Találkoztunk már valahol?

Centauri ír. Író. Alig egy év leforgása alatt két széppróza-kötete jelent meg: tavaly a Pátosz a káoszban (Liget Könyvek), az idén a Kék angyal (Magvető). Ez utóbbiban kapott helyet a Flaubert és a divat című (eredet)történet, amellyel a szerző – még az önálló kötetek megjelenése előtt – a 2007-es könyvheti Körkép-válogatásban hívta föl magára a figyelmet: De gondolkodtak-e már azon, honnan ered a necc-harisnya, ez a mágikus, minden kétséget kizárólag a szexusnak szánt zseniális alkotás?; és ugyan ki volt a géniusza, az ötletgazda? Kötve hiszem, hogy sokan kutatták volna ezt, hisz a harisnya lényege épp ez: míg a harisnyát nézed, csak a lábat látod; sosem a harisnyára vagy kíváncsi, csak arra, amit csomagol; a lábra, a combra, az eshetőségekre (kész csoda, hogy a választ férfi, s nem egy nő adja meg!). Háló a necc is: a lábat, a combot, az eshetőségeket értelmezi.

De kicsoda valójában Centauri? Centauri ír – és nem hajlandó magáról többet mondani. Nem ő az egyetlen az irodalomban, aki álnevet hord, aki szavak fedezékébe vonul, aki elrejtőzik – hogy föltárulkozhasson. Nyilván neki is van becsületes , anyakönyvezett neve, születési helye, társadalombiztosítási azonosító jele, kedvenc étele stb., stb. És mégis. Centauri döntése – a hétköznapi valóság felől értelmezhető és megragadható személyiség felszámolása – felszabadító, feszültségteremtő és mindenekelőtt radikális egyszerre. Centauri – az olvasó számára – maga az esszenciális irodalom: kizárólag a könyveiben, történetei hálójában létezik. Tökéletes fikció. Szerző és szereplő egy személyben. Ablak, átjáró – senkiföldje – élet és irodalom között. Legföljebb nem lehet író-olvasó találkozóra hívni. A találkozás úgyis a könyv, a mű és a befogadó között jön létre – ha létrejön. Találkoztunk már valahol? (Pátosz a káoszban)

De különös módon éppen az életrajzi elemek teljes megtagadása, kézzel fogható hiánya (a Kék angyal belső borítóján a megszokott szerzőfotó helyén például röntgenkép látható) indít arra, hogy a szerző lehetséges képmását a szövegekből kíséreljük meg – csak azért is – összerakni. (Közben kicsit szégyenkezünk, hiszen különben egészen komolyan vesszük, hogy kizárólag a mű számít, a többi csak toldás. Még a hús-vér szerző is.) Az egyes szám első személyben íródott novellák viszonylag pontos választ adnak (ráadásul az is előfordul, hogy az egyes szám harmadik személyben megszólaló elbeszélő bizonyos Cen-t emleget): a név mögött ezek szerint harmincas – a rendszerváltás táján felnőtté váló -, saját koordinátáit kirajzolni, kitapintani, a világot megérteni igyekvő fiatal férfi rejtőzik. Garabonciás. (Ha nem prostituálódott volna a szó, azt kéne mondani: értelmiségi.)

Centauri (egyelőre) novellákat ír, de töredezettségében is teljes világot teremt, valahogy úgy, ahogy a földgömbön, ha jól megnézzük, összeilleszthetők a szárazföld világrészekké szétesett darabjai. Másképpen: a Pátosz a káoszban és a Kék angyal hátterében ugyanaz a nagyregény íródik. Profán Biblia, posztmodern Evangélium, új Apokalipszis. (Benne a felnőttkor küszöbére érő Esti Kornél – küszöb helyett a vonat hátsó ütközőjén, bodza és nád örvénylő tengerében, az eltűnő idő nyomában.) De a legfőképpen mégis Nagy Indiánkönyv.

