Hírek

2007.10.05. 02:27

2008. február: szállodaépítés

Szentgotthárd (VN) - Legutóbi ülésén a képviselő-testület beszámolókat hallgatott meg, intézményi ügyekről döntött. Vita a kirakodóvásár helyszínéről, valamint a szállodaépítésről alakult ki.

Vas Népe

Bugán József alpolgármester azt közölte a testülettel, hogy október 17-ére, a közös magyar-szlovén kormányülés időpontjára rendezvényt szervez a hulladékégető megépítése ellen tiltakozva. Egyúttal e tárgyban kérdést intéz a kormányfőhöz, hogy kiáll-e Szentgotthárd mellett.

A különfélék között elsősorban intézményi kérelmekkel foglalkozott a városi grémium. Több pedagógus-álláshely is megüresedett a város intézményeiben, elsősorban nyugdíjazás révén, s ezek betöltéséről döntöttek a városatyák. Engedélyezték továbbá a III. Béla Szakiskolában a 9. évfolyamon a maximális csoportlétszám túllépését.

Tárgyalta a testület a Móra Ferenc Könyvtár kérelmét a fiókkönyvtári foglalkoztatás átszervezéséről. A beadvány szerint az átszervezéssel magasabb színvonalon és gazdaságosabban lehet a könyvtári szolgáltatást szervezni a városrészeken. Hosszas vita után hozzájárult az átszervezéshez a testület oly módon, hogy a 2007. december 31-éig engedélyezett költségvetési létszámot 2008. január 1-jétől határozatlan időre biztosítja a négy fiókkönyvtár feladatainak ellátására. Ezzel egy időben a fiókkönyvtári feladatokat ellátó munkavállalók megbízatását meg kell szüntetni.

A képviselők javasolták, hogy a Karácsony Határok Nélkül rendezvénysorozatára hárommillió forintot fordítson a Pannon Kapu Kulturális Egyesület. A végleges öszszegről a program ismeretében később döntenek. Határozott a testület arról is, hogy Körmend Város Tűzoltósága részére egymillió forint támogatást ad a katasztrófaalap terhére, amelyről a tűzoltóságnak a megállapodásban foglaltak szerint el kell számolnia.

A testület készfizető kezességet vállalt a Szentgotthárd Város Önkormányzatának százszázalékos tulajdonát képező Városi Televízió- és Kábelüzemeltető Kht. ötmillió forint összegű folyószámla hitelkeretnek biztosítása esetében a felvett összeg visszafizetésére.

Arról is határoztak, hogy a képviselő-testület a szentgotthárdi kistérség önkormányzataival együtt, egységesen fellépve kíván részt venni a LEADER 2007-2013 programban, partnerséget kialakítva az őriszentpéteri kistérség önkormányzataival.

Hosszas vita alakult ki a városi kirakodóvásár helyszínéről. Abban minden képviselő egyetértett, hogy továbbra is helyet kell adni a búcsúnak május 1-je és augusztus 20-a alkalmával. Többen felvetették, hogy az idén a Ligetbe helyezett kirakodóvásár nem volt szerencsés, hagyományosan a Várkertet tekintik a búcsú legalkalmasabb helyszínének. A barokk kert védelme érdekében, valamint a kiépítetlen infrastruktúra miatt ezt mások ellenezték. Néhány évig a Széchenyi iskola parkolójában rendezték meg a vásárt, ezt a helyszínt a fürdő közelsége miatt vetették el. Kissné Köles Erika javasolta a piac előtti teret, amely nem önkormányzati terület, így nem a város gondja lenne a feltételek biztosítása. Ez az ötlet azonban később mégsem került be a szavazásra érdemesített javaslatok közé. A másik három helyszínről sem sikerült a képviselőknek dönteniük. Végül az a határozat született, hogy a polgármesteri hivatal javasoljon 3-4 helyet a kirakodóvásárok jövőbeni helyszínének, az egyes helyszínek előnyeinek és hátrányainak megjelölésével, valamint az ülésen elhangzott ötletek felhasználásával, és az októberi képviselő-testületi ülésre ezt terjessze elő.

A lemondását levélben bejelentő Hirnök József helyett az oktatási, kulturális, idegenforgalmi és sportbizottság nem képviselő tagjának Szalainé Kiss Edinát, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnökét választotta meg a testület.

A képviselő-testület hozzájárult a volt farkasfai iskola lakássá történő átalakításához, s az átalakítási tervek megrendeléséhez. A tervdokumentáció költségeinek fedezete a tervezési keret. Ugyancsak hozzájárult a testület a volt farkasfai iskola szolgálati lakása karbantartási munkáinak elvégzéséhez az önkormányzati lakások felújítási kerete terhére.

Kisebb vita alakult ki a szállodáról. A felszólaló képviselők aggályosnak, az önkormányzat részére hátrányosnak ítélték meg a tervezett szerződésmódosítást. Viniczay Tibor polgármester elmondta: az építkezéshez hitelt nyújtó Magyar Fejlesztési Bank is biztosítottnak látja a szálloda megvalósítását; megfelelő garanciákat épített be a hitelszerződésbe. 2008 februárjában elkezdődik az építkezés; várhatóan jövő decemberre elkészül a hotel. A testület egyetértett a szállodaépítés céljára átadandó terü- let elidegenítésével a West Union Invest Kft. részére. Felhatalmazták a polgármestert, hogy a 2005 novemberében a kft.-vel megkötött megállapodás módosítását aláírja, az adásvételi szerződéssel együtt.

A különfélék között elsősorban intézményi kérelmekkel foglalkozott a városi grémium. Több pedagógus-álláshely is megüresedett a város intézményeiben, elsősorban nyugdíjazás révén, s ezek betöltéséről döntöttek a városatyák. Engedélyezték továbbá a III. Béla Szakiskolában a 9. évfolyamon a maximális csoportlétszám túllépését.

Tárgyalta a testület a Móra Ferenc Könyvtár kérelmét a fiókkönyvtári foglalkoztatás átszervezéséről. A beadvány szerint az átszervezéssel magasabb színvonalon és gazdaságosabban lehet a könyvtári szolgáltatást szervezni a városrészeken. Hosszas vita után hozzájárult az átszervezéshez a testület oly módon, hogy a 2007. december 31-éig engedélyezett költségvetési létszámot 2008. január 1-jétől határozatlan időre biztosítja a négy fiókkönyvtár feladatainak ellátására. Ezzel egy időben a fiókkönyvtári feladatokat ellátó munkavállalók megbízatását meg kell szüntetni.

A képviselők javasolták, hogy a Karácsony Határok Nélkül rendezvénysorozatára hárommillió forintot fordítson a Pannon Kapu Kulturális Egyesület. A végleges öszszegről a program ismeretében később döntenek. Határozott a testület arról is, hogy Körmend Város Tűzoltósága részére egymillió forint támogatást ad a katasztrófaalap terhére, amelyről a tűzoltóságnak a megállapodásban foglaltak szerint el kell számolnia.

