Gazdaság

2006.09.15. 02:29

Mi fán terem az EUME?

Szombathely (VN) - A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatására szolgáló intézkedésének általános célja az egységes piaci verseny kihívásainak kitett mezőgazdasági ágazat és vidéki gazdaság átmeneti problémáinak enyhítése.

Mórocz Zsolt

Szombathely (VN) - A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatására szolgáló intézkedésének általános célja az egységes piaci verseny kihívásainak kitett mezőgazdasági ágazat és vidéki gazdaság átmeneti problémáinak enyhítése.

Ezért a szóban forgó intézkedés kiemelten kívánja szolgálni a fejlődéshez szükséges közvetett feltételek biztosításából eredő költségek támogatását. Emellett a gazdaságilag nem életképes gazdaságok szerkezetváltását, valamint az említett gazdaságok árutermelésre való átállásának ösztönzését.

A támogatási kedvezményeket olyan természetes személyek vagy egyéni vállalkozó mezőgazdasági termelők vehetik igénybe, akik a támogatási kérelem benyújtása előtti időszakban elsősorban saját szükségletre termeltek, de a termés egy részét a piacon is értékesítették.

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a gazdálkodó a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben összes éves mezőgazdasági termelőtevékenysége legalább két, de legfeljebb öt európai méretegységet (EUME) tegyen ki az alábbiak szerint: 5-10 hektár közötti nagyságú szántóterület művelése és/vagy; legfeljebb 0,3 hektár területen szőlő-, gyümölcsös művelése, faiskola fenntartása, fóliasátor-, illetve üvegház alatti zöldségtermesztés és/vagy: 2-10 állategység (ÁE) eltartására alkalmas gyepterületen való gazdálkodás 1,4-1,8 állategység hektáronkénti állománysűrűség figyelembevételével. A fentieken kívüli más mezőgazdasági tevékenység is megengedett.

A gazdaság

EUME - amely egy jövedelmezőségi mutató, növény- vagy állatfajokra számítva - értékét a Standard fedezeti hozzájárulás (SFH) értékeiből kell számolni. Jelenleg egy EUME SFH alapon számított értéke 306 ezer forint.

A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a kérelmező gazdálkodónak legalább középfokú szakmai végzettséggel, vagy három- éves igazolt szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. Továbbá öt évre szóló üzleti tervet kell készítenie, valamint a gazdaság fejlesztésére és a piacra termelésre való átállás feltételeit is meg kell teremtenie. A támogatási időszak alatt a támogatásra jogosult mezőgazdasági termelő tevékenységéből származó éves bevétele nem csökkenhet két EUME-nak megfelelő összeg alá, illetve bármely rendszeres jövedelemforrásból - munkabér, nyugdíj - származó éves bevétele nem haladhatja meg a tíz EUME-nak megfelelő összeget. A feltételeknek eleget tevő gazdálkodók öt éven keresztül évi ezer euró támogatásban részesülnek.

Az Európai Unió joganyagának átvételével Magyarországon 2001-től már országos lefedettséggel működik a magyar tesztüzemi hálózat. A tesztüzemi hálózat keretében olyan gazdaságok megfigyelését végzik a szakértők, amelyek meghaladnak egy minimális ökonómiai méretet. Az ökonómiai méretet az Európai Unió az üzem po-tenciális jövedelemtermelő kapacitása alapján határozta meg, és Európai Méretegységnek (EUME-nek) nevezi.

A meghatározás szerint egy EUME 1200 euró standard fedezeti hozzájárulással (SFH) egyezik meg. Jelenleg egy EUME - 255 forintos euró-árfolyammal számolva - 306 ezer forinttal egyenlő. Az adott gazdaság minimális ökonómiai méretének kiszámítása az ágazatok szerinti mezőgazdasági tevékenységek standard fedezeti hozzájárulásának meghatározásán alapszik, és előírt metodikával történik.

Az üzemi SFH-t úgy számítjuk ki, hogy a tesztüzemi adatok alapján meghatározott fajlagos, azaz ágazati értékeket megszorozzák a gazdaság vetésszerkezete szerinti területi adataival és átlagos állatlétszámával, majd végül a kapott eredményeket összeadják. Amennyiben az üzem számított SFH-ja nagyobb, mint 1 millió 530 ezer forint - azaz öt EUME - , az üzemet gazdaságilag életképesnek tekintik.

Ezért a szóban forgó intézkedés kiemelten kívánja szolgálni a fejlődéshez szükséges közvetett feltételek biztosításából eredő költségek támogatását. Emellett a gazdaságilag nem életképes gazdaságok szerkezetváltását, valamint az említett gazdaságok árutermelésre való átállásának ösztönzését.

A támogatási kedvezményeket olyan természetes személyek vagy egyéni vállalkozó mezőgazdasági termelők vehetik igénybe, akik a támogatási kérelem benyújtása előtti időszakban elsősorban saját szükségletre termeltek, de a termés egy részét a piacon is értékesítették.

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a gazdálkodó a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben összes éves mezőgazdasági termelőtevékenysége legalább két, de legfeljebb öt európai méretegységet (EUME) tegyen ki az alábbiak szerint: 5-10 hektár közötti nagyságú szántóterület művelése és/vagy; legfeljebb 0,3 hektár területen szőlő-, gyümölcsös művelése, faiskola fenntartása, fóliasátor-, illetve üvegház alatti zöldségtermesztés és/vagy: 2-10 állategység (ÁE) eltartására alkalmas gyepterületen való gazdálkodás 1,4-1,8 állategység hektáronkénti állománysűrűség figyelembevételével. A fentieken kívüli más mezőgazdasági tevékenység is megengedett.

A gazdaság

EUME - amely egy jövedelmezőségi mutató, növény- vagy állatfajokra számítva - értékét a Standard fedezeti hozzájárulás (SFH) értékeiből kell számolni. Jelenleg egy EUME SFH alapon számított értéke 306 ezer forint.

