Ön is támogathatja az Egyház társadalmi szerepvállalását!

 

1. LELKI KÖZÖSSÉGET ADUNK!

A katolikus hitélet nem csak a liturgikus eseményeken való részvételt jelenti, hanem lelki támogatást nyújt egy életen át: az élet kezdetétől a földi életünk útjának befejezéséig. Ezt segíti a szentségek vétele és az Egyház sokszínűsége: a plébániák közösségei, ifjúsági csoportok, különböző korosztályoknak szervezett táborok, egyházmegyei rendezvények, lelkiségi mozgalmak. zarándoklatok. Jó megtapasztalni egy közösség segítő erejét, a lelki egységet, ahogy Jézus mondja: „ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18, 20).

„Ha egymással egységben vagyunk, akkor eljutunk az Istennel való egységre: az Istenhez fűződő kapcsolatra, aki az Atyánk. Hitünknek szüksége van mások támogatására, különösen a nehéz pillanatokban” – mondta Ferenc pápa a 2013. október 30-i általános kihallgatáson.

2. SEGÍTJÜK A CSALÁDOKAT!

A család a „miniatűr egyház”, fogalmazta meg Szent II. János Pál pápa. Familiaris Consortio kezdetű apostoli buzdításában így ír: Elsősorban az Egyház gyermekeinek kell szeretniük a családot. Ezt a komoly és határozott parancsot kapták. Szeretni a családot azt jelenti: becsülni és állandóan támogatni értékeit és képességeit. Szeretni a családot ugyanaz, mint fölismerni a reá leselkedő veszélyeket és bajokat, azért, hogy le lehessen azokat győzni. Szeretni a családot azt jelenti, hogy törekszenek azon feltételek és körülmények megteremtésére, melyek elősegítik a család fejlődését.

„A családban zajló élet a mindennapok apróságaiból áll össze. Így volt ez Jézus, Mária és József szent közösségében, a Szent Családban is, amelyben példaszerűen tükröződött a szentháromságos közösség szépsége” – írja Bíró László püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferens püspöke.

A család a társadalom alappillére, amit védelmezni, segíteni, óvni kell. Ezt a célt igyekszik megvalósítani a Magyar Katolikus Egyház az értékek közvetítésével és a különböző generációkat elválasztó korlátok legyőzésével. Jövőt és reményt sugározva azoknak a nehéz körülmények között élő családoknak is, amelyeknek leginkább szükségük van arra, hogy a feltámadt Krisztus örömét megtapasztalhassák egymásban.

3. JELEN VAGYUNK AZ OKTATÁSBAN

Több mint 130 ezer diák tanul Magyarországon katolikus intézményekben, ahol minőségi oktatást biztosítanak számukra, a keresztény és a közösségi értékek tiszteletére tanítják őket.

Iskoláink minőségi, értékalapú oktatásra, nevelésre törekszenek és fontos számukra közösségeink építése is. Céljuk, hogy Jézus Krisztus személyét és tanítását megismertessék, ezáltal tanulóik tanúságtevő keresztények és boldog felnőttek legyenek.

Iskoláink fenntartói a Katolikus Egyház részeként tevékenykednek, mégis sokfélék. A 311 katolikus oktatási intézmény 689 intézményegységgel van jelen a magyar köznevelésben. Az idei tanévben 158 óvodát, 247 általános iskolát, 96 gimnáziumot, 30 szakközépiskolát, 52 szakgimnáziumot, 10 gyógypedagógiai intézményt, 57 kollégiumot és 39 alapfokú művészeti iskolát tart fönn 15 egyházmegye, 27 szerzetesrend és három egyéb egyházi szervezet, amelyek évszázados nevelési tapasztalatokat hordoznak, ugyanakkor a pedagógiai innováció élenjárói.

4. SEGÍTJÜK A RÁSZORULÓKAT!

Ezt a célt a Katolikus Karitász számtalan módon valósítja meg országos hálózatán és intézményrendszerén keresztül. A mintegy 10000 önkéntes nap mint nap nyújt segítő kezet a bajba jutottaknak, mélyszegénységben élőknek, személyes kapcsolatot alakítva ki velük, így a leghatékonyabban tudja hosszú távon segíteni a szervezet a nehézségekkel küzdőket. A nélkülözők támogatását országos segélyprogamok is lehetővé teszik, többek között a „Tartós szeretet” tartósélelmiszer-gyűjtési akció, az öngondoskodást segítő éves programok, iskolakezdési támogatással és a „Tárjátok ki szíveteket!” adventi segélyprogram-sorozat révén.