A testület készfizető kezességet vállalt a Szentgotthárd Város Önkormányzatának százszázalékos tulajdonát képező Városi Televízió- és Kábelüzemeltető Kht. ötmillió forint összegű folyószámla hitelkeretnek biztosítása esetében a felvett összeg visszafizetésére.

Arról is határoztak, hogy a képviselő-testület a szentgotthárdi kistérség önkormányzataival együtt, egységesen fellépve kíván részt venni a LEADER 2007-2013 programban, partnerséget kialakítva az őriszentpéteri kistérség önkormányzataival.

Hosszas vita alakult ki a városi kirakodóvásár helyszínéről. Abban minden képviselő egyetértett, hogy továbbra is helyet kell adni a búcsúnak május 1-je és augusztus 20-a alkalmával. Többen felvetették, hogy az idén a Ligetbe helyezett kirakodóvásár nem volt szerencsés, hagyományosan a Várkertet tekintik a búcsú legalkalmasabb helyszínének. A barokk kert védelme érdekében, valamint a kiépítetlen infrastruktúra miatt ezt mások ellenezték. Néhány évig a Széchenyi iskola parkolójában rendezték meg a vásárt, ezt a helyszínt a fürdő közelsége miatt vetették el. Kissné Köles Erika javasolta a piac előtti teret, amely nem önkormányzati terület, így nem a város gondja lenne a feltételek biztosítása. Ez az ötlet azonban később mégsem került be a szavazásra érdemesített javaslatok közé. A másik három helyszínről sem sikerült a képviselőknek dönteniük. Végül az a határozat született, hogy a polgármesteri hivatal javasoljon 3-4 helyet a kirakodóvásárok jövőbeni helyszínének, az egyes helyszínek előnyeinek és hátrányainak megjelölésével, valamint az ülésen elhangzott ötletek felhasználásával, és az októberi képviselő-testületi ülésre ezt terjessze elő.

A lemondását levélben bejelentő Hirnök József helyett az oktatási, kulturális, idegenforgalmi és sportbizottság nem képviselő tagjának Szalainé Kiss Edinát, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnökét választotta meg a testület.

A képviselő-testület hozzájárult a volt farkasfai iskola lakássá történő átalakításához, s az átalakítási tervek megrendeléséhez. A tervdokumentáció költségeinek fedezete a tervezési keret. Ugyancsak hozzájárult a testület a volt farkasfai iskola szolgálati lakása karbantartási munkáinak elvégzéséhez az önkormányzati lakások felújítási kerete terhére.

Kisebb vita alakult ki a szállodáról. A felszólaló képviselők aggályosnak, az önkormányzat részére hátrányosnak ítélték meg a tervezett szerződésmódosítást. Viniczay Tibor polgármester elmondta: az építkezéshez hitelt nyújtó Magyar Fejlesztési Bank is biztosítottnak látja a szálloda megvalósítását; megfelelő garanciákat épített be a hitelszerződésbe. 2008 februárjában elkezdődik az építkezés; várhatóan jövő decemberre elkészül a hotel. A testület egyetértett a szállodaépítés céljára átadandó terü- let elidegenítésével a West Union Invest Kft. részére. Felhatalmazták a polgármestert, hogy a 2005 novemberében a kft.-vel megkötött megállapodás módosítását aláírja, az adásvételi szerződéssel együtt.

A különfélék között elsősorban intézményi kérelmekkel foglalkozott a városi grémium. Több pedagógus-álláshely is megüresedett a város intézményeiben, elsősorban nyugdíjazás révén, s ezek betöltéséről döntöttek a városatyák. Engedélyezték továbbá a III. Béla Szakiskolában a 9. évfolyamon a maximális csoportlétszám túllépését.

Tárgyalta a testület a Móra Ferenc Könyvtár kérelmét a fiókkönyvtári foglalkoztatás átszervezéséről. A beadvány szerint az átszervezéssel magasabb színvonalon és gazdaságosabban lehet a könyvtári szolgáltatást szervezni a városrészeken. Hosszas vita után hozzájárult az átszervezéshez a testület oly módon, hogy a 2007. december 31-éig engedélyezett költségvetési létszámot 2008. január 1-jétől határozatlan időre biztosítja a négy fiókkönyvtár feladatainak ellátására. Ezzel egy időben a fiókkönyvtári feladatokat ellátó munkavállalók megbízatását meg kell szüntetni.

A képviselők javasolták, hogy a Karácsony Határok Nélkül rendezvénysorozatára hárommillió forintot fordítson a Pannon Kapu Kulturális Egyesület. A végleges öszszegről a program ismeretében később döntenek. Határozott a testület arról is, hogy Körmend Város Tűzoltósága részére egymillió forint támogatást ad a katasztrófaalap terhére, amelyről a tűzoltóságnak a megállapodásban foglaltak szerint el kell számolnia.

A testület készfizető kezességet vállalt a Szentgotthárd Város Önkormányzatának százszázalékos tulajdonát képező Városi Televízió- és Kábelüzemeltető Kht. ötmillió forint összegű folyószámla hitelkeretnek biztosítása esetében a felvett összeg visszafizetésére.

Arról is határoztak, hogy a képviselő-testület a szentgotthárdi kistérség önkormányzataival együtt, egységesen fellépve kíván részt venni a LEADER 2007-2013 programban, partnerséget kialakítva az őriszentpéteri kistérség önkormányzataival.

Hosszas vita alakult ki a városi kirakodóvásár helyszínéről. Abban minden képviselő egyetértett, hogy továbbra is helyet kell adni a búcsúnak május 1-je és augusztus 20-a alkalmával. Többen felvetették, hogy az idén a Ligetbe helyezett kirakodóvásár nem volt szerencsés, hagyományosan a Várkertet tekintik a búcsú legalkalmasabb helyszínének. A barokk kert védelme érdekében, valamint a kiépítetlen infrastruktúra miatt ezt mások ellenezték. Néhány évig a Széchenyi iskola parkolójában rendezték meg a vásárt, ezt a helyszínt a fürdő közelsége miatt vetették el. Kissné Köles Erika javasolta a piac előtti teret, amely nem önkormányzati terület, így nem a város gondja lenne a feltételek biztosítása. Ez az ötlet azonban később mégsem került be a szavazásra érdemesített javaslatok közé. A másik három helyszínről sem sikerült a képviselőknek dönteniük. Végül az a határozat született, hogy a polgármesteri hivatal javasoljon 3-4 helyet a kirakodóvásárok jövőbeni helyszínének, az egyes helyszínek előnyeinek és hátrányainak megjelölésével, valamint az ülésen elhangzott ötletek felhasználásával, és az októberi képviselő-testületi ülésre ezt terjessze elő.

A lemondását levélben bejelentő Hirnök József helyett az oktatási, kulturális, idegenforgalmi és sportbizottság nem képviselő tagjának Szalainé Kiss Edinát, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnökét választotta meg a testület.

A képviselő-testület hozzájárult a volt farkasfai iskola lakássá történő átalakításához, s az átalakítási tervek megrendeléséhez. A tervdokumentáció költségeinek fedezete a tervezési keret. Ugyancsak hozzájárult a testület a volt farkasfai iskola szolgálati lakása karbantartási munkáinak elvégzéséhez az önkormányzati lakások felújítási kerete terhére.