A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a kérelmező gazdálkodónak legalább középfokú szakmai végzettséggel, vagy három- éves igazolt szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. Továbbá öt évre szóló üzleti tervet kell készítenie, valamint a gazdaság fejlesztésére és a piacra termelésre való átállás feltételeit is meg kell teremtenie. A támogatási időszak alatt a támogatásra jogosult mezőgazdasági termelő tevékenységéből származó éves bevétele nem csökkenhet két EUME-nak megfelelő összeg alá, illetve bármely rendszeres jövedelemforrásból - munkabér, nyugdíj - származó éves bevétele nem haladhatja meg a tíz EUME-nak megfelelő összeget. A feltételeknek eleget tevő gazdálkodók öt éven keresztül évi ezer euró támogatásban részesülnek.

Az Európai Unió joganyagának átvételével Magyarországon 2001-től már országos lefedettséggel működik a magyar tesztüzemi hálózat. A tesztüzemi hálózat keretében olyan gazdaságok megfigyelését végzik a szakértők, amelyek meghaladnak egy minimális ökonómiai méretet. Az ökonómiai méretet az Európai Unió az üzem po-tenciális jövedelemtermelő kapacitása alapján határozta meg, és Európai Méretegységnek (EUME-nek) nevezi.

A meghatározás szerint egy EUME 1200 euró standard fedezeti hozzájárulással (SFH) egyezik meg. Jelenleg egy EUME - 255 forintos euró-árfolyammal számolva - 306 ezer forinttal egyenlő. Az adott gazdaság minimális ökonómiai méretének kiszámítása az ágazatok szerinti mezőgazdasági tevékenységek standard fedezeti hozzájárulásának meghatározásán alapszik, és előírt metodikával történik.

Az üzemi SFH-t úgy számítjuk ki, hogy a tesztüzemi adatok alapján meghatározott fajlagos, azaz ágazati értékeket megszorozzák a gazdaság vetésszerkezete szerinti területi adataival és átlagos állatlétszámával, majd végül a kapott eredményeket összeadják. Amennyiben az üzem számított SFH-ja nagyobb, mint 1 millió 530 ezer forint - azaz öt EUME - , az üzemet gazdaságilag életképesnek tekintik.

Ezért a szóban forgó intézkedés kiemelten kívánja szolgálni a fejlődéshez szükséges közvetett feltételek biztosításából eredő költségek támogatását. Emellett a gazdaságilag nem életképes gazdaságok szerkezetváltását, valamint az említett gazdaságok árutermelésre való átállásának ösztönzését.

A támogatási kedvezményeket olyan természetes személyek vagy egyéni vállalkozó mezőgazdasági termelők vehetik igénybe, akik a támogatási kérelem benyújtása előtti időszakban elsősorban saját szükségletre termeltek, de a termés egy részét a piacon is értékesítették.

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a gazdálkodó a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben összes éves mezőgazdasági termelőtevékenysége legalább két, de legfeljebb öt európai méretegységet (EUME) tegyen ki az alábbiak szerint: 5-10 hektár közötti nagyságú szántóterület művelése és/vagy; legfeljebb 0,3 hektár területen szőlő-, gyümölcsös művelése, faiskola fenntartása, fóliasátor-, illetve üvegház alatti zöldségtermesztés és/vagy: 2-10 állategység (ÁE) eltartására alkalmas gyepterületen való gazdálkodás 1,4-1,8 állategység hektáronkénti állománysűrűség figyelembevételével. A fentieken kívüli más mezőgazdasági tevékenység is megengedett.

A gazdaság

EUME - amely egy jövedelmezőségi mutató, növény- vagy állatfajokra számítva - értékét a Standard fedezeti hozzájárulás (SFH) értékeiből kell számolni. Jelenleg egy EUME SFH alapon számított értéke 306 ezer forint.

A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a kérelmező gazdálkodónak legalább középfokú szakmai végzettséggel, vagy három- éves igazolt szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. Továbbá öt évre szóló üzleti tervet kell készítenie, valamint a gazdaság fejlesztésére és a piacra termelésre való átállás feltételeit is meg kell teremtenie. A támogatási időszak alatt a támogatásra jogosult mezőgazdasági termelő tevékenységéből származó éves bevétele nem csökkenhet két EUME-nak megfelelő összeg alá, illetve bármely rendszeres jövedelemforrásból - munkabér, nyugdíj - származó éves bevétele nem haladhatja meg a tíz EUME-nak megfelelő összeget. A feltételeknek eleget tevő gazdálkodók öt éven keresztül évi ezer euró támogatásban részesülnek.

Az Európai Unió joganyagának átvételével Magyarországon 2001-től már országos lefedettséggel működik a magyar tesztüzemi hálózat. A tesztüzemi hálózat keretében olyan gazdaságok megfigyelését végzik a szakértők, amelyek meghaladnak egy minimális ökonómiai méretet. Az ökonómiai méretet az Európai Unió az üzem po-tenciális jövedelemtermelő kapacitása alapján határozta meg, és Európai Méretegységnek (EUME-nek) nevezi.

A meghatározás szerint egy EUME 1200 euró standard fedezeti hozzájárulással (SFH) egyezik meg. Jelenleg egy EUME - 255 forintos euró-árfolyammal számolva - 306 ezer forinttal egyenlő. Az adott gazdaság minimális ökonómiai méretének kiszámítása az ágazatok szerinti mezőgazdasági tevékenységek standard fedezeti hozzájárulásának meghatározásán alapszik, és előírt metodikával történik.

Az üzemi SFH-t úgy számítjuk ki, hogy a tesztüzemi adatok alapján meghatározott fajlagos, azaz ágazati értékeket megszorozzák a gazdaság vetésszerkezete szerinti területi adataival és átlagos állatlétszámával, majd végül a kapott eredményeket összeadják. Amennyiben az üzem számított SFH-ja nagyobb, mint 1 millió 530 ezer forint - azaz öt EUME - , az üzemet gazdaságilag életképesnek tekintik.

Ezért a szóban forgó intézkedés kiemelten kívánja szolgálni a fejlődéshez szükséges közvetett feltételek biztosításából eredő költségek támogatását. Emellett a gazdaságilag nem életképes gazdaságok szerkezetváltását, valamint az említett gazdaságok árutermelésre való átállásának ösztönzését.

