Hallgassa élőben!

Százával repültek be a gólyák Szombathelyre – Egyetemistának lenni a világ legjobb dolga!

Több száz friss egyetemistát köszöntöttek csütörtökön a szombathelyi felsőoktatási intézmény évnyitóján. A köszöntőkben elhangzott, hogy a tíz legjobban fizető szakma tíz éve még nem is létezett. Az egyetem és a város is polgáraivá fogadta a frissen érkezett hallgatókat!

Alig telt el két hónap, amióta diplomát osztottunk, akkor is elmondtam és most is elmondom, nekünk az egyetlen örömünk, hogy a távozó diákok helyére újak érkeznek – ezekkel a szavakkal fogadta Prof. Dr. Faragó Sándor, az egyetem rektora azt a több száz „gólyát”, akik összegyűltek csütörtökön délelőtt tízkor, a Savaria mozi nagytermében, hogy az egyetem és Szombathely városa is polgárai közé fogadja őket. Tanuljanak meg egyetemista módon tanulni, ami nagyobb önállósággal és éppen ezért nagyobb felelősséggel is jár, és tanuljanak nyelveket – tanácsolta a rektor.

Dr. Németh István, a Savaria Egyetemi Központ rektorhelyettese a közvetlenség kedvéért tegező hangnemre váltott. – Hiába akartok szakácsok lenni, ahhoz először meg kell pucolni a hagymát is, ami csípni fog, azonban ne veszítsétek el a hiteteket. Az egyetemista oktatás célja, hogy jobb emberek legyetek – mondta.  – A világon mindenkinek hinnie kell abban, hogy képes valami olyasmit nyújtani, amit a világ nélküle nem kapna meg.”– idézett Gilbert Keith Chestertontól a rektorhelyettes, ezért vagytok itt – tette még hozzá. Elhangzott, a tíz legjobban fizetett állás tíz éve még nem létezett.

Harangozó Bertalan, Vas megyei kormánymegbízott Széchenyi idézettel kezdte köszöntőjét: „Egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik”, majd így folytatta: a műveltség nem csupán ismeretek halmaza, hanem szellemi igényességet is jelent, azt hogy a felszín alatt látjuk a lényeget, hogy meg tudjuk különböztetni az értékest az értéktelentől. – Tudunk önállóan gondolkodni, autonóm személyiségek vagyunk. Szilárd értékrenddel, világképpel rendelkezünk.

A kormánymegbízott köszöntője után a gólyák esküdt tettek, majd a dékánok polgárnak fogadták őket. Az egyetemhez való tartozás szimbólumaként ekkor minden frissen felvett hallgató nyakkendőt kötött.

Dr. Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere, aki azontúl, hogy immár nem csak az egyetem, hanem a város polgárainak is fogadta a fiatal hallgatókat, elmondta a legfontosabbat, amit egy egynapos hallgatónak tudnia kell: Egyetemistának lenni a világ legjobb dolga!