Kisebb vita alakult ki a szállodáról. A felszólaló képviselők aggályosnak, az önkormányzat részére hátrányosnak ítélték meg a tervezett szerződésmódosítást. Viniczay Tibor polgármester elmondta: az építkezéshez hitelt nyújtó Magyar Fejlesztési Bank is biztosítottnak látja a szálloda megvalósítását; megfelelő garanciákat épített be a hitelszerződésbe. 2008 februárjában elkezdődik az építkezés; várhatóan jövő decemberre elkészül a hotel. A testület egyetértett a szállodaépítés céljára átadandó terü- let elidegenítésével a West Union Invest Kft. részére. Felhatalmazták a polgármestert, hogy a 2005 novemberében a kft.-vel megkötött megállapodás módosítását aláírja, az adásvételi szerződéssel együtt.

Tárgyalta a testület a Móra Ferenc Könyvtár kérelmét a fiókkönyvtári foglalkoztatás átszervezéséről. A beadvány szerint az átszervezéssel magasabb színvonalon és gazdaságosabban lehet a könyvtári szolgáltatást szervezni a városrészeken. Hosszas vita után hozzájárult az átszervezéshez a testület oly módon, hogy a 2007. december 31-éig engedélyezett költségvetési létszámot 2008. január 1-jétől határozatlan időre biztosítja a négy fiókkönyvtár feladatainak ellátására. Ezzel egy időben a fiókkönyvtári feladatokat ellátó munkavállalók megbízatását meg kell szüntetni.

A képviselők javasolták, hogy a Karácsony Határok Nélkül rendezvénysorozatára hárommillió forintot fordítson a Pannon Kapu Kulturális Egyesület. A végleges öszszegről a program ismeretében később döntenek. Határozott a testület arról is, hogy Körmend Város Tűzoltósága részére egymillió forint támogatást ad a katasztrófaalap terhére, amelyről a tűzoltóságnak a megállapodásban foglaltak szerint el kell számolnia.

A testület készfizető kezességet vállalt a Szentgotthárd Város Önkormányzatának százszázalékos tulajdonát képező Városi Televízió- és Kábelüzemeltető Kht. ötmillió forint összegű folyószámla hitelkeretnek biztosítása esetében a felvett összeg visszafizetésére.

Arról is határoztak, hogy a képviselő-testület a szentgotthárdi kistérség önkormányzataival együtt, egységesen fellépve kíván részt venni a LEADER 2007-2013 programban, partnerséget kialakítva az őriszentpéteri kistérség önkormányzataival.

Hosszas vita alakult ki a városi kirakodóvásár helyszínéről. Abban minden képviselő egyetértett, hogy továbbra is helyet kell adni a búcsúnak május 1-je és augusztus 20-a alkalmával. Többen felvetették, hogy az idén a Ligetbe helyezett kirakodóvásár nem volt szerencsés, hagyományosan a Várkertet tekintik a búcsú legalkalmasabb helyszínének. A barokk kert védelme érdekében, valamint a kiépítetlen infrastruktúra miatt ezt mások ellenezték. Néhány évig a Széchenyi iskola parkolójában rendezték meg a vásárt, ezt a helyszínt a fürdő közelsége miatt vetették el. Kissné Köles Erika javasolta a piac előtti teret, amely nem önkormányzati terület, így nem a város gondja lenne a feltételek biztosítása. Ez az ötlet azonban később mégsem került be a szavazásra érdemesített javaslatok közé. A másik három helyszínről sem sikerült a képviselőknek dönteniük. Végül az a határozat született, hogy a polgármesteri hivatal javasoljon 3-4 helyet a kirakodóvásárok jövőbeni helyszínének, az egyes helyszínek előnyeinek és hátrányainak megjelölésével, valamint az ülésen elhangzott ötletek felhasználásával, és az októberi képviselő-testületi ülésre ezt terjessze elő.

A lemondását levélben bejelentő Hirnök József helyett az oktatási, kulturális, idegenforgalmi és sportbizottság nem képviselő tagjának Szalainé Kiss Edinát, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnökét választotta meg a testület.

A képviselő-testület hozzájárult a volt farkasfai iskola lakássá történő átalakításához, s az átalakítási tervek megrendeléséhez. A tervdokumentáció költségeinek fedezete a tervezési keret. Ugyancsak hozzájárult a testület a volt farkasfai iskola szolgálati lakása karbantartási munkáinak elvégzéséhez az önkormányzati lakások felújítási kerete terhére.

Kisebb vita alakult ki a szállodáról. A felszólaló képviselők aggályosnak, az önkormányzat részére hátrányosnak ítélték meg a tervezett szerződésmódosítást. Viniczay Tibor polgármester elmondta: az építkezéshez hitelt nyújtó Magyar Fejlesztési Bank is biztosítottnak látja a szálloda megvalósítását; megfelelő garanciákat épített be a hitelszerződésbe. 2008 februárjában elkezdődik az építkezés; várhatóan jövő decemberre elkészül a hotel. A testület egyetértett a szállodaépítés céljára átadandó terü- let elidegenítésével a West Union Invest Kft. részére. Felhatalmazták a polgármestert, hogy a 2005 novemberében a kft.-vel megkötött megállapodás módosítását aláírja, az adásvételi szerződéssel együtt.

Tárgyalta a testület a Móra Ferenc Könyvtár kérelmét a fiókkönyvtári foglalkoztatás átszervezéséről. A beadvány szerint az átszervezéssel magasabb színvonalon és gazdaságosabban lehet a könyvtári szolgáltatást szervezni a városrészeken. Hosszas vita után hozzájárult az átszervezéshez a testület oly módon, hogy a 2007. december 31-éig engedélyezett költségvetési létszámot 2008. január 1-jétől határozatlan időre biztosítja a négy fiókkönyvtár feladatainak ellátására. Ezzel egy időben a fiókkönyvtári feladatokat ellátó munkavállalók megbízatását meg kell szüntetni.

A képviselők javasolták, hogy a Karácsony Határok Nélkül rendezvénysorozatára hárommillió forintot fordítson a Pannon Kapu Kulturális Egyesület. A végleges öszszegről a program ismeretében később döntenek. Határozott a testület arról is, hogy Körmend Város Tűzoltósága részére egymillió forint támogatást ad a katasztrófaalap terhére, amelyről a tűzoltóságnak a megállapodásban foglaltak szerint el kell számolnia.

A testület készfizető kezességet vállalt a Szentgotthárd Város Önkormányzatának százszázalékos tulajdonát képező Városi Televízió- és Kábelüzemeltető Kht. ötmillió forint összegű folyószámla hitelkeretnek biztosítása esetében a felvett összeg visszafizetésére.

Arról is határoztak, hogy a képviselő-testület a szentgotthárdi kistérség önkormányzataival együtt, egységesen fellépve kíván részt venni a LEADER 2007-2013 programban, partnerséget kialakítva az őriszentpéteri kistérség önkormányzataival.