Spányi Antal, a Katolikus Karitász püspök-elnöke tavalyi eredményeik kapcsán rámutatott, ezek az akciók lehetőséget adnak arra, hogy Isten szeretetét egy másik emberen keresztül is megtapasztalhassuk, ami mindig is fontos volt a keresztény közösségekben.

Sokan nem tudják a Katolikus Egyház értékrendjével és szellemiségével egyetértők közül sem, hogy adójuk egyházi 1 százalékáról a Magyar Katolikus Egyház szolgálatainak támogatására is rendelkezhetnek, illetve hogy a nullás bevallás is számít, hiszen az állam a támogatás szétosztásánál figyelembe veszi a felajánlók számát is.

Fontos a második 1 százalékról is dönteni, amelyet civil szervezetnek ajánlhatunk fel – ilyeneket a Katolikus Egyház intézményei között is találhatunk, például a Katolikus Központi Alapítványt, amely a nehéz anyagi helyzetben lévő diákok tanulmányait támogatja ösztöndíjjal.

szponzorált tartalom
Több mint ezerkétszáz pályázat érkezett az MVM okosbútor-pályázatára
szponzorált tartalom
Élő hagyomány: közeledik a Fölszállott a páva döntője
Jónak lenni jó
Bő 214 millió forint gyűlt össze a koraszülötteket mentő alapítványnak
Bátorság / 1 órája
Illés Boglárka: ma konzervatívnak lenni az igazi lázadás
Nem az a kérdés, hogy a fiatalok kormánypártiak-e, hanem az, hogy nemzetileg elkötelezettek-e – véli a politikus.
Gyász
"Elmentem szeretteim, nehéz volt már élni, Kopogok a jó Istennél, bebocsájtást kérni. Búcsúzom Tőletek, nekem így már könnyebb, Értem néha napján ejtsetek egy könnyet." Fájó szívvel tudatjuk, hogy édesanyám, anyósom, nagymamánk és dédink PÉCSINGER KÁLMÁNNÉ szül. Horváth Gizella életének 92. évében elhunyt. Temetése 2019. december 17-én 14.30-kor a vasegerszegi temetőben lesz. Egyben köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, bánatunkban osztoznak. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy szerető nagymamánk, anyósom DÖMÖTÖR FERENCNÉ szül. Dancsák Mária életének 89. évében visszaadta lelkét a Teremtőnek. December 18-án, szerdán, a 8 órakor kezdődő gyászmisével búcsúztatjuk földi maradványait a Szent Márton-templomban. Végső nyughelyére a gyöngyöshermáni temetőben szűk családi körben helyezzük szeretteihez. Drága emlékét megőrizzük.
Fájdalommal tudatjuk, hogy PORPÁCZI JÓZSEF életének 62. évében elhunyt. Kérésére hamvait szűk családi körben helyeztük örök nyugalomba. Gyászoló család
Bánatos szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PÁL LÁSZLÓNÉ szül. Mogyorósi Krisztina 81 évesen hosszú szenvedés után elhunyt. 2019. december 13-án örök nyugalomra helyeztük. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték és osztoztak bánatunkban. A gyászoló család
"Csak az élet az, ami hamar elszalad, amit szeretve tettünk, az örökre megmarad." Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy NÉMETH ÁDÁM 25 éves korában, tragikus hirtelenséggel itt hagyott bennünket. Hamvainak búcsúztatása 2019. december 16-án, hétfőn 13 órakor lesz az őriszentpéteri római katolikus templomkertben. Kérjük egy-egy szál virággal kísérjék utolsó útjára. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Gyászoló szülei és nővére
"Mikor a lelkem roskadozva vittem, Csöndesen és váratlanul Átölelt az Isten." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MÓRICZ JÓZSEFNÉ szül. Morsics Anna 100. születésnapját betöltve visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2019. december 17-én 11.45-kor lesz a rumi új temetőben. Előtte gyászmise 11 órakor a rumi templomban. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló család Ikervár Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
"Pihenése legyen csendes, emléke áldott." Szeretettel emlékezem PLÁJER JÁNOS halálának 23. évfordulóján. Leánya Rózsi
HÉRA VINCÉNÉ szül. Szabó Erzsébet "15 éve már, hogy elmentél, de mintha csak tegnap lett volna, mikor még kezünk fogtad, arcunk simogattad... Gondoskodó kezed megpihent, de az Anyai érintés olyan, amit gyermek soha nem felejt! Nyugodj békében Angyalom, szívünkön osztozik a szeretet és a nem múló fájdalom." Gyermekeid és unokáid
Fájdalommal tudatjuk, hogy HEGEDÜS MIKLÓSNÉ szül. Molnár Anna életének 78. évében elhunyt. Búcsúztatása a Szent Márton-templomban 2019. december 18-án, szerdán 12.30-kor lesz. Köszönet mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
