Hírek

2006.08.26. 02:29

Út, vasút, energia

Szombathely, Eisenstadt - Szombathely és Burgenland együttműködéséről tárgyalt a megyeszékhely vezetőivel a burgenlandi tartományfőnök, akit a megbeszélések eredményéről kérdeztünk.

Mórocz Zsolt

- Először érkeztem hivatalos látogatásra Szombathelyre, mondta Hans Niessl burgenlandi tartományfőnök. - Magánemberként már többször is megfordultam a városban. Így érzékeltem azt a fejlődést, ami az elmúlt időszakban végbement Szombathelyen. Dr. Ipkovich György polgármesterrel folytatott megbeszélések során kiderült, hogy a város vezetése további fejlesztéseket tervez, s ezek között lesznek közös feladataink is. Úgy gondolom, hogy mind Szombathellyel, mind pedig a megyével va- ló együttműködésben van- nak kiaknázatlan lehetősé-gek. Ezek kihasználása hozzájárulhat ahhoz, hogy Közép-Európa jól működő eurégiója legyünk.

- Milyen eszközök állnak ehhez rendelkezésre?

- A legfontosabb az Európai Unió határon átnyúló fejlesztéseket támogató Interreg programja. Ennek támogatásával 2001 óta 107 közös projektet valósítottunk meg 20,6 millió euró értékben. 2007 és 2013 között az Európai Unió a korábbiaknál több támogatást nyújt a határokon átívelő programok megvalósítására. Ez azt jelenti, hogy 33,3 millió euró áll ilyen forrásból Burgenland rendelkezésére. Ennek jegyében tekintettük át Szombathely polgármesterével, valamint a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökével, melyek lennének azok a kiemelt projektek, amelyek megvalósításában együtt tudunk működni.

- Mely területek kapnak kiemelt figyelmet?

- Az egyik az infrastruktúra fejlesztése: utak, vasutak építése. Úgy gondolom, ez alapozhatja meg a térség gazdasága jövőbeni fejlesztését. A másik pedig a megújuló energiák hasznosítása. Ezt indokolják az energiaellátásban az elmúlt időszakban tapasztalható nemzetközi problémák. A magas olajár, a földgázellátásban mutatkozó bizonytalanságok mind arra ösztönöznek bennünket, minél jobban használjuk ki saját erőforrásainkat. Burgenland már korábban lépett ebben az ügyben, amit mutat, hogy az elektromos energia 60-70 százaléka megújuló - szél, illetve biomassza - energiából származik. Ebből kiindulva szeretnénk, ha az eurégióban is nagyobb teret nyerne a megújuló energia hasznosítása, s csökkenne a régió kiszolgáltatottsága az energiaellátásban. Ezért közösen kívánunk pályázni uniós támogatásra ilyen projektek meg- valósítására.

- A közlekedésben milyen projektek jöttek szóba?

- Prioritásként kezeljük a Szombathely-Oberwart közötti vasút építését. Ez a közút mellett új összeköttetést teremtene a két város között. Ezzel párhuzamosan tervezzük a Szombathely-Kőszeg-Oberpullendorf vasúti összeköttetés visszaállítását is. Ezek finanszírozása megoldható lenne a határon átnyúló projektek finanszírozására szolgáló keretből. Ehhez előbb megvalósíthatósági, illetve hatástanulmányra, valamint forgalmi igények felmérésére van szükség.

- Hol tartanak a burgenlandi közúti fejlesztések? Mikor érik el a gyorsforgalmi utak a magyar határt?

- Szombathely és Oberwart összeköttetésében fontos, hogy a schachendorfi elkerülő út már épül, s 2008-ra készül el. Az S31-es gyorsforgalmi út Rattersdorf-Kőszegnél lépi majd át a határt. Ez várhatóan 2010-re épül majd ki. Az A2-es autópályától a rábafüzesi határátkelőig vezető út építésénél nagy problémák vannak. Mi poltikusok tisztában vagyunk vele, hogy erre nagy szükség lenne, ám itt polgári szerveződések jelentős ellenállást fejtenek ki a beruházás ellen. Reményeim szerint ennek ellenére 2012-re ez is megvalósítható lesz.

- Az elmúlt időszakban nagy nyilvánosságot kapott a Rába habzása. Milyen intézkedéseket tett a tartomány ennek megszüntetésére?

- Álláspontunk egyértelmű: Burgenlandnak nem áll érdekében semmiféle víz szennyezése. Kiemelt kérdésként kezeljük a környezet és a természet védelmét, amit mutat, hogy a határ menti térségben három nemzeti park is van. A Rába habzásának két kiváltó oka van. Az egyik az, hogy egy létesítmény, amely egy mélyfúrású kútból nagy sótartalmú vizet nyer, azt a hasznosítás után a folyóba engedi. Ezért panasszal éltünk, s kérték a stájer tartományt, hogy a vízhasználat ilyen módon történő enge- délyét vonja vissza, és kötelezzék az üzemeltetőt arra, hogy a felhasznált vizet saj-tolja vissza oda, ahonnan kivették. Megvizsgáltattuk a bőrgyárak szennyvizét is. Ezt követően a vízfelügyeleti hatóság meghatározta a külön-féle anyagok kibocsátási ér- tékeit. Folyamatban vannak azok a fejlesztések, amelyek alapján ezek a létesítmények képesek lesznek az előírásoknak megfelelni. Ezek betartását a hatóság folyamatosan ellenőrzi.

- A másik, a magyar közvéleményt ugyancsak borzoló eset a határ mellett, osztrák oldalra tervezett hulla- dékégető építése. Mi ezzel kapcsolatban a tartomány álláspontja?

- Itt egy átgondolt tervről van szó: hulladékból hő- és villamos energia előállítása. A hasznosságát aligha lehet vitatni. Ez azonban egyelőre terv, nincs döntés a megva- lósításról. Az esetleges beru-házást megelőzi majd egy részletes, a lehetséges következményeket feltáró hatástanulmány elkészítése. Ez tartalmazza majd a hatóságok szakvéleményét, a települések, civil szervezetek és a polgárok álláspontját is.

- Milyen eszközök állnak ehhez rendelkezésre?

- A legfontosabb az Európai Unió határon átnyúló fejlesztéseket támogató Interreg programja. Ennek támogatásával 2001 óta 107 közös projektet valósítottunk meg 20,6 millió euró értékben. 2007 és 2013 között az Európai Unió a korábbiaknál több támogatást nyújt a határokon átívelő programok megvalósítására. Ez azt jelenti, hogy 33,3 millió euró áll ilyen forrásból Burgenland rendelkezésére. Ennek jegyében tekintettük át Szombathely polgármesterével, valamint a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökével, melyek lennének azok a kiemelt projektek, amelyek megvalósításában együtt tudunk működni.

- Mely területek kapnak kiemelt figyelmet?

- Az egyik az infrastruktúra fejlesztése: utak, vasutak építése. Úgy gondolom, ez alapozhatja meg a térség gazdasága jövőbeni fejlesztését. A másik pedig a megújuló energiák hasznosítása. Ezt indokolják az energiaellátásban az elmúlt időszakban tapasztalható nemzetközi problémák. A magas olajár, a földgázellátásban mutatkozó bizonytalanságok mind arra ösztönöznek bennünket, minél jobban használjuk ki saját erőforrásainkat. Burgenland már korábban lépett ebben az ügyben, amit mutat, hogy az elektromos energia 60-70 százaléka megújuló - szél, illetve biomassza - energiából származik. Ebből kiindulva szeretnénk, ha az eurégióban is nagyobb teret nyerne a megújuló energia hasznosítása, s csökkenne a régió kiszolgáltatottsága az energiaellátásban. Ezért közösen kívánunk pályázni uniós támogatásra ilyen projektek meg- valósítására.

- A közlekedésben milyen projektek jöttek szóba?

- Prioritásként kezeljük a Szombathely-Oberwart közötti vasút építését. Ez a közút mellett új összeköttetést teremtene a két város között. Ezzel párhuzamosan tervezzük a Szombathely-Kőszeg-Oberpullendorf vasúti összeköttetés visszaállítását is. Ezek finanszírozása megoldható lenne a határon átnyúló projektek finanszírozására szolgáló keretből. Ehhez előbb megvalósíthatósági, illetve hatástanulmányra, valamint forgalmi igények felmérésére van szükség.

- Hol tartanak a burgenlandi közúti fejlesztések? Mikor érik el a gyorsforgalmi utak a magyar határt?

- Szombathely és Oberwart összeköttetésében fontos, hogy a schachendorfi elkerülő út már épül, s 2008-ra készül el. Az S31-es gyorsforgalmi út Rattersdorf-Kőszegnél lépi majd át a határt. Ez várhatóan 2010-re épül majd ki. Az A2-es autópályától a rábafüzesi határátkelőig vezető út építésénél nagy problémák vannak. Mi poltikusok tisztában vagyunk vele, hogy erre nagy szükség lenne, ám itt polgári szerveződések jelentős ellenállást fejtenek ki a beruházás ellen. Reményeim szerint ennek ellenére 2012-re ez is megvalósítható lesz.

- Az elmúlt időszakban nagy nyilvánosságot kapott a Rába habzása. Milyen intézkedéseket tett a tartomány ennek megszüntetésére?