Hosszas vita alakult ki a városi kirakodóvásár helyszínéről. Abban minden képviselő egyetértett, hogy továbbra is helyet kell adni a búcsúnak május 1-je és augusztus 20-a alkalmával. Többen felvetették, hogy az idén a Ligetbe helyezett kirakodóvásár nem volt szerencsés, hagyományosan a Várkertet tekintik a búcsú legalkalmasabb helyszínének. A barokk kert védelme érdekében, valamint a kiépítetlen infrastruktúra miatt ezt mások ellenezték. Néhány évig a Széchenyi iskola parkolójában rendezték meg a vásárt, ezt a helyszínt a fürdő közelsége miatt vetették el. Kissné Köles Erika javasolta a piac előtti teret, amely nem önkormányzati terület, így nem a város gondja lenne a feltételek biztosítása. Ez az ötlet azonban később mégsem került be a szavazásra érdemesített javaslatok közé. A másik három helyszínről sem sikerült a képviselőknek dönteniük. Végül az a határozat született, hogy a polgármesteri hivatal javasoljon 3-4 helyet a kirakodóvásárok jövőbeni helyszínének, az egyes helyszínek előnyeinek és hátrányainak megjelölésével, valamint az ülésen elhangzott ötletek felhasználásával, és az októberi képviselő-testületi ülésre ezt terjessze elő.

A lemondását levélben bejelentő Hirnök József helyett az oktatási, kulturális, idegenforgalmi és sportbizottság nem képviselő tagjának Szalainé Kiss Edinát, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnökét választotta meg a testület.

A képviselő-testület hozzájárult a volt farkasfai iskola lakássá történő átalakításához, s az átalakítási tervek megrendeléséhez. A tervdokumentáció költségeinek fedezete a tervezési keret. Ugyancsak hozzájárult a testület a volt farkasfai iskola szolgálati lakása karbantartási munkáinak elvégzéséhez az önkormányzati lakások felújítási kerete terhére.

Kisebb vita alakult ki a szállodáról. A felszólaló képviselők aggályosnak, az önkormányzat részére hátrányosnak ítélték meg a tervezett szerződésmódosítást. Viniczay Tibor polgármester elmondta: az építkezéshez hitelt nyújtó Magyar Fejlesztési Bank is biztosítottnak látja a szálloda megvalósítását; megfelelő garanciákat épített be a hitelszerződésbe. 2008 februárjában elkezdődik az építkezés; várhatóan jövő decemberre elkészül a hotel. A testület egyetértett a szállodaépítés céljára átadandó terü- let elidegenítésével a West Union Invest Kft. részére. Felhatalmazták a polgármestert, hogy a 2005 novemberében a kft.-vel megkötött megállapodás módosítását aláírja, az adásvételi szerződéssel együtt.

A képviselők javasolták, hogy a Karácsony Határok Nélkül rendezvénysorozatára hárommillió forintot fordítson a Pannon Kapu Kulturális Egyesület. A végleges öszszegről a program ismeretében később döntenek. Határozott a testület arról is, hogy Körmend Város Tűzoltósága részére egymillió forint támogatást ad a katasztrófaalap terhére, amelyről a tűzoltóságnak a megállapodásban foglaltak szerint el kell számolnia.

A testület készfizető kezességet vállalt a Szentgotthárd Város Önkormányzatának százszázalékos tulajdonát képező Városi Televízió- és Kábelüzemeltető Kht. ötmillió forint összegű folyószámla hitelkeretnek biztosítása esetében a felvett összeg visszafizetésére.

Arról is határoztak, hogy a képviselő-testület a szentgotthárdi kistérség önkormányzataival együtt, egységesen fellépve kíván részt venni a LEADER 2007-2013 programban, partnerséget kialakítva az őriszentpéteri kistérség önkormányzataival.

Hosszas vita alakult ki a városi kirakodóvásár helyszínéről. Abban minden képviselő egyetértett, hogy továbbra is helyet kell adni a búcsúnak május 1-je és augusztus 20-a alkalmával. Többen felvetették, hogy az idén a Ligetbe helyezett kirakodóvásár nem volt szerencsés, hagyományosan a Várkertet tekintik a búcsú legalkalmasabb helyszínének. A barokk kert védelme érdekében, valamint a kiépítetlen infrastruktúra miatt ezt mások ellenezték. Néhány évig a Széchenyi iskola parkolójában rendezték meg a vásárt, ezt a helyszínt a fürdő közelsége miatt vetették el. Kissné Köles Erika javasolta a piac előtti teret, amely nem önkormányzati terület, így nem a város gondja lenne a feltételek biztosítása. Ez az ötlet azonban később mégsem került be a szavazásra érdemesített javaslatok közé. A másik három helyszínről sem sikerült a képviselőknek dönteniük. Végül az a határozat született, hogy a polgármesteri hivatal javasoljon 3-4 helyet a kirakodóvásárok jövőbeni helyszínének, az egyes helyszínek előnyeinek és hátrányainak megjelölésével, valamint az ülésen elhangzott ötletek felhasználásával, és az októberi képviselő-testületi ülésre ezt terjessze elő.

A lemondását levélben bejelentő Hirnök József helyett az oktatási, kulturális, idegenforgalmi és sportbizottság nem képviselő tagjának Szalainé Kiss Edinát, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnökét választotta meg a testület.

A képviselő-testület hozzájárult a volt farkasfai iskola lakássá történő átalakításához, s az átalakítási tervek megrendeléséhez. A tervdokumentáció költségeinek fedezete a tervezési keret. Ugyancsak hozzájárult a testület a volt farkasfai iskola szolgálati lakása karbantartási munkáinak elvégzéséhez az önkormányzati lakások felújítási kerete terhére.

Kisebb vita alakult ki a szállodáról. A felszólaló képviselők aggályosnak, az önkormányzat részére hátrányosnak ítélték meg a tervezett szerződésmódosítást. Viniczay Tibor polgármester elmondta: az építkezéshez hitelt nyújtó Magyar Fejlesztési Bank is biztosítottnak látja a szálloda megvalósítását; megfelelő garanciákat épített be a hitelszerződésbe. 2008 februárjában elkezdődik az építkezés; várhatóan jövő decemberre elkészül a hotel. A testület egyetértett a szállodaépítés céljára átadandó terü- let elidegenítésével a West Union Invest Kft. részére. Felhatalmazták a polgármestert, hogy a 2005 novemberében a kft.-vel megkötött megállapodás módosítását aláírja, az adásvételi szerződéssel együtt.

A képviselők javasolták, hogy a Karácsony Határok Nélkül rendezvénysorozatára hárommillió forintot fordítson a Pannon Kapu Kulturális Egyesület. A végleges öszszegről a program ismeretében később döntenek. Határozott a testület arról is, hogy Körmend Város Tűzoltósága részére egymillió forint támogatást ad a katasztrófaalap terhére, amelyről a tűzoltóságnak a megállapodásban foglaltak szerint el kell számolnia.

