Hírek

2008.05.28. 02:29

Már hatszáz alatt

Bajánsenye (van) - Nehéz évet zárt tavaly az önkormányzat. A takarékos gazdálkodásnak és a megszorításoknak betudhatóan év végére egyenesbe jöttek. Több pályázatot is benyújtottak.

Varga Nóra

2007 meglehetősen nehéz év volt az önkormányzat számára. Év elején megszületett a döntés az oktatási intézmény átszervezéséről - tudtuk meg Györke Gyulától, Bajánsenye polgármesterétől. Az általános iskolát a fenntartói önkormányzatok a vonatkozó jogszabály miatt nem tudták tovább fenntartani. Az integráció megszervezése óriási terhet rótt a gesztor önkormányzatra. Már februárban látható volt, hogy a település jelntős költségvetési hiány elé néz. A képviselőknek kettős problémát kellett megoldaniuk. Kezelniük kellett a hiányt az önkormányzat működőképességének érdekében, emellett az intézményátszervezést is elő kellett készíteniük.

- Úgy látom, hogy az intézményi normatívák kedvezőtlen alakulása, a magas fenntartási költségek sodorták Bajánsenyét nehéz helyzetbe. A költségvetési hiány kezelésére ÖNHIKI pályázatot nyújtottunk be, de ezt sajnos kedvezőtlenül bírálták el - emelte ki a polgármester. - A kapott támogatás a hiány 25 százalékát fedezte. Az adóbevételek viszont a korábbinál kedvezőbben alakultak, elsősorban az iparűzési adóbevételek nőttek. A testület megszorító és takarékossági intézkedéseket vezetett be tavaly, amely az intézményekre, az önkormányzatra és a lakosságra is vonatkozott.

A takarékos gazdálkodást az is nehezítette, hogy az intézményátszervezésből fakadó létszámleépítés miatti végkielégítéseket és felmentési időt kellett fizetnie az önkormányzatak. Ennek a költségnek a finanszírozására pályázatot adtak be, a kért támogatást csak novemberben folyósították. A közalkalmazottak többségének pedig már júniustól kellett fizetni. Ezért a végkielégítések kifizetése folyamatos likviditási problémát okozott. Még úgy is, hogy jelentős folyószámlahitelt vettek igénybe. A megszorításoknak, a takarékoskodásnak és bizonyos többletbevételeknek köszönhetően az önkormányzat egyenesbe jött az év végére.

Az intézményátszervezés óriási előkészítői munkát igényelt az önkormányzatok és a körjegyzőségi hivatal részéről. Az iskolamegszüntetés indulatokat váltott ki a lakosság körében. Nemcsak a falubeliek, szülők, hanem az önkormányzat is nehezen barátkozott meg a gondolattal. Végül belátták, nincs más megoldás. Eldöntötték, hogy a bajánsenyei iskola az őriszentpéteri tagintézménye lesz. Zökkenőmentesen indult a tanév, a bajánsenyei diákok hamar beilleszkedtek az új közösségbe. Az alsó tagozat helyben maradt, a felsősök tavaly szeptemberben az évet már Őriszentpéteren kezdték meg. Az iskolában működő konyha átkerült az óvodá-hoz.

- Az alsósoknak megpróbáltunk megfelelő körülményeket biztosítani az óriási intézményben. Kerestük az ésszerű elhelyezést. Ám a tantermek és az egyéb kiszolgá- lóhelyiségek az épület más-más részében vannak. A 40 kisiskolás belakja azt az intézményt, ahová a nyolcvanas években közel 300 diák járt. Az iskola felújítására pályázatot nyújtottunk be, e századi alsó tagozatos iskolarészt szeretnénk kialakítani. Egyelőre Bajánsenye vállalta az átépítés önrészét.

