Hétvége

2011.08.27. 02:25

Egyházi művészetről tanult Rómában dr. Perger Gyula

Júliusban tért haza Rómából dr. Perger Gyula atya, aki három éven át a Pápai Gergely Egyetemen folytatott tanulmányokat. Történelemből és művészettörténetből szerzett egyetemi diplomát, majd ezt követően egyháztörténelemből újabb tudományos fokozatot.

Tersztyánszky Krisztina

- Milyen intézményben, milyen tanulmányokat folytatott Rómában?

- A 450 éves fennállását ünneplő római Pápai Gergely Egyetemen előbb történelemből és művészettörténetből egyetemi diplomát, majd ezt követően egyháztörténelemből újabb tudományos fokozatot szereztem. A három év alatt 46 vizsgát kellett letennem olasz ill. latin nyelven, valamint két diplomamunkát kellett megírnom, majd államvizsga keretében megvédenem. A történelem és művészettörténet mellett, könyvtárismeretet, levéltárismeretet, ill. műemlékvédelmet is tanultam. Mindeközben az idei évben hetven éves fennállását ünneplő Pápai Magyar Intézet lakója voltam.

- Hogyan juthat be egy magyar lelkipásztor erre az egyetemre és hogy esett Önre a választás?

- Dr.Veres András püspök úr szándéka és döntése valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megerősítése értelmében kellett elvégeznem ezeket a tanulmányokat.

- Mi a céljuk ezeknek a stúdiumoknak, s hazaérkezve mennyiben tudja hasznosítani a szerzett ismereteit?

- A történelemtudományban és a történelem segédtudományaiban való mélyebb jártasságot segíti elő. Sokrétű a képzés a kódex elmélettől, kódexek tanulmányozásától a címer és pecséttanon, oklevéltanon keresztül egészen az államelméletek ismeretéig (Machiavellitől Rosseau-ig). De betekintést nyerhettünk a Római Kúria történetébe, működésébe, vagy éppen a Vatikáni Titkos Levéltárba, Könyvtárba. Tanulmányoztuk egy szentté vagy boldoggá avatási eljárás ügymenetét. A Vatikáni Múzeumban vagy a keresztény katakombákban megtartott művészettörténeti órák keretében ismerkedtünk a művészeti értékekkel a Krisztus utáni első századoktól napjainkig. A szépre és a művészeti értékekre mindig fogékony voltam, ezért volt különösen is nagy ajándék egy Vatikáni Múzeumban megtartott tanóra , vagy azok a művészeti kiállítások, amelyeket ebben az időszakban rendeztek meg Rómában. 2009-ben a világ minden részéről hozták el a legértékesebb egyházi művészeti alkotásokat, így élőben láthattam egyik kedvenc képemet, amelyet Spanyolországból hoztak át, Murillo Szeplőtelen fogantatás című képét. Majd 2010-ben Caravaggio képeit gyűjtötték össze s állították ki Rómában, ebben az évben pedig Lorenzo Lotto művészetét ismerhettem meg festményein keresztül. Hasznosítani és tovább gyarapítani az ismereteimet az egyházmegye keretein belül bizonyára fogom tudni, hiszen augusztus 1-től a toronyi plébánia és a hozzátartozó Bucsu, Dozmat, Sé községek lelkipásztori ellátása mellett az Egyházmegyei Kincstár, Könyvtár és Levéltár felelőse is leszek.

- A Rómában tapasztaltak alapján a hit a mai alkotókat is megihleti? Beszélhetünk kortárs egyházi művészetről?

- Sok mai művész alkotásával találkozhattam templomokban, múzeumokban vagy egy - egy kiállítás alkalmával. De aki hozzám legközelebb áll, s boldog vagyok, hogy barátomnak tudhatom, az Kisléghi Nagy Ádám. A képeiről készült katalógust elvittem az egyik művészettörténeti órára, s azóta az alkotásait tanítják a Gregoriána egyetemen. A római professzor tollából cikk jelent meg Ádám képeiről a Szentszék hivatalos napilapjában az Osservatore Romano-ban, s e cikket követően meghívták a Sixtus-i Kápolnába a Szentatya és a művészek találkozójára is. Aki ismeri Ádám képeit tudja, hogy ezen alkotásokat csak a mély, Istenben gyökerezett, megélt és átélt hit ihletheti.

