Hírek

2016.02.25. 08:42

Közgyűlés percről percre: tanácskozik a szombathelyi városvezetés

Csütörtökön ismét összeült a szombathelyi közgyűlés, hogy megtárgyalják a várost érintő legfontosabb témákat. Cikkünk folyamatosan frissül, a közgyűlést élőben közvetítjük.

Bakos Ágnes

09:30 Határozatképes a februári közgyűlés – megkezdődött a tanácskozás

Dr. Puskás Tivadar polgármester napirend előtt emlékeztetett, hogy a kommunizmus áldozatainak emléknapja február 25., 2000 óta.

Lendvai Ferenc képviselő Sarlós Lászlóra emlékezett: a Szombathelyi Haladás egykori hátvédje 1948 és 1955 között tizenkétszer húzta fel első osztályú mérkőzésen a Haladás mezét a Rohonci úton. Később több helyen edzőként is dolgozott, majd 1977-1994 között a Haladás technikai vezetője volt.

Tragikus hirtelenséggel elhunyt. Egyperces néma felállással emlékeztek a résztvevők.

A szombathelyi közgyűlés 11 igen, 9 tartózkodás és 1 nem szavazattal elfogadta a napirendet.

Bővült a napirendi pontok sora: zárt ülésen tárgyalják majd az északi iparterületről szóló döntéseket.

Nem került napirendre, de dr. Puskás Tivadar polgármester a közbenjárást ígérte Horváth Soma indítványában. A képviselő azt szeretné, ha a MÁV-START Zrt. menetrendjében ne csak nyáron legyen közvetlen járat Szombathely és a Balaton között.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól azt a tájékoztatást kapta a képviselő, hogy egy-egy város kérheti a menetrend felülvizsgálatát. Horváth Somának fogadóóráján jelezték a járatok igényét, például kiskerttulajdonosok, és az általános- és középiskolások kirándulásai miatt is fontos lenne. Napirend tehát nem lett, de levelet ír a polgármester a nemzeti fejlesztési tárcának az ügyben.

Megszavazták a dizájner drogokkal kapcsolatos napirendi javaslatot, az viszont nem a februári, hanem következő (márciusi, áprilisi) közgyűlésre vonatkozik.

Dr. Czeglédy Csaba javaslatában arra hívta fel a figyelmet, hogy aggasztó a dizájner drogok térhódítása hazánkban, a szombathelyi helyzetről pedig beszélni kell és meg kell hallgatni a rendőrkapitányt – ez lesz a következő közgyűlésen.

A napirendi javaslatok ellenére, nem lesz téma a szombathelyi közgyűlésen a város címerének esetleges átterveztetése. Ahogy a helyi járatos autóbusz közlekedés újbóli átalakítása sem – azt majd egy későbbi ülésen tárgyalják újra.

Balassa Péter képviselő javasolta, hogy már a februári ülésen tárgyaljanak egy, a labdarúgó EB-hez és az olimpiához kapcsolódó szurkolói sportközpontról – nem szavazták meg a képviselők.

Túl az első két napirendi ponton:

Megszavazták a képviselők a Gothard-kastély felújítására és zarándokszállás kialakítására vonatkozó határozati javaslatot. Az előbbit 12 igen szavazattal, kilenc tartózkodás mellett; a zarándokszállást 13 igen és nyolc tartózkodás mellett szavazták meg. A két elképzelés része a Modern Városok Program szombathelyi terveinek. Mintegy 2 milliárd forintos fejlesztés.

Szintén a Modern Városok Program keretében szavazták meg Szombathelyi Képtár felújításának tervét és a Schrammel-életmű elhelyezését. 20 igen szavazattal döntöttek a mintegy 2,2 milliárd forintos tervről.

