Hétvége

2012.03.14. 03:28

A huszárezredes emlékére

A 48-as huszártiszt, Berzsenyi Lénárd sírja a kemenesmagasi temetőben van, a Nemzeti Sírkert része. Március 15-én kiállítás nyílik tiszteletére a parókián a róla elnevezett emlékteremben. A temetőben márványtáblát avatnak a család sírboltján.

Merklin Tímea

Az állandó kiállítás képekben, levelekben, dokumentumokban beszéli el Egyházasberzsenyi Berzsenyi Lénárd életét, aki Nemesmagasiban született (1805), és az olmützi börtönből kiszabadulva ide tért haza, és itt is halt meg (1886). A honvédezredes, Berzsenyi Dániel harmadfokú unokatestvére volt.

Ügyvédi pályára készült, de apja halála miatt nem folytatta tanulmányait. Belépett a 9. (Miklós) huszárezredbe. 1832-ben századkapitánnyá, 1846-ban őrnaggyá léptették elő. 1848 októberében ezredével csatlakozott a magyar honvédséghez. Novembertől a honvédség pótlovazási felügyelője lett, majd 1849-től ezrede Perczel Mór hadtestéhez beosztott osztályának parancsnoka. Harcolt a szolnoki és a ceglédi ütközetekben, ezért februárban alezredessé léptették elő. Májusban huszárezred-parancsnok lett, ezredes. Júniusban Görgei a II. hadtest parancsnokává nevezte ki, de ő a megbízást nem fogadta el, végül a VII. hadtest lovashadosztályának parancsnoka lett. A világosi fegyverletétel után Aradon előbb golyó általi halálra, majd tizennyolc év várfogságra ítélték. Az olmützi várbörtönben portrésorozatot készített rabtársairól. A naiv módon előadott képek üzenete éppen a dokumentációban volna - fogalmaz Ambrus Lajos író, az aktuális szabadsághagyományról és Berzsenyi Lénárdról szólva.

- A Berzsenyi család - Berzsenyi Judit, Berzsenyi Éva, Berzsenyi Béla - nagyon sok értékes anyagot ajándékozott a kiállítás számára. Például Széchenyi Istvánról és Kossuth Lajosról készített portréit - meséli Sebestyén Zoltán. - Széchenyi nyilván nem ült modellt Berzsenyi Lénárdnak, azt a portrét egy képről másolta, de a saját keze munkája. Láthatók lesznek fotokópiás levelek is. Kölcsön kapjuk egy hétre a csíkvándi gyülekezettől (Veszprém megye) a Mennybemenetel című képét, ami arra példa, hogyan segítették őt az emberek. Mikor Lénárd kegyelmet kapott, és kiszabadult a börtönből, sokáig csak tengette az életét. Ebben az időszakban azért rendeltek tőle képeket, hogy meg tudjon élni. A Mennybemenetel is ilyen megrendelésre készült.

Sebestyén Zoltán azt is elmeséli: Berzsenyi Lénárdék kilencen voltak testvérek. Mind az öt lány evangélikus lelkész felesége lett. Az egyik fiú ügyvéd volt, a másik, Lénárd, katona, ketten otthon maradtak gazdálkodni. A családnak 229 hold földje volt. A börtönből hazatérve Lénárd is gazdálkodni kezdett. A faluban a szülőház helye nem ismeretes. Azt tudják, hol volt egyik gazdálkodó testvérének háza, de már azt is háromszor átépítették...

Berzsenyi Lénárd egy olyan kemenesaljai magyar nemes volt, aki a nemzeti és hazafias hagyományokat progresszív módon képviselte. Ambrus Lajos író a kultúrai hagyomány fogalmát is gondolja végig általa. Megemlíti azt is, hogy alapítója volt a Vas megyei honvédegyletnek, amelyben haláláig buzgólkodott.

Berzsenyi Lénárd a kemenesmagasi temetőben nyugszik, sírhelyét a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság nyilvánította a Nemzeti Sírkert részévé. Lovas huszárok jelenlétében szentelik fel március 15-én 12 órakor azt a márványtáblát, amelyet tiszteletére helyeznek el a Berzsenyi család sírboltján. Avató beszédet mond dr. Kiss László alkotmánybíró, a rendezvény fővédnöke.