- Álláspontunk egyértelmű: Burgenlandnak nem áll érdekében semmiféle víz szennyezése. Kiemelt kérdésként kezeljük a környezet és a természet védelmét, amit mutat, hogy a határ menti térségben három nemzeti park is van. A Rába habzásának két kiváltó oka van. Az egyik az, hogy egy létesítmény, amely egy mélyfúrású kútból nagy sótartalmú vizet nyer, azt a hasznosítás után a folyóba engedi. Ezért panasszal éltünk, s kérték a stájer tartományt, hogy a vízhasználat ilyen módon történő enge- délyét vonja vissza, és kötelezzék az üzemeltetőt arra, hogy a felhasznált vizet saj-tolja vissza oda, ahonnan kivették. Megvizsgáltattuk a bőrgyárak szennyvizét is. Ezt követően a vízfelügyeleti hatóság meghatározta a külön-féle anyagok kibocsátási ér- tékeit. Folyamatban vannak azok a fejlesztések, amelyek alapján ezek a létesítmények képesek lesznek az előírásoknak megfelelni. Ezek betartását a hatóság folyamatosan ellenőrzi.

- A másik, a magyar közvéleményt ugyancsak borzoló eset a határ mellett, osztrák oldalra tervezett hulla- dékégető építése. Mi ezzel kapcsolatban a tartomány álláspontja?

- Itt egy átgondolt tervről van szó: hulladékból hő- és villamos energia előállítása. A hasznosságát aligha lehet vitatni. Ez azonban egyelőre terv, nincs döntés a megva- lósításról. Az esetleges beru-házást megelőzi majd egy részletes, a lehetséges következményeket feltáró hatástanulmány elkészítése. Ez tartalmazza majd a hatóságok szakvéleményét, a települések, civil szervezetek és a polgárok álláspontját is.

- Milyen eszközök állnak ehhez rendelkezésre?

- A legfontosabb az Európai Unió határon átnyúló fejlesztéseket támogató Interreg programja. Ennek támogatásával 2001 óta 107 közös projektet valósítottunk meg 20,6 millió euró értékben. 2007 és 2013 között az Európai Unió a korábbiaknál több támogatást nyújt a határokon átívelő programok megvalósítására. Ez azt jelenti, hogy 33,3 millió euró áll ilyen forrásból Burgenland rendelkezésére. Ennek jegyében tekintettük át Szombathely polgármesterével, valamint a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökével, melyek lennének azok a kiemelt projektek, amelyek megvalósításában együtt tudunk működni.

- Mely területek kapnak kiemelt figyelmet?

- Az egyik az infrastruktúra fejlesztése: utak, vasutak építése. Úgy gondolom, ez alapozhatja meg a térség gazdasága jövőbeni fejlesztését. A másik pedig a megújuló energiák hasznosítása. Ezt indokolják az energiaellátásban az elmúlt időszakban tapasztalható nemzetközi problémák. A magas olajár, a földgázellátásban mutatkozó bizonytalanságok mind arra ösztönöznek bennünket, minél jobban használjuk ki saját erőforrásainkat. Burgenland már korábban lépett ebben az ügyben, amit mutat, hogy az elektromos energia 60-70 százaléka megújuló - szél, illetve biomassza - energiából származik. Ebből kiindulva szeretnénk, ha az eurégióban is nagyobb teret nyerne a megújuló energia hasznosítása, s csökkenne a régió kiszolgáltatottsága az energiaellátásban. Ezért közösen kívánunk pályázni uniós támogatásra ilyen projektek meg- valósítására.

- A közlekedésben milyen projektek jöttek szóba?

- Prioritásként kezeljük a Szombathely-Oberwart közötti vasút építését. Ez a közút mellett új összeköttetést teremtene a két város között. Ezzel párhuzamosan tervezzük a Szombathely-Kőszeg-Oberpullendorf vasúti összeköttetés visszaállítását is. Ezek finanszírozása megoldható lenne a határon átnyúló projektek finanszírozására szolgáló keretből. Ehhez előbb megvalósíthatósági, illetve hatástanulmányra, valamint forgalmi igények felmérésére van szükség.

- Hol tartanak a burgenlandi közúti fejlesztések? Mikor érik el a gyorsforgalmi utak a magyar határt?

- Szombathely és Oberwart összeköttetésében fontos, hogy a schachendorfi elkerülő út már épül, s 2008-ra készül el. Az S31-es gyorsforgalmi út Rattersdorf-Kőszegnél lépi majd át a határt. Ez várhatóan 2010-re épül majd ki. Az A2-es autópályától a rábafüzesi határátkelőig vezető út építésénél nagy problémák vannak. Mi poltikusok tisztában vagyunk vele, hogy erre nagy szükség lenne, ám itt polgári szerveződések jelentős ellenállást fejtenek ki a beruházás ellen. Reményeim szerint ennek ellenére 2012-re ez is megvalósítható lesz.

- Az elmúlt időszakban nagy nyilvánosságot kapott a Rába habzása. Milyen intézkedéseket tett a tartomány ennek megszüntetésére?

- Álláspontunk egyértelmű: Burgenlandnak nem áll érdekében semmiféle víz szennyezése. Kiemelt kérdésként kezeljük a környezet és a természet védelmét, amit mutat, hogy a határ menti térségben három nemzeti park is van. A Rába habzásának két kiváltó oka van. Az egyik az, hogy egy létesítmény, amely egy mélyfúrású kútból nagy sótartalmú vizet nyer, azt a hasznosítás után a folyóba engedi. Ezért panasszal éltünk, s kérték a stájer tartományt, hogy a vízhasználat ilyen módon történő enge- délyét vonja vissza, és kötelezzék az üzemeltetőt arra, hogy a felhasznált vizet saj-tolja vissza oda, ahonnan kivették. Megvizsgáltattuk a bőrgyárak szennyvizét is. Ezt követően a vízfelügyeleti hatóság meghatározta a külön-féle anyagok kibocsátási ér- tékeit. Folyamatban vannak azok a fejlesztések, amelyek alapján ezek a létesítmények képesek lesznek az előírásoknak megfelelni. Ezek betartását a hatóság folyamatosan ellenőrzi.

- A másik, a magyar közvéleményt ugyancsak borzoló eset a határ mellett, osztrák oldalra tervezett hulla- dékégető építése. Mi ezzel kapcsolatban a tartomány álláspontja?

- Itt egy átgondolt tervről van szó: hulladékból hő- és villamos energia előállítása. A hasznosságát aligha lehet vitatni. Ez azonban egyelőre terv, nincs döntés a megva- lósításról. Az esetleges beru-házást megelőzi majd egy részletes, a lehetséges következményeket feltáró hatástanulmány elkészítése. Ez tartalmazza majd a hatóságok szakvéleményét, a települések, civil szervezetek és a polgárok álláspontját is.

- Milyen eszközök állnak ehhez rendelkezésre?

- A legfontosabb az Európai Unió határon átnyúló fejlesztéseket támogató Interreg programja. Ennek támogatásával 2001 óta 107 közös projektet valósítottunk meg 20,6 millió euró értékben. 2007 és 2013 között az Európai Unió a korábbiaknál több támogatást nyújt a határokon átívelő programok megvalósítására. Ez azt jelenti, hogy 33,3 millió euró áll ilyen forrásból Burgenland rendelkezésére. Ennek jegyében tekintettük át Szombathely polgármesterével, valamint a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökével, melyek lennének azok a kiemelt projektek, amelyek megvalósításában együtt tudunk működni.

- Mely területek kapnak kiemelt figyelmet?

- Az egyik az infrastruktúra fejlesztése: utak, vasutak építése. Úgy gondolom, ez alapozhatja meg a térség gazdasága jövőbeni fejlesztését. A másik pedig a megújuló energiák hasznosítása. Ezt indokolják az energiaellátásban az elmúlt időszakban tapasztalható nemzetközi problémák. A magas olajár, a földgázellátásban mutatkozó bizonytalanságok mind arra ösztönöznek bennünket, minél jobban használjuk ki saját erőforrásainkat. Burgenland már korábban lépett ebben az ügyben, amit mutat, hogy az elektromos energia 60-70 százaléka megújuló - szél, illetve biomassza - energiából származik. Ebből kiindulva szeretnénk, ha az eurégióban is nagyobb teret nyerne a megújuló energia hasznosítása, s csökkenne a régió kiszolgáltatottsága az energiaellátásban. Ezért közösen kívánunk pályázni uniós támogatásra ilyen projektek meg- valósítására.

- A közlekedésben milyen projektek jöttek szóba?

- Prioritásként kezeljük a Szombathely-Oberwart közötti vasút építését. Ez a közút mellett új összeköttetést teremtene a két város között. Ezzel párhuzamosan tervezzük a Szombathely-Kőszeg-Oberpullendorf vasúti összeköttetés visszaállítását is. Ezek finanszírozása megoldható lenne a határon átnyúló projektek finanszírozására szolgáló keretből. Ehhez előbb megvalósíthatósági, illetve hatástanulmányra, valamint forgalmi igények felmérésére van szükség.

- Hol tartanak a burgenlandi közúti fejlesztések? Mikor érik el a gyorsforgalmi utak a magyar határt?