A Gothard-kastélyról szóló vitában Horváth Attila képviselő felhívta a figyelmet, hogy a 11 tételben felsorolt építkezés eszközbeszerzései is költséget jelentenek, ne legyen plusz kiadás a városnak és ne csak egy „ötvenfős konferenciaterem legyen a hozadéka” a fejlesztésnek. Dr. Takátsné dr. Tenki Mária emlékeztetett, hogy Szombathely kimaradt a kastélyprogramból, ezért is örömteli, hogy látszik a megújulás lehetősége. Kopcsándi József kiemelte, hogy minden fejlesztés támogatandó, de ingatlangazdálkodási kérdéseket is felvet az átalakítás, hiszen 42-en laknak most a kastélyban. Illés Károly alpolgármester arról beszélt, hogy a felújítás méltó funkciót és megoldott fenntartást jelent a Gothard-kastélynak. Az, a Modern Városok Programban kormányzati támogatásból valósul meg, a 2017-es állami költségvetésben szerepel majd, addig az előkészítő munkák folynak, amit Szombathely finanszíroz.

A képtár óriási összegű fejlesztésével kapcsolatban tartott vitában Horváth Attila azt kérdezte: „mi kerül a parkosításon 146 millió forintba?” Illés Károly válaszában hangsúlyozta: nem csak parképítést, kialakítást jelent az a kiadási sor, hanem kerítésépítést, területrendezést is.

A volt Éva-malom, 18. századi ipari műemlék megvásárlása is a terv része.

– Irigylésre méltó művészeti negyed alakul majd ki, mindenképpen gazdagodni fog a város – idézte dr. Takátsné dr. Tenki Mária a jogi és társadalmi kapcsolatok bizottsága ülésén elhangzottakat.

A további munkálatok tekintetében felmerült a javaslat, hogy egy „kézművesek utcáját” alakítsanak majd ki a történelmi témapark felé. Plusz turisztikai vonzerőt jelentene Szombathelynek.

Dr. Ipkovich György kiemelte, hogy a Szombathelyi Képtárat nem csak kívülről kell megújítani, hanem a belső tartalomra is figyelni kell.

11:50 Húsz igen szavazattal fogadta el a közgyűlés az óvoda- és bölcsődefejlesztési terveket a családbarát európai uniós fejlesztési programban a közgyűlés.

Dr. Puskás Tivadar polgármester kiemelte: százszázalékos támogatású, 605 millió forintos pályázati lehetőségről van szó.

Molnár Miklós alpolgármester részletezte a lehetőséget. Elmondta: – Európai Uniós forrásról van szó, kimondottan a városnak dedikált összegről, amelyből, ha lesznek pénzmaradványok, ugyanilyen célokra, több felújításra elkölthető. Persze meg kell felelni a feltételeknek. Azt szem előtt kell tartani, hogy az óvoda- és bölcsőde fejlesztéseknél férőhelybővítésre csak „óvatosan” lehet lehetősége Szombathelynek – hiszen összességében 145 fős férőhelytöbblet van, hiszen „jól áll a város” óvodákkal és bölcsődékkel. Ehhez hozzáfűzte: tűzze ki célul a város, hogy az önkormányzati ciklus végére minden óvodát és bölcsődét felújítson, akár európai uniós forrásból akár saját erőből.

A pályázati lehetőség kihasználásáról szóló határozatban prioritási sorrendet állítottak fel az intézmények között. Szerepel benne a Szombathelyi Aréna Óvoda és a bölcsődei intézmények. Az is a határozat része, hogy új pályázati kiírás esetén kedvezményezett lehet a Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda, a Szombathelyi Hétszínvirág Óvoda, a Kuckó Bölcsőde.

