhattam a pápa egyik megnyilatkozását. Arról beszélt, hogy mindennél előbbre való az emberi méltóság, a szabadság védelme és a köz szolgálata. Ez az üzenet ma is érvényes.

- Igen. Az egészségügy hatalmas terület, óriási lehetőségekkel és gondokkal. Amit hét év múltán a megszerzett tudáson kívül elhoztam innét a tarsolyomban, az a szolgálatukat minden súlyos probléma ellenére lelkiismeretesen, alázattal végző egészségügyi dolgozók iránti mély megbecsülés. Országszerte méltatlan a fizetés, méltatlan számos más körülmény, de mégiscsak szolgálnak, gyógyítanak... Azért hamar visszatért a közélet, mert 2006-ban az immár újból törvényesen működő KDNP megyei elnökévé választottak, a tisztséget azóta is betöltöm. S jött egy nagy megtiszteltetés, pártom egyik országos alelnöke lehettem. Emellett ugyancsak 2006-ban bekerültem a szombathelyi önkormányzati képviselő-testületbe a FIDESZ-KDNP szövetség színeiben, egyéni jelöltként. Tavaly ősszel a kompenzációs listán jutottam városi mandátumhoz. A pénzügyi és gazdasági bizottságot vezettem, egészen a mostani megbízatásom átvételéig. A megyei pártelnökségen kívül minden tisztségemről lemondtam az összeférhetetlenség miatt, december 31-ével pedig elköszöntem a kórháztól.

- Orbán Viktor miniszterelnök megbízólevele bizonyára egy új korszak kezdetét jelzi. Miként indult el a munka a kormányhivatalban?

- A jogszabályi környezet előkészítése után, a közigazgatási hivatalokra építve január elsejével megkezdték működésüket a megyékben megszervezett kormányhivatalok. Ezekbe a hivatalokba számos területi államigazgatási szerv helyi egysége integrálódott. A Vas Megyei Kormányhivatal így törzshivatalán kívül 16 szakigazgatási szervvel rendelkezik, ennek megfelelően feladata és hatásköre az állami közigazgatás számos területére terjed ki. Úgy határozhatnánk meg, hogy hivatalunk a kormány döntéseinek megfelelően elősegíti és összehangolja a feladatok területi végrehajtását. Ami a jogállásunkat illeti, a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vagyunk.

- Sokakat érdekel, hogy milyen lesz a kapcsolat a települési önkormányzatokkal? Mellérendelt, vagy ellenőrző funkciójú?

- A széleskörű közigazgatási átalakítás célja a jó állam megteremtése, egy emberközpontú, szolgáltató, sőt szolgáló közigazgatás létrehozása, az állampolgárok közigazgatás iránti bizalmának helyreállítása, az államigazgatás területén a költségtakarékos, hatékony működés biztosítása. Az átalakítás első, az emberek számára is látható lépése, hogy január 1-én megkezdték működésüket az ügyfélszolgálati irodák, az úgynevezett kormányablakok. Az irodák jogszabályilag 29 ügykörrel foglalkoznak, de az állampolgárok számos egyéb államigazgatási üggyel is jelentkeznek, amelyekben információkkal segítséget tudunk nyújtani.

A települési önkormányzatokat illetően a jogelőd közigazgatási hivatal 2010. szeptember 1-jétől visszakapta az önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzési jogkört, amelyet az előző kormányzat döntése miatt 19 hónapig nem gyakorolhatott. A kormányhivatal mint jogutód feladatai között az önkormányzatok törvényességi ellenőrzése is szerepel. Természetesen a lehető legjobb együttműködésre törekszünk velük.

- Új szervezetről lévén szó, bizonyára vannak még nyitott kérdések. Az apparátus felállt, megnyílt a kormányablak, elkezdődött a munka. Hány ember tartozik az intézményhez?

- Jelenleg Vas megyében 760 kormánytisztviselő munkatárs dolgozik a hivatalban. Ahogyan az minden új szervezet felállításánál elkerülhetetlen, jelenleg mi is az építkezés embert próbáló szakaszánál tartunk. A mindennapi magas szintű szakmai munka mellett egy szervezetileg új hivatalt kell felállítanunk. Az integrált szervezetek összes funkcionális tevékenységét egy helyen, Szombathelyen látjuk el, megszüntetve a budapesti vagy a régióközpontból történő irányítást.

- Figyelve az átalakítás folyamatát, a kormányhivatalok felépítésének és bővítésének még koránt sincs vége.

- Így van. A hivatal létrehozása a magyar közigazgatás átalakításának egyik fontos, de korántsem végső állomása. Ellenkezőleg: ez csak a nyitány. Jelzi, hogy visszahozzuk a hazai közigazgatásban bevett évszázados gyakorlatot. Véget vetünk az ámokfutásnak, amelynek következtében már maguk a szervezetek sem tudták, mire valók, mi a dolguk. Egy állampolgárt nem lehet úgy elküldeni a kormányablaktól, hogy ne kapjon valamiféle hasznosítható tanácsot, segítséget. A 21. században csak az lehet a stratégiai cél, hogy hatékony, integrált és olcsó államigazgatás működjék, amely elkötelezett a közjó szolgálatában. Úgy fogalmaznék, hogy nekünk most helyre kell állítanunk, majd el kell mélyítenünk az állami közigazgatás iránti megrendült közbizalmat. Ami a járásokat illeti: a magyar közigazgatásban már létezett bevált és elfogadott jogi-intézményi struktúra, amelynek a járások is fontos elemét képezték. Átlátható, világos szervezeti kereteket teremthet a kormányhivatalok működése kapcsán az a 2013-ig megvalósítandó átalakítás, melynek keretében ismét létrejönnek a járások, megnyílhatnak a kormányablakok.

Egyre többször jut eszembe egy régi krakkói emlék. 1979-ben, II. János Pál látogatásakor ott jártam, és hallhattam a pápa egyik megnyilatkozását. Arról beszélt, hogy mindennél előbbre való az emberi méltóság, a szabadság védelme és a köz szolgálata. Ez az üzenet ma is érvényes.

- Igen. Az egészségügy hatalmas terület, óriási lehetőségekkel és gondokkal. Amit hét év múltán a megszerzett tudáson kívül elhoztam innét a tarsolyomban, az a szolgálatukat minden súlyos probléma ellenére lelkiismeretesen, alázattal végző egészségügyi dolgozók iránti mély megbecsülés. Országszerte méltatlan a fizetés, méltatlan számos más körülmény, de mégiscsak szolgálnak, gyógyítanak... Azért hamar visszatért a közélet, mert 2006-ban az immár újból törvényesen működő KDNP megyei elnökévé választottak, a tisztséget azóta is betöltöm. S jött egy nagy megtiszteltetés, pártom egyik országos alelnöke lehettem. Emellett ugyancsak 2006-ban bekerültem a szombathelyi önkormányzati képviselő-testületbe a FIDESZ-KDNP szövetség színeiben, egyéni jelöltként. Tavaly ősszel a kompenzációs listán jutottam városi mandátumhoz. A pénzügyi és gazdasági bizottságot vezettem, egészen a mostani megbízatásom átvételéig. A megyei pártelnökségen kívül minden tisztségemről lemondtam az összeférhetetlenség miatt, december 31-ével pedig elköszöntem a kórháztól.

- Orbán Viktor miniszterelnök megbízólevele bizonyára egy új korszak kezdetét jelzi. Miként indult el a munka a kormányhivatalban?