- Szombathely és Oberwart összeköttetésében fontos, hogy a schachendorfi elkerülő út már épül, s 2008-ra készül el. Az S31-es gyorsforgalmi út Rattersdorf-Kőszegnél lépi majd át a határt. Ez várhatóan 2010-re épül majd ki. Az A2-es autópályától a rábafüzesi határátkelőig vezető út építésénél nagy problémák vannak. Mi poltikusok tisztában vagyunk vele, hogy erre nagy szükség lenne, ám itt polgári szerveződések jelentős ellenállást fejtenek ki a beruházás ellen. Reményeim szerint ennek ellenére 2012-re ez is megvalósítható lesz.

- Az elmúlt időszakban nagy nyilvánosságot kapott a Rába habzása. Milyen intézkedéseket tett a tartomány ennek megszüntetésére?

- Álláspontunk egyértelmű: Burgenlandnak nem áll érdekében semmiféle víz szennyezése. Kiemelt kérdésként kezeljük a környezet és a természet védelmét, amit mutat, hogy a határ menti térségben három nemzeti park is van. A Rába habzásának két kiváltó oka van. Az egyik az, hogy egy létesítmény, amely egy mélyfúrású kútból nagy sótartalmú vizet nyer, azt a hasznosítás után a folyóba engedi. Ezért panasszal éltünk, s kérték a stájer tartományt, hogy a vízhasználat ilyen módon történő enge- délyét vonja vissza, és kötelezzék az üzemeltetőt arra, hogy a felhasznált vizet saj-tolja vissza oda, ahonnan kivették. Megvizsgáltattuk a bőrgyárak szennyvizét is. Ezt követően a vízfelügyeleti hatóság meghatározta a külön-féle anyagok kibocsátási ér- tékeit. Folyamatban vannak azok a fejlesztések, amelyek alapján ezek a létesítmények képesek lesznek az előírásoknak megfelelni. Ezek betartását a hatóság folyamatosan ellenőrzi.

- A másik, a magyar közvéleményt ugyancsak borzoló eset a határ mellett, osztrák oldalra tervezett hulla- dékégető építése. Mi ezzel kapcsolatban a tartomány álláspontja?

- Itt egy átgondolt tervről van szó: hulladékból hő- és villamos energia előállítása. A hasznosságát aligha lehet vitatni. Ez azonban egyelőre terv, nincs döntés a megva- lósításról. Az esetleges beru-házást megelőzi majd egy részletes, a lehetséges következményeket feltáró hatástanulmány elkészítése. Ez tartalmazza majd a hatóságok szakvéleményét, a települések, civil szervezetek és a polgárok álláspontját is.

- Milyen eszközök állnak ehhez rendelkezésre?

- A legfontosabb az Európai Unió határon átnyúló fejlesztéseket támogató Interreg programja. Ennek támogatásával 2001 óta 107 közös projektet valósítottunk meg 20,6 millió euró értékben. 2007 és 2013 között az Európai Unió a korábbiaknál több támogatást nyújt a határokon átívelő programok megvalósítására. Ez azt jelenti, hogy 33,3 millió euró áll ilyen forrásból Burgenland rendelkezésére. Ennek jegyében tekintettük át Szombathely polgármesterével, valamint a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökével, melyek lennének azok a kiemelt projektek, amelyek megvalósításában együtt tudunk működni.

- Mely területek kapnak kiemelt figyelmet?

- Az egyik az infrastruktúra fejlesztése: utak, vasutak építése. Úgy gondolom, ez alapozhatja meg a térség gazdasága jövőbeni fejlesztését. A másik pedig a megújuló energiák hasznosítása. Ezt indokolják az energiaellátásban az elmúlt időszakban tapasztalható nemzetközi problémák. A magas olajár, a földgázellátásban mutatkozó bizonytalanságok mind arra ösztönöznek bennünket, minél jobban használjuk ki saját erőforrásainkat. Burgenland már korábban lépett ebben az ügyben, amit mutat, hogy az elektromos energia 60-70 százaléka megújuló - szél, illetve biomassza - energiából származik. Ebből kiindulva szeretnénk, ha az eurégióban is nagyobb teret nyerne a megújuló energia hasznosítása, s csökkenne a régió kiszolgáltatottsága az energiaellátásban. Ezért közösen kívánunk pályázni uniós támogatásra ilyen projektek meg- valósítására.

- A közlekedésben milyen projektek jöttek szóba?

- Prioritásként kezeljük a Szombathely-Oberwart közötti vasút építését. Ez a közút mellett új összeköttetést teremtene a két város között. Ezzel párhuzamosan tervezzük a Szombathely-Kőszeg-Oberpullendorf vasúti összeköttetés visszaállítását is. Ezek finanszírozása megoldható lenne a határon átnyúló projektek finanszírozására szolgáló keretből. Ehhez előbb megvalósíthatósági, illetve hatástanulmányra, valamint forgalmi igények felmérésére van szükség.

- Hol tartanak a burgenlandi közúti fejlesztések? Mikor érik el a gyorsforgalmi utak a magyar határt?

- Szombathely és Oberwart összeköttetésében fontos, hogy a schachendorfi elkerülő út már épül, s 2008-ra készül el. Az S31-es gyorsforgalmi út Rattersdorf-Kőszegnél lépi majd át a határt. Ez várhatóan 2010-re épül majd ki. Az A2-es autópályától a rábafüzesi határátkelőig vezető út építésénél nagy problémák vannak. Mi poltikusok tisztában vagyunk vele, hogy erre nagy szükség lenne, ám itt polgári szerveződések jelentős ellenállást fejtenek ki a beruházás ellen. Reményeim szerint ennek ellenére 2012-re ez is megvalósítható lesz.

- Az elmúlt időszakban nagy nyilvánosságot kapott a Rába habzása. Milyen intézkedéseket tett a tartomány ennek megszüntetésére?

- Álláspontunk egyértelmű: Burgenlandnak nem áll érdekében semmiféle víz szennyezése. Kiemelt kérdésként kezeljük a környezet és a természet védelmét, amit mutat, hogy a határ menti térségben három nemzeti park is van. A Rába habzásának két kiváltó oka van. Az egyik az, hogy egy létesítmény, amely egy mélyfúrású kútból nagy sótartalmú vizet nyer, azt a hasznosítás után a folyóba engedi. Ezért panasszal éltünk, s kérték a stájer tartományt, hogy a vízhasználat ilyen módon történő enge- délyét vonja vissza, és kötelezzék az üzemeltetőt arra, hogy a felhasznált vizet saj-tolja vissza oda, ahonnan kivették. Megvizsgáltattuk a bőrgyárak szennyvizét is. Ezt követően a vízfelügyeleti hatóság meghatározta a külön-féle anyagok kibocsátási ér- tékeit. Folyamatban vannak azok a fejlesztések, amelyek alapján ezek a létesítmények képesek lesznek az előírásoknak megfelelni. Ezek betartását a hatóság folyamatosan ellenőrzi.

- A másik, a magyar közvéleményt ugyancsak borzoló eset a határ mellett, osztrák oldalra tervezett hulla- dékégető építése. Mi ezzel kapcsolatban a tartomány álláspontja?

- Itt egy átgondolt tervről van szó: hulladékból hő- és villamos energia előállítása. A hasznosságát aligha lehet vitatni. Ez azonban egyelőre terv, nincs döntés a megva- lósításról. Az esetleges beru-házást megelőzi majd egy részletes, a lehetséges következményeket feltáró hatástanulmány elkészítése. Ez tartalmazza majd a hatóságok szakvéleményét, a települések, civil szervezetek és a polgárok álláspontját is.

- A legfontosabb az Európai Unió határon átnyúló fejlesztéseket támogató Interreg programja. Ennek támogatásával 2001 óta 107 közös projektet valósítottunk meg 20,6 millió euró értékben. 2007 és 2013 között az Európai Unió a korábbiaknál több támogatást nyújt a határokon átívelő programok megvalósítására. Ez azt jelenti, hogy 33,3 millió euró áll ilyen forrásból Burgenland rendelkezésére. Ennek jegyében tekintettük át Szombathely polgármesterével, valamint a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökével, melyek lennének azok a kiemelt projektek, amelyek megvalósításában együtt tudunk működni.

- Mely területek kapnak kiemelt figyelmet?

- Az egyik az infrastruktúra fejlesztése: utak, vasutak építése. Úgy gondolom, ez alapozhatja meg a térség gazdasága jövőbeni fejlesztését. A másik pedig a megújuló energiák hasznosítása. Ezt indokolják az energiaellátásban az elmúlt időszakban tapasztalható nemzetközi problémák. A magas olajár, a földgázellátásban mutatkozó bizonytalanságok mind arra ösztönöznek bennünket, minél jobban használjuk ki saját erőforrásainkat. Burgenland már korábban lépett ebben az ügyben, amit mutat, hogy az elektromos energia 60-70 százaléka megújuló - szél, illetve biomassza - energiából származik. Ebből kiindulva szeretnénk, ha az eurégióban is nagyobb teret nyerne a megújuló energia hasznosítása, s csökkenne a régió kiszolgáltatottsága az energiaellátásban. Ezért közösen kívánunk pályázni uniós támogatásra ilyen projektek meg- valósítására.

- A közlekedésben milyen projektek jöttek szóba?