14:15 - 19 igen és 2 nem szavazattal fogadta el a majdnem 1 milliárd forintos közlekedésfejlesztési program pályázatát a szombathelyi közgyűlés.A projektek a gyakorlatban kettő körforgalom építését jelentik és mintegy tíz kilométer hosszú kerékpárút-hálózat kialakítását. A Nárai utca – Brenner körút és a Bartók Béla körút – Rohonci utca kereszteződésében is körforgalom épülne, 135-135 millió forintból. A tíz tervezett kerékpárút-szakasz: a 11-es Huszár úti körforgalomtól a Söptei úti körforgalomig; a Horváth B. utcától a Saághy utcáig; a Rohonci úton a Domustól a Bem József utcáig; a Gyöngyös-patak hídtól a Szent Márton temetőig, a Kálvária utcától a Rohonci útig; a Dolgozók útjától a Búcsúi útig; a Búcsúi úttól Sé közigazgatási határáig; a Brenner körúttól a Jáki úti temetőig; a Sági úttól a Vásártér utcáig; a Paragvári utcától a Muskátli utcáig, valamint a Brenner körúttól  Király sporttelepig. Szerepel még a közlekedésfejlesztési programokban közbringa rendszer kiépítése.

A napirendi pont vitájában Tóth Kálmán képviselő elmondta: nem lát bicikliutat a déli városrészben, kérdezte, miért maradtak ki az ottani fejlesztések.

Balassa Péter indítványozta, hogy az áprilisi közgyűlésre külsős szakember készítsen komplex közlekedési tervet a szombathelyieknek, ezt tíz igen szavazattal és 11 tartózkodással elutasították a képviselők.

Illés Károly alpolgármester a projekttel kapcsolatban kiemelte: járdaépítésre direktben nem lehet forrást igényelni, azt a kerékpárutakkal párhuzamosan oldják meg.  A parkolási problémákkal kapcsolatban elmondta: jelenleg belvárosi parkolók kialakításán dolgozik a SZOVA Zrt.

Sátory Károly képviselő megköszönte és üdvözölte a Nárai utcai körforgalom tervét.

Kopcsándi József képviselő azt javasolta, ha a két körforgalom terve nem nyer támogatást, akkor, mintegy „B tervként”, kerüljön be az István Lajos körútnál lévő csomópont kiépítése a pályázatba. Ezt a javaslatot 17 igen szavazattal, négy tartózkodás mellett elfogadták.

Ipkovich György képviselő hosszú távú, térségi koncepciót sürgetett a kerékpárút-hálózatban – napirendi pontot javasolt, nem a mostani ülésre, hanem még erre a félévre. Tíz igen szavazat és 11 tartózkodás mellett elutasították.

Dr. Kecskés László képviselő a közbringa-rendszer kiépítésének lehetőségét méltatta. Hangsúlyozta, hogy az a turizmus szolgálatában áll majd, fontos az élhető, kulturált városképhez.

Kelemen Krisztián hiányolta, hogy kimaradt a közlekedésfejlesztési tervből a Hunyadi úti gyalogátkelő, amelynek megvannak már a tervei, kiviteli tervei, csupán a megvalósítás van hátra, ehhez 2 millió forint kellene. Nem szavazták meg, hogy bekerüljön a koncepcióba.

Dr. Czeglédy Csaba képviselő a Perint parti sétányon egy 400-500 méteres hiányzó bicikliút-szakasz építését javasolta belevenni a tervbe, kilenc igen szavazat és 12 tartózkodás mellett elutasították.

14:30 - A szünet után az ötös napirendi pont megvitatásával folytatta munkáját a szombathelyi közgyűlés.

Egy, úgy nevezett TOP programban remél pályázati forrást a város a szociális város-rehabilitáció folytatására.

A jelenleg lehatárolt szociális célú akcióterület: Perint patak - Sorok u. - Szt. Flórián krt. - Brenner Tóbiás krt. - Jáki u. - Jászi Oszkár u. - Margaréta u. - Brenner Tóbiás krt.- Nagyvárad u. - Alsóhegyi út - Nárai út - Jókai Mór u. - Kálvária u. - Szinyei Merse Pál utca - Gagarin út - Károlyi Gáspár tér - Perint patak.