- Itáliai tanulmányai során milyen értékes kapcsolatokat sikerült létesítenie?

- Az egyetemen a világ száznegyven országából tanulnak civilek, kispapok és papok egyaránt. Így tanulmányaim során valóban kitekintést kaptam a világegyházra, annak értékeire és problémáira. Volt évfolyamtársam Pakisztánból, ahol ma is sokat szenvednek a keresztények a hitükért, akár a vértanúság vállalásáig is, de megismerhettem az afrikai vagy dél- amerikai országoknak a szegénység dacára is virágzó és élő hitéletét is. Egyetemi évfolyamtársaimmal jó kapcsolatot sikerült kialakítanom, nemrégiben kirándulást is tettek Magyarországra több mint ötvenen.

- Melyek azok a nem mindennapi események, amelynek részesei lehetett?

- Felejthetetlenek a XVI. Benedek pápával történt személyes találkozások. Életre szóló élményt jelent, hogy részt vehettem II. János Pál boldoggá avatási szertartásán, majd pappá szentelésem tizedik évfordulóján a sírja fölé emelt oltárnál misézhettem. Minden esztendőben nagyböjtben a Sixtus-i Kápolnában vesperáson, esti imádságon vehettem részt társaimmal együtt. Egészen más a hangulata a kápolnának, amikor rendeltetésének megfelelően imádságra használják, s nemcsak egy turisztikai látványosság. Nagy ajándékként éltem meg, hogy több ismerősöm meglátogatott Rómában, akiknek megmutathattam Róma főbb nevezetességeit. Különösen is emlékezetes a táplánszentkereszti fiatalok látogatása, akik egy audiencia alkalmával a Szentatyának játszhattak nagy sikert aratva a pápa és közel hétezer zarándok jelenlétében. Idei évben a húsvéti ünnepeket Rómában töltöttem, és az összes pápai szertartáson részt vettem virágvasárnaptól a húsvéti Urbi et Orbi áldásig bezárólag. Minden esztendőben május hónapban a Vatikáni Kertben található Lourdes-i barlangnál a Szentatya zárja le a Szűzanyának szentelt hónapot, ezeken a szertartásokon, esti fáklyás körmeneten mind a három évben részt vettem. Mivel a virágokat és a növényeket mindig is nagyon szerettem, nagy élmény volt mindannyiszor a Vatikáni Kertben vagy a Szentatya Castel-Gandolfói nyári rezidenciájának kertjében sétálni.

- Visszatérve szűkebb hazájába milyen célokat fogalmazott meg?

- Mindig arra próbáltam törekedni, hogy jó pap legyek, most is ez a célom, valamint a szülői háztól hozott értékek kamatoztatása a rám bízottak körében. Mindig is vallottam, s az évek múltával egyre inkább vallom és hiszem és hinni akarom, hogy legnagyobb hivatás itt e földi létben embernek lenni s maradni mindig minden körülményben. Ez a célom, ez a hitem és ez a reményem.

- Milyen intézményben, milyen tanulmányokat folytatott Rómában?

- A 450 éves fennállását ünneplő római Pápai Gergely Egyetemen előbb történelemből és művészettörténetből egyetemi diplomát, majd ezt követően egyháztörténelemből újabb tudományos fokozatot szereztem. A három év alatt 46 vizsgát kellett letennem olasz ill. latin nyelven, valamint két diplomamunkát kellett megírnom, majd államvizsga keretében megvédenem. A történelem és művészettörténet mellett, könyvtárismeretet, levéltárismeretet, ill. műemlékvédelmet is tanultam. Mindeközben az idei évben hetven éves fennállását ünneplő Pápai Magyar Intézet lakója voltam.

- Hogyan juthat be egy magyar lelkipásztor erre az egyetemre és hogy esett Önre a választás?

- Dr.Veres András püspök úr szándéka és döntése valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megerősítése értelmében kellett elvégeznem ezeket a tanulmányokat.

- Mi a céljuk ezeknek a stúdiumoknak, s hazaérkezve mennyiben tudja hasznosítani a szerzett ismereteit?