Az elmúlt évet a falu első embere nem éppen sikeresnek ítéli, számos benyújtott pá-lyázatukat visszautasították. Idén újra megpróbálják véghez vinni az elképzeléseiket. A művelődési házat kívülről szeretnék rendbe tenni. Új nyílászárókat kapna az intézmény, vizesblokkot építenének ki, akadálymentesítenék az épületet, és kívülről új arculatot kapna. Az önkormányzat önerőből néhány éve a nagytermet már felújíttatta. A tűzoltószertárnak, a fogorvosi rendelőnek és a házasságkötő teremnek helyet adó épületet is kívülről szeretnék felújítani. A rendkívül rossz állapotban lévő cserépfedést kívánják kicserélni, új ereszcsatornát és új nyílászárókat is kapna az épület. A település lélekszáma hatszáz fő alá csökkent, ezért pályázhatnak falugondnoki gépjárműre.

Az idei esztendő kicsit kedvezőbb költségvetési hiánnyal indult, készülnek a pályázatokra, remélik, a tervezett felújítások mihamarabb megvalósulhatnak.

Az iskolabezárás indulatokat váltott ki, aztán megbékéltek a határ menti település lakói

- Úgy látom, hogy az intézményi normatívák kedvezőtlen alakulása, a magas fenntartási költségek sodorták Bajánsenyét nehéz helyzetbe. A költségvetési hiány kezelésére ÖNHIKI pályázatot nyújtottunk be, de ezt sajnos kedvezőtlenül bírálták el - emelte ki a polgármester. - A kapott támogatás a hiány 25 százalékát fedezte. Az adóbevételek viszont a korábbinál kedvezőbben alakultak, elsősorban az iparűzési adóbevételek nőttek. A testület megszorító és takarékossági intézkedéseket vezetett be tavaly, amely az intézményekre, az önkormányzatra és a lakosságra is vonatkozott.

A takarékos gazdálkodást az is nehezítette, hogy az intézményátszervezésből fakadó létszámleépítés miatti végkielégítéseket és felmentési időt kellett fizetnie az önkormányzatak. Ennek a költségnek a finanszírozására pályázatot adtak be, a kért támogatást csak novemberben folyósították. A közalkalmazottak többségének pedig már júniustól kellett fizetni. Ezért a végkielégítések kifizetése folyamatos likviditási problémát okozott. Még úgy is, hogy jelentős folyószámlahitelt vettek igénybe. A megszorításoknak, a takarékoskodásnak és bizonyos többletbevételeknek köszönhetően az önkormányzat egyenesbe jött az év végére.

Az intézményátszervezés óriási előkészítői munkát igényelt az önkormányzatok és a körjegyzőségi hivatal részéről. Az iskolamegszüntetés indulatokat váltott ki a lakosság körében. Nemcsak a falubeliek, szülők, hanem az önkormányzat is nehezen barátkozott meg a gondolattal. Végül belátták, nincs más megoldás. Eldöntötték, hogy a bajánsenyei iskola az őriszentpéteri tagintézménye lesz. Zökkenőmentesen indult a tanév, a bajánsenyei diákok hamar beilleszkedtek az új közösségbe. Az alsó tagozat helyben maradt, a felsősök tavaly szeptemberben az évet már Őriszentpéteren kezdték meg. Az iskolában működő konyha átkerült az óvodá-hoz.

- Az alsósoknak megpróbáltunk megfelelő körülményeket biztosítani az óriási intézményben. Kerestük az ésszerű elhelyezést. Ám a tantermek és az egyéb kiszolgá- lóhelyiségek az épület más-más részében vannak. A 40 kisiskolás belakja azt az intézményt, ahová a nyolcvanas években közel 300 diák járt. Az iskola felújítására pályázatot nyújtottunk be, e századi alsó tagozatos iskolarészt szeretnénk kialakítani. Egyelőre Bajánsenye vállalta az átépítés önrészét.

