Hallgassa élőben!

Jó állapotban volt az épület

A celldömölki bencés kolostorról szóló, a 2014. február 7-ei lapszámukban megjelent cikkükre kívánok reagálni.

Nem csak városlakóként kísértem és kísérem figyelemmel az épület sorsát, 2002-től két cikluson át önkormányzati képviselőként, 2006 és 2010 között a városfejlesztési bizottság elnökeként vettem részt az egykor polgármesteri hivatalnak helyet adó épület sorsának alakításában, a jelenlegi ciklusban pedig a városfejlesztési bizottság tagja vagyok.

A fent említett cikkben Kirner Antal plébános úgy nyilatkozott, hogy az épület állaga folyamatosan romlott; a rendszerváltást követően visszakerült a bencésekhez, akik használatba adták a Szombathelyi Egyházmegyének.Kijelentéseit cáfolva először arra a Vas Népe-cikkre hivatkozom, amely 2010. szeptember 2-án jelent meg Kozma Gábor tollából. A pannnonhalmi bencések képviseletében Hortobágyi Cirill atya, a főapátság perjele vett részt azon az ünnepségen, amelyen az apátsági épület kulcsát és a birtokbavételi dokumentumot Fehér László átadta az épület jogos tulajdonosának. A köztiszteletben álló Hortobágyi Cirill örömmel nyugtázta, hogy „a bejárások egyértelműen az önkormányzat jó gazda magatartását támasztják alá. Ezért köszönet, nem mindenhol volt így.” Egykori képviselőként tudom, hogy a városi elöljáróság, a rendszerváltás előtt a városi tanács, majd az önkormányzat nem csak karbantartotta, de folyamatosan felújította a kezelésében lévő állami tulajdonú épületet. Valóban, amikor a járási tanács beköltözött az épületbe, lemeszelték a freskókat, de a lehető legóvatosabb módon (például figyelve arra, hogy villanyvezetéket ne vigyenek át azon a falrészen), nem károsítva a festményeket.

Az 1980-as években a városi tanács vezetői, Tóth József tanácselnök és Limpár József általános tanácselnök-helyettes nem kis politikai bátorsággal kezdeményezték a freskók restaurálását, ami komoly munka volt akkoriban is. Az irodahelyiségekben, a folyosókon, a díszteremben, ami korábban az apát hálószobája volt, tártak fel freskókat. Örülünk annak, hogy a mostani restaurálásokkal ennek folytatása lesz. Az 1970-es években tetőt cseréltek, az 1980-as években befúrásos technológiával szigetelték az épületet, hogy a külső állagát és belső értékeit is óvják, illetve a városi gázközmű-bevezetéssel egy időben, szintén az 1980-as évek végén korszerűsíttették a fűtőrendszert. Egy újabb épületszigetelést követően 2005-re a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázatán elnyert 15 millió forintos támogatásból 3 és fél millió forint saját forrás vállalása mellett homlokzati felújítást végeztettünk, elkészült az új kovácsoltvas kapu, majd mintegy 12 millió forintos beruházással a tetőt is újracserepeztettük.

A celldömölkiek mindig támogatták, hogy adóforintjaikból az apátsági épületre költsünk, hiszen mindannyiunk közös értéke, és örömmel fogadtuk, hogy ismét egyházi célokat szolgálhat.

A klastromhoz kapcsolódó beruházások mellett az apátsági épületegyüttes másik része, a kegytemplom megújítását is segítette a város. A városavatás 25. évfordulóján, 2004-ben Kiss Péter miniszter 25 millió forintot ajánlott fel támogatásként saját miniszteri keretéből a templom felújításához, a kezdeményezés egy több mint 100 millió forintos fejlesztést generált, a hozzá szükséges kormányzati és területfejlesztési pályázati források elnyeréséhez segítséget nyújtott az akkori egyházügyi államtitkár, dr. Gulyás Kálmán.Kirner Antal plébános úr még csak néhány éve szolgál Celldömölkön, így nem kísérhette nyomon az épület sorsát, és nem tudhatta azt sem, hogy nem a rendszerváltást követően került vissza a bencések tulajdonába.