- A történelemtudományban és a történelem segédtudományaiban való mélyebb jártasságot segíti elő. Sokrétű a képzés a kódex elmélettől, kódexek tanulmányozásától a címer és pecséttanon, oklevéltanon keresztül egészen az államelméletek ismeretéig (Machiavellitől Rosseau-ig). De betekintést nyerhettünk a Római Kúria történetébe, működésébe, vagy éppen a Vatikáni Titkos Levéltárba, Könyvtárba. Tanulmányoztuk egy szentté vagy boldoggá avatási eljárás ügymenetét. A Vatikáni Múzeumban vagy a keresztény katakombákban megtartott művészettörténeti órák keretében ismerkedtünk a művészeti értékekkel a Krisztus utáni első századoktól napjainkig. A szépre és a művészeti értékekre mindig fogékony voltam, ezért volt különösen is nagy ajándék egy Vatikáni Múzeumban megtartott tanóra , vagy azok a művészeti kiállítások, amelyeket ebben az időszakban rendeztek meg Rómában. 2009-ben a világ minden részéről hozták el a legértékesebb egyházi művészeti alkotásokat, így élőben láthattam egyik kedvenc képemet, amelyet Spanyolországból hoztak át, Murillo Szeplőtelen fogantatás című képét. Majd 2010-ben Caravaggio képeit gyűjtötték össze s állították ki Rómában, ebben az évben pedig Lorenzo Lotto művészetét ismerhettem meg festményein keresztül. Hasznosítani és tovább gyarapítani az ismereteimet az egyházmegye keretein belül bizonyára fogom tudni, hiszen augusztus 1-től a toronyi plébánia és a hozzátartozó Bucsu, Dozmat, Sé községek lelkipásztori ellátása mellett az Egyházmegyei Kincstár, Könyvtár és Levéltár felelőse is leszek.

- A Rómában tapasztaltak alapján a hit a mai alkotókat is megihleti? Beszélhetünk kortárs egyházi művészetről?

- Sok mai művész alkotásával találkozhattam templomokban, múzeumokban vagy egy - egy kiállítás alkalmával. De aki hozzám legközelebb áll, s boldog vagyok, hogy barátomnak tudhatom, az Kisléghi Nagy Ádám. A képeiről készült katalógust elvittem az egyik művészettörténeti órára, s azóta az alkotásait tanítják a Gregoriána egyetemen. A római professzor tollából cikk jelent meg Ádám képeiről a Szentszék hivatalos napilapjában az Osservatore Romano-ban, s e cikket követően meghívták a Sixtus-i Kápolnába a Szentatya és a művészek találkozójára is. Aki ismeri Ádám képeit tudja, hogy ezen alkotásokat csak a mély, Istenben gyökerezett, megélt és átélt hit ihletheti.

- Itáliai tanulmányai során milyen értékes kapcsolatokat sikerült létesítenie?

- Az egyetemen a világ száznegyven országából tanulnak civilek, kispapok és papok egyaránt. Így tanulmányaim során valóban kitekintést kaptam a világegyházra, annak értékeire és problémáira. Volt évfolyamtársam Pakisztánból, ahol ma is sokat szenvednek a keresztények a hitükért, akár a vértanúság vállalásáig is, de megismerhettem az afrikai vagy dél- amerikai országoknak a szegénység dacára is virágzó és élő hitéletét is. Egyetemi évfolyamtársaimmal jó kapcsolatot sikerült kialakítanom, nemrégiben kirándulást is tettek Magyarországra több mint ötvenen.

- Melyek azok a nem mindennapi események, amelynek részesei lehetett?

