Szombathely

2014.09.11. 06:42

A ciklus utolsó gyűlése

Szombathely - Csütörtök reggel utoljára ül össze a képviselő-testület. Négy év munkája zárul le, lesznek képviselők, akik a következő ciklusban már nem vesznek részt a munkában.

Bajdó Bettina

8:39 - A nyilvános ülésen 20 napirendi pont várja a városatyákat. Beszélnek fejlesztésekről, a következő hét év terveiről. Módosíthatják a helyi adókról szóló rendeltet, vagyis csökkenthetik az építményadó mértékét 10 százalékkal. Továbbá szóba kerül a Fő téri vendéglátó előkertek vonatkozásában az ingyenes közterület-használati jog biztosításának a lehetősége. Egy biztos, hogy a díj marad, viszont a mértékét csökkentik.

A közgyűlés kilenc órakor kezdődik a városháza nagytermében.

9:25 - Reggel kilenc órakor még csak pár képviselő volt a teremben, a meghirdetett időben nem kezdődött el a közgyűlés. Pár perces késéssel dr. Puskás Tivadar polgármester köszöntötte a megjelenteket, s megállapította, hogy határozatképes a közgyűlés, majd a ciklus utolsó rendes közgyűlését megnyitotta. Mindjárt az elején napirend előtti felszólalásokat jelezte, ezekre később kerül majd sor.

Kővári Attila (MSZP-SZTKE) képviselő levelet küldött a közgyűlésnek, melyet a polgármester olvasott fel. Ebben megköszönte valamennyi társának az erkölcsi és gyakorlati segítséget, melyet az elmúlt években nyújtottak neki. Továbbá jó erőt és egészséget kívánt mindenkinek.

Dr. Puskás Tivadar ezt követően rövid összefoglalót is tartott. Megtudhattuk, hogy 2010. október 14-én alakult meg a közgyűlés, azóta 49 alkalommal gyűltek össze. Ebből 40 rendes, kilenc rendkívüli közgyűlés volt. Összesen 1834 napirendi pontot tárgyaltak, 206 rendeletet, 2288 határozatot hoztak. A munkaórák száma 472 óra és 35 perc volt, vagyis húsz napot töltöttek együtt a képviselők azzal, hogy a várost szolgálják. A polgármester megköszönte a munkát, hogy meg tudták tartani Szombathely békés és élhető voltát. A polgármester felsorolta az elmúlt négy évben elért sikereket, majd emlékként a képviselőknek egy érmet nyújtott át. Tette ezt azért, mert a közt szolgálták az elmúlt négy évben, s ez - a szavaival élve - nemes feladat. A ciklus közben elhunyt Gyebrovszki János (MSZP-SZTKE) képviselő családjának az emlékérmet pénteken juttatja el a polgármester, rá egyperces néma főhajtással emlékeztek.

9:58 - Dr. Puskás Tivadar két sürgősségi indítványt terjesztett elő, Horváth Zoltán (LMP) pedig azt kérte többek között, hogy tárgyaljanak a ciklusprogram megvalósításáról, a Szentgörgyi iskola hasznosításáról, valamint a tervezett égetőművekről. Szakály Gábor egyéni képviselőként javasolta, hogy sürgősségi indítványként módosítsák a reklámrendeletet, amelynek értelmében minden jelölő szervezet, párt kirakhatná a tábláit. Dr. Czeglédy Csaba (MSZP-SZTKE) frakcióvezető több témát is kiemelt. Az egyik egy Bem József utcai lakóház gondja, melynél egy adminisztrációs hiba miatt a panelprogram befejezése után nem kapták meg az állami támogatást. A számlát, amely 9,1 millió forintról szól, már benyújtották. Ha ezt ki kell fizetnie a társasháznak, akkor csődbe mennének. Hozzátette még, az MSZP aláírást gyűjtött azért, hogy kisvárosi övezetté módosíthassák a Falco-gyárat és környékét. Ezért azt javasolta a frakcióvezető, hogy módosítsák a településrendezési tervet. A frakcióvezető a médiacentrum ügyét is felhozta. A cég szervezeti és működési szabályzatában az áll, hogy nem támogathatnak pártot. Így szerinte fel kell menteni Koczka Tibor igazgatót, aki képviselőjelölt lett.

Németh Kálmán (MSZP-SZTKE) a ciklusprogram tárgyalását kérte. Felhozta, hogy az önkormányzati cégek féléves működését nem tárgyalta a pénzügyi bizottság, pedig több cégnél is komoly hiány van, ami felszámolást is eredményezhet.