- A jogszabályi környezet előkészítése után, a közigazgatási hivatalokra építve január elsejével megkezdték működésüket a megyékben megszervezett kormányhivatalok. Ezekbe a hivatalokba számos területi államigazgatási szerv helyi egysége integrálódott. A Vas Megyei Kormányhivatal így törzshivatalán kívül 16 szakigazgatási szervvel rendelkezik, ennek megfelelően feladata és hatásköre az állami közigazgatás számos területére terjed ki. Úgy határozhatnánk meg, hogy hivatalunk a kormány döntéseinek megfelelően elősegíti és összehangolja a feladatok területi végrehajtását. Ami a jogállásunkat illeti, a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vagyunk.

- Sokakat érdekel, hogy milyen lesz a kapcsolat a települési önkormányzatokkal? Mellérendelt, vagy ellenőrző funkciójú?

- A széleskörű közigazgatási átalakítás célja a jó állam megteremtése, egy emberközpontú, szolgáltató, sőt szolgáló közigazgatás létrehozása, az állampolgárok közigazgatás iránti bizalmának helyreállítása, az államigazgatás területén a költségtakarékos, hatékony működés biztosítása. Az átalakítás első, az emberek számára is látható lépése, hogy január 1-én megkezdték működésüket az ügyfélszolgálati irodák, az úgynevezett kormányablakok. Az irodák jogszabályilag 29 ügykörrel foglalkoznak, de az állampolgárok számos egyéb államigazgatási üggyel is jelentkeznek, amelyekben információkkal segítséget tudunk nyújtani.

A települési önkormányzatokat illetően a jogelőd közigazgatási hivatal 2010. szeptember 1-jétől visszakapta az önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzési jogkört, amelyet az előző kormányzat döntése miatt 19 hónapig nem gyakorolhatott. A kormányhivatal mint jogutód feladatai között az önkormányzatok törvényességi ellenőrzése is szerepel. Természetesen a lehető legjobb együttműködésre törekszünk velük.

- Új szervezetről lévén szó, bizonyára vannak még nyitott kérdések. Az apparátus felállt, megnyílt a kormányablak, elkezdődött a munka. Hány ember tartozik az intézményhez?

- Jelenleg Vas megyében 760 kormánytisztviselő munkatárs dolgozik a hivatalban. Ahogyan az minden új szervezet felállításánál elkerülhetetlen, jelenleg mi is az építkezés embert próbáló szakaszánál tartunk. A mindennapi magas szintű szakmai munka mellett egy szervezetileg új hivatalt kell felállítanunk. Az integrált szervezetek összes funkcionális tevékenységét egy helyen, Szombathelyen látjuk el, megszüntetve a budapesti vagy a régióközpontból történő irányítást.

- Figyelve az átalakítás folyamatát, a kormányhivatalok felépítésének és bővítésének még koránt sincs vége.

- Így van. A hivatal létrehozása a magyar közigazgatás átalakításának egyik fontos, de korántsem végső állomása. Ellenkezőleg: ez csak a nyitány. Jelzi, hogy visszahozzuk a hazai közigazgatásban bevett évszázados gyakorlatot. Véget vetünk az ámokfutásnak, amelynek következtében már maguk a szervezetek sem tudták, mire valók, mi a dolguk. Egy állampolgárt nem lehet úgy elküldeni a kormányablaktól, hogy ne kapjon valamiféle hasznosítható tanácsot, segítséget. A 21. században csak az lehet a stratégiai cél, hogy hatékony, integrált és olcsó államigazgatás működjék, amely elkötelezett a közjó szolgálatában. Úgy fogalmaznék, hogy nekünk most helyre kell állítanunk, majd el kell mélyítenünk az állami közigazgatás iránti megrendült közbizalmat. Ami a járásokat illeti: a magyar közigazgatásban már létezett bevált és elfogadott jogi-intézményi struktúra, amelynek a járások is fontos elemét képezték. Átlátható, világos szervezeti kereteket teremthet a kormányhivatalok működése kapcsán az a 2013-ig megvalósítandó átalakítás, melynek keretében ismét létrejönnek a járások, megnyílhatnak a kormányablakok.

Egyre többször jut eszembe egy régi krakkói emlék. 1979-ben, II. János Pál látogatásakor ott jártam, és hallhattam a pápa egyik megnyilatkozását. Arról beszélt, hogy mindennél előbbre való az emberi méltóság, a szabadság védelme és a köz szolgálata. Ez az üzenet ma is érvényes.

- Igen. Az egészségügy hatalmas terület, óriási lehetőségekkel és gondokkal. Amit hét év múltán a megszerzett tudáson kívül elhoztam innét a tarsolyomban, az a szolgálatukat minden súlyos probléma ellenére lelkiismeretesen, alázattal végző egészségügyi dolgozók iránti mély megbecsülés. Országszerte méltatlan a fizetés, méltatlan számos más körülmény, de mégiscsak szolgálnak, gyógyítanak... Azért hamar visszatért a közélet, mert 2006-ban az immár újból törvényesen működő KDNP megyei elnökévé választottak, a tisztséget azóta is betöltöm. S jött egy nagy megtiszteltetés, pártom egyik országos alelnöke lehettem. Emellett ugyancsak 2006-ban bekerültem a szombathelyi önkormányzati képviselő-testületbe a FIDESZ-KDNP szövetség színeiben, egyéni jelöltként. Tavaly ősszel a kompenzációs listán jutottam városi mandátumhoz. A pénzügyi és gazdasági bizottságot vezettem, egészen a mostani megbízatásom átvételéig. A megyei pártelnökségen kívül minden tisztségemről lemondtam az összeférhetetlenség miatt, december 31-ével pedig elköszöntem a kórháztól.

- Orbán Viktor miniszterelnök megbízólevele bizonyára egy új korszak kezdetét jelzi. Miként indult el a munka a kormányhivatalban?

- A jogszabályi környezet előkészítése után, a közigazgatási hivatalokra építve január elsejével megkezdték működésüket a megyékben megszervezett kormányhivatalok. Ezekbe a hivatalokba számos területi államigazgatási szerv helyi egysége integrálódott. A Vas Megyei Kormányhivatal így törzshivatalán kívül 16 szakigazgatási szervvel rendelkezik, ennek megfelelően feladata és hatásköre az állami közigazgatás számos területére terjed ki. Úgy határozhatnánk meg, hogy hivatalunk a kormány döntéseinek megfelelően elősegíti és összehangolja a feladatok területi végrehajtását. Ami a jogállásunkat illeti, a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vagyunk.

- Sokakat érdekel, hogy milyen lesz a kapcsolat a települési önkormányzatokkal? Mellérendelt, vagy ellenőrző funkciójú?

- A széleskörű közigazgatási átalakítás célja a jó állam megteremtése, egy emberközpontú, szolgáltató, sőt szolgáló közigazgatás létrehozása, az állampolgárok közigazgatás iránti bizalmának helyreállítása, az államigazgatás területén a költségtakarékos, hatékony működés biztosítása. Az átalakítás első, az emberek számára is látható lépése, hogy január 1-én megkezdték működésüket az ügyfélszolgálati irodák, az úgynevezett kormányablakok. Az irodák jogszabályilag 29 ügykörrel foglalkoznak, de az állampolgárok számos egyéb államigazgatási üggyel is jelentkeznek, amelyekben információkkal segítséget tudunk nyújtani.

A települési önkormányzatokat illetően a jogelőd közigazgatási hivatal 2010. szeptember 1-jétől visszakapta az önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzési jogkört, amelyet az előző kormányzat döntése miatt 19 hónapig nem gyakorolhatott. A kormányhivatal mint jogutód feladatai között az önkormányzatok törvényességi ellenőrzése is szerepel. Természetesen a lehető legjobb együttműködésre törekszünk velük.

- Új szervezetről lévén szó, bizonyára vannak még nyitott kérdések. Az apparátus felállt, megnyílt a kormányablak, elkezdődött a munka. Hány ember tartozik az intézményhez?