A testület készfizető kezességet vállalt a Szentgotthárd Város Önkormányzatának százszázalékos tulajdonát képező Városi Televízió- és Kábelüzemeltető Kht. ötmillió forint összegű folyószámla hitelkeretnek biztosítása esetében a felvett összeg visszafizetésére.

Arról is határoztak, hogy a képviselő-testület a szentgotthárdi kistérség önkormányzataival együtt, egységesen fellépve kíván részt venni a LEADER 2007-2013 programban, partnerséget kialakítva az őriszentpéteri kistérség önkormányzataival.

Hosszas vita alakult ki a városi kirakodóvásár helyszínéről. Abban minden képviselő egyetértett, hogy továbbra is helyet kell adni a búcsúnak május 1-je és augusztus 20-a alkalmával. Többen felvetették, hogy az idén a Ligetbe helyezett kirakodóvásár nem volt szerencsés, hagyományosan a Várkertet tekintik a búcsú legalkalmasabb helyszínének. A barokk kert védelme érdekében, valamint a kiépítetlen infrastruktúra miatt ezt mások ellenezték. Néhány évig a Széchenyi iskola parkolójában rendezték meg a vásárt, ezt a helyszínt a fürdő közelsége miatt vetették el. Kissné Köles Erika javasolta a piac előtti teret, amely nem önkormányzati terület, így nem a város gondja lenne a feltételek biztosítása. Ez az ötlet azonban később mégsem került be a szavazásra érdemesített javaslatok közé. A másik három helyszínről sem sikerült a képviselőknek dönteniük. Végül az a határozat született, hogy a polgármesteri hivatal javasoljon 3-4 helyet a kirakodóvásárok jövőbeni helyszínének, az egyes helyszínek előnyeinek és hátrányainak megjelölésével, valamint az ülésen elhangzott ötletek felhasználásával, és az októberi képviselő-testületi ülésre ezt terjessze elő.

A lemondását levélben bejelentő Hirnök József helyett az oktatási, kulturális, idegenforgalmi és sportbizottság nem képviselő tagjának Szalainé Kiss Edinát, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnökét választotta meg a testület.

A képviselő-testület hozzájárult a volt farkasfai iskola lakássá történő átalakításához, s az átalakítási tervek megrendeléséhez. A tervdokumentáció költségeinek fedezete a tervezési keret. Ugyancsak hozzájárult a testület a volt farkasfai iskola szolgálati lakása karbantartási munkáinak elvégzéséhez az önkormányzati lakások felújítási kerete terhére.

Kisebb vita alakult ki a szállodáról. A felszólaló képviselők aggályosnak, az önkormányzat részére hátrányosnak ítélték meg a tervezett szerződésmódosítást. Viniczay Tibor polgármester elmondta: az építkezéshez hitelt nyújtó Magyar Fejlesztési Bank is biztosítottnak látja a szálloda megvalósítását; megfelelő garanciákat épített be a hitelszerződésbe. 2008 februárjában elkezdődik az építkezés; várhatóan jövő decemberre elkészül a hotel. A testület egyetértett a szállodaépítés céljára átadandó terü- let elidegenítésével a West Union Invest Kft. részére. Felhatalmazták a polgármestert, hogy a 2005 novemberében a kft.-vel megkötött megállapodás módosítását aláírja, az adásvételi szerződéssel együtt.

A testület készfizető kezességet vállalt a Szentgotthárd Város Önkormányzatának százszázalékos tulajdonát képező Városi Televízió- és Kábelüzemeltető Kht. ötmillió forint összegű folyószámla hitelkeretnek biztosítása esetében a felvett összeg visszafizetésére.

Arról is határoztak, hogy a képviselő-testület a szentgotthárdi kistérség önkormányzataival együtt, egységesen fellépve kíván részt venni a LEADER 2007-2013 programban, partnerséget kialakítva az őriszentpéteri kistérség önkormányzataival.

Hosszas vita alakult ki a városi kirakodóvásár helyszínéről. Abban minden képviselő egyetértett, hogy továbbra is helyet kell adni a búcsúnak május 1-je és augusztus 20-a alkalmával. Többen felvetették, hogy az idén a Ligetbe helyezett kirakodóvásár nem volt szerencsés, hagyományosan a Várkertet tekintik a búcsú legalkalmasabb helyszínének. A barokk kert védelme érdekében, valamint a kiépítetlen infrastruktúra miatt ezt mások ellenezték. Néhány évig a Széchenyi iskola parkolójában rendezték meg a vásárt, ezt a helyszínt a fürdő közelsége miatt vetették el. Kissné Köles Erika javasolta a piac előtti teret, amely nem önkormányzati terület, így nem a város gondja lenne a feltételek biztosítása. Ez az ötlet azonban később mégsem került be a szavazásra érdemesített javaslatok közé. A másik három helyszínről sem sikerült a képviselőknek dönteniük. Végül az a határozat született, hogy a polgármesteri hivatal javasoljon 3-4 helyet a kirakodóvásárok jövőbeni helyszínének, az egyes helyszínek előnyeinek és hátrányainak megjelölésével, valamint az ülésen elhangzott ötletek felhasználásával, és az októberi képviselő-testületi ülésre ezt terjessze elő.

A lemondását levélben bejelentő Hirnök József helyett az oktatási, kulturális, idegenforgalmi és sportbizottság nem képviselő tagjának Szalainé Kiss Edinát, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnökét választotta meg a testület.

A képviselő-testület hozzájárult a volt farkasfai iskola lakássá történő átalakításához, s az átalakítási tervek megrendeléséhez. A tervdokumentáció költségeinek fedezete a tervezési keret. Ugyancsak hozzájárult a testület a volt farkasfai iskola szolgálati lakása karbantartási munkáinak elvégzéséhez az önkormányzati lakások felújítási kerete terhére.

Kisebb vita alakult ki a szállodáról. A felszólaló képviselők aggályosnak, az önkormányzat részére hátrányosnak ítélték meg a tervezett szerződésmódosítást. Viniczay Tibor polgármester elmondta: az építkezéshez hitelt nyújtó Magyar Fejlesztési Bank is biztosítottnak látja a szálloda megvalósítását; megfelelő garanciákat épített be a hitelszerződésbe. 2008 februárjában elkezdődik az építkezés; várhatóan jövő decemberre elkészül a hotel. A testület egyetértett a szállodaépítés céljára átadandó terü- let elidegenítésével a West Union Invest Kft. részére. Felhatalmazták a polgármestert, hogy a 2005 novemberében a kft.-vel megkötött megállapodás módosítását aláírja, az adásvételi szerződéssel együtt.

A testület készfizető kezességet vállalt a Szentgotthárd Város Önkormányzatának százszázalékos tulajdonát képező Városi Televízió- és Kábelüzemeltető Kht. ötmillió forint összegű folyószámla hitelkeretnek biztosítása esetében a felvett összeg visszafizetésére.

Arról is határoztak, hogy a képviselő-testület a szentgotthárdi kistérség önkormányzataival együtt, egységesen fellépve kíván részt venni a LEADER 2007-2013 programban, partnerséget kialakítva az őriszentpéteri kistérség önkormányzataival.

