A kövek és életek tornya - Szemtől szemben a kőszegi Zwingerben

Kőszeg – A Nemzetközi Nyári Egyetemhez kapcsolódva nyílt meg a szombathelyi Szemtől szemben-kiállítás kőszegi változata a Zwingerben.

Az Öregtorony patinás kőfalai különös kulisszaként szolgálnak ehhez a kiállításhoz. A zsidó temetkezéshez ősidők óta hozzátartoznak a kövek és a kavicsok, vagyis a Zwinger masszív és védelmező kőfalai mintha önnön létezésükkel is a kegyelet és az emlékezés gesztusát gyakorolnák. A kövekkel határolt, meditációra és csöndre intő, impozáns térben ráadásul bizalommal teli, eleven és optimista, tevékeny és polgári közeget rögzítő életképek sorakoznak, főleg a két világháború közti korszakból, amelynek a magyar zsidók számára is a holokauszt vetett véget.

A Szemtől szemben – Képek az elhurcolt szombathelyi zsidóság életéből című kiállítás Kelbert Krisztina történész kutatásai nyomán, a Savaria Múzeumban őrzött Knebel-fotóarchívumra alapozva jött létre, a megnyitót 2014. őszén – a holokauszt 70. évfordulójára emlékezve – tartották meg az Iseumban. A tárlat azóta eleven élőlényként működik: folyamatosan bővül, jelezve, hogy ez a történet soha nem ér, nem is érhet véget. A szombathelyi családtörténetek természetesen kőszegiekkel egészültek ki a Zwingerben megrendezett kiállításon. Szó esik például a Shey családról. Shey Fülöpre nemcsak a kőszegi zsinagóga építtetőjeként emlékezhetünk: ő volt volt az, aki 1859-ben (a kőszegi zsinagóga építtetésének évében) Ferenc Józseftől nemesi rangot, bárói címet kapott

A megnyitón elsőként – mintegy a házigazda szerepében – Miszlivetz Ferenc, a Nemzetközi Nyári Egyetemet megszervező Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének főigazgatója mondott köszöntőt, bejelentve azt is, hogy az FTI műhelyei között helyet kap a holokausztkutatás is. Érvelni a döntés mellett fölösleges: ahogy Miszlivetz Ferenc fogalmazott, ez a mi történetünk, itt van az ideje a szembenézésnek. Nem utolsósorban azért, mert a globális válsággal terhelt, átalakulóban lévő Európában (erre a tematikára alapoz az idei Nemzetközi Nyári Egyetem) ismét aktuálisan, épp ezért figyelmeztetően csengenek József Attila 1937-es verssorai: „Ős patkány terjeszt kórt miköztünk, / a meg nem gondolt gondolat, / belezabál, amit kifőztünk, / s emberbe emberbe szalad.” (A vers záróstrófája úgy hangzik, hogy „S mégis bízom. Könnyezve intlek, / szép jövőnk, ne légy ily sivár!… / Bízom, hisz mint elődeinket, / karóba nem húznak ma már. (…)” József Attila 1937. januárjában írta a rendkívül pontos helyzetelemzést, de ugyanazon év decemberében meghalt. Nem tudta, hogy mi jön még, hogy a modern halálgyár mire képes.)

Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) képviseletében Tóth Gábor kabinetfőnök mondott köszöntőt, szólt a közönséghez Kelbert Krisztina történész, a kiállítás rendezője, valamint Márkus Sándor, a Szombathelyi Zsidó Hitközség elnöke is.

A kőszegi tárlat július 15-éig tart nyitva. Ha megnézzük, látogassunk ki Kristóf Ágota sírjához is a kőszegi temetőben. Aztán lapozzuk föl  kőszegi regényét, A Nagy Füzetet.

JEGYZET / Dió és darab kenyér

Agota Kristof A Nagy Füzet című világhírű regénye Kőszegen játszódik, akkor is, ha a kisváros neve egyetlen egyszer sem hangzik el az ikrek naplójában. Kristóf Ágota saját akarata szerint a kőszegi temetőben nyugszik. A kerítésen túlról – ott mi van? – áthajlik hozzá egy diófa. Az ikrek a regényben sok diót esznek, de még véletlenül se írnak le olyasmit, hogy „szeretjük a diót”. Mert a szeret jelentése, tartalma bizonytalan. A diót is szeretjük, meg anyánkat is – nyilvánvaló, hogy a két szeret nem ugyanazt jelenti. Ez az ars poetica, így tárgyilagos az összes többi, Az embernyáj című fejezet is: itt vonul el előttünk az a két- háromszáz főt számláló néma tömeg, amelyben csak a katonák vasalt csizmájának csattogása hallatszik. Az ikrek imádság helyett érteni szeretnék, hogy mi történik. A szolgálólány, aki olyan jól megviccelte a darab vajas kenyérrel az éhezőt, azt mondja: az lenne a legjobb, ha elfelejtenék, amit most láttak. Nincs hozzá közük: „Veletek nem fog előfordulni.” Az ikrek azonban nem felejtenek. Kristóf Ágota bátyja, Kristóf Jenő egyszer azt mondta: ma is sokszor eszébe jut, hova vihették azokat a gyerekfejjel látott testeket a teherautó platóján. Van hozzá közünk. Velünk történik. Ez a történet természete.