1991-ben a Makkos István által vezetett képviselő-testület kérelmet nyújtott be a Vagyonátadó Bizottsághoz az épület önkormányzati tulajdonba adására. A Magyar Katolikus Egyház az 1991. évi egyházi ingatlanrendezési törvény alapján igényelte vissza az épületet. Az egyházi kártalanítási folyamatok azonban csak 2005-ben gyorsultak fel országszerte, amikor a szocialista kormány döntött arról, hogy 2006-ig rendezzék az ingatlanvagyonok sorsát. A celldömölki ingatlan ügyében többször folytatott tárgyalásokat dr. Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát és Fehér László polgármester Kiss Péter miniszter hathatós segítségével. Így 2006 áprilisában a kormány határozata alapján megszületett a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának határozata, mely a Magyar Bencés Kongregáció tulajdonába adta az épületet, az önkormányzat számára pedig 640 millió forintot állapított meg kártalanításként. Bár akkor a döntés az volt, hogy 2007 és 2011 között öt éven át negyedéves részletekben utalják át az összeget a városnak, a jelenlegi polgármester sorozatos tárgyalásainak köszönhetően 2006 augusztusában egy összegben megérkezett a 640 millió forint az önkormányzat bankszámlájára.

A városvezetés sikere az is, hogy pártállástól, hovatartozástól függetlenül sikerült szavazattöbbséget szerezni, és szocialista, független és kereszténydemokrata képviselők együtt támogatták azt a törekvést, hogy az épület ne csak tulajdonában, de használatra is visszakerüljön az egyházhoz. Lapjuk folyamatosan tudósított arról, így az olvasók is nyomon követhették, hogy önkormányzatunk új városházát építtetett, nem pedig visszabérelte hosszú távra az ingatlant az egyháztól, ahogy a képviselők egy része szerette volna. Megnyugvás számunkra is, hogy a bencések visszakapták tulajdonba az épületet, és használatra továbbadták az egyházmegyének, és az épület így most már valóban hitéleti célokat szolgálhat.

Egy város sikere a térség sikere is. A Mária út részeként Celldömölk is bekapcsolódik a nemzetközi zarándoklatba, ami az egész megyére, térségre pozitív hatással van. A jó időben hozott jó döntések, az együtt akarás, az összefogás ereje mindannyiunk érdekét szolgálták és szolgálják.Azt gondolom, egy lakható épület kiürítve mindig más képet mutat, mintha berendezett lenne. Hogy a város jó gazdája volt vagy sem a kolostorépületnek? A fentiekben két vélemény, a pannonhalmi perjel és a celldömölki plébános véleménye szerepel erről. Az olvasóra bízom annak eldöntését, a kettő közül melyik a helytálló megállapítás. 

Somogyi Gyulavolt önkormányzati képviselő, a városfejlesztési bizottsági egykori elnöke és jelenlegi tagja