A Pátosz a káoszban – a két szó manapság külön-külön is fölér egy robbanótöltettel – gyönyörűen indázó mondatokban, gyakran szinte prófétikus (jó: álprófétikus) és esszéisztikus-filozofikus hangon megszólaló elbeszélője a világ végét kerülgeti. Pedig meg lehetne – talán meg is lehet – menteni. A tizenhárom történet szívében, közepében a címadó Pátosz a káoszban ragyog: az apostoli tizenkettő között a tizenharmadik. Ő az, aki bár nem tudja, nagyon is közel jár a genezishez – mert aki a finishez ér, az érinti meg a kezdeteket is! Őbenne pedig már nagyon közeli – mindkettő. Még ha nem is tud róla, Hisz éppen ezért! Mert nem tud róla.

Lenn a kentaur, fönn az angyal. (Ez önmagában: pátosz a káoszban.) Kettős természet itt, kettős természet ott. A Kék angyal jelentése a (tömeg)kulturális térben egyértelműen foglalt: láttán-hallatán százból kilencvenkilencen (ezerből kilencszázkilencvenkilencen) Marlene Dietrich-re meg a híres filmre gondolunk. Centaurinál szó sincs erről – bár, hátha mégis. A Kék angyal itt is, ott is beszippantja a teljes személyiséget. Bohóccá tesz. Megöl és éltet. Úgy hívják, szerelem, úgy hívják, vágyakozás; úgy hívják, írás (művészet?). Lehet, hogy semmi jelentősége nincs, mégis: Centauri kék angyala mintha erősen hasonlítana a monitorokon, billentyűkön, számítógépes vezérlőegységeken feltűnő környezetbarát termék emblémára.

A Kék angyal-kötetet indító Kút a nap alatt – a történet ironikus, finoman érzelmes Eco-paródia, egyúttal Thomas Mann-parafrázis – a szerzetesi mélyből röpíti föl a vallomást, miszerint az élet írás: az író számára a nap alatt egyszerűen nem létezik más. (És könyvtár az egész világ.) A címadó történet a magasban, virtuális-spirituális térben zárja a kötetet – és teljesíti be az írói sorsot: Bekapcsoltam. Akkor se. Huszadszor se. Ötvenedszer se. Arra gondoltam, hogy most elszállt minden, amit addig nem mentettem diszkre. (…) Gondoltam: bár volna valaki, akinek mindig mindent átküldenék, aki mindig mindenre azt mondaná: jó, jó, jó! Akkor most nem fájna, hisz nála megvolna minden.

És akkor megjelenik az Angyal (világító kékben): Ha menni akarok mégis? Leteper és meggyaláz. Üt és ver. Ujja, mint a penge. Karja, mint az acéllánc. Lihegése, akár a hajnali fagy. Angyal-kápó. Addig ütlegel… Meddig is? Órákon át? Napokig? Hetekig? Nem, itt nincs ilyen. Szakadatlan – alighanem az örökkévalóságig.

Nekünk meg nincs más dolgunk, mint várni: az újabb Centauri-könyveket.