Az elmúlt évet a falu első embere nem éppen sikeresnek ítéli, számos benyújtott pá-lyázatukat visszautasították. Idén újra megpróbálják véghez vinni az elképzeléseiket. A művelődési házat kívülről szeretnék rendbe tenni. Új nyílászárókat kapna az intézmény, vizesblokkot építenének ki, akadálymentesítenék az épületet, és kívülről új arculatot kapna. Az önkormányzat önerőből néhány éve a nagytermet már felújíttatta. A tűzoltószertárnak, a fogorvosi rendelőnek és a házasságkötő teremnek helyet adó épületet is kívülről szeretnék felújítani. A rendkívül rossz állapotban lévő cserépfedést kívánják kicserélni, új ereszcsatornát és új nyílászárókat is kapna az épület. A település lélekszáma hatszáz fő alá csökkent, ezért pályázhatnak falugondnoki gépjárműre.

Az idei esztendő kicsit kedvezőbb költségvetési hiánnyal indult, készülnek a pályázatokra, remélik, a tervezett felújítások mihamarabb megvalósulhatnak.

Az iskolabezárás indulatokat váltott ki, aztán megbékéltek a határ menti település lakói

- Úgy látom, hogy az intézményi normatívák kedvezőtlen alakulása, a magas fenntartási költségek sodorták Bajánsenyét nehéz helyzetbe. A költségvetési hiány kezelésére ÖNHIKI pályázatot nyújtottunk be, de ezt sajnos kedvezőtlenül bírálták el - emelte ki a polgármester. - A kapott támogatás a hiány 25 százalékát fedezte. Az adóbevételek viszont a korábbinál kedvezőbben alakultak, elsősorban az iparűzési adóbevételek nőttek. A testület megszorító és takarékossági intézkedéseket vezetett be tavaly, amely az intézményekre, az önkormányzatra és a lakosságra is vonatkozott.

A takarékos gazdálkodást az is nehezítette, hogy az intézményátszervezésből fakadó létszámleépítés miatti végkielégítéseket és felmentési időt kellett fizetnie az önkormányzatak. Ennek a költségnek a finanszírozására pályázatot adtak be, a kért támogatást csak novemberben folyósították. A közalkalmazottak többségének pedig már júniustól kellett fizetni. Ezért a végkielégítések kifizetése folyamatos likviditási problémát okozott. Még úgy is, hogy jelentős folyószámlahitelt vettek igénybe. A megszorításoknak, a takarékoskodásnak és bizonyos többletbevételeknek köszönhetően az önkormányzat egyenesbe jött az év végére.

Az intézményátszervezés óriási előkészítői munkát igényelt az önkormányzatok és a körjegyzőségi hivatal részéről. Az iskolamegszüntetés indulatokat váltott ki a lakosság körében. Nemcsak a falubeliek, szülők, hanem az önkormányzat is nehezen barátkozott meg a gondolattal. Végül belátták, nincs más megoldás. Eldöntötték, hogy a bajánsenyei iskola az őriszentpéteri tagintézménye lesz. Zökkenőmentesen indult a tanév, a bajánsenyei diákok hamar beilleszkedtek az új közösségbe. Az alsó tagozat helyben maradt, a felsősök tavaly szeptemberben az évet már Őriszentpéteren kezdték meg. Az iskolában működő konyha átkerült az óvodá-hoz.

- Az alsósoknak megpróbáltunk megfelelő körülményeket biztosítani az óriási intézményben. Kerestük az ésszerű elhelyezést. Ám a tantermek és az egyéb kiszolgá- lóhelyiségek az épület más-más részében vannak. A 40 kisiskolás belakja azt az intézményt, ahová a nyolcvanas években közel 300 diák járt. Az iskola felújítására pályázatot nyújtottunk be, e századi alsó tagozatos iskolarészt szeretnénk kialakítani. Egyelőre Bajánsenye vállalta az átépítés önrészét.

