Hírek

2008.07.04. 02:28

A nélkülözhetetlenek

Körmend (kor) - Csendben dolgoznak, felölelik a teljes szociális területet, munkájuk nívós. Kiemelt figyelmet kapott a Szociális Szolgáltató és Információs Központ a legutóbbi közgyűlésen.

Kozma Gábor

Nem is csoda: az intézményben 12 szakmai feladatot látnak el, hatósugaruk kiterjed a kistérségre is. Viserálek Sándorné intézményvezető számolt be munkájukról, s amit a képviselők eddig is tudtak, az megerősíttetett: vállalt feladataik teljesítése maradéktalan. A Thököly úton működik a családsegítő gondozási központ, míg a Kossuth utcában az idősek gondozási központja. Harmadik részlegük a Hunyadi úton található, ez a szociális foglalkoztató. A számok néha beszédesek, megmutatják egy város mentális állapotát is. Az intézmény révén 103-an juthatnak meleg ételhez, harminckét személynek tiszteletdíjas gondozók szállítják házhoz az ebédet. A szociális törvény változása következtében a rendszeres jövedelemmel rendelkezők számára minimális térítési díjat kell fizetni (50 forintot alkalmanként), melynek határidőre történő befizetése gyakorta okoz gondot.

Megtudhattuk, hogy házi segítségnyújtás keretében gondoskodnak azokról, akik rászorulnak. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban Körmenden 30-an, a kistérségben 20-an részesülnek. Az ellátottak csuklóján levő érzékelők önállóan is képesek jelzést küldeni, ha megváltoznak viselőjének paraméterei (eszméletvesztés, mozdulatlanság). Segélyhívás esetén a központban levő számítógép továbbítja a jelzést a készenlétben levő gondozónő telefonjára. Kistérségi hívás esetén a diszpécserközpontból értesítik a megadott személyt, akinek ezután 15 percen belül a helyszínen kell lenni. Május végéig 180 segélyhívás volt, három esetben életet mentett. A rendszer két éve működik, a városban élő idősek körében elfogadottabb.

A testületi ülésen szó esett az egyes részlegek feladatairól is. Az idősek klubjának 70 tagja van, többségük 70 év feletti, nagyobb számban nők. A fogyatékosok nappali intézménye az akadályozottsággal élő emberek számára személyre szóló egyéni fejlesztőprogramokkal nyújt segítséget nehézségeik leküzdésében, az önállóbb élet kialakításában. A szenvedély- betegek nappali intézménye 2006. január elsejétől működik az egész kistérségre kiterjedően. Jelenleg 30 főt látnak el, ebből 27 a körmendi. Az ellátottak többsége alkohol- problémákkal küzd, de akad játékszenvedélyes is.

Közösségi pszichiátriai ellátásban harmincan vesznek részt, itt a cél a kezeltek egészségi és pszichés állapotának javítása, meglevő képességeik és készségeik megtartása és fejlesztése. Jövő évtől kezdve e feladat ellátására nem juttatnak állami normatívát, így várhatóan pályázati pénzből kell a működést fenntartani. A támogató szolgálat működése az egész kistérség területére kiterjed. Jelenleg 116 főt lát el a két szolgálat. Az állami normatíva csak a súlyosan fogyatékosak esetében vehető igénybe. Jó hír, hogy két kisbuszt akadálymentesítettek, de itt is közeleg a pályáztatás.

A városban közismert a családsegítő szolgálat tevékenysége is. Tavaly bővült a hatósugaruk, bevonták Magyarszecsődöt, 534-en vették igénybe a szolgáltatást. A problémák változatosak; a családon belüli konfliktushelyzetek kialakulását elsősorban a pénztelenség szüli, bántalmazás nem jellemző. Az időskorúak gondozóháza 14 hellyel rendelkezik, melynek szintén teljes a kihasználtsága. Jelenleg 27-en várakoznak felvételre.

