Hírek

2006.08.21. 02:29

Visszatérők a Rába-vidéken

Szentgotthárd (tm) - A Rába-vidéki szlovének VI. országos találkozóját tartották szombaton Szentgotthárdon a színházban és a Szlovének Házában. Közel négyszázan mentek el a találkozóra.

Mórocz Zsolt

Pável Ágoston 1886. augusztus 28-án született a mai Szlovéniában lévő Cankován. A születésnapjához közeli dátumot választották a szlovének arra, hogy az országos találkozót minden évben megszervezzék. Hat évvel ezelőtt tartották az első nagy összejövetelt, amikor szülőföldjükre visszavárták az országban munkát keresve vándorló és szétszéledt Rába-vidéki szlovéneket. A találkozókat minden évben az Országos Szlovén Önkormányzat szervezi. Az idei találkozót támogatta a magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány.

Szombaton szlovén misét celebrált a szentgotthárdi római katolikus templomban Merkli Ferenc felsőszölnöki plébános. A misén közreműködött a felsőszölnöki Pável Ágoston Vegyeskar.

A színházterem zsúfolásig megtelt a Budapestről, Mosonmagyaróvárról és más városokból hazatérőkkel. Az ünnepségen részt vett dr. Czukor József, hazánk ljubljanai nagykövete, Hirnök József, a Magyarországi Szlovének Szövetségének elnöke, valamint Pável Ágoston leánya, Pável Judit, és családtagjai.

Ropos Márton, az Orszá-gos Szlovén Önkormányzat elnöke nyitotta meg a találkozót. Elmondta, hogy mindig örömmel várják a hazalátogató szlovéneket, hiszen ez kitűnő alkalom arra, hogy találkozzanak az itthoniakkal, és anyanyelvüket használva beszélgessenek, énekeljenek együtt. Pável Ágoston születésének százhuszadik évfordulóját is méltóképpen megünnepelték, az idén pedig halálának hatvanadik évfordulójához kapcsolódik számos rendezvény. Ropos Márton örömét fejezte ki, hogy a közelgő helyhatósági választásokkal egy időben tartandó kisebbségi választásokon minden helyen, ahol eddig létezett szlovén kisebbségi önkormányzat, regisztráltatták magukat a nemzetiségiek, s nincs akadálya a kisebbségi önkormányzatok megválasztásának.

A kulturális bemutatót az ausztriai Radkersburgból érkezett szlovén énekesek kezdték (ott helyreállították a Pável család egykori házát). Most először lépett harmonikakísérettel közönség elé a szombathelyi Pável Ágoston Szlovén Kulturális Egyesület énekkara. Hagyományos Rába-vidéki szlovén népdalokat adtak elő, Mukics Ferenc harmonikázott. A felsőszölnöki Pável Ágoston Vegyeskart Variné Trifusz Mária vezényelte.

Az ünnepségen mutatták be azt a szlovén, magyar, német nyelvű dokumentumfilmet (korabeli fotók és dokumentumok), melyet a szlovén kultúra terjesztésében elévülhetetlen érdemeket szerző polihisztorról, Pável Ágostonról készítettek. Az országos találkozót bállal zárták.

Szombaton szlovén misét celebrált a szentgotthárdi római katolikus templomban Merkli Ferenc felsőszölnöki plébános. A misén közreműködött a felsőszölnöki Pável Ágoston Vegyeskar.

A színházterem zsúfolásig megtelt a Budapestről, Mosonmagyaróvárról és más városokból hazatérőkkel. Az ünnepségen részt vett dr. Czukor József, hazánk ljubljanai nagykövete, Hirnök József, a Magyarországi Szlovének Szövetségének elnöke, valamint Pável Ágoston leánya, Pável Judit, és családtagjai.

Ropos Márton, az Orszá-gos Szlovén Önkormányzat elnöke nyitotta meg a találkozót. Elmondta, hogy mindig örömmel várják a hazalátogató szlovéneket, hiszen ez kitűnő alkalom arra, hogy találkozzanak az itthoniakkal, és anyanyelvüket használva beszélgessenek, énekeljenek együtt. Pável Ágoston születésének százhuszadik évfordulóját is méltóképpen megünnepelték, az idén pedig halálának hatvanadik évfordulójához kapcsolódik számos rendezvény. Ropos Márton örömét fejezte ki, hogy a közelgő helyhatósági választásokkal egy időben tartandó kisebbségi választásokon minden helyen, ahol eddig létezett szlovén kisebbségi önkormányzat, regisztráltatták magukat a nemzetiségiek, s nincs akadálya a kisebbségi önkormányzatok megválasztásának.