Az elmúlt évet a falu első embere nem éppen sikeresnek ítéli, számos benyújtott pá-lyázatukat visszautasították. Idén újra megpróbálják véghez vinni az elképzeléseiket. A művelődési házat kívülről szeretnék rendbe tenni. Új nyílászárókat kapna az intézmény, vizesblokkot építenének ki, akadálymentesítenék az épületet, és kívülről új arculatot kapna. Az önkormányzat önerőből néhány éve a nagytermet már felújíttatta. A tűzoltószertárnak, a fogorvosi rendelőnek és a házasságkötő teremnek helyet adó épületet is kívülről szeretnék felújítani. A rendkívül rossz állapotban lévő cserépfedést kívánják kicserélni, új ereszcsatornát és új nyílászárókat is kapna az épület. A település lélekszáma hatszáz fő alá csökkent, ezért pályázhatnak falugondnoki gépjárműre.

Az idei esztendő kicsit kedvezőbb költségvetési hiánnyal indult, készülnek a pályázatokra, remélik, a tervezett felújítások mihamarabb megvalósulhatnak.

Az iskolabezárás indulatokat váltott ki, aztán megbékéltek a határ menti település lakói

A takarékos gazdálkodást az is nehezítette, hogy az intézményátszervezésből fakadó létszámleépítés miatti végkielégítéseket és felmentési időt kellett fizetnie az önkormányzatak. Ennek a költségnek a finanszírozására pályázatot adtak be, a kért támogatást csak novemberben folyósították. A közalkalmazottak többségének pedig már júniustól kellett fizetni. Ezért a végkielégítések kifizetése folyamatos likviditási problémát okozott. Még úgy is, hogy jelentős folyószámlahitelt vettek igénybe. A megszorításoknak, a takarékoskodásnak és bizonyos többletbevételeknek köszönhetően az önkormányzat egyenesbe jött az év végére.

Az intézményátszervezés óriási előkészítői munkát igényelt az önkormányzatok és a körjegyzőségi hivatal részéről. Az iskolamegszüntetés indulatokat váltott ki a lakosság körében. Nemcsak a falubeliek, szülők, hanem az önkormányzat is nehezen barátkozott meg a gondolattal. Végül belátták, nincs más megoldás. Eldöntötték, hogy a bajánsenyei iskola az őriszentpéteri tagintézménye lesz. Zökkenőmentesen indult a tanév, a bajánsenyei diákok hamar beilleszkedtek az új közösségbe. Az alsó tagozat helyben maradt, a felsősök tavaly szeptemberben az évet már Őriszentpéteren kezdték meg. Az iskolában működő konyha átkerült az óvodá-hoz.

- Az alsósoknak megpróbáltunk megfelelő körülményeket biztosítani az óriási intézményben. Kerestük az ésszerű elhelyezést. Ám a tantermek és az egyéb kiszolgá- lóhelyiségek az épület más-más részében vannak. A 40 kisiskolás belakja azt az intézményt, ahová a nyolcvanas években közel 300 diák járt. Az iskola felújítására pályázatot nyújtottunk be, e századi alsó tagozatos iskolarészt szeretnénk kialakítani. Egyelőre Bajánsenye vállalta az átépítés önrészét.

Az elmúlt évet a falu első embere nem éppen sikeresnek ítéli, számos benyújtott pá-lyázatukat visszautasították. Idén újra megpróbálják véghez vinni az elképzeléseiket. A művelődési házat kívülről szeretnék rendbe tenni. Új nyílászárókat kapna az intézmény, vizesblokkot építenének ki, akadálymentesítenék az épületet, és kívülről új arculatot kapna. Az önkormányzat önerőből néhány éve a nagytermet már felújíttatta. A tűzoltószertárnak, a fogorvosi rendelőnek és a házasságkötő teremnek helyet adó épületet is kívülről szeretnék felújítani. A rendkívül rossz állapotban lévő cserépfedést kívánják kicserélni, új ereszcsatornát és új nyílászárókat is kapna az épület. A település lélekszáma hatszáz fő alá csökkent, ezért pályázhatnak falugondnoki gépjárműre.