- Jelenleg Vas megyében 760 kormánytisztviselő munkatárs dolgozik a hivatalban. Ahogyan az minden új szervezet felállításánál elkerülhetetlen, jelenleg mi is az építkezés embert próbáló szakaszánál tartunk. A mindennapi magas szintű szakmai munka mellett egy szervezetileg új hivatalt kell felállítanunk. Az integrált szervezetek összes funkcionális tevékenységét egy helyen, Szombathelyen látjuk el, megszüntetve a budapesti vagy a régióközpontból történő irányítást.

- Figyelve az átalakítás folyamatát, a kormányhivatalok felépítésének és bővítésének még koránt sincs vége.

- Így van. A hivatal létrehozása a magyar közigazgatás átalakításának egyik fontos, de korántsem végső állomása. Ellenkezőleg: ez csak a nyitány. Jelzi, hogy visszahozzuk a hazai közigazgatásban bevett évszázados gyakorlatot. Véget vetünk az ámokfutásnak, amelynek következtében már maguk a szervezetek sem tudták, mire valók, mi a dolguk. Egy állampolgárt nem lehet úgy elküldeni a kormányablaktól, hogy ne kapjon valamiféle hasznosítható tanácsot, segítséget. A 21. században csak az lehet a stratégiai cél, hogy hatékony, integrált és olcsó államigazgatás működjék, amely elkötelezett a közjó szolgálatában. Úgy fogalmaznék, hogy nekünk most helyre kell állítanunk, majd el kell mélyítenünk az állami közigazgatás iránti megrendült közbizalmat. Ami a járásokat illeti: a magyar közigazgatásban már létezett bevált és elfogadott jogi-intézményi struktúra, amelynek a járások is fontos elemét képezték. Átlátható, világos szervezeti kereteket teremthet a kormányhivatalok működése kapcsán az a 2013-ig megvalósítandó átalakítás, melynek keretében ismét létrejönnek a járások, megnyílhatnak a kormányablakok.

Egyre többször jut eszembe egy régi krakkói emlék. 1979-ben, II. János Pál látogatásakor ott jártam, és hallhattam a pápa egyik megnyilatkozását. Arról beszélt, hogy mindennél előbbre való az emberi méltóság, a szabadság védelme és a köz szolgálata. Ez az üzenet ma is érvényes.

- Orbán Viktor miniszterelnök megbízólevele bizonyára egy új korszak kezdetét jelzi. Miként indult el a munka a kormányhivatalban?

- A jogszabályi környezet előkészítése után, a közigazgatási hivatalokra építve január elsejével megkezdték működésüket a megyékben megszervezett kormányhivatalok. Ezekbe a hivatalokba számos területi államigazgatási szerv helyi egysége integrálódott. A Vas Megyei Kormányhivatal így törzshivatalán kívül 16 szakigazgatási szervvel rendelkezik, ennek megfelelően feladata és hatásköre az állami közigazgatás számos területére terjed ki. Úgy határozhatnánk meg, hogy hivatalunk a kormány döntéseinek megfelelően elősegíti és összehangolja a feladatok területi végrehajtását. Ami a jogállásunkat illeti, a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vagyunk.

- Sokakat érdekel, hogy milyen lesz a kapcsolat a települési önkormányzatokkal? Mellérendelt, vagy ellenőrző funkciójú?

- A széleskörű közigazgatási átalakítás célja a jó állam megteremtése, egy emberközpontú, szolgáltató, sőt szolgáló közigazgatás létrehozása, az állampolgárok közigazgatás iránti bizalmának helyreállítása, az államigazgatás területén a költségtakarékos, hatékony működés biztosítása. Az átalakítás első, az emberek számára is látható lépése, hogy január 1-én megkezdték működésüket az ügyfélszolgálati irodák, az úgynevezett kormányablakok. Az irodák jogszabályilag 29 ügykörrel foglalkoznak, de az állampolgárok számos egyéb államigazgatási üggyel is jelentkeznek, amelyekben információkkal segítséget tudunk nyújtani.

A települési önkormányzatokat illetően a jogelőd közigazgatási hivatal 2010. szeptember 1-jétől visszakapta az önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzési jogkört, amelyet az előző kormányzat döntése miatt 19 hónapig nem gyakorolhatott. A kormányhivatal mint jogutód feladatai között az önkormányzatok törvényességi ellenőrzése is szerepel. Természetesen a lehető legjobb együttműködésre törekszünk velük.

- Új szervezetről lévén szó, bizonyára vannak még nyitott kérdések. Az apparátus felállt, megnyílt a kormányablak, elkezdődött a munka. Hány ember tartozik az intézményhez?

- Jelenleg Vas megyében 760 kormánytisztviselő munkatárs dolgozik a hivatalban. Ahogyan az minden új szervezet felállításánál elkerülhetetlen, jelenleg mi is az építkezés embert próbáló szakaszánál tartunk. A mindennapi magas szintű szakmai munka mellett egy szervezetileg új hivatalt kell felállítanunk. Az integrált szervezetek összes funkcionális tevékenységét egy helyen, Szombathelyen látjuk el, megszüntetve a budapesti vagy a régióközpontból történő irányítást.

- Figyelve az átalakítás folyamatát, a kormányhivatalok felépítésének és bővítésének még koránt sincs vége.

- Így van. A hivatal létrehozása a magyar közigazgatás átalakításának egyik fontos, de korántsem végső állomása. Ellenkezőleg: ez csak a nyitány. Jelzi, hogy visszahozzuk a hazai közigazgatásban bevett évszázados gyakorlatot. Véget vetünk az ámokfutásnak, amelynek következtében már maguk a szervezetek sem tudták, mire valók, mi a dolguk. Egy állampolgárt nem lehet úgy elküldeni a kormányablaktól, hogy ne kapjon valamiféle hasznosítható tanácsot, segítséget. A 21. században csak az lehet a stratégiai cél, hogy hatékony, integrált és olcsó államigazgatás működjék, amely elkötelezett a közjó szolgálatában. Úgy fogalmaznék, hogy nekünk most helyre kell állítanunk, majd el kell mélyítenünk az állami közigazgatás iránti megrendült közbizalmat. Ami a járásokat illeti: a magyar közigazgatásban már létezett bevált és elfogadott jogi-intézményi struktúra, amelynek a járások is fontos elemét képezték. Átlátható, világos szervezeti kereteket teremthet a kormányhivatalok működése kapcsán az a 2013-ig megvalósítandó átalakítás, melynek keretében ismét létrejönnek a járások, megnyílhatnak a kormányablakok.

Egyre többször jut eszembe egy régi krakkói emlék. 1979-ben, II. János Pál látogatásakor ott jártam, és hallhattam a pápa egyik megnyilatkozását. Arról beszélt, hogy mindennél előbbre való az emberi méltóság, a szabadság védelme és a köz szolgálata. Ez az üzenet ma is érvényes.

- Orbán Viktor miniszterelnök megbízólevele bizonyára egy új korszak kezdetét jelzi. Miként indult el a munka a kormányhivatalban?

- A jogszabályi környezet előkészítése után, a közigazgatási hivatalokra építve január elsejével megkezdték működésüket a megyékben megszervezett kormányhivatalok. Ezekbe a hivatalokba számos területi államigazgatási szerv helyi egysége integrálódott. A Vas Megyei Kormányhivatal így törzshivatalán kívül 16 szakigazgatási szervvel rendelkezik, ennek megfelelően feladata és hatásköre az állami közigazgatás számos területére terjed ki. Úgy határozhatnánk meg, hogy hivatalunk a kormány döntéseinek megfelelően elősegíti és összehangolja a feladatok területi végrehajtását. Ami a jogállásunkat illeti, a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vagyunk.