- Felejthetetlenek a XVI. Benedek pápával történt személyes találkozások. Életre szóló élményt jelent, hogy részt vehettem II. János Pál boldoggá avatási szertartásán, majd pappá szentelésem tizedik évfordulóján a sírja fölé emelt oltárnál misézhettem. Minden esztendőben nagyböjtben a Sixtus-i Kápolnában vesperáson, esti imádságon vehettem részt társaimmal együtt. Egészen más a hangulata a kápolnának, amikor rendeltetésének megfelelően imádságra használják, s nemcsak egy turisztikai látványosság. Nagy ajándékként éltem meg, hogy több ismerősöm meglátogatott Rómában, akiknek megmutathattam Róma főbb nevezetességeit. Különösen is emlékezetes a táplánszentkereszti fiatalok látogatása, akik egy audiencia alkalmával a Szentatyának játszhattak nagy sikert aratva a pápa és közel hétezer zarándok jelenlétében. Idei évben a húsvéti ünnepeket Rómában töltöttem, és az összes pápai szertartáson részt vettem virágvasárnaptól a húsvéti Urbi et Orbi áldásig bezárólag. Minden esztendőben május hónapban a Vatikáni Kertben található Lourdes-i barlangnál a Szentatya zárja le a Szűzanyának szentelt hónapot, ezeken a szertartásokon, esti fáklyás körmeneten mind a három évben részt vettem. Mivel a virágokat és a növényeket mindig is nagyon szerettem, nagy élmény volt mindannyiszor a Vatikáni Kertben vagy a Szentatya Castel-Gandolfói nyári rezidenciájának kertjében sétálni.

- Visszatérve szűkebb hazájába milyen célokat fogalmazott meg?

- Mindig arra próbáltam törekedni, hogy jó pap legyek, most is ez a célom, valamint a szülői háztól hozott értékek kamatoztatása a rám bízottak körében. Mindig is vallottam, s az évek múltával egyre inkább vallom és hiszem és hinni akarom, hogy legnagyobb hivatás itt e földi létben embernek lenni s maradni mindig minden körülményben. Ez a célom, ez a hitem és ez a reményem.

- Milyen intézményben, milyen tanulmányokat folytatott Rómában?

- A 450 éves fennállását ünneplő római Pápai Gergely Egyetemen előbb történelemből és művészettörténetből egyetemi diplomát, majd ezt követően egyháztörténelemből újabb tudományos fokozatot szereztem. A három év alatt 46 vizsgát kellett letennem olasz ill. latin nyelven, valamint két diplomamunkát kellett megírnom, majd államvizsga keretében megvédenem. A történelem és művészettörténet mellett, könyvtárismeretet, levéltárismeretet, ill. műemlékvédelmet is tanultam. Mindeközben az idei évben hetven éves fennállását ünneplő Pápai Magyar Intézet lakója voltam.

- Hogyan juthat be egy magyar lelkipásztor erre az egyetemre és hogy esett Önre a választás?

- Dr.Veres András püspök úr szándéka és döntése valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megerősítése értelmében kellett elvégeznem ezeket a tanulmányokat.

- Mi a céljuk ezeknek a stúdiumoknak, s hazaérkezve mennyiben tudja hasznosítani a szerzett ismereteit?

- A történelemtudományban és a történelem segédtudományaiban való mélyebb jártasságot segíti elő. Sokrétű a képzés a kódex elmélettől, kódexek tanulmányozásától a címer és pecséttanon, oklevéltanon keresztül egészen az államelméletek ismeretéig (Machiavellitől Rosseau-ig). De betekintést nyerhettünk a Római Kúria történetébe, működésébe, vagy éppen a Vatikáni Titkos Levéltárba, Könyvtárba. Tanulmányoztuk egy szentté vagy boldoggá avatási eljárás ügymenetét. A Vatikáni Múzeumban vagy a keresztény katakombákban megtartott művészettörténeti órák keretében ismerkedtünk a művészeti értékekkel a Krisztus utáni első századoktól napjainkig. A szépre és a művészeti értékekre mindig fogékony voltam, ezért volt különösen is nagy ajándék egy Vatikáni Múzeumban megtartott tanóra , vagy azok a művészeti kiállítások, amelyeket ebben az időszakban rendeztek meg Rómában. 2009-ben a világ minden részéről hozták el a legértékesebb egyházi művészeti alkotásokat, így élőben láthattam egyik kedvenc képemet, amelyet Spanyolországból hoztak át, Murillo Szeplőtelen fogantatás című képét. Majd 2010-ben Caravaggio képeit gyűjtötték össze s állították ki Rómában, ebben az évben pedig Lorenzo Lotto művészetét ismerhettem meg festményein keresztül. Hasznosítani és tovább gyarapítani az ismereteimet az egyházmegye keretein belül bizonyára fogom tudni, hiszen augusztus 1-től a toronyi plébánia és a hozzátartozó Bucsu, Dozmat, Sé községek lelkipásztori ellátása mellett az Egyházmegyei Kincstár, Könyvtár és Levéltár felelőse is leszek.