A szociális foglalkoztatás 2006. július 1-jétől - orszá-gosan is az elsők között - kezdődhetett el Körmenden. Most tízen munka-rehabilitációs, huszonöten fejlesztő-felkészítőn vesznek részt. Itt a cél az önbecsülés, önértékelés fejlesztése, a munka világába való visszavezetés. Munka-rehabilitációban jelenleg 9 fő vesz részt napi 4 órában, valamennyien a fogyatékosok nappali intézményének ellátottai. Gyöngyfűzéssel, szövéssel, hímzéssel, varrási folyamatok tanulásával foglalkoznak. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban 25 fő vesz részt. Az év elejéig felmosó-talpakat szereltek, most gyöngyfűzés, terítőhímzés, mosdókesztyű, kéztörlő varrása a feladatuk. Tárgyalások folynak további munkalehetőségről is.

Elhangzott: az eltelt időszak bebizonyította, hogy minden téren hasznos és szükségszerű a szociális intézmény. Tekintve a jövő kilátásaira, az idősödő népességre, az egyre több magatehetetlen, segítségre szoruló emberre, e téren is radikális változásokra lesz szükség (fejlesztések, nagymérvű infrastrukturális beruházások, létszámbővítés, anyagi megbecsülés). A város e téren már előbbre tart, mint a legtöbb régiós település.

Megtudhattuk, hogy házi segítségnyújtás keretében gondoskodnak azokról, akik rászorulnak. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban Körmenden 30-an, a kistérségben 20-an részesülnek. Az ellátottak csuklóján levő érzékelők önállóan is képesek jelzést küldeni, ha megváltoznak viselőjének paraméterei (eszméletvesztés, mozdulatlanság). Segélyhívás esetén a központban levő számítógép továbbítja a jelzést a készenlétben levő gondozónő telefonjára. Kistérségi hívás esetén a diszpécserközpontból értesítik a megadott személyt, akinek ezután 15 percen belül a helyszínen kell lenni. Május végéig 180 segélyhívás volt, három esetben életet mentett. A rendszer két éve működik, a városban élő idősek körében elfogadottabb.

A testületi ülésen szó esett az egyes részlegek feladatairól is. Az idősek klubjának 70 tagja van, többségük 70 év feletti, nagyobb számban nők. A fogyatékosok nappali intézménye az akadályozottsággal élő emberek számára személyre szóló egyéni fejlesztőprogramokkal nyújt segítséget nehézségeik leküzdésében, az önállóbb élet kialakításában. A szenvedély- betegek nappali intézménye 2006. január elsejétől működik az egész kistérségre kiterjedően. Jelenleg 30 főt látnak el, ebből 27 a körmendi. Az ellátottak többsége alkohol- problémákkal küzd, de akad játékszenvedélyes is.

Közösségi pszichiátriai ellátásban harmincan vesznek részt, itt a cél a kezeltek egészségi és pszichés állapotának javítása, meglevő képességeik és készségeik megtartása és fejlesztése. Jövő évtől kezdve e feladat ellátására nem juttatnak állami normatívát, így várhatóan pályázati pénzből kell a működést fenntartani. A támogató szolgálat működése az egész kistérség területére kiterjed. Jelenleg 116 főt lát el a két szolgálat. Az állami normatíva csak a súlyosan fogyatékosak esetében vehető igénybe. Jó hír, hogy két kisbuszt akadálymentesítettek, de itt is közeleg a pályáztatás.

A városban közismert a családsegítő szolgálat tevékenysége is. Tavaly bővült a hatósugaruk, bevonták Magyarszecsődöt, 534-en vették igénybe a szolgáltatást. A problémák változatosak; a családon belüli konfliktushelyzetek kialakulását elsősorban a pénztelenség szüli, bántalmazás nem jellemző. Az időskorúak gondozóháza 14 hellyel rendelkezik, melynek szintén teljes a kihasználtsága. Jelenleg 27-en várakoznak felvételre.

