Hírek

2006.08.15. 02:29

Pr: nem csodafegyver

Körkép (ki) - A választásra készülnek a pártok. Dr. Mankó Máriát, a BDF pr-oktató főiskolai tanárát arról kérdeztük, hogy a politika mennyire használja a pr-t üzeneteinek eljuttatásában.

Mórocz Zsolt

- Milyen célt szolgál a politikai pr?

- A public relations szakterület megnevezését lehet, de nem szokás magyarra fordítani. A politikai public relations mint szakterület legáltalánosabban egyfajta lehetőséget kínál a politikai vezetők, a párttagok, az állampolgárok konstruktív együttműködésére. A politikai életben betöltendő jelentőségét az indokolja, hogy ezek az erők sajátos értelemben és mértékben, de alapvetően elkötelezettek a nyilvánosságnak. A politikai pr - küldetése szerint - folyamatos pozitív üzenetek, ismeretek erősítését szolgálja azzal a céllal, hogy erősítse az állampolgárok hitét és bizalmát a pártok szükségességére, hatékonyságára vonatkozóan. Az üzenetek a programok formájában öltenek testet, s kerülnek nyilvánosságra. A választási harcba kapcsolódók ezekhez igyekeznek megnyerni a választók egyetértését, s a program követését. A bizalom megteremtése és fenntartása mindig hosszú távú politikai-kommunikációs cél. Ha a választások közötti időszakban folyamatosan munkálkodik egy politikai erő a bizalomépítésen, a kampányidőszakban profitál belőle. Elkerülheti azt a benyomást is, hogy a kampányidőszakban a választási harcba beszállók csak a szavazatvadászatban érdekeltek.

- Hogyan lehet a választók érdeklődését felkelteni, fenntartani?

- A politikai pr mint speciális szakterület jelenlétét az a tény indokolja, hogy a politikai szférában is versenyhelyzet van, s versenyelőnyt jelenthet a politikai kommunikációs módszerek és technikák szakszerű alkalmazása. A versenyelőny azoknál lesz, akik hosszú távon teszik mindennapos munkájuk részévé ezt a tudást. A választási harcban részt vevők szempontjából fontos, illetve pr-szempontból is meghatározó, hogy a résznyilvánossági területeket (különböző társadalmi rétegeket, foglalkozásokat, életkorokat, lakóhelyeket) hogyan tudják elérni, meggyőzni. Számukra szerencsés különböző kommunikációs formákat kidolgozni és érvényesíteni. További szempont, hogy a választások előkészítésének folyamatában az úgynevezett törzsszavazókat másképp kell megszólítani, mint a bizonytalanokat. Pr-szempontú elv a mindenkori választási csoportokhoz alkalmazkodó differenciálás, azaz egy csoport-célú pr-stratégia alkalmazása. Az alapot e differenciáláshoz a konkrét politikai erő imázsa (képmása) szolgáltatja. A választókban él egy kép a politikai csoportosulásokhoz kötődően. Ezt az a benyomás-sorozat alakítja, amelyet az illető politikai szervezet prog- ramja és konkrét cselekedetei a környezetre gyakorolnak. Az imázsalakítás hosszú távú, s nem pusztán kampányidőszakra korlátozódó folyamat. Az erre szánt energia a kampányidőszakban térül meg, amikor a programok kapnak kitüntetett szerepet és figyelmet. Ebben a szakaszban a választási program s az azt közvetítő képviselőjelölt gyakorlatilag áruként is felfogható, amelynek eladására törekszik a választási harcba beszálló. Gyakran élnek ilyenkor marketing-kommunikációs eszközökkel (plakátok, szórólapok, egyéb nyomtatott anyagok). Ezeknek az alkalmazásánál azonban nem lenne szabad figyelmen kívül hagyni, hogy tényekkel kell megjelenni a puszta, vagy nem teljesíthető ígéretek helyett. Nem szerencsés, ha a kampány időszakában ígérnek fűt, fát, virágot, csillagos eget, s később nem tarthatják, nem válthatják be őket. Ez ugyanis hitelvesztéshez vezet, s igen nehéz újra építeni, visszaszerezni a szavahihetőség, bizalomteljesség imázsát.

- Akkor most szórólap vagy nagygyűlés, hirdetés vagy lakossági fórum? Van biztos recept?

- A kampány-célok teljesülése az említett hosszú távú alapozás nélkül kétséges. Vagyis: a politikai pr nem egyfajta csodafegyver a finisben, a pr nem fogja megoldani a politikai problémákat, nem fogja helyettesíteni a politikusok felelős tevékenységét. Eszközeivel azonban segítheti a pártpolitikai célok érvényesítését. Ez az eszköztár igen széles, gazdag. Alkalmazása változhat a szerint is, hogy az adott politikai csoportosulás imázsépítési és -fenntartási szakaszban, vagy éppen kampányidőszakban van-e. A politikai erők különleges eszköznek tekintik a tömegkommunikációs eszközöket. A választási harcba beszállók szeretnék elmondani, hallani, olvasni saját véleményüket. A kutatások azt mutatják, hogy az imázsépítés időszakában a nyilvánosság inkább az írásos anyagokat honorálja (amit olvas), mint a hangos beszédet (amit hall), míg a kampány idején ez a preferálási rend megfordul. Ilyenkor kerülhetnek előtérbe a szakmai s egyéb rendezvények, amelyek személyes jellegük miatt hatékonyabbak, s tájékoztatási és tájékozódási fórumok is egyben. Az itt szerzett információk igen értékesek lehetnek a programba építve a bizalomerősítő folyamatban. A szokásos egyirányú kampányolás mellett egyre gyakrabban alkalmazzák a politikai blogot mint pr-eszközt. (A blog online naplót jelent.) Alkalmazásának hatékonyságát azzal magyarázzák, hogy folyamatos interaktív kapcsolatot biztosít a jelöltek és a választók között. Elemzők nagy politikai karriert jósolnak ennek az eszköznek, mert egyszerű, gyors, közvetlen stílusa hitelessé teszi a jelöltet.

A szakember szerint a be nem váltott ígéretek hitelvesztéshez vezetnek

- A public relations szakterület megnevezését lehet, de nem szokás magyarra fordítani. A politikai public relations mint szakterület legáltalánosabban egyfajta lehetőséget kínál a politikai vezetők, a párttagok, az állampolgárok konstruktív együttműködésére. A politikai életben betöltendő jelentőségét az indokolja, hogy ezek az erők sajátos értelemben és mértékben, de alapvetően elkötelezettek a nyilvánosságnak. A politikai pr - küldetése szerint - folyamatos pozitív üzenetek, ismeretek erősítését szolgálja azzal a céllal, hogy erősítse az állampolgárok hitét és bizalmát a pártok szükségességére, hatékonyságára vonatkozóan. Az üzenetek a programok formájában öltenek testet, s kerülnek nyilvánosságra. A választási harcba kapcsolódók ezekhez igyekeznek megnyerni a választók egyetértését, s a program követését. A bizalom megteremtése és fenntartása mindig hosszú távú politikai-kommunikációs cél. Ha a választások közötti időszakban folyamatosan munkálkodik egy politikai erő a bizalomépítésen, a kampányidőszakban profitál belőle. Elkerülheti azt a benyomást is, hogy a kampányidőszakban a választási harcba beszállók csak a szavazatvadászatban érdekeltek.