Hosszas vita alakult ki a városi kirakodóvásár helyszínéről. Abban minden képviselő egyetértett, hogy továbbra is helyet kell adni a búcsúnak május 1-je és augusztus 20-a alkalmával. Többen felvetették, hogy az idén a Ligetbe helyezett kirakodóvásár nem volt szerencsés, hagyományosan a Várkertet tekintik a búcsú legalkalmasabb helyszínének. A barokk kert védelme érdekében, valamint a kiépítetlen infrastruktúra miatt ezt mások ellenezték. Néhány évig a Széchenyi iskola parkolójában rendezték meg a vásárt, ezt a helyszínt a fürdő közelsége miatt vetették el. Kissné Köles Erika javasolta a piac előtti teret, amely nem önkormányzati terület, így nem a város gondja lenne a feltételek biztosítása. Ez az ötlet azonban később mégsem került be a szavazásra érdemesített javaslatok közé. A másik három helyszínről sem sikerült a képviselőknek dönteniük. Végül az a határozat született, hogy a polgármesteri hivatal javasoljon 3-4 helyet a kirakodóvásárok jövőbeni helyszínének, az egyes helyszínek előnyeinek és hátrányainak megjelölésével, valamint az ülésen elhangzott ötletek felhasználásával, és az októberi képviselő-testületi ülésre ezt terjessze elő.

A lemondását levélben bejelentő Hirnök József helyett az oktatási, kulturális, idegenforgalmi és sportbizottság nem képviselő tagjának Szalainé Kiss Edinát, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnökét választotta meg a testület.

A képviselő-testület hozzájárult a volt farkasfai iskola lakássá történő átalakításához, s az átalakítási tervek megrendeléséhez. A tervdokumentáció költségeinek fedezete a tervezési keret. Ugyancsak hozzájárult a testület a volt farkasfai iskola szolgálati lakása karbantartási munkáinak elvégzéséhez az önkormányzati lakások felújítási kerete terhére.

Kisebb vita alakult ki a szállodáról. A felszólaló képviselők aggályosnak, az önkormányzat részére hátrányosnak ítélték meg a tervezett szerződésmódosítást. Viniczay Tibor polgármester elmondta: az építkezéshez hitelt nyújtó Magyar Fejlesztési Bank is biztosítottnak látja a szálloda megvalósítását; megfelelő garanciákat épített be a hitelszerződésbe. 2008 februárjában elkezdődik az építkezés; várhatóan jövő decemberre elkészül a hotel. A testület egyetértett a szállodaépítés céljára átadandó terü- let elidegenítésével a West Union Invest Kft. részére. Felhatalmazták a polgármestert, hogy a 2005 novemberében a kft.-vel megkötött megállapodás módosítását aláírja, az adásvételi szerződéssel együtt.

Arról is határoztak, hogy a képviselő-testület a szentgotthárdi kistérség önkormányzataival együtt, egységesen fellépve kíván részt venni a LEADER 2007-2013 programban, partnerséget kialakítva az őriszentpéteri kistérség önkormányzataival.

Hosszas vita alakult ki a városi kirakodóvásár helyszínéről. Abban minden képviselő egyetértett, hogy továbbra is helyet kell adni a búcsúnak május 1-je és augusztus 20-a alkalmával. Többen felvetették, hogy az idén a Ligetbe helyezett kirakodóvásár nem volt szerencsés, hagyományosan a Várkertet tekintik a búcsú legalkalmasabb helyszínének. A barokk kert védelme érdekében, valamint a kiépítetlen infrastruktúra miatt ezt mások ellenezték. Néhány évig a Széchenyi iskola parkolójában rendezték meg a vásárt, ezt a helyszínt a fürdő közelsége miatt vetették el. Kissné Köles Erika javasolta a piac előtti teret, amely nem önkormányzati terület, így nem a város gondja lenne a feltételek biztosítása. Ez az ötlet azonban később mégsem került be a szavazásra érdemesített javaslatok közé. A másik három helyszínről sem sikerült a képviselőknek dönteniük. Végül az a határozat született, hogy a polgármesteri hivatal javasoljon 3-4 helyet a kirakodóvásárok jövőbeni helyszínének, az egyes helyszínek előnyeinek és hátrányainak megjelölésével, valamint az ülésen elhangzott ötletek felhasználásával, és az októberi képviselő-testületi ülésre ezt terjessze elő.

A lemondását levélben bejelentő Hirnök József helyett az oktatási, kulturális, idegenforgalmi és sportbizottság nem képviselő tagjának Szalainé Kiss Edinát, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnökét választotta meg a testület.

A képviselő-testület hozzájárult a volt farkasfai iskola lakássá történő átalakításához, s az átalakítási tervek megrendeléséhez. A tervdokumentáció költségeinek fedezete a tervezési keret. Ugyancsak hozzájárult a testület a volt farkasfai iskola szolgálati lakása karbantartási munkáinak elvégzéséhez az önkormányzati lakások felújítási kerete terhére.

Kisebb vita alakult ki a szállodáról. A felszólaló képviselők aggályosnak, az önkormányzat részére hátrányosnak ítélték meg a tervezett szerződésmódosítást. Viniczay Tibor polgármester elmondta: az építkezéshez hitelt nyújtó Magyar Fejlesztési Bank is biztosítottnak látja a szálloda megvalósítását; megfelelő garanciákat épített be a hitelszerződésbe. 2008 februárjában elkezdődik az építkezés; várhatóan jövő decemberre elkészül a hotel. A testület egyetértett a szállodaépítés céljára átadandó terü- let elidegenítésével a West Union Invest Kft. részére. Felhatalmazták a polgármestert, hogy a 2005 novemberében a kft.-vel megkötött megállapodás módosítását aláírja, az adásvételi szerződéssel együtt.

Arról is határoztak, hogy a képviselő-testület a szentgotthárdi kistérség önkormányzataival együtt, egységesen fellépve kíván részt venni a LEADER 2007-2013 programban, partnerséget kialakítva az őriszentpéteri kistérség önkormányzataival.

Hosszas vita alakult ki a városi kirakodóvásár helyszínéről. Abban minden képviselő egyetértett, hogy továbbra is helyet kell adni a búcsúnak május 1-je és augusztus 20-a alkalmával. Többen felvetették, hogy az idén a Ligetbe helyezett kirakodóvásár nem volt szerencsés, hagyományosan a Várkertet tekintik a búcsú legalkalmasabb helyszínének. A barokk kert védelme érdekében, valamint a kiépítetlen infrastruktúra miatt ezt mások ellenezték. Néhány évig a Széchenyi iskola parkolójában rendezték meg a vásárt, ezt a helyszínt a fürdő közelsége miatt vetették el. Kissné Köles Erika javasolta a piac előtti teret, amely nem önkormányzati terület, így nem a város gondja lenne a feltételek biztosítása. Ez az ötlet azonban később mégsem került be a szavazásra érdemesített javaslatok közé. A másik három helyszínről sem sikerült a képviselőknek dönteniük. Végül az a határozat született, hogy a polgármesteri hivatal javasoljon 3-4 helyet a kirakodóvásárok jövőbeni helyszínének, az egyes helyszínek előnyeinek és hátrányainak megjelölésével, valamint az ülésen elhangzott ötletek felhasználásával, és az októberi képviselő-testületi ülésre ezt terjessze elő.