A szociális foglalkoztatás 2006. július 1-jétől - orszá-gosan is az elsők között - kezdődhetett el Körmenden. Most tízen munka-rehabilitációs, huszonöten fejlesztő-felkészítőn vesznek részt. Itt a cél az önbecsülés, önértékelés fejlesztése, a munka világába való visszavezetés. Munka-rehabilitációban jelenleg 9 fő vesz részt napi 4 órában, valamennyien a fogyatékosok nappali intézményének ellátottai. Gyöngyfűzéssel, szövéssel, hímzéssel, varrási folyamatok tanulásával foglalkoznak. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban 25 fő vesz részt. Az év elejéig felmosó-talpakat szereltek, most gyöngyfűzés, terítőhímzés, mosdókesztyű, kéztörlő varrása a feladatuk. Tárgyalások folynak további munkalehetőségről is.

Elhangzott: az eltelt időszak bebizonyította, hogy minden téren hasznos és szükségszerű a szociális intézmény. Tekintve a jövő kilátásaira, az idősödő népességre, az egyre több magatehetetlen, segítségre szoruló emberre, e téren is radikális változásokra lesz szükség (fejlesztések, nagymérvű infrastrukturális beruházások, létszámbővítés, anyagi megbecsülés). A város e téren már előbbre tart, mint a legtöbb régiós település.

Megtudhattuk, hogy házi segítségnyújtás keretében gondoskodnak azokról, akik rászorulnak. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban Körmenden 30-an, a kistérségben 20-an részesülnek. Az ellátottak csuklóján levő érzékelők önállóan is képesek jelzést küldeni, ha megváltoznak viselőjének paraméterei (eszméletvesztés, mozdulatlanság). Segélyhívás esetén a központban levő számítógép továbbítja a jelzést a készenlétben levő gondozónő telefonjára. Kistérségi hívás esetén a diszpécserközpontból értesítik a megadott személyt, akinek ezután 15 percen belül a helyszínen kell lenni. Május végéig 180 segélyhívás volt, három esetben életet mentett. A rendszer két éve működik, a városban élő idősek körében elfogadottabb.

A testületi ülésen szó esett az egyes részlegek feladatairól is. Az idősek klubjának 70 tagja van, többségük 70 év feletti, nagyobb számban nők. A fogyatékosok nappali intézménye az akadályozottsággal élő emberek számára személyre szóló egyéni fejlesztőprogramokkal nyújt segítséget nehézségeik leküzdésében, az önállóbb élet kialakításában. A szenvedély- betegek nappali intézménye 2006. január elsejétől működik az egész kistérségre kiterjedően. Jelenleg 30 főt látnak el, ebből 27 a körmendi. Az ellátottak többsége alkohol- problémákkal küzd, de akad játékszenvedélyes is.

Közösségi pszichiátriai ellátásban harmincan vesznek részt, itt a cél a kezeltek egészségi és pszichés állapotának javítása, meglevő képességeik és készségeik megtartása és fejlesztése. Jövő évtől kezdve e feladat ellátására nem juttatnak állami normatívát, így várhatóan pályázati pénzből kell a működést fenntartani. A támogató szolgálat működése az egész kistérség területére kiterjed. Jelenleg 116 főt lát el a két szolgálat. Az állami normatíva csak a súlyosan fogyatékosak esetében vehető igénybe. Jó hír, hogy két kisbuszt akadálymentesítettek, de itt is közeleg a pályáztatás.

A városban közismert a családsegítő szolgálat tevékenysége is. Tavaly bővült a hatósugaruk, bevonták Magyarszecsődöt, 534-en vették igénybe a szolgáltatást. A problémák változatosak; a családon belüli konfliktushelyzetek kialakulását elsősorban a pénztelenség szüli, bántalmazás nem jellemző. Az időskorúak gondozóháza 14 hellyel rendelkezik, melynek szintén teljes a kihasználtsága. Jelenleg 27-en várakoznak felvételre.