A kulturális bemutatót az ausztriai Radkersburgból érkezett szlovén énekesek kezdték (ott helyreállították a Pável család egykori házát). Most először lépett harmonikakísérettel közönség elé a szombathelyi Pável Ágoston Szlovén Kulturális Egyesület énekkara. Hagyományos Rába-vidéki szlovén népdalokat adtak elő, Mukics Ferenc harmonikázott. A felsőszölnöki Pável Ágoston Vegyeskart Variné Trifusz Mária vezényelte.

Az ünnepségen mutatták be azt a szlovén, magyar, német nyelvű dokumentumfilmet (korabeli fotók és dokumentumok), melyet a szlovén kultúra terjesztésében elévülhetetlen érdemeket szerző polihisztorról, Pável Ágostonról készítettek. Az országos találkozót bállal zárták.

Szombaton szlovén misét celebrált a szentgotthárdi római katolikus templomban Merkli Ferenc felsőszölnöki plébános. A misén közreműködött a felsőszölnöki Pável Ágoston Vegyeskar.

A színházterem zsúfolásig megtelt a Budapestről, Mosonmagyaróvárról és más városokból hazatérőkkel. Az ünnepségen részt vett dr. Czukor József, hazánk ljubljanai nagykövete, Hirnök József, a Magyarországi Szlovének Szövetségének elnöke, valamint Pável Ágoston leánya, Pável Judit, és családtagjai.

Ropos Márton, az Orszá-gos Szlovén Önkormányzat elnöke nyitotta meg a találkozót. Elmondta, hogy mindig örömmel várják a hazalátogató szlovéneket, hiszen ez kitűnő alkalom arra, hogy találkozzanak az itthoniakkal, és anyanyelvüket használva beszélgessenek, énekeljenek együtt. Pável Ágoston születésének százhuszadik évfordulóját is méltóképpen megünnepelték, az idén pedig halálának hatvanadik évfordulójához kapcsolódik számos rendezvény. Ropos Márton örömét fejezte ki, hogy a közelgő helyhatósági választásokkal egy időben tartandó kisebbségi választásokon minden helyen, ahol eddig létezett szlovén kisebbségi önkormányzat, regisztráltatták magukat a nemzetiségiek, s nincs akadálya a kisebbségi önkormányzatok megválasztásának.

A kulturális bemutatót az ausztriai Radkersburgból érkezett szlovén énekesek kezdték (ott helyreállították a Pável család egykori házát). Most először lépett harmonikakísérettel közönség elé a szombathelyi Pável Ágoston Szlovén Kulturális Egyesület énekkara. Hagyományos Rába-vidéki szlovén népdalokat adtak elő, Mukics Ferenc harmonikázott. A felsőszölnöki Pável Ágoston Vegyeskart Variné Trifusz Mária vezényelte.

Az ünnepségen mutatták be azt a szlovén, magyar, német nyelvű dokumentumfilmet (korabeli fotók és dokumentumok), melyet a szlovén kultúra terjesztésében elévülhetetlen érdemeket szerző polihisztorról, Pável Ágostonról készítettek. Az országos találkozót bállal zárták.

A színházterem zsúfolásig megtelt a Budapestről, Mosonmagyaróvárról és más városokból hazatérőkkel. Az ünnepségen részt vett dr. Czukor József, hazánk ljubljanai nagykövete, Hirnök József, a Magyarországi Szlovének Szövetségének elnöke, valamint Pável Ágoston leánya, Pável Judit, és családtagjai.

Ropos Márton, az Orszá-gos Szlovén Önkormányzat elnöke nyitotta meg a találkozót. Elmondta, hogy mindig örömmel várják a hazalátogató szlovéneket, hiszen ez kitűnő alkalom arra, hogy találkozzanak az itthoniakkal, és anyanyelvüket használva beszélgessenek, énekeljenek együtt. Pável Ágoston születésének százhuszadik évfordulóját is méltóképpen megünnepelték, az idén pedig halálának hatvanadik évfordulójához kapcsolódik számos rendezvény. Ropos Márton örömét fejezte ki, hogy a közelgő helyhatósági választásokkal egy időben tartandó kisebbségi választásokon minden helyen, ahol eddig létezett szlovén kisebbségi önkormányzat, regisztráltatták magukat a nemzetiségiek, s nincs akadálya a kisebbségi önkormányzatok megválasztásának.