Az idei esztendő kicsit kedvezőbb költségvetési hiánnyal indult, készülnek a pályázatokra, remélik, a tervezett felújítások mihamarabb megvalósulhatnak.

Az iskolabezárás indulatokat váltott ki, aztán megbékéltek a határ menti település lakói

A takarékos gazdálkodást az is nehezítette, hogy az intézményátszervezésből fakadó létszámleépítés miatti végkielégítéseket és felmentési időt kellett fizetnie az önkormányzatak. Ennek a költségnek a finanszírozására pályázatot adtak be, a kért támogatást csak novemberben folyósították. A közalkalmazottak többségének pedig már júniustól kellett fizetni. Ezért a végkielégítések kifizetése folyamatos likviditási problémát okozott. Még úgy is, hogy jelentős folyószámlahitelt vettek igénybe. A megszorításoknak, a takarékoskodásnak és bizonyos többletbevételeknek köszönhetően az önkormányzat egyenesbe jött az év végére.

Az intézményátszervezés óriási előkészítői munkát igényelt az önkormányzatok és a körjegyzőségi hivatal részéről. Az iskolamegszüntetés indulatokat váltott ki a lakosság körében. Nemcsak a falubeliek, szülők, hanem az önkormányzat is nehezen barátkozott meg a gondolattal. Végül belátták, nincs más megoldás. Eldöntötték, hogy a bajánsenyei iskola az őriszentpéteri tagintézménye lesz. Zökkenőmentesen indult a tanév, a bajánsenyei diákok hamar beilleszkedtek az új közösségbe. Az alsó tagozat helyben maradt, a felsősök tavaly szeptemberben az évet már Őriszentpéteren kezdték meg. Az iskolában működő konyha átkerült az óvodá-hoz.

- Az alsósoknak megpróbáltunk megfelelő körülményeket biztosítani az óriási intézményben. Kerestük az ésszerű elhelyezést. Ám a tantermek és az egyéb kiszolgá- lóhelyiségek az épület más-más részében vannak. A 40 kisiskolás belakja azt az intézményt, ahová a nyolcvanas években közel 300 diák járt. Az iskola felújítására pályázatot nyújtottunk be, e századi alsó tagozatos iskolarészt szeretnénk kialakítani. Egyelőre Bajánsenye vállalta az átépítés önrészét.

Az elmúlt évet a falu első embere nem éppen sikeresnek ítéli, számos benyújtott pá-lyázatukat visszautasították. Idén újra megpróbálják véghez vinni az elképzeléseiket. A művelődési házat kívülről szeretnék rendbe tenni. Új nyílászárókat kapna az intézmény, vizesblokkot építenének ki, akadálymentesítenék az épületet, és kívülről új arculatot kapna. Az önkormányzat önerőből néhány éve a nagytermet már felújíttatta. A tűzoltószertárnak, a fogorvosi rendelőnek és a házasságkötő teremnek helyet adó épületet is kívülről szeretnék felújítani. A rendkívül rossz állapotban lévő cserépfedést kívánják kicserélni, új ereszcsatornát és új nyílászárókat is kapna az épület. A település lélekszáma hatszáz fő alá csökkent, ezért pályázhatnak falugondnoki gépjárműre.

Az idei esztendő kicsit kedvezőbb költségvetési hiánnyal indult, készülnek a pályázatokra, remélik, a tervezett felújítások mihamarabb megvalósulhatnak.

