Hallgassa élőben!

Újraépítették a középkort

Vesztfália híres és mesés székvárosát 780-ban alapították, neve a két évtizeddel később emelt kolostorból, azaz monasteriumból ered. Később Nagy Károly alapította a helyi püspökséget.

Akadnak gyönyörű települések Németországban, ám Münsterről az a hír járja, hogy a legszebb. Dortmundból bő egy óra alatt érhetünk a városba, vasárnap délelőtt lévén a parkolás nem jelent gondot a belváros közvetlen közelében. A Rothenburgstrasséról érkezünk a Prinzipalmarktra, a homokszínű városi borházat pillantjuk meg először, a Stadtweinhaus a település talán legcsodásabb épületének, a városházának a közvetlen szomszédja. A borházat 1615-ben emelték, késő reneszánsz stílusban, remekül illeszkedik a gyönyörű patríciusházak közé. 
A városháza késő gótikus, oromfalas, rendkívüli jómódot sugárzó homlokzata uralja a térré szélesedő utca déli részét. A 15. századi épület hűen tükrözi a helyi polgárság erejét, gazdagságát. Falai között, a Béke-teremben (Friedensal) írták alá a vesztfáliai béke egyik részszerződését, a terem falainak faburkolata a gótika és a reneszánsz elemeit is magában foglalja. A festmények a jelentős esemény résztvevőit, III. Ferdinánd császárt, IV. Spanyol Fülöpöt és  XV. Lajost ábrázolják, követeik társaságában. De a múlt egyéb értékei is megtalálhatók itt, hatalmas koronacsillárok és értékes fegyverek. 

A Dortmund-Ems csatorna partján elterülő település óvárosa a második világháborúban a bombázások nyomán teljesen megsemmisült, az ódon épületekből szinte csak törmelék maradt. Ám a rendkívül szorgalmas és hagyománytisztelő helyiek aprólékos munkával, eredeti formájában állították helyre az épületeket.

Münstert 780-ban, két fontos kereskedelmi út keresztezésében alapították, 800-ban egy fríz misszionárius, Liudger kolostort – monasterium – alapított a már meglévő, nem túl jelentős település mellett. Mások szerint Nagy Károly alapította a kolostort 805-ben. Ami viszont biztos: a település már a 12. században megkapta a városjogot, majd rövidesen tagja lett a Hanza-szövetségnek. A helyi kereskedők kiváló kapcsolatokat ápoltak külföldi kollégáikkal, az angolokkal, a skandinávokkal és az oroszokkal. 1534-ben kevéssé szívmelengető események zajlottak itt, a fanatikus anabaptisták vették át a hatalmat – Jan van Leyden, Bernard Knipperdoling, Bernhard Krechting vezetésével -, ám uralkodásuk kérész-életűnek bizonyult, megkínozták, majd kivégezték őket. Az anabaptisták, azaz újrakeresztelők mozgalma a 16-17. századi, feudalizmus elleni vallásos tant képviselte, a reformáció egyik népi irányzata volt. Hívei újrakeresztelték a felnőtteket, innen ered a nevük is, ugyanis csak az érett fejjel felvett keresztséget ismerték el hivatalosnak, törvényesnek.

Münster a 18. században tovább erősödött, ekkor élte fénykorát: fő- és székváros lett, ezen időszakban a helyi nemesség komoly beruházásokba kezdett, villámgyorsan  épültek a pompás kastélyok, nemesi kúriák. Az egyetemet Franz von Fürstenberg alapította 1773-ban.

Előzőleg, 1648. október 24-én itt hirdették ki a harmincéves háborút lezáró vesztfáliai békét, amelynek egyik szerződését Münsterben, a másikat Osnabrückben írták alá.
Előbbi városban a császár és a katolikus hatalmak, Franciaország és Spanyolország megbízottai tárgyaltak, utóbbi helyszínen a protestáns nemzetek folytattak eszmecserét az uralkodó által kinevezett képviselőkkel. A vesztfáliai békekötésben foglaltaknak nem örültek a németek, lévén a dokumentum elismerte Németország szétdarabolását, jelentős területek kerültek a svédekhez és Franciaországhoz. Különösen Elzász elvesztése okozott fájdalmat, utóbbit a franciák kebelezték be. 

A békeszerződés jelentősége nem csak ebben állt: elismerte Hollandia és Svájc függetlenségét is. A francia forradalom után Münster Poroszország része lett, 1816-ban Porosz-Vesztfália fővárosa.
A városháza mellett találjuk az 1400-ban épített Lambert-templomot, a Lambertikirchét. Tornyának alsó részén láthatóak azok a vasketrecek – az 1536-ból származó eredetiek hű másolatai -, amelyek elrettentésül szolgáltak. A lemészárolt anabaptista vezetők holttesteit ezekben tették közszemlére.