A pályázatra vonatkozó, úgy nevezett elérendő indikátor célértékek a következők: a programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma: 857 fő. A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma: 15.516 fő.

15:30 - Térségi foglalkoztatási paktumot hozna létre a város.

12 igen szavazattal, kilenc tartózkodás mellett hagyták jóvá az ez irányú pályázatot.

A projekt teljes költségvetése a pályázati felhívás alapján igényelhető maximális összeg, azaz 570 millió forint – olvasható az előterjesztésben. Szombathely tevékenységei a projekt keretében száz százalékos támogatási mértékkel jogosultak támogatásra.

A projekt megvalósításában az önkormányzat csak az egyik partner lesz: 127,5 millió forintos támogatással. A másik két partner és támogatásuk: Vas Megyei Kormányhivatal 414 millió forint, Pannon Térségfejlesztő Egyesület 28,5 millió forint.

A jelenlegi, mindenütt hangsúlyosan kommunikált pozitív foglalkoztatottsági mutatók mellett miért kell paktum? – tette fel a kérdést dr. Nemény András. A képviselő arra is rákérdezett, hogy mit lehet tudni a város és a kormányhivatal mellett szereplő harmadik konzorciumi tagról, a Pannon Térségfejlesztő Egyesületről?

Kopcsándi József képviselő azt mondta, szívesen vett volna egy konzorciumi tagot a munkáltatói oldalról, akár kamarai részről. A képzések, reméli, célok lesznek a programban.

Dr. Czeglédy Csaba nem látja az előterjesztésben, hogy hogyan lesz munkaerő a tervekből. Látni kell, hogy munkaerőhiány van, és lehet, hogy inkább ingatlanokat kellene építeni. Szerinte a legnagyobb szombathelyi munkaadókkal kellene kommunikálnia az önkormányzatnak, látná a helyi igényeket és problémákat.

Rettegi Attila strukturális problémákról beszélt a munkaügyi helyzettel kapcsolatban. Képzésre, átképzésre, felnőttoktatásra kell költeni. Itt a válasz arra, hogy mire költhető a forrás – mondta.  Dr. Takátsné dr. Tenki Mária szerint nem kell érvelni egy ilyen program mellett, mert magáért beszél a címe: „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében”. Szerinte a pozitív munkaerőpiaci mutatók nem jelentik azt , hogy ne lennének a városban kismamák és megváltozott munkaképességűek, akiket vissza kell vezetni a munka világába – szögezte le a képviselő. Szerinte, minőségileg jobb hálót lehet kialakítani a projekttel.

Dr. Puskás Tivadar polgármester aláhúzta: – A közgyűlés eddigi témái a fejlesztésekről szóltak. Több mint 6 milliárd forint elosztásáról vitatkoztunk. Szerinte a szombathelyiek jelentős része látja, hogy milyen nagyságrendű fejlesztések előtt áll a város.

Illés Károly alpolgármester elmondta: egyeztetnek a Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal és a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, még nem véglegesek a konzorciumi partnerek – lehetnek változtatások. – A paktum a kkv-szektor támogatásáról is szól, itt jön a képbe a Pannon Térségfejlesztő Egyesület – mondta Illés Károly.

Molnár Miklós alpolgármester emlékeztetett, ez a projekt is az úgy nevezett TOP program része, vagyis dedikált forrásokat kap a város. Ehhez igazodni kell – holott, lehet, hogy nem is igényelt volna ilyen irányú forrást Szombathelyen. A meghatározott indikátorok nem biztos, hogy jók – de ehhez kell igazodni.

– Pénzt könnyű elkölteni, de nem egyszerű teljesíteni az indikátorokat – hangsúlyozta az alpolgármester. A Megyei Jogú Városok Szövetsége dolgozik az indikátorok változtatásán, és jól jött volna a halasztás, de nincs rá lehetőség, március 15-ig be kell adni a pályázatot.

