mesél a múlt

2020.04.05. 07:00

Nemesmedves harangszóval

Nemesmedves írott történetét az 1300-as évek elejétől ismerjük. Német nyelvet beszélő lakosainak száma 1910-ben még 358 volt. Mi történt aztán?

Feiszt György

Vas vármegye németújvári járásához tartozó faluja a trianoni határok kijelölése után Magyarországon maradt és a második világháborúig békésen élte életét. Bár a hadtörténelmi kutatások tényszerűen tisztázták, hogy Magyarországon harci cselekmények még 1945. április közepén is voltak, valahol valaki eldöntötte, hogy hazánkban 1945. április 4-én ért véget a második világháború. Ezt a döntést egy párthatározat 1950-ben rögzítette, majd ennek nyomán megjelent a 10. számú törvényerejű rendelet, amely április 4-ét „nemzeti ünneppé” nyilvánította.

A kis Vas megyei falu csak fokozatosan vált a felszabadulási ünnepségek színterévé, de a hermetikusan elzárt határövezetben először csak egy vörös csillaggal díszített szerény obeliszket állítottak.

Tank és harang: II. világháborús emlékpark Nemesmedvesen
Fotó: Szendi Péter

Ennek az obeliszknek a helyére 1970-ben – évforduló ez is: ötven éve – került a most is ott látható T34-es tank, és a falu a „felszabadulás” 25. évfordulója alkalmából megkapta az Országos történelmi emlékhely címet.

Egy újabb kerek évfordulón, tizenöt évvel később, 1985-ben kerültek ide a tizenkilenc magyarországi megye és Budapest kopjafái. Oborzil Edit és Jeney Tibor szobrászművészek a falunak „Ex oriente lux” (keletről jön a fény) feliratú, az ünnepségeken rendszerint megkongatott alumíniumharangot ajándékoztak.

A harangkongatás szertartása a „felszabadulás” tiszteletére készült „dokumentumfilmben” elhangzott legendára alapozódott, amely szerint Tomasics Rudolf helyi lakos a Nemesmedvesre érkező szovjet katonákat óvóhelyéról előmászva „felszabadult az ország!” kiáltással üdvözölte, miközben örömében megkongatta a falu harangját, hogy mindenki mielőbb értesüljön a jó hírről.

Azt azonban már a korabeli filmkritika is szóvá tette, hogy vajon a nemesmedvesi óvóhelyen miként lehettek pontosan tisztában a frontvonalak 1945. április 4-i állapotával.

Nemesmedves lakosságának zömét 1946 tavaszán kitelepítették Németországba, üresen maradt házaikba új telepesek érkeztek, akik rövidesen elköltöztek, így a falu lélekszáma 1990-re hétre csökkent, a legfrissebb népszámlálás pedig 22 főt talált itt.

A régi, 1945 előtti Nemesmedves szellemét napjainkban már csak a temető mohos síremlékei, az első világháborús hősök keresztje és Pieta-szobra, valamint egy kitelepített család adományából emelt második világháborús emlékkápolna őrzi.

Ezek is érdekelhetik