Összművészeti sorozat
Kép/Test/Lét – már online is megtekinthetőek a kiállítások
TÖRTÉNETEK A PSZICHIÁTERTŐL / 11 perce
A kommandós, aki gyűlölte, hogy fél
Lehet valaki nagyon bátor, mégis előfordulhatnak az életében olyan szituációk, amelyekben vissza-visszatérően rettegés tölti el. Rettegés, mégpedig olyasmitől, amitől egyáltalán nem kellene félni. Emlékeznek a sorozatra, Adrian Monkra, a flúgos nyomozóra? Félt a betegségektől, a tejtől, a villámlástól, a pókoktól, a szagoktól és szakálltól is, sőt a fogorvosoktól és a hidaktól. A kényszerei és a több mint 300 fóbiája miatt rémesen idegesítő, mégis szerethető figurát sokan a szívükbe zárták. Dr. Gedeon Zoltán neurulógus, pszichiáter, pszichioterapeuta ezúttal az irracionális, ok nélküli félelmekről osztott meg velünk egy történetet, leszűkítve e bajokat az agorafóbia témakörére.
Gyász
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, nagymamánk és dédink CSÁNDLI JENŐNÉ szül. Sipos Erzsébet életének 86. évében elhunyt. Hamvait szűk családi körben helyezzük örök nyugalomra. Köszönjük mindazoknak, akik gyászunkban együttérzéssel osztoznak. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy szerető édesanyánk, nagymamánk, anyósunk, testvérem és rokonunk BORHY EDIT 65 éves korában megpihent. Örök nyugalomra helyezése 2021. január 22-én, pénteken, a 12.00 órai gyászmisét követően 13.30-kor lesz a szombathelyi Jáki úti temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik bánatunkban velünk éreznek. A gyászoló család
Fájdalommal, szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy SZABÓ LÁSZLÓNÉ szül. Baranyai Aranka életének 64. évében örökre megpihent. Végső nyugalomra helyezése január 21-én, csütörtökön, a 13.15 órai gyászmisét követően 14.00 órakor lesz Balogunyomban a nagyunyomi temetőben. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik bánatunkban bármely módon velünk éreznek. A gyászoló család
"Elmenni nehéz volt, itt hagyni titeket, De azért ne fájjon értem szerető szívetek. Most már nem fáj semmim, az álmom szép, Majd a fényes felhőkön át találkozunk még." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagypapa, após és testvér SIPOS JÓZSEF életének 89. évében elhunyt. Temetése 2021. január 19-én a 13 órakor kezdődő gyászmise után 14 órakor lesz a szentgotthárdi temetőben. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó újára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
"Jézusomnak szívén megnyugodni jó." Szomorúan tudatjuk, hogy Dóra Jenőné született Lokotár Teréz 77 éves korában szíve örökre megpihent. Szűk családi körben történő búcsúztatása 2021. január 21-én 15 órakor lesz a csepregi temetőben. Gyászmise előtte, 14 órakor a Szent Miklós templomban. Szerető családja
Szívünk mérhetetlen fájdalmával mondunk köszönetet mindazoknak, akik a felejthetetlen BERTÓK LÁSZLÓNÉ szül. Varga Anikó temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték, mély gyászunkban bármely módon velünk éreztek. Gyászoló férje és családja Táplánszentkereszt
"Csak az hal meg, akit elfelednek, Örökké él, akit szeretnek." Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága Anyukám SZABÓ JÓZSEFNÉ szül. Horváth Erzsébet a vasvári porcelánbolt volt vezetője temetésén részt vettek, a szeretet virágait elhelyezték, fájdalmunkban, gyászunkban bármely módon osztoztak. Gyászoló leánya és családja
"...Mind közelebb Hozzád óh én Istenem!" Mély fájdalommal tudatjuk a barátokkal és ismerősökkel, hogy MATÓK LAJOS 95 éves korában, 2021. január 12-én megtért Teremtőjéhez. Gyászmiséje és temetése szűk családi körben történik. Megértésüket tisztelettel megköszönve kérjük a részvétnyilvánítások mellőzését. A gyászoló család
"Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott." "Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam." Biblia: Pál 2. Lev. Timótheushoz 8.4. (6,7.) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DR. SZABÓ ERNŐ a Magyar Jogász Egylet Zala Megyei Szervezetének elnöke volt zalaegerszegi lakos életének 77. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2021. január 20-án, szerdán 11 órakor lesz Zalaegerszegen, a Göcseji úti temetőben az evangélikus egyház szertartása szerint. A részvétnyilvánítás mellőzését, valamint a hatályos járványügyi előírások betartását kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, mély gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