- A Rómában tapasztaltak alapján a hit a mai alkotókat is megihleti? Beszélhetünk kortárs egyházi művészetről?

- Sok mai művész alkotásával találkozhattam templomokban, múzeumokban vagy egy - egy kiállítás alkalmával. De aki hozzám legközelebb áll, s boldog vagyok, hogy barátomnak tudhatom, az Kisléghi Nagy Ádám. A képeiről készült katalógust elvittem az egyik művészettörténeti órára, s azóta az alkotásait tanítják a Gregoriána egyetemen. A római professzor tollából cikk jelent meg Ádám képeiről a Szentszék hivatalos napilapjában az Osservatore Romano-ban, s e cikket követően meghívták a Sixtus-i Kápolnába a Szentatya és a művészek találkozójára is. Aki ismeri Ádám képeit tudja, hogy ezen alkotásokat csak a mély, Istenben gyökerezett, megélt és átélt hit ihletheti.

- Itáliai tanulmányai során milyen értékes kapcsolatokat sikerült létesítenie?

- Az egyetemen a világ száznegyven országából tanulnak civilek, kispapok és papok egyaránt. Így tanulmányaim során valóban kitekintést kaptam a világegyházra, annak értékeire és problémáira. Volt évfolyamtársam Pakisztánból, ahol ma is sokat szenvednek a keresztények a hitükért, akár a vértanúság vállalásáig is, de megismerhettem az afrikai vagy dél- amerikai országoknak a szegénység dacára is virágzó és élő hitéletét is. Egyetemi évfolyamtársaimmal jó kapcsolatot sikerült kialakítanom, nemrégiben kirándulást is tettek Magyarországra több mint ötvenen.

- Melyek azok a nem mindennapi események, amelynek részesei lehetett?

- Felejthetetlenek a XVI. Benedek pápával történt személyes találkozások. Életre szóló élményt jelent, hogy részt vehettem II. János Pál boldoggá avatási szertartásán, majd pappá szentelésem tizedik évfordulóján a sírja fölé emelt oltárnál misézhettem. Minden esztendőben nagyböjtben a Sixtus-i Kápolnában vesperáson, esti imádságon vehettem részt társaimmal együtt. Egészen más a hangulata a kápolnának, amikor rendeltetésének megfelelően imádságra használják, s nemcsak egy turisztikai látványosság. Nagy ajándékként éltem meg, hogy több ismerősöm meglátogatott Rómában, akiknek megmutathattam Róma főbb nevezetességeit. Különösen is emlékezetes a táplánszentkereszti fiatalok látogatása, akik egy audiencia alkalmával a Szentatyának játszhattak nagy sikert aratva a pápa és közel hétezer zarándok jelenlétében. Idei évben a húsvéti ünnepeket Rómában töltöttem, és az összes pápai szertartáson részt vettem virágvasárnaptól a húsvéti Urbi et Orbi áldásig bezárólag. Minden esztendőben május hónapban a Vatikáni Kertben található Lourdes-i barlangnál a Szentatya zárja le a Szűzanyának szentelt hónapot, ezeken a szertartásokon, esti fáklyás körmeneten mind a három évben részt vettem. Mivel a virágokat és a növényeket mindig is nagyon szerettem, nagy élmény volt mindannyiszor a Vatikáni Kertben vagy a Szentatya Castel-Gandolfói nyári rezidenciájának kertjében sétálni.

- Visszatérve szűkebb hazájába milyen célokat fogalmazott meg?

- Mindig arra próbáltam törekedni, hogy jó pap legyek, most is ez a célom, valamint a szülői háztól hozott értékek kamatoztatása a rám bízottak körében. Mindig is vallottam, s az évek múltával egyre inkább vallom és hiszem és hinni akarom, hogy legnagyobb hivatás itt e földi létben embernek lenni s maradni mindig minden körülményben. Ez a célom, ez a hitem és ez a reményem.

- Milyen intézményben, milyen tanulmányokat folytatott Rómában?