A Mindmegette karácsonyi ajánlata
Mézeskalács alapreceptet keresel? Próbáld ki a kedvencünket!
A Mindmegette karácsonyi ajánlata
Nincs karácsony töltött káposzta nélkül – klasszikus recept a Mindmegettétől
Szputnyik V
Megkezdődött az oltóanyag szétosztása Moszkvában
változó szabályok / 4 órája
Kiskapuk és trükközés nélkül fejlődhetnek a családi gazdaságok
2021-től olyan rendszer jön, ami nem bünteti a gazdaságok növekedését és a generációváltást.
Gyász
"Ha emlegettek, köztetek leszek, De fáj, ha látom könnyetek. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, Mert én már Istennél vagyok..." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy SEBESTYÉN ANDRÁSNÉ szül. Kovács Judit életének 65. évében hazatért égi családjához. Utolsó földi útjára 2020. december 9-én, szerdán, a 14.00 órai gyászmisét követően kísérjük a lipárti temetőben. Kívánságának megfelelően kérjük, hogy a koszorúra szánt összeget a szentléránti templom javára ajánlják fel! Az adományokat a templomban elhelyezett perselyben gyűjtjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretetükkel támogatnak. Vasszécseny község saját halottjának tekinti. Szerető családja
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ÖVZ. TIMA ANTALNÉ szül.: Oszterman Mária 83. évében elhunyt. Hamvait végakaratának megfelelően szűk családi körben eltemettük. Gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk ÖZV. VIZKELETI ERNŐNÉ szül.: Szladovics Irma örökre itt hagyott bennünket. Temetéséről későbbiekben intézkedünk. Gyászoló családja
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szüleink HORVÁTH JÓZSEF és felesége HORVÁTH JÓZSEFNÉ szül. Móricz Klára gyász szentmiséjén részt vettek, utolsó útjukra elkísérték őket és fájdalmunkban bármilyen módon osztoztak. A gyászoló család
"Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Hosszú volt az út, mely most véget ért, Fáradt tested megpihenni tért. Végső utadra indulj megnyugodva, Szeretetünk elkísér égi otthonodba!" Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HAJÓS GÉZÁNÉ szül. Fülöp Jolán 88 éves korában elhunyt. Szeretett halottunktól 2020. december 8-án 15 órakor veszünk végső búcsút a nemeskocsi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik temetésén megjelennek, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
"Te nem haltál meg, csak elmentél. Emléked közöttünk örökké él." Mély fájdalommal tudatom mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. FEKETE LAJOSNÉ szül.: Vigh Ilona életének 107. évében elhunyt. Végső nyugalomra helyezése 2020. december 7-én, hétfőn 8.30-kor lesz a Jáki úti temetőben. Köszönetemet fejezem ki a Gagarin úti Szociális Otthon vezetőségének és dolgozóinak, akik megértéssel, türelemmel gondozták és ápolták. Gyászoló Marika és családja
"Nem foghatjuk már dolgos két kezed, Nem simogathatjuk őszülő fejed. Nem tekint ránk aggódó szemed, Marad a csend, mindent köszönünk neked." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TAMICS FERENCNÉ szül. Völfer Mária életének 97. évében örökre megpihent. Végső nyugalomra helyezése december 7-én, hétfőn, a 14.00 órai gyászmisét követően lesz a nemesbődi temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik bánatunkban bármely módon velünk éreznek. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló leánya és családja
"Egész életén át szerényen élt, Rövid volt az út, mely véget ért." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy TÓTH ANDRÁS 46. életévében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2020. december 10-én, csütörtökön 11 órakor lesz a Jáki úti temetőben. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. Szerető édesanyja és testvére
"Ha emlegettek köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyetek. Ha rám gondoltok mosolyogjatok, mert én már Istennél vagyok." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy a szerető férj, édesapa, testvér, após TÓTH GYULA (Gyuszkó) életének 59. évében, váratlanul itt hagyott bennünket. Temetése december 7-én, hétfőn 13 órakor lesz a szarvaskendi temetőben. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló családja