- Sokakat érdekel, hogy milyen lesz a kapcsolat a települési önkormányzatokkal? Mellérendelt, vagy ellenőrző funkciójú?

- A széleskörű közigazgatási átalakítás célja a jó állam megteremtése, egy emberközpontú, szolgáltató, sőt szolgáló közigazgatás létrehozása, az állampolgárok közigazgatás iránti bizalmának helyreállítása, az államigazgatás területén a költségtakarékos, hatékony működés biztosítása. Az átalakítás első, az emberek számára is látható lépése, hogy január 1-én megkezdték működésüket az ügyfélszolgálati irodák, az úgynevezett kormányablakok. Az irodák jogszabályilag 29 ügykörrel foglalkoznak, de az állampolgárok számos egyéb államigazgatási üggyel is jelentkeznek, amelyekben információkkal segítséget tudunk nyújtani.

A települési önkormányzatokat illetően a jogelőd közigazgatási hivatal 2010. szeptember 1-jétől visszakapta az önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzési jogkört, amelyet az előző kormányzat döntése miatt 19 hónapig nem gyakorolhatott. A kormányhivatal mint jogutód feladatai között az önkormányzatok törvényességi ellenőrzése is szerepel. Természetesen a lehető legjobb együttműködésre törekszünk velük.

- Új szervezetről lévén szó, bizonyára vannak még nyitott kérdések. Az apparátus felállt, megnyílt a kormányablak, elkezdődött a munka. Hány ember tartozik az intézményhez?

- Jelenleg Vas megyében 760 kormánytisztviselő munkatárs dolgozik a hivatalban. Ahogyan az minden új szervezet felállításánál elkerülhetetlen, jelenleg mi is az építkezés embert próbáló szakaszánál tartunk. A mindennapi magas szintű szakmai munka mellett egy szervezetileg új hivatalt kell felállítanunk. Az integrált szervezetek összes funkcionális tevékenységét egy helyen, Szombathelyen látjuk el, megszüntetve a budapesti vagy a régióközpontból történő irányítást.

- Figyelve az átalakítás folyamatát, a kormányhivatalok felépítésének és bővítésének még koránt sincs vége.

- Így van. A hivatal létrehozása a magyar közigazgatás átalakításának egyik fontos, de korántsem végső állomása. Ellenkezőleg: ez csak a nyitány. Jelzi, hogy visszahozzuk a hazai közigazgatásban bevett évszázados gyakorlatot. Véget vetünk az ámokfutásnak, amelynek következtében már maguk a szervezetek sem tudták, mire valók, mi a dolguk. Egy állampolgárt nem lehet úgy elküldeni a kormányablaktól, hogy ne kapjon valamiféle hasznosítható tanácsot, segítséget. A 21. században csak az lehet a stratégiai cél, hogy hatékony, integrált és olcsó államigazgatás működjék, amely elkötelezett a közjó szolgálatában. Úgy fogalmaznék, hogy nekünk most helyre kell állítanunk, majd el kell mélyítenünk az állami közigazgatás iránti megrendült közbizalmat. Ami a járásokat illeti: a magyar közigazgatásban már létezett bevált és elfogadott jogi-intézményi struktúra, amelynek a járások is fontos elemét képezték. Átlátható, világos szervezeti kereteket teremthet a kormányhivatalok működése kapcsán az a 2013-ig megvalósítandó átalakítás, melynek keretében ismét létrejönnek a járások, megnyílhatnak a kormányablakok.

Egyre többször jut eszembe egy régi krakkói emlék. 1979-ben, II. János Pál látogatásakor ott jártam, és hallhattam a pápa egyik megnyilatkozását. Arról beszélt, hogy mindennél előbbre való az emberi méltóság, a szabadság védelme és a köz szolgálata. Ez az üzenet ma is érvényes.

- Orbán Viktor miniszterelnök megbízólevele bizonyára egy új korszak kezdetét jelzi. Miként indult el a munka a kormányhivatalban?

- A jogszabályi környezet előkészítése után, a közigazgatási hivatalokra építve január elsejével megkezdték működésüket a megyékben megszervezett kormányhivatalok. Ezekbe a hivatalokba számos területi államigazgatási szerv helyi egysége integrálódott. A Vas Megyei Kormányhivatal így törzshivatalán kívül 16 szakigazgatási szervvel rendelkezik, ennek megfelelően feladata és hatásköre az állami közigazgatás számos területére terjed ki. Úgy határozhatnánk meg, hogy hivatalunk a kormány döntéseinek megfelelően elősegíti és összehangolja a feladatok területi végrehajtását. Ami a jogállásunkat illeti, a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vagyunk.

- Sokakat érdekel, hogy milyen lesz a kapcsolat a települési önkormányzatokkal? Mellérendelt, vagy ellenőrző funkciójú?

- A széleskörű közigazgatási átalakítás célja a jó állam megteremtése, egy emberközpontú, szolgáltató, sőt szolgáló közigazgatás létrehozása, az állampolgárok közigazgatás iránti bizalmának helyreállítása, az államigazgatás területén a költségtakarékos, hatékony működés biztosítása. Az átalakítás első, az emberek számára is látható lépése, hogy január 1-én megkezdték működésüket az ügyfélszolgálati irodák, az úgynevezett kormányablakok. Az irodák jogszabályilag 29 ügykörrel foglalkoznak, de az állampolgárok számos egyéb államigazgatási üggyel is jelentkeznek, amelyekben információkkal segítséget tudunk nyújtani.

A települési önkormányzatokat illetően a jogelőd közigazgatási hivatal 2010. szeptember 1-jétől visszakapta az önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzési jogkört, amelyet az előző kormányzat döntése miatt 19 hónapig nem gyakorolhatott. A kormányhivatal mint jogutód feladatai között az önkormányzatok törvényességi ellenőrzése is szerepel. Természetesen a lehető legjobb együttműködésre törekszünk velük.

- Új szervezetről lévén szó, bizonyára vannak még nyitott kérdések. Az apparátus felállt, megnyílt a kormányablak, elkezdődött a munka. Hány ember tartozik az intézményhez?

- Jelenleg Vas megyében 760 kormánytisztviselő munkatárs dolgozik a hivatalban. Ahogyan az minden új szervezet felállításánál elkerülhetetlen, jelenleg mi is az építkezés embert próbáló szakaszánál tartunk. A mindennapi magas szintű szakmai munka mellett egy szervezetileg új hivatalt kell felállítanunk. Az integrált szervezetek összes funkcionális tevékenységét egy helyen, Szombathelyen látjuk el, megszüntetve a budapesti vagy a régióközpontból történő irányítást.

- Figyelve az átalakítás folyamatát, a kormányhivatalok felépítésének és bővítésének még koránt sincs vége.

- Így van. A hivatal létrehozása a magyar közigazgatás átalakításának egyik fontos, de korántsem végső állomása. Ellenkezőleg: ez csak a nyitány. Jelzi, hogy visszahozzuk a hazai közigazgatásban bevett évszázados gyakorlatot. Véget vetünk az ámokfutásnak, amelynek következtében már maguk a szervezetek sem tudták, mire valók, mi a dolguk. Egy állampolgárt nem lehet úgy elküldeni a kormányablaktól, hogy ne kapjon valamiféle hasznosítható tanácsot, segítséget. A 21. században csak az lehet a stratégiai cél, hogy hatékony, integrált és olcsó államigazgatás működjék, amely elkötelezett a közjó szolgálatában. Úgy fogalmaznék, hogy nekünk most helyre kell állítanunk, majd el kell mélyítenünk az állami közigazgatás iránti megrendült közbizalmat. Ami a járásokat illeti: a magyar közigazgatásban már létezett bevált és elfogadott jogi-intézményi struktúra, amelynek a járások is fontos elemét képezték. Átlátható, világos szervezeti kereteket teremthet a kormányhivatalok működése kapcsán az a 2013-ig megvalósítandó átalakítás, melynek keretében ismét létrejönnek a járások, megnyílhatnak a kormányablakok.