- A 450 éves fennállását ünneplő római Pápai Gergely Egyetemen előbb történelemből és művészettörténetből egyetemi diplomát, majd ezt követően egyháztörténelemből újabb tudományos fokozatot szereztem. A három év alatt 46 vizsgát kellett letennem olasz ill. latin nyelven, valamint két diplomamunkát kellett megírnom, majd államvizsga keretében megvédenem. A történelem és művészettörténet mellett, könyvtárismeretet, levéltárismeretet, ill. műemlékvédelmet is tanultam. Mindeközben az idei évben hetven éves fennállását ünneplő Pápai Magyar Intézet lakója voltam.

- Hogyan juthat be egy magyar lelkipásztor erre az egyetemre és hogy esett Önre a választás?

- Dr.Veres András püspök úr szándéka és döntése valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megerősítése értelmében kellett elvégeznem ezeket a tanulmányokat.

- Mi a céljuk ezeknek a stúdiumoknak, s hazaérkezve mennyiben tudja hasznosítani a szerzett ismereteit?

- A történelemtudományban és a történelem segédtudományaiban való mélyebb jártasságot segíti elő. Sokrétű a képzés a kódex elmélettől, kódexek tanulmányozásától a címer és pecséttanon, oklevéltanon keresztül egészen az államelméletek ismeretéig (Machiavellitől Rosseau-ig). De betekintést nyerhettünk a Római Kúria történetébe, működésébe, vagy éppen a Vatikáni Titkos Levéltárba, Könyvtárba. Tanulmányoztuk egy szentté vagy boldoggá avatási eljárás ügymenetét. A Vatikáni Múzeumban vagy a keresztény katakombákban megtartott művészettörténeti órák keretében ismerkedtünk a művészeti értékekkel a Krisztus utáni első századoktól napjainkig. A szépre és a művészeti értékekre mindig fogékony voltam, ezért volt különösen is nagy ajándék egy Vatikáni Múzeumban megtartott tanóra , vagy azok a művészeti kiállítások, amelyeket ebben az időszakban rendeztek meg Rómában. 2009-ben a világ minden részéről hozták el a legértékesebb egyházi művészeti alkotásokat, így élőben láthattam egyik kedvenc képemet, amelyet Spanyolországból hoztak át, Murillo Szeplőtelen fogantatás című képét. Majd 2010-ben Caravaggio képeit gyűjtötték össze s állították ki Rómában, ebben az évben pedig Lorenzo Lotto művészetét ismerhettem meg festményein keresztül. Hasznosítani és tovább gyarapítani az ismereteimet az egyházmegye keretein belül bizonyára fogom tudni, hiszen augusztus 1-től a toronyi plébánia és a hozzátartozó Bucsu, Dozmat, Sé községek lelkipásztori ellátása mellett az Egyházmegyei Kincstár, Könyvtár és Levéltár felelőse is leszek.

- A Rómában tapasztaltak alapján a hit a mai alkotókat is megihleti? Beszélhetünk kortárs egyházi művészetről?

- Sok mai művész alkotásával találkozhattam templomokban, múzeumokban vagy egy - egy kiállítás alkalmával. De aki hozzám legközelebb áll, s boldog vagyok, hogy barátomnak tudhatom, az Kisléghi Nagy Ádám. A képeiről készült katalógust elvittem az egyik művészettörténeti órára, s azóta az alkotásait tanítják a Gregoriána egyetemen. A római professzor tollából cikk jelent meg Ádám képeiről a Szentszék hivatalos napilapjában az Osservatore Romano-ban, s e cikket követően meghívták a Sixtus-i Kápolnába a Szentatya és a művészek találkozójára is. Aki ismeri Ádám képeit tudja, hogy ezen alkotásokat csak a mély, Istenben gyökerezett, megélt és átélt hit ihletheti.

- Itáliai tanulmányai során milyen értékes kapcsolatokat sikerült létesítenie?

- Az egyetemen a világ száznegyven országából tanulnak civilek, kispapok és papok egyaránt. Így tanulmányaim során valóban kitekintést kaptam a világegyházra, annak értékeire és problémáira. Volt évfolyamtársam Pakisztánból, ahol ma is sokat szenvednek a keresztények a hitükért, akár a vértanúság vállalásáig is, de megismerhettem az afrikai vagy dél- amerikai országoknak a szegénység dacára is virágzó és élő hitéletét is. Egyetemi évfolyamtársaimmal jó kapcsolatot sikerült kialakítanom, nemrégiben kirándulást is tettek Magyarországra több mint ötvenen.