- Hogyan lehet a választók érdeklődését felkelteni, fenntartani?

- A politikai pr mint speciális szakterület jelenlétét az a tény indokolja, hogy a politikai szférában is versenyhelyzet van, s versenyelőnyt jelenthet a politikai kommunikációs módszerek és technikák szakszerű alkalmazása. A versenyelőny azoknál lesz, akik hosszú távon teszik mindennapos munkájuk részévé ezt a tudást. A választási harcban részt vevők szempontjából fontos, illetve pr-szempontból is meghatározó, hogy a résznyilvánossági területeket (különböző társadalmi rétegeket, foglalkozásokat, életkorokat, lakóhelyeket) hogyan tudják elérni, meggyőzni. Számukra szerencsés különböző kommunikációs formákat kidolgozni és érvényesíteni. További szempont, hogy a választások előkészítésének folyamatában az úgynevezett törzsszavazókat másképp kell megszólítani, mint a bizonytalanokat. Pr-szempontú elv a mindenkori választási csoportokhoz alkalmazkodó differenciálás, azaz egy csoport-célú pr-stratégia alkalmazása. Az alapot e differenciáláshoz a konkrét politikai erő imázsa (képmása) szolgáltatja. A választókban él egy kép a politikai csoportosulásokhoz kötődően. Ezt az a benyomás-sorozat alakítja, amelyet az illető politikai szervezet prog- ramja és konkrét cselekedetei a környezetre gyakorolnak. Az imázsalakítás hosszú távú, s nem pusztán kampányidőszakra korlátozódó folyamat. Az erre szánt energia a kampányidőszakban térül meg, amikor a programok kapnak kitüntetett szerepet és figyelmet. Ebben a szakaszban a választási program s az azt közvetítő képviselőjelölt gyakorlatilag áruként is felfogható, amelynek eladására törekszik a választási harcba beszálló. Gyakran élnek ilyenkor marketing-kommunikációs eszközökkel (plakátok, szórólapok, egyéb nyomtatott anyagok). Ezeknek az alkalmazásánál azonban nem lenne szabad figyelmen kívül hagyni, hogy tényekkel kell megjelenni a puszta, vagy nem teljesíthető ígéretek helyett. Nem szerencsés, ha a kampány időszakában ígérnek fűt, fát, virágot, csillagos eget, s később nem tarthatják, nem válthatják be őket. Ez ugyanis hitelvesztéshez vezet, s igen nehéz újra építeni, visszaszerezni a szavahihetőség, bizalomteljesség imázsát.

- Akkor most szórólap vagy nagygyűlés, hirdetés vagy lakossági fórum? Van biztos recept?

- A kampány-célok teljesülése az említett hosszú távú alapozás nélkül kétséges. Vagyis: a politikai pr nem egyfajta csodafegyver a finisben, a pr nem fogja megoldani a politikai problémákat, nem fogja helyettesíteni a politikusok felelős tevékenységét. Eszközeivel azonban segítheti a pártpolitikai célok érvényesítését. Ez az eszköztár igen széles, gazdag. Alkalmazása változhat a szerint is, hogy az adott politikai csoportosulás imázsépítési és -fenntartási szakaszban, vagy éppen kampányidőszakban van-e. A politikai erők különleges eszköznek tekintik a tömegkommunikációs eszközöket. A választási harcba beszállók szeretnék elmondani, hallani, olvasni saját véleményüket. A kutatások azt mutatják, hogy az imázsépítés időszakában a nyilvánosság inkább az írásos anyagokat honorálja (amit olvas), mint a hangos beszédet (amit hall), míg a kampány idején ez a preferálási rend megfordul. Ilyenkor kerülhetnek előtérbe a szakmai s egyéb rendezvények, amelyek személyes jellegük miatt hatékonyabbak, s tájékoztatási és tájékozódási fórumok is egyben. Az itt szerzett információk igen értékesek lehetnek a programba építve a bizalomerősítő folyamatban. A szokásos egyirányú kampányolás mellett egyre gyakrabban alkalmazzák a politikai blogot mint pr-eszközt. (A blog online naplót jelent.) Alkalmazásának hatékonyságát azzal magyarázzák, hogy folyamatos interaktív kapcsolatot biztosít a jelöltek és a választók között. Elemzők nagy politikai karriert jósolnak ennek az eszköznek, mert egyszerű, gyors, közvetlen stílusa hitelessé teszi a jelöltet.

A szakember szerint a be nem váltott ígéretek hitelvesztéshez vezetnek

- A public relations szakterület megnevezését lehet, de nem szokás magyarra fordítani. A politikai public relations mint szakterület legáltalánosabban egyfajta lehetőséget kínál a politikai vezetők, a párttagok, az állampolgárok konstruktív együttműködésére. A politikai életben betöltendő jelentőségét az indokolja, hogy ezek az erők sajátos értelemben és mértékben, de alapvetően elkötelezettek a nyilvánosságnak. A politikai pr - küldetése szerint - folyamatos pozitív üzenetek, ismeretek erősítését szolgálja azzal a céllal, hogy erősítse az állampolgárok hitét és bizalmát a pártok szükségességére, hatékonyságára vonatkozóan. Az üzenetek a programok formájában öltenek testet, s kerülnek nyilvánosságra. A választási harcba kapcsolódók ezekhez igyekeznek megnyerni a választók egyetértését, s a program követését. A bizalom megteremtése és fenntartása mindig hosszú távú politikai-kommunikációs cél. Ha a választások közötti időszakban folyamatosan munkálkodik egy politikai erő a bizalomépítésen, a kampányidőszakban profitál belőle. Elkerülheti azt a benyomást is, hogy a kampányidőszakban a választási harcba beszállók csak a szavazatvadászatban érdekeltek.

- Hogyan lehet a választók érdeklődését felkelteni, fenntartani?