- Prioritásként kezeljük a Szombathely-Oberwart közötti vasút építését. Ez a közút mellett új összeköttetést teremtene a két város között. Ezzel párhuzamosan tervezzük a Szombathely-Kőszeg-Oberpullendorf vasúti összeköttetés visszaállítását is. Ezek finanszírozása megoldható lenne a határon átnyúló projektek finanszírozására szolgáló keretből. Ehhez előbb megvalósíthatósági, illetve hatástanulmányra, valamint forgalmi igények felmérésére van szükség.

- Hol tartanak a burgenlandi közúti fejlesztések? Mikor érik el a gyorsforgalmi utak a magyar határt?

- Szombathely és Oberwart összeköttetésében fontos, hogy a schachendorfi elkerülő út már épül, s 2008-ra készül el. Az S31-es gyorsforgalmi út Rattersdorf-Kőszegnél lépi majd át a határt. Ez várhatóan 2010-re épül majd ki. Az A2-es autópályától a rábafüzesi határátkelőig vezető út építésénél nagy problémák vannak. Mi poltikusok tisztában vagyunk vele, hogy erre nagy szükség lenne, ám itt polgári szerveződések jelentős ellenállást fejtenek ki a beruházás ellen. Reményeim szerint ennek ellenére 2012-re ez is megvalósítható lesz.

- Az elmúlt időszakban nagy nyilvánosságot kapott a Rába habzása. Milyen intézkedéseket tett a tartomány ennek megszüntetésére?

- Álláspontunk egyértelmű: Burgenlandnak nem áll érdekében semmiféle víz szennyezése. Kiemelt kérdésként kezeljük a környezet és a természet védelmét, amit mutat, hogy a határ menti térségben három nemzeti park is van. A Rába habzásának két kiváltó oka van. Az egyik az, hogy egy létesítmény, amely egy mélyfúrású kútból nagy sótartalmú vizet nyer, azt a hasznosítás után a folyóba engedi. Ezért panasszal éltünk, s kérték a stájer tartományt, hogy a vízhasználat ilyen módon történő enge- délyét vonja vissza, és kötelezzék az üzemeltetőt arra, hogy a felhasznált vizet saj-tolja vissza oda, ahonnan kivették. Megvizsgáltattuk a bőrgyárak szennyvizét is. Ezt követően a vízfelügyeleti hatóság meghatározta a külön-féle anyagok kibocsátási ér- tékeit. Folyamatban vannak azok a fejlesztések, amelyek alapján ezek a létesítmények képesek lesznek az előírásoknak megfelelni. Ezek betartását a hatóság folyamatosan ellenőrzi.

- A másik, a magyar közvéleményt ugyancsak borzoló eset a határ mellett, osztrák oldalra tervezett hulla- dékégető építése. Mi ezzel kapcsolatban a tartomány álláspontja?

- Itt egy átgondolt tervről van szó: hulladékból hő- és villamos energia előállítása. A hasznosságát aligha lehet vitatni. Ez azonban egyelőre terv, nincs döntés a megva- lósításról. Az esetleges beru-házást megelőzi majd egy részletes, a lehetséges következményeket feltáró hatástanulmány elkészítése. Ez tartalmazza majd a hatóságok szakvéleményét, a települések, civil szervezetek és a polgárok álláspontját is.

- A legfontosabb az Európai Unió határon átnyúló fejlesztéseket támogató Interreg programja. Ennek támogatásával 2001 óta 107 közös projektet valósítottunk meg 20,6 millió euró értékben. 2007 és 2013 között az Európai Unió a korábbiaknál több támogatást nyújt a határokon átívelő programok megvalósítására. Ez azt jelenti, hogy 33,3 millió euró áll ilyen forrásból Burgenland rendelkezésére. Ennek jegyében tekintettük át Szombathely polgármesterével, valamint a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökével, melyek lennének azok a kiemelt projektek, amelyek megvalósításában együtt tudunk működni.

- Mely területek kapnak kiemelt figyelmet?

- Az egyik az infrastruktúra fejlesztése: utak, vasutak építése. Úgy gondolom, ez alapozhatja meg a térség gazdasága jövőbeni fejlesztését. A másik pedig a megújuló energiák hasznosítása. Ezt indokolják az energiaellátásban az elmúlt időszakban tapasztalható nemzetközi problémák. A magas olajár, a földgázellátásban mutatkozó bizonytalanságok mind arra ösztönöznek bennünket, minél jobban használjuk ki saját erőforrásainkat. Burgenland már korábban lépett ebben az ügyben, amit mutat, hogy az elektromos energia 60-70 százaléka megújuló - szél, illetve biomassza - energiából származik. Ebből kiindulva szeretnénk, ha az eurégióban is nagyobb teret nyerne a megújuló energia hasznosítása, s csökkenne a régió kiszolgáltatottsága az energiaellátásban. Ezért közösen kívánunk pályázni uniós támogatásra ilyen projektek meg- valósítására.

- A közlekedésben milyen projektek jöttek szóba?

- Prioritásként kezeljük a Szombathely-Oberwart közötti vasút építését. Ez a közút mellett új összeköttetést teremtene a két város között. Ezzel párhuzamosan tervezzük a Szombathely-Kőszeg-Oberpullendorf vasúti összeköttetés visszaállítását is. Ezek finanszírozása megoldható lenne a határon átnyúló projektek finanszírozására szolgáló keretből. Ehhez előbb megvalósíthatósági, illetve hatástanulmányra, valamint forgalmi igények felmérésére van szükség.

- Hol tartanak a burgenlandi közúti fejlesztések? Mikor érik el a gyorsforgalmi utak a magyar határt?

- Szombathely és Oberwart összeköttetésében fontos, hogy a schachendorfi elkerülő út már épül, s 2008-ra készül el. Az S31-es gyorsforgalmi út Rattersdorf-Kőszegnél lépi majd át a határt. Ez várhatóan 2010-re épül majd ki. Az A2-es autópályától a rábafüzesi határátkelőig vezető út építésénél nagy problémák vannak. Mi poltikusok tisztában vagyunk vele, hogy erre nagy szükség lenne, ám itt polgári szerveződések jelentős ellenállást fejtenek ki a beruházás ellen. Reményeim szerint ennek ellenére 2012-re ez is megvalósítható lesz.

- Az elmúlt időszakban nagy nyilvánosságot kapott a Rába habzása. Milyen intézkedéseket tett a tartomány ennek megszüntetésére?

- Álláspontunk egyértelmű: Burgenlandnak nem áll érdekében semmiféle víz szennyezése. Kiemelt kérdésként kezeljük a környezet és a természet védelmét, amit mutat, hogy a határ menti térségben három nemzeti park is van. A Rába habzásának két kiváltó oka van. Az egyik az, hogy egy létesítmény, amely egy mélyfúrású kútból nagy sótartalmú vizet nyer, azt a hasznosítás után a folyóba engedi. Ezért panasszal éltünk, s kérték a stájer tartományt, hogy a vízhasználat ilyen módon történő enge- délyét vonja vissza, és kötelezzék az üzemeltetőt arra, hogy a felhasznált vizet saj-tolja vissza oda, ahonnan kivették. Megvizsgáltattuk a bőrgyárak szennyvizét is. Ezt követően a vízfelügyeleti hatóság meghatározta a külön-féle anyagok kibocsátási ér- tékeit. Folyamatban vannak azok a fejlesztések, amelyek alapján ezek a létesítmények képesek lesznek az előírásoknak megfelelni. Ezek betartását a hatóság folyamatosan ellenőrzi.

- A másik, a magyar közvéleményt ugyancsak borzoló eset a határ mellett, osztrák oldalra tervezett hulla- dékégető építése. Mi ezzel kapcsolatban a tartomány álláspontja?

- Itt egy átgondolt tervről van szó: hulladékból hő- és villamos energia előállítása. A hasznosságát aligha lehet vitatni. Ez azonban egyelőre terv, nincs döntés a megva- lósításról. Az esetleges beru-házást megelőzi majd egy részletes, a lehetséges következményeket feltáró hatástanulmány elkészítése. Ez tartalmazza majd a hatóságok szakvéleményét, a települések, civil szervezetek és a polgárok álláspontját is.

- Mely területek kapnak kiemelt figyelmet?

- Az egyik az infrastruktúra fejlesztése: utak, vasutak építése. Úgy gondolom, ez alapozhatja meg a térség gazdasága jövőbeni fejlesztését. A másik pedig a megújuló energiák hasznosítása. Ezt indokolják az energiaellátásban az elmúlt időszakban tapasztalható nemzetközi problémák. A magas olajár, a földgázellátásban mutatkozó bizonytalanságok mind arra ösztönöznek bennünket, minél jobban használjuk ki saját erőforrásainkat. Burgenland már korábban lépett ebben az ügyben, amit mutat, hogy az elektromos energia 60-70 százaléka megújuló - szél, illetve biomassza - energiából származik. Ebből kiindulva szeretnénk, ha az eurégióban is nagyobb teret nyerne a megújuló energia hasznosítása, s csökkenne a régió kiszolgáltatottsága az energiaellátásban. Ezért közösen kívánunk pályázni uniós támogatásra ilyen projektek meg- valósítására.

- A közlekedésben milyen projektek jöttek szóba?

- Prioritásként kezeljük a Szombathely-Oberwart közötti vasút építését. Ez a közút mellett új összeköttetést teremtene a két város között. Ezzel párhuzamosan tervezzük a Szombathely-Kőszeg-Oberpullendorf vasúti összeköttetés visszaállítását is. Ezek finanszírozása megoldható lenne a határon átnyúló projektek finanszírozására szolgáló keretből. Ehhez előbb megvalósíthatósági, illetve hatástanulmányra, valamint forgalmi igények felmérésére van szükség.