A támogatási kedvezményeket olyan természetes személyek vagy egyéni vállalkozó mezőgazdasági termelők vehetik igénybe, akik a támogatási kérelem benyújtása előtti időszakban elsősorban saját szükségletre termeltek, de a termés egy részét a piacon is értékesítették.

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a gazdálkodó a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben összes éves mezőgazdasági termelőtevékenysége legalább két, de legfeljebb öt európai méretegységet (EUME) tegyen ki az alábbiak szerint: 5-10 hektár közötti nagyságú szántóterület művelése és/vagy; legfeljebb 0,3 hektár területen szőlő-, gyümölcsös művelése, faiskola fenntartása, fóliasátor-, illetve üvegház alatti zöldségtermesztés és/vagy: 2-10 állategység (ÁE) eltartására alkalmas gyepterületen való gazdálkodás 1,4-1,8 állategység hektáronkénti állománysűrűség figyelembevételével. A fentieken kívüli más mezőgazdasági tevékenység is megengedett.

A gazdaság

EUME - amely egy jövedelmezőségi mutató, növény- vagy állatfajokra számítva - értékét a Standard fedezeti hozzájárulás (SFH) értékeiből kell számolni. Jelenleg egy EUME SFH alapon számított értéke 306 ezer forint.

A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a kérelmező gazdálkodónak legalább középfokú szakmai végzettséggel, vagy három- éves igazolt szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. Továbbá öt évre szóló üzleti tervet kell készítenie, valamint a gazdaság fejlesztésére és a piacra termelésre való átállás feltételeit is meg kell teremtenie. A támogatási időszak alatt a támogatásra jogosult mezőgazdasági termelő tevékenységéből származó éves bevétele nem csökkenhet két EUME-nak megfelelő összeg alá, illetve bármely rendszeres jövedelemforrásból - munkabér, nyugdíj - származó éves bevétele nem haladhatja meg a tíz EUME-nak megfelelő összeget. A feltételeknek eleget tevő gazdálkodók öt éven keresztül évi ezer euró támogatásban részesülnek.

Az Európai Unió joganyagának átvételével Magyarországon 2001-től már országos lefedettséggel működik a magyar tesztüzemi hálózat. A tesztüzemi hálózat keretében olyan gazdaságok megfigyelését végzik a szakértők, amelyek meghaladnak egy minimális ökonómiai méretet. Az ökonómiai méretet az Európai Unió az üzem po-tenciális jövedelemtermelő kapacitása alapján határozta meg, és Európai Méretegységnek (EUME-nek) nevezi.

A meghatározás szerint egy EUME 1200 euró standard fedezeti hozzájárulással (SFH) egyezik meg. Jelenleg egy EUME - 255 forintos euró-árfolyammal számolva - 306 ezer forinttal egyenlő. Az adott gazdaság minimális ökonómiai méretének kiszámítása az ágazatok szerinti mezőgazdasági tevékenységek standard fedezeti hozzájárulásának meghatározásán alapszik, és előírt metodikával történik.

Az üzemi SFH-t úgy számítjuk ki, hogy a tesztüzemi adatok alapján meghatározott fajlagos, azaz ágazati értékeket megszorozzák a gazdaság vetésszerkezete szerinti területi adataival és átlagos állatlétszámával, majd végül a kapott eredményeket összeadják. Amennyiben az üzem számított SFH-ja nagyobb, mint 1 millió 530 ezer forint - azaz öt EUME - , az üzemet gazdaságilag életképesnek tekintik.

A támogatási kedvezményeket olyan természetes személyek vagy egyéni vállalkozó mezőgazdasági termelők vehetik igénybe, akik a támogatási kérelem benyújtása előtti időszakban elsősorban saját szükségletre termeltek, de a termés egy részét a piacon is értékesítették.

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a gazdálkodó a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben összes éves mezőgazdasági termelőtevékenysége legalább két, de legfeljebb öt európai méretegységet (EUME) tegyen ki az alábbiak szerint: 5-10 hektár közötti nagyságú szántóterület művelése és/vagy; legfeljebb 0,3 hektár területen szőlő-, gyümölcsös művelése, faiskola fenntartása, fóliasátor-, illetve üvegház alatti zöldségtermesztés és/vagy: 2-10 állategység (ÁE) eltartására alkalmas gyepterületen való gazdálkodás 1,4-1,8 állategység hektáronkénti állománysűrűség figyelembevételével. A fentieken kívüli más mezőgazdasági tevékenység is megengedett.

A gazdaság

EUME - amely egy jövedelmezőségi mutató, növény- vagy állatfajokra számítva - értékét a Standard fedezeti hozzájárulás (SFH) értékeiből kell számolni. Jelenleg egy EUME SFH alapon számított értéke 306 ezer forint.

A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a kérelmező gazdálkodónak legalább középfokú szakmai végzettséggel, vagy három- éves igazolt szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. Továbbá öt évre szóló üzleti tervet kell készítenie, valamint a gazdaság fejlesztésére és a piacra termelésre való átállás feltételeit is meg kell teremtenie. A támogatási időszak alatt a támogatásra jogosult mezőgazdasági termelő tevékenységéből származó éves bevétele nem csökkenhet két EUME-nak megfelelő összeg alá, illetve bármely rendszeres jövedelemforrásból - munkabér, nyugdíj - származó éves bevétele nem haladhatja meg a tíz EUME-nak megfelelő összeget. A feltételeknek eleget tevő gazdálkodók öt éven keresztül évi ezer euró támogatásban részesülnek.

Az Európai Unió joganyagának átvételével Magyarországon 2001-től már országos lefedettséggel működik a magyar tesztüzemi hálózat. A tesztüzemi hálózat keretében olyan gazdaságok megfigyelését végzik a szakértők, amelyek meghaladnak egy minimális ökonómiai méretet. Az ökonómiai méretet az Európai Unió az üzem po-tenciális jövedelemtermelő kapacitása alapján határozta meg, és Európai Méretegységnek (EUME-nek) nevezi.