- A politikai pr mint speciális szakterület jelenlétét az a tény indokolja, hogy a politikai szférában is versenyhelyzet van, s versenyelőnyt jelenthet a politikai kommunikációs módszerek és technikák szakszerű alkalmazása. A versenyelőny azoknál lesz, akik hosszú távon teszik mindennapos munkájuk részévé ezt a tudást. A választási harcban részt vevők szempontjából fontos, illetve pr-szempontból is meghatározó, hogy a résznyilvánossági területeket (különböző társadalmi rétegeket, foglalkozásokat, életkorokat, lakóhelyeket) hogyan tudják elérni, meggyőzni. Számukra szerencsés különböző kommunikációs formákat kidolgozni és érvényesíteni. További szempont, hogy a választások előkészítésének folyamatában az úgynevezett törzsszavazókat másképp kell megszólítani, mint a bizonytalanokat. Pr-szempontú elv a mindenkori választási csoportokhoz alkalmazkodó differenciálás, azaz egy csoport-célú pr-stratégia alkalmazása. Az alapot e differenciáláshoz a konkrét politikai erő imázsa (képmása) szolgáltatja. A választókban él egy kép a politikai csoportosulásokhoz kötődően. Ezt az a benyomás-sorozat alakítja, amelyet az illető politikai szervezet prog- ramja és konkrét cselekedetei a környezetre gyakorolnak. Az imázsalakítás hosszú távú, s nem pusztán kampányidőszakra korlátozódó folyamat. Az erre szánt energia a kampányidőszakban térül meg, amikor a programok kapnak kitüntetett szerepet és figyelmet. Ebben a szakaszban a választási program s az azt közvetítő képviselőjelölt gyakorlatilag áruként is felfogható, amelynek eladására törekszik a választási harcba beszálló. Gyakran élnek ilyenkor marketing-kommunikációs eszközökkel (plakátok, szórólapok, egyéb nyomtatott anyagok). Ezeknek az alkalmazásánál azonban nem lenne szabad figyelmen kívül hagyni, hogy tényekkel kell megjelenni a puszta, vagy nem teljesíthető ígéretek helyett. Nem szerencsés, ha a kampány időszakában ígérnek fűt, fát, virágot, csillagos eget, s később nem tarthatják, nem válthatják be őket. Ez ugyanis hitelvesztéshez vezet, s igen nehéz újra építeni, visszaszerezni a szavahihetőség, bizalomteljesség imázsát.

- Akkor most szórólap vagy nagygyűlés, hirdetés vagy lakossági fórum? Van biztos recept?

- A kampány-célok teljesülése az említett hosszú távú alapozás nélkül kétséges. Vagyis: a politikai pr nem egyfajta csodafegyver a finisben, a pr nem fogja megoldani a politikai problémákat, nem fogja helyettesíteni a politikusok felelős tevékenységét. Eszközeivel azonban segítheti a pártpolitikai célok érvényesítését. Ez az eszköztár igen széles, gazdag. Alkalmazása változhat a szerint is, hogy az adott politikai csoportosulás imázsépítési és -fenntartási szakaszban, vagy éppen kampányidőszakban van-e. A politikai erők különleges eszköznek tekintik a tömegkommunikációs eszközöket. A választási harcba beszállók szeretnék elmondani, hallani, olvasni saját véleményüket. A kutatások azt mutatják, hogy az imázsépítés időszakában a nyilvánosság inkább az írásos anyagokat honorálja (amit olvas), mint a hangos beszédet (amit hall), míg a kampány idején ez a preferálási rend megfordul. Ilyenkor kerülhetnek előtérbe a szakmai s egyéb rendezvények, amelyek személyes jellegük miatt hatékonyabbak, s tájékoztatási és tájékozódási fórumok is egyben. Az itt szerzett információk igen értékesek lehetnek a programba építve a bizalomerősítő folyamatban. A szokásos egyirányú kampányolás mellett egyre gyakrabban alkalmazzák a politikai blogot mint pr-eszközt. (A blog online naplót jelent.) Alkalmazásának hatékonyságát azzal magyarázzák, hogy folyamatos interaktív kapcsolatot biztosít a jelöltek és a választók között. Elemzők nagy politikai karriert jósolnak ennek az eszköznek, mert egyszerű, gyors, közvetlen stílusa hitelessé teszi a jelöltet.

A szakember szerint a be nem váltott ígéretek hitelvesztéshez vezetnek

- Hogyan lehet a választók érdeklődését felkelteni, fenntartani?

- A politikai pr mint speciális szakterület jelenlétét az a tény indokolja, hogy a politikai szférában is versenyhelyzet van, s versenyelőnyt jelenthet a politikai kommunikációs módszerek és technikák szakszerű alkalmazása. A versenyelőny azoknál lesz, akik hosszú távon teszik mindennapos munkájuk részévé ezt a tudást. A választási harcban részt vevők szempontjából fontos, illetve pr-szempontból is meghatározó, hogy a résznyilvánossági területeket (különböző társadalmi rétegeket, foglalkozásokat, életkorokat, lakóhelyeket) hogyan tudják elérni, meggyőzni. Számukra szerencsés különböző kommunikációs formákat kidolgozni és érvényesíteni. További szempont, hogy a választások előkészítésének folyamatában az úgynevezett törzsszavazókat másképp kell megszólítani, mint a bizonytalanokat. Pr-szempontú elv a mindenkori választási csoportokhoz alkalmazkodó differenciálás, azaz egy csoport-célú pr-stratégia alkalmazása. Az alapot e differenciáláshoz a konkrét politikai erő imázsa (képmása) szolgáltatja. A választókban él egy kép a politikai csoportosulásokhoz kötődően. Ezt az a benyomás-sorozat alakítja, amelyet az illető politikai szervezet prog- ramja és konkrét cselekedetei a környezetre gyakorolnak. Az imázsalakítás hosszú távú, s nem pusztán kampányidőszakra korlátozódó folyamat. Az erre szánt energia a kampányidőszakban térül meg, amikor a programok kapnak kitüntetett szerepet és figyelmet. Ebben a szakaszban a választási program s az azt közvetítő képviselőjelölt gyakorlatilag áruként is felfogható, amelynek eladására törekszik a választási harcba beszálló. Gyakran élnek ilyenkor marketing-kommunikációs eszközökkel (plakátok, szórólapok, egyéb nyomtatott anyagok). Ezeknek az alkalmazásánál azonban nem lenne szabad figyelmen kívül hagyni, hogy tényekkel kell megjelenni a puszta, vagy nem teljesíthető ígéretek helyett. Nem szerencsés, ha a kampány időszakában ígérnek fűt, fát, virágot, csillagos eget, s később nem tarthatják, nem válthatják be őket. Ez ugyanis hitelvesztéshez vezet, s igen nehéz újra építeni, visszaszerezni a szavahihetőség, bizalomteljesség imázsát.

- Akkor most szórólap vagy nagygyűlés, hirdetés vagy lakossági fórum? Van biztos recept?