- Hol tartanak a burgenlandi közúti fejlesztések? Mikor érik el a gyorsforgalmi utak a magyar határt?

- Szombathely és Oberwart összeköttetésében fontos, hogy a schachendorfi elkerülő út már épül, s 2008-ra készül el. Az S31-es gyorsforgalmi út Rattersdorf-Kőszegnél lépi majd át a határt. Ez várhatóan 2010-re épül majd ki. Az A2-es autópályától a rábafüzesi határátkelőig vezető út építésénél nagy problémák vannak. Mi poltikusok tisztában vagyunk vele, hogy erre nagy szükség lenne, ám itt polgári szerveződések jelentős ellenállást fejtenek ki a beruházás ellen. Reményeim szerint ennek ellenére 2012-re ez is megvalósítható lesz.

- Az elmúlt időszakban nagy nyilvánosságot kapott a Rába habzása. Milyen intézkedéseket tett a tartomány ennek megszüntetésére?

- Álláspontunk egyértelmű: Burgenlandnak nem áll érdekében semmiféle víz szennyezése. Kiemelt kérdésként kezeljük a környezet és a természet védelmét, amit mutat, hogy a határ menti térségben három nemzeti park is van. A Rába habzásának két kiváltó oka van. Az egyik az, hogy egy létesítmény, amely egy mélyfúrású kútból nagy sótartalmú vizet nyer, azt a hasznosítás után a folyóba engedi. Ezért panasszal éltünk, s kérték a stájer tartományt, hogy a vízhasználat ilyen módon történő enge- délyét vonja vissza, és kötelezzék az üzemeltetőt arra, hogy a felhasznált vizet saj-tolja vissza oda, ahonnan kivették. Megvizsgáltattuk a bőrgyárak szennyvizét is. Ezt követően a vízfelügyeleti hatóság meghatározta a külön-féle anyagok kibocsátási ér- tékeit. Folyamatban vannak azok a fejlesztések, amelyek alapján ezek a létesítmények képesek lesznek az előírásoknak megfelelni. Ezek betartását a hatóság folyamatosan ellenőrzi.

- A másik, a magyar közvéleményt ugyancsak borzoló eset a határ mellett, osztrák oldalra tervezett hulla- dékégető építése. Mi ezzel kapcsolatban a tartomány álláspontja?

- Itt egy átgondolt tervről van szó: hulladékból hő- és villamos energia előállítása. A hasznosságát aligha lehet vitatni. Ez azonban egyelőre terv, nincs döntés a megva- lósításról. Az esetleges beru-házást megelőzi majd egy részletes, a lehetséges következményeket feltáró hatástanulmány elkészítése. Ez tartalmazza majd a hatóságok szakvéleményét, a települések, civil szervezetek és a polgárok álláspontját is.

- Mely területek kapnak kiemelt figyelmet?

- Az egyik az infrastruktúra fejlesztése: utak, vasutak építése. Úgy gondolom, ez alapozhatja meg a térség gazdasága jövőbeni fejlesztését. A másik pedig a megújuló energiák hasznosítása. Ezt indokolják az energiaellátásban az elmúlt időszakban tapasztalható nemzetközi problémák. A magas olajár, a földgázellátásban mutatkozó bizonytalanságok mind arra ösztönöznek bennünket, minél jobban használjuk ki saját erőforrásainkat. Burgenland már korábban lépett ebben az ügyben, amit mutat, hogy az elektromos energia 60-70 százaléka megújuló - szél, illetve biomassza - energiából származik. Ebből kiindulva szeretnénk, ha az eurégióban is nagyobb teret nyerne a megújuló energia hasznosítása, s csökkenne a régió kiszolgáltatottsága az energiaellátásban. Ezért közösen kívánunk pályázni uniós támogatásra ilyen projektek meg- valósítására.

- A közlekedésben milyen projektek jöttek szóba?

- Prioritásként kezeljük a Szombathely-Oberwart közötti vasút építését. Ez a közút mellett új összeköttetést teremtene a két város között. Ezzel párhuzamosan tervezzük a Szombathely-Kőszeg-Oberpullendorf vasúti összeköttetés visszaállítását is. Ezek finanszírozása megoldható lenne a határon átnyúló projektek finanszírozására szolgáló keretből. Ehhez előbb megvalósíthatósági, illetve hatástanulmányra, valamint forgalmi igények felmérésére van szükség.

- Hol tartanak a burgenlandi közúti fejlesztések? Mikor érik el a gyorsforgalmi utak a magyar határt?

- Szombathely és Oberwart összeköttetésében fontos, hogy a schachendorfi elkerülő út már épül, s 2008-ra készül el. Az S31-es gyorsforgalmi út Rattersdorf-Kőszegnél lépi majd át a határt. Ez várhatóan 2010-re épül majd ki. Az A2-es autópályától a rábafüzesi határátkelőig vezető út építésénél nagy problémák vannak. Mi poltikusok tisztában vagyunk vele, hogy erre nagy szükség lenne, ám itt polgári szerveződések jelentős ellenállást fejtenek ki a beruházás ellen. Reményeim szerint ennek ellenére 2012-re ez is megvalósítható lesz.

- Az elmúlt időszakban nagy nyilvánosságot kapott a Rába habzása. Milyen intézkedéseket tett a tartomány ennek megszüntetésére?

- Álláspontunk egyértelmű: Burgenlandnak nem áll érdekében semmiféle víz szennyezése. Kiemelt kérdésként kezeljük a környezet és a természet védelmét, amit mutat, hogy a határ menti térségben három nemzeti park is van. A Rába habzásának két kiváltó oka van. Az egyik az, hogy egy létesítmény, amely egy mélyfúrású kútból nagy sótartalmú vizet nyer, azt a hasznosítás után a folyóba engedi. Ezért panasszal éltünk, s kérték a stájer tartományt, hogy a vízhasználat ilyen módon történő enge- délyét vonja vissza, és kötelezzék az üzemeltetőt arra, hogy a felhasznált vizet saj-tolja vissza oda, ahonnan kivették. Megvizsgáltattuk a bőrgyárak szennyvizét is. Ezt követően a vízfelügyeleti hatóság meghatározta a külön-féle anyagok kibocsátási ér- tékeit. Folyamatban vannak azok a fejlesztések, amelyek alapján ezek a létesítmények képesek lesznek az előírásoknak megfelelni. Ezek betartását a hatóság folyamatosan ellenőrzi.

- A másik, a magyar közvéleményt ugyancsak borzoló eset a határ mellett, osztrák oldalra tervezett hulla- dékégető építése. Mi ezzel kapcsolatban a tartomány álláspontja?

- Itt egy átgondolt tervről van szó: hulladékból hő- és villamos energia előállítása. A hasznosságát aligha lehet vitatni. Ez azonban egyelőre terv, nincs döntés a megva- lósításról. Az esetleges beru-házást megelőzi majd egy részletes, a lehetséges következményeket feltáró hatástanulmány elkészítése. Ez tartalmazza majd a hatóságok szakvéleményét, a települések, civil szervezetek és a polgárok álláspontját is.

- Mely területek kapnak kiemelt figyelmet?

- Az egyik az infrastruktúra fejlesztése: utak, vasutak építése. Úgy gondolom, ez alapozhatja meg a térség gazdasága jövőbeni fejlesztését. A másik pedig a megújuló energiák hasznosítása. Ezt indokolják az energiaellátásban az elmúlt időszakban tapasztalható nemzetközi problémák. A magas olajár, a földgázellátásban mutatkozó bizonytalanságok mind arra ösztönöznek bennünket, minél jobban használjuk ki saját erőforrásainkat. Burgenland már korábban lépett ebben az ügyben, amit mutat, hogy az elektromos energia 60-70 százaléka megújuló - szél, illetve biomassza - energiából származik. Ebből kiindulva szeretnénk, ha az eurégióban is nagyobb teret nyerne a megújuló energia hasznosítása, s csökkenne a régió kiszolgáltatottsága az energiaellátásban. Ezért közösen kívánunk pályázni uniós támogatásra ilyen projektek meg- valósítására.

- A közlekedésben milyen projektek jöttek szóba?

- Prioritásként kezeljük a Szombathely-Oberwart közötti vasút építését. Ez a közút mellett új összeköttetést teremtene a két város között. Ezzel párhuzamosan tervezzük a Szombathely-Kőszeg-Oberpullendorf vasúti összeköttetés visszaállítását is. Ezek finanszírozása megoldható lenne a határon átnyúló projektek finanszírozására szolgáló keretből. Ehhez előbb megvalósíthatósági, illetve hatástanulmányra, valamint forgalmi igények felmérésére van szükség.

- Hol tartanak a burgenlandi közúti fejlesztések? Mikor érik el a gyorsforgalmi utak a magyar határt?

- Szombathely és Oberwart összeköttetésében fontos, hogy a schachendorfi elkerülő út már épül, s 2008-ra készül el. Az S31-es gyorsforgalmi út Rattersdorf-Kőszegnél lépi majd át a határt. Ez várhatóan 2010-re épül majd ki. Az A2-es autópályától a rábafüzesi határátkelőig vezető út építésénél nagy problémák vannak. Mi poltikusok tisztában vagyunk vele, hogy erre nagy szükség lenne, ám itt polgári szerveződések jelentős ellenállást fejtenek ki a beruházás ellen. Reményeim szerint ennek ellenére 2012-re ez is megvalósítható lesz.