A kulturális bemutatót az ausztriai Radkersburgból érkezett szlovén énekesek kezdték (ott helyreállították a Pável család egykori házát). Most először lépett harmonikakísérettel közönség elé a szombathelyi Pável Ágoston Szlovén Kulturális Egyesület énekkara. Hagyományos Rába-vidéki szlovén népdalokat adtak elő, Mukics Ferenc harmonikázott. A felsőszölnöki Pável Ágoston Vegyeskart Variné Trifusz Mária vezényelte.

Az ünnepségen mutatták be azt a szlovén, magyar, német nyelvű dokumentumfilmet (korabeli fotók és dokumentumok), melyet a szlovén kultúra terjesztésében elévülhetetlen érdemeket szerző polihisztorról, Pável Ágostonról készítettek. Az országos találkozót bállal zárták.

A színházterem zsúfolásig megtelt a Budapestről, Mosonmagyaróvárról és más városokból hazatérőkkel. Az ünnepségen részt vett dr. Czukor József, hazánk ljubljanai nagykövete, Hirnök József, a Magyarországi Szlovének Szövetségének elnöke, valamint Pável Ágoston leánya, Pável Judit, és családtagjai.

Ropos Márton, az Orszá-gos Szlovén Önkormányzat elnöke nyitotta meg a találkozót. Elmondta, hogy mindig örömmel várják a hazalátogató szlovéneket, hiszen ez kitűnő alkalom arra, hogy találkozzanak az itthoniakkal, és anyanyelvüket használva beszélgessenek, énekeljenek együtt. Pável Ágoston születésének százhuszadik évfordulóját is méltóképpen megünnepelték, az idén pedig halálának hatvanadik évfordulójához kapcsolódik számos rendezvény. Ropos Márton örömét fejezte ki, hogy a közelgő helyhatósági választásokkal egy időben tartandó kisebbségi választásokon minden helyen, ahol eddig létezett szlovén kisebbségi önkormányzat, regisztráltatták magukat a nemzetiségiek, s nincs akadálya a kisebbségi önkormányzatok megválasztásának.

A kulturális bemutatót az ausztriai Radkersburgból érkezett szlovén énekesek kezdték (ott helyreállították a Pável család egykori házát). Most először lépett harmonikakísérettel közönség elé a szombathelyi Pável Ágoston Szlovén Kulturális Egyesület énekkara. Hagyományos Rába-vidéki szlovén népdalokat adtak elő, Mukics Ferenc harmonikázott. A felsőszölnöki Pável Ágoston Vegyeskart Variné Trifusz Mária vezényelte.

Az ünnepségen mutatták be azt a szlovén, magyar, német nyelvű dokumentumfilmet (korabeli fotók és dokumentumok), melyet a szlovén kultúra terjesztésében elévülhetetlen érdemeket szerző polihisztorról, Pável Ágostonról készítettek. Az országos találkozót bállal zárták.

Ropos Márton, az Orszá-gos Szlovén Önkormányzat elnöke nyitotta meg a találkozót. Elmondta, hogy mindig örömmel várják a hazalátogató szlovéneket, hiszen ez kitűnő alkalom arra, hogy találkozzanak az itthoniakkal, és anyanyelvüket használva beszélgessenek, énekeljenek együtt. Pável Ágoston születésének százhuszadik évfordulóját is méltóképpen megünnepelték, az idén pedig halálának hatvanadik évfordulójához kapcsolódik számos rendezvény. Ropos Márton örömét fejezte ki, hogy a közelgő helyhatósági választásokkal egy időben tartandó kisebbségi választásokon minden helyen, ahol eddig létezett szlovén kisebbségi önkormányzat, regisztráltatták magukat a nemzetiségiek, s nincs akadálya a kisebbségi önkormányzatok megválasztásának.

A kulturális bemutatót az ausztriai Radkersburgból érkezett szlovén énekesek kezdték (ott helyreállították a Pável család egykori házát). Most először lépett harmonikakísérettel közönség elé a szombathelyi Pável Ágoston Szlovén Kulturális Egyesület énekkara. Hagyományos Rába-vidéki szlovén népdalokat adtak elő, Mukics Ferenc harmonikázott. A felsőszölnöki Pável Ágoston Vegyeskart Variné Trifusz Mária vezényelte.