Egyre többször jut eszembe egy régi krakkói emlék. 1979-ben, II. János Pál látogatásakor ott jártam, és hallhattam a pápa egyik megnyilatkozását. Arról beszélt, hogy mindennél előbbre való az emberi méltóság, a szabadság védelme és a köz szolgálata. Ez az üzenet ma is érvényes.

- Orbán Viktor miniszterelnök megbízólevele bizonyára egy új korszak kezdetét jelzi. Miként indult el a munka a kormányhivatalban?

- A jogszabályi környezet előkészítése után, a közigazgatási hivatalokra építve január elsejével megkezdték működésüket a megyékben megszervezett kormányhivatalok. Ezekbe a hivatalokba számos területi államigazgatási szerv helyi egysége integrálódott. A Vas Megyei Kormányhivatal így törzshivatalán kívül 16 szakigazgatási szervvel rendelkezik, ennek megfelelően feladata és hatásköre az állami közigazgatás számos területére terjed ki. Úgy határozhatnánk meg, hogy hivatalunk a kormány döntéseinek megfelelően elősegíti és összehangolja a feladatok területi végrehajtását. Ami a jogállásunkat illeti, a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vagyunk.

- Sokakat érdekel, hogy milyen lesz a kapcsolat a települési önkormányzatokkal? Mellérendelt, vagy ellenőrző funkciójú?

- A széleskörű közigazgatási átalakítás célja a jó állam megteremtése, egy emberközpontú, szolgáltató, sőt szolgáló közigazgatás létrehozása, az állampolgárok közigazgatás iránti bizalmának helyreállítása, az államigazgatás területén a költségtakarékos, hatékony működés biztosítása. Az átalakítás első, az emberek számára is látható lépése, hogy január 1-én megkezdték működésüket az ügyfélszolgálati irodák, az úgynevezett kormányablakok. Az irodák jogszabályilag 29 ügykörrel foglalkoznak, de az állampolgárok számos egyéb államigazgatási üggyel is jelentkeznek, amelyekben információkkal segítséget tudunk nyújtani.

A települési önkormányzatokat illetően a jogelőd közigazgatási hivatal 2010. szeptember 1-jétől visszakapta az önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzési jogkört, amelyet az előző kormányzat döntése miatt 19 hónapig nem gyakorolhatott. A kormányhivatal mint jogutód feladatai között az önkormányzatok törvényességi ellenőrzése is szerepel. Természetesen a lehető legjobb együttműködésre törekszünk velük.

- Új szervezetről lévén szó, bizonyára vannak még nyitott kérdések. Az apparátus felállt, megnyílt a kormányablak, elkezdődött a munka. Hány ember tartozik az intézményhez?

- Jelenleg Vas megyében 760 kormánytisztviselő munkatárs dolgozik a hivatalban. Ahogyan az minden új szervezet felállításánál elkerülhetetlen, jelenleg mi is az építkezés embert próbáló szakaszánál tartunk. A mindennapi magas szintű szakmai munka mellett egy szervezetileg új hivatalt kell felállítanunk. Az integrált szervezetek összes funkcionális tevékenységét egy helyen, Szombathelyen látjuk el, megszüntetve a budapesti vagy a régióközpontból történő irányítást.

- Figyelve az átalakítás folyamatát, a kormányhivatalok felépítésének és bővítésének még koránt sincs vége.

- Így van. A hivatal létrehozása a magyar közigazgatás átalakításának egyik fontos, de korántsem végső állomása. Ellenkezőleg: ez csak a nyitány. Jelzi, hogy visszahozzuk a hazai közigazgatásban bevett évszázados gyakorlatot. Véget vetünk az ámokfutásnak, amelynek következtében már maguk a szervezetek sem tudták, mire valók, mi a dolguk. Egy állampolgárt nem lehet úgy elküldeni a kormányablaktól, hogy ne kapjon valamiféle hasznosítható tanácsot, segítséget. A 21. században csak az lehet a stratégiai cél, hogy hatékony, integrált és olcsó államigazgatás működjék, amely elkötelezett a közjó szolgálatában. Úgy fogalmaznék, hogy nekünk most helyre kell állítanunk, majd el kell mélyítenünk az állami közigazgatás iránti megrendült közbizalmat. Ami a járásokat illeti: a magyar közigazgatásban már létezett bevált és elfogadott jogi-intézményi struktúra, amelynek a járások is fontos elemét képezték. Átlátható, világos szervezeti kereteket teremthet a kormányhivatalok működése kapcsán az a 2013-ig megvalósítandó átalakítás, melynek keretében ismét létrejönnek a járások, megnyílhatnak a kormányablakok.

Egyre többször jut eszembe egy régi krakkói emlék. 1979-ben, II. János Pál látogatásakor ott jártam, és hallhattam a pápa egyik megnyilatkozását. Arról beszélt, hogy mindennél előbbre való az emberi méltóság, a szabadság védelme és a köz szolgálata. Ez az üzenet ma is érvényes.

- A jogszabályi környezet előkészítése után, a közigazgatási hivatalokra építve január elsejével megkezdték működésüket a megyékben megszervezett kormányhivatalok. Ezekbe a hivatalokba számos területi államigazgatási szerv helyi egysége integrálódott. A Vas Megyei Kormányhivatal így törzshivatalán kívül 16 szakigazgatási szervvel rendelkezik, ennek megfelelően feladata és hatásköre az állami közigazgatás számos területére terjed ki. Úgy határozhatnánk meg, hogy hivatalunk a kormány döntéseinek megfelelően elősegíti és összehangolja a feladatok területi végrehajtását. Ami a jogállásunkat illeti, a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vagyunk.

- Sokakat érdekel, hogy milyen lesz a kapcsolat a települési önkormányzatokkal? Mellérendelt, vagy ellenőrző funkciójú?

- A széleskörű közigazgatási átalakítás célja a jó állam megteremtése, egy emberközpontú, szolgáltató, sőt szolgáló közigazgatás létrehozása, az állampolgárok közigazgatás iránti bizalmának helyreállítása, az államigazgatás területén a költségtakarékos, hatékony működés biztosítása. Az átalakítás első, az emberek számára is látható lépése, hogy január 1-én megkezdték működésüket az ügyfélszolgálati irodák, az úgynevezett kormányablakok. Az irodák jogszabályilag 29 ügykörrel foglalkoznak, de az állampolgárok számos egyéb államigazgatási üggyel is jelentkeznek, amelyekben információkkal segítséget tudunk nyújtani.

A települési önkormányzatokat illetően a jogelőd közigazgatási hivatal 2010. szeptember 1-jétől visszakapta az önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzési jogkört, amelyet az előző kormányzat döntése miatt 19 hónapig nem gyakorolhatott. A kormányhivatal mint jogutód feladatai között az önkormányzatok törvényességi ellenőrzése is szerepel. Természetesen a lehető legjobb együttműködésre törekszünk velük.

- Új szervezetről lévén szó, bizonyára vannak még nyitott kérdések. Az apparátus felállt, megnyílt a kormányablak, elkezdődött a munka. Hány ember tartozik az intézményhez?

- Jelenleg Vas megyében 760 kormánytisztviselő munkatárs dolgozik a hivatalban. Ahogyan az minden új szervezet felállításánál elkerülhetetlen, jelenleg mi is az építkezés embert próbáló szakaszánál tartunk. A mindennapi magas szintű szakmai munka mellett egy szervezetileg új hivatalt kell felállítanunk. Az integrált szervezetek összes funkcionális tevékenységét egy helyen, Szombathelyen látjuk el, megszüntetve a budapesti vagy a régióközpontból történő irányítást.