- Az elmúlt időszakban nagy nyilvánosságot kapott a Rába habzása. Milyen intézkedéseket tett a tartomány ennek megszüntetésére?

- Álláspontunk egyértelmű: Burgenlandnak nem áll érdekében semmiféle víz szennyezése. Kiemelt kérdésként kezeljük a környezet és a természet védelmét, amit mutat, hogy a határ menti térségben három nemzeti park is van. A Rába habzásának két kiváltó oka van. Az egyik az, hogy egy létesítmény, amely egy mélyfúrású kútból nagy sótartalmú vizet nyer, azt a hasznosítás után a folyóba engedi. Ezért panasszal éltünk, s kérték a stájer tartományt, hogy a vízhasználat ilyen módon történő enge- délyét vonja vissza, és kötelezzék az üzemeltetőt arra, hogy a felhasznált vizet saj-tolja vissza oda, ahonnan kivették. Megvizsgáltattuk a bőrgyárak szennyvizét is. Ezt követően a vízfelügyeleti hatóság meghatározta a külön-féle anyagok kibocsátási ér- tékeit. Folyamatban vannak azok a fejlesztések, amelyek alapján ezek a létesítmények képesek lesznek az előírásoknak megfelelni. Ezek betartását a hatóság folyamatosan ellenőrzi.

- A másik, a magyar közvéleményt ugyancsak borzoló eset a határ mellett, osztrák oldalra tervezett hulla- dékégető építése. Mi ezzel kapcsolatban a tartomány álláspontja?

- Itt egy átgondolt tervről van szó: hulladékból hő- és villamos energia előállítása. A hasznosságát aligha lehet vitatni. Ez azonban egyelőre terv, nincs döntés a megva- lósításról. Az esetleges beru-házást megelőzi majd egy részletes, a lehetséges következményeket feltáró hatástanulmány elkészítése. Ez tartalmazza majd a hatóságok szakvéleményét, a települések, civil szervezetek és a polgárok álláspontját is.

- Mely területek kapnak kiemelt figyelmet?

- Az egyik az infrastruktúra fejlesztése: utak, vasutak építése. Úgy gondolom, ez alapozhatja meg a térség gazdasága jövőbeni fejlesztését. A másik pedig a megújuló energiák hasznosítása. Ezt indokolják az energiaellátásban az elmúlt időszakban tapasztalható nemzetközi problémák. A magas olajár, a földgázellátásban mutatkozó bizonytalanságok mind arra ösztönöznek bennünket, minél jobban használjuk ki saját erőforrásainkat. Burgenland már korábban lépett ebben az ügyben, amit mutat, hogy az elektromos energia 60-70 százaléka megújuló - szél, illetve biomassza - energiából származik. Ebből kiindulva szeretnénk, ha az eurégióban is nagyobb teret nyerne a megújuló energia hasznosítása, s csökkenne a régió kiszolgáltatottsága az energiaellátásban. Ezért közösen kívánunk pályázni uniós támogatásra ilyen projektek meg- valósítására.

- A közlekedésben milyen projektek jöttek szóba?

- Prioritásként kezeljük a Szombathely-Oberwart közötti vasút építését. Ez a közút mellett új összeköttetést teremtene a két város között. Ezzel párhuzamosan tervezzük a Szombathely-Kőszeg-Oberpullendorf vasúti összeköttetés visszaállítását is. Ezek finanszírozása megoldható lenne a határon átnyúló projektek finanszírozására szolgáló keretből. Ehhez előbb megvalósíthatósági, illetve hatástanulmányra, valamint forgalmi igények felmérésére van szükség.

- Hol tartanak a burgenlandi közúti fejlesztések? Mikor érik el a gyorsforgalmi utak a magyar határt?

- Szombathely és Oberwart összeköttetésében fontos, hogy a schachendorfi elkerülő út már épül, s 2008-ra készül el. Az S31-es gyorsforgalmi út Rattersdorf-Kőszegnél lépi majd át a határt. Ez várhatóan 2010-re épül majd ki. Az A2-es autópályától a rábafüzesi határátkelőig vezető út építésénél nagy problémák vannak. Mi poltikusok tisztában vagyunk vele, hogy erre nagy szükség lenne, ám itt polgári szerveződések jelentős ellenállást fejtenek ki a beruházás ellen. Reményeim szerint ennek ellenére 2012-re ez is megvalósítható lesz.

- Az elmúlt időszakban nagy nyilvánosságot kapott a Rába habzása. Milyen intézkedéseket tett a tartomány ennek megszüntetésére?

- Álláspontunk egyértelmű: Burgenlandnak nem áll érdekében semmiféle víz szennyezése. Kiemelt kérdésként kezeljük a környezet és a természet védelmét, amit mutat, hogy a határ menti térségben három nemzeti park is van. A Rába habzásának két kiváltó oka van. Az egyik az, hogy egy létesítmény, amely egy mélyfúrású kútból nagy sótartalmú vizet nyer, azt a hasznosítás után a folyóba engedi. Ezért panasszal éltünk, s kérték a stájer tartományt, hogy a vízhasználat ilyen módon történő enge- délyét vonja vissza, és kötelezzék az üzemeltetőt arra, hogy a felhasznált vizet saj-tolja vissza oda, ahonnan kivették. Megvizsgáltattuk a bőrgyárak szennyvizét is. Ezt követően a vízfelügyeleti hatóság meghatározta a külön-féle anyagok kibocsátási ér- tékeit. Folyamatban vannak azok a fejlesztések, amelyek alapján ezek a létesítmények képesek lesznek az előírásoknak megfelelni. Ezek betartását a hatóság folyamatosan ellenőrzi.

- A másik, a magyar közvéleményt ugyancsak borzoló eset a határ mellett, osztrák oldalra tervezett hulla- dékégető építése. Mi ezzel kapcsolatban a tartomány álláspontja?

- Itt egy átgondolt tervről van szó: hulladékból hő- és villamos energia előállítása. A hasznosságát aligha lehet vitatni. Ez azonban egyelőre terv, nincs döntés a megva- lósításról. Az esetleges beru-házást megelőzi majd egy részletes, a lehetséges következményeket feltáró hatástanulmány elkészítése. Ez tartalmazza majd a hatóságok szakvéleményét, a települések, civil szervezetek és a polgárok álláspontját is.

- Az egyik az infrastruktúra fejlesztése: utak, vasutak építése. Úgy gondolom, ez alapozhatja meg a térség gazdasága jövőbeni fejlesztését. A másik pedig a megújuló energiák hasznosítása. Ezt indokolják az energiaellátásban az elmúlt időszakban tapasztalható nemzetközi problémák. A magas olajár, a földgázellátásban mutatkozó bizonytalanságok mind arra ösztönöznek bennünket, minél jobban használjuk ki saját erőforrásainkat. Burgenland már korábban lépett ebben az ügyben, amit mutat, hogy az elektromos energia 60-70 százaléka megújuló - szél, illetve biomassza - energiából származik. Ebből kiindulva szeretnénk, ha az eurégióban is nagyobb teret nyerne a megújuló energia hasznosítása, s csökkenne a régió kiszolgáltatottsága az energiaellátásban. Ezért közösen kívánunk pályázni uniós támogatásra ilyen projektek meg- valósítására.

- A közlekedésben milyen projektek jöttek szóba?

- Prioritásként kezeljük a Szombathely-Oberwart közötti vasút építését. Ez a közút mellett új összeköttetést teremtene a két város között. Ezzel párhuzamosan tervezzük a Szombathely-Kőszeg-Oberpullendorf vasúti összeköttetés visszaállítását is. Ezek finanszírozása megoldható lenne a határon átnyúló projektek finanszírozására szolgáló keretből. Ehhez előbb megvalósíthatósági, illetve hatástanulmányra, valamint forgalmi igények felmérésére van szükség.

- Hol tartanak a burgenlandi közúti fejlesztések? Mikor érik el a gyorsforgalmi utak a magyar határt?

- Szombathely és Oberwart összeköttetésében fontos, hogy a schachendorfi elkerülő út már épül, s 2008-ra készül el. Az S31-es gyorsforgalmi út Rattersdorf-Kőszegnél lépi majd át a határt. Ez várhatóan 2010-re épül majd ki. Az A2-es autópályától a rábafüzesi határátkelőig vezető út építésénél nagy problémák vannak. Mi poltikusok tisztában vagyunk vele, hogy erre nagy szükség lenne, ám itt polgári szerveződések jelentős ellenállást fejtenek ki a beruházás ellen. Reményeim szerint ennek ellenére 2012-re ez is megvalósítható lesz.

- Az elmúlt időszakban nagy nyilvánosságot kapott a Rába habzása. Milyen intézkedéseket tett a tartomány ennek megszüntetésére?