A Mindmegette karácsonyi ajánlata
Házi szaloncukor egyszerűen
A Mindmegette karácsonyi ajánlata
Ellenállhatatlan tiramisu receptek
hirdetés
Ötletből érték – de kié lesz a haszon?
Malika és Julio
Bayer Zsolt: Európa elrablása (1. rész)
ritka alkalom / 10 perce
Ilyet mi már nem láthatunk ebben a században: teljes napfogyatkozást fotóztak
A lélegzetelállító jelenséget sajnos csak a Föld déli csücskében lehetett látni, de ezek a fotók mindenkit kárpótolnak.
Gyász
"Legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében hagyunk magunk után." (Cicero) Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették, hogy GICZY GÁBOR életének 72. évében elhunyt. Drága szerettünket 2021. december 8-án, szerdán, a 10.15 órai gyászmisét követően, 11 órakor helyezzük végső nyugalomra szűk családi körben, a söptei temetőben. Személyes részvétnyilvánítás, koszorúk, sírcsokrok mellőzését kérjük. Egy szál fehér virággal búcsúzzunk el tőle! Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a nehéz napokon segítségünkre siettek, bánatunkban bármely módon együttérzésüket felénk kinyilvánították. Gyászoló családja
Fájdalommal tudatjuk, hogy szerető édesanyánk SPILÁK LAJOSNÉ szül. Baranyai Erzsébet életének 88. évében megpihent. Örök nyugalomra helyezése december 9-én, csütörtökön 10 órakor lesz a gyöngyöshermáni temetőben. Gyászmise előtte, 9.15-kor a szentkirályi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik bánatunkban bármely módon velünk éreznek. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló lányai és családjaik
„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt idő arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre.” Fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TÓTH LÁSZLÓNÉ szül. Csonka Margit Anna 80 éves korában örökre megpihent. Drága szerettünktől 2021. december 7-én, kedden, a 14.30-kor kezdődő gyászmisét követően, 15 órakor veszünk végső búcsút a csényei katolikus temetőben. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló család
"Hosszú szép idő volt, amit köztünk töltöttél. Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, szorgalom és munka volt az egész életed. Idézzük szavaid, mosolyod, emléked, nélküled már semmi sem olyan, mint régen, szerettünk, szeretünk és nem feledünk téged. Istennek országa legyen a te hazád, nyugodjál békében drága Édesanyánk." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy NÉMETH NÁNDORNÉ szül. Demitrovics Katalin életének 92. évében megpihent. Örök nyugalomra helyezése december 8-án, szerdán, a 14 órakor kezdődő gyászmisét követően lesz 14.45-kor Ják község temetőjében. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik az utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttéreznek velünk. Szerető családja
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NAGY ISTVÁN a Vasivíz Zrt. Szennyvíztisztító Telep művezetője 41 éves korában, súlyos betegségben örökre megpihent. Végső nyugalomra helyezése 2021. december 10-én, pénteken 11 órakor a Jáki úti temetőben lesz. Gyászmise előtte, 9.45-kor a kámoni templomban. A gyászoló család
"Bár még itt voltál köztünk, de már rég nem velünk. Sokáig kitartottál, de tekintetedet jó ideje hiába kerestük. A névnapodat már égi családoddal ünnepelheted, Vilmácska!" Fájdalommal tudatjuk, hogy ÖZV. DOMA KÁLMÁNNÉ szül. Molnár Vilma édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér és anyós életének 85. évében örökre megpihent. Hamvainak végső nyugalomra helyezése december 7-én, kedden, a 11 órakor kezdődő gyászmisét követően, 11 óra 45 perckor lesz Tanakajdon, a tanai temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban bármilyen módon osztoznak. Szerető családja
"Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, örökre elmentél, szereteted szívünkben örökké él." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető feleség, édesanya, nagymama, testvér és rokon KRISTON JÓZSEFNÉ szül. Mezei Erzsébet életének 71. évében csendesen megpihent. Temetése szűk családi körben lesz. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik bánatunkban bármely módon együttéreznek velünk. A gyászoló család
"Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt idő arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GREFFER ISTVÁNNÉ szül. Kozma Julianna életének 93. évében örökre megpihent. Temetése 2021. december 8-án, szerdán, a 12.15-kor kezdődő gyászmisét követően, 13 órakor lesz a püspökmolnári temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló családja