szponzorált tartalom
A Fölszállott a páva ismét a gyerekeké
csemege
Szereti a mazsolát? Akkor ennek örülni fog
az ötödik ipari forradalom / 1 órája
Újragondolná az infláció mérését a Nemzeti Bank
A digitális korban egyre több tényező befolyásolhatja a pénz értékének alakulását.
Gyász
"Küzdöttél, de már nem lehet, Csend ölel át és szeretet. Csak az hal meg, kit felednek, Örökké él, kit igazán szeretnek." Fájó szívvel tudatjuk, hogy KARVALICS IMRE celldömölki lakos életének 87. évében elhunyt. Örök nyugalomra helyezése 2019. november 15-én, pénteken a 13 órai gyászmisét követően 14 órakor lesz a celldömölki katolikus temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik bánatunkban együtt éreznek velünk. A gyászoló család
"Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, Örök álmát őrizze béke és nyugalom." Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy GALAMBOSNÉ TÓTH EDIT MÁRIA szerető szíve örökre megpihent. Temetése 2019. november 13-án, szerdán 15 órakor lesz a kőszegfalvi temetőben. Gyászmise 14.15-kor a kőszegfalvi templomban. Köszönet mindazoknak, akik gyászunkban velünk osztoznak. Gyászoló családja
"Ma szomorúbb lett a föld, s fakóbb az ég színe, Egy szív állt meg örökre, egy édesapa szíve.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették, hogy FORGÓ GYÖRGY 68 éves korában eltávozott közülünk. Temetése 2019. november 13-án, szerdán 11 órakor lesz a kőszegi temetőben. Gyászmise aznap 10 órakor a Szent Imre Missziósházban. (Kőszeg, Park utca 1.) Gyászoló család
"Nem az a fájdalom, amitől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy VARGA LAJOSNÉ szül. Kajdócsi Lidia életének 85. évében itt hagyott bennünket. Örök nyugalomra helyezése 2019. november 14-én, csütörtökön 13 órakor lesz a körmendi városi temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászukban osztoznak. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló fia Lajos, unokái Bettina és Norbert
"Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, s a domb túl meredek, a légzés túl nehéz lett, átölelt és mondta: gyere haza." Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy DEMITROVICS IMRE 2019. november 3-án, 87 éves korában szentségekkel megerősítve visszaadta lelkét a Teremtőnek. Akaratának megfelelően földi maradványait szűk családi körben helyezzük örök nyugalomra a római katolikus egyház szertartásának megfelelően. Gyászoló családja Balogunyom, Táplánszentkereszt, Szombathely, Nagyszentjános "Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki bennem hisz, még ha meg is hal, élni fog." Jn 11,25
"Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek, a lélegzés túl nehéz lett, átölelt és mondta: Gyere haza." Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy drága édesanyánk, nagymamánk, dédink, anyósom, ÖZV. HORVÁTH JÁNOSNÉ szül. Kirchknopf Julianna 92 éves korában csendesen elhunyt. Örök nyugalomra helyezése 2019. november 11-én 13.15-kor kezdődő gyászmisét követően lesz a horvátzsidányi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és mély gyászunkban osztoznak. Gyászoló családja
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KESZEI JÓZSEFNÉ szül. Kiss Margit életének 83. évében méltósággal viselt, hosszú betegség után elhunyt. Temetése 2019. november 13-án, szerdán 12.30-kor lesz a gyöngyöshermáni temetőben. Gyászmise előtte 11.30-kor a Szombathely-Szőlős Jézus Szíve-templomban. Köszönjük mindazoknak, akik fájdalmunkban osztoznak, de kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését a temetésen. Gyászoló családja
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZABÓ LÁSZLÓ 67. életévében örökre megpihent. Hamvaitól végső búcsút 2019. november 12-én 15 órakor a csepregi temetőben veszünk. Előtte gyászmise 14 órakor a csepregi templomban. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló Szabó család
50 éves osztálytalálkozónk alkalmából kegyelettel emlékezünk elhunyt TANÁRAINKRA és OSZTÁLYTÁRSAINKRA Magyarszecsődi Általános Iskola 1969-ben végzett diákjai
