Hallgassa élőben!

Százesztendős a madárgyűrűzés

Kőszegen nyugszik Vönöczky Schenk Jakab. Neve az idén országszerte több helyen is elhangzik. Ő volt az, aki Dánia és Németország után a világon harmadikként Magyarországon meghonosította a madárgyűrűzést. Ez 1908-ban történt.

Madárvonulás. Az egyik leglátványosabb természeti jelenség, amikor nyár vége felé gyülekeznek a fecskék, vagy húznak V-alakban a vadludak.

Merre tartanak? A mai technikai viszonyok között ez nem kérdéses, de az volt hosszú évszázadokon keresztül.   Számos pontos megfigyelést és  téves  következtetést írtak le a történelem folyamán a madarak vonulásáról. Követésükre a madárgyűrűzést alig 100 éve helyezte  tudományos alapokra Hans Christian Cornelius Mortensen dán tanár. Először 1899-ben, seregélyeken alkalmazta. 

Mortensen első kísérletei után, 1903-ban Németországban a Rossitteni Madármegfigyelő Állomáson kezdődtek meg az első nagyobb arányú, szervezett gyűrűzések. Öt évvel később, éppen 100 esztendeje, 1908-ban a világon harmadikként, az 1893-ban alapított, Herman Ottó vezette Királyi Magyar Ornitológiai Központ   a későbbi Madártani Intézet   munkatársai Magyarországon is elkezdték a módszer alkalmazását. 

A madárgyűrűzés jelentőségét Schenk Jakab ismerte fel. Ő 1898-tól volt munkatársa az ornitológiai központnak, és sok hazai szakember aggodalma és támadásai ellenére javasolta Herman Ottónak a módszer hazai bevezetését. Ő  megbízta Schenket a részletek kidolgozásával. Johannes Thienemanntól, a rossitteni madárvárta vezetőjétől kapott mintagyűrűk alapján egy budapesti fémárugyárban legyártatták az első hazai madárjelölő gyűrűket, ötféle méretben. A gyűrűkön lévő fel-irat azonosította a gyűrűt kibocsátó országot, központot, a sorszám pedig a madár egyedi azonosítója volt. Az első gyűrűzött madárfajok a fehér gólya, gémfélék, a dankasirály, a füsti fecske és más, fészken fogható és jelölhető madarak voltak. (Azért ezek, mert a korábbi, ősi fogási eszközök veszélyeztették a madarak testi épségét. A gyűrűzéshez szükséges, biztonságos élve fogási módszereket ezekben az időkben kezdték kidolgozni.) A madárjelöléseket eleinte a központ munkatársai végezték, később  évről évre emelkedő számban  önkéntes és megbízott külső munkatársak is bekapcsolódtak a munkába.

A hazai madárgyűrűzés első évében, 1908-ban összesen 27 madárfaj 1064 példányát jelölték meg Magyarországon a központ munkatársai. 

Az egyre növekvő gyűrűzési eredményekkel párhuzamosan évről évre egyre több megkerülési adat érkezett a központba. A legtöbb közvetlen levelezés útján, ami részben annak köszönhető, hogy Schenk Jakab  a napisajtóban, vadászati, erdészeti, mezőgazdasági és egyéb szakmai és tudományos folyóiratokban közleményeket tett közzé, így sok megtaláló, bejelentő előtt nem voltak ismeretlenek az első megkerülések.    Sok megjelölt madár sorsáról nem levelezés útján, hanem újságokban, elsősorban vadászati folyóiratokban közzétett bejelentés, hirdetés útján értesült. Az 1909. évi madárjelölési jelentésben számol be Schenk Jakab az első, Afrikában megkerült gyűrűzött madárról. Ezt a fehér gólyát fióka korában ő gyűrűzte meg Háromszék megyében (ma Románia), majd évek múlva Dél-Afrikában lelőtték. A  Times magazin 1909 márciusában szenzációként közölt erről cikket Egy magyar gólya Natalban címmel. Ez volt az első  bizonyítékok egyike arra, hogy Magyarországról útra kelt madarak átrepülték az Egyenlítőt.


Grafika: Kelemen Attila

Az Ornitológiai Központ munkájának és szenzációs eredményeinek gyorsan híre ment  szakmai körökben. 1910-ben, Berlinben, az V. Nemzetközi Madártani Kongresszuson az öt szekció egyikének, a madárvonulási szakosztálynak Herman Ottó, az Ornitológiai Központ igazgatója volt az elnöke, jegyzőnek pedig Schenk Jakabot választották, aki a kongresszuson szerepelt a Kísérlet a madárvonulás kutatásában című előadásával. Szintén a kezdeti sikerek elismerése, hogy 1914-ben meglátogatta a Központot Henry Forbes Witherby, a British Birds magazin alapító-szerkesztője, hogy cikket készítsen a mgyarországi madárgyűrűzési módszerekről és eredményekről. Az itteni gyakorlati tapasztalatokat az angliai madárgyűrűzés szervezésében is felhasználták. 

1928-ban, az akkor már Madártani Intézet kísérletügyi igazgatójaként Schenk Jakab iskolai falitérképet szerkesztett az addig összegyűlt megkerülési adatok alapján, Magyarországi madarak vándorútjai címmel. Ez volt a madárgyűrűzés eredményeinek első összefoglaló térképi feldolgozása. Az 1928-ban megalakult Magyar Ornitológusok Szövetségének  díszelnöke Klebelsberg Kunó, ügyvezető elnöke Nagy Jenő volt. A szövetség folyóiratát, a Kócsag-ot Greschik Jenő szerkesztette. A szövetség keretein belül több madárvártát hoztak létre, amelyeken saját gyártású és feliratú gyűrűkkel madárgyűrűzési tevékenység folyt. 

A II. világháború során az értelmetlen pusztítás áldozata lett mindannyi más természeti, emberi és kulturális érték között 1944 decemberében a Madártani Intézet teljes archívuma és gyűjteménye. Pátkai Imre  (19162003) írta le:   Ember magasságú hamu, olvadt üveghalmok fájdalmas látványától megrendülve kezdtük meg februárban az újjáépítés küzdelmes munkáját. Romokat bontva és tömegsírokat ásva, a jobb jövő reményével biztattuk egymást. 

E tragikus eseményt követően, 1945. február 22-én bekövetkezett még egy súlyos csapás a hazai madártanra. Kőszegen szívrohamban elhunyt Vönöczky Schenk Jakab.     

Óverbászon született 1876-ban. Egyetemi tanulmányait Kolozsvárt kezdte, Budapesten fejezte be. Matematikusnak indult, Herman Ottó ösztönzésére került kapcsolatba az ornitológiával. A Madártani Intézetnek 1927-ben helyettes igazgatója, 1933-ban főigazgatója lett. Főleg a madárvonulás kérdéseinek tanulmányozásával szerzett külföldön is elismert nevet.  Természetvédelmi tevékenységének köszönhető a kis-balatoni kócsagtelep megmentése. Élete végén a magyar  sólymászat története, a magyar sólyomnevek foglalkoztatták. 1905-től szerkesztette az Aquila című folyóiratot. Külföldi madártani társulatok választották tiszteletbeli tagukká.
1944-ben a balatonfüredi szívszanatóriumból fiához ment Kőszegre. Élete utolsó néhány hónapját nála töltötte, ott is temették el. 

A háború után Vertse Albert vezetésével újjászerveződött a Madártani Intézet.

Ma mi a helyzet?
2005-ben befejeződött az összes fellelhető hazai madárgyűrűzési adat visszamenőleges számítógépes rögzítése, a százéves adatbank immár egy egységes adatbázisban, digitális formában is elérhető.
Vönöczky Schenk Jakab emléke előtt adózva ma délután 2 órától Kőszegen, a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontban rendezik meg  a magyar madárgyűrűzés centenáriumának  nyitó rendezvényét. A résztvevők negyed négytől a kőszegi temetőben megkoszorúzzák Schenk Jakab és  Chernel István sírját.     (Köszönet a  Magyar Madártani Egyesület Madárgyűrűzési Központ vezetőjének, Karcza Zsoltnak.)


Olvasói fotók vaol.hu
A zivatarfelhők után a szivárvány is megmutatta magát Szombathely egén – fotók
Összegzés / 1 órája
Tragédia a Döröskei-tónál, vaddisznótámadás Szombathelyen, harmadik oltás – Ez történt Vasban
Összegyűjtöttük az elmúlt hét nap legfontosabb vasi történéseit, így, ha valamiről lemaradt volna, azt most pótolhatja.
Gyász
"Nem fogjuk már elgyengült kezed, Nem simogatjuk őszülő fejed, Nem néz ránk aggódó szemed, Marad a csend, mindent köszönünk neked." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerető édesanyánk, nagymamánk, dédink, anyósunk NAGY JÁNOSNÉ szül. Agócs Margit életének 89. évében megpihent. Örök nyugalomra helyezése augusztus 4-én, szerdán, a 9 órai gyászmisét követően, 10 órakor lesz az egyházasrádóci temetőben. Tisztelettel mondunk köszönetet mindazoknak, akik bánatunkban bármely módon velünk éreznek. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. A gyászoló család
"Mikor a testemet már roskadozva vittem, Váratlanul csendesen átölelt az Isten..." Fájó szívvel tudatjuk, hogy NEVÁLOVITS MIKLÓS életének 74. évében hosszú betegség után csendesen elhunyt. Szeretett halottunktól 2021. augusztus 4.-én, szerdán 14.30-kor veszünk végső búcsút a táplánszentkereszti Dózsa György utcai temetőben, előtte 14 órai kezdettel gyászmisét tartunk a Szentkereszti templomban. Köszönjük mindazoknak, akik a temetésen részt vesznek, gyászunkban együttéreznek velünk. Tisztelettel kérjük a temetésen a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló szerettei
"Lecsukott szemmel még látom a lelkét, ki mellettem ül, és nékem mesél... Nem maradt utána más, csak az emlék, örökké szeretlek bárhol legyél." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH GYULA Fa Gyula 53 éves korában elhunyt. Temetése 2021. augusztus 3-án, kedden, a 16 órakor kezdődő szentmise után, 17 órakor lesz a zalabaksai temetőben. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSALA JÁNOSNÉ szül. Völker Erika 82 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. augusztus 6-án, pénteken, 14 órakor lesz a kőszegi temetőben. A gyászoló család
"A halállal csak az élet ér véget, a szeretet nem." Fájó szívvel tudatjuk, hogy ERŐS SÁNDORNÉ szül. Nagy Mária életének 88. évében elhunyt. Örök nyugalomra helyezése 2021. augusztus 03-án, kedden 15 óra 15 perckor kezdődő gyászmisét követően 16 órakor lesz az uraiújfalui temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését! Gyászoló család
"Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre!" Bánatos szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PÁTKAI ANDRÁS életének 58. évében váratlanul itt hagyott bennünket. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2021. augusztus 4-én, szerdán, 11 órakor a Jáki úti temetőben, gyászmise 10 órakor a Szombathely-Szőllős Jézus Szíve-templomban lesz. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését, egy szál virággal búcsúzzanak! Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban osztoznak. Gyászoló család
"Mikor a lelkem roskadozva vittem, Csöndesen és váratlanul Átölelt az Isten." Ady Endre: Az Úr érkezése Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy édesapánk FARKAS JÁNOS életének 75. évében türelemmel viselt, hosszan tartó betegség után csendesen elhunyt. Temetése 2021. augusztus 6-án, pénteken 11 órakor lesz a szombathelyi Jáki úti temetőben. Engesztelő szentmise a temetés napján 9.30-kor a Szombathelyi Szőlősi Jézus Szíve-templomban. Minden külön értesítés helyett. Gyermekei, Eszter és János
"Az élet megy tovább, de a fájdalom elkísér bennünket egy életen át." Fájdalommal emlékezünk BABITS FERENC halálának 3. évfordulóján. Szerető családja
Legyen e pár sor köszönet és hála mindazoknak, akik SZVOBODA JÁNOSNÉ szül. Nagy Mária felejthetetlen halottunkról megemlékeztek és részvétüket nyilvánították. Külön köszönet a Túróczi Zoltán Szeretetotthon munkatársainak odaadó és példamutató gondoskodásukért. Szerető család
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik ILLÉS LAJOS temetésén megjelentek, sírjára a megemlékezés virágait elhelyezték, gyászunkban bármely módon osztoztak. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ÖZV. ÖLHORN FLÓRIÁNNÉ szül.: Clenner Ilona Ica néni életének 97. évében csendesen elhunyt. Búcsúztatása 2021. augusztus 4-én 13.30-kor lesz Szombathelyen a Jáki úti temetőben. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy CZUPI LAJOS életének 82. évében elhunyt. Szeretett halottunktól 2021. július 31-én 15 órakor a karátföldi temetőben veszünk végső búcsút. Gyászmise a temetés napján a nádasdi római katolikus templomban 14 órakor kezdődik. Emléke szívünkben örökké él! A gyászoló család
A gyászoló család ezúton tudatja mindazokkal, akik ismerték, tisztelték, szerették, hogy MÁTYÁS TIBOR életének 72. évében megpihent. Hamvait 2021. július 27-én helyeztettük végső nyugalomra Szombathelyen, a Batthyány-Strattmann urnatemetőben. Bánatos szerettei
"Életünknek egén fénylő csillag voltál, Itt hagytál bennünket, még csak nem is szóltál. Most, hogy már kialudt az az áldott fényed, Pótolhatatlan lesz a Te drága lényed." Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szerető férj, drága édesapa, nagypapa, testvér, rokon és barát DR. HORVÁTH SÁNDOR szülész-nőgyógyász főorvos életének 75. évében örökre megpihent. Lelki üdvéért a gyászmise 2021. augusztus 4-én, szerdán 13.30-kor lesz a Székesegyházban. Utolsó útjára 14.45-kor kísérjük a Jáki úti temetőben. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. A gyászoló család
"... Leszállt az éjszaka. Számomra megállt az idő. Hazahívott az Úr..." Szülőfalum, te kedves Győrvár! Itt hagyom neked hosszú életem történetét és a ragaszkodásomat. Őrizd emlékemet az erdőn, a mezőn, az utcákon, a rendezvényeken és az emberek szívében. Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett nagybátyánk BUZE LÁSZLÓ a Volán nyugdíjasa, az 1956-os Szövetség tagja, a Hazáért és a Szabadságért Érdemrend kitüntetettje életének 94. évében, 2021. július 22-én elhunyt. Temetése 2021. július 31-én, szombaton a 16.30-kor kezdődő gyászmise után lesz, 17 órakor a győrvári alsó temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették, ismerték és tisztelték, hogy szerető édesanyánk TAKÁCS ISTVÁNNÉ szül. Németh Margit életének 88. évében megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. augusztus 4-én, szerdán, a 10 órakor kezdődő gyászmisével lesz Táplánszentkereszten, a Szent Lőrinc-templomban, majd végső nyugalomra helyezzük a Tanács úti temetőben. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló gyermekei és családjaik
"Örök az arcod, nem száll el szavad, minden mosolyod a szívünkben marad…" Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett édesanya és testvér TÓTH JÁNOSNÉ szül. Varga Anna életének 64. évében örökre megpihent. Temetése 2021.augusztus 2-án, hétfőn 14.30-kor lesz a csepregi temetőben. Előtte 13.45-kor gyászmise a csepregi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik gyászunkban bármely módon osztoznak. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy KARDOS LÁSZLÓ életének 73. évében csendesen megpihent. Végső nyugalomra helyezése 2021. július 30-án, pénteken a 10.30 órai gyászmisét követően 11 órakor lesz a rönöki temetőben. Gyászoló család Rönök, Szentgotthárd, Budakeszi
"A múltba visszanézve valami fáj, Valakit keresünk, aki nincs már. Nélküled szomorú az élet, És még most sem hisszük el, Hogy többé nem látunk Téged." Fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa, nagyapa, testvér és rokon MÓRICZ LAJOS életének 83. évében türelemmel viselt betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása augusztus 2-án, hétfőn, a 16.15 órai gyászmisét követően, 17 órakor a vépi temetőben lesz. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az utolsó útjára elkísérik, lelki üdvéért imádkoznak. A gyászoló család
"Távol vagy tőlünk, mégis oly közel, Mert szívünk mélyén rejtettünk el." Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk SULYOK JÓZSEF halálának 1. évfordulóján. Szerető gyermekei, unokái, dédunokái
végzetes szerencsétlenség / 1 órája
Betonoszlopnak ütközött, a helyszínen meghalt egy motoros Egernél
Forma-1 / 3 órája
Meglepetés a Hungaroringen: Esteban Ocon nyerte a Magyar Nagydíjat
Mise / 4 órája
Bemutatkozott a híveknek Kőszeg és Kőszegfalva új plébánosa, dr. Perger Gyula
vaol.hu
siker / 4 órája
Udvardy Panna továbbjutott a kolozsvári tenisztorna selejtezőjében
végzetes szerencsétlenség / 4 órája
Holtan találtak rá a 4 éves kisfiúra a játékai között
Nyitás / 5 órája
Augusztus 6-ától újra fogad turistákat a Dohány utcai zsinagóga