Szombathely

2014.04.02. 14:45

Beköltözhet a pavilon

Szombathely - A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonját az önkormányzat tulajdonában álló 11-es Huszárlaktanyában állítják fel, valamint az ingatlant kreatív- és kiállítóközpontként hasznosítják. Az alapkőletételre április 3-án kerül sor.

Bajdó Bettina

A kormány egy korábbi határozatában döntött a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításáról, valamint programirodájának létrehozásáról. A 2015. évi Milánói Világkiállításért Felelős Kormánybiztosi Hivatal és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közös szándéknyilatkozatot fogalmazott meg, amely szerint a magyar pavilon épületét a vasi megyeszékhelyen, a volt 11-es Huszárlaktanya területén állítják fel, várhatóan 2016. június 1-jéig. A magyar pavilon felépítésének és üzemeltetésének terve szerves részét képezi a 2014–2020. között a 11-es Huszárlaktanyában megvalósítani kívánt Dunántúli Kreatív Gazdaságfejlesztő és Mobilizációs Központ létrehozását érintő elképzelésnek.

A volt laktanya főépülete mögötti területén a világkiállítás magyar pavilonja is helyet kaphat. Fotó: Horváth Csaba

A testület rábólintott az ezzel kapcsolatos előterjesztésre, így a laktanya főépülete mögötti, mintegy hatezer négyzetméter hosszanti területen kap helyet a pavilon. A szerződő felek egyébként kiemelt célként fogalmazták meg, hogy az épület a magyar kiállítás szellemiségéhez kapcsolódóan képviselje mindazon szellemi, kreatív és innovációs értékeket, amelyeket Magyarország kormánya a világkiállításon bemutat. A kiállítás mottója szerint – „Koronája ama földnek, amelyet a Duna szel át..." (Dante) – a nemzeti örökséget és kreatív értékeket bemutató, a Dunántúli Kreatív Gazdaságfejlesztő és Mobilizációs Központ részét képező épület működése terjedjen ki hazánk gyógyvizeinek, ásványvizeinek és természetes vizeinek bemutatására, amely kreatív eszközök felhasználásával népszerűsíti, megismerteti vizeinek az egészségügyben, a terápiában, a megelőzésben, illetve az egészséges életmód kialakításában betöltött szerepét. Elvárás volt továbbá, hogy az épület mutassa be Magyarország egészséggel kapcsolatos hagyományait, az egészséges és minőségi élelmiszereket, a családi gazdaságokat, a kertgazdaságok fejlesztésében lévő lehetőségeket. Az épületben folyó oktatási, kutatás-fejlesztési és kreatív ipari tevékenységek pedig járuljanak hozzá Magyarország, valamint a Kárpát-medence tájainak épségben történő tudatos megőrzéséhez, a lakosság jó minőségű élelmiszerrel történő ellátásához, a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodáshoz, az ivóvízbázisok, a talajok, az élővilág és a környezet védelméhez. Az épület továbbá adjon teret a nemzeti kreatív értékek bemutatására a turisztika, a kultúra területén a nemzeti hagyományokat, örökségeket bemutató tudásközpont létrehozásával. Mindezen elvárásoknak a szombathelyi épület és a benne rejlő lehetőségek meg tudtak felelni.

A pavilon Szombathelyen történő felállításához szükséges anyagi forrásokat a központi költségvetés, valamint EU-s források biztosítják. A magyar pavilon felállításához szükséges telekingatlant Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata térítésmentesen bocsátotta rendelkezésre. Péntek délután kettő órakor lesz a Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának alapkőletétele, majd 15 óra 20 perctől a pavilonra kiírt látványötlet pályázat kiállításának megnyitójára kerül sor a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ „D" épületében.

Ezek is érdekelhetik