Most, hogy diplomát kaptok a kezetekbe, elkezditek élni azt az életet, amiért születtetek – 270 hallgató vette át a diplomáját Szombathelyen

270 hallgató vehette ma át a diplomáját, a sportházban. A diplomások 47 százaléka vagy kitűnő, vagy kitüntetéses diplomát szerzett. A legfontosabb tudás, amit az egyetem adhat, a megújulás képessége.

Visszatérve a hagyományokhoz, ezúttal ismét a sportház adott otthont a szombathelyi Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ diplomaosztó ünnepségének. Szombaton délelőtt tíz órakor nagyjából háromnegyedig telt meg a terem, de csak azért, mert 14 órakor érkezett a második turnus. Az egyetem minden évben két részletben tartja a diplomaosztóját, tekintettel a diplomások magas számára. A Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Karon, és a Természettudományi és Műszaki Karon 370 végzős hallgató végzett idén az egyetemen, de közülük csak 270-en vehették kézbe diplomájukat, a nyelvvizsga hiánya miatt. Mikor a fanfárok hangjára az elnökség bevonult, és az egész sportház felállt, tisztán látszott, hogy szülők, rokonok, ismerősök erős többségben vannak a frissen végzett hallgatókkal szemben, akiket – leszámítva persze a fiatalságukat és azt, hogy diplomások lettek – talárjuk miatt senki sem irigyelt, hiszen már délelőtt meglehetősen meleg volt.

Miután a zenei tanszék öt hallgatója elénekelte a Zene az kell című dalt, Prof. Dr. Faragó Sándor, az egyetem rektora búcsúzott a hallgatóktól. – A búcsúzás mindig nehéz, hiszen az mindig valaminek a lezárása. Kilépés az igazi most már független önálló életbe. A rektor Márai Sándort idézte, aki azt üzeni az utókornak, hogy soha ne a dolgok könnyebbik részét válasszák, soha ne hátráljanak meg a feladatok elől. „Tudnod kell, hogy az emberek nem ok nélkül ragaszkodnak a középszerűhöz, a zavaroshoz és vajákoshoz, az illúziókhoz és a szobatiszta félismeretekhez, tehát a műveletlenséghez. Mert a műveltség annyi, mint az igazságnak – minden dolgok igaz ismeretének – feltárása és elviselése. S az igazat elviselni mindig nagyon nehéz. A műveltséghez, tehát a valóság és igazság megismeréséhez, rendkívüli bátorság kell. Az ember egész szívével, sorsával, lényével ismeri meg az igazságot. Az ember csak életre-halálra lehet művelt.” Faragó Sándor azt kérte a hallgatóktól, hogy se a munkájukban, se a magánéletükben ne legyenek középszerűek, ne legyenek megalkuvóak, keressék, éljék meg és viseljék el az igazságot életre, halálra. Ezt követően Teréz anyától az élet himnuszát és nyolc parancsolatát idézte a hallgatóknak, akiktől azt kérte egyenként gondolják végig, amit Teréz anya mondott, mivel ő sokat megélt, ám ahogyan a rektor fogalmazott: –Önök még keveset láttak, keveset tapasztaltak, higgyék el neki, az élet ilyen kemény, de hát az élet élet, éljék meg ezt az életet. Faragó Sándor még megköszönte a búcsúzó hallgatóknak, hogy ide jártak, majd azt kívánta nekik, hogy legyenek sikeresek és boldogak, végül Isten áldását kérte útjukra.

 

Dr. Németh István, a Savaria Egyetemi Központ rektorhelyettese ünnepi beszédét figyelemreméltó statisztikákkal kezdte. Kiderült, a 270 frissdiplomás 16 százaléka, 44 hallgató kitüntetéses diplomát vehetett át. A rektorhelyettes hangsúlyozta, egy ilyen diplomát megszerezni nem egyszerű. Itt oda kell tennie magát az embernek és teljes lényével akarnia kell a tudást. Németh István hangsúlyozta, mindezeken túl, kiváló diplomából is 85-öt adnak át, a két szám együtt pedig már azt jelent, hogy a diplomák 47 százaléka lett idén egészen kiváló.