- Figyelve az átalakítás folyamatát, a kormányhivatalok felépítésének és bővítésének még koránt sincs vége.

- Így van. A hivatal létrehozása a magyar közigazgatás átalakításának egyik fontos, de korántsem végső állomása. Ellenkezőleg: ez csak a nyitány. Jelzi, hogy visszahozzuk a hazai közigazgatásban bevett évszázados gyakorlatot. Véget vetünk az ámokfutásnak, amelynek következtében már maguk a szervezetek sem tudták, mire valók, mi a dolguk. Egy állampolgárt nem lehet úgy elküldeni a kormányablaktól, hogy ne kapjon valamiféle hasznosítható tanácsot, segítséget. A 21. században csak az lehet a stratégiai cél, hogy hatékony, integrált és olcsó államigazgatás működjék, amely elkötelezett a közjó szolgálatában. Úgy fogalmaznék, hogy nekünk most helyre kell állítanunk, majd el kell mélyítenünk az állami közigazgatás iránti megrendült közbizalmat. Ami a járásokat illeti: a magyar közigazgatásban már létezett bevált és elfogadott jogi-intézményi struktúra, amelynek a járások is fontos elemét képezték. Átlátható, világos szervezeti kereteket teremthet a kormányhivatalok működése kapcsán az a 2013-ig megvalósítandó átalakítás, melynek keretében ismét létrejönnek a járások, megnyílhatnak a kormányablakok.

Egyre többször jut eszembe egy régi krakkói emlék. 1979-ben, II. János Pál látogatásakor ott jártam, és hallhattam a pápa egyik megnyilatkozását. Arról beszélt, hogy mindennél előbbre való az emberi méltóság, a szabadság védelme és a köz szolgálata. Ez az üzenet ma is érvényes.

- A jogszabályi környezet előkészítése után, a közigazgatási hivatalokra építve január elsejével megkezdték működésüket a megyékben megszervezett kormányhivatalok. Ezekbe a hivatalokba számos területi államigazgatási szerv helyi egysége integrálódott. A Vas Megyei Kormányhivatal így törzshivatalán kívül 16 szakigazgatási szervvel rendelkezik, ennek megfelelően feladata és hatásköre az állami közigazgatás számos területére terjed ki. Úgy határozhatnánk meg, hogy hivatalunk a kormány döntéseinek megfelelően elősegíti és összehangolja a feladatok területi végrehajtását. Ami a jogállásunkat illeti, a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vagyunk.

- Sokakat érdekel, hogy milyen lesz a kapcsolat a települési önkormányzatokkal? Mellérendelt, vagy ellenőrző funkciójú?

- A széleskörű közigazgatási átalakítás célja a jó állam megteremtése, egy emberközpontú, szolgáltató, sőt szolgáló közigazgatás létrehozása, az állampolgárok közigazgatás iránti bizalmának helyreállítása, az államigazgatás területén a költségtakarékos, hatékony működés biztosítása. Az átalakítás első, az emberek számára is látható lépése, hogy január 1-én megkezdték működésüket az ügyfélszolgálati irodák, az úgynevezett kormányablakok. Az irodák jogszabályilag 29 ügykörrel foglalkoznak, de az állampolgárok számos egyéb államigazgatási üggyel is jelentkeznek, amelyekben információkkal segítséget tudunk nyújtani.

A települési önkormányzatokat illetően a jogelőd közigazgatási hivatal 2010. szeptember 1-jétől visszakapta az önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzési jogkört, amelyet az előző kormányzat döntése miatt 19 hónapig nem gyakorolhatott. A kormányhivatal mint jogutód feladatai között az önkormányzatok törvényességi ellenőrzése is szerepel. Természetesen a lehető legjobb együttműködésre törekszünk velük.

- Új szervezetről lévén szó, bizonyára vannak még nyitott kérdések. Az apparátus felállt, megnyílt a kormányablak, elkezdődött a munka. Hány ember tartozik az intézményhez?

- Jelenleg Vas megyében 760 kormánytisztviselő munkatárs dolgozik a hivatalban. Ahogyan az minden új szervezet felállításánál elkerülhetetlen, jelenleg mi is az építkezés embert próbáló szakaszánál tartunk. A mindennapi magas szintű szakmai munka mellett egy szervezetileg új hivatalt kell felállítanunk. Az integrált szervezetek összes funkcionális tevékenységét egy helyen, Szombathelyen látjuk el, megszüntetve a budapesti vagy a régióközpontból történő irányítást.

- Figyelve az átalakítás folyamatát, a kormányhivatalok felépítésének és bővítésének még koránt sincs vége.

- Így van. A hivatal létrehozása a magyar közigazgatás átalakításának egyik fontos, de korántsem végső állomása. Ellenkezőleg: ez csak a nyitány. Jelzi, hogy visszahozzuk a hazai közigazgatásban bevett évszázados gyakorlatot. Véget vetünk az ámokfutásnak, amelynek következtében már maguk a szervezetek sem tudták, mire valók, mi a dolguk. Egy állampolgárt nem lehet úgy elküldeni a kormányablaktól, hogy ne kapjon valamiféle hasznosítható tanácsot, segítséget. A 21. században csak az lehet a stratégiai cél, hogy hatékony, integrált és olcsó államigazgatás működjék, amely elkötelezett a közjó szolgálatában. Úgy fogalmaznék, hogy nekünk most helyre kell állítanunk, majd el kell mélyítenünk az állami közigazgatás iránti megrendült közbizalmat. Ami a járásokat illeti: a magyar közigazgatásban már létezett bevált és elfogadott jogi-intézményi struktúra, amelynek a járások is fontos elemét képezték. Átlátható, világos szervezeti kereteket teremthet a kormányhivatalok működése kapcsán az a 2013-ig megvalósítandó átalakítás, melynek keretében ismét létrejönnek a járások, megnyílhatnak a kormányablakok.

Egyre többször jut eszembe egy régi krakkói emlék. 1979-ben, II. János Pál látogatásakor ott jártam, és hallhattam a pápa egyik megnyilatkozását. Arról beszélt, hogy mindennél előbbre való az emberi méltóság, a szabadság védelme és a köz szolgálata. Ez az üzenet ma is érvényes.

- A jogszabályi környezet előkészítése után, a közigazgatási hivatalokra építve január elsejével megkezdték működésüket a megyékben megszervezett kormányhivatalok. Ezekbe a hivatalokba számos területi államigazgatási szerv helyi egysége integrálódott. A Vas Megyei Kormányhivatal így törzshivatalán kívül 16 szakigazgatási szervvel rendelkezik, ennek megfelelően feladata és hatásköre az állami közigazgatás számos területére terjed ki. Úgy határozhatnánk meg, hogy hivatalunk a kormány döntéseinek megfelelően elősegíti és összehangolja a feladatok területi végrehajtását. Ami a jogállásunkat illeti, a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vagyunk.

- Sokakat érdekel, hogy milyen lesz a kapcsolat a települési önkormányzatokkal? Mellérendelt, vagy ellenőrző funkciójú?

- A széleskörű közigazgatási átalakítás célja a jó állam megteremtése, egy emberközpontú, szolgáltató, sőt szolgáló közigazgatás létrehozása, az állampolgárok közigazgatás iránti bizalmának helyreállítása, az államigazgatás területén a költségtakarékos, hatékony működés biztosítása. Az átalakítás első, az emberek számára is látható lépése, hogy január 1-én megkezdték működésüket az ügyfélszolgálati irodák, az úgynevezett kormányablakok. Az irodák jogszabályilag 29 ügykörrel foglalkoznak, de az állampolgárok számos egyéb államigazgatási üggyel is jelentkeznek, amelyekben információkkal segítséget tudunk nyújtani.