„Csak az idő múlik, feledni nem lehet, Szívünk őrzi drága emlékedet.” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett édesanya, nagymama, testvér és rokon NÉMETH LÁSZLÓNÉ szül. Kum Ilona életének 84. évében csendesen elhunyt. Temetése 2021. január 20-án, szerdán a 12 óra 30 perckor kezdődő gyászmisét követően lesz a zsédenyi temetőben. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk FÜLÖP SÁNDORNÉ szül. Gáyer Erzsébet temetésén részt vettek, gyászunkban bármilyen módon osztoztak. A gyászoló család
"Ne sírjatok, én már nem szenvedek, A fájdalom az, hogy már nem lehetek veletek. Búcsúztam volna, de erőm nem engedett, Csak a szívem súgta halkan, Isten veletek!" Fájó szívvel emlékezünk JOÓ FERENC halálának 2. évforfulóján. Szerető édesanyja, testvérei
"Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, Nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, Ha látni akartok, nézzetek az égre." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, testvér, após, sógor, rokon és ismerős KOMLÁTI SÁNDOR életének 67. évében rövid szenvedés után elhunyt. Drága halottunkat 2021. január 19-én, kedden, a 13.45-kor kezdődő szentmise után, 14.30-kor helyezzük örök nyugalomra a nemesbődi temetőben. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését és egyben köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban bármely módon osztoznak. Gyászoló családja
Emlékezünk KATONA JÓZSEF (1929-2011) Bár tíz éve elmentél, de mégis minden nap itt vagy velünk. Gyakran emlegetünk. Köszönjük, mit értünk tettél. Feleséged, fiaid, menyeid, unokáid és dédunokád
"Ez a nap a megemlékezés napja, érted imádkozunk halkan, zokogva. Egy célod volt, a családért élni, ezt a halál tudta csak széttépni. Elmúlt egy fájó év, már nem látunk többé, Könnyes szemmel az égbe súgjuk: Hiányzol örökké!" Soha el nem múló szeretettel emlékezünk HORVÁTH SÁNDORNÉ szül.: Kovács Mária halálnak 1. évfordulóján. Szerető férje és gyermekei
"Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!" Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik tisztelték, szerették, hogy SZEMES JÓZSEF életének 63. évében megtért a Teremtőhöz. Végső nyugalomra helyezése 2021. január 20-án, szerdán, a 15.00 órai gyászmisét követően 15.45-kor lesz a vépi temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, lelki üdvéért imádkoznak. Gyászoló családja
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy TÖRÖK IMRE ny. rendőr őrnagy életének 94. évében elhunyt. Végső nyugalomra helyezése 2021. január 19-én, 14.30 órakor lesz a sárvári városi temetőben. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Tisztelettel kérjük, hogy egy szál virággal búcsúzzanak tőle és a személyes részvétnyilvánítást mellőzzék. Drága Édesapánk, nem tudjuk elfogadni, hogy itt hagytál minket, nem foghatjuk többé a kezed, nem láthatunk, nem tanulhatunk többet Tőled. Köszönjük, hogy becsülettel felneveltél minket. Édesanyánkkal együtt a szívünkben hordozunk, amíg élünk. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KÁRNICS LÁSZLÓNÉ szül. Herczeg Irén (Manci) életének 84. évében örökre megpihent. Végső nyugalomra helyezése szűk családi körben lesz a körmendi városi temetőben. Gyászoló családja
„Lecsukott szemmel még látom a lelkét, ki mellettem ül és nekem mesél. Nem maradt utánad más csak emlék, örökké szeretlek, bárhol legyél.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy PATAKI ISTVÁNNÉ szül. Horváth Éva életének 78. évében elhunyt. Temetése 2021. január 19-én, kedden 13 órakor polgári temetéssel lesz a meggyeskovácsi temetőben. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló család
Fekete tükör / 44 perce
Halál utáni életet kínál a Microsoft szabadalma
Tűzfalon innen, a szégyenen túl / 1 órája
Végigrepedt és életveszélyes lett egy nyőgéri családi ház, a lakókra omolhat
Merklin Tímea
koronavírus / 1 órája
A Covid-védőoltás azoknak is beadható, akik vérhígítót szednek
ZH
Közös Agrárpolitika / 1 órája
Több mint 7500 milliárd forint érkezik a magyar vidék erősítésére
Nancsao birodalom / 1 órája
Ősi templomegyüttes maradványaira bukkantak Kínában
indulat / 1 órája
Nagyon súlyos eltiltást is kaphat Messi (videó)