A meghatározás szerint egy EUME 1200 euró standard fedezeti hozzájárulással (SFH) egyezik meg. Jelenleg egy EUME - 255 forintos euró-árfolyammal számolva - 306 ezer forinttal egyenlő. Az adott gazdaság minimális ökonómiai méretének kiszámítása az ágazatok szerinti mezőgazdasági tevékenységek standard fedezeti hozzájárulásának meghatározásán alapszik, és előírt metodikával történik.

Az üzemi SFH-t úgy számítjuk ki, hogy a tesztüzemi adatok alapján meghatározott fajlagos, azaz ágazati értékeket megszorozzák a gazdaság vetésszerkezete szerinti területi adataival és átlagos állatlétszámával, majd végül a kapott eredményeket összeadják. Amennyiben az üzem számított SFH-ja nagyobb, mint 1 millió 530 ezer forint - azaz öt EUME - , az üzemet gazdaságilag életképesnek tekintik.

A támogatási kedvezményeket olyan természetes személyek vagy egyéni vállalkozó mezőgazdasági termelők vehetik igénybe, akik a támogatási kérelem benyújtása előtti időszakban elsősorban saját szükségletre termeltek, de a termés egy részét a piacon is értékesítették.

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a gazdálkodó a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben összes éves mezőgazdasági termelőtevékenysége legalább két, de legfeljebb öt európai méretegységet (EUME) tegyen ki az alábbiak szerint: 5-10 hektár közötti nagyságú szántóterület művelése és/vagy; legfeljebb 0,3 hektár területen szőlő-, gyümölcsös művelése, faiskola fenntartása, fóliasátor-, illetve üvegház alatti zöldségtermesztés és/vagy: 2-10 állategység (ÁE) eltartására alkalmas gyepterületen való gazdálkodás 1,4-1,8 állategység hektáronkénti állománysűrűség figyelembevételével. A fentieken kívüli más mezőgazdasági tevékenység is megengedett.

A gazdaság

EUME - amely egy jövedelmezőségi mutató, növény- vagy állatfajokra számítva - értékét a Standard fedezeti hozzájárulás (SFH) értékeiből kell számolni. Jelenleg egy EUME SFH alapon számított értéke 306 ezer forint.

A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a kérelmező gazdálkodónak legalább középfokú szakmai végzettséggel, vagy három- éves igazolt szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. Továbbá öt évre szóló üzleti tervet kell készítenie, valamint a gazdaság fejlesztésére és a piacra termelésre való átállás feltételeit is meg kell teremtenie. A támogatási időszak alatt a támogatásra jogosult mezőgazdasági termelő tevékenységéből származó éves bevétele nem csökkenhet két EUME-nak megfelelő összeg alá, illetve bármely rendszeres jövedelemforrásból - munkabér, nyugdíj - származó éves bevétele nem haladhatja meg a tíz EUME-nak megfelelő összeget. A feltételeknek eleget tevő gazdálkodók öt éven keresztül évi ezer euró támogatásban részesülnek.

Az Európai Unió joganyagának átvételével Magyarországon 2001-től már országos lefedettséggel működik a magyar tesztüzemi hálózat. A tesztüzemi hálózat keretében olyan gazdaságok megfigyelését végzik a szakértők, amelyek meghaladnak egy minimális ökonómiai méretet. Az ökonómiai méretet az Európai Unió az üzem po-tenciális jövedelemtermelő kapacitása alapján határozta meg, és Európai Méretegységnek (EUME-nek) nevezi.

A meghatározás szerint egy EUME 1200 euró standard fedezeti hozzájárulással (SFH) egyezik meg. Jelenleg egy EUME - 255 forintos euró-árfolyammal számolva - 306 ezer forinttal egyenlő. Az adott gazdaság minimális ökonómiai méretének kiszámítása az ágazatok szerinti mezőgazdasági tevékenységek standard fedezeti hozzájárulásának meghatározásán alapszik, és előírt metodikával történik.

Az üzemi SFH-t úgy számítjuk ki, hogy a tesztüzemi adatok alapján meghatározott fajlagos, azaz ágazati értékeket megszorozzák a gazdaság vetésszerkezete szerinti területi adataival és átlagos állatlétszámával, majd végül a kapott eredményeket összeadják. Amennyiben az üzem számított SFH-ja nagyobb, mint 1 millió 530 ezer forint - azaz öt EUME - , az üzemet gazdaságilag életképesnek tekintik.

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a gazdálkodó a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben összes éves mezőgazdasági termelőtevékenysége legalább két, de legfeljebb öt európai méretegységet (EUME) tegyen ki az alábbiak szerint: 5-10 hektár közötti nagyságú szántóterület művelése és/vagy; legfeljebb 0,3 hektár területen szőlő-, gyümölcsös művelése, faiskola fenntartása, fóliasátor-, illetve üvegház alatti zöldségtermesztés és/vagy: 2-10 állategység (ÁE) eltartására alkalmas gyepterületen való gazdálkodás 1,4-1,8 állategység hektáronkénti állománysűrűség figyelembevételével. A fentieken kívüli más mezőgazdasági tevékenység is megengedett.

A gazdaság

EUME - amely egy jövedelmezőségi mutató, növény- vagy állatfajokra számítva - értékét a Standard fedezeti hozzájárulás (SFH) értékeiből kell számolni. Jelenleg egy EUME SFH alapon számított értéke 306 ezer forint.

A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a kérelmező gazdálkodónak legalább középfokú szakmai végzettséggel, vagy három- éves igazolt szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. Továbbá öt évre szóló üzleti tervet kell készítenie, valamint a gazdaság fejlesztésére és a piacra termelésre való átállás feltételeit is meg kell teremtenie. A támogatási időszak alatt a támogatásra jogosult mezőgazdasági termelő tevékenységéből származó éves bevétele nem csökkenhet két EUME-nak megfelelő összeg alá, illetve bármely rendszeres jövedelemforrásból - munkabér, nyugdíj - származó éves bevétele nem haladhatja meg a tíz EUME-nak megfelelő összeget. A feltételeknek eleget tevő gazdálkodók öt éven keresztül évi ezer euró támogatásban részesülnek.

Az Európai Unió joganyagának átvételével Magyarországon 2001-től már országos lefedettséggel működik a magyar tesztüzemi hálózat. A tesztüzemi hálózat keretében olyan gazdaságok megfigyelését végzik a szakértők, amelyek meghaladnak egy minimális ökonómiai méretet. Az ökonómiai méretet az Európai Unió az üzem po-tenciális jövedelemtermelő kapacitása alapján határozta meg, és Európai Méretegységnek (EUME-nek) nevezi.

A meghatározás szerint egy EUME 1200 euró standard fedezeti hozzájárulással (SFH) egyezik meg. Jelenleg egy EUME - 255 forintos euró-árfolyammal számolva - 306 ezer forinttal egyenlő. Az adott gazdaság minimális ökonómiai méretének kiszámítása az ágazatok szerinti mezőgazdasági tevékenységek standard fedezeti hozzájárulásának meghatározásán alapszik, és előírt metodikával történik.

Az üzemi SFH-t úgy számítjuk ki, hogy a tesztüzemi adatok alapján meghatározott fajlagos, azaz ágazati értékeket megszorozzák a gazdaság vetésszerkezete szerinti területi adataival és átlagos állatlétszámával, majd végül a kapott eredményeket összeadják. Amennyiben az üzem számított SFH-ja nagyobb, mint 1 millió 530 ezer forint - azaz öt EUME - , az üzemet gazdaságilag életképesnek tekintik.

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a gazdálkodó a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben összes éves mezőgazdasági termelőtevékenysége legalább két, de legfeljebb öt európai méretegységet (EUME) tegyen ki az alábbiak szerint: 5-10 hektár közötti nagyságú szántóterület művelése és/vagy; legfeljebb 0,3 hektár területen szőlő-, gyümölcsös művelése, faiskola fenntartása, fóliasátor-, illetve üvegház alatti zöldségtermesztés és/vagy: 2-10 állategység (ÁE) eltartására alkalmas gyepterületen való gazdálkodás 1,4-1,8 állategység hektáronkénti állománysűrűség figyelembevételével. A fentieken kívüli más mezőgazdasági tevékenység is megengedett.

A gazdaság

EUME - amely egy jövedelmezőségi mutató, növény- vagy állatfajokra számítva - értékét a Standard fedezeti hozzájárulás (SFH) értékeiből kell számolni. Jelenleg egy EUME SFH alapon számított értéke 306 ezer forint.

A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a kérelmező gazdálkodónak legalább középfokú szakmai végzettséggel, vagy három- éves igazolt szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. Továbbá öt évre szóló üzleti tervet kell készítenie, valamint a gazdaság fejlesztésére és a piacra termelésre való átállás feltételeit is meg kell teremtenie. A támogatási időszak alatt a támogatásra jogosult mezőgazdasági termelő tevékenységéből származó éves bevétele nem csökkenhet két EUME-nak megfelelő összeg alá, illetve bármely rendszeres jövedelemforrásból - munkabér, nyugdíj - származó éves bevétele nem haladhatja meg a tíz EUME-nak megfelelő összeget. A feltételeknek eleget tevő gazdálkodók öt éven keresztül évi ezer euró támogatásban részesülnek.

Az Európai Unió joganyagának átvételével Magyarországon 2001-től már országos lefedettséggel működik a magyar tesztüzemi hálózat. A tesztüzemi hálózat keretében olyan gazdaságok megfigyelését végzik a szakértők, amelyek meghaladnak egy minimális ökonómiai méretet. Az ökonómiai méretet az Európai Unió az üzem po-tenciális jövedelemtermelő kapacitása alapján határozta meg, és Európai Méretegységnek (EUME-nek) nevezi.

A meghatározás szerint egy EUME 1200 euró standard fedezeti hozzájárulással (SFH) egyezik meg. Jelenleg egy EUME - 255 forintos euró-árfolyammal számolva - 306 ezer forinttal egyenlő. Az adott gazdaság minimális ökonómiai méretének kiszámítása az ágazatok szerinti mezőgazdasági tevékenységek standard fedezeti hozzájárulásának meghatározásán alapszik, és előírt metodikával történik.

Az üzemi SFH-t úgy számítjuk ki, hogy a tesztüzemi adatok alapján meghatározott fajlagos, azaz ágazati értékeket megszorozzák a gazdaság vetésszerkezete szerinti területi adataival és átlagos állatlétszámával, majd végül a kapott eredményeket összeadják. Amennyiben az üzem számított SFH-ja nagyobb, mint 1 millió 530 ezer forint - azaz öt EUME - , az üzemet gazdaságilag életképesnek tekintik.

A gazdaság

EUME - amely egy jövedelmezőségi mutató, növény- vagy állatfajokra számítva - értékét a Standard fedezeti hozzájárulás (SFH) értékeiből kell számolni. Jelenleg egy EUME SFH alapon számított értéke 306 ezer forint.

A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a kérelmező gazdálkodónak legalább középfokú szakmai végzettséggel, vagy három- éves igazolt szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. Továbbá öt évre szóló üzleti tervet kell készítenie, valamint a gazdaság fejlesztésére és a piacra termelésre való átállás feltételeit is meg kell teremtenie. A támogatási időszak alatt a támogatásra jogosult mezőgazdasági termelő tevékenységéből származó éves bevétele nem csökkenhet két EUME-nak megfelelő összeg alá, illetve bármely rendszeres jövedelemforrásból - munkabér, nyugdíj - származó éves bevétele nem haladhatja meg a tíz EUME-nak megfelelő összeget. A feltételeknek eleget tevő gazdálkodók öt éven keresztül évi ezer euró támogatásban részesülnek.

Az Európai Unió joganyagának átvételével Magyarországon 2001-től már országos lefedettséggel működik a magyar tesztüzemi hálózat. A tesztüzemi hálózat keretében olyan gazdaságok megfigyelését végzik a szakértők, amelyek meghaladnak egy minimális ökonómiai méretet. Az ökonómiai méretet az Európai Unió az üzem po-tenciális jövedelemtermelő kapacitása alapján határozta meg, és Európai Méretegységnek (EUME-nek) nevezi.

A meghatározás szerint egy EUME 1200 euró standard fedezeti hozzájárulással (SFH) egyezik meg. Jelenleg egy EUME - 255 forintos euró-árfolyammal számolva - 306 ezer forinttal egyenlő. Az adott gazdaság minimális ökonómiai méretének kiszámítása az ágazatok szerinti mezőgazdasági tevékenységek standard fedezeti hozzájárulásának meghatározásán alapszik, és előírt metodikával történik.

Az üzemi SFH-t úgy számítjuk ki, hogy a tesztüzemi adatok alapján meghatározott fajlagos, azaz ágazati értékeket megszorozzák a gazdaság vetésszerkezete szerinti területi adataival és átlagos állatlétszámával, majd végül a kapott eredményeket összeadják. Amennyiben az üzem számított SFH-ja nagyobb, mint 1 millió 530 ezer forint - azaz öt EUME - , az üzemet gazdaságilag életképesnek tekintik.

A gazdaság

EUME - amely egy jövedelmezőségi mutató, növény- vagy állatfajokra számítva - értékét a Standard fedezeti hozzájárulás (SFH) értékeiből kell számolni. Jelenleg egy EUME SFH alapon számított értéke 306 ezer forint.

A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a kérelmező gazdálkodónak legalább középfokú szakmai végzettséggel, vagy három- éves igazolt szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. Továbbá öt évre szóló üzleti tervet kell készítenie, valamint a gazdaság fejlesztésére és a piacra termelésre való átállás feltételeit is meg kell teremtenie. A támogatási időszak alatt a támogatásra jogosult mezőgazdasági termelő tevékenységéből származó éves bevétele nem csökkenhet két EUME-nak megfelelő összeg alá, illetve bármely rendszeres jövedelemforrásból - munkabér, nyugdíj - származó éves bevétele nem haladhatja meg a tíz EUME-nak megfelelő összeget. A feltételeknek eleget tevő gazdálkodók öt éven keresztül évi ezer euró támogatásban részesülnek.

Az Európai Unió joganyagának átvételével Magyarországon 2001-től már országos lefedettséggel működik a magyar tesztüzemi hálózat. A tesztüzemi hálózat keretében olyan gazdaságok megfigyelését végzik a szakértők, amelyek meghaladnak egy minimális ökonómiai méretet. Az ökonómiai méretet az Európai Unió az üzem po-tenciális jövedelemtermelő kapacitása alapján határozta meg, és Európai Méretegységnek (EUME-nek) nevezi.

A meghatározás szerint egy EUME 1200 euró standard fedezeti hozzájárulással (SFH) egyezik meg. Jelenleg egy EUME - 255 forintos euró-árfolyammal számolva - 306 ezer forinttal egyenlő. Az adott gazdaság minimális ökonómiai méretének kiszámítása az ágazatok szerinti mezőgazdasági tevékenységek standard fedezeti hozzájárulásának meghatározásán alapszik, és előírt metodikával történik.

Az üzemi SFH-t úgy számítjuk ki, hogy a tesztüzemi adatok alapján meghatározott fajlagos, azaz ágazati értékeket megszorozzák a gazdaság vetésszerkezete szerinti területi adataival és átlagos állatlétszámával, majd végül a kapott eredményeket összeadják. Amennyiben az üzem számított SFH-ja nagyobb, mint 1 millió 530 ezer forint - azaz öt EUME - , az üzemet gazdaságilag életképesnek tekintik.

EUME - amely egy jövedelmezőségi mutató, növény- vagy állatfajokra számítva - értékét a Standard fedezeti hozzájárulás (SFH) értékeiből kell számolni. Jelenleg egy EUME SFH alapon számított értéke 306 ezer forint.

A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a kérelmező gazdálkodónak legalább középfokú szakmai végzettséggel, vagy három- éves igazolt szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. Továbbá öt évre szóló üzleti tervet kell készítenie, valamint a gazdaság fejlesztésére és a piacra termelésre való átállás feltételeit is meg kell teremtenie. A támogatási időszak alatt a támogatásra jogosult mezőgazdasági termelő tevékenységéből származó éves bevétele nem csökkenhet két EUME-nak megfelelő összeg alá, illetve bármely rendszeres jövedelemforrásból - munkabér, nyugdíj - származó éves bevétele nem haladhatja meg a tíz EUME-nak megfelelő összeget. A feltételeknek eleget tevő gazdálkodók öt éven keresztül évi ezer euró támogatásban részesülnek.

Az Európai Unió joganyagának átvételével Magyarországon 2001-től már országos lefedettséggel működik a magyar tesztüzemi hálózat. A tesztüzemi hálózat keretében olyan gazdaságok megfigyelését végzik a szakértők, amelyek meghaladnak egy minimális ökonómiai méretet. Az ökonómiai méretet az Európai Unió az üzem po-tenciális jövedelemtermelő kapacitása alapján határozta meg, és Európai Méretegységnek (EUME-nek) nevezi.

A meghatározás szerint egy EUME 1200 euró standard fedezeti hozzájárulással (SFH) egyezik meg. Jelenleg egy EUME - 255 forintos euró-árfolyammal számolva - 306 ezer forinttal egyenlő. Az adott gazdaság minimális ökonómiai méretének kiszámítása az ágazatok szerinti mezőgazdasági tevékenységek standard fedezeti hozzájárulásának meghatározásán alapszik, és előírt metodikával történik.

Az üzemi SFH-t úgy számítjuk ki, hogy a tesztüzemi adatok alapján meghatározott fajlagos, azaz ágazati értékeket megszorozzák a gazdaság vetésszerkezete szerinti területi adataival és átlagos állatlétszámával, majd végül a kapott eredményeket összeadják. Amennyiben az üzem számított SFH-ja nagyobb, mint 1 millió 530 ezer forint - azaz öt EUME - , az üzemet gazdaságilag életképesnek tekintik.

EUME - amely egy jövedelmezőségi mutató, növény- vagy állatfajokra számítva - értékét a Standard fedezeti hozzájárulás (SFH) értékeiből kell számolni. Jelenleg egy EUME SFH alapon számított értéke 306 ezer forint.