A szociális foglalkoztatás 2006. július 1-jétől - orszá-gosan is az elsők között - kezdődhetett el Körmenden. Most tízen munka-rehabilitációs, huszonöten fejlesztő-felkészítőn vesznek részt. Itt a cél az önbecsülés, önértékelés fejlesztése, a munka világába való visszavezetés. Munka-rehabilitációban jelenleg 9 fő vesz részt napi 4 órában, valamennyien a fogyatékosok nappali intézményének ellátottai. Gyöngyfűzéssel, szövéssel, hímzéssel, varrási folyamatok tanulásával foglalkoznak. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban 25 fő vesz részt. Az év elejéig felmosó-talpakat szereltek, most gyöngyfűzés, terítőhímzés, mosdókesztyű, kéztörlő varrása a feladatuk. Tárgyalások folynak további munkalehetőségről is.

Elhangzott: az eltelt időszak bebizonyította, hogy minden téren hasznos és szükségszerű a szociális intézmény. Tekintve a jövő kilátásaira, az idősödő népességre, az egyre több magatehetetlen, segítségre szoruló emberre, e téren is radikális változásokra lesz szükség (fejlesztések, nagymérvű infrastrukturális beruházások, létszámbővítés, anyagi megbecsülés). A város e téren már előbbre tart, mint a legtöbb régiós település.

A testületi ülésen szó esett az egyes részlegek feladatairól is. Az idősek klubjának 70 tagja van, többségük 70 év feletti, nagyobb számban nők. A fogyatékosok nappali intézménye az akadályozottsággal élő emberek számára személyre szóló egyéni fejlesztőprogramokkal nyújt segítséget nehézségeik leküzdésében, az önállóbb élet kialakításában. A szenvedély- betegek nappali intézménye 2006. január elsejétől működik az egész kistérségre kiterjedően. Jelenleg 30 főt látnak el, ebből 27 a körmendi. Az ellátottak többsége alkohol- problémákkal küzd, de akad játékszenvedélyes is.

Közösségi pszichiátriai ellátásban harmincan vesznek részt, itt a cél a kezeltek egészségi és pszichés állapotának javítása, meglevő képességeik és készségeik megtartása és fejlesztése. Jövő évtől kezdve e feladat ellátására nem juttatnak állami normatívát, így várhatóan pályázati pénzből kell a működést fenntartani. A támogató szolgálat működése az egész kistérség területére kiterjed. Jelenleg 116 főt lát el a két szolgálat. Az állami normatíva csak a súlyosan fogyatékosak esetében vehető igénybe. Jó hír, hogy két kisbuszt akadálymentesítettek, de itt is közeleg a pályáztatás.

A városban közismert a családsegítő szolgálat tevékenysége is. Tavaly bővült a hatósugaruk, bevonták Magyarszecsődöt, 534-en vették igénybe a szolgáltatást. A problémák változatosak; a családon belüli konfliktushelyzetek kialakulását elsősorban a pénztelenség szüli, bántalmazás nem jellemző. Az időskorúak gondozóháza 14 hellyel rendelkezik, melynek szintén teljes a kihasználtsága. Jelenleg 27-en várakoznak felvételre.

A szociális foglalkoztatás 2006. július 1-jétől - orszá-gosan is az elsők között - kezdődhetett el Körmenden. Most tízen munka-rehabilitációs, huszonöten fejlesztő-felkészítőn vesznek részt. Itt a cél az önbecsülés, önértékelés fejlesztése, a munka világába való visszavezetés. Munka-rehabilitációban jelenleg 9 fő vesz részt napi 4 órában, valamennyien a fogyatékosok nappali intézményének ellátottai. Gyöngyfűzéssel, szövéssel, hímzéssel, varrási folyamatok tanulásával foglalkoznak. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban 25 fő vesz részt. Az év elejéig felmosó-talpakat szereltek, most gyöngyfűzés, terítőhímzés, mosdókesztyű, kéztörlő varrása a feladatuk. Tárgyalások folynak további munkalehetőségről is.