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik BENCSIK JÁNOS temetésén részt vettek, virágokkal, koszorúkkal kifejezték együttérzésüket, tiszteletüket. Gyászoló család, Nagygeresd
"Olyan csend van így nélküled, hogy szinte hallani, amit utoljára akartál mondani." Fájó szívvel búcsúzunk tőled édesapánk. GARAS JÓZSEF 79 éves korában elhunyt. Temetése 2021. december 8-án (szerdán) 15 órakor lesz a mesteri evangélikus temetőben. A gyászoló család
"Ő már ott van, ahol nincsen fájdalom, örök álmát őrizze béke és nyugalom." Megtört szívvel tudatjuk, hogy OZSÁNNA JUDIT EMMA 72 éves korában elhunyt. Temetése 2021. december 6-án, hétfőn 15.00 órakor lesz a rábapatyi/felsőpatyi temetőben. Gyászoló családja
"Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, örök álmát őrizze béke és nyugalom." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették, tisztelték, ismerték, hogy GERENCSÉR FERENC autószerelő 65 éves korában elhunyt. Végső nyugalomra helyezése 2021. december 8-án, szerdán, a 14 óra 15 perckor kezdődő gyászmisét követően, 15 órakor lesz a vasvári temetőben. Minden külön értesítés helyett! Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
"Csendes legyen álmod, találj odafönt örök boldogságot!" Fájó szívvel tudatjuk, hogy OROSHÁZI LAJOSNÉ szül. Papp Zsuzsanna életének 69. évében elhunyt. Végső nyugalomra helyezése 2021. december 7-én, kedden 15 órakor lesz a körmendi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló család
"Elmentél tőlünk, de szívünkben itt maradsz, soha nem feledünk el, örökké velünk maradsz." Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy PÉK FERENC volt bagodi, majd gellénházi lakos 70 éves korában elhunyt. Végső búcsút december 8-án, szerdán 15 órakor veszünk tőle az alsóbagodi temetőben. Gyászmise előtte, 14.15-kor a helyi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban együttérző szívvel osztoznak. A személyes részvétnyilvánítást mellőzni szíveskedjenek. Gyászoló szerettei
"Álmodtam egy szép életet, családot és szeretetet, az álmomban Anya voltam, s minden percben boldog voltam. Ma felébredtem, angyal lettem, az Úr mosolya ragyog bennem, de minden este visszatérek, s álmotokban újra élek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett édesanya, nagymama, testvér NÉMETH FERENCNÉ szül. Dunavári Mária életének 69. évében elhunyt. Temetése december 8-án, szerdán, a 14.30-kor kezdődő gyászmise után, 15 órakor lesz a csákánydoroszlói temetőben. Gyászoló családja
”Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Ti sosem lesztek halottak, örökké élni fogtok, mint a csillagok.” Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LAKICS JÁNOS és neje SZAKONYI VALÉRIA örökre megpihentek. Végső nyugalomra helyezésük 2021. december 7-én, kedden, a 13.15-kor kezdődő gyászmisét követően, 14 órakor lesz a vasszilvágyi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik bánatunkban együttérzéssel osztoznak. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. Szerető családja
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy DR. RÁBA LÁSZLÓ ny. megyei főügyészhelyettes, szerető férj, gondoskodó édesapa, kedves barát 92 éves korában csendesen megtért Teremtőjéhez. Búcsúztatójára szűk családi körben kerül sor. A gyászoló család
"Fájdalmat nekünk csak egyszer okoztál, mikor minket örökre itt hagytál." Fájó szívvel emlékezünk VARGA JÓZSEF halálának 7. évfordulóján. A szerető család
Mély fájdalommal tudatjuk azokkal, akik ismerték, szerették, hogy édesanyánk TÓTH ANDORNÉ szül. Kovács Judit hosszan tartó betegségben megfáradva, életének 75. évében, 2021. november 24-én családja körében elhunyt. Búcsúztatására a Jáki úti temetőben 2021. december 10-én, pénteken 13.30-kor kerül sor. Kérjük, hogy kegyeletüket egy szál virággal és személyes részvétnyilvánítás mellőzésével róják le. Szerető fiai
"Annyira fáj, hogy el sem mondhatom! Nem látom többé, s nem hallhatom. Hiába érzem őt itt belül élénken, kezét felém nyújtja esdőn, félénken. Mardos a kín, hogy meg nem menthettelek, amikor elmentél, nem fogtam a kezedet!" Szűnni nem akaró fájdalommal emlékezem KÖVÉR MIKLÓS halálának 1. évfordulóján. Felesége
Forma-1 / 47 perce
Lewis Hamilton nyerte az első Szaúdi Nagydíjat
Vidékfejlesztés / 49 perce
Újabb támogatásokra számíthatnak a fiatal gazdák
Francia elnökválasztás / 1 órája
Visszahódítás néven alapított pártot Eric Zemmour
Foci / 1 órája
Győzött a Haladás Szombathelyen
Pum András
Covid–19 / 1 órája
Wikonkál: a nyugodt karácsony záloga, ha az emberek beoltatják magukat
merész / 1 órája
Szinte meztelenül pózolt a világ legszexibb pankrátorlánya