"Elmentem szeretteim, nehéz volt már élni, Kopogtatok a jó Istennél bebocsájtást kérni. Búcsúzom tőletek, nekem így már könnyebb, Értem néhanapján ejtsetek egy könnyet." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy NYUL ANDREA 37 éves korában elhunyt. Temetése 2019. november 12-én 15 órakor kezdődő gyászmisét követően 15 óra 45 perckor lesz az ikervári temetőben. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Édesanyja, testvére és párja
"Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, S míg élünk őrizzük őket." Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ODONICS JÓZSEFNÉ szül. Vass Erzsébet 2019. november 6-án életének 81. évében örökre megpihent. Temetése 2019. november 16-án, szombaton 11 órakor lesz a szombathelyi Jáki úti temetőben. Kérjük, kegyeletüket egy szál fehér virág elhelyezésével róják le. Gyászoló család
"Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, S nyugalmadat nem zavarja senki. Életed elszállt, mint a virágillat, De emléked ragyog, mint fényes csillag." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MESICS ISTVÁN (Pukli) életének 71. évében, hosszú szenvedés után megpihent. Temetése 2019. november 13-án, szerdán, a 14.30-kor kezdődő gyászmise után lesz a rábatótfalusi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Gyászoló hozzátartozói
"A halállal csak az élet ér véget, a szeretet nem" Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BARTOS LAJOS 2019. október 27. napján életének 90. évében elhunyt. Utolsó útjára szűk családja kísérte el a celldömölki Római Katolikus Temetőben. A gyászoló család
"Egész életén át szerényen élt, szívesen dolgozott, Most bánatot ránk hagyva, minket itt hagyott, Örökre álom zárja le drága két szemét, Megpihenni térő dolgos két kezét." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LANDOR JÓZSEF volt olaszfai lakos életének 80. évében örökre megpihent. Temetése november 12-én, kedden 13 órakor lesz az olaszfai temetőben. Előtte 12.30-kor gyászmise. A gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CATOMIO GYULÁNÉ szül. Czeglédy Gizella életének 101. évében örökre megpihent. Temetése 2019. november 13-án, szerdán 10.30-kor lesz a vasvári temetőben. Lelki üdvéért gyászmise 10 órakor lesz a temetői templomban. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
"Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, Örök álmát őrizze béke és nyugalom." Emlékezünk PUP JÓZSEF halálának 2. évfordulóján Szerető családja
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik HECKENAST JÁNOS búcsúztatóján részt vettek. Köszönjük az emlékezés virágait. Gyászoló család
"Nincs erre gyógyír, a bánat itt lesz velünk. El nem múló fájdalommal, örökké szeretünk." Fájó szívvel emlékezünk HORVÁTH LÁSZLÓ halálának 2. évfordulóján. Szerető felesége, lánya, húga és családja
"Fáradt a tested, nyomja a sírhalom, Tiéd a csend a nyugalom, Miénk a könny a fájdalom. Akartunk mi annyi jót és szépet, De a sors életünkben mindent összetépett." Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSONKA GÁBOR életének 51. évében hirtelen elhunyt. Temetése 2019. november 11-én, hétfőn 12.45 órai gyászmisét követően 13.30 órakor lesz a csényei külső temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, bánatunkban bármely módon együttérzéssel osztoznak. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. A gyászoló család
"Véget ért a szenvedésed, szívedben nyugalom, Miénkben kik itt maradtunk, el nem múló fájdalom." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó édesanyánk, nagyanyánk és dédink PÉTER LAJOSNÉ szül. Simon Márta életének 81. évében elhunyt. Temetése 2019. november 11-én hétfőn, 14.45 órai gyászmisét követően lesz az ölbői temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik bánatunkban osztoznak. Kérjük a részétnyilvánítás mellőzését. Szerető családja
Asztaltenisz / 2 órája
Kínai fölény a serdülőknél is
Pum András
Válogatott vendégek / 3 órája
Kedd este Magyarország–Lettország a stadionban
Pum András
Jankó remek formában / 3 órája
Nemzetközi tornán nyert aranyat a kőszegi bunyós
Tóth Gábor
futsal / 3 órája
Simán győzött a HVSE Debrecenben
Tóth Gábor
Besiktas–Falco / 4 órája
BL: Törökországban a magyar kosárlabda bajnok
Tóth Gábor
aki jól érzi magát, az egyszerűen szebben varr / 4 órája
Újjáéledhet a legendás szombathelyi Styl?
Budai Dávid