A települési önkormányzatokat illetően a jogelőd közigazgatási hivatal 2010. szeptember 1-jétől visszakapta az önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzési jogkört, amelyet az előző kormányzat döntése miatt 19 hónapig nem gyakorolhatott. A kormányhivatal mint jogutód feladatai között az önkormányzatok törvényességi ellenőrzése is szerepel. Természetesen a lehető legjobb együttműködésre törekszünk velük.

- Új szervezetről lévén szó, bizonyára vannak még nyitott kérdések. Az apparátus felállt, megnyílt a kormányablak, elkezdődött a munka. Hány ember tartozik az intézményhez?

- Jelenleg Vas megyében 760 kormánytisztviselő munkatárs dolgozik a hivatalban. Ahogyan az minden új szervezet felállításánál elkerülhetetlen, jelenleg mi is az építkezés embert próbáló szakaszánál tartunk. A mindennapi magas szintű szakmai munka mellett egy szervezetileg új hivatalt kell felállítanunk. Az integrált szervezetek összes funkcionális tevékenységét egy helyen, Szombathelyen látjuk el, megszüntetve a budapesti vagy a régióközpontból történő irányítást.

- Figyelve az átalakítás folyamatát, a kormányhivatalok felépítésének és bővítésének még koránt sincs vége.

- Így van. A hivatal létrehozása a magyar közigazgatás átalakításának egyik fontos, de korántsem végső állomása. Ellenkezőleg: ez csak a nyitány. Jelzi, hogy visszahozzuk a hazai közigazgatásban bevett évszázados gyakorlatot. Véget vetünk az ámokfutásnak, amelynek következtében már maguk a szervezetek sem tudták, mire valók, mi a dolguk. Egy állampolgárt nem lehet úgy elküldeni a kormányablaktól, hogy ne kapjon valamiféle hasznosítható tanácsot, segítséget. A 21. században csak az lehet a stratégiai cél, hogy hatékony, integrált és olcsó államigazgatás működjék, amely elkötelezett a közjó szolgálatában. Úgy fogalmaznék, hogy nekünk most helyre kell állítanunk, majd el kell mélyítenünk az állami közigazgatás iránti megrendült közbizalmat. Ami a járásokat illeti: a magyar közigazgatásban már létezett bevált és elfogadott jogi-intézményi struktúra, amelynek a járások is fontos elemét képezték. Átlátható, világos szervezeti kereteket teremthet a kormányhivatalok működése kapcsán az a 2013-ig megvalósítandó átalakítás, melynek keretében ismét létrejönnek a járások, megnyílhatnak a kormányablakok.

Egyre többször jut eszembe egy régi krakkói emlék. 1979-ben, II. János Pál látogatásakor ott jártam, és hallhattam a pápa egyik megnyilatkozását. Arról beszélt, hogy mindennél előbbre való az emberi méltóság, a szabadság védelme és a köz szolgálata. Ez az üzenet ma is érvényes.

- A jogszabályi környezet előkészítése után, a közigazgatási hivatalokra építve január elsejével megkezdték működésüket a megyékben megszervezett kormányhivatalok. Ezekbe a hivatalokba számos területi államigazgatási szerv helyi egysége integrálódott. A Vas Megyei Kormányhivatal így törzshivatalán kívül 16 szakigazgatási szervvel rendelkezik, ennek megfelelően feladata és hatásköre az állami közigazgatás számos területére terjed ki. Úgy határozhatnánk meg, hogy hivatalunk a kormány döntéseinek megfelelően elősegíti és összehangolja a feladatok területi végrehajtását. Ami a jogállásunkat illeti, a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vagyunk.

- Sokakat érdekel, hogy milyen lesz a kapcsolat a települési önkormányzatokkal? Mellérendelt, vagy ellenőrző funkciójú?

- A széleskörű közigazgatási átalakítás célja a jó állam megteremtése, egy emberközpontú, szolgáltató, sőt szolgáló közigazgatás létrehozása, az állampolgárok közigazgatás iránti bizalmának helyreállítása, az államigazgatás területén a költségtakarékos, hatékony működés biztosítása. Az átalakítás első, az emberek számára is látható lépése, hogy január 1-én megkezdték működésüket az ügyfélszolgálati irodák, az úgynevezett kormányablakok. Az irodák jogszabályilag 29 ügykörrel foglalkoznak, de az állampolgárok számos egyéb államigazgatási üggyel is jelentkeznek, amelyekben információkkal segítséget tudunk nyújtani.

A települési önkormányzatokat illetően a jogelőd közigazgatási hivatal 2010. szeptember 1-jétől visszakapta az önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzési jogkört, amelyet az előző kormányzat döntése miatt 19 hónapig nem gyakorolhatott. A kormányhivatal mint jogutód feladatai között az önkormányzatok törvényességi ellenőrzése is szerepel. Természetesen a lehető legjobb együttműködésre törekszünk velük.

- Új szervezetről lévén szó, bizonyára vannak még nyitott kérdések. Az apparátus felállt, megnyílt a kormányablak, elkezdődött a munka. Hány ember tartozik az intézményhez?

- Jelenleg Vas megyében 760 kormánytisztviselő munkatárs dolgozik a hivatalban. Ahogyan az minden új szervezet felállításánál elkerülhetetlen, jelenleg mi is az építkezés embert próbáló szakaszánál tartunk. A mindennapi magas szintű szakmai munka mellett egy szervezetileg új hivatalt kell felállítanunk. Az integrált szervezetek összes funkcionális tevékenységét egy helyen, Szombathelyen látjuk el, megszüntetve a budapesti vagy a régióközpontból történő irányítást.

- Figyelve az átalakítás folyamatát, a kormányhivatalok felépítésének és bővítésének még koránt sincs vége.

- Így van. A hivatal létrehozása a magyar közigazgatás átalakításának egyik fontos, de korántsem végső állomása. Ellenkezőleg: ez csak a nyitány. Jelzi, hogy visszahozzuk a hazai közigazgatásban bevett évszázados gyakorlatot. Véget vetünk az ámokfutásnak, amelynek következtében már maguk a szervezetek sem tudták, mire valók, mi a dolguk. Egy állampolgárt nem lehet úgy elküldeni a kormányablaktól, hogy ne kapjon valamiféle hasznosítható tanácsot, segítséget. A 21. században csak az lehet a stratégiai cél, hogy hatékony, integrált és olcsó államigazgatás működjék, amely elkötelezett a közjó szolgálatában. Úgy fogalmaznék, hogy nekünk most helyre kell állítanunk, majd el kell mélyítenünk az állami közigazgatás iránti megrendült közbizalmat. Ami a járásokat illeti: a magyar közigazgatásban már létezett bevált és elfogadott jogi-intézményi struktúra, amelynek a járások is fontos elemét képezték. Átlátható, világos szervezeti kereteket teremthet a kormányhivatalok működése kapcsán az a 2013-ig megvalósítandó átalakítás, melynek keretében ismét létrejönnek a járások, megnyílhatnak a kormányablakok.

Egyre többször jut eszembe egy régi krakkói emlék. 1979-ben, II. János Pál látogatásakor ott jártam, és hallhattam a pápa egyik megnyilatkozását. Arról beszélt, hogy mindennél előbbre való az emberi méltóság, a szabadság védelme és a köz szolgálata. Ez az üzenet ma is érvényes.

- Sokakat érdekel, hogy milyen lesz a kapcsolat a települési önkormányzatokkal? Mellérendelt, vagy ellenőrző funkciójú?