- A kampány-célok teljesülése az említett hosszú távú alapozás nélkül kétséges. Vagyis: a politikai pr nem egyfajta csodafegyver a finisben, a pr nem fogja megoldani a politikai problémákat, nem fogja helyettesíteni a politikusok felelős tevékenységét. Eszközeivel azonban segítheti a pártpolitikai célok érvényesítését. Ez az eszköztár igen széles, gazdag. Alkalmazása változhat a szerint is, hogy az adott politikai csoportosulás imázsépítési és -fenntartási szakaszban, vagy éppen kampányidőszakban van-e. A politikai erők különleges eszköznek tekintik a tömegkommunikációs eszközöket. A választási harcba beszállók szeretnék elmondani, hallani, olvasni saját véleményüket. A kutatások azt mutatják, hogy az imázsépítés időszakában a nyilvánosság inkább az írásos anyagokat honorálja (amit olvas), mint a hangos beszédet (amit hall), míg a kampány idején ez a preferálási rend megfordul. Ilyenkor kerülhetnek előtérbe a szakmai s egyéb rendezvények, amelyek személyes jellegük miatt hatékonyabbak, s tájékoztatási és tájékozódási fórumok is egyben. Az itt szerzett információk igen értékesek lehetnek a programba építve a bizalomerősítő folyamatban. A szokásos egyirányú kampányolás mellett egyre gyakrabban alkalmazzák a politikai blogot mint pr-eszközt. (A blog online naplót jelent.) Alkalmazásának hatékonyságát azzal magyarázzák, hogy folyamatos interaktív kapcsolatot biztosít a jelöltek és a választók között. Elemzők nagy politikai karriert jósolnak ennek az eszköznek, mert egyszerű, gyors, közvetlen stílusa hitelessé teszi a jelöltet.

A szakember szerint a be nem váltott ígéretek hitelvesztéshez vezetnek

- Hogyan lehet a választók érdeklődését felkelteni, fenntartani?

- A politikai pr mint speciális szakterület jelenlétét az a tény indokolja, hogy a politikai szférában is versenyhelyzet van, s versenyelőnyt jelenthet a politikai kommunikációs módszerek és technikák szakszerű alkalmazása. A versenyelőny azoknál lesz, akik hosszú távon teszik mindennapos munkájuk részévé ezt a tudást. A választási harcban részt vevők szempontjából fontos, illetve pr-szempontból is meghatározó, hogy a résznyilvánossági területeket (különböző társadalmi rétegeket, foglalkozásokat, életkorokat, lakóhelyeket) hogyan tudják elérni, meggyőzni. Számukra szerencsés különböző kommunikációs formákat kidolgozni és érvényesíteni. További szempont, hogy a választások előkészítésének folyamatában az úgynevezett törzsszavazókat másképp kell megszólítani, mint a bizonytalanokat. Pr-szempontú elv a mindenkori választási csoportokhoz alkalmazkodó differenciálás, azaz egy csoport-célú pr-stratégia alkalmazása. Az alapot e differenciáláshoz a konkrét politikai erő imázsa (képmása) szolgáltatja. A választókban él egy kép a politikai csoportosulásokhoz kötődően. Ezt az a benyomás-sorozat alakítja, amelyet az illető politikai szervezet prog- ramja és konkrét cselekedetei a környezetre gyakorolnak. Az imázsalakítás hosszú távú, s nem pusztán kampányidőszakra korlátozódó folyamat. Az erre szánt energia a kampányidőszakban térül meg, amikor a programok kapnak kitüntetett szerepet és figyelmet. Ebben a szakaszban a választási program s az azt közvetítő képviselőjelölt gyakorlatilag áruként is felfogható, amelynek eladására törekszik a választási harcba beszálló. Gyakran élnek ilyenkor marketing-kommunikációs eszközökkel (plakátok, szórólapok, egyéb nyomtatott anyagok). Ezeknek az alkalmazásánál azonban nem lenne szabad figyelmen kívül hagyni, hogy tényekkel kell megjelenni a puszta, vagy nem teljesíthető ígéretek helyett. Nem szerencsés, ha a kampány időszakában ígérnek fűt, fát, virágot, csillagos eget, s később nem tarthatják, nem válthatják be őket. Ez ugyanis hitelvesztéshez vezet, s igen nehéz újra építeni, visszaszerezni a szavahihetőség, bizalomteljesség imázsát.

- Akkor most szórólap vagy nagygyűlés, hirdetés vagy lakossági fórum? Van biztos recept?

- A kampány-célok teljesülése az említett hosszú távú alapozás nélkül kétséges. Vagyis: a politikai pr nem egyfajta csodafegyver a finisben, a pr nem fogja megoldani a politikai problémákat, nem fogja helyettesíteni a politikusok felelős tevékenységét. Eszközeivel azonban segítheti a pártpolitikai célok érvényesítését. Ez az eszköztár igen széles, gazdag. Alkalmazása változhat a szerint is, hogy az adott politikai csoportosulás imázsépítési és -fenntartási szakaszban, vagy éppen kampányidőszakban van-e. A politikai erők különleges eszköznek tekintik a tömegkommunikációs eszközöket. A választási harcba beszállók szeretnék elmondani, hallani, olvasni saját véleményüket. A kutatások azt mutatják, hogy az imázsépítés időszakában a nyilvánosság inkább az írásos anyagokat honorálja (amit olvas), mint a hangos beszédet (amit hall), míg a kampány idején ez a preferálási rend megfordul. Ilyenkor kerülhetnek előtérbe a szakmai s egyéb rendezvények, amelyek személyes jellegük miatt hatékonyabbak, s tájékoztatási és tájékozódási fórumok is egyben. Az itt szerzett információk igen értékesek lehetnek a programba építve a bizalomerősítő folyamatban. A szokásos egyirányú kampányolás mellett egyre gyakrabban alkalmazzák a politikai blogot mint pr-eszközt. (A blog online naplót jelent.) Alkalmazásának hatékonyságát azzal magyarázzák, hogy folyamatos interaktív kapcsolatot biztosít a jelöltek és a választók között. Elemzők nagy politikai karriert jósolnak ennek az eszköznek, mert egyszerű, gyors, közvetlen stílusa hitelessé teszi a jelöltet.

A szakember szerint a be nem váltott ígéretek hitelvesztéshez vezetnek

- Hogyan lehet a választók érdeklődését felkelteni, fenntartani?

- A politikai pr mint speciális szakterület jelenlétét az a tény indokolja, hogy a politikai szférában is versenyhelyzet van, s versenyelőnyt jelenthet a politikai kommunikációs módszerek és technikák szakszerű alkalmazása. A versenyelőny azoknál lesz, akik hosszú távon teszik mindennapos munkájuk részévé ezt a tudást. A választási harcban részt vevők szempontjából fontos, illetve pr-szempontból is meghatározó, hogy a résznyilvánossági területeket (különböző társadalmi rétegeket, foglalkozásokat, életkorokat, lakóhelyeket) hogyan tudják elérni, meggyőzni. Számukra szerencsés különböző kommunikációs formákat kidolgozni és érvényesíteni. További szempont, hogy a választások előkészítésének folyamatában az úgynevezett törzsszavazókat másképp kell megszólítani, mint a bizonytalanokat. Pr-szempontú elv a mindenkori választási csoportokhoz alkalmazkodó differenciálás, azaz egy csoport-célú pr-stratégia alkalmazása. Az alapot e differenciáláshoz a konkrét politikai erő imázsa (képmása) szolgáltatja. A választókban él egy kép a politikai csoportosulásokhoz kötődően. Ezt az a benyomás-sorozat alakítja, amelyet az illető politikai szervezet prog- ramja és konkrét cselekedetei a környezetre gyakorolnak. Az imázsalakítás hosszú távú, s nem pusztán kampányidőszakra korlátozódó folyamat. Az erre szánt energia a kampányidőszakban térül meg, amikor a programok kapnak kitüntetett szerepet és figyelmet. Ebben a szakaszban a választási program s az azt közvetítő képviselőjelölt gyakorlatilag áruként is felfogható, amelynek eladására törekszik a választási harcba beszálló. Gyakran élnek ilyenkor marketing-kommunikációs eszközökkel (plakátok, szórólapok, egyéb nyomtatott anyagok). Ezeknek az alkalmazásánál azonban nem lenne szabad figyelmen kívül hagyni, hogy tényekkel kell megjelenni a puszta, vagy nem teljesíthető ígéretek helyett. Nem szerencsés, ha a kampány időszakában ígérnek fűt, fát, virágot, csillagos eget, s később nem tarthatják, nem válthatják be őket. Ez ugyanis hitelvesztéshez vezet, s igen nehéz újra építeni, visszaszerezni a szavahihetőség, bizalomteljesség imázsát.