A lemondását levélben bejelentő Hirnök József helyett az oktatási, kulturális, idegenforgalmi és sportbizottság nem képviselő tagjának Szalainé Kiss Edinát, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnökét választotta meg a testület.

A képviselő-testület hozzájárult a volt farkasfai iskola lakássá történő átalakításához, s az átalakítási tervek megrendeléséhez. A tervdokumentáció költségeinek fedezete a tervezési keret. Ugyancsak hozzájárult a testület a volt farkasfai iskola szolgálati lakása karbantartási munkáinak elvégzéséhez az önkormányzati lakások felújítási kerete terhére.

Kisebb vita alakult ki a szállodáról. A felszólaló képviselők aggályosnak, az önkormányzat részére hátrányosnak ítélték meg a tervezett szerződésmódosítást. Viniczay Tibor polgármester elmondta: az építkezéshez hitelt nyújtó Magyar Fejlesztési Bank is biztosítottnak látja a szálloda megvalósítását; megfelelő garanciákat épített be a hitelszerződésbe. 2008 februárjában elkezdődik az építkezés; várhatóan jövő decemberre elkészül a hotel. A testület egyetértett a szállodaépítés céljára átadandó terü- let elidegenítésével a West Union Invest Kft. részére. Felhatalmazták a polgármestert, hogy a 2005 novemberében a kft.-vel megkötött megállapodás módosítását aláírja, az adásvételi szerződéssel együtt.

Hosszas vita alakult ki a városi kirakodóvásár helyszínéről. Abban minden képviselő egyetértett, hogy továbbra is helyet kell adni a búcsúnak május 1-je és augusztus 20-a alkalmával. Többen felvetették, hogy az idén a Ligetbe helyezett kirakodóvásár nem volt szerencsés, hagyományosan a Várkertet tekintik a búcsú legalkalmasabb helyszínének. A barokk kert védelme érdekében, valamint a kiépítetlen infrastruktúra miatt ezt mások ellenezték. Néhány évig a Széchenyi iskola parkolójában rendezték meg a vásárt, ezt a helyszínt a fürdő közelsége miatt vetették el. Kissné Köles Erika javasolta a piac előtti teret, amely nem önkormányzati terület, így nem a város gondja lenne a feltételek biztosítása. Ez az ötlet azonban később mégsem került be a szavazásra érdemesített javaslatok közé. A másik három helyszínről sem sikerült a képviselőknek dönteniük. Végül az a határozat született, hogy a polgármesteri hivatal javasoljon 3-4 helyet a kirakodóvásárok jövőbeni helyszínének, az egyes helyszínek előnyeinek és hátrányainak megjelölésével, valamint az ülésen elhangzott ötletek felhasználásával, és az októberi képviselő-testületi ülésre ezt terjessze elő.

A lemondását levélben bejelentő Hirnök József helyett az oktatási, kulturális, idegenforgalmi és sportbizottság nem képviselő tagjának Szalainé Kiss Edinát, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnökét választotta meg a testület.

A képviselő-testület hozzájárult a volt farkasfai iskola lakássá történő átalakításához, s az átalakítási tervek megrendeléséhez. A tervdokumentáció költségeinek fedezete a tervezési keret. Ugyancsak hozzájárult a testület a volt farkasfai iskola szolgálati lakása karbantartási munkáinak elvégzéséhez az önkormányzati lakások felújítási kerete terhére.

Kisebb vita alakult ki a szállodáról. A felszólaló képviselők aggályosnak, az önkormányzat részére hátrányosnak ítélték meg a tervezett szerződésmódosítást. Viniczay Tibor polgármester elmondta: az építkezéshez hitelt nyújtó Magyar Fejlesztési Bank is biztosítottnak látja a szálloda megvalósítását; megfelelő garanciákat épített be a hitelszerződésbe. 2008 februárjában elkezdődik az építkezés; várhatóan jövő decemberre elkészül a hotel. A testület egyetértett a szállodaépítés céljára átadandó terü- let elidegenítésével a West Union Invest Kft. részére. Felhatalmazták a polgármestert, hogy a 2005 novemberében a kft.-vel megkötött megállapodás módosítását aláírja, az adásvételi szerződéssel együtt.

Hosszas vita alakult ki a városi kirakodóvásár helyszínéről. Abban minden képviselő egyetértett, hogy továbbra is helyet kell adni a búcsúnak május 1-je és augusztus 20-a alkalmával. Többen felvetették, hogy az idén a Ligetbe helyezett kirakodóvásár nem volt szerencsés, hagyományosan a Várkertet tekintik a búcsú legalkalmasabb helyszínének. A barokk kert védelme érdekében, valamint a kiépítetlen infrastruktúra miatt ezt mások ellenezték. Néhány évig a Széchenyi iskola parkolójában rendezték meg a vásárt, ezt a helyszínt a fürdő közelsége miatt vetették el. Kissné Köles Erika javasolta a piac előtti teret, amely nem önkormányzati terület, így nem a város gondja lenne a feltételek biztosítása. Ez az ötlet azonban később mégsem került be a szavazásra érdemesített javaslatok közé. A másik három helyszínről sem sikerült a képviselőknek dönteniük. Végül az a határozat született, hogy a polgármesteri hivatal javasoljon 3-4 helyet a kirakodóvásárok jövőbeni helyszínének, az egyes helyszínek előnyeinek és hátrányainak megjelölésével, valamint az ülésen elhangzott ötletek felhasználásával, és az októberi képviselő-testületi ülésre ezt terjessze elő.

A lemondását levélben bejelentő Hirnök József helyett az oktatási, kulturális, idegenforgalmi és sportbizottság nem képviselő tagjának Szalainé Kiss Edinát, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnökét választotta meg a testület.

A képviselő-testület hozzájárult a volt farkasfai iskola lakássá történő átalakításához, s az átalakítási tervek megrendeléséhez. A tervdokumentáció költségeinek fedezete a tervezési keret. Ugyancsak hozzájárult a testület a volt farkasfai iskola szolgálati lakása karbantartási munkáinak elvégzéséhez az önkormányzati lakások felújítási kerete terhére.

Kisebb vita alakult ki a szállodáról. A felszólaló képviselők aggályosnak, az önkormányzat részére hátrányosnak ítélték meg a tervezett szerződésmódosítást. Viniczay Tibor polgármester elmondta: az építkezéshez hitelt nyújtó Magyar Fejlesztési Bank is biztosítottnak látja a szálloda megvalósítását; megfelelő garanciákat épített be a hitelszerződésbe. 2008 februárjában elkezdődik az építkezés; várhatóan jövő decemberre elkészül a hotel. A testület egyetértett a szállodaépítés céljára átadandó terü- let elidegenítésével a West Union Invest Kft. részére. Felhatalmazták a polgármestert, hogy a 2005 novemberében a kft.-vel megkötött megállapodás módosítását aláírja, az adásvételi szerződéssel együtt.