"Ő már ott van ahol nincs fájdalom, Emlékét őrizze béke és nyugalom." Emlékezzünk TAKÁCS LÁSZLÓNÉ Szül.: Csonka Anna halálának 10. évfordulójára. Szerető családja
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik NÉMETH JÓZSEFNÉ szül.Vámos Erika temetésén részt vettek és gyászunkban bármely módon osztoznak. Külön köszönet a sárvári mentőszolgálat dolgozóinak. Szerető családja
"Élete valahol véget ér, szíve már nem dobog, fekete föld mélyén örökre megnyugodott." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy MOÓR LÁSZLÓ 41 éves korában elhunyt. Temetése 2020. december 08-án, kedden 14 órakor lesz a répcelaki temetőben. Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik fájdalmunkban velünk éreznek. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Szerető családja
"Nem búcsúztam tőletek, nem tudtam, hogy elmegyek. Ne sírjatok, mert fentről vigyázok rátok, és örökké szeretlek bennetek." "Elfáradt a szív, mely értünk dobogott, Elpihent a kéz, mely értünk dolgozott, Lelkünkben élni fogsz, míg szívünk dobog, Élni fogsz, mint a csillagok." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagypapa és dédnagypapa FRANK KÁROLY 84 éves korában váratlanul itt hagyott bennünket. Örök nyugalomra helyezése 2020. december 10-én, csütörtökön a 12.45-kor kezdődő szentmise után 13.30-kor lesz a magyarszecsődi új temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban együtt éreznek velünk. Kérjük a részvétnyilánítás mellőzését. Gyászoló családja
Megrendülten tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, dédapa KÉRY LÁSZLÓ 71 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. december 9-én, szerdán a 12 óra 30 perckor kezdődő gyászmisét követően, 13 órakor lesz a simasági temetőben. Kérjük a szertartáson a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban bármely módon osztoznak. Szerető családja
December 3-án búcsúztam szeretteimtől, rokonaimtól, barátaimtól Szombathelyen a Jáki úti temetőben. SZERDAHELYI ANDRÁS 1971-2020
"Addig vagy boldog, míg van ki szeret, Aki a bajban megfogja kezed. S hogy mennyire fontos volt ő nekünk, Csak akkor érezzük, ha már nincs velünk. A kövek megfakulnak, A rózsák elhervadnak, Csak a fájó emlékek élnek. Szívünkben hordozzuk mindörökre." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk VARGA JÓZSEF halálának 6. évfordulójára. Szerető családja
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy IFJ. SZŐKE JÓZSEF súlyos betegségben 57 évesen elhunyt. Hamvait 2020. december 4-én, pénteken szűk családi és baráti körben helyeztük végső nyugalomra a Jáki úti temetőben. Külön köszönjük a Haladás Szurkolói Kör méltó megemlékezését. A gyászoló család
"Nem leszel magányos, odafent már várnak, adj Uram nyugalmat drága jó édesanyánknak! Drága jó szívét, dolgos két kezét áldd meg atyám. Köszönjük, hogy ő volt a mi édesanyánk." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy MÁTÉ ALAJOSNÉ szül. Sebestyén Zsuzsanna hosszú szenvedés után életének 74. évében elhunyt. Drága halottunktól 2020. december 7-én 11 órakor veszünk végső búcsút az egeraljai temetőben. Köszönet mindazoknak, akik gyászunkban bármely módon osztoznak. Gyászoló családja
"Előttem az arcod, szívemben az emléked, amíg élek nem feledlek téged!" Fájó szívvel emlékezünk KONDICS JÓZSEF halálának 2. évfordulóján. Szerető felesége
"Nincs már holnap, ennyi volt csak az élet... Csendben sirassatok, szívetekben élek." Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették, hogy bátyánk, MOLNÁR CSABA életének 82. évében elhunyt. Temetésére december 7-én szűk körben kerül sor. A vírushelyzetre való tekintettel kérjük, otthon emlékezzenek meg róla egy szál gyertya mellett. A gyászoló család
a búcsú pillanatai / 4 órája
Zokogó rajongók, a megemlékezés lángjai: így néz ki Balázs Fecó emlékhelye (videó)
brexit / 4 órája
A tárgyalások folytatásáról állapodott meg a brit kormányfő és az EB elnöke
A vége élesre sikeredett / 5 órája
Oroszlányban is begyűjtötte a győzelmet a Falco KC kosárcsapata
Tóth Gábor
Szahíri Nagydíj / 6 órája
Bottasé a pole pozíció, Russell a második
Évtizedek óta ismerték egymást / 6 órája
Balázs Fecó halálával Kovács Ferenc sitkei kastélyfogadós a barátját gyászolja
Tóth Kata
turizmus / 6 órája
December 16-tól ismét látogatható a párizsi Eiffel-torony