Mark Twain szerint: „A két legfontosabb nap az életedben az, amikor megszületsz, és az, amikor megtudod, miért.” Most, hogy diplomát kaptok a kezetekbe, elkezditek élni azt az életet, amiért születtetek. – mondta Németh István, aki Oscar Wilde-tól is idézett. „Ma az emberek tudják mindennek az árát, de semminek az értékét.” A rektorhelyettes szerint a hallgatók megtanultak az egyetemen különbséget tenni érték és ár között és megszerezték a legfontosabb tudást is, amit az egyetem adhat, a megújulás képességét, ami lehetővé teszi a helytállást ebben a rendkívül gyorsan változó világban. Egy kutatás szerint 2020-ra a ma létező munkakörök közül 5 ezer fog megszűnni viszont 3 ezer új fog kialakulni. Az egyetemeknek az alkalmazkodó képességet kell megtanítaniuk, az, hogy szakmát is tanítanak már csak ráadás.

 

 

A rektori és rektorhelyettesi beszédek után a kitüntetések átadása volt soron. A Nyugat-magyarországi Egyetem szenátusa és a Természettudományi és Műszaki Kar tanácsa professzor emeritus címet adományozott Prof. Dr. Veres Mártonnak, nyugalmazott egyetemi tanárnak, az MTA doktorának. Címzetes egyetemi docensi címet adományozott: Harangozó Bertalan Vas megyei kormánymegbízottnak, Dr. Balázsy Péter megyei főjegyzőnek, Dr. Tatai-Szabó Miklós okleveles gépészmérnöknek és Németh Gábor okleveles gépészmérnöknek.

Ezt követően a frissdiplomások a hagyományoknak megfelelően ünnepélyes fogadalmat tettek az egyetemi jogar előtt. Az eskü szövegét a talárba öltözött hallgatók jobb kezüket a szívükre téve mondták el. Miután a hallgatók megfogadták, hogy Magyarország alaptörvényéhez és népéhez mindenkor hűek lesznek, és választott hivatásukat emberséggel, szaktudással végzik, átvehették a tanulással töltött hosszú évek gyümölcsét, a diplomát. Így tett a vasszécsenyi Baumgartner Dóra és a szentgotthárdi Both Júlia is, akik elsőként, kitüntetéssel vehették át diplomájukat tanító szakon. Még a diplomaosztó ünnepség előtt elmondták, a tervek szerint a megyében maradnak, és úgy vélik az elhelyezkedéssel sem lesz gondjuk. Amikor pedig a természettudományi karon végzetteket szólítják, hogy átvegyék diplomájukat, alig észrevehetően egy szitakötő illan a terembe.