 

Az állandó kiállítás képekben, levelekben, dokumentumokban beszéli el Egyházasberzsenyi Berzsenyi Lénárd életét, aki Nemesmagasiban született (1805), és az olmützi börtönből kiszabadulva ide tért haza, és itt is halt meg (1886). A honvédezredes, Berzsenyi Dániel harmadfokú unokatestvére volt.

Ügyvédi pályára készült, de apja halála miatt nem folytatta tanulmányait. Belépett a 9. (Miklós) huszárezredbe. 1832-ben századkapitánnyá, 1846-ban őrnaggyá léptették elő. 1848 októberében ezredével csatlakozott a magyar honvédséghez. Novembertől a honvédség pótlovazási felügyelője lett, majd 1849-től ezrede Perczel Mór hadtestéhez beosztott osztályának parancsnoka. Harcolt a szolnoki és a ceglédi ütközetekben, ezért februárban alezredessé léptették elő. Májusban huszárezred-parancsnok lett, ezredes. Júniusban Görgei a II. hadtest parancsnokává nevezte ki, de ő a megbízást nem fogadta el, végül a VII. hadtest lovashadosztályának parancsnoka lett. A világosi fegyverletétel után Aradon előbb golyó általi halálra, majd tizennyolc év várfogságra ítélték. Az olmützi várbörtönben portrésorozatot készített rabtársairól. A naiv módon előadott képek üzenete éppen a dokumentációban volna - fogalmaz Ambrus Lajos író, az aktuális szabadsághagyományról és Berzsenyi Lénárdról szólva.

- A Berzsenyi család - Berzsenyi Judit, Berzsenyi Éva, Berzsenyi Béla - nagyon sok értékes anyagot ajándékozott a kiállítás számára. Például Széchenyi Istvánról és Kossuth Lajosról készített portréit - meséli Sebestyén Zoltán. - Széchenyi nyilván nem ült modellt Berzsenyi Lénárdnak, azt a portrét egy képről másolta, de a saját keze munkája. Láthatók lesznek fotokópiás levelek is. Kölcsön kapjuk egy hétre a csíkvándi gyülekezettől (Veszprém megye) a Mennybemenetel című képét, ami arra példa, hogyan segítették őt az emberek. Mikor Lénárd kegyelmet kapott, és kiszabadult a börtönből, sokáig csak tengette az életét. Ebben az időszakban azért rendeltek tőle képeket, hogy meg tudjon élni. A Mennybemenetel is ilyen megrendelésre készült.

Sebestyén Zoltán azt is elmeséli: Berzsenyi Lénárdék kilencen voltak testvérek. Mind az öt lány evangélikus lelkész felesége lett. Az egyik fiú ügyvéd volt, a másik, Lénárd, katona, ketten otthon maradtak gazdálkodni. A családnak 229 hold földje volt. A börtönből hazatérve Lénárd is gazdálkodni kezdett. A faluban a szülőház helye nem ismeretes. Azt tudják, hol volt egyik gazdálkodó testvérének háza, de már azt is háromszor átépítették...

Berzsenyi Lénárd egy olyan kemenesaljai magyar nemes volt, aki a nemzeti és hazafias hagyományokat progresszív módon képviselte. Ambrus Lajos író a kultúrai hagyomány fogalmát is gondolja végig általa. Megemlíti azt is, hogy alapítója volt a Vas megyei honvédegyletnek, amelyben haláláig buzgólkodott.

Berzsenyi Lénárd a kemenesmagasi temetőben nyugszik, sírhelyét a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság nyilvánította a Nemzeti Sírkert részévé. Lovas huszárok jelenlétében szentelik fel március 15-én 12 órakor azt a márványtáblát, amelyet tiszteletére helyeznek el a Berzsenyi család sírboltján. Avató beszédet mond dr. Kiss László alkotmánybíró, a rendezvény fővédnöke.