16:11 - 21 igen szavazattal jóváhagyta a szombathelyi közgyűlés a „Szombathely, a Segítés Városa” 2016. évi programot.

Szombathely idei költségvetésének tervezetében a „Szombathely, a Segítés Városa” program folytatására 30 millió Ft előirányzat szerepel.

A program fő célkitűzése továbbra is az újraélesztés megismertetése a városban – az idei évre a reális, megvalósítható cél 2 ezer fő újként belépő személy és 3 ezer fő ismételt oktatása.

Az egyik kiadás, az év legkiemelkedőbb eseménye a tíznapos újraélesztési Guinness világrekord kísérlet lenne a nyáron, összekapcsolva a Szent Márton Emlékév programjaival.

Dr. Horváth Attila szerint, nincs szükség a 10 millió forintos Guinness rekordra az újraélesztésben, lenne jobb helye is egy ekkora összegnek. Dr. Puskás Tivadar szerint a városmarketingre költött összeg a 10 millió forint, maga a Guinness rekord.

Dr. Kecskés László szerint Szombathely kiemelkedik ezzel a programmal a többi város közül: példamutató, előremutató.

Kelemen Krisztián szerint bőven lenne máshol is helye az előirányzott 30 millió forintnak Szombathelyen.

– A világ legnagyobb sós stanglijának vagy pizzájának elkészítése tényleg felesleges rekord és kiadás lenne, de az újraélesztési rekord nem az – szögezte le Lendvai Ferenc képviselő. A fiatalok érdeklődni fognak, azok is, akik eddig nem vettek részt az újraélesztési tanfolyamon – vélekedett a képviselő. Hogy milyen előnyt hoz ez a városnak, az nem biztos, hogy mérhető – de az biztos, hogy pozitívan szerepel majd az országos sajtóban a város.

– Tudom támogatni az anyagot, de nem a városi költségvetésből. Miért nem lehetett a Szent Márton forrásból, állami pénzből – mondta a vitában Balassa Péter képviselő. Dr. Nemény András képviselő is azt emelte ki, hogy nem a város saját költségvetéséből kellene finanszírozni a programot.

– Ha a kormányzattól jön a pénz, és ha az önkormányzattól, akkor is az adófizetők pénzét költjük – válaszolta a polgármester. Azt is mondta: – Nem a Guinness rekord, hanem a segítés szellemiségének továbbadása a lényeg – mondta a polgármester.

Dr. Takátsné dr. Tenki Mária felszólalásában kiemelte: kétszer lehet majd módosítani a 800 millió forintos Szent Márton évi kormányzati forrás, szerinte a Segítés városa idei költségeit, és a 9,5 millió forintos védőnői támogatást is be lehetne emelni abba a keretbe.

Támogatja az előterjesztést, ha a polgármester mindent megtesz azért, hogy a középfokú egészségügyi képzés visszakerüljön Szombathelyre – ezt mondta a vitában dr. Ipkovich György képviselő.

Dr. Kecskés László kiemelte: tavaly hat defibrillátor került az intézményekbe, a szombathely.hu oldalon térkép is van a félautomata műszerekhez, és újabbak beszerzése is szerepel a programban.

– Visszás, hogy az emberi élet védelmét, az egészséges életmódra nevelést nevezik pénzkidobásnak, szembeállítva az utak építésével – mondta a program vitájában Rettegi Attila képviselő.

A Guinness rekordra tervezett 10 millió forint csökkentését javasolta a programban dr. Czeglédy Csaba képviselő. Kilenc igen, nyolc nem és négy tartózkodás mellett elutasította a módosítást.

– 50-120 millió forintos tételek forognak manapság egy műhibaper kártérítésében, amikor nem hal meg a beteg, csak egészségkárosodása lesz, ha forintra fordítjuk az emberéletet, akkor ebből az irányból is vegyük figyelembe az újraélesztést és fontos, hogy a stroke felismerése, megelőzése is része a programnak – mondta el dr. Kecskés László.