Elhangzott: az eltelt időszak bebizonyította, hogy minden téren hasznos és szükségszerű a szociális intézmény. Tekintve a jövő kilátásaira, az idősödő népességre, az egyre több magatehetetlen, segítségre szoruló emberre, e téren is radikális változásokra lesz szükség (fejlesztések, nagymérvű infrastrukturális beruházások, létszámbővítés, anyagi megbecsülés). A város e téren már előbbre tart, mint a legtöbb régiós település.

A testületi ülésen szó esett az egyes részlegek feladatairól is. Az idősek klubjának 70 tagja van, többségük 70 év feletti, nagyobb számban nők. A fogyatékosok nappali intézménye az akadályozottsággal élő emberek számára személyre szóló egyéni fejlesztőprogramokkal nyújt segítséget nehézségeik leküzdésében, az önállóbb élet kialakításában. A szenvedély- betegek nappali intézménye 2006. január elsejétől működik az egész kistérségre kiterjedően. Jelenleg 30 főt látnak el, ebből 27 a körmendi. Az ellátottak többsége alkohol- problémákkal küzd, de akad játékszenvedélyes is.

Közösségi pszichiátriai ellátásban harmincan vesznek részt, itt a cél a kezeltek egészségi és pszichés állapotának javítása, meglevő képességeik és készségeik megtartása és fejlesztése. Jövő évtől kezdve e feladat ellátására nem juttatnak állami normatívát, így várhatóan pályázati pénzből kell a működést fenntartani. A támogató szolgálat működése az egész kistérség területére kiterjed. Jelenleg 116 főt lát el a két szolgálat. Az állami normatíva csak a súlyosan fogyatékosak esetében vehető igénybe. Jó hír, hogy két kisbuszt akadálymentesítettek, de itt is közeleg a pályáztatás.

A városban közismert a családsegítő szolgálat tevékenysége is. Tavaly bővült a hatósugaruk, bevonták Magyarszecsődöt, 534-en vették igénybe a szolgáltatást. A problémák változatosak; a családon belüli konfliktushelyzetek kialakulását elsősorban a pénztelenség szüli, bántalmazás nem jellemző. Az időskorúak gondozóháza 14 hellyel rendelkezik, melynek szintén teljes a kihasználtsága. Jelenleg 27-en várakoznak felvételre.

A szociális foglalkoztatás 2006. július 1-jétől - orszá-gosan is az elsők között - kezdődhetett el Körmenden. Most tízen munka-rehabilitációs, huszonöten fejlesztő-felkészítőn vesznek részt. Itt a cél az önbecsülés, önértékelés fejlesztése, a munka világába való visszavezetés. Munka-rehabilitációban jelenleg 9 fő vesz részt napi 4 órában, valamennyien a fogyatékosok nappali intézményének ellátottai. Gyöngyfűzéssel, szövéssel, hímzéssel, varrási folyamatok tanulásával foglalkoznak. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban 25 fő vesz részt. Az év elejéig felmosó-talpakat szereltek, most gyöngyfűzés, terítőhímzés, mosdókesztyű, kéztörlő varrása a feladatuk. Tárgyalások folynak további munkalehetőségről is.

Elhangzott: az eltelt időszak bebizonyította, hogy minden téren hasznos és szükségszerű a szociális intézmény. Tekintve a jövő kilátásaira, az idősödő népességre, az egyre több magatehetetlen, segítségre szoruló emberre, e téren is radikális változásokra lesz szükség (fejlesztések, nagymérvű infrastrukturális beruházások, létszámbővítés, anyagi megbecsülés). A város e téren már előbbre tart, mint a legtöbb régiós település.

Közösségi pszichiátriai ellátásban harmincan vesznek részt, itt a cél a kezeltek egészségi és pszichés állapotának javítása, meglevő képességeik és készségeik megtartása és fejlesztése. Jövő évtől kezdve e feladat ellátására nem juttatnak állami normatívát, így várhatóan pályázati pénzből kell a működést fenntartani. A támogató szolgálat működése az egész kistérség területére kiterjed. Jelenleg 116 főt lát el a két szolgálat. Az állami normatíva csak a súlyosan fogyatékosak esetében vehető igénybe. Jó hír, hogy két kisbuszt akadálymentesítettek, de itt is közeleg a pályáztatás.