A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a kérelmező gazdálkodónak legalább középfokú szakmai végzettséggel, vagy három- éves igazolt szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. Továbbá öt évre szóló üzleti tervet kell készítenie, valamint a gazdaság fejlesztésére és a piacra termelésre való átállás feltételeit is meg kell teremtenie. A támogatási időszak alatt a támogatásra jogosult mezőgazdasági termelő tevékenységéből származó éves bevétele nem csökkenhet két EUME-nak megfelelő összeg alá, illetve bármely rendszeres jövedelemforrásból - munkabér, nyugdíj - származó éves bevétele nem haladhatja meg a tíz EUME-nak megfelelő összeget. A feltételeknek eleget tevő gazdálkodók öt éven keresztül évi ezer euró támogatásban részesülnek.

Az Európai Unió joganyagának átvételével Magyarországon 2001-től már országos lefedettséggel működik a magyar tesztüzemi hálózat. A tesztüzemi hálózat keretében olyan gazdaságok megfigyelését végzik a szakértők, amelyek meghaladnak egy minimális ökonómiai méretet. Az ökonómiai méretet az Európai Unió az üzem po-tenciális jövedelemtermelő kapacitása alapján határozta meg, és Európai Méretegységnek (EUME-nek) nevezi.

A meghatározás szerint egy EUME 1200 euró standard fedezeti hozzájárulással (SFH) egyezik meg. Jelenleg egy EUME - 255 forintos euró-árfolyammal számolva - 306 ezer forinttal egyenlő. Az adott gazdaság minimális ökonómiai méretének kiszámítása az ágazatok szerinti mezőgazdasági tevékenységek standard fedezeti hozzájárulásának meghatározásán alapszik, és előírt metodikával történik.

Az üzemi SFH-t úgy számítjuk ki, hogy a tesztüzemi adatok alapján meghatározott fajlagos, azaz ágazati értékeket megszorozzák a gazdaság vetésszerkezete szerinti területi adataival és átlagos állatlétszámával, majd végül a kapott eredményeket összeadják. Amennyiben az üzem számított SFH-ja nagyobb, mint 1 millió 530 ezer forint - azaz öt EUME - , az üzemet gazdaságilag életképesnek tekintik.

A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a kérelmező gazdálkodónak legalább középfokú szakmai végzettséggel, vagy három- éves igazolt szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. Továbbá öt évre szóló üzleti tervet kell készítenie, valamint a gazdaság fejlesztésére és a piacra termelésre való átállás feltételeit is meg kell teremtenie. A támogatási időszak alatt a támogatásra jogosult mezőgazdasági termelő tevékenységéből származó éves bevétele nem csökkenhet két EUME-nak megfelelő összeg alá, illetve bármely rendszeres jövedelemforrásból - munkabér, nyugdíj - származó éves bevétele nem haladhatja meg a tíz EUME-nak megfelelő összeget. A feltételeknek eleget tevő gazdálkodók öt éven keresztül évi ezer euró támogatásban részesülnek.

Az Európai Unió joganyagának átvételével Magyarországon 2001-től már országos lefedettséggel működik a magyar tesztüzemi hálózat. A tesztüzemi hálózat keretében olyan gazdaságok megfigyelését végzik a szakértők, amelyek meghaladnak egy minimális ökonómiai méretet. Az ökonómiai méretet az Európai Unió az üzem po-tenciális jövedelemtermelő kapacitása alapján határozta meg, és Európai Méretegységnek (EUME-nek) nevezi.

A meghatározás szerint egy EUME 1200 euró standard fedezeti hozzájárulással (SFH) egyezik meg. Jelenleg egy EUME - 255 forintos euró-árfolyammal számolva - 306 ezer forinttal egyenlő. Az adott gazdaság minimális ökonómiai méretének kiszámítása az ágazatok szerinti mezőgazdasági tevékenységek standard fedezeti hozzájárulásának meghatározásán alapszik, és előírt metodikával történik.

Az üzemi SFH-t úgy számítjuk ki, hogy a tesztüzemi adatok alapján meghatározott fajlagos, azaz ágazati értékeket megszorozzák a gazdaság vetésszerkezete szerinti területi adataival és átlagos állatlétszámával, majd végül a kapott eredményeket összeadják. Amennyiben az üzem számított SFH-ja nagyobb, mint 1 millió 530 ezer forint - azaz öt EUME - , az üzemet gazdaságilag életképesnek tekintik.

A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a kérelmező gazdálkodónak legalább középfokú szakmai végzettséggel, vagy három- éves igazolt szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. Továbbá öt évre szóló üzleti tervet kell készítenie, valamint a gazdaság fejlesztésére és a piacra termelésre való átállás feltételeit is meg kell teremtenie. A támogatási időszak alatt a támogatásra jogosult mezőgazdasági termelő tevékenységéből származó éves bevétele nem csökkenhet két EUME-nak megfelelő összeg alá, illetve bármely rendszeres jövedelemforrásból - munkabér, nyugdíj - származó éves bevétele nem haladhatja meg a tíz EUME-nak megfelelő összeget. A feltételeknek eleget tevő gazdálkodók öt éven keresztül évi ezer euró támogatásban részesülnek.

Az Európai Unió joganyagának átvételével Magyarországon 2001-től már országos lefedettséggel működik a magyar tesztüzemi hálózat. A tesztüzemi hálózat keretében olyan gazdaságok megfigyelését végzik a szakértők, amelyek meghaladnak egy minimális ökonómiai méretet. Az ökonómiai méretet az Európai Unió az üzem po-tenciális jövedelemtermelő kapacitása alapján határozta meg, és Európai Méretegységnek (EUME-nek) nevezi.

A meghatározás szerint egy EUME 1200 euró standard fedezeti hozzájárulással (SFH) egyezik meg. Jelenleg egy EUME - 255 forintos euró-árfolyammal számolva - 306 ezer forinttal egyenlő. Az adott gazdaság minimális ökonómiai méretének kiszámítása az ágazatok szerinti mezőgazdasági tevékenységek standard fedezeti hozzájárulásának meghatározásán alapszik, és előírt metodikával történik.