– Baloldali képviselők egy része még nem vett részt a képzésben, a többieknek pedig ismételni kell, ezért a következő közgyűlés déli szünetében újraélesztési oktatást tartanak – jelentette be dr. Puskás Tivadar polgármester.

19:14 - Tizenegy igen szavazattal, kettő nem szavazattal és nyolc tartózkodás mellett fogadták a képviselők Szombathely 2016-os költségvetését.

Molnár Miklós alpolgármester a költségvetési vitát lezárva megismételte: új helyzetben születik az idei költségvetés, az elmúlt évekhez képest, hiszen nem hozott át az önkormányzat tartozást. Kiemelte: – A bevételek nincsenek túltervezve, a kiadási oldal nincs alul-tervezve az idei költségvetésben. Mint fogalmazott, feszültségek vannak, de kezelhetőek lesznek az év közben.

A 2016-os költségvetés főösszege 16,4 milliárd forint.

19:21 - Elismerésekről, díjakról döntött a szombathelyi közgyűlés

Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható kitüntetésekhez járó díjak felülvizsgálatára és új rendelet megalkotására – ez is szerepelt a napirenden.

Módosítást javasolt dr. Czeglédy Csaba képviselő:

– A „Szombathelyért-díj” 500 ezer helyett 1 millió forint legyen, a 400 ezer forintos életműdíjak 500 ezer forintosak legyenek, a 200 ezer forintos elismerések 250 ezer forintosak legyenek, mint a képviselő fogalmazott, „a következő években úgysem nyúlunk hozzá”. A módosító javaslatot 9 igen és 12 tartózkodás mellett elutasították, aztán a határozatot 21 igen szavazattal elfogadták.

20:48 - Vegyes témák este: köztéri kamerák, Európa Kulturális fővárosa cím és gépészmérnök-képzés

Dr. Horváth Attila képviselő egy szombathelyi lakos panaszát tolmácsolta, aki Fő tér környékén szembesült bűncselekményekkel egy állampolgár – rosszul vannak beállítva a kamerák? Várja a választ, írásban dr. Puskás Tivadar polgármestertől, aki elmondta: neki is van tudomása arról, hogy van probléma a Fő téri köztéri kamerákkal.

Dr. Nemény András egy január 29-i programra kérdezett rá az előző közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeinek sorából a polgármestertől. Január 29-én az eTank Hungary Kft. tulajdonosai mutatták be innovatív új műszaki megoldásukat, az elektromos autók töltésére.

Koczka Tibor alpolgármester kulturális programjaira kérdezett rá dr. Nemény András.

Molnár Miklós alpolgármester Palkovics László oktatási államtitkárral egyeztetett, február 8-án, mint beszámolt: a szombathelyi gépészmérnök-képzést vitatták meg. Győrben, egy kamarai programon is téma volt, akkor Palkovics államtitkár elmondta: szkeptikusak voltak, de mára jó példa lett a szombathelyi képzés. 74-en kezdték el a tanulmányaikat, 56-an duális képzésben, 66-an vizsgáztak sikeresen, a duális képzésben 54-en – összegezte az alpolgármester. A következő évre 75-en jelentkeztek, indítható lesz a duális képzés 56 hallgatóval.

– Magasabb pontátlaggal érkeznek a diákok, mint a budapesti Műszaki Egyetemre – mondta el Molnár Miklós.

Kántás Zoltán képviselő az uszoda fejlesztésével kapcsolatban szólalt fel: – A létesítmény nem csak családbarát, hanem fenntartható lesz – mondta.

2023-ban magyar település lesz Európa Kulturális fővárosa – erre a címre pályázna Szombathely, ezt jelentette be a polgármester januárban, a kultúra napi rendezvényen – emlékeztetett Horváth Soma képviselő. Sorolta: Debrecen, Eger, Tokaj és Veszprém már hivatalosan is jelezte az indulását a címért, Szombathely jelentkezik-e?