- Melyek azok a nem mindennapi események, amelynek részesei lehetett?

- Felejthetetlenek a XVI. Benedek pápával történt személyes találkozások. Életre szóló élményt jelent, hogy részt vehettem II. János Pál boldoggá avatási szertartásán, majd pappá szentelésem tizedik évfordulóján a sírja fölé emelt oltárnál misézhettem. Minden esztendőben nagyböjtben a Sixtus-i Kápolnában vesperáson, esti imádságon vehettem részt társaimmal együtt. Egészen más a hangulata a kápolnának, amikor rendeltetésének megfelelően imádságra használják, s nemcsak egy turisztikai látványosság. Nagy ajándékként éltem meg, hogy több ismerősöm meglátogatott Rómában, akiknek megmutathattam Róma főbb nevezetességeit. Különösen is emlékezetes a táplánszentkereszti fiatalok látogatása, akik egy audiencia alkalmával a Szentatyának játszhattak nagy sikert aratva a pápa és közel hétezer zarándok jelenlétében. Idei évben a húsvéti ünnepeket Rómában töltöttem, és az összes pápai szertartáson részt vettem virágvasárnaptól a húsvéti Urbi et Orbi áldásig bezárólag. Minden esztendőben május hónapban a Vatikáni Kertben található Lourdes-i barlangnál a Szentatya zárja le a Szűzanyának szentelt hónapot, ezeken a szertartásokon, esti fáklyás körmeneten mind a három évben részt vettem. Mivel a virágokat és a növényeket mindig is nagyon szerettem, nagy élmény volt mindannyiszor a Vatikáni Kertben vagy a Szentatya Castel-Gandolfói nyári rezidenciájának kertjében sétálni.

- Visszatérve szűkebb hazájába milyen célokat fogalmazott meg?

- Mindig arra próbáltam törekedni, hogy jó pap legyek, most is ez a célom, valamint a szülői háztól hozott értékek kamatoztatása a rám bízottak körében. Mindig is vallottam, s az évek múltával egyre inkább vallom és hiszem és hinni akarom, hogy legnagyobb hivatás itt e földi létben embernek lenni s maradni mindig minden körülményben. Ez a célom, ez a hitem és ez a reményem.

- A 450 éves fennállását ünneplő római Pápai Gergely Egyetemen előbb történelemből és művészettörténetből egyetemi diplomát, majd ezt követően egyháztörténelemből újabb tudományos fokozatot szereztem. A három év alatt 46 vizsgát kellett letennem olasz ill. latin nyelven, valamint két diplomamunkát kellett megírnom, majd államvizsga keretében megvédenem. A történelem és művészettörténet mellett, könyvtárismeretet, levéltárismeretet, ill. műemlékvédelmet is tanultam. Mindeközben az idei évben hetven éves fennállását ünneplő Pápai Magyar Intézet lakója voltam.

- Hogyan juthat be egy magyar lelkipásztor erre az egyetemre és hogy esett Önre a választás?

- Dr.Veres András püspök úr szándéka és döntése valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megerősítése értelmében kellett elvégeznem ezeket a tanulmányokat.

- Mi a céljuk ezeknek a stúdiumoknak, s hazaérkezve mennyiben tudja hasznosítani a szerzett ismereteit?