Az iskolabezárás indulatokat váltott ki, aztán megbékéltek a határ menti település lakói

Az intézményátszervezés óriási előkészítői munkát igényelt az önkormányzatok és a körjegyzőségi hivatal részéről. Az iskolamegszüntetés indulatokat váltott ki a lakosság körében. Nemcsak a falubeliek, szülők, hanem az önkormányzat is nehezen barátkozott meg a gondolattal. Végül belátták, nincs más megoldás. Eldöntötték, hogy a bajánsenyei iskola az őriszentpéteri tagintézménye lesz. Zökkenőmentesen indult a tanév, a bajánsenyei diákok hamar beilleszkedtek az új közösségbe. Az alsó tagozat helyben maradt, a felsősök tavaly szeptemberben az évet már Őriszentpéteren kezdték meg. Az iskolában működő konyha átkerült az óvodá-hoz.

- Az alsósoknak megpróbáltunk megfelelő körülményeket biztosítani az óriási intézményben. Kerestük az ésszerű elhelyezést. Ám a tantermek és az egyéb kiszolgá- lóhelyiségek az épület más-más részében vannak. A 40 kisiskolás belakja azt az intézményt, ahová a nyolcvanas években közel 300 diák járt. Az iskola felújítására pályázatot nyújtottunk be, e századi alsó tagozatos iskolarészt szeretnénk kialakítani. Egyelőre Bajánsenye vállalta az átépítés önrészét.

Az elmúlt évet a falu első embere nem éppen sikeresnek ítéli, számos benyújtott pá-lyázatukat visszautasították. Idén újra megpróbálják véghez vinni az elképzeléseiket. A művelődési házat kívülről szeretnék rendbe tenni. Új nyílászárókat kapna az intézmény, vizesblokkot építenének ki, akadálymentesítenék az épületet, és kívülről új arculatot kapna. Az önkormányzat önerőből néhány éve a nagytermet már felújíttatta. A tűzoltószertárnak, a fogorvosi rendelőnek és a házasságkötő teremnek helyet adó épületet is kívülről szeretnék felújítani. A rendkívül rossz állapotban lévő cserépfedést kívánják kicserélni, új ereszcsatornát és új nyílászárókat is kapna az épület. A település lélekszáma hatszáz fő alá csökkent, ezért pályázhatnak falugondnoki gépjárműre.

Az idei esztendő kicsit kedvezőbb költségvetési hiánnyal indult, készülnek a pályázatokra, remélik, a tervezett felújítások mihamarabb megvalósulhatnak.

Az iskolabezárás indulatokat váltott ki, aztán megbékéltek a határ menti település lakói

Az intézményátszervezés óriási előkészítői munkát igényelt az önkormányzatok és a körjegyzőségi hivatal részéről. Az iskolamegszüntetés indulatokat váltott ki a lakosság körében. Nemcsak a falubeliek, szülők, hanem az önkormányzat is nehezen barátkozott meg a gondolattal. Végül belátták, nincs más megoldás. Eldöntötték, hogy a bajánsenyei iskola az őriszentpéteri tagintézménye lesz. Zökkenőmentesen indult a tanév, a bajánsenyei diákok hamar beilleszkedtek az új közösségbe. Az alsó tagozat helyben maradt, a felsősök tavaly szeptemberben az évet már Őriszentpéteren kezdték meg. Az iskolában működő konyha átkerült az óvodá-hoz.

- Az alsósoknak megpróbáltunk megfelelő körülményeket biztosítani az óriási intézményben. Kerestük az ésszerű elhelyezést. Ám a tantermek és az egyéb kiszolgá- lóhelyiségek az épület más-más részében vannak. A 40 kisiskolás belakja azt az intézményt, ahová a nyolcvanas években közel 300 diák járt. Az iskola felújítására pályázatot nyújtottunk be, e századi alsó tagozatos iskolarészt szeretnénk kialakítani. Egyelőre Bajánsenye vállalta az átépítés önrészét.