Néhány száz métert ballagunk a városházától a Michaelisplatzon, s elérjük a Domplatzot a város szívében. A tartomány legnagyobb templomát – Dom St. Paul – 1225-től negyven éven át építették, de a munka igazából soha nem állt meg, ugyanis a 16. és a 18. században is jelentősen alakítottak rajta, így lett a román és a gótikus stílus remek ötvözete. A 11 órakor kezdődő istentisztelet előtt fél órával, a déli előcsarnokon át lépünk be a templomba, a kapuzatot alakok koszorúja veszi körül, köztük a végítéletet mondó Krisztus, valamint tőle lejjebb a székesegyház védőszentje, Szent Pál. Mint a turisták többsége, mi is a karzat mögötti átjáróban a hatalmas, asztronómiai órát bámuljuk, a rendkívül bonyolult skálát és a hatalmas mutatókat. 

A dómból kijövet a püspöki palotára vetünk néhány pillantást, majd az Egyetemi-templomba, a Petrikirchébe térünk be. A jezsuiták építették 1590-ben, az épületben a legkülönbözőbb stílusok keverednek, azonban jól megférnek egymással. Széles, jón oszlopok magasodnak, s nem zavarják a gótikus szentélyt és a reneszánsz portálokat.


hatalmas baba
Óriásbébi született: „kicsit” nagyobbra sikeredett a baba, mint várták
új bizonyíték / 29 perce
Mégsem Afrikából származhat az emberiség
Áttörő eredmény született az evolúciókutatásban
Gyász
Köszönjük a rokonok, munkatársak, ismerősök együttérzését, akik ULICSKA MIHÁLY ny. hőr. alezredes búcsúztatásán részt vettek. Külön köszönjük a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság illetékeseinek támogatását és a megható megemlékezést. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesapánk DOKTORICS JÓZSEF életének 93. évében elhunyt. Temetése 2021. október 26-án 13 órakor lesz Nemesrempehollóson, a nemesi temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SISAK EDIT 57 éves korában elhunyt. Köszönjük mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
"Ő már ott van, ahol nincs fájdalom. Örök álmát őrizze béke és nyugalom." A gyászoló család fájdalommal tudatja, hogy NÉMETH LAJOS BPW dolgozója életének 65. évében itt hagyott bennünket. Szűk családi körben helyezzük végső nyugalomra az oladi urnatemetőben. Emlékét megőrizzük.
Véget ért egy út, az életednek útja. Elmentél tőlünk egy hideg-rideg útra. Égjen itt most minden gyertya a Te emlékedre. Ígérjük, hogy nem felejtünk, Őrizzük emlékedet! Emlékezzünk FARKAS ÁDÁM FERENC halálának 16. évfordulóján. Farkas nagyszülők és Édesapád, öcséd: Marcell
"A csend beszél tovább, helyettem ő mondja el, a csend beszél tovább, helyettem ő énekel. Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg, a Nap nevet, elbúcsúzom, de itt marad belőlem néhány pillanat." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH JÓZSEFNÉ szül. Gombás Magdolna életének 86. évében, hosszan tartó betegség után csendesen elhunyt. Hamvainak örök nyugalomra helyezése október 26-án, kedden 10 órakor a szombathelyi Jáki úti temetőben, előtte lelki üdvéért gyászmise a Szőllősi Jézus Szíve-templomban 9.15-kor lesz. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését és ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik gyászunkban bármely módon osztoznak. Gyászoló családja
"Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. BARI FERENC korábbi Címzetes Főügyészségi Ügyész, Sárvári Városi Vezető Ügyész életének 83. évében elhunyt. Temetése 2021. október 29-én, pénteken 15 órakor a sárvári hegyközségi (új) temetőben lesz. Gyászoló családja
"Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, Örök álmát őrizze béke és nyugalom." Szomorú szívvel emlékezünk NAGY GÁBORNÉ halálának 4. évfordulóján. Szerető férjed, gyermekeid, unokáid
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesapánk LENGL LÁSZLÓ életének 83. évében örök álomra szenderült. Temetése 2021. október 28-án, csütörtökön 11 órakor a Jáki úti temetőben lesz. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. A gyászoló család
"Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, Nem volt idő arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, Ha látni akartok, nézzetek az égre." Bánatos szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MARTON ZOLTÁN ny. r. ezredes Rendőrségi Főtanácsos életének 80. évében elhunyt. Örök nyugalomra helyezése október 28-án, csütörtökön 13.30-kor lesz a Jáki úti temetőben. Az elhunytat a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság saját halottjának tekinti. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Külön köszönet az Országos Rendőr-főkapitányságnak, illetve a Vas Megyei Rendőr-főkapitányságnak. Gyászoló család
