13°
26°
11°

Ön is támogathatja az Egyház társadalmi szerepvállalását!

„Egyből segít!” hirdeti a Magyar Katolikus Egyház egyszázalékos kampányának mottója. A szójáték utal a segítségnyújtásra, szolidaritásra, ugyanakkor felhívja a figyelmet a jövedelemadó egy százalékának felajánlására is. A Magyar Katolikus Egyház a társadalmi szerepvállalásával kíván segíteni a rászorulókon, szolgálatai négy fő területre összpontosulnak: a hitéletre, a családok támogatására; az oktatásra; illetve a karitatív tevékenységekre.

 

1. LELKI KÖZÖSSÉGET ADUNK!

A katolikus hitélet nem csak a liturgikus eseményeken való részvételt jelenti, hanem lelki támogatást nyújt egy életen át: az élet kezdetétől a földi életünk útjának befejezéséig. Ezt segíti a szentségek vétele és az Egyház sokszínűsége: a plébániák közösségei, ifjúsági csoportok, különböző korosztályoknak szervezett táborok, egyházmegyei rendezvények, lelkiségi mozgalmak. zarándoklatok. Jó megtapasztalni egy közösség segítő erejét, a lelki egységet, ahogy Jézus mondja: „ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18, 20).

„Ha egymással egységben vagyunk, akkor eljutunk az Istennel való egységre: az Istenhez fűződő kapcsolatra, aki az Atyánk. Hitünknek szüksége van mások támogatására, különösen a nehéz pillanatokban” – mondta Ferenc pápa a 2013. október 30-i általános kihallgatáson.

2. SEGÍTJÜK A CSALÁDOKAT!

A család a „miniatűr egyház”, fogalmazta meg Szent II. János Pál pápa. Familiaris Consortio kezdetű apostoli buzdításában így ír: Elsősorban az Egyház gyermekeinek kell szeretniük a családot. Ezt a komoly és határozott parancsot kapták. Szeretni a családot azt jelenti: becsülni és állandóan támogatni értékeit és képességeit. Szeretni a családot ugyanaz, mint fölismerni a reá leselkedő veszélyeket és bajokat, azért, hogy le lehessen azokat győzni. Szeretni a családot azt jelenti, hogy törekszenek azon feltételek és körülmények megteremtésére, melyek elősegítik a család fejlődését.

„A családban zajló élet a mindennapok apróságaiból áll össze. Így volt ez Jézus, Mária és József szent közösségében, a Szent Családban is, amelyben példaszerűen tükröződött a szentháromságos közösség szépsége” – írja Bíró László püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferens püspöke.

A család a társadalom alappillére, amit védelmezni, segíteni, óvni kell. Ezt a célt igyekszik megvalósítani a Magyar Katolikus Egyház az értékek közvetítésével és a különböző generációkat elválasztó korlátok legyőzésével. Jövőt és reményt sugározva azoknak a nehéz körülmények között élő családoknak is, amelyeknek leginkább szükségük van arra, hogy a feltámadt Krisztus örömét megtapasztalhassák egymásban.

3. JELEN VAGYUNK AZ OKTATÁSBAN

Több mint 130 ezer diák tanul Magyarországon katolikus intézményekben, ahol minőségi oktatást biztosítanak számukra, a keresztény és a közösségi értékek tiszteletére tanítják őket.

Iskoláink minőségi, értékalapú oktatásra, nevelésre törekszenek és fontos számukra közösségeink építése is. Céljuk, hogy Jézus Krisztus személyét és tanítását megismertessék, ezáltal tanulóik tanúságtevő keresztények és boldog felnőttek legyenek.

Iskoláink fenntartói a Katolikus Egyház részeként tevékenykednek, mégis sokfélék. A 311 katolikus oktatási intézmény 689 intézményegységgel van jelen a magyar köznevelésben. Az idei tanévben 158 óvodát, 247 általános iskolát, 96 gimnáziumot, 30 szakközépiskolát, 52 szakgimnáziumot, 10 gyógypedagógiai intézményt, 57 kollégiumot és 39 alapfokú művészeti iskolát tart fönn 15 egyházmegye, 27 szerzetesrend és három egyéb egyházi szervezet, amelyek évszázados nevelési tapasztalatokat hordoznak, ugyanakkor a pedagógiai innováció élenjárói.

4. SEGÍTJÜK A RÁSZORULÓKAT!

Ezt a célt a Katolikus Karitász számtalan módon valósítja meg országos hálózatán és intézményrendszerén keresztül. A mintegy 10000 önkéntes nap mint nap nyújt segítő kezet a bajba jutottaknak, mélyszegénységben élőknek, személyes kapcsolatot alakítva ki velük, így a leghatékonyabban tudja hosszú távon segíteni a szervezet a nehézségekkel küzdőket. A nélkülözők támogatását országos segélyprogamok is lehetővé teszik, többek között a „Tartós szeretet” tartósélelmiszer-gyűjtési akció, az öngondoskodást segítő éves programok, iskolakezdési támogatással és a „Tárjátok ki szíveteket!” adventi segélyprogram-sorozat révén.

Spányi Antal, a Katolikus Karitász püspök-elnöke tavalyi eredményeik kapcsán rámutatott, ezek az akciók lehetőséget adnak arra, hogy Isten szeretetét egy másik emberen keresztül is megtapasztalhassuk, ami mindig is fontos volt a keresztény közösségekben.

Sokan nem tudják a Katolikus Egyház értékrendjével és szellemiségével egyetértők közül sem, hogy adójuk egyházi 1 százalékáról a Magyar Katolikus Egyház szolgálatainak támogatására is rendelkezhetnek, illetve hogy a nullás bevallás is számít, hiszen az állam a támogatás szétosztásánál figyelembe veszi a felajánlók számát is.

Fontos a második 1 százalékról is dönteni, amelyet civil szervezetnek ajánlhatunk fel – ilyeneket a Katolikus Egyház intézményei között is találhatunk, például a Katolikus Központi Alapítványt, amely a nehéz anyagi helyzetben lévő diákok tanulmányait támogatja ösztöndíjjal.

Hozzászólások

visszaeső
Vizsgálati fogságba helyezték a súlyos balesetet okozó BMW sofőrjét
váratlan probléma / 3 órája
Héjja Bálint nélkül indul a Lenin-csúcsra Lengyel Ferenc
A Lenin-csúcsról extrém sílesiklást tervezett hegymászó egészségügyi okok miatt volt kénytelen megszakítani az akklimatizációs folyamatot.
Gyász
"Könnyes az út, mely hozzátok vezet, örökké őrizzük emlékeiteket." Soha el nem múló szeretettel és fájdalommal emlékezünk SZALAY GYULA halálának 20. és SZALAY GYULÁNÉ szül.: Gombor Magdolna halálának 5. évfordulóján. Fiatok és családja
"Mert, aki meghalt időben, úgy van fölöttem, mint az ég." (Kosztolányi Dezső) VÍZI KRISTÓF emlékére aki már 6 éve csak a szívünkben él. Szülei, testvére, nagyszülei, rokonai, barátai és mindenki, akinek hiányzik
Bánatos szívvel tudatjuk, hogy SZEMES CSABÁNÉ szül. Oláh Margit életének 74. évében örökre megpihent. Temetése 2019. július 18-án, csütörtökön 15 órakor lesz a Sárvári Sári temetőben. Lelki üdvéért a gyászmise a temetés napján 14.15 órakor a Sárvári Sári templomban lesz. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
"Örökre velünk maradsz, Őrizzük mosolyodat." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk LANG ZOLTÁN életének 60. évében súlyos betegség után elhunyt. Hamvait 2019. július 18-án, a katolikus templomban 15 óra 15 perckor kezdődő gyászmisét követően, az alsósági evangélikus temetőben 16 órakor helyezzük örök nyugalomra. Kérjük mindazokat, akik utolsó útjára elkísérik, hogy tiszteletüket egy szál virággal, további részvétnyilvánítás nélkül fejezzék ki. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik gyászunkban együttérzéssel osztoznak, valamint a szombathelyi haematológiai osztály dolgozóinak áldozatos munkájukért. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. BÖDECS LAJOSNÉ szül. Éder Éva 2019. június 25-én, életének 89. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Halotti urnájának elhelyezésére 2019. július 22-én, hétfőn a veszprémi Regina Mundi Plébániatemplomban 11 órakor kezdődő gyászmise után kerül sor a Vámosi úti temetőben. Gyászoló család
"Istenem! Köszönjük, hogy a mienk volt s az is marad, mert ki szerettei szívében tovább él nem hal meg, csak távol van." (Szt. Ágoston) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy nagyon szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédink ARADI JÓZSEFNÉ szül. Ernst Ilona életének 92. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Hamvainak végső nyugalomra helyezése 2019. július 16-án, kedden 12.15-kor lesz a Jáki úti temetőben. Lelki üdvéért a gyászmise 2019. július 17-én, szerdán 10 órakor lesz Szombathelyen a Szent Erzsébet (Ferences) templomban. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Minden külön értesítés helyett. Gyászoló családja
"Két éve már, hogy lelked messze jár, De a szívünk még mindig nagyon fáj. Csak a fájó könnyek hullanak érted, Örökké szeretünk és nem feledünk téged." Fájó szívvel emlékezünk RÁBA FERENC halálának 2. évfordulójára. Szerető párja és gyermekei
"...Nem szólnék neki, miért gyötör a bánat Csak hadd lehessek drága Édesapámmal! Ő mindig a legszebb álmom, Súgd meg neki: Én őt minden nap hazavárom!" Szívünk örök fájdalmával emlékezünk ID. MOLNÁR RÓBERT halálának 1. évfordulóján. Szerető leánya: Timi és volt Élgépes munkatársa: Kovács Zoli
"Mindig egy célod volt, a családért élni, ezt a halál tudta csak összetépni." Szívünk örök fájdalmával emlékezünk SZEDRI JÓZSEF halálának 10. évfordulóján. Szeretteid
"Előttünk az arcod, szívünkben emléked, Amíg élünk nem feledünk téged." Fájó szívvel emlékezünk ÖZV. SZANYI GÉZÁNÉ halálának 3. évfordulóján. Gyermekei és unokái
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BERKÉNYI TIBOR és felesége szül. FERENCZ MÁRTA ERZSÉBET hamvait a Jáki úti temetőben helyeztük örök nyugalomra. Emlékük szívünkben örökké élni fog! Minden külön értesítés helyett. A gyászoló család
"Nem foghatjuk már dolgos két kezed, Nem simogathatjuk őszülő fejed, Nem tekint ránk aggódó szemed, Marad a csend, mindent köszönünk Neked." Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették, ismerték és tisztelték, hogy HOLZHOFER MIHÁLYNÉ szül. Kassai Éva életének 86. évében elhunyt. Örök nyugalomra helyezése 2019. július 16-án, kedden 13.30-kor lesz a Jáki úti temetőben. Gyászmise másnap, 2019. július 17-én 10 órakor a Szent Erzsébet-templomban. A gyászoló család
"Egy könnycsepp a szemünkben érted él, egy gyertya az asztalon érted ég, egy fénykép, mely őrzi emléked, s egy út, mely elvitte az életed. A bánat, a fájdalom örökre megmarad, mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad." Fájó szívvel emlékezünk DARÁZS GYÖNGYI halálának 9. évfordulóján. Szerettei
"Öleld magadhoz helyettünk is őt Uram, És adj nekünk vigaszt!" Megtört szívvel tudatjuk, hogy KÁLMÁNNÉ TAMÁS KLÁRA óvónő július 6-án életének 85. évében örökre megpihent. Szeretett halottunktól 2019. július 15-én a 12.30 órai gyászmisét követően 13 órakor a nemeskoltai temetőben veszünk búcsút. Emléke szívünkben örökké él! A család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZABÓ FERENCNÉ szül. Nunkovics Margit életének 81. évében örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. július 15-én, hétfőn 15 óra 15 perckor kezdődő gyászmise után 16 órakor lesz a nyőgéri temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Gyászoló lánya és unokái
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ÖZV. TÓTH GÉZÁNÉ szül. Pintér Ilona életének 81. évében elhunyt. Temetése 2019. július 15-én, hétfőn, a 14.15-kor kezdődő gyászmise után, 15 órakor lesz a rábakethelyi temetőben. Köszönjük, hogy gyászunkban velünk éreznek. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FRÜSTÖK LÁSZLÓNÉ szül. Dancsecs Teréz életének 68. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. július 15-én, hétfőn, 12.30-kor lesz a szentgotthárdi temetőben. Gyászmise a temetés napján 11.30-kor a római katolikus templomban. Kérjük csak egy szál virággal búcsúzzanak. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Gyászoló családja
"Csillag volt, mert szívből szeretett, S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, De szívünkben él, s örökké ott is marad!" Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, feleség ERDŐSI MIKLÓSNÉ szül. Szentgyörgyvári Katalin életének 80. évében hosszú, türelemmel viselt betegség után elhunyt. Temetése július 15-én, hétfőn 14.30-kor lesz a herényi temetőben. Gyászmise lelki üdvéért 13.30-kor a kámoni templomban. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Szerető családja
"Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, Örök álmát őrizze béke és nyugalom." Fájdalommal tudatjuk, hogy szerető férj, édesapa, nagypapa, testvér és rokon CSÉVE ELEK életének 65. évében hosszantartó súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2019. július 16-án kedden, 16 órakor lesz a megyehídi temetőben. Előtte gyászmise 15.30 órakor. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban bármely módon osztoznak. A gyászoló család Megyehíd, Ikervár, Szombathely, Budapest
Mély fájdalommal tudatja a család mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy MOHÓ PÁL ISTVÁN 72 éves korában 2019. június 22-én elhunyt. Felejthetetlen halottunk hamvasztás utáni búcsúztatására polgári szertartás keretében 2019. július 15-én, hétfőn 15 órakor a celldömölki temető ravatalozójában kerül sor. Hamvait az ostffyasszonyfai temetőben helyezzük végső nyugalomra. Drága emléke örökké szívünkben él. Gyászoló szerettei: felesége, leányai, unokái és vői
szabadságra vágytak / 3 órája
Ezer kilométert tett meg lopott autóval négy gyerek Ausztráliában
különleges csavar / 4 órája
Hogyan változik Daniel Craig női 007-es ügynökké?
sajtótájékoztató / 4 órája
LMP: mondjon le a megyei jegyző!
Lakosi Gabriella
Másnap kezdték volna az aratást / 5 órája
Szinte mindent pusztított a jég Káldon – Negyedóra alatt veszett oda egy év munkája
Budai Dávid
szórványsors / 6 órája
Kivirágzó magyar élet várja a látogatót Beszterce vidékén
Baleset / 6 órája
Vonattal ütközött személyautó Szombathelyen – A sofőr súlyos sérüléseket szenvedett
vaol.hu