Molnár Miklós (Pro Savaria) alpolgármester szerint elfogadhatatlan, hogy nem tárgyalják a cégek anyagi helyzetét. Azt mondta, hogy decemberre több cég is fizetésképtelenné válik, ezzel majd novemberben szembesül az új testület. Előhozta még a Stromfeld lakótelepen élők problémáját. Nemrég készültek el az új csapadékvíz-elvezetők. A lakók szerint az úttest és a folyókák közötti rész nem felel meg az előírásoknak, folyamatos gondot okoz az ott élőknek. Az alpolgármester azt tanácsolta, hogy kérjenek fel egy független, külső szakértőt, aki novemberre felmérheti az állapotot.

A rengeteg javaslatot egyenként szavazták meg, az ellenzékieket elutasították, egyedül Szakály Gábor felvetését fogadták el, így szabályozhatják a reklámrendeletet. Tárgyalni fogják az Agora sürgősségi indítványát és az ösztöndíjprogramot. Ezekre majd a közgyűlés végén térnek rá.

10:38 - Az első számú napirendi pont a Szombathely 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Programjáról szólt. Dr. Puskás Tivadar ismertette az előterjesztés részleteit. A város 13,6 milliárd forintot kaphat az uniótól, ám a Nemzetgazdasági Minisztérium útmutatása alapján azonban 150 százalékra kell tervezni a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan, azaz 20,53 milliárd forint elosztására kell vázlatos tervet készíteni. Ennek 40 százalékát egy gazdaságfejlesztési projektcsomagra, a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ fejlesztésére költené a város. További 20 százalékát városrehabilitációra fordítanák, a városi széndioxid-kibocsátás csökkentésére 22 százalékot, a társadalmi integrációra 18 százalékát használnának fel. A programot szeptember 30-ig a minisztériummal fixálni kell.

Balassa Péter (Jobbik) saját bevallása szerint azért szólalt fel, hogy hátha határozatképes lesz a közgyűlés, mire befejezi. Az előterjesztés elején ugyanis sokan kimentek a teremből. Egy idézettel folytatta: „Nem az a lényeg, hogy mennyit keresel, hanem az, hogy mennyit költesz és mennyi marad a zsebedben." A képviselő szerint kérdéses, hogy mennyit kapnak a következő hét évben és mennyi tűnik majd el ebből. Azt mondta, ez is csak egy kampányfogás. Nem az a fontos, hány órát ültek a teremben, hanem az, hogy elmondja a városvezetés, az elmúlt négy évben pontosan mennyi pénzt költöttek el, ennek hol a látszata. Balassa szerint nem fejlődött a város, hanem egy helyben topognak csak.

Puskás Tivadar erre reagálva elmondta, hogy most a terveket el kell készíteni, különben nem jön a pénz. A napirendi pont pedig arról szól, hogy a célokat kell meghatározni, hogy mit szeretnének megcsinálni 2020-ig. A csomagok 52 projektet tartalmaznak. A minisztérium véleményezi ezeket, a végleges dokumentumot november végéig kell elfogadni.

Lazáry Viktor (Fidesz) alpolgármester is szót kért, kiemelte ő is: jelenleg ez az a dokumentum az, amit most tárgyalni tudnak. Amikor a véleményezés után visszaérkezik a minisztériumtól, akkor már tudnak konkrétumokról is beszélni.

Dr. Horváth Attila (MSZP-SZTKE) kiemelte, hogy a célokban teljesen egyetértenek, mintha dr. Ipkovich György programját olvasta volna. Ő személy szerint támogatni fogja. Dr. Czeglédy Csaba szerette volna megtudni, hogy ki készítette el a dokumentumot, mert neki is elküldenék azt a szakmai anyagot, melyet hétfőn tár a párt a nyilvánosság elé. 33 milliárd forintos városfejlesztési programról van szó, a kérése azt volt, hogy tekintsék át az anyagot, s egyeztessenek a következő hetekben. Hangsúlyozta, hogy az irányokat el tudják fogadni, ezért támogatják az előterjesztést.

A végén megszavazták az előterjesztést.

11:12 - A második napirendi pont egy bemutatóval kezdődött, a Szent Márton évhez kötődő fejlesztésekről és tervekről. A jóváhagyott Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia hosszú távú jövőképe egészen 2030-ig szól. A fő céljuk a népességmegtartás és vonzás. Mivel a vetítés alatt tönkrement a műszer, a napirendi pontot későbbre halasztották.