- A történelemtudományban és a történelem segédtudományaiban való mélyebb jártasságot segíti elő. Sokrétű a képzés a kódex elmélettől, kódexek tanulmányozásától a címer és pecséttanon, oklevéltanon keresztül egészen az államelméletek ismeretéig (Machiavellitől Rosseau-ig). De betekintést nyerhettünk a Római Kúria történetébe, működésébe, vagy éppen a Vatikáni Titkos Levéltárba, Könyvtárba. Tanulmányoztuk egy szentté vagy boldoggá avatási eljárás ügymenetét. A Vatikáni Múzeumban vagy a keresztény katakombákban megtartott művészettörténeti órák keretében ismerkedtünk a művészeti értékekkel a Krisztus utáni első századoktól napjainkig. A szépre és a művészeti értékekre mindig fogékony voltam, ezért volt különösen is nagy ajándék egy Vatikáni Múzeumban megtartott tanóra , vagy azok a művészeti kiállítások, amelyeket ebben az időszakban rendeztek meg Rómában. 2009-ben a világ minden részéről hozták el a legértékesebb egyházi művészeti alkotásokat, így élőben láthattam egyik kedvenc képemet, amelyet Spanyolországból hoztak át, Murillo Szeplőtelen fogantatás című képét. Majd 2010-ben Caravaggio képeit gyűjtötték össze s állították ki Rómában, ebben az évben pedig Lorenzo Lotto művészetét ismerhettem meg festményein keresztül. Hasznosítani és tovább gyarapítani az ismereteimet az egyházmegye keretein belül bizonyára fogom tudni, hiszen augusztus 1-től a toronyi plébánia és a hozzátartozó Bucsu, Dozmat, Sé községek lelkipásztori ellátása mellett az Egyházmegyei Kincstár, Könyvtár és Levéltár felelőse is leszek.

- A Rómában tapasztaltak alapján a hit a mai alkotókat is megihleti? Beszélhetünk kortárs egyházi művészetről?

- Sok mai művész alkotásával találkozhattam templomokban, múzeumokban vagy egy - egy kiállítás alkalmával. De aki hozzám legközelebb áll, s boldog vagyok, hogy barátomnak tudhatom, az Kisléghi Nagy Ádám. A képeiről készült katalógust elvittem az egyik művészettörténeti órára, s azóta az alkotásait tanítják a Gregoriána egyetemen. A római professzor tollából cikk jelent meg Ádám képeiről a Szentszék hivatalos napilapjában az Osservatore Romano-ban, s e cikket követően meghívták a Sixtus-i Kápolnába a Szentatya és a művészek találkozójára is. Aki ismeri Ádám képeit tudja, hogy ezen alkotásokat csak a mély, Istenben gyökerezett, megélt és átélt hit ihletheti.

- Itáliai tanulmányai során milyen értékes kapcsolatokat sikerült létesítenie?

- Az egyetemen a világ száznegyven országából tanulnak civilek, kispapok és papok egyaránt. Így tanulmányaim során valóban kitekintést kaptam a világegyházra, annak értékeire és problémáira. Volt évfolyamtársam Pakisztánból, ahol ma is sokat szenvednek a keresztények a hitükért, akár a vértanúság vállalásáig is, de megismerhettem az afrikai vagy dél- amerikai országoknak a szegénység dacára is virágzó és élő hitéletét is. Egyetemi évfolyamtársaimmal jó kapcsolatot sikerült kialakítanom, nemrégiben kirándulást is tettek Magyarországra több mint ötvenen.

- Melyek azok a nem mindennapi események, amelynek részesei lehetett?

- Felejthetetlenek a XVI. Benedek pápával történt személyes találkozások. Életre szóló élményt jelent, hogy részt vehettem II. János Pál boldoggá avatási szertartásán, majd pappá szentelésem tizedik évfordulóján a sírja fölé emelt oltárnál misézhettem. Minden esztendőben nagyböjtben a Sixtus-i Kápolnában vesperáson, esti imádságon vehettem részt társaimmal együtt. Egészen más a hangulata a kápolnának, amikor rendeltetésének megfelelően imádságra használják, s nemcsak egy turisztikai látványosság. Nagy ajándékként éltem meg, hogy több ismerősöm meglátogatott Rómában, akiknek megmutathattam Róma főbb nevezetességeit. Különösen is emlékezetes a táplánszentkereszti fiatalok látogatása, akik egy audiencia alkalmával a Szentatyának játszhattak nagy sikert aratva a pápa és közel hétezer zarándok jelenlétében. Idei évben a húsvéti ünnepeket Rómában töltöttem, és az összes pápai szertartáson részt vettem virágvasárnaptól a húsvéti Urbi et Orbi áldásig bezárólag. Minden esztendőben május hónapban a Vatikáni Kertben található Lourdes-i barlangnál a Szentatya zárja le a Szűzