Hallgassa élőben!

Százesztendős a madárgyűrűzés

Kőszegen nyugszik Vönöczky Schenk Jakab. Neve az idén országszerte több helyen is elhangzik. Ő volt az, aki Dánia és Németország után a világon harmadikként Magyarországon meghonosította a madárgyűrűzést. Ez 1908-ban történt.

Madárvonulás. Az egyik leglátványosabb természeti jelenség, amikor nyár vége felé gyülekeznek a fecskék, vagy húznak V-alakban a vadludak.

Merre tartanak? A mai technikai viszonyok között ez nem kérdéses, de az volt hosszú évszázadokon keresztül.   Számos pontos megfigyelést és  téves  következtetést írtak le a történelem folyamán a madarak vonulásáról. Követésükre a madárgyűrűzést alig 100 éve helyezte  tudományos alapokra Hans Christian Cornelius Mortensen dán tanár. Először 1899-ben, seregélyeken alkalmazta. 

Mortensen első kísérletei után, 1903-ban Németországban a Rossitteni Madármegfigyelő Állomáson kezdődtek meg az első nagyobb arányú, szervezett gyűrűzések. Öt évvel később, éppen 100 esztendeje, 1908-ban a világon harmadikként, az 1893-ban alapított, Herman Ottó vezette Királyi Magyar Ornitológiai Központ   a későbbi Madártani Intézet   munkatársai Magyarországon is elkezdték a módszer alkalmazását. 

A madárgyűrűzés jelentőségét Schenk Jakab ismerte fel. Ő 1898-tól volt munkatársa az ornitológiai központnak, és sok hazai szakember aggodalma és támadásai ellenére javasolta Herman Ottónak a módszer hazai bevezetését. Ő  megbízta Schenket a részletek kidolgozásával. Johannes Thienemanntól, a rossitteni madárvárta vezetőjétől kapott mintagyűrűk alapján egy budapesti fémárugyárban legyártatták az első hazai madárjelölő gyűrűket, ötféle méretben. A gyűrűkön lévő fel-irat azonosította a gyűrűt kibocsátó országot, központot, a sorszám pedig a madár egyedi azonosítója volt. Az első gyűrűzött madárfajok a fehér gólya, gémfélék, a dankasirály, a füsti fecske és más, fészken fogható és jelölhető madarak voltak. (Azért ezek, mert a korábbi, ősi fogási eszközök veszélyeztették a madarak testi épségét. A gyűrűzéshez szükséges, biztonságos élve fogási módszereket ezekben az időkben kezdték kidolgozni.) A madárjelöléseket eleinte a központ munkatársai végezték, később  évről évre emelkedő számban  önkéntes és megbízott külső munkatársak is bekapcsolódtak a munkába.

A hazai madárgyűrűzés első évében, 1908-ban összesen 27 madárfaj 1064 példányát jelölték meg Magyarországon a központ munkatársai. 

Az egyre növekvő gyűrűzési eredményekkel párhuzamosan évről évre egyre több megkerülési adat érkezett a központba. A legtöbb közvetlen levelezés útján, ami részben annak köszönhető, hogy Schenk Jakab  a napisajtóban, vadászati, erdészeti, mezőgazdasági és egyéb szakmai és tudományos folyóiratokban közleményeket tett közzé, így sok megtaláló, bejelentő előtt nem voltak ismeretlenek az első megkerülések.    Sok megjelölt madár sorsáról nem levelezés útján, hanem újságokban, elsősorban vadászati folyóiratokban közzétett bejelentés, hirdetés útján értesült. Az 1909. évi madárjelölési jelentésben számol be Schenk Jakab az első, Afrikában megkerült gyűrűzött madárról. Ezt a fehér gólyát fióka korában ő gyűrűzte meg Háromszék megyében (ma Románia), majd évek múlva Dél-Afrikában lelőtték. A  Times magazin 1909 márciusában szenzációként közölt erről cikket Egy magyar gólya Natalban címmel. Ez volt az első  bizonyítékok egyike arra, hogy Magyarországról útra kelt madarak átrepülték az Egyenlítőt.


Grafika: Kelemen Attila

Az Ornitológiai Központ munkájának és szenzációs eredményeinek gyorsan híre ment  szakmai körökben. 1910-ben, Berlinben, az V. Nemzetközi Madártani Kongresszuson az öt szekció egyikének, a madárvonulási szakosztálynak Herman Ottó, az Ornitológiai Központ igazgatója volt az elnöke, jegyzőnek pedig Schenk Jakabot választották, aki a kongresszuson szerepelt a Kísérlet a madárvonulás kutatásában című előadásával. Szintén a kezdeti sikerek elismerése, hogy 1914-ben meglátogatta a Központot Henry Forbes Witherby, a British Birds magazin alapító-szerkesztője, hogy cikket készítsen a mgyarországi madárgyűrűzési módszerekről és eredményekről. Az itteni gyakorlati tapasztalatokat az angliai madárgyűrűzés szervezésében is felhasználták. 

1928-ban, az akkor már Madártani Intézet kísérletügyi igazgatójaként Schenk Jakab iskolai falitérképet szerkesztett az addig összegyűlt megkerülési adatok alapján, Magyarországi madarak vándorútjai címmel. Ez volt a madárgyűrűzés eredményeinek első összefoglaló térképi feldolgozása. Az 1928-ban megalakult Magyar Ornitológusok Szövetségének  díszelnöke Klebelsberg Kunó, ügyvezető elnöke Nagy Jenő volt. A szövetség folyóiratát, a Kócsag-ot Greschik Jenő szerkesztette. A szövetség keretein belül több madárvártát hoztak létre, amelyeken saját gyártású és feliratú gyűrűkkel madárgyűrűzési tevékenység folyt. 

A II. világháború során az értelmetlen pusztítás áldozata lett mindannyi más természeti, emberi és kulturális érték között 1944 decemberében a Madártani Intézet teljes archívuma és gyűjteménye. Pátkai Imre  (19162003) írta le:   Ember magasságú hamu, olvadt üveghalmok fájdalmas látványától megrendülve kezdtük meg februárban az újjáépítés küzdelmes munkáját. Romokat bontva és tömegsírokat ásva, a jobb jövő reményével biztattuk egymást. 

E tragikus eseményt követően, 1945. február 22-én bekövetkezett még egy súlyos csapás a hazai madártanra. Kőszegen szívrohamban elhunyt Vönöczky Schenk Jakab.     

Óverbászon született 1876-ban. Egyetemi tanulmányait Kolozsvárt kezdte, Budapesten fejezte be. Matematikusnak indult, Herman Ottó ösztönzésére került kapcsolatba az ornitológiával. A Madártani Intézetnek 1927-ben helyettes igazgatója, 1933-ban főigazgatója lett. Főleg a madárvonulás kérdéseinek tanulmányozásával szerzett külföldön is elismert nevet.  Természetvédelmi tevékenységének köszönhető a kis-balatoni kócsagtelep megmentése. Élete végén a magyar  sólymászat története, a magyar sólyomnevek foglalkoztatták. 1905-től szerkesztette az Aquila című folyóiratot. Külföldi madártani társulatok választották tiszteletbeli tagukká.
1944-ben a balatonfüredi szívszanatóriumból fiához ment Kőszegre. Élete utolsó néhány hónapját nála töltötte, ott is temették el. 

A háború után Vertse Albert vezetésével újjászerveződött a Madártani Intézet.

Ma mi a helyzet?
2005-ben befejeződött az összes fellelhető hazai madárgyűrűzési adat visszamenőleges számítógépes rögzítése, a százéves adatbank immár egy egységes adatbázisban, digitális formában is elérhető.
Vönöczky Schenk Jakab emléke előtt adózva ma délután 2 órától Kőszegen, a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontban rendezik meg  a magyar madárgyűrűzés centenáriumának  nyitó rendezvényét. A résztvevők negyed négytől a kőszegi temetőben megkoszorúzzák Schenk Jakab és  Chernel István sírját.     (Köszönet a  Magyar Madártani Egyesület Madárgyűrűzési Központ vezetőjének, Karcza Zsoltnak.)


Hirdetés
„A fiatalokat csak a mai kor eszközeivel lehet befogadóvá tenni”

A nap ajánlata

vajon mi lehet a baj?
Aggasztó: sportolás közben esett össze a Harry Potter-filmek sztárja, kórházban kezelik
diakóniai szolgálat / 1 perce
Fülöp Attila: szilárd az állam és egyházak együttműködése a gondoskodáspolitikában
A magyar szociális és gyermekvédelmi intézmények csaknem felét egyházi fenntartású szolgáltatók, intézmények működtetik.
Gyász
Felejthetetlen halottunk DR. GÖDE GYÖRGY búcsúztatását az agostyáni Emlékerdőben, 2021. október 11-én 10.30-kor tartjuk. A temető sajátságos jellege miatt kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZÁSZ KÁROLY BM-nyugdíjas 69 éves korában váratlanul elhunyt. Szeptember 28-án, a 15 órai gyászmisén hamvainak búcsúztatása után, örök nyugalomra helyezzük a vasszécsenyi temetőben. Egyúttal megköszönjük mindenkinek, hogy bánatunkban bármely módon velünk éreznek. A gyászoló család
„Ő már ott van, hol nincs fájdalom, örök álmát őrizze béke és nyugalom." Szomorú szívvel tudatjuk, hogy KESZTI KÁROLYNÉ született Molnár Ilona életének 84. évében elhunyt. Drága halottunk temetése 2021. szeptember 27-én, hétfőn a 13 órai szentmise után, 13.30-kor lesz a vasszentmihályi temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Szerető családja
„Fáradt, gyenge teste megpihenni tért, Hosszú, szép idő volt, amit ő megért. Türelemmel várt az Úr hívó szavára, Most belépett boldogan az örök hazába. Istennek országa legyen a te hazád, Nyugodjál békében drága édesanyánk." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk VARGA LÁSZLÓNÉ szül. Tóth Zsuzsanna életének 86. évében csendesen megpihent. Temetése 2021. szeptember 27-én, hétfőn 14 órakor lesz a sárvári városi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
„Lelked, mint a fehér galamb, csendesen messzire szállt, Hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem talál. De tudjuk, hogy a csillagok közt a legfényesebb Te vagy, Utat mutatsz, mert szívünkben örökre itt maradsz." Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték, szerették, hogy ALBERT ISTVÁN 74 éves korában, hosszan tartó betegségben elhunyt. Örök nyugalomra helyezése szeptember 28-án, kedden 13.30-kor lesz a Jáki úti temetőben. Gyászmise előtte, 12.30-kor, a Szombathely-Szöllős Jézus Szíve-templomban. Tisztelettel mondunk köszönetet mindazoknak, akik bánatunkban együttéreznek velünk. A gyászoló család
„Nem látjátok már soha kezem búcsút intve, A halál legyőzött, nem volt irgalmas. Emlékem azért itt hagyom köztetek, Mindenkitől búcsúzom, Isten veletek." Mély fájdalommal tudatom mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyám SZENTES ISTVÁNNÉ szül. Döbrösi Ilona örökre megpihent. Szerető családja
„Mikor a lelkem roskadozva vittem, Csöndesen és váratlanul Átölelt az Isten." (Ady Endre) Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy KOVÁCSNÉ PÓCZAK ILDIKÓ 52. életévében, hosszas betegség után elhunyt. Temetése 2021. szeptember 28-án, kedden 14 órakor lesz a magyarszombatfai temetőben. Ildi kívánsága szerint, a koszorúra szánt összeget a temetőkapuban elhelyezett urnába helyezzék el, amely a Kercaszomori Református Egyházközség részére lesz adományozva. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették, ismerték, tisztelték, hogy LENGYEL ZOLTÁN Zénó életének 80. évében itt hagyott bennünket. Hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember 27-én, hétfőn 12.30-kor lesz a Sugár úti Atlétikai Centrumban. Végső nyugalomra szűk családi körben helyezzük el. A gyászoló család
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy MOLNÁR ANTAL 79 éves korában elhunyt. Szeretett halottunktól a mai napon, 2021. szeptember 24-én 15 órakor veszünk végső búcsút a merseváti temetőben. Lelki üdvéért a gyászmise előtte, 14 órakor lesz a merseváti katolikus templomban. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik gyászunkban együttérzéssel osztoznak. A szertartást követően kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. Drága emléke szívünkben él! A gyászoló család
„Küzdelmes volt az út, mely most véget ért, fáradt tested megpihenni tért. Végső utadra indulj megnyugodva, szeretetünk elkísér égi otthonodba.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KRAJCZÁR JÓZSEF életének 66. évében elhunyt. Örök nyugalomra helyezése a 2021. szeptember 24-én 11 órakor kezdődő szentmisével egybekötött búcsúztatását követően lesz a rábakethelyi temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló családja, Szentgotthárd, Szombathely, Máriaújfalu
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama és dédmama TÓTH LÁSZLÓNÉ szül. Zsoldos Irén életének 78. évében, 2021. szeptember 17-én csendesen elhunyt. Örök nyugalomra helyezése 2021. szeptember 24-én 14 órakor lesz az őriszentpéteri temetőben. Szerető családja
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. DÉRI LAJOSNÉ született Kercsmár Ida körmendi lakos 95. életévében csendesen elhunyt. Drága halottunk örök nyugalomra helyezése 2021. szeptember 23-án, csütörtökön 14 órakor lesz a körmendi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló családja, Szombathely
„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre." Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TATÁR ZOLTÁN életének 69. évében örökre megpihent. Szeretett halottunk hamvait 2021. szeptember 28-án, kedden 11 órakor helyezzük örök nyugalomra Szombathelyen, a Jáki úti temetőben. A gyászmisét előtte, 10 órakor, a Szőllősi Jézus Szíve-templomban tartjuk. A részvétnyilvánítás mellőzését kérve, köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló családja
Szívünk örök fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a legdrágább férj, a szerető édesapa, nagyapa, após, sógor, rokon és jó barát TAKÁCS ISTVÁN életének 81. évében, hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után, szentségekkel megerősítve csendesen megpihent. Szeretett halottunkért gyászmise 2021. szeptember 24-én, pénteken 13.15-kor, Táplánszentkereszten, a szentkereszti templomban, a temetés azt követően, 14 órakor, a szentkereszti temetőben lesz. Tisztelettel kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. A gyászoló család Táplánszentkereszt, Sárvár, Szombathely Jézus az én reményem.
„Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek, A légzés túl nehéz lett, átölelt és mondta: gyere haza." Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH ERNŐNÉ szül. Molnár Margit 70 éves korában csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni örök nyugalomra helyezése szeptember 24-én, a 13.15 órai gyászmisét követően, 14 órakor lesz a rábahídvégi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló családja
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett nagymamánk, dédink RÓZSAHEGYI ERNŐNÉ szül. Varga Mária életének 96. évében csendesen megpihent. Örök nyugalomra helyezése szeptember 24-én, pénteken, a Ferences-templomban 11 órakor kezdődő gyászmisét követően, 12.15-kor lesz a Jáki úti temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
Emlékezünk PUSKÁS TAMÁS FERENC halálának 1. évfordulóján. Élettársa és fia
„Megtettünk mindent, amit csak lehetett, Utolsó percig fogtuk a kezedet. Szerető férj voltál, legjobb édesapa, Bánatos családnak most az őrangyala. Elhagytál bennünket, akiket szerettél, De egy reményünk van, ami éltet és vezet, Hogy egyszer még találkozunk veled. Mindent köszönünk neked." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szerető férj, édesapa, nagyapa, após, rokon NAGY PÉTER nyugdíjas erdész 75 évesen örökre megpihent. Temetése 2021. szeptember 24-én, pénteken, a 13 óra 15 perckor kezdődő szentmisét követően, 14 órakor lesz a bögöti temetőben. Gyászoló család, Bögöt, Sárvár
„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH LAJOS gencsapáti lakos 80. évében váratlanul itt hagyott bennünket. Szeretett halottunk hamvaitól 2021. szeptember 24-én, pénteken 12.15-kor veszünk búcsút a Jáki úti temetőben. Hamvaitól egy szál virággal búcsúzzunk. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló család
„Küzdöttél, de már nem lehet, A csend ölel át és a szeretet, Csak az hal meg, akit elfelednek, Örökké él, akit szeretnek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy PRÓFUSZ IMRÉNÉ szül. Horváth Rozália életének 84. évében csendesen megpihent. Hamvainak végső nyugalomra helyezése 2021. szeptember 24-én, pénteken 11 órakor, a Jáki úti temetőben, előtte gyászmise, 10 órakor, a Szőllősi Jézus Szíve-templomban lesz. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Emléke szívünkben örökké él. Gyászoló fia, menye, unokája
motorsport / 4 perce
Újabb versenyhétvégére készül Sebestyén Peti a Supersport-világbajnokságon
különleges leletek / 19 perce
A világ legrégebbi kagylógyöngyeit találták meg egy barlangban
Alternatív módszerek / 20 perce
Jelszavak nélkül is használhatják fiókjukat a Microsoft-felhasználók
GreenTech 2021 / 53 perce
Nagy István: az agrárium a legnagyobb szövetségese a teremtett világ megőrzésének
nincs kampányidőszak / 1 órája
Plakáterdő: számíthatnak bírságra? – Ennek próbáltunk utánajárni
VN
kiskunmajsa / 1 órája
Soltész: Szent Gellért püspöknek köszönhető a magyar nemzetet megtartó kereszténység