- Akkor most szórólap vagy nagygyűlés, hirdetés vagy lakossági fórum? Van biztos recept?

- A kampány-célok teljesülése az említett hosszú távú alapozás nélkül kétséges. Vagyis: a politikai pr nem egyfajta csodafegyver a finisben, a pr nem fogja megoldani a politikai problémákat, nem fogja helyettesíteni a politikusok felelős tevékenységét. Eszközeivel azonban segítheti a pártpolitikai célok érvényesítését. Ez az eszköztár igen széles, gazdag. Alkalmazása változhat a szerint is, hogy az adott politikai csoportosulás imázsépítési és -fenntartási szakaszban, vagy éppen kampányidőszakban van-e. A politikai erők különleges eszköznek tekintik a tömegkommunikációs eszközöket. A választási harcba beszállók szeretnék elmondani, hallani, olvasni saját véleményüket. A kutatások azt mutatják, hogy az imázsépítés időszakában a nyilvánosság inkább az írásos anyagokat honorálja (amit olvas), mint a hangos beszédet (amit hall), míg a kampány idején ez a preferálási rend megfordul. Ilyenkor kerülhetnek előtérbe a szakmai s egyéb rendezvények, amelyek személyes jellegük miatt hatékonyabbak, s tájékoztatási és tájékozódási fórumok is egyben. Az itt szerzett információk igen értékesek lehetnek a programba építve a bizalomerősítő folyamatban. A szokásos egyirányú kampányolás mellett egyre gyakrabban alkalmazzák a politikai blogot mint pr-eszközt. (A blog online naplót jelent.) Alkalmazásának hatékonyságát azzal magyarázzák, hogy folyamatos interaktív kapcsolatot biztosít a jelöltek és a választók között. Elemzők nagy politikai karriert jósolnak ennek az eszköznek, mert egyszerű, gyors, közvetlen stílusa hitelessé teszi a jelöltet.

A szakember szerint a be nem váltott ígéretek hitelvesztéshez vezetnek

- Hogyan lehet a választók érdeklődését felkelteni, fenntartani?

- A politikai pr mint speciális szakterület jelenlétét az a tény indokolja, hogy a politikai szférában is versenyhelyzet van, s versenyelőnyt jelenthet a politikai kommunikációs módszerek és technikák szakszerű alkalmazása. A versenyelőny azoknál lesz, akik hosszú távon teszik mindennapos munkájuk részévé ezt a tudást. A választási harcban részt vevők szempontjából fontos, illetve pr-szempontból is meghatározó, hogy a résznyilvánossági területeket (különböző társadalmi rétegeket, foglalkozásokat, életkorokat, lakóhelyeket) hogyan tudják elérni, meggyőzni. Számukra szerencsés különböző kommunikációs formákat kidolgozni és érvényesíteni. További szempont, hogy a választások előkészítésének folyamatában az úgynevezett törzsszavazókat másképp kell megszólítani, mint a bizonytalanokat. Pr-szempontú elv a mindenkori választási csoportokhoz alkalmazkodó differenciálás, azaz egy csoport-célú pr-stratégia alkalmazása. Az alapot e differenciáláshoz a konkrét politikai erő imázsa (képmása) szolgáltatja. A választókban él egy kép a politikai csoportosulásokhoz kötődően. Ezt az a benyomás-sorozat alakítja, amelyet az illető politikai szervezet prog- ramja és konkrét cselekedetei a környezetre gyakorolnak. Az imázsalakítás hosszú távú, s nem pusztán kampányidőszakra korlátozódó folyamat. Az erre szánt energia a kampányidőszakban térül meg, amikor a programok kapnak kitüntetett szerepet és figyelmet. Ebben a szakaszban a választási program s az azt közvetítő képviselőjelölt gyakorlatilag áruként is felfogható, amelynek eladására törekszik a választási harcba beszálló. Gyakran élnek ilyenkor marketing-kommunikációs eszközökkel (plakátok, szórólapok, egyéb nyomtatott anyagok). Ezeknek az alkalmazásánál azonban nem lenne szabad figyelmen kívül hagyni, hogy tényekkel kell megjelenni a puszta, vagy nem teljesíthető ígéretek helyett. Nem szerencsés, ha a kampány időszakában ígérnek fűt, fát, virágot, csillagos eget, s később nem tarthatják, nem válthatják be őket. Ez ugyanis hitelvesztéshez vezet, s igen nehéz újra építeni, visszaszerezni a szavahihetőség, bizalomteljesség imázsát.

- Akkor most szórólap vagy nagygyűlés, hirdetés vagy lakossági fórum? Van biztos recept?

- A kampány-célok teljesülése az említett hosszú távú alapozás nélkül kétséges. Vagyis: a politikai pr nem egyfajta csodafegyver a finisben, a pr nem fogja megoldani a politikai problémákat, nem fogja helyettesíteni a politikusok felelős tevékenységét. Eszközeivel azonban segítheti a pártpolitikai célok érvényesítését. Ez az eszköztár igen széles, gazdag. Alkalmazása változhat a szerint is, hogy az adott politikai csoportosulás imázsépítési és -fenntartási szakaszban, vagy éppen kampányidőszakban van-e. A politikai erők különleges eszköznek tekintik a tömegkommunikációs eszközöket. A választási harcba beszállók szeretnék elmondani, hallani, olvasni saját véleményüket. A kutatások azt mutatják, hogy az imázsépítés időszakában a nyilvánosság inkább az írásos anyagokat honorálja (amit olvas), mint a hangos beszédet (amit hall), míg a kampány idején ez a preferálási rend megfordul. Ilyenkor kerülhetnek előtérbe a szakmai s egyéb rendezvények, amelyek személyes jellegük miatt hatékonyabbak, s tájékoztatási és tájékozódási fórumok is egyben. Az itt szerzett információk igen értékesek lehetnek a programba építve a bizalomerősítő folyamatban. A szokásos egyirányú kampányolás mellett egyre gyakrabban alkalmazzák a politikai blogot mint pr-eszközt. (A blog online naplót jelent.) Alkalmazásának hatékonyságát azzal magyarázzák, hogy folyamatos interaktív kapcsolatot biztosít a jelöltek és a választók között. Elemzők nagy politikai karriert jósolnak ennek az eszköznek, mert egyszerű, gyors, közvetlen stílusa hitelessé teszi a jelöltet.

A szakember szerint a be nem váltott ígéretek hitelvesztéshez vezetnek

- A politikai pr mint speciális szakterület jelenlétét az a tény indokolja, hogy a politikai szférában is versenyhelyzet van, s versenyelőnyt jelenthet a politikai kommunikációs módszerek és technikák szakszerű alkalmazása. A versenyelőny azoknál lesz, akik hosszú távon teszik mindennapos munkájuk részévé ezt a tudást. A választási harcban részt vevők szempontjából fontos, illetve pr-szempontból is meghatározó, hogy a résznyilvánossági területeket (különböző társadalmi rétegeket, foglalkozásokat, életkorokat, lakóhelyeket) hogyan tudják elérni, meggyőzni. Számukra szerencsés különböző kommunikációs formákat kidolgozni és érvényesíteni. További szempont, hogy a választások előkészítésének folyamatában az úgynevezett törzsszavazókat másképp kell megszólítani, mint a bizonytalanokat. Pr-szempontú elv a mindenkori választási csoportokhoz alkalmazkodó differenciálás, azaz egy csoport-célú pr-stratégia alkalmazása. Az alapot e differenciáláshoz a konkrét politikai erő imázsa (képmása) szolgáltatja. A választókban él egy kép a politikai csoportosulásokhoz kötődően. Ezt az a benyomás-sorozat alakítja, amelyet az illető politikai szervezet prog- ramja és konkrét cselekedetei a környezetre gyakorolnak. Az imázsalakítás hosszú távú, s nem pusztán kampányidőszakra korlátozódó folyamat. Az erre szánt energia a kampányidőszakban térül meg, amikor a programok kapnak kitüntetett szerepet és figyelmet. Ebben a szakaszban a választási program s az azt közvetítő képviselőjelölt gyakorlatilag áruként is felfogható, amelynek eladására törekszik a választási harcba beszálló. Gyakran élnek ilyenkor marketing-kommunikációs eszközökkel (plakátok, szórólapok, egyéb nyomtatott anyagok). Ezeknek az alkalmazásánál azonban nem lenne szabad figyelmen kívül hagyni, hogy tényekkel kell megjelenni a puszta, vagy nem teljesíthető ígéretek helyett. Nem szerencsés, ha a kampány időszakában ígérnek fűt, fát, virágot, csillagos eget, s később nem tarthatják, nem válthatják be őket. Ez ugyanis hitelvesztéshez vezet, s igen nehéz újra építeni, visszaszerezni a szavahihetőség, bizalomteljesség imázsát.

- Akkor most szórólap vagy nagygyűlés, hirdetés vagy lakossági fórum? Van biztos recept?

- A kampány-célok teljesülése az említett hosszú távú alapozás nélkül kétséges. Vagyis: a politikai pr nem egyfajta csodafegyver a finisben, a pr nem fogja megoldani a politikai problémákat, nem fogja helyettesíteni a politikusok felelős tevékenységét. Eszközeivel azonban segítheti a pártpolitikai célok érvényesítését. Ez az eszköztár igen széles, gazdag. Alkalmazása változhat a szerint is, hogy az adott politikai csoportosulás imázsépítési és -fenntartási szakaszban, vagy éppen kampányidőszakban van-e. A politikai erők különleges eszköznek tekintik a tömegkommunikációs eszközöket. A választási harcba beszállók szeretnék elmondani, hallani, olvasni saját véleményüket. A kutatások azt mutatják, hogy az imázsépítés időszakában a nyilvánosság inkább az írásos anyagokat honorálja (amit olvas), mint a hangos beszédet (amit hall), míg a kampány idején ez a preferálási rend megfordul. Ilyenkor kerülhetnek előtérbe a szakmai s egyéb rendezvények, amelyek személyes jellegük miatt hatékonyabbak, s tájékoztatási és tájékozódási fórumok is egyben. Az itt szerzett információk igen értékesek lehetnek a programba építve a bizalomerősítő folyamatban. A szokásos egyirányú kampányolás mellett egyre gyakrabban alkalmazzák a politikai blogot mint pr-eszközt. (A blog online naplót jelent.) Alkalmazásának hatékonyságát azzal magyarázzák, hogy folyamatos interaktív kapcsolatot biztosít a jelöltek és a választók között. Elemzők nagy politikai karriert jósolnak ennek az eszköznek, mert egyszerű, gyors, közvetlen stílusa hitelessé teszi a jelöltet.

A szakember szerint a be nem váltott ígéretek hitelvesztéshez vezetnek

- A politikai pr mint speciális szakterület jelenlétét az a tény indokolja, hogy a politikai szférában is versenyhelyzet van, s versenyelőnyt jelenthet a politikai kommunikációs módszerek és technikák szakszerű alkalmazása. A versenyelőny azoknál lesz, akik hosszú távon teszik mindennapos munkájuk részévé ezt a tudást. A választási harcban részt vevők szempontjából fontos, illetve pr-szempontból is meghatározó, hogy a résznyilvánossági területeket (különböző társadalmi rétegeket, foglalkozásokat, életkorokat, lakóhelyeket) hogyan tudják elérni, meggyőzni. Számukra szerencsés különböző kommunikációs formákat kidolgozni és érvényesíteni. További szempont, hogy a választások előkészítésének folyamatában az úgynevezett törzsszavazókat másképp kell megszólítani, mint a bizonytalanokat. Pr-szempontú elv a mindenkori választási csoportokhoz alkalmazkodó differenciálás, azaz egy csoport-célú pr-stratégia alkalmazása. Az alapot e differenciáláshoz a konkrét politikai erő imázsa (képmása) szolgáltatja. A választókban él egy kép a politikai csoportosulásokhoz kötődően. Ezt az a benyomás-sorozat alakítja, amelyet az illető politikai szervezet prog- ramja és konkrét cselekedetei a környezetre gyakorolnak. Az imázsalakítás hosszú távú, s nem pusztán kampányidőszakra korlátozódó folyamat. Az erre szánt energia a kampányidőszakban térül meg, amikor a programok kapnak kitüntetett szerepet és figyelmet. Ebben a szakaszban a választási program s az azt közvetítő képviselőjelölt gyakorlatilag áruként is felfogható, amelynek eladására törekszik a választási harcba beszálló. Gyakran élnek ilyenkor marketing-kommunikációs eszközökkel (plakátok, szórólapok, egyéb nyomtatott anyagok). Ezeknek az alkalmazásánál azonban nem lenne szabad figyelmen kívül hagyni, hogy tényekkel kell megjelenni a puszta, vagy nem teljesíthető ígéretek helyett. Nem szerencsés, ha a kampány időszakában ígérnek fűt, fát, virágot, csillagos eget, s később nem tarthatják, nem válthatják be őket. Ez ugyanis hitelvesztéshez vezet, s igen nehéz újra építeni, visszaszerezni a szavahihetőség, bizalomteljesség imázsát.

- Akkor most szórólap vagy nagygyűlés, hirdetés vagy lakossági fórum? Van biztos recept?

- A kampány-célok teljesülése az említett hosszú távú alapozás nélkül kétséges. Vagyis: a politikai pr nem egyfajta csodafegyver a finisben, a pr nem fogja megoldani a politikai problémákat, nem fogja helyettesíteni a politikusok felelős tevékenységét. Eszközeivel azonban segítheti a pártpolitikai célok érvényesítését. Ez az eszköztár igen széles, gazdag. Alkalmazása változhat a szerint is, hogy az adott politikai csoportosulás imázsépítési és -fenntartási szakaszban, vagy éppen kampányidőszakban van-e. A politikai erők különleges eszköznek tekintik a tömegkommunikációs eszközöket. A választási harcba beszállók szeretnék elmondani, hallani, olvasni saját véleményüket. A kutatások azt mutatják, hogy az imázsépítés időszakában a nyilvánosság inkább az írásos anyagokat honorálja (amit olvas), mint a hangos beszédet (amit hall), míg a kampány idején ez a preferálási rend megfordul. Ilyenkor kerülhetnek előtérbe a szakmai s egyéb rendezvények, amelyek személyes jellegük miatt hatékonyabbak, s tájékoztatási és tájékozódási fórumok is egyben. Az itt szerzett információk igen értékesek lehetnek a programba építve a bizalomerősítő folyamatban. A szokásos egyirányú kampányolás mellett egyre gyakrabban alkalmazzák a politikai blogot mint pr-eszközt. (A blog online naplót jelent.) Alkalmazásának hatékonyságát azzal magyarázzák, hogy folyamatos interaktív kapcsolatot biztosít a jelöltek és a választók között. Elemzők nagy politikai karriert jósolnak ennek az eszköznek, mert egyszerű, gyors, közvetlen stílusa hitelessé teszi a jelöltet.

A szakember szerint a be nem váltott ígéretek hitelvesztéshez vezetnek

- Akkor most szórólap vagy nagygyűlés, hirdetés vagy lakossági fórum? Van biztos recept?

- A kampány-célok teljesülése az említett hosszú távú alapozás nélkül kétséges. Vagyis: a politikai pr nem egyfajta csodafegyver a finisben, a pr nem fogja megoldani a politikai problémákat, nem fogja helyettesíteni a politikusok felelős tevékenységét. Eszközeivel azonban segítheti a pártpolitikai célok érvényesítését. Ez az eszköztár igen széles, gazdag. Alkalmazása változhat a szerint is, hogy az adott politikai csoportosulás imázsépítési és -fenntartási szakaszban, vagy éppen kampányidőszakban van-e. A politikai erők különleges eszköznek tekintik a tömegkommunikációs eszközöket. A választási harcba beszállók szeretnék elmondani, hallani, olvasni saját véleményüket. A kutatások azt mutatják, hogy az imázsépítés időszakában a nyilvánosság inkább az írásos anyagokat honorálja (amit olvas), mint a hangos beszédet (amit hall), míg a kampány idején ez a preferálási rend megfordul. Ilyenkor kerülhetnek előtérbe a szakmai s egyéb rendezvények, amelyek személyes jellegük miatt hatékonyabbak, s tájékoztatási és tájékozódási fórumok is egyben. Az itt szerzett információk igen értékesek lehetnek a programba építve a bizalomerősítő folyamatban. A szokásos egyirányú kampányolás mellett egyre gyakrabban alkalmazzák a politikai blogot mint pr-eszközt. (A blog online naplót jelent.) Alkalmazásának hatékonyságát azzal magyarázzák, hogy folyamatos interaktív kapcsolatot biztosít a jelöltek és a választók között. Elemzők nagy politikai karriert jósolnak ennek az eszköznek, mert egyszerű, gyors, közvetlen stílusa hitelessé teszi a jelöltet.

A szakember szerint a be nem váltott ígéretek hitelvesztéshez vezetnek

- Akkor most szórólap vagy nagygyűlés, hirdetés vagy lakossági fórum? Van biztos recept?

- A kampány-célok teljesülése az említett hosszú távú alapozás nélkül kétséges. Vagyis: a politikai pr nem egyfajta csodafegyver a finisben, a pr nem fogja megoldani a politikai problémákat, nem fogja helyettesíteni a politikusok felelős tevékenységét. Eszközeivel azonban segítheti a pártpolitikai célok érvényesítését. Ez az eszköztár igen széles, gazdag. Alkalmazása változhat a szerint is, hogy az adott politikai csoportosulás imázsépítési és -fenntartási szakaszban, vagy éppen kampányidőszakban van-e. A politikai erők különleges eszköznek tekintik a tömegkommunikációs eszközöket. A választási harcba beszállók szeretnék elmondani, hallani, olvasni saját véleményüket. A kutatások azt mutatják, hogy az imázsépítés időszakában a nyilvánosság inkább az írásos anyagokat honorálja (amit olvas), mint a hangos beszédet (amit hall), míg a kampány idején ez a preferálási rend megfordul. Ilyenkor kerülhetnek előtérbe a szakmai s egyéb rendezvények, amelyek személyes jellegük miatt hatékonyabbak, s tájékoztatási és tájékozódási fórumok is egyben. Az itt szerzett információk igen értékesek lehetnek a programba építve a bizalomerősítő folyamatban. A szokásos egyirányú kampányolás mellett egyre gyakrabban alkalmazzák a politikai blogot mint pr-eszközt. (A blog online naplót jelent.) Alkalmazásának hatékonyságát azzal magyarázzák, hogy folyamatos interaktív kapcsolatot biztosít a jelöltek és a választók között. Elemzők nagy politikai karriert jósolnak ennek az eszköznek, mert egyszerű, gyors, közvetlen stílusa hitelessé teszi a jelöltet.

A szakember szerint a be nem váltott ígéretek hitelvesztéshez vezetnek

- Akkor most szórólap vagy nagygyűlés, hirdetés vagy lakossági fórum? Van biztos recept?

- A kampány-célok teljesülése az említett hosszú távú alapozás nélkül kétséges. Vagyis: a politikai pr nem egyfajta csodafegyver a finisben, a pr nem fogja megoldani a politikai problémákat, nem fogja helyettesíteni a politikusok felelős tevékenységét. Eszközeivel azonban segítheti a pártpolitikai célok érvényesítését. Ez az eszköztár igen széles, gazdag. Alkalmazása változhat a szerint is, hogy az adott politikai csoportosulás imázsépítési és -fenntartási szakaszban, vagy éppen kampányidőszakban van-e. A politikai erők különleges eszköznek tekintik a tömegkommunikációs eszközöket. A választási harcba beszállók szeretnék elmondani, hallani, olvasni saját véleményüket. A kutatások azt mutatják, hogy az imázsépítés időszakában a nyilvánosság inkább az írásos anyagokat honorálja (amit olvas), mint a hangos beszédet (amit hall), míg a kampány idején ez a preferálási rend megfordul. Ilyenkor kerülhetnek előtérbe a szakmai s egyéb rendezvények, amelyek személyes jellegük miatt hatékonyabbak, s tájékoztatási és tájékozódási fórumok is egyben. Az itt szerzett információk igen értékesek lehetnek a programba építve a bizalomerősítő folyamatban. A szokásos egyirányú kampányolás mellett egyre gyakrabban alkalmazzák a politikai blogot mint pr-eszközt. (A blog online naplót jelent.) Alkalmazásának hatékonyságát azzal magyarázzák, hogy folyamatos interaktív kapcsolatot biztosít a jelöltek és a választók között. Elemzők nagy politikai karriert jósolnak ennek az eszköznek, mert egyszerű, gyors, közvetlen stílusa hitelessé teszi a jelöltet.

A szakember szerint a be nem váltott ígéretek hitelvesztéshez vezetnek

- Akkor most szórólap vagy nagygyűlés, hirdetés vagy lakossági fórum? Van biztos recept?

- A kampány-célok teljesülése az említett hosszú távú alapozás nélkül kétséges. Vagyis: a politikai pr nem egyfajta csodafegyver a finisben, a pr nem fogja megoldani a politikai problémákat, nem fogja helyettesíteni a politikusok felelős tevékenységét. Eszközeivel azonban segítheti a pártpolitikai célok érvényesítését. Ez az eszköztár igen széles, gazdag. Alkalmazása változhat a szerint is, hogy az adott politikai csoportosulás imázsépítési és -fenntartási szakaszban, vagy éppen kampányidőszakban van-e. A politikai erők különleges eszköznek tekintik a tömegkommunikációs eszközöket. A választási harcba beszállók szeretnék elmondani, hallani, olvasni saját véleményüket. A kutatások azt mutatják, hogy az imázsépítés időszakában a nyilvánosság inkább az írásos anyagokat honorálja (amit olvas), mint a hangos beszédet (amit hall), míg a kampány idején ez a preferálási rend megfordul. Ilyenkor kerülhetnek előtérbe a szakmai s egyéb rendezvények, amelyek személyes jellegük miatt hatékonyabbak, s tájékoztatási és tájékozódási fórumok is egyben. Az itt szerzett információk igen értékesek lehetnek a programba építve a bizalomerősítő folyamatban. A szokásos egyirányú kampányolás mellett egyre gyakrabban alkalmazzák a politikai blogot mint pr-eszközt. (A blog online naplót jelent.) Alkalmazásának hatékonyságát azzal magyarázzák, hogy folyamatos interaktív kapcsolatot biztosít a jelöltek és a választók között. Elemzők nagy politikai karriert jósolnak ennek az eszköznek, mert egyszerű, gyors, közvetlen stílusa hitelessé teszi a jelöltet.

A szakember szerint a be nem váltott ígéretek hitelvesztéshez vezetnek

- A kampány-célok teljesülése az említett hosszú távú alapozás nélkül kétséges. Vagyis: a politikai pr nem egyfajta csodafegyver a finisben, a pr nem fogja megoldani a politikai problémákat, nem fogja helyettesíteni a politikusok felelős tevékenységét. Eszközeivel azonban segítheti a pártpolitikai célok érvényesítését. Ez az eszköztár igen széles, gazdag. Alkalmazása változhat a szerint is, hogy az adott politikai csoportosulás imázsépítési és -fenntartási szakaszban, vagy éppen kampányidőszakban van-e. A politikai erők különleges eszköznek tekintik a tömegkommunikációs eszközöket. A választási harcba beszállók szeretnék elmondani, hallani, olvasni saját véleményüket. A kutatások azt mutatják, hogy az imázsépítés időszakában a nyilvánosság inkább az írásos anyagokat honorálja (amit olvas), mint a hangos beszédet (amit hall), míg a kampány idején ez a preferálási rend megfordul. Ilyenkor kerülhetnek előtérbe a szakmai s egyéb rendezvények, amelyek személyes jellegük miatt hatékonyabbak, s tájékoztatási és tájékozódási fórumok is egyben. Az itt szerzett információk igen értékesek lehetnek a programba építve a bizalomerősítő folyamatban. A szokásos egyirányú kampányolás mellett egyre gyakrabban alkalmazzák a politikai blogot mint pr-eszközt. (A blog online naplót jelent.) Alkalmazásának hatékonyságát azzal magyarázzák, hogy folyamatos interaktív kapcsolatot biztosít a jelöltek és a választók között. Elemzők nagy politikai karriert jósolnak ennek az eszköznek, mert egyszerű, gyors, közvetlen stílusa hitelessé teszi a jelöltet.

A szakember szerint a be nem váltott ígéretek hitelvesztéshez vezetnek

- A kampány-célok teljesülése az említett hosszú távú alapozás nélkül kétséges. Vagyis: a politikai pr nem egyfajta csodafegyver a finisben, a pr nem fogja megoldani a politikai problémákat, nem fogja helyettesíteni a politikusok felelős tevékenységét. Eszközeivel azonban segítheti a pártpolitikai célok érvényesítését. Ez az eszköztár igen széles, gazdag. Alkalmazása változhat a szerint is, hogy az adott politikai csoportosulás imázsépítési és -fenntartási szakaszban, vagy éppen kampányidőszakban van-e. A politikai erők különleges eszköznek tekintik a tömegkommunikációs eszközöket. A választási harcba beszállók szeretnék elmondani, hallani, olvasni saját véleményüket. A kutatások azt mutatják, hogy az imázsépítés időszakában a nyilvánosság inkább az írásos anyagokat honorálja (amit olvas), mint a hangos beszédet (amit hall), míg a kampány idején ez a preferálási rend megfordul. Ilyenkor kerülhetnek előtérbe a szakmai s egyéb rendezvények, amelyek személyes jellegük miatt hatékonyabbak, s tájékoztatási és tájékozódási fórumok is egyben. Az itt szerzett információk igen értékesek lehetnek a programba építve a bizalomerősítő folyamatban. A szokásos egyirányú kampányolás mellett egyre gyakrabban alkalmazzák a politikai blogot mint pr-eszközt. (A blog online naplót jelent.) Alkalmazásának hatékonyságát azzal magyarázzák, hogy folyamatos interaktív kapcsolatot biztosít a jelöltek és a választók között. Elemzők nagy politikai karriert jósolnak ennek az eszköznek, mert egyszerű, gyors, közvetlen stílusa hitelessé teszi a jelöltet.

A szakember szerint a be nem váltott ígéretek hitelvesztéshez vezetnek

A szakember szerint a be nem váltott ígéretek hitelvesztéshez vezetnek

A szakember szerint a be nem váltott ígéretek hitelvesztéshez vezetnek

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!