A szexuális kényszerítés tényállása a Btk.196. § (1) bekezdése szerint: aki mást szexuális cselekményre vagy annak eltűrésére kényszerít, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Ez úgy kapcsolódik a pedofíliához, hogy két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki a szexuális kényszerítést tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére követik el. De a büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a szexuális kényszerítést tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére követik el.

Szexuális erőszak

A legsúlyosabb pedofil bűncselekmény a szexuális erőszak. Szexuális erőszak az, amikor a fent leírt szexuális kényszerítés erőszakkal, vagy élet, illetve testi épség elleni fenyegetéssel történik.

Minősítő körülmények

A fenti, pedofil módon megvalósított bűncselekmények, tehát mind a szexuális visszaélés, mind a szexuális kényszerítés, mind pedig a szexuális erőszak esetében minősítő körülmény, ha azt szülő, pedagógus, sportedző vagy pap követi el. Ebben az esetben még magasabb büntetési tétel alkalmazandó.

Szeméremsértés

Bizonyos szempontból pedofil jellegű bűncselekménynek mondhatjuk még a szeméremsértésnek azt az alakzatát, ami a Btk. 205. § (2) bekezdésben van szabályozva. E szerint az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki nemi vágyának felkeltése vagy kielégítése céljából tizennegyedik életévét be nem töltött személy előtt szeméremsértő magatartást tanúsít, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.