Az üzemi SFH-t úgy számítjuk ki, hogy a tesztüzemi adatok alapján meghatározott fajlagos, azaz ágazati értékeket megszorozzák a gazdaság vetésszerkezete szerinti területi adataival és átlagos állatlétszámával, majd végül a kapott eredményeket összeadják. Amennyiben az üzem számított SFH-ja nagyobb, mint 1 millió 530 ezer forint - azaz öt EUME - , az üzemet gazdaságilag életképesnek tekintik.

Az Európai Unió joganyagának átvételével Magyarországon 2001-től már országos lefedettséggel működik a magyar tesztüzemi hálózat. A tesztüzemi hálózat keretében olyan gazdaságok megfigyelését végzik a szakértők, amelyek meghaladnak egy minimális ökonómiai méretet. Az ökonómiai méretet az Európai Unió az üzem po-tenciális jövedelemtermelő kapacitása alapján határozta meg, és Európai Méretegységnek (EUME-nek) nevezi.

A meghatározás szerint egy EUME 1200 euró standard fedezeti hozzájárulással (SFH) egyezik meg. Jelenleg egy EUME - 255 forintos euró-árfolyammal számolva - 306 ezer forinttal egyenlő. Az adott gazdaság minimális ökonómiai méretének kiszámítása az ágazatok szerinti mezőgazdasági tevékenységek standard fedezeti hozzájárulásának meghatározásán alapszik, és előírt metodikával történik.

Az üzemi SFH-t úgy számítjuk ki, hogy a tesztüzemi adatok alapján meghatározott fajlagos, azaz ágazati értékeket megszorozzák a gazdaság vetésszerkezete szerinti területi adataival és átlagos állatlétszámával, majd végül a kapott eredményeket összeadják. Amennyiben az üzem számított SFH-ja nagyobb, mint 1 millió 530 ezer forint - azaz öt EUME - , az üzemet gazdaságilag életképesnek tekintik.

Az Európai Unió joganyagának átvételével Magyarországon 2001-től már országos lefedettséggel működik a magyar tesztüzemi hálózat. A tesztüzemi hálózat keretében olyan gazdaságok megfigyelését végzik a szakértők, amelyek meghaladnak egy minimális ökonómiai méretet. Az ökonómiai méretet az Európai Unió az üzem po-tenciális jövedelemtermelő kapacitása alapján határozta meg, és Európai Méretegységnek (EUME-nek) nevezi.

A meghatározás szerint egy EUME 1200 euró standard fedezeti hozzájárulással (SFH) egyezik meg. Jelenleg egy EUME - 255 forintos euró-árfolyammal számolva - 306 ezer forinttal egyenlő. Az adott gazdaság minimális ökonómiai méretének kiszámítása az ágazatok szerinti mezőgazdasági tevékenységek standard fedezeti hozzájárulásának meghatározásán alapszik, és előírt metodikával történik.

Az üzemi SFH-t úgy számítjuk ki, hogy a tesztüzemi adatok alapján meghatározott fajlagos, azaz ágazati értékeket megszorozzák a gazdaság vetésszerkezete szerinti területi adataival és átlagos állatlétszámával, majd végül a kapott eredményeket összeadják. Amennyiben az üzem számított SFH-ja nagyobb, mint 1 millió 530 ezer forint - azaz öt EUME - , az üzemet gazdaságilag életképesnek tekintik.

A meghatározás szerint egy EUME 1200 euró standard fedezeti hozzájárulással (SFH) egyezik meg. Jelenleg egy EUME - 255 forintos euró-árfolyammal számolva - 306 ezer forinttal egyenlő. Az adott gazdaság minimális ökonómiai méretének kiszámítása az ágazatok szerinti mezőgazdasági tevékenységek standard fedezeti hozzájárulásának meghatározásán alapszik, és előírt metodikával történik.

Az üzemi SFH-t úgy számítjuk ki, hogy a tesztüzemi adatok alapján meghatározott fajlagos, azaz ágazati értékeket megszorozzák a gazdaság vetésszerkezete szerinti területi adataival és átlagos állatlétszámával, majd végül a kapott eredményeket összeadják. Amennyiben az üzem számított SFH-ja nagyobb, mint 1 millió 530 ezer forint - azaz öt EUME - , az üzemet gazdaságilag életképesnek tekintik.

A meghatározás szerint egy EUME 1200 euró standard fedezeti hozzájárulással (SFH) egyezik meg. Jelenleg egy EUME - 255 forintos euró-árfolyammal számolva - 306 ezer forinttal egyenlő. Az adott gazdaság minimális ökonómiai méretének kiszámítása az ágazatok szerinti mezőgazdasági tevékenységek standard fedezeti hozzájárulásának meghatározásán alapszik, és előírt metodikával történik.

Az üzemi SFH-t úgy számítjuk ki, hogy a tesztüzemi adatok alapján meghatározott fajlagos, azaz ágazati értékeket megszorozzák a gazdaság vetésszerkezete szerinti területi adataival és átlagos állatlétszámával, majd végül a kapott eredményeket összeadják. Amennyiben az üzem számított SFH-ja nagyobb, mint 1 millió 530 ezer forint - azaz öt EUME - , az üzemet gazdaságilag életképesnek tekintik.

Az üzemi SFH-t úgy számítjuk ki, hogy a tesztüzemi adatok alapján meghatározott fajlagos, azaz ágazati értékeket megszorozzák a gazdaság vetésszerkezete szerinti területi adataival és átlagos állatlétszámával, majd végül a kapott eredményeket összeadják. Amennyiben az üzem számított SFH-ja nagyobb, mint 1 millió 530 ezer forint - azaz öt EUME - , az üzemet gazdaságilag életképesnek tekintik.

Az üzemi SFH-t úgy számítjuk ki, hogy a tesztüzemi adatok alapján meghatározott fajlagos, azaz ágazati értékeket megszorozzák a gazdaság vetésszerkezete szerinti területi adataival és átlagos állatlétszámával, majd végül a kapott eredményeket összeadják. Amennyiben az üzem számított SFH-ja nagyobb, mint 1 millió 530 ezer forint - azaz öt EUME - , az üzemet gazdaságilag életképesnek tekintik.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!