Az elmúlt évet a falu első embere nem éppen sikeresnek ítéli, számos benyújtott pá-lyázatukat visszautasították. Idén újra megpróbálják véghez vinni az elképzeléseiket. A művelődési házat kívülről szeretnék rendbe tenni. Új nyílászárókat kapna az intézmény, vizesblokkot építenének ki, akadálymentesítenék az épületet, és kívülről új arculatot kapna. Az önkormányzat önerőből néhány éve a nagytermet már felújíttatta. A tűzoltószertárnak, a fogorvosi rendelőnek és a házasságkötő teremnek helyet adó épületet is kívülről szeretnék felújítani. A rendkívül rossz állapotban lévő cserépfedést kívánják kicserélni, új ereszcsatornát és új nyílászárókat is kapna az épület. A település lélekszáma hatszáz fő alá csökkent, ezért pályázhatnak falugondnoki gépjárműre.

Az idei esztendő kicsit kedvezőbb költségvetési hiánnyal indult, készülnek a pályázatokra, remélik, a tervezett felújítások mihamarabb megvalósulhatnak.

Az iskolabezárás indulatokat váltott ki, aztán megbékéltek a határ menti település lakói

- Az alsósoknak megpróbáltunk megfelelő körülményeket biztosítani az óriási intézményben. Kerestük az ésszerű elhelyezést. Ám a tantermek és az egyéb kiszolgá- lóhelyiségek az épület más-más részében vannak. A 40 kisiskolás belakja azt az intézményt, ahová a nyolcvanas években közel 300 diák járt. Az iskola felújítására pályázatot nyújtottunk be, e századi alsó tagozatos iskolarészt szeretnénk kialakítani. Egyelőre Bajánsenye vállalta az átépítés önrészét.

Az elmúlt évet a falu első embere nem éppen sikeresnek ítéli, számos benyújtott pá-lyázatukat visszautasították. Idén újra megpróbálják véghez vinni az elképzeléseiket. A művelődési házat kívülről szeretnék rendbe tenni. Új nyílászárókat kapna az intézmény, vizesblokkot építenének ki, akadálymentesítenék az épületet, és kívülről új arculatot kapna. Az önkormányzat önerőből néhány éve a nagytermet már felújíttatta. A tűzoltószertárnak, a fogorvosi rendelőnek és a házasságkötő teremnek helyet adó épületet is kívülről szeretnék felújítani. A rendkívül rossz állapotban lévő cserépfedést kívánják kicserélni, új ereszcsatornát és új nyílászárókat is kapna az épület. A település lélekszáma hatszáz fő alá csökkent, ezért pályázhatnak falugondnoki gépjárműre.

Az idei esztendő kicsit kedvezőbb költségvetési hiánnyal indult, készülnek a pályázatokra, remélik, a tervezett felújítások mihamarabb megvalósulhatnak.

Az iskolabezárás indulatokat váltott ki, aztán megbékéltek a határ menti település lakói

- Az alsósoknak megpróbáltunk megfelelő körülményeket biztosítani az óriási intézményben. Kerestük az ésszerű elhelyezést. Ám a tantermek és az egyéb kiszolgá- lóhelyiségek az épület más-más részében vannak. A 40 kisiskolás belakja azt az intézményt, ahová a nyolcvanas években közel 300 diák járt. Az iskola felújítására pályázatot nyújtottunk be, e századi alsó tagozatos iskolarészt szeretnénk kialakítani. Egyelőre Bajánsenye vállalta az átépítés önrészét.

Az elmúlt évet a falu első embere nem éppen sikeresnek ítéli, számos benyújtott pá-lyázatukat visszautasították. Idén újra megpróbálják véghez vinni az elképzeléseiket. A művelődési házat kívülről szeretnék rendbe tenni. Új nyílászárókat kapna az intézmény, vizesblokkot építenének ki, akadálymentesítenék az épületet, és kívülről új arculatot kapna. Az önkormányzat önerőből néhány éve a nagytermet már felújíttatta. A tűzoltószertárnak, a fogorvosi rendelőnek és a házasságkötő teremnek helyet adó épületet is kívülről szeretnék felújítani. A rendkívül rossz állapotban lévő cserépfedést kívánják kicserélni, új ereszcsatornát és új nyílászárókat is kapna az épület. A település lélekszáma hatszáz fő alá csökkent, ezért pályázhatnak falugondnoki gépjárműre.