A városban közismert a családsegítő szolgálat tevékenysége is. Tavaly bővült a hatósugaruk, bevonták Magyarszecsődöt, 534-en vették igénybe a szolgáltatást. A problémák változatosak; a családon belüli konfliktushelyzetek kialakulását elsősorban a pénztelenség szüli, bántalmazás nem jellemző. Az időskorúak gondozóháza 14 hellyel rendelkezik, melynek szintén teljes a kihasználtsága. Jelenleg 27-en várakoznak felvételre.

A szociális foglalkoztatás 2006. július 1-jétől - orszá-gosan is az elsők között - kezdődhetett el Körmenden. Most tízen munka-rehabilitációs, huszonöten fejlesztő-felkészítőn vesznek részt. Itt a cél az önbecsülés, önértékelés fejlesztése, a munka világába való visszavezetés. Munka-rehabilitációban jelenleg 9 fő vesz részt napi 4 órában, valamennyien a fogyatékosok nappali intézményének ellátottai. Gyöngyfűzéssel, szövéssel, hímzéssel, varrási folyamatok tanulásával foglalkoznak. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban 25 fő vesz részt. Az év elejéig felmosó-talpakat szereltek, most gyöngyfűzés, terítőhímzés, mosdókesztyű, kéztörlő varrása a feladatuk. Tárgyalások folynak további munkalehetőségről is.

Elhangzott: az eltelt időszak bebizonyította, hogy minden téren hasznos és szükségszerű a szociális intézmény. Tekintve a jövő kilátásaira, az idősödő népességre, az egyre több magatehetetlen, segítségre szoruló emberre, e téren is radikális változásokra lesz szükség (fejlesztések, nagymérvű infrastrukturális beruházások, létszámbővítés, anyagi megbecsülés). A város e téren már előbbre tart, mint a legtöbb régiós település.

Közösségi pszichiátriai ellátásban harmincan vesznek részt, itt a cél a kezeltek egészségi és pszichés állapotának javítása, meglevő képességeik és készségeik megtartása és fejlesztése. Jövő évtől kezdve e feladat ellátására nem juttatnak állami normatívát, így várhatóan pályázati pénzből kell a működést fenntartani. A támogató szolgálat működése az egész kistérség területére kiterjed. Jelenleg 116 főt lát el a két szolgálat. Az állami normatíva csak a súlyosan fogyatékosak esetében vehető igénybe. Jó hír, hogy két kisbuszt akadálymentesítettek, de itt is közeleg a pályáztatás.

A városban közismert a családsegítő szolgálat tevékenysége is. Tavaly bővült a hatósugaruk, bevonták Magyarszecsődöt, 534-en vették igénybe a szolgáltatást. A problémák változatosak; a családon belüli konfliktushelyzetek kialakulását elsősorban a pénztelenség szüli, bántalmazás nem jellemző. Az időskorúak gondozóháza 14 hellyel rendelkezik, melynek szintén teljes a kihasználtsága. Jelenleg 27-en várakoznak felvételre.

A szociális foglalkoztatás 2006. július 1-jétől - orszá-gosan is az elsők között - kezdődhetett el Körmenden. Most tízen munka-rehabilitációs, huszonöten fejlesztő-felkészítőn vesznek részt. Itt a cél az önbecsülés, önértékelés fejlesztése, a munka világába való visszavezetés. Munka-rehabilitációban jelenleg 9 fő vesz részt napi 4 órában, valamennyien a fogyatékosok nappali intézményének ellátottai. Gyöngyfűzéssel, szövéssel, hímzéssel, varrási folyamatok tanulásával foglalkoznak. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban 25 fő vesz részt. Az év elejéig felmosó-talpakat szereltek, most gyöngyfűzés, terítőhímzés, mosdókesztyű, kéztörlő varrása a feladatuk. Tárgyalások folynak további munkalehetőségről is.