Az ünnepségen mutatták be azt a szlovén, magyar, német nyelvű dokumentumfilmet (korabeli fotók és dokumentumok), melyet a szlovén kultúra terjesztésében elévülhetetlen érdemeket szerző polihisztorról, Pável Ágostonról készítettek. Az országos találkozót bállal zárták.

Ropos Márton, az Orszá-gos Szlovén Önkormányzat elnöke nyitotta meg a találkozót. Elmondta, hogy mindig örömmel várják a hazalátogató szlovéneket, hiszen ez kitűnő alkalom arra, hogy találkozzanak az itthoniakkal, és anyanyelvüket használva beszélgessenek, énekeljenek együtt. Pável Ágoston születésének százhuszadik évfordulóját is méltóképpen megünnepelték, az idén pedig halálának hatvanadik évfordulójához kapcsolódik számos rendezvény. Ropos Márton örömét fejezte ki, hogy a közelgő helyhatósági választásokkal egy időben tartandó kisebbségi választásokon minden helyen, ahol eddig létezett szlovén kisebbségi önkormányzat, regisztráltatták magukat a nemzetiségiek, s nincs akadálya a kisebbségi önkormányzatok megválasztásának.

A kulturális bemutatót az ausztriai Radkersburgból érkezett szlovén énekesek kezdték (ott helyreállították a Pável család egykori házát). Most először lépett harmonikakísérettel közönség elé a szombathelyi Pável Ágoston Szlovén Kulturális Egyesület énekkara. Hagyományos Rába-vidéki szlovén népdalokat adtak elő, Mukics Ferenc harmonikázott. A felsőszölnöki Pável Ágoston Vegyeskart Variné Trifusz Mária vezényelte.

Az ünnepségen mutatták be azt a szlovén, magyar, német nyelvű dokumentumfilmet (korabeli fotók és dokumentumok), melyet a szlovén kultúra terjesztésében elévülhetetlen érdemeket szerző polihisztorról, Pável Ágostonról készítettek. Az országos találkozót bállal zárták.

A kulturális bemutatót az ausztriai Radkersburgból érkezett szlovén énekesek kezdték (ott helyreállították a Pável család egykori házát). Most először lépett harmonikakísérettel közönség elé a szombathelyi Pável Ágoston Szlovén Kulturális Egyesület énekkara. Hagyományos Rába-vidéki szlovén népdalokat adtak elő, Mukics Ferenc harmonikázott. A felsőszölnöki Pável Ágoston Vegyeskart Variné Trifusz Mária vezényelte.

Az ünnepségen mutatták be azt a szlovén, magyar, német nyelvű dokumentumfilmet (korabeli fotók és dokumentumok), melyet a szlovén kultúra terjesztésében elévülhetetlen érdemeket szerző polihisztorról, Pável Ágostonról készítettek. Az országos találkozót bállal zárták.

A kulturális bemutatót az ausztriai Radkersburgból érkezett szlovén énekesek kezdték (ott helyreállították a Pável család egykori házát). Most először lépett harmonikakísérettel közönség elé a szombathelyi Pável Ágoston Szlovén Kulturális Egyesület énekkara. Hagyományos Rába-vidéki szlovén népdalokat adtak elő, Mukics Ferenc harmonikázott. A felsőszölnöki Pável Ágoston Vegyeskart Variné Trifusz Mária vezényelte.

Az ünnepségen mutatták be azt a szlovén, magyar, német nyelvű dokumentumfilmet (korabeli fotók és dokumentumok), melyet a szlovén kultúra terjesztésében elévülhetetlen érdemeket szerző polihisztorról, Pável Ágostonról készítettek. Az országos találkozót bállal zárták.

Az ünnepségen mutatták be azt a szlovén, magyar, német nyelvű dokumentumfilmet (korabeli fotók és dokumentumok), melyet a szlovén kultúra terjesztésében elévülhetetlen érdemeket szerző polihisztorról, Pável Ágostonról készítettek. Az országos találkozót bállal zárták.

Az ünnepségen mutatták be azt a szlovén, magyar, német nyelvű dokumentumfilmet (korabeli fotók és dokumentumok), melyet a szlovén kultúra terjesztésében elévülhetetlen érdemeket szerző polihisztorról, Pável Ágostonról készítettek. Az országos találkozót bállal zárták.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!