Gyorsan át is tértek a következő napirendi pontra, melyet szó nélkül elfogadtak. A négyes pontnál, mely egy javaslat volt a településrendezési eszközök módosításához településfejlesztési döntés meghozataláról, dr. Czeglédy Csaba kért szót. Felhozta a Falco-gyár ügyét. Elmondta, hogy 192 aláírást gyűjtöttek, ennyien írták le, hogy kérik a kisvárosi lakóövezetté való nyilvánítást. Ha ez megtörténne, akkor nem lehetne ott új ipari létesítményt, égetőművet építeni. Kiderült, a Falco nem rendelkezik az általános környezetvédelmi engedéllyel. Ezt 2015 júniusáig megszerezniük. A frakcióvezető szerint ezt a lépést azért kell most megtenniük, hogy a Falco később ne hivatkozhasson arra, hogy nem tudott az átsorolásról. El is fogadták a javaslatot.

11:14 - Mivel időközben elhárították a technikai problémát, visszatértek a második napirendi pontra. Folytatódott a vetítés a Szent Márton évhez kötődő fejlesztésekről. Az eseménysorozathoz kapcsolódva megújulhat a Szent Márton templom műemléki környezete az ókeresztény eredetű temetővel, a Domonkos Kolostorral, a templom előtti térrel és a környező közterületekkel ugyanúgy, mint a Székesegyház és műemléki környezete a Püspöki Palotával és a Smidt Múzeummal, a Romkerttel és a környező közterületekkel. A Szent Márton Terv lehetőséget ad a városon belüli Szent Márton sétaút hiányzó elemeinek kiépítésére is. Ennek során megvalósulhat a Fő tér keleti végétől a Szent Márton utcán keresztül, a Szent Márton templomig vezető gyalogos tengely kialakítása. Létrejöhet a Fő tér és a Szent Márton templom zavartalan, folytonos gyalogos kapcsolata, és a közterületek rehabilitációjának eredményeként érzékelhetővé lehet tenni a városrész építészeti és városi örökségének fontos elemeit, így például Szombathely városi térrendszerének jellegzetességét képező, tölcsér alakú tereket.

A képviselők elfogadták a napirendi pontot.

11:43 - Módosították a helyi adókról szóló rendeletet. Az előterjesztésben az áll, hogy az önkormányzatok adósságkonszolidációjára tekintettel a kormány kezdeményezte, hogy a városok nagyobb szerepet vállaljanak a helyi gazdaságfejlesztés előmozdításában, és támogatásokkal, fejlesztésekkel segítsék elő helyi szinten a gazdaság növekedését, a kis- és középvállalkozások fejlődését. A közgyűlés többek között január 1-től hatályba léptetett helyiadó-rendelet módosítással csökkentette az építményadó mértékeket. Ennek további, mintegy 10 százalékos csökkentését tervezik most bevezetni.

Molnár Miklós alpolgármester elmondta, hogy korábban tenni kellett valamit a bevételek növelése érdekében, így került sor többek között a helyi adókon belül az építményadó bevezetésére. Megállapodás született, hogy amikor erre nincs szükség, akkor lépcsőzetesen csökkenteni fogják a mértékét. Ez történik meg most.

Németh Kálmán (MSZP-SZTKE) szerint sok vita vetődött fel az építményadó bevezetésekor. Megnyugvás volt, hogy kinyilvánította a közgyűlés, hogy ha a pénzügyi helyzet engedi, akkor adócsökkentésekre kerül sor. A képviselő szerint megfelelően készítették elő a mostani módosítást.

Elfogadták a napirendi pontot, szó nélkül a következőt is.

Tájékoztató került a képviselők elé a vagyongazdálkodási bevételek alakulásáról. Németh Kálmán szerint szomorú képet mutat a beszámoló. Messze elmarad a tervezettől az éves szintű összeg. várhatóan 600 millió forinttal lesz kevesebb a vagyongazdálkodási bevétel, mint amint az idei költségvetés tartalmaz. A frakció már korábban utalt arra, hogy nem érhető el a tervezett összeg. amortizált épületeket hirdetnek meg, ezekre nincs kereslet.

Molnár Miklós alpolgármester reagált a felvetésre.  A város működési része rendben van, a működési költségvetése pozitív. A másik része a költségvetésnek a fejlesztési rész. Hozzáfűzte, olyan döntéseket hozott a közgyűlés az elmúlt hónapokban, mely miatt vagyongazdálkodási hiány alakulhatott ki. Ez likviditási gondot idén nem okoz, de a következő évben elő kell teremteni a pénzt.

A beszámolót elfogadták.

13:04 - A következő napirendi pontban az idei költségvetés újabb módosítása került szóba. Németh Kálmán (MSZP-SZTKE) azt mondta, a polgármester olyan célokra csoportosított át pénzeket, amelyek nem önkormányzati feladatok.

Balassa Péter (Jobbik) szerint szociális érzéketlen ez a napirend, mert segélyekre, támogatásokra szánt forrásokat húznak le a költségvetésből. Úgy fogalmazott, hogy cirkusz és kenyér kell a népnek, ez utóbbi nincs meg. Bérlakásra nincs pénz, de a diadalív megújítására, szállítására van. Hozzátette még, hogy annyit költöttek az elmúlt években a diadalívre, hogy már lassan gránitból is felépíthették volna. Szerinte ez csak kampány és látvány.

Szakály Gábor hangsúlyozta, hogy a bérlakásgondok megoldódnak novemberre. A képviselő is felsorolta, hogy mihez kérne pénzt.

Dr. Horváth Attila (MSZP-SZTKE) csak egy apróbb kérést fogalmazott meg, 220 ezer forintot kért. Egy Károly Róbert utcai társasháznál megsüllyedt és megrepedezett a lépcső. A csere megtörtént, de nem az eredeti magasságban újították meg a lépcsőt. Hónapokkal ezelőtt kértek segítséget a lakók az önkormányzattól. A város kezelésében lévő utat ugyanis a saját pénzükből újították fel.

Dr. Czeglédy Csaba többször felvetette már, súlyos probléma, hogy nincsenek felújítva az önkormányzati bérlakások. Nincs racionalitása, hogy a családok saját pénzből újítsák fel ezeket. Sok családnak a kaucióra sincs megtakarított pénze, nemhogy a felújításra. Annyit kért, hogy rendezzék a lakhatási problémákkal küzdők helyzetét. Ma ott tartanak, hogy lakhatatlanná vált lakásokban is laknak. Elmondta, korábban eldöntötték, hogy 40 millió forintot költenek a bérlakások felújítására, ezt a polgármester átcsoportosította. A Haladás kft.-nek 20 millió forintot ígértek, ez a mai napig nem érkezett meg. A frakcióvezető azt kérte, nézzék meg, hogy a 40 millió forint visszapótlásának milyen lehetősége van. Elmondta még, hogy számtalan problémát felvet a bevezetett pontrendszer, újra egyéni rászorultsági alapon kellene dönteni a lakásokról. Arra kérte a szociális bizottság elnökét, mondja meg, hogyan kezeljék ezeket a problémákat.

Balassa Péter (Jobbik) egy kereszt felállításához kért félmillió forintot.

Sági József (Fidesz-KDNP) azzal egyetértett, hogy támogatni kell a rászorulókat, de ennek ki kell dolgozni a rendszerét. A keresztállítással kapcsolatban pedig szerinte az evangélikus egyház véleményét is ki kellene kérni, hiszen az ő templomuk melletti területről van szó.

Czeglédy még annyit kért, jelezzék hivatalosan, megérkezett-e a 20 millió forint a Haladáshoz. Erre reagálva a polgármester elmondta, mindennek van egy átfutási ideje, majd lezárta a vitát.

Molnár Miklós alpolgármester mondta el a végén a véleményét. A költségvetés működési része rendben van, a fejlesztési hiány összege viszont december végére alsó hangon 1,1 milliárd forint lesz. Októberben már tárgyalni kell a következő évi költségvetési koncepciót, ehhez ismerni kell viszont az önkormányzati cégek beszámolóit is.  Kijelentette még, hogy a Haladás 15 millió forintot kapott az edzőtáborozásra, átigazolásokat egyenként kell tárgyalni. Ha ez megvan, át lehet utalni a pénzt.

Rengeteg módosító indítvány érkezett, össze is zavarodtak a szavazásnál a képviselők. Elfogadták többek között, hogy megkérdezik az egyházat a kereszt állításáról, s a Károly Róbert utcai lakók megkapják a 220 ezer forintot. Nem pótolják vissza viszont a 40 millió forintot a bérlakások felújítására. Végül összességében elfogadták a rendeletet.

A napirendi pont másik részénél a Haladás sportkomplexumról érdeklődött az ellenzék. Puskás Tivadar polgármester hangsúlyozta, az ehhez szükséges összeg a magyar állam költségvetésében rendelkezésre áll. Az előkészítő munkálatok pedig folyamatban vannak.

Személyeskedésbe csapott át a vita. Összeférhetetlenség, Haladás játékosok eladása, igazgatói szék kivívása is szóba került. Lendvai Ferenc (Fidesz) a tegnapi Haladással kapcsolatos nyilatkozatháborúra tért ki, s azt kérdezte, hogy Czeglédy Csaba folytat-e ügynöki tevékenységet, és ha igen, ezt összeegyeztethetőnek tartja-e. Czeglédy kijelentette, az ügyvédi irodája folytat ügyvédi tevékenységet, két embere foglalkozik ezzel, ő személyesen nem. Nem tartja összeférhetetlennek. Hangsúlyozta, ez nem ütközik jogszabályba. Sági József pedig azt kérdezte, mióta foglalkozik ezzel az irodája, mert volt ő már alpolgármester. Czeglédy erre reagálva elmondta, hogy furcsa az erkölcsiség kifejezést hallani Ságitól, aki évek óta szeretne iskolaigazgató lenni, ám nem tudta megválasztatni magát, más úton jutott a megbízáshoz. Már akkor beköltözött az igazgatói irodába, mielőtt megjött volna a kinevezése. Kijelentette továbbá, amikor alpolgármester volt, még nem volt ügyvédi irodája. Visszautasította Sági azon kijelentését is, miszerint ő a játékosokkal kufárkodik.

A képviselők egymásnak dobálták a labdát, beszivárgott a kampány a terembe. A polgármester lezárta a vitát, megszavazták az előterjesztést, majd 16 óráig szünetet rendelt el.

16:25 - Majd negyed órás késéssel a nyolcas napirendi pont tárgyalásával folytatták az ülést, melyet hozzászólás nélkül elfogadtak.

Javaslat került a képviselők elé a közterület használatának szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról. A közgyűlés még a májusi ülésén tárgyalta a Fő téri vendéglátó előkertek vonatkozásában az ingyenes közterület-használati jog biztosításának lehetőségéről szóló tájékoztatót. Az előterjesztés szerint a díj megmarad, viszont csökkenthetik az egész város területén mintegy 30 százalékkal. A csökkentés pedig nem csak a vendéglátó előkertet létesítő, hanem valamennyi kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozóra egyenlő mértékben vonatkozhat.

Dr. Czeglédy Csaba (MSZP-SZTKE) azt ajánlotta, hogy csökkentsék nullára a díjat, de csak egy meghatározott méretig. Ez a jogszabály szerint nem lehetséges, ezért egy forintot javasolt a frakció. Ezt a közgyűlés elutasította.

Balassa Péter (Jobbik) szerint van még idő ezt átbeszélni, mivel január 1-től lépne csak hatályba. Nem kell a választás előtt ezt szóba hozni.

Az eredeti javaslatot elfogadták.

16:47Javaslat került a képviselők elé az Erdei Iskola Úti Közműépítő Közösséggel kötött megállapodás módosításáról. Koltay Péter kért szót a helyiek nevében, azért többek között, hogy közvilágítás terheit és a közművesítés költségeit vállalja át a város. A társaság könyvvizsgálója elmondta, 60 millió forintról van szó, ennyibe került a közművesítés, amit az önkormányzat jóvá is hagyott. Egy másik helyi lakó hozzátette még, hogy derékig érő sárban járnak, 85 gyerek él a telepen. Hat éve húzódik az ügy, már nem akarnak senkit vádolni. Egyet szeretnének, hogy a sárt szüntessék meg, s a világítást vezessék be. Továbbá ez utóbbit fizesse ki az önkormányzat. Felajánlották a lakók azt is, hogy segítenek az építési telkek értékesítésében, de legalább a közműköltség egy részét idén előlegezzék meg. A polgármester megígérte, hogy megvizsgálják a kérdést, s októberben tárgyalnak róla.

Molnár Miklós elmondta, hogy Szombathelyen az utóbbi években divat volt, hogy magánerős lakóparkokat alakítottak ki. Valahol tisztességesen kialakították, másutt arra mentek rá, hogy megszedjék magukat. Az önkormányzat ennek költségeit most sorra vállalja magára. Átvettek utakat, van, ahol a közvilágítást is. Úgy fogalmazott, hogy a városnak van felelőssége, hogy ezeken a területeken normalizálódjon a helyzet. A közvilágítás ki van építve, ha ma vállalják a világítás költségeit, akkor néhány napon belül működhet. Azt javasolta, hogy idén öt telekre, jövőre a további nyolcra fizesse ki a közművesítési díjat a város.

16 szavazattal elfogadták a napirendi pontot. A polgármester azt ígérte, a világítás október 1-től megoldódik.

18:06 - Költözik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága, erről már hosszú hónapok óta folynak az egyeztetések. Az igazgatóság a Széll Kálmán és a Kisfaludy utcákban bérel önkormányzati épületeket, ezeknek az állapota leromlott, felújításra várnak. A tárgyalások során felmerült, hogy más helyszínt kellene keresni. A figyelem a több éve üresen álló, Kőszegi u. 23/B. szám alatt található egykori kollégiumra irányult. Az ötletet elfogadták.

Elfogadták a javaslatot a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról, majd gyorsan átléptek pár napirenden. A két közgyűlés közötti beszámolónál sem volt vita, elfogadták 14 igen és három tartózkodás mellett. A képviselők azt firtatták, hogy sokszor késik a hivatal a határozatok végrehajtásával.

Szóba került a reklámrendelet módosítása. Molnár Miklós szerint törvénybe ütközik, hogy kampányidőszakban engedélyezik a kampánytáblákat. Úgy vélte, előnyben vannak, akik előre legyártatták ezeket, aki eddig nem tette, mert tiltva volt, hátrányba kerül. Gaál Róbert jegyző szerint jogot nem sért, ha most engedélyezik a táblákat. A módosítást megszavazták.

Az Agora kapcsán is előkerült egy sürgősségi indítvány, melyről semmit nem lehet tudni. Dr. Czeglédy Csaba annyit mondott el, hogy most szavaznak több mint 120 millió forint sorsáról. Megszavazták a pénzt.

Elérkeztek a reklámrendelet módosításhoz, mely szerint mindegyik párt kirakhatja a reklámtábláit. Czeglédy Csaba elmondta, tájékoztatást kaptak a médiaközponttól, hogyan szeretnék bemutatni a jelölteket. Hozzátette, másfél évtizedes hagyomány, hogy a tévé közvetíti a választási vitákat, most viszont külön-külön akarnak interjúkat csinálni a polgármesterjelöltekkel. A képviselőjelölteket is két-két perces monológokkal akarják bemutatni. Szerinte Puskás Tivadarnak ki kellene ülnie a vitákra. Azt kérte, hogy a polgármester egyeztessen Koczka Tiborral, hogy a tévé érdemi vitákat közvetítsen. Azt mondta, botrány lesz abból, ha a tévé nem közvetíti a vitát.

Horváth Attila azt tette hozzá, hogy ezzel a rendelettel a Fidesz csak annyit akart elérni, hogy mindenhol előnyük legyen a kampányban.

A vita után megszavazták, szeptember 11-én 20 órától lép életbe a rendelet.

Dr. Czeglédy Csaba azt javasolta, hogy összeférhetetlenség miatt a közgyűlés azonnali hatállyal szüntesse meg Koczka Tibor igazgató megbízását a Médiaközpontnál. Erről szavaztak a képviselők, elutasították a kérést.

A polgármester feltette a kérdést, hogy van-e olyan téma, amit a négy év alatt nem érintettek. Horváth Zoltán (LMP) erre reagálva elmondta, rendkívüli közgyűlést szeretne összehívni, mivel a ciklusprogramot mindenképpen tárgyalni kellene, az önkormányzati szervezetekbe delegált tagok pedig számoljanak be a munkájukról. Az öt aláírást összegyűjtötték a rendkívüli üléshez.

Dr. Czeglédy Csaba szerint több olyan téma is van, amit a négy év alatt meg kellett volna tárgyalniuk. Megígérte, ők itt lesznek a rendkívüli ülésen is, ha reggel hatkor kezdődik, akkor is.

A polgármester még utoljára megköszönte a munkát, hogy négy évig szolgálhatták a várost. Azt kívánta mindenkinek, hogy teljesüljenek a vágyai, álmai, s azt kérte a következő városvezetéstől, hogy Szombathelyért dolgozzon, hogy boldog legyen itt az élet. Megköszönte a vitákat is, hogy tanultak belőle.

A ciklus utolsó rendes közgyűlése véget ért. Pénteken a közgyűlés utáni sajtótájékoztatókról mi is beszámolunk majd.

A következő közgyűlésre október 23-án kerül majd sor.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!