Elhangzott: az eltelt időszak bebizonyította, hogy minden téren hasznos és szükségszerű a szociális intézmény. Tekintve a jövő kilátásaira, az idősödő népességre, az egyre több magatehetetlen, segítségre szoruló emberre, e téren is radikális változásokra lesz szükség (fejlesztések, nagymérvű infrastrukturális beruházások, létszámbővítés, anyagi megbecsülés). A város e téren már előbbre tart, mint a legtöbb régiós település.

A városban közismert a családsegítő szolgálat tevékenysége is. Tavaly bővült a hatósugaruk, bevonták Magyarszecsődöt, 534-en vették igénybe a szolgáltatást. A problémák változatosak; a családon belüli konfliktushelyzetek kialakulását elsősorban a pénztelenség szüli, bántalmazás nem jellemző. Az időskorúak gondozóháza 14 hellyel rendelkezik, melynek szintén teljes a kihasználtsága. Jelenleg 27-en várakoznak felvételre.

A szociális foglalkoztatás 2006. július 1-jétől - orszá-gosan is az elsők között - kezdődhetett el Körmenden. Most tízen munka-rehabilitációs, huszonöten fejlesztő-felkészítőn vesznek részt. Itt a cél az önbecsülés, önértékelés fejlesztése, a munka világába való visszavezetés. Munka-rehabilitációban jelenleg 9 fő vesz részt napi 4 órában, valamennyien a fogyatékosok nappali intézményének ellátottai. Gyöngyfűzéssel, szövéssel, hímzéssel, varrási folyamatok tanulásával foglalkoznak. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban 25 fő vesz részt. Az év elejéig felmosó-talpakat szereltek, most gyöngyfűzés, terítőhímzés, mosdókesztyű, kéztörlő varrása a feladatuk. Tárgyalások folynak további munkalehetőségről is.

Elhangzott: az eltelt időszak bebizonyította, hogy minden téren hasznos és szükségszerű a szociális intézmény. Tekintve a jövő kilátásaira, az idősödő népességre, az egyre több magatehetetlen, segítségre szoruló emberre, e téren is radikális változásokra lesz szükség (fejlesztések, nagymérvű infrastrukturális beruházások, létszámbővítés, anyagi megbecsülés). A város e téren már előbbre tart, mint a legtöbb régiós település.

A városban közismert a családsegítő szolgálat tevékenysége is. Tavaly bővült a hatósugaruk, bevonták Magyarszecsődöt, 534-en vették igénybe a szolgáltatást. A problémák változatosak; a családon belüli konfliktushelyzetek kialakulását elsősorban a pénztelenség szüli, bántalmazás nem jellemző. Az időskorúak gondozóháza 14 hellyel rendelkezik, melynek szintén teljes a kihasználtsága. Jelenleg 27-en várakoznak felvételre.

A szociális foglalkoztatás 2006. július 1-jétől - orszá-gosan is az elsők között - kezdődhetett el Körmenden. Most tízen munka-rehabilitációs, huszonöten fejlesztő-felkészítőn vesznek részt. Itt a cél az önbecsülés, önértékelés fejlesztése, a munka világába való visszavezetés. Munka-rehabilitációban jelenleg 9 fő vesz részt napi 4 órában, valamennyien a fogyatékosok nappali intézményének ellátottai. Gyöngyfűzéssel, szövéssel, hímzéssel, varrási folyamatok tanulásával foglalkoznak. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban 25 fő vesz részt. Az év elejéig felmosó-talpakat szereltek, most gyöngyfűzés, terítőhímzés, mosdókesztyű, kéztörlő varrása a feladatuk. Tárgyalások folynak további munkalehetőségről is.