Az idei esztendő kicsit kedvezőbb költségvetési hiánnyal indult, készülnek a pályázatokra, remélik, a tervezett felújítások mihamarabb megvalósulhatnak.

Az iskolabezárás indulatokat váltott ki, aztán megbékéltek a határ menti település lakói

Az elmúlt évet a falu első embere nem éppen sikeresnek ítéli, számos benyújtott pá-lyázatukat visszautasították. Idén újra megpróbálják véghez vinni az elképzeléseiket. A művelődési házat kívülről szeretnék rendbe tenni. Új nyílászárókat kapna az intézmény, vizesblokkot építenének ki, akadálymentesítenék az épületet, és kívülről új arculatot kapna. Az önkormányzat önerőből néhány éve a nagytermet már felújíttatta. A tűzoltószertárnak, a fogorvosi rendelőnek és a házasságkötő teremnek helyet adó épületet is kívülről szeretnék felújítani. A rendkívül rossz állapotban lévő cserépfedést kívánják kicserélni, új ereszcsatornát és új nyílászárókat is kapna az épület. A település lélekszáma hatszáz fő alá csökkent, ezért pályázhatnak falugondnoki gépjárműre.

Az idei esztendő kicsit kedvezőbb költségvetési hiánnyal indult, készülnek a pályázatokra, remélik, a tervezett felújítások mihamarabb megvalósulhatnak.

Az iskolabezárás indulatokat váltott ki, aztán megbékéltek a határ menti település lakói

Az elmúlt évet a falu első embere nem éppen sikeresnek ítéli, számos benyújtott pá-lyázatukat visszautasították. Idén újra megpróbálják véghez vinni az elképzeléseiket. A művelődési házat kívülről szeretnék rendbe tenni. Új nyílászárókat kapna az intézmény, vizesblokkot építenének ki, akadálymentesítenék az épületet, és kívülről új arculatot kapna. Az önkormányzat önerőből néhány éve a nagytermet már felújíttatta. A tűzoltószertárnak, a fogorvosi rendelőnek és a házasságkötő teremnek helyet adó épületet is kívülről szeretnék felújítani. A rendkívül rossz állapotban lévő cserépfedést kívánják kicserélni, új ereszcsatornát és új nyílászárókat is kapna az épület. A település lélekszáma hatszáz fő alá csökkent, ezért pályázhatnak falugondnoki gépjárműre.

Az idei esztendő kicsit kedvezőbb költségvetési hiánnyal indult, készülnek a pályázatokra, remélik, a tervezett felújítások mihamarabb megvalósulhatnak.

Az iskolabezárás indulatokat váltott ki, aztán megbékéltek a határ menti település lakói

Az idei esztendő kicsit kedvezőbb költségvetési hiánnyal indult, készülnek a pályázatokra, remélik, a tervezett felújítások mihamarabb megvalósulhatnak.

Az iskolabezárás indulatokat váltott ki, aztán megbékéltek a határ menti település lakói

Az idei esztendő kicsit kedvezőbb költségvetési hiánnyal indult, készülnek a pályázatokra, remélik, a tervezett felújítások mihamarabb megvalósulhatnak.

Az iskolabezárás indulatokat váltott ki, aztán megbékéltek a határ menti település lakói

Az iskolabezárás indulatokat váltott ki, aztán megbékéltek a határ menti település lakói

Az iskolabezárás indulatokat váltott ki, aztán megbékéltek a határ menti település lakói

Az iskolabezárás indulatokat váltott ki, aztán megbékéltek a határ menti település lakói

Az iskolabezárás indulatokat váltott ki, aztán megbékéltek a határ menti település lakói

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!