"Ne búsuljatok, nekem már nem fáj semmi, ha eljön az este, csillagként tudok ragyogni. Tekintsetek fel az égre, ott fogok ragyogni, szívetek egy darabja voltam, mit nem lehet pótolni." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, após, rokon és barát SZABÓ PÁL a szombathelyi MÁV nyugdíjasa 75 éves korában csendesen elhunyt. Örök nyugalomra helyezése 2021. október 26-án, kedden 11 órakor lesz a gércei evangélikus temetőben. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik gyászunkban együttéreznek. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Szerető családja
"Lelked, remélem, békére talált, s te már a mennyből vigyázol majd Ránk. Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk, Rád örökkön örökké emlékezünk!" Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MUSATICS SZABOLCS életének 44. évében csendesen elhunyt. Temetése 2021. október 26-án, kedden a 13 óra 15 perckor kezdődő gyászmisét követően, 14 órakor lesz az ikervári temetőben. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
"Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, örökre elmentél, szereteted szívünkben örökké él." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, MOLNÁR JÁNOSNÉ szül. Desics Amália életének 89. évében megpihent. Temetése 2021. október 26-án, kedden a 15 óra 15 perckor kezdődő gyászmisét követően, 16 órakor lesz a sótonyi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
"Az élet elmúlik, az emlékek élnek, S míg élünk, őrizzük őket." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk DEVECSERI ÖDÖNNÉ Spaczer Anna halálának 7. évfordulóján. Szerető családja
"Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, Szorgalom és munka volt egész életed. Elfeledni téged soha nem lehet, Csak meg kell tanulni élni nélküled." Fájó szívvel emlékezünk CSEHI JÓZSEF halálának 1. évfordulóján. Szerető családja
Isten akaratát elfogadva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették, hogy GOMBÁS GYULÁNÉ szül. Németh Rozália életének 85. évében megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása és hamvainak végső nyugalomra helyezése 2021. október 25-én, hétfőn, a 16 órakor kezdődő gyászmisével lesz Szombathelyen, a Szalézi-altemplomban. Drága emlékét megőrizzük. Minden külön értesítés helyett. Gyászoló családja
"Ezernyi fájdalmas kérdés, melyekre nem létezik válasz, csak az emlékek maradtak, s a lelket mardosó bánat." Soha el nem múló fájdalommal tudatom mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága férj, édesapa MOLNÁR ZOLTÁN "Álmos" ny. főmozdonyvezető 63 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2021. október 28-án, csütörtökön 12.15-kor a Jáki úti temetőben lesz. Kérjük a személyes résztnyilvánítás mellőzését. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Bánatos felesége
"Csendesen alszik, megpihent végleg, angyalok bölcsője ringatja már, nem jöhet vissza, hiába hívjuk, emléke szívünkben otthont talál." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DOMINEK ISTVÁN életének 90. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. október 26-án, kedden 11 órakor lesz a Jáki úti temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik fájdalmunkban bármely módon osztoznak. A temetésen kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. A gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk mindenkivel, hogy KISS LAJOS teheráru-fuvarozó életének 80. évében örökre megpihent. 2021. október 26-án, kedden 14.45-kor kísérjük utolsó útjára a Jáki úti temetőben. Előtte gyászmise a Szőllősi Jézus Szíve-templomban 13.30-kor lesz. Köszönjük mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Szerető családja
"Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek közül pedig legnagyobb a szeretet." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama BALOGH JÁNOSNÉ szül. Török Irma életének 86. évében elhunyt. Temetése 2021. október 25-én, hétfőn, a 15 óra 30 perckor kezdődő gyászmisét követően lesz a felső-szelestei temetőben. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Szerető családja
Utazás / 29 perce
Új vasúti menetrend: kedvezőbb csatlakozások Szombathelyen
vaol.hu
Ingatlanbazár / 30 perce
A hét ingatlana: több mint 100 millió forintért eladó egy mediterrán ház Kőszegfalván
ingatlanbazar.hu
felfoghatatlan veszteség / 36 perce
Felfoghatatlan: megtörte a csendet a férfi, akinek feleségét lelőtte Alec Baldwin
az oltás fontossága / 41 perce
Kásler: a vakcinák az idő múlásával veszítenek a védőképességükből (videó)
oltatlanok veszélyben / 45 perce
Csökken a koronavírusos betegek átlagéletkora
kormeghatározás / 2 órája
Megállapították, mikor érkezhettek a vikingek Észak-Amerikába