Elhangzott: az eltelt időszak bebizonyította, hogy minden téren hasznos és szükségszerű a szociális intézmény. Tekintve a jövő kilátásaira, az idősödő népességre, az egyre több magatehetetlen, segítségre szoruló emberre, e téren is radikális változásokra lesz szükség (fejlesztések, nagymérvű infrastrukturális beruházások, létszámbővítés, anyagi megbecsülés). A város e téren már előbbre tart, mint a legtöbb régiós település.

A szociális foglalkoztatás 2006. július 1-jétől - orszá-gosan is az elsők között - kezdődhetett el Körmenden. Most tízen munka-rehabilitációs, huszonöten fejlesztő-felkészítőn vesznek részt. Itt a cél az önbecsülés, önértékelés fejlesztése, a munka világába való visszavezetés. Munka-rehabilitációban jelenleg 9 fő vesz részt napi 4 órában, valamennyien a fogyatékosok nappali intézményének ellátottai. Gyöngyfűzéssel, szövéssel, hímzéssel, varrási folyamatok tanulásával foglalkoznak. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban 25 fő vesz részt. Az év elejéig felmosó-talpakat szereltek, most gyöngyfűzés, terítőhímzés, mosdókesztyű, kéztörlő varrása a feladatuk. Tárgyalások folynak további munkalehetőségről is.

Elhangzott: az eltelt időszak bebizonyította, hogy minden téren hasznos és szükségszerű a szociális intézmény. Tekintve a jövő kilátásaira, az idősödő népességre, az egyre több magatehetetlen, segítségre szoruló emberre, e téren is radikális változásokra lesz szükség (fejlesztések, nagymérvű infrastrukturális beruházások, létszámbővítés, anyagi megbecsülés). A város e téren már előbbre tart, mint a legtöbb régiós település.

A szociális foglalkoztatás 2006. július 1-jétől - orszá-gosan is az elsők között - kezdődhetett el Körmenden. Most tízen munka-rehabilitációs, huszonöten fejlesztő-felkészítőn vesznek részt. Itt a cél az önbecsülés, önértékelés fejlesztése, a munka világába való visszavezetés. Munka-rehabilitációban jelenleg 9 fő vesz részt napi 4 órában, valamennyien a fogyatékosok nappali intézményének ellátottai. Gyöngyfűzéssel, szövéssel, hímzéssel, varrási folyamatok tanulásával foglalkoznak. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban 25 fő vesz részt. Az év elejéig felmosó-talpakat szereltek, most gyöngyfűzés, terítőhímzés, mosdókesztyű, kéztörlő varrása a feladatuk. Tárgyalások folynak további munkalehetőségről is.

Elhangzott: az eltelt időszak bebizonyította, hogy minden téren hasznos és szükségszerű a szociális intézmény. Tekintve a jövő kilátásaira, az idősödő népességre, az egyre több magatehetetlen, segítségre szoruló emberre, e téren is radikális változásokra lesz szükség (fejlesztések, nagymérvű infrastrukturális beruházások, létszámbővítés, anyagi megbecsülés). A város e téren már előbbre tart, mint a legtöbb régiós település.

Elhangzott: az eltelt időszak bebizonyította, hogy minden téren hasznos és szükségszerű a szociális intézmény. Tekintve a jövő kilátásaira, az idősödő népességre, az egyre több magatehetetlen, segítségre szoruló emberre, e téren is radikális változásokra lesz szükség (fejlesztések, nagymérvű infrastrukturális beruházások, létszámbővítés, anyagi megbecsülés). A város e téren már előbbre tart, mint a legtöbb régiós település.

Elhangzott: az eltelt időszak bebizonyította, hogy minden téren hasznos és szükségszerű a szociális intézmény. Tekintve a jövő kilátásaira, az idősödő népességre, az egyre több magatehetetlen, segítségre szoruló emberre, e téren is radikális változásokra lesz szükség (fejlesztések, nagymérvű infrastrukturális beruházások, létszámbővítés, anyagi megbecsülés). A város e téren már előbbre tart, mint a legtöbb régiós település.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!