SZPONZORÁLT TARTALOM
Online bajnokságra hívja a családokat Kajla, az utazó vizslakölyök
Két család van karanténban, egy beteget elkülönítettek Budai Dávid
Két jánosházi és egy sitkei személynél mutatták ki a koronavírus-fertőzést
Budapest Airport / 7 perce
Folyamatosan nő az utasok száma Ferihegyen
Júliusban már 300 ezren utaztak repülővel, augusztusban pedig várhatóan ennél is többen fognak.
Gyász
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy TOLOCH ERNŐNÉ szül. Ondrus Ilona életének 88. évében csendesen elhunyt. Temetése szűk családi körben a Jáki úti temetőben megtörtént. Nyugodjék békében! Gyászoló családja Szombathely
Fájó szívvel tudatom, hogy férjem CSIKÓS ISTVÁN elhunyt. Temetése augusztus 18-án, kedden 11 órakor lesz a Jáki úti temetőben. Kérem a részvétnyilvánítás mellőzését. Búcsúszik tőle felesége és családja, fia és két unokája
"Meghalt egy lélek, aki élni vágyott, egy áldott kéz, mely dolgozni imádott. Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, a jó Isten őrködjön pihenésed felett." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy NÉMETH I. ZOLTÁN életének 79. évében csendesen megpihent. Temetése 2020. augusztus 14-én, pénteken a 15 óra 30 perckor kezdődő gyászmisét követően 16 órakor lesz a zsennyei cicellei temetőben. Kérnénk a részvétnyilvánítás mellőzését. Külön köszönetet mondunk a szombathelyi dialízis központ összes dolgozójának és mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Tisztelettel mondunk köszönetet rokonoknak, ismerősöknek, munkatársaknak, akik a felejthetetlen SZÜCS JÓZSEF temetésén részt vettek, sírját a megemlékezés és kegyelet virágaival beborították, mérhetetlen bánatunkban bármely módon együttéreztek velünk. Gyászoló szerettei
"Nem foghatjuk már dolgos két kezed, Nem simogathatjuk őszülő fejed, Nem tekint ránk aggódó szemed, Marad a csend, mindent köszönünk neked." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédimama, testvér és rokon ÖZV. RUDOLF JÓZSEFNÉ szül. Nagy Anna életének 87. évében csendesen elhunyt. Örök nyugalomra helyezése augusztus 14-én, pénteken a 14.30-kor kezdődő gyászmisét követően 15 órakor lesz Tanakajdon a tanai temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együtt éreznek velünk. A gyászoló család Vasszécseny, Szombathely
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BENCZIK IMRE 80 éves korában hosszan tartó betegség után elhunyt. Hamvainak örök nyugalomra helyezése 2020. aug. 14-én, pénteken 15 órakor lesz a horvátnádaljai temetőben. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló családja
"Angyalaid vezessenek tovább az utadon, Legyen lelkednek örök béke és nyugalom." Szomorú szívvel tudatjuk, hogy GREGORICH ISTVÁN 70 éves korában örökre megpihent. Temetése 2020. augusztus 13-án, csütörtökön a 13.15-kor kezdődő gyászmisét követően 14 órakor lesz az ólmodi temetőben. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló család Horvátzsidány, Kőszeg, Csepreg
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TAKÁCS JÓZSEFNÉ csákánydoroszlói lakos 82 éves korában elhunyt. Temetése 2020. augusztus 14-én, pénteken, a 13.30-kor kezdődő gyászmise után lesz a csákánydoroszlói temetőben. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló család
"Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, Nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, Ha látni akartok, nézzetek az égre." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ÖZV. HORVÁTH KÁLMÁNNÉ szül. Czeglédi Irén életének 76. évében örökre megpihent. Temetése 2020. augusztus 14-én, pénteken, a nemesrempehollósi templomban 14.15-kor kezdődő gyászmisét követően 15 órakor lesz a rempei temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. Szerető családja
„Küzdöttél, de már nem lehet, Csend ölel át és szeretet. Csak az hal meg, kit felednek, Örökké él, kit igazán szeretnek” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MESICS LÁSZLÓ (volt Kaszagyári dolgozó) 79 éves korában, türelemmel viselt betegségben elhunyt. Temetése 2020. augusztus 14-én, pénteken a 15.15-kor kezdődő gyászmisét követően 16.00 órakor lesz a háromházi temetőben. Isten áldása legyen mindazokon, akik utolsó útjára elkísérik és mély gyászunkban osztoznak Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BENKŐ JÓZSEF 76 éves korában elhunyt. 2020. augusztus 13-án, csütörtökön, a 15 órakor kezdődő gyászmise keretében veszünk végső búcsút tőle a nádasdi római katolikus templomban, majd azt követően 16.00 órakor a nádasdi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló családja