A lemondását levélben bejelentő Hirnök József helyett az oktatási, kulturális, idegenforgalmi és sportbizottság nem képviselő tagjának Szalainé Kiss Edinát, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnökét választotta meg a testület.

A képviselő-testület hozzájárult a volt farkasfai iskola lakássá történő átalakításához, s az átalakítási tervek megrendeléséhez. A tervdokumentáció költségeinek fedezete a tervezési keret. Ugyancsak hozzájárult a testület a volt farkasfai iskola szolgálati lakása karbantartási munkáinak elvégzéséhez az önkormányzati lakások felújítási kerete terhére.

Kisebb vita alakult ki a szállodáról. A felszólaló képviselők aggályosnak, az önkormányzat részére hátrányosnak ítélték meg a tervezett szerződésmódosítást. Viniczay Tibor polgármester elmondta: az építkezéshez hitelt nyújtó Magyar Fejlesztési Bank is biztosítottnak látja a szálloda megvalósítását; megfelelő garanciákat épített be a hitelszerződésbe. 2008 februárjában elkezdődik az építkezés; várhatóan jövő decemberre elkészül a hotel. A testület egyetértett a szállodaépítés céljára átadandó terü- let elidegenítésével a West Union Invest Kft. részére. Felhatalmazták a polgármestert, hogy a 2005 novemberében a kft.-vel megkötött megállapodás módosítását aláírja, az adásvételi szerződéssel együtt.

A lemondását levélben bejelentő Hirnök József helyett az oktatási, kulturális, idegenforgalmi és sportbizottság nem képviselő tagjának Szalainé Kiss Edinát, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnökét választotta meg a testület.

A képviselő-testület hozzájárult a volt farkasfai iskola lakássá történő átalakításához, s az átalakítási tervek megrendeléséhez. A tervdokumentáció költségeinek fedezete a tervezési keret. Ugyancsak hozzájárult a testület a volt farkasfai iskola szolgálati lakása karbantartási munkáinak elvégzéséhez az önkormányzati lakások felújítási kerete terhére.

Kisebb vita alakult ki a szállodáról. A felszólaló képviselők aggályosnak, az önkormányzat részére hátrányosnak ítélték meg a tervezett szerződésmódosítást. Viniczay Tibor polgármester elmondta: az építkezéshez hitelt nyújtó Magyar Fejlesztési Bank is biztosítottnak látja a szálloda megvalósítását; megfelelő garanciákat épített be a hitelszerződésbe. 2008 februárjában elkezdődik az építkezés; várhatóan jövő decemberre elkészül a hotel. A testület egyetértett a szállodaépítés céljára átadandó terü- let elidegenítésével a West Union Invest Kft. részére. Felhatalmazták a polgármestert, hogy a 2005 novemberében a kft.-vel megkötött megállapodás módosítását aláírja, az adásvételi szerződéssel együtt.

A képviselő-testület hozzájárult a volt farkasfai iskola lakássá történő átalakításához, s az átalakítási tervek megrendeléséhez. A tervdokumentáció költségeinek fedezete a tervezési keret. Ugyancsak hozzájárult a testület a volt farkasfai iskola szolgálati lakása karbantartási munkáinak elvégzéséhez az önkormányzati lakások felújítási kerete terhére.

Kisebb vita alakult ki a szállodáról. A felszólaló képviselők aggályosnak, az önkormányzat részére hátrányosnak ítélték meg a tervezett szerződésmódosítást. Viniczay Tibor polgármester elmondta: az építkezéshez hitelt nyújtó Magyar Fejlesztési Bank is biztosítottnak látja a szálloda megvalósítását; megfelelő garanciákat épített be a hitelszerződésbe. 2008 februárjában elkezdődik az építkezés; várhatóan jövő decemberre elkészül a hotel. A testület egyetértett a szállodaépítés céljára átadandó terü- let elidegenítésével a West Union Invest Kft. részére. Felhatalmazták a polgármestert, hogy a 2005 novemberében a kft.-vel megkötött megállapodás módosítását aláírja, az adásvételi szerződéssel együtt.

A képviselő-testület hozzájárult a volt farkasfai iskola lakássá történő átalakításához, s az átalakítási tervek megrendeléséhez. A tervdokumentáció költségeinek fedezete a tervezési keret. Ugyancsak hozzájárult a testület a volt farkasfai iskola szolgálati lakása karbantartási munkáinak elvégzéséhez az önkormányzati lakások felújítási kerete terhére.

Kisebb vita alakult ki a szállodáról. A felszólaló képviselők aggályosnak, az önkormányzat részére hátrányosnak ítélték meg a tervezett szerződésmódosítást. Viniczay Tibor polgármester elmondta: az építkezéshez hitelt nyújtó Magyar Fejlesztési Bank is biztosítottnak látja a szálloda megvalósítását; megfelelő garanciákat épített be a hitelszerződésbe. 2008 februárjában elkezdődik az építkezés; várhatóan jövő decemberre elkészül a hotel. A testület egyetértett a szállodaépítés céljára átadandó terü- let elidegenítésével a West Union Invest Kft. részére. Felhatalmazták a polgármestert, hogy a 2005 novemberében a kft.-vel megkötött megállapodás módosítását aláírja, az adásvételi szerződéssel együtt.

Kisebb vita alakult ki a szállodáról. A felszólaló képviselők aggályosnak, az önkormányzat részére hátrányosnak ítélték meg a tervezett szerződésmódosítást. Viniczay Tibor polgármester elmondta: az építkezéshez hitelt nyújtó Magyar Fejlesztési Bank is biztosítottnak látja a szálloda megvalósítását; megfelelő garanciákat épített be a hitelszerződésbe. 2008 februárjában elkezdődik az építkezés; várhatóan jövő decemberre elkészül a hotel. A testület egyetértett a szállodaépítés céljára átadandó terü- let elidegenítésével a West Union Invest Kft. részére. Felhatalmazták a polgármestert, hogy a 2005 novemberében a kft.-vel megkötött megállapodás módosítását aláírja, az adásvételi szerződéssel együtt.

Kisebb vita alakult ki a szállodáról. A felszólaló képviselők aggályosnak, az önkormányzat részére hátrányosnak ítélték meg a tervezett szerződésmódosítást. Viniczay Tibor polgármester elmondta: az építkezéshez hitelt nyújtó Magyar Fejlesztési Bank is biztosítottnak látja a szálloda megvalósítását; megfelelő garanciákat épített be a hitelszerződésbe. 2008 februárjában elkezdődik az építkezés; várhatóan jövő decemberre elkészül a hotel. A testület egyetértett a szállodaépítés céljára átadandó terü- let elidegenítésével a West Union Invest Kft. részére. Felhatalmazták a polgármestert, hogy a 2005 novemberében a kft.-vel megkötött megállapodás módosítását aláírja, az adásvételi szerződéssel együtt.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!