"Amíg éltél szerettünk, amíg élünk nem feledünk." Szomorúan tudatjuk azokkal, akik ismerték és szerették, hogy SIPOS JÁNOSNÉ szül.: Hári Éva életének 77. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása megtörtént. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték. Gyászoló családja
"Öleld magadhoz helyettünk is Őt Uram, és adj nekünk vigaszt." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DR. FESTŐ JÁNOSNÉ szül. Schreiner Lujza életének 91. évében elhunyt. Felejthetetlen halottunkat 2019. december 17-én, kedden 14.45-kor Szombathelyen, a Jáki úti temető ravatalozójából kísérjük utolsó útjára. Gyászmise a temetés napján 13.15-kor a szombathelyi Szalézi-templomban. Gyászoló családja
"Megállunk a sírod mellett és könnyezünk, de jó lenne, ha itt lennél velünk. Öt éve már örök álom zárja le a szemed, azóta könnyek között emlegetjük a te drága neved. Nélküled szomorú, üres a ház, a családból hiányzik egy fénysugár. A bánat, a fájdalom örökre megmarad, nem feledünk téged, az idő bárhogy is szalad." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk KULMAN LAJOS halálának 5. évfordulójára. Szerető családja és testvérei
"Fájó könnyeink hullanak érted, Örökké szeretünk és nem feledünk téged." Fájdalommal tudatjuk, hogy MIHALOVITS NÁNDOR nyug. tűzoltó főtörzsőrmester hosszantartó betegségben 73 évesen elhunyt. Végső nyugalomra helyezése 2019. december 19-én, csütörtökön 12.15-kor lesz a Jáki úti temetőben. A gyászoló család
Isten akaratát elfogadva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy BOZÓKI JÓZSEFNÉ szül. Müller Terézia 90 éves korában megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása és az urna elhelyezése 2019. december 19-én, csütörtökön lesz a Jáki úti temetőben szűk családi körben. A gyászoló család
"Úgy mentél el, mint a madár, Elbúcsúzni sem tudtál. Tiéd a csend és a nyugalom. Te voltál a jóság és a szeretet, Téged elfeledni nem lehet." Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZABÓ MIKLÓSNÉ szül. Németh Rozália 58 éves korában örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. december 17-én, kedden, a 13.15-kor kezdődő gyászmisét követően 14 órakor lesz a vasvári temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
"Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, Nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, Ha látni akartok, nézzetek az égre!" Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MIHÁLYI LÁSZLÓ 2019. december 9-én, életének 63. évében csendesen elhunyt. Hamvainak örök nyugalomra helyezése 2019. december 16-án, hétfőn a 14.30-kor kezdődő gyászmise után 15.15-kor lesz a nyőgéri temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik! Gyászoló szerettei
Fájdalommal tudatjuk, hogy JOÓ TIBOR életének 61. évében csendesen megpihent. Búcsúztatása 2019. december 17-én, kedden 14 órakor kezdődő gyászmise után 14.45-kor lesz a mikosszéplaki temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését.
"Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett. Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szerető férj, édesapa, nagyapa, testvér és rokon FEHÉR LAJOS életének 71. évében türelemmel viselt, hosszantartó betegségében 2019. 12.09-én elhunyt. Szeretett halottunk 2019. december 17-én, a 9 óra 30 perckor kezdődő gyászmise után, 10 órakor kerül végső nyughelyére a pápoci temetőben. Gyászoló családja
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HARSÁNYI LÁSZLÓNÉ szül. Vártok Ilona életének 87. évében elhunyt. Temetése 2019. december 19-én 13 órakor a hegyfalusi temetőben lesz. Gyászoló család
"Mikor a testemet már roskadozva vittem, Váratlanul csendesen átölelt sz Isten..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BERTAI IRÉN 100 éves korában elhunyt. Temetése 2019. december 16-án 14 órakor lesz a szarvaskendi temetőben. A gyászoló család
A forradalom évfodulóján / 2 órája
Református egyházi központot avattak Temesváron
Páratlan élmény / 2 órája
Ezerötszáz rászoruló gyermek vendégeskedett az Erkel Színházban
erőpróba / 3 órája
Karate: Mikulás Kupa zárta az évet
Tóth Gábor
Balaton-parti vereség / 3 órája
A Szombathelyi Haladás pont nélkül zárta az esztendőt
Pum András
Alig akad párjuk / 3 órája
Különleges kőfaragványokra leltek az erdélyi Borosjenőn
női kosárcsapatnak / 3 órája
Nagy SZoESE-vereség
Tóth Gábor