- A széleskörű közigazgatási átalakítás célja a jó állam megteremtése, egy emberközpontú, szolgáltató, sőt szolgáló közigazgatás létrehozása, az állampolgárok közigazgatás iránti bizalmának helyreállítása, az államigazgatás területén a költségtakarékos, hatékony működés biztosítása. Az átalakítás első, az emberek számára is látható lépése, hogy január 1-én megkezdték működésüket az ügyfélszolgálati irodák, az úgynevezett kormányablakok. Az irodák jogszabályilag 29 ügykörrel foglalkoznak, de az állampolgárok számos egyéb államigazgatási üggyel is jelentkeznek, amelyekben információkkal segítséget tudunk nyújtani.

A települési önkormányzatokat illetően a jogelőd közigazgatási hivatal 2010. szeptember 1-jétől visszakapta az önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzési jogkört, amelyet az előző kormányzat döntése miatt 19 hónapig nem gyakorolhatott. A kormányhivatal mint jogutód feladatai között az önkormányzatok törvényességi ellenőrzése is szerepel. Természetesen a lehető legjobb együttműködésre törekszünk velük.

- Új szervezetről lévén szó, bizonyára vannak még nyitott kérdések. Az apparátus felállt, megnyílt a kormányablak, elkezdődött a munka. Hány ember tartozik az intézményhez?

- Jelenleg Vas megyében 760 kormánytisztviselő munkatárs dolgozik a hivatalban. Ahogyan az minden új szervezet felállításánál elkerülhetetlen, jelenleg mi is az építkezés embert próbáló szakaszánál tartunk. A mindennapi magas szintű szakmai munka mellett egy szervezetileg új hivatalt kell felállítanunk. Az integrált szervezetek összes funkcionális tevékenységét egy helyen, Szombathelyen látjuk el, megszüntetve a budapesti vagy a régióközpontból történő irányítást.

- Figyelve az átalakítás folyamatát, a kormányhivatalok felépítésének és bővítésének még koránt sincs vége.

- Így van. A hivatal létrehozása a magyar közigazgatás átalakításának egyik fontos, de korántsem végső állomása. Ellenkezőleg: ez csak a nyitány. Jelzi, hogy visszahozzuk a hazai közigazgatásban bevett évszázados gyakorlatot. Véget vetünk az ámokfutásnak, amelynek következtében már maguk a szervezetek sem tudták, mire valók, mi a dolguk. Egy állampolgárt nem lehet úgy elküldeni a kormányablaktól, hogy ne kapjon valamiféle hasznosítható tanácsot, segítséget. A 21. században csak az lehet a stratégiai cél, hogy hatékony, integrált és olcsó államigazgatás működjék, amely elkötelezett a közjó szolgálatában. Úgy fogalmaznék, hogy nekünk most helyre kell állítanunk, majd el kell mélyítenünk az állami közigazgatás iránti megrendült közbizalmat. Ami a járásokat illeti: a magyar közigazgatásban már létezett bevált és elfogadott jogi-intézményi struktúra, amelynek a járások is fontos elemét képezték. Átlátható, világos szervezeti kereteket teremthet a kormányhivatalok működése kapcsán az a 2013-ig megvalósítandó átalakítás, melynek keretében ismét létrejönnek a járások, megnyílhatnak a kormányablakok.

Egyre többször jut eszembe egy régi krakkói emlék. 1979-ben, II. János Pál látogatásakor ott jártam, és hallhattam a pápa egyik megnyilatkozását. Arról beszélt, hogy mindennél előbbre való az emberi méltóság, a szabadság védelme és a köz szolgálata. Ez az üzenet ma is érvényes.

- Sokakat érdekel, hogy milyen lesz a kapcsolat a települési önkormányzatokkal? Mellérendelt, vagy ellenőrző funkciójú?

- A széleskörű közigazgatási átalakítás célja a jó állam megteremtése, egy emberközpontú, szolgáltató, sőt szolgáló közigazgatás létrehozása, az állampolgárok közigazgatás iránti bizalmának helyreállítása, az államigazgatás területén a költségtakarékos, hatékony működés biztosítása. Az átalakítás első, az emberek számára is látható lépése, hogy január 1-én megkezdték működésüket az ügyfélszolgálati irodák, az úgynevezett kormányablakok. Az irodák jogszabályilag 29 ügykörrel foglalkoznak, de az állampolgárok számos egyéb államigazgatási üggyel is jelentkeznek, amelyekben információkkal segítséget tudunk nyújtani.

A települési önkormányzatokat illetően a jogelőd közigazgatási hivatal 2010. szeptember 1-jétől visszakapta az önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzési jogkört, amelyet az előző kormányzat döntése miatt 19 hónapig nem gyakorolhatott. A kormányhivatal mint jogutód feladatai között az önkormányzatok törvényességi ellenőrzése is szerepel. Természetesen a lehető legjobb együttműködésre törekszünk velük.

- Új szervezetről lévén szó, bizonyára vannak még nyitott kérdések. Az apparátus felállt, megnyílt a kormányablak, elkezdődött a munka. Hány ember tartozik az intézményhez?

- Jelenleg Vas megyében 760 kormánytisztviselő munkatárs dolgozik a hivatalban. Ahogyan az minden új szervezet felállításánál elkerülhetetlen, jelenleg mi is az építkezés embert próbáló szakaszánál tartunk. A mindennapi magas szintű szakmai munka mellett egy szervezetileg új hivatalt kell felállítanunk. Az integrált szervezetek összes funkcionális tevékenységét egy helyen, Szombathelyen látjuk el, megszüntetve a budapesti vagy a régióközpontból történő irányítást.

- Figyelve az átalakítás folyamatát, a kormányhivatalok felépítésének és bővítésének még koránt sincs vége.

- Így van. A hivatal létrehozása a magyar közigazgatás átalakításának egyik fontos, de korántsem végső állomása. Ellenkezőleg: ez csak a nyitány. Jelzi, hogy visszahozzuk a hazai közigazgatásban bevett évszázados gyakorlatot. Véget vetünk az ámokfutásnak, amelynek következtében már maguk a szervezetek sem tudták, mire valók, mi a dolguk. Egy állampolgárt nem lehet úgy elküldeni a kormányablaktól, hogy ne kapjon valamiféle hasznosítható tanácsot, segítséget. A 21. században csak az lehet a stratégiai cél, hogy hatékony, integrált és olcsó államigazgatás működjék, amely elkötelezett a közjó szolgálatában. Úgy fogalmaznék, hogy nekünk most helyre kell állítanunk, majd el kell mélyítenünk az állami közigazgatás iránti megrendült közbizalmat. Ami a járásokat illeti: a magyar közigazgatásban már létezett bevált és elfogadott jogi-intézményi struktúra, amelynek a járások is fontos elemét képezték. Átlátható, világos szervezeti kereteket teremthet a kormányhivatalok működése kapcsán az a 2013-ig megvalósítandó átalakítás, melynek keretében ismét létrejönnek a járások, megnyílhatnak a kormányablakok.

Egyre többször jut eszembe egy régi krakkói emlék. 1979-ben, II. János Pál látogatásakor ott jártam, és hallhattam a pápa egyik megnyilatkozását. Arról beszélt, hogy mindennél előbbre való az emberi méltóság, a szabadság védelme és a köz szolgálata. Ez az üzenet ma is érvényes.

- Sokakat érdekel, hogy milyen lesz a kapcsolat a települési önkormányzatokkal? Mellérendelt, vagy ellenőrző funkciójú?

- A széleskörű közigazgatási átalakítás célja a jó állam megteremtése, egy emberközpontú, szolgáltató, sőt szolgáló közigazgatás létrehozása, az állampolgárok közigazgatás iránti bizalmának helyreállítása, az államigazgatás területén a költségtakarékos, hatékony működés biztosítása. Az átalakítás el

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!