Ezt a nagy fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a könnyeket. Fájó szívvel emlékezünk TEKET LÁSZLÓ TAMÁS halálának 2. évfordulóján. Gyászoló szüleid és nővéreid
A gyászoló család mély fájdalommal tudatja mindazokkal, akik ismerék, tisztelték és szerették, hogy PAJOR JÓZSEFNÉ szül. Németh Sarolta életének 89. évében megpihent. Szűk családi körben helyeztük végső nyugalomra a Szalézi altemplomban. Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOCSIS GYULA volt mentő-gépkocsi vezető életének 73. évében elhunyt. Szeretett halottunktól 2020. augusztus 12-én 15 óra 30 perckor veszünk végső búcsút a kemenessömjéni temetőben, evangélikus szertartás szerint. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik temetésén megjelennek, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
"Nem dobog már a szív, mely a jóság tükre volt, Ajka se szól többé, lezárt, néma, holt. Megállott a kéz, mely mindig csak adott, Végsőkig küzdöttél, de erőd már elfogyott." Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága nagypapa, édesapa, férj, após EKKER GÉZA BÉLA a szentkirályi pék életének 67. évében tragikus hirtelenséggel itt hagyott minket. Lakóhelyén, Szombathely szentkirályi városrészében 2020. augusztus 11-én, kedden 15.00-kor gyászmisén emlékezünk rá. Szülőfalujában, Csipkereken 2020.augusztus 14-én, pénteken 15.15-kor kezdődő gyászmise után a csipkereki temetőben 16 órakor kísérjük utolsó útjára. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Gyászoló családja
"Fáradt, gyönge teste megpihenni tért, Hosszú, szép idő volt, amit ő megért. Türelemmel várt az Úr hívó szavára, Most belépett szerettei mellé az örök hazába." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ÖZV. LACZI VENDELNÉ szül. Pálfy Jolán életének 87. évében elhunyt. Szeretett halottunktól 2020. augusztus 13-án 13 órakor veszünk végső búcsút a nemeskocsi temetőben, evangélikus szertartás szerint. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
"Fáradt, beteg teste megpihenni tért, Hosszú, szép idő volt, amit megért. Türelemmel várt az Úr hívó szavára, Most belépett hitvese mellé az örök hazába. Istennek országa legyen a te hazád, Nyugodj békében drága édesanyánk." Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH KÁROLYNÉ szül. Nárai Mária 93. évében örökre megpihent. Gyászmise augusztus 13-án 14.15-kor, a temetés 15.00 órakor a felsőberki temetőben lesz. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Külön köszönetet mondunk Simon doktornőnek és a Gondozóház dolgozóinak áldozatos munkájukért. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló szerettei
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MUKICS MIKLÓS bádogosmester 66 éves korában örökre megpihent. Végső nyugalomba helyezése augusztus 15-én, szombaton 15.00 órakor lesz a csákánydoroszlói temetőben. Gyászmise előtte 14.30-kor a csákánydoroszlói templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló szerettei
Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagypapa, dédpapa és rokon BOKOR ÁRPÁD Söptei utcai lakos 88 éves korában visszaadta lelkét a Teremtőnek. Örök nyugalomra helyezése augusztus 14-én, pénteken 13.30-kor lesz a Jáki úti temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik bánatunkban együttéreznek velünk. Minden külön értesítés helyett. Gyászoló gyermekei és családjaik
"Minden múlandó, csak egy állandó Az igaz szeretet, S halálunk után az igaz emlékezet." Fájó szívvel tudatjuk, hogy MOLNÁR LÁSZLÓNÉ szül. Mészáros Emőke Baba 67 éves korában megpihent. Végső nyugalomra helyezése augusztus 14-én, pénteken 11 órakor lesz a Jáki úti temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik bánatunkban együttéreznek velünk. A gyászoló család
odamondogatós / 7 perce
Tizenöt éve nem volt hasonló balhé baseball-meccsen (videó)
Időjárás / 16 perce
Ismét zivatarokra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat
Tengeri hidak / 30 perce
Perrel fenyegetik a bevándorláspártiak a német belügyminisztert
Betolakodók / 39 perce
Poloskák inváziójával küzdenek a termesztők a kertészetekben
csalás / 47 perce
Egy hónap alatt több mint kétmillió forintot csalt ki emerektől
vaol.hu
gyász / 56 perce
Meghalt a latin rock and roll sztárja