Koczka Tibor alpolgármester válaszolt: – Május közepén lesz Pécsen tájékoztató a jelentkező városoknak, a pécsi tapasztalatokat hallgatják meg, ősztől lehet pályázni, 2018-ban lesz döntés, így van még idő – mondta az alpolgármester. Még nem tudni, milyen attrakcióval készül a város, dolgoznak rajta.

21:02 - Pápa-szobor, polgármesteri szabadság – folytatódott az este a közgyűlésen

104 nap szabadságra megy a polgármester? - kérdezte dr. Nemény András képviselő dr. Puskás Tivadartól. A polgármester válaszában megköszönte az észrevételt és a „ragaszkodást”, hozzátette, hogy nagyszerű alpolgármesterei vannak. Dr. Czeglédy Csaba hozzászólásában összeszámolta: az évből hátralévő munkanapok felét tölti majd szabadságon a polgármester. Dr. Puskás Tivadar elmondta: nem számolta az eddig kivett szabadságait, de a jogi kötelezettség szerint, az összegyűlt szabadnapokat le kell írni – de ez nem azt jelenti, hogy ki is veszi az összes szabadságát, nem áll, nem állt szándékában.

Lendvai Ferenc képviselő elmondta: tavaly, képviselői keretéből indította el egy II. János Pál szobor felállítását. A Szalézi templom előtti térre esett a választás. Emlékeztetett: a pápalátogatás jubileuma alkalmából készül a szobor, nyílt tervpályázatot készítenek, majd a bizottságok tárgyalják, a közgyűlés mondhatja ki a végső szót, szeretné, ha már idén megvalósulna. Vállalkozókat, szombathelyi lakosokat is megkeres a finanszírozásra.

21:33 - Pályázatokkal kezdődött és azzal is zárult a februári rendes közgyűlés

Húsz igen szavazattal, egyhangúlag elfogadták a képviselők a Kőszegi utca 44. szám alatti műemlék felújításával kapcsolatos pályázat benyújtását.

A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága írt ki pályázatot „Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására” címmel.

Az előterjesztés emlékeztet: 2014 decemberében már pályázott az épület felújítására az önkormányzat, hiszen a gyalogosokra veszélyes, leromlott állapotban volt már az udvar felől és a Kőszegi utca felőli homlokzat.

Az akkori pályázatban 14 millió forintot remélt az önkormányzat – 1,5 milliót nyert. Ebből elkezdődhetett a renoválás, de (mint arra a Szombathelyi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya felhívta a figyelmet) az egy oldalon lévő szigetelés műszakilag nem kielégítő megoldás.

Most az utcai homlokzaton a teljes vakolatot és a hibás bádogos szerkezeteket javítanák, majd szilikátfestékkel fednél a teljes homlokzatot, a nyílászárók felújító festést kapnának és új műkő lábazat készülne, szellőztetett kivitelben. Ennek a költsége bruttó 9,9 millió forint. Közben az épület komplett vízszigetelési rendszere is megoldásra vár: ez bruttó 6,9 millió forintba kerülne, amelyből 3 millió forint már biztosított. Tízéves karbantartási terv is készül.

Február 26-ig kell benyújtani a pályázatot – ezért került sürgősséggel a közgyűlés elé.

A pályázatban igényelhető támogatás maximum bruttó 13millió forint lehet, és legkésőbb a jövő év végére el kell készülni a renoválással.

A pályázathoz 7,5 millió forint önerő szükséges, plusz gondolni kell a nem várt kiadásokra – az összesen 8,5 millió forintot az idei költségvetés terhére biztosítja az önkormányzat. Ez volt az utolsó döntés a nyílt ülésen, csütörtökön.

Folytatás két hónap múlva: április 21-én, reggel 9 órakor kezdődik a következő rendes ülés Szombathelyen.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!