- Álláspontunk egyértelmű: Burgenlandnak nem áll érdekében semmiféle víz szennyezése. Kiemelt kérdésként kezeljük a környezet és a természet védelmét, amit mutat, hogy a határ menti térségben három nemzeti park is van. A Rába habzásának két kiváltó oka van. Az egyik az, hogy egy létesítmény, amely egy mélyfúrású kútból nagy sótartalmú vizet nyer, azt a hasznosítás után a folyóba engedi. Ezért panasszal éltünk, s kérték a stájer tartományt, hogy a vízhasználat ilyen módon történő enge- délyét vonja vissza, és kötelezzék az üzemeltetőt arra, hogy a felhasznált vizet saj-tolja vissza oda, ahonnan kivették. Megvizsgáltattuk a bőrgyárak szennyvizét is. Ezt követően a vízfelügyeleti hatóság meghatározta a külön-féle anyagok kibocsátási ér- tékeit. Folyamatban vannak azok a fejlesztések, amelyek alapján ezek a létesítmények képesek lesznek az előírásoknak megfelelni. Ezek betartását a hatóság folyamatosan ellenőrzi.

- A másik, a magyar közvéleményt ugyancsak borzoló eset a határ mellett, osztrák oldalra tervezett hulla- dékégető építése. Mi ezzel kapcsolatban a tartomány álláspontja?

- Itt egy átgondolt tervről van szó: hulladékból hő- és villamos energia előállítása. A hasznosságát aligha lehet vitatni. Ez azonban egyelőre terv, nincs döntés a megva- lósításról. Az esetleges beru-házást megelőzi majd egy részletes, a lehetséges következményeket feltáró hatástanulmány elkészítése. Ez tartalmazza majd a hatóságok szakvéleményét, a települések, civil szervezetek és a polgárok álláspontját is.

- Az egyik az infrastruktúra fejlesztése: utak, vasutak építése. Úgy gondolom, ez alapozhatja meg a térség gazdasága jövőbeni fejlesztését. A másik pedig a megújuló energiák hasznosítása. Ezt indokolják az energiaellátásban az elmúlt időszakban tapasztalható nemzetközi problémák. A magas olajár, a földgázellátásban mutatkozó bizonytalanságok mind arra ösztönöznek bennünket, minél jobban használjuk ki saját erőforrásainkat. Burgenland már korábban lépett ebben az ügyben, amit mutat, hogy az elektromos energia 60-70 százaléka megújuló - szél, illetve biomassza - energiából származik. Ebből kiindulva szeretnénk, ha az eurégióban is nagyobb teret nyerne a megújuló energia hasznosítása, s csökkenne a régió kiszolgáltatottsága az energiaellátásban. Ezért közösen kívánunk pályázni uniós támogatásra ilyen projektek meg- valósítására.

- A közlekedésben milyen projektek jöttek szóba?

- Prioritásként kezeljük a Szombathely-Oberwart közötti vasút építését. Ez a közút mellett új összeköttetést teremtene a két város között. Ezzel párhuzamosan tervezzük a Szombathely-Kőszeg-Oberpullendorf vasúti összeköttetés visszaállítását is. Ezek finanszírozása megoldható lenne a határon átnyúló projektek finanszírozására szolgáló keretből. Ehhez előbb megvalósíthatósági, illetve hatástanulmányra, valamint forgalmi igények felmérésére van szükség.

- Hol tartanak a burgenlandi közúti fejlesztések? Mikor érik el a gyorsforgalmi utak a magyar határt?

- Szombathely és Oberwart összeköttetésében fontos, hogy a schachendorfi elkerülő út már épül, s 2008-ra készül el. Az S31-es gyorsforgalmi út Rattersdorf-Kőszegnél lépi majd át a határt. Ez várhatóan 2010-re épül majd ki. Az A2-es autópályától a rábafüzesi határátkelőig vezető út építésénél nagy problémák vannak. Mi poltikusok tisztában vagyunk vele, hogy erre nagy szükség lenne, ám itt polgári szerveződések jelentős ellenállást fejtenek ki a beruházás ellen. Reményeim szerint ennek ellenére 2012-re ez is megvalósítható lesz.

- Az elmúlt időszakban nagy nyilvánosságot kapott a Rába habzása. Milyen intézkedéseket tett a tartomány ennek megszüntetésére?

- Álláspontunk egyértelmű: Burgenlandnak nem áll érdekében semmiféle víz szennyezése. Kiemelt kérdésként kezeljük a környezet és a természet védelmét, amit mutat, hogy a határ menti térségben három nemzeti park is van. A Rába habzásának két kiváltó oka van. Az egyik az, hogy egy létesítmény, amely egy mélyfúrású kútból nagy sótartalmú vizet nyer, azt a hasznosítás után a folyóba engedi. Ezért panasszal éltünk, s kérték a stájer tartományt, hogy a vízhasználat ilyen módon történő enge- délyét vonja vissza, és kötelezzék az üzemeltetőt arra, hogy a felhasznált vizet saj-tolja vissza oda, ahonnan kivették. Megvizsgáltattuk a bőrgyárak szennyvizét is. Ezt követően a vízfelügyeleti hatóság meghatározta a külön-féle anyagok kibocsátási ér- tékeit. Folyamatban vannak azok a fejlesztések, amelyek alapján ezek a létesítmények képesek lesznek az előírásoknak megfelelni. Ezek betartását a hatóság folyamatosan ellenőrzi.

- A másik, a magyar közvéleményt ugyancsak borzoló eset a határ mellett, osztrák oldalra tervezett hulla- dékégető építése. Mi ezzel kapcsolatban a tartomány álláspontja?

- Itt egy átgondolt tervről van szó: hulladékból hő- és villamos energia előállítása. A hasznosságát aligha lehet vitatni. Ez azonban egyelőre terv, nincs döntés a megva- lósításról. Az esetleges beru-házást megelőzi majd egy részletes, a lehetséges következményeket feltáró hatástanulmány elkészítése. Ez tartalmazza majd a hatóságok szakvéleményét, a települések, civil szervezetek és a polgárok álláspontját is.

- A közlekedésben milyen projektek jöttek szóba?

- Prioritásként kezeljük a Szombathely-Oberwart közötti vasút építését. Ez a közút mellett új összeköttetést teremtene a két város között. Ezzel párhuzamosan tervezzük a Szombathely-Kőszeg-Oberpullendorf vasúti összeköttetés visszaállítását is. Ezek finanszírozása megoldható lenne a határon átnyúló projektek finanszírozására szolgáló keretből. Ehhez előbb megvalósíthatósági, illetve hatástanulmányra, valamint forgalmi igények felmérésére van szükség.

- Hol tartanak a burgenlandi közúti fejlesztések? Mikor érik el a gyorsforgalmi utak a magyar határt?

- Szombathely és Oberwart összeköttetésében fontos, hogy a schachendorfi elkerülő út már épül, s 2008-ra készül el. Az S31-es gyorsforgalmi út Rattersdorf-Kőszegnél lépi majd át a határt. Ez várhatóan 2010-re épül majd ki. Az A2-es autópályától a rábafüzesi határátkelőig vezető út építésénél nagy problémák vannak. Mi poltikusok tisztában vagyunk vele, hogy erre nagy szükség lenne, ám itt polgári szerveződések jelentős ellenállást fejtenek ki a beruházás ellen. Reményeim szerint ennek ellenére 2012-re ez is megvalósítható lesz.

- Az elmúlt időszakban nagy nyilvánosságot kapott a Rába habzása. Milyen intézkedéseket tett a tartomány ennek megszüntetésére?

- Álláspontunk egyértelmű: Burgenlandnak nem áll érdekében semmiféle víz szennyezése. Kiemelt kérdésként kezeljük a környezet és a természet védelmét, amit mutat, hogy a határ menti térségben három nemzeti park is van. A Rába habzásának két kiváltó oka van. Az egyik az, hogy egy létesítmény, amely egy mélyfúrású kútból nagy sótartalmú vizet nyer, azt a hasznosítás után a folyóba engedi. Ezért panasszal éltünk, s kérték a stájer tartományt, hogy a vízhasználat ilyen módon történő enge- délyét vonja vissza, és kötelezzék az üzemeltetőt arra, hogy a felhasznált vizet saj-tolja vissza oda, ahonnan kivették. Megvizsgáltattuk a bőrgyárak szennyvizét is. Ezt követően a vízfelügyeleti hatóság meghatározta a külön-féle anyagok kibocsátási ér- tékeit. Folyamatban vannak azok a fejlesztések, amelyek alapján ezek a létesítmények képesek lesznek az előírásoknak megfelelni. Ezek betartását a hatóság folyamatosan ellenőrzi.

- A másik, a magyar közvéleményt ugyancsak borzoló eset a határ mellett, osztrák oldalra tervezett hulla- dékégető építése. Mi ezzel kapcsolatban a tartomány álláspontja?

- Itt egy átgondolt tervről van szó: hulladékból hő- és villamos energia előállítása. A hasznosságát aligha lehet vitatni. Ez azonban egyelőre terv, nincs döntés a megva- lósításról. Az esetleges beru-házást megelőzi majd egy részletes, a lehetséges következményeket feltáró hatástanulmány elkészítése. Ez tartalmazza majd a hatóságok szakvéleményét, a települések, civil szervezetek és a polgárok álláspontját is.

- A közlekedésben milyen projektek jöttek szóba?

- Prioritásként kezeljük a Szombathely-Oberwart közötti vasút építését. Ez a közút mellett új összeköttetést teremtene a két város között. Ezzel párhuzamosan tervezzük a Szombathely-Kőszeg-Oberpullendorf vasúti összeköttetés visszaállítását is. Ezek finanszírozása megoldható lenne a határon átnyúló projektek finanszírozására szolgáló keretből. Ehhez előbb megvalósíthatósági, illetve hatástanulmányra, valamint forgalmi igények felmérésére van szükség.