 

Ügyvédi pályára készült, de apja halála miatt nem folytatta tanulmányait. Belépett a 9. (Miklós) huszárezredbe. 1832-ben századkapitánnyá, 1846-ban őrnaggyá léptették elő. 1848 októberében ezredével csatlakozott a magyar honvédséghez. Novembertől a honvédség pótlovazási felügyelője lett, majd 1849-től ezrede Perczel Mór hadtestéhez beosztott osztályának parancsnoka. Harcolt a szolnoki és a ceglédi ütközetekben, ezért februárban alezredessé léptették elő. Májusban huszárezred-parancsnok lett, ezredes. Júniusban Görgei a II. hadtest parancsnokává nevezte ki, de ő a megbízást nem fogadta el, végül a VII. hadtest lovashadosztályának parancsnoka lett. A világosi fegyverletétel után Aradon előbb golyó általi halálra, majd tizennyolc év várfogságra ítélték. Az olmützi várbörtönben portrésorozatot készített rabtársairól. A naiv módon előadott képek üzenete éppen a dokumentációban volna - fogalmaz Ambrus Lajos író, az aktuális szabadsághagyományról és Berzsenyi Lénárdról szólva.

- A Berzsenyi család - Berzsenyi Judit, Berzsenyi Éva, Berzsenyi Béla - nagyon sok értékes anyagot ajándékozott a kiállítás számára. Például Széchenyi Istvánról és Kossuth Lajosról készített portréit - meséli Sebestyén Zoltán. - Széchenyi nyilván nem ült modellt Berzsenyi Lénárdnak, azt a portrét egy képről másolta, de a saját keze munkája. Láthatók lesznek fotokópiás levelek is. Kölcsön kapjuk egy hétre a csíkvándi gyülekezettől (Veszprém megye) a Mennybemenetel című képét, ami arra példa, hogyan segítették őt az emberek. Mikor Lénárd kegyelmet kapott, és kiszabadult a börtönből, sokáig csak tengette az életét. Ebben az időszakban azért rendeltek tőle képeket, hogy meg tudjon élni. A Mennybemenetel is ilyen megrendelésre készült.

Sebestyén Zoltán azt is elmeséli: Berzsenyi Lénárdék kilencen voltak testvérek. Mind az öt lány evangélikus lelkész felesége lett. Az egyik fiú ügyvéd volt, a másik, Lénárd, katona, ketten otthon maradtak gazdálkodni. A családnak 229 hold földje volt. A börtönből hazatérve Lénárd is gazdálkodni kezdett. A faluban a szülőház helye nem ismeretes. Azt tudják, hol volt egyik gazdálkodó testvérének háza, de már azt is háromszor átépítették...

Berzsenyi Lénárd egy olyan kemenesaljai magyar nemes volt, aki a nemzeti és hazafias hagyományokat progresszív módon képviselte. Ambrus Lajos író a kultúrai hagyomány fogalmát is gondolja végig általa. Megemlíti azt is, hogy alapítója volt a Vas megyei honvédegyletnek, amelyben haláláig buzgólkodott.

Berzsenyi Lénárd a kemenesmagasi temetőben nyugszik, sírhelyét a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság nyilvánította a Nemzeti Sírkert részévé. Lovas huszárok jelenlétében szentelik fel március 15-én 12 órakor azt a márványtáblát, amelyet tiszteletére helyeznek el a Berzsenyi család sírboltján. Avató beszédet mond dr. Kiss László alkotmánybíró, a rendezvény fővédnöke.

 

Ügyvédi pályára készült, de apja halála miatt nem folytatta tanulmányait. Belépett a 9. (Miklós) huszárezredbe. 1832-ben századkapitánnyá, 1846-ban őrnaggyá léptették elő. 1848 októberében ezredével csatlakozott a magyar honvédséghez. Novembertől a honvédség pótlovazási felügyelője lett, majd 1849-től ezrede Perczel Mór hadtestéhez beosztott osztályának parancsnoka. Harcolt a szolnoki és a ceglédi ütközetekben, ezért februárban alezredessé léptették elő. Májusban huszárezred-parancsnok lett, ezredes. Júniusban Görgei a II. hadtest parancsnokává nevezte ki, de ő a megbízást nem fogadta el, végül a VII. hadtest lovashadosztályának parancsnoka lett. A világosi fegyverletétel után Aradon előbb golyó általi halálra, majd tizennyolc év várfogságra ítélték. Az olmützi várbörtönben portrésorozatot készített rabtársairól. A naiv módon előadott képek üzenete éppen a dokumentációban volna - fogalmaz Ambrus Lajos író, az aktuális szabadsághagyományról és Berzsenyi Lénárdról szólva.

- A Berzsenyi család - Berzsenyi Judit, Berzsenyi Éva, Berzsenyi Béla - nagyon sok értékes anyagot ajándékozott a kiállítás számára. Például Széchenyi Istvánról és Kossuth Lajosról készített portréit - meséli Sebestyén Zoltán. - Széchenyi nyilván nem ült modellt Berzsenyi Lénárdnak, azt a portrét egy képről másolta, de a saját keze munkája. Láthatók lesznek fotokópiás levelek is. Kölcsön kapjuk egy hétre a csíkvándi gyülekezettől (Veszprém megye) a Mennybemenetel című képét, ami arra példa, hogyan segítették őt az emberek. Mikor Lénárd kegyelmet kapott, és kiszabadult a börtönből, sokáig csak tengette az életét. Ebben az időszakban azért rendeltek tőle képeket, hogy meg tudjon élni. A Mennybemenetel is ilyen megrendelésre készült.

Sebestyén Zoltán azt is elmeséli: Berzsenyi Lénárdék kilencen voltak testvérek. Mind az öt lány evangélikus lelkész felesége lett. Az egyik fiú ügyvéd volt, a másik, Lénárd, katona, ketten otthon maradtak gazdálkodni. A családnak 229 hold földje volt. A börtönből hazatérve Lénárd is gazdálkodni kezdett. A faluban a szülőház helye nem ismeretes. Azt tudják, hol volt egyik gazdálkodó testvérének háza, de már azt is háromszor átépítették...

Berzsenyi Lénárd egy olyan kemenesaljai magyar nemes volt, aki a nemzeti és hazafias hagyományokat progresszív módon képviselte. Ambrus Lajos író a kultúrai hagyomány fogalmát is gondolja végig általa. Megemlíti azt is, hogy alapítója volt a Vas megyei honvédegyletnek, amelyben haláláig buzgólkodott.

Berzsenyi Lénárd a kemenesmagasi temetőben nyugszik, sírhelyét a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság nyilvánította a Nemzeti Sírkert részévé. Lovas huszárok jelenlétében szentelik fel március 15-én 12 órakor azt a márványtáblát, amelyet tiszteletére helyeznek el a Berzsenyi család sírboltján. Avató beszédet mond dr. Kiss László alkotmánybíró, a rendezvény fővédnöke.

 

- A Berzsenyi család - Berzsenyi Judit, Berzsenyi Éva, Berzsenyi Béla - nagyon sok értékes anyagot ajándékozott a kiállítás számára. Például Széchenyi Istvánról és Kossuth Lajosról készített portréit - meséli Sebestyén Zoltán. - Széchenyi nyilván nem ült modellt Berzsenyi Lénárdnak, azt a portrét egy képről másolta, de a saját keze munkája. Láthatók lesznek fotokópiás levelek is. Kölcsön kapjuk egy hétre a csíkvándi gyülekezettől (Veszprém megye) a Mennybemenetel című képét, ami arra példa, hogyan segítették őt az emberek. Mikor Lénárd kegyelmet kapott, és kiszabadult a börtönből, sokáig csak tengette az életét. Ebben az időszakban azért rendeltek tőle képeket, hogy meg tudjon élni. A Mennybemenetel is ilyen megrendelésre készült.

Sebestyén Zoltán azt is elmeséli: Berzsenyi Lénárdék kilencen voltak testvérek. Mind az öt lány evangélikus lelkész felesége lett. Az egyik fiú ügyvéd volt, a másik, Lénárd, katona, ketten otthon maradtak gazdálkodni. A családnak 229 hold földje volt. A börtönből hazatérve Lénárd is gazdálkodni kezdett. A faluban a szülőház helye nem ismeretes. Azt tudják, hol volt egyik gazdálkodó testvérének háza, de már azt is háromszor átépítették...

Berzsenyi Lénárd egy olyan kemenesaljai magyar nemes volt, aki a nemzeti és hazafias hagyományokat progresszív módon képviselte. Ambrus Lajos író a kultúrai hagyomány fogalmát is gondolja végig általa. Megemlíti azt is, hogy alapítója volt a Vas megyei honvédegyletnek, amelyben haláláig buzgólkodott.

Berzsenyi Lénárd a kemenesmagasi temetőben nyugszik, sírhelyét a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság nyilvánította a Nemzeti Sírkert részévé. Lovas huszárok jelenlétében szentelik fel március 15-én 12 órakor azt a márványtáblát, amelyet tiszteletére helyeznek el a Berzsenyi család sírboltján. Avató beszédet mond dr. Kiss László alkotmánybíró, a rendezvény fővédnöke.

 

- A Berzsenyi család - Berzsenyi Judit, Berzsenyi Éva, Berzsenyi Béla - nagyon sok értékes anyagot ajándékozott a kiállítás számára. Például Széchenyi Istvánról és Kossuth Lajosról készített portréit - meséli Sebestyén Zoltán. - Széchenyi nyilván nem ült modellt Berzsenyi Lénárdnak, azt a portrét egy képről másolta, de a saját keze munkája. Láthatók lesznek fotokópiás levelek is. Kölcsön kapjuk egy hétre a csíkvándi gyülekezettől (Veszprém megye) a Mennybemenetel című képét, ami arra példa, hogyan segítették őt az emberek. Mikor Lénárd kegyelmet kapott, és kiszabadult a börtönből, sokáig csak tengette az életét. Ebben az időszakban azért rendeltek tőle képeket, hogy meg tudjon élni. A Mennybemenetel is ilyen megrendelésre készült.

Sebestyén Zoltán azt is elmeséli: Berzsenyi Lénárdék kilencen voltak testvérek. Mind az öt lány evangélikus lelkész felesége lett. Az egyik fiú ügyvéd volt, a másik, Lénárd, katona, ketten otthon maradtak gazdálkodni. A családnak 229 hold földje volt. A börtönből hazatérve Lénárd is gazdálkodni kezdett. A faluban a szülőház helye nem ismeretes. Azt tudják, hol volt egyik gazdálkodó testvérének háza, de már azt is háromszor átépítették...

Berzsenyi Lénárd egy olyan kemenesaljai magyar nemes volt, aki a nemzeti és hazafias hagyományokat progresszív módon képviselte. Ambrus Lajos író a kultúrai hagyomány fogalmát is gondolja végig általa. Megemlíti azt is, hogy alapítója volt a Vas megyei honvédegyletnek, amelyben haláláig buzgólkodott.

Berzsenyi Lénárd a kemenesmagasi temetőben nyugszik, sírhelyét a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság nyilvánította a Nemzeti Sírkert részévé. Lovas huszárok jelenlétében szentelik fel március 15-én 12 órakor azt a márványtáblát, amelyet tiszteletére helyeznek el a Berzsenyi család sírboltján. Avató beszédet mond dr. Kiss László alkotmánybíró, a rendezvény fővédnöke.

 

Sebestyén Zoltán azt is elmeséli: Berzsenyi Lénárdék kilencen voltak testvérek. Mind az öt lány evangélikus lelkész felesége lett. Az egyik fiú ügyvéd volt, a másik, Lénárd, katona, ketten otthon maradtak gazdálkodni. A családnak 229 hold földje volt. A börtönből hazatérve Lénárd is gazdálkodni kezdett. A faluban a szülőház helye nem ismeretes. Azt tudják, hol volt egyik gazdálkodó testvérének háza, de már azt is háromszor átépítették...

Berzsenyi Lénárd egy olyan kemenesaljai magyar nemes volt, aki a nemzeti és hazafias hagyományokat progresszív módon képviselte. Ambrus Lajos író a kultúrai hagyomány fogalmát is gondolja végig általa. Megemlíti azt is, hogy alapítója volt a Vas megyei honvédegyletnek, amelyben haláláig buzgólkodott.

Berzsenyi Lénárd a kemenesmagasi temetőben nyugszik, sírhelyét a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság nyilvánította a Nemzeti Sírkert részévé. Lovas huszárok jelenlétében szentelik fel március 15-én 12 órakor azt a márványtáblát, amelyet tiszteletére helyeznek el a Berzsenyi család sírboltján. Avató beszédet mond dr. Kiss László alkotmánybíró, a rendezvény fővédnöke.

 

Sebestyén Zoltán azt is elmeséli: Berzsenyi Lénárdék kilencen voltak testvérek. Mind az öt lány evangélikus lelkész felesége lett. Az egyik fiú ügyvéd volt, a másik, Lénárd, katona, ketten otthon maradtak gazdálkodni. A családnak 229 hold földje volt. A börtönből hazatérve Lénárd is gazdálkodni kezdett. A faluban a szülőház helye nem ismeretes. Azt tudják, hol volt egyik gazdálkodó testvérének háza, de már azt is háromszor átépítették...

Berzsenyi Lénárd egy olyan kemenesaljai magyar nemes volt, aki a nemzeti és hazafias hagyományokat progresszív módon képviselte. Ambrus Lajos író a kultúrai hagyomány fogalmát is gondolja végig általa. Megemlíti azt is, hogy alapítója volt a Vas megyei honvédegyletnek, amelyben haláláig buzgólkodott.

Berzsenyi Lénárd a kemenesmagasi temetőben nyugszik, sírhelyét a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság nyilvánította a Nemzeti Sírkert részévé. Lovas huszárok jelenlétében szentelik fel március 15-én 12 órakor azt a márványtáblát, amelyet tiszteletére helyeznek el a Berzsenyi család sírboltján. Avató beszédet mond dr. Kiss László alkotmánybíró, a rendezvény fővédnöke.

 

Berzsenyi Lénárd egy olyan kemenesaljai magyar nemes volt, aki a nemzeti és hazafias hagyományokat progresszív módon képviselte. Ambrus Lajos író a kultúrai hagyomány fogalmát is gondolja végig általa. Megemlíti azt is, hogy alapítója volt a Vas megyei honvédegyletnek, amelyben haláláig buzgólkodott.

Berzsenyi Lénárd a kemenesmagasi temetőben nyugszik, sírhelyét a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság nyilvánította a Nemzeti Sírkert részévé. Lovas huszárok jelenlétében szentelik fel március 15-én 12 órakor azt a márványtáblát, amelyet tiszteletére helyeznek el a Berzsenyi család sírboltján. Avató beszédet mond dr. Kiss László alkotmánybíró, a rendezvény fővédnöke.

 

Berzsenyi Lénárd egy olyan kemenesaljai magyar nemes volt, aki a nemzeti és hazafias hagyományokat progresszív módon képviselte. Ambrus Lajos író a kultúrai hagyomány fogalmát is gondolja végig általa. Megemlíti azt is, hogy alapítója volt a Vas megyei honvédegyletnek, amelyben haláláig buzgólkodott.

Berzsenyi Lénárd a kemenesmagasi temetőben nyugszik, sírhelyét a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság nyilvánította a Nemzeti Sírkert részévé. Lovas huszárok jelenlétében szentelik fel március 15-én 12 órakor azt a márványtáblát, amelyet tiszteletére helyeznek el a Berzsenyi család sírboltján. Avató beszédet mond dr. Kiss László alkotmánybíró, a rendezvény fővédnöke.

 

Berzsenyi Lénárd a kemenesmagasi temetőben nyugszik, sírhelyét a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság nyilvánította a Nemzeti Sírkert részévé. Lovas huszárok jelenlétében szentelik fel március 15-én 12 órakor azt a márványtáblát, amelyet tiszteletére helyeznek el a Berzsenyi család sírboltján. Avató beszédet mond dr. Kiss László alkotmánybíró, a rendezvény fővédnöke.

 

Berzsenyi Lénárd a kemenesmagasi temetőben nyugszik, sírhelyét a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság nyilvánította a Nemzeti Sírkert részévé. Lovas huszárok jelenlétében szentelik fel március 15-én 12 órakor azt a márványtáblát, amelyet tiszteletére helyeznek el a Berzsenyi család sírboltján. Avató beszédet mond dr. Kiss László alkotmánybíró, a rendezvény fővédnöke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!