Hírek

2016.12.20. 18:20

Mindenki ingája – A szombathelyi egyetemi aulában is Foucault nyomán forog a Föld

Szombathely - Ez itt mindenki Foucault-ingája, mondta Molnár László az intézeti fizika tanszék képviseletében az egyetemi C épület tíz méter belmagasságú aulájában.

Ölbei Lívia

Ez a magasság még pont megfelelő az inga működtetéséhez. A frissen beüzemelt, új Foucault-inga ajándék: négy cég járult hozzá ahhoz, hogy a Föld forgását és a Coriolis-vagyis a tehetetlenségi erő hatását szemléltető nevezetes eszköz egy példánya helyet kapjon a Savaria Egyetemi Központ C épületének aulájában.

A Foucault-inga bekerül a szombathelyi fizikaoktatás tantervébe: a leendő fizikatanárok tanulmányaik során biztosan találkoznak vele. És az sem túlzás, hogy ez itt mindenki ingája : előzetes jelentkezés alapján ki lehet próbálni. Hiszen az is fontos, hogy a klasszikus, viszont nélkülözhetetlen természettudományok iránt fölkeltsék az utóbbi időben erősen megcsappant érdeklődést.

Fülöp Gábor, a Dési iskola fizikatanára, Molnár László, a SEK fizika tanszékének képviseletében és Csiszár Zsolt, szentpéterfai fizikatanár a vadonatúj egyetemi Foucault-inga elindítását megelőző pillanatokban. Ezzel meg lehet kedveltetni a fizikát
Fotó: Unger Tamás

Szombathelyen a följegyzések szerint 1880. óta ezúttal ötödik alkalommal indult útnak Foucault-inga. (Legutóbb 2014. májusában a székesegyházban lehettünk részesei az attrakciónak.) Molnár László az egyetemi aulában mindenekelőtt kísérletekkel vezette be a közönséget a Foucault-ingához is elengedhetetlen tehetetlenségi erő működésének rejtelmeibe, kicsi inga-modell segítségével azt is megmutatta, miképpen dolgozik az igazi inga: a Föld és rajta a ház elfordul, de az inga lengési síkja valójában nem változik (amikor a lengési sík elfordulását érzékeljük, a Föld mozog).

Dr. habil. Gyurácz József, az ELTÉ-vel fuzionáló szombathelyi egyetem természettudományi és műszaki karának dékánja köszöntőjében hangsúlyozta: valamennyi szombathelyi ingakísérlet közül talán ez a mostani a legkülönlegesebb, amennyiben az a célja, hogy fölkeltse a fiatalok érdeklődését a klasszikus - de nem avítt - természettudományok iránt. A dékán kitért arra, hogy a tervek szerint a szombathelyi természettudományos tanárképzés megújul, ami az első körben azt jelenti, hogy jövőre az összes klasszikus természettudományos szakpárt meghirdetik. Gyurácz József úgy véli, ha az érdeklődést nem sikerül fölkelteni a klasszikus természettudományos szakok (matematika, fizika, kémia) iránt, akkor nemhogy jobb PISA-eredmények nem lesznek, hanem műszaki fejlődés, de még egészséges társadalom sem .

Molnár László bevezető kísérletei a Foucault-inga működéséhez
Fotó: Unger Tamás

A tíz méter magasságban fölfüggesztett és kikötött Foucault-ingát a tartózsinór elégetésével Hargitai Sándor indította el. Gyorsan dőlni kezdtek a lengő golyó várható útjába állított bábuk : íme a bizonyíték, forog a Föld. Minden bábu dőlését taps kísérte az aulában, ahol aztán Gál László egyetemi docens (aki 25 éve ott volt a székesegyházban az ingakísérleten) mutatta be az általa kifejlesztett, lézerre alapozott módszert a lengési sík elfordulásának időbeli mérésére.

Aki a saját érzékeivel szeretne meggyőződni arról, hogy a Föld forog, bejelentkezhet a szombathelyi fizika tanszéken. Iskolai csoportokat is várnak, és főleg fizika szakos hallgatókat. Akiből nem lesz fizikatanár, azért (újra)olvashatja Umberto Eco csodálatos, megrázó regényét, A Foucault-ingát - arról, hogy minden mindennel összefügg, de a világmozgató nagy Terv nem létezik. Vagy mégis.

Ezek is érdekelhetik