- Hol tartanak a burgenlandi közúti fejlesztések? Mikor érik el a gyorsforgalmi utak a magyar határt?

- Szombathely és Oberwart összeköttetésében fontos, hogy a schachendorfi elkerülő út már épül, s 2008-ra készül el. Az S31-es gyorsforgalmi út Rattersdorf-Kőszegnél lépi majd át a határt. Ez várhatóan 2010-re épül majd ki. Az A2-es autópályától a rábafüzesi határátkelőig vezető út építésénél nagy problémák vannak. Mi poltikusok tisztában vagyunk vele, hogy erre nagy szükség lenne, ám itt polgári szerveződések jelentős ellenállást fejtenek ki a beruházás ellen. Reményeim szerint ennek ellenére 2012-re ez is megvalósítható lesz.

- Az elmúlt időszakban nagy nyilvánosságot kapott a Rába habzása. Milyen intézkedéseket tett a tartomány ennek megszüntetésére?

- Álláspontunk egyértelmű: Burgenlandnak nem áll érdekében semmiféle víz szennyezése. Kiemelt kérdésként kezeljük a környezet és a természet védelmét, amit mutat, hogy a határ menti térségben három nemzeti park is van. A Rába habzásának két kiváltó oka van. Az egyik az, hogy egy létesítmény, amely egy mélyfúrású kútból nagy sótartalmú vizet nyer, azt a hasznosítás után a folyóba engedi. Ezért panasszal éltünk, s kérték a stájer tartományt, hogy a vízhasználat ilyen módon történő enge- délyét vonja vissza, és kötelezzék az üzemeltetőt arra, hogy a felhasznált vizet saj-tolja vissza oda, ahonnan kivették. Megvizsgáltattuk a bőrgyárak szennyvizét is. Ezt követően a vízfelügyeleti hatóság meghatározta a külön-féle anyagok kibocsátási ér- tékeit. Folyamatban vannak azok a fejlesztések, amelyek alapján ezek a létesítmények képesek lesznek az előírásoknak megfelelni. Ezek betartását a hatóság folyamatosan ellenőrzi.

- A másik, a magyar közvéleményt ugyancsak borzoló eset a határ mellett, osztrák oldalra tervezett hulla- dékégető építése. Mi ezzel kapcsolatban a tartomány álláspontja?

- Itt egy átgondolt tervről van szó: hulladékból hő- és villamos energia előállítása. A hasznosságát aligha lehet vitatni. Ez azonban egyelőre terv, nincs döntés a megva- lósításról. Az esetleges beru-házást megelőzi majd egy részletes, a lehetséges következményeket feltáró hatástanulmány elkészítése. Ez tartalmazza majd a hatóságok szakvéleményét, a települések, civil szervezetek és a polgárok álláspontját is.

- A közlekedésben milyen projektek jöttek szóba?

- Prioritásként kezeljük a Szombathely-Oberwart közötti vasút építését. Ez a közút mellett új összeköttetést teremtene a két város között. Ezzel párhuzamosan tervezzük a Szombathely-Kőszeg-Oberpullendorf vasúti összeköttetés visszaállítását is. Ezek finanszírozása megoldható lenne a határon átnyúló projektek finanszírozására szolgáló keretből. Ehhez előbb megvalósíthatósági, illetve hatástanulmányra, valamint forgalmi igények felmérésére van szükség.

- Hol tartanak a burgenlandi közúti fejlesztések? Mikor érik el a gyorsforgalmi utak a magyar határt?

- Szombathely és Oberwart összeköttetésében fontos, hogy a schachendorfi elkerülő út már épül, s 2008-ra készül el. Az S31-es gyorsforgalmi út Rattersdorf-Kőszegnél lépi majd át a határt. Ez várhatóan 2010-re épül majd ki. Az A2-es autópályától a rábafüzesi határátkelőig vezető út építésénél nagy problémák vannak. Mi poltikusok tisztában vagyunk vele, hogy erre nagy szükség lenne, ám itt polgári szerveződések jelentős ellenállást fejtenek ki a beruházás ellen. Reményeim szerint ennek ellenére 2012-re ez is megvalósítható lesz.

- Az elmúlt időszakban nagy nyilvánosságot kapott a Rába habzása. Milyen intézkedéseket tett a tartomány ennek megszüntetésére?

- Álláspontunk egyértelmű: Burgenlandnak nem áll érdekében semmiféle víz szennyezése. Kiemelt kérdésként kezeljük a környezet és a természet védelmét, amit mutat, hogy a határ menti térségben három nemzeti park is van. A Rába habzásának két kiváltó oka van. Az egyik az, hogy egy létesítmény, amely egy mélyfúrású kútból nagy sótartalmú vizet nyer, azt a hasznosítás után a folyóba engedi. Ezért panasszal éltünk, s kérték a stájer tartományt, hogy a vízhasználat ilyen módon történő enge- délyét vonja vissza, és kötelezzék az üzemeltetőt arra, hogy a felhasznált vizet saj-tolja vissza oda, ahonnan kivették. Megvizsgáltattuk a bőrgyárak szennyvizét is. Ezt követően a vízfelügyeleti hatóság meghatározta a külön-féle anyagok kibocsátási ér- tékeit. Folyamatban vannak azok a fejlesztések, amelyek alapján ezek a létesítmények képesek lesznek az előírásoknak megfelelni. Ezek betartását a hatóság folyamatosan ellenőrzi.

- A másik, a magyar közvéleményt ugyancsak borzoló eset a határ mellett, osztrák oldalra tervezett hulla- dékégető építése. Mi ezzel kapcsolatban a tartomány álláspontja?

- Itt egy átgondolt tervről van szó: hulladékból hő- és villamos energia előállítása. A hasznosságát aligha lehet vitatni. Ez azonban egyelőre terv, nincs döntés a megva- lósításról. Az esetleges beru-házást megelőzi majd egy részletes, a lehetséges következményeket feltáró hatástanulmány elkészítése. Ez tartalmazza majd a hatóságok szakvéleményét, a települések, civil szervezetek és a polgárok álláspontját is.

- A közlekedésben milyen projektek jöttek szóba?

- Prioritásként kezeljük a Szombathely-Oberwart közötti vasút építését. Ez a közút mellett új összeköttetést teremtene a két város között. Ezzel párhuzamosan tervezzük a Szombathely-Kőszeg-Oberpullendorf vasúti összeköttetés visszaállítását is. Ezek finanszírozása megoldható lenne a határon átnyúló projektek finanszírozására szolgáló keretből. Ehhez előbb megvalósíthatósági, illetve hatástanulmányra, valamint forgalmi igények felmérésére van szükség.

- Hol tartanak a burgenlandi közúti fejlesztések? Mikor érik el a gyorsforgalmi utak a magyar határt?

- Szombathely és Oberwart összeköttetésében fontos, hogy a schachendorfi elkerülő út már épül, s 2008-ra készül el. Az S31-es gyorsforgalmi út Rattersdorf-Kőszegnél lépi majd át a határt. Ez várhatóan 2010-re épül majd ki. Az A2-es autópályától a rábafüzesi határátkelőig vezető út építésénél nagy problémák vannak. Mi poltikusok tisztában vagyunk vele, hogy erre nagy szükség lenne, ám itt polgári szerveződések jelentős ellenállást fejtenek ki a beruházás ellen. Reményeim szerint ennek ellenére 2012-re ez is megvalósítható lesz.

- Az elmúlt időszakban nagy nyilvánosságot kapott a Rába habzása. Milyen intézkedéseket tett a tartomány ennek megszüntetésére?

- Álláspontunk egyértelmű: Burgenlandnak nem áll érdekében semmiféle víz szennyezése. Kiemelt kérdésként kezeljük a környezet és a természet védelmét, amit mutat, hogy a határ menti térségben három nemzeti park is van. A Rába habzásának két kiváltó oka van. Az egyik az, hogy egy létesítmény, amely egy mélyfúrású kútból nagy sótartalmú vizet nyer, azt a hasznosítás után a folyóba engedi. Ezért panasszal éltünk, s kérték a stájer tartományt, hogy a vízhasználat ilyen módon történő enge- délyét vonja vissza, és kötelezzék az üzemeltetőt arra, hogy a felhasznált vizet saj-tolja vissza oda, ahonnan kivették. Megvizsgáltattuk a bőrgyárak szennyvizét is. Ezt követően a vízfelügyeleti hatóság meghatározta a külön-féle anyagok kibocsátási ér- tékeit. Folyamatban vannak azok a fejlesztések, amelyek alapján ezek a létesítmények képesek lesznek az előírásoknak megfelelni. Ezek betartását a hatóság folyamatosan ellenőrzi.

- A másik, a magyar közvéleményt ugyancsak borzoló eset a határ mellett, osztrák oldalra tervezett hulla- dékégető építése. Mi ezzel kapcsolatban a tartomány álláspontja?

- Itt egy átgondolt tervről van szó: hulladékból hő- és villamos energia előállítása. A hasznosságát aligha lehet vitatni. Ez azonban egyelőre terv, nincs döntés a megva- lósításról. Az esetleges beru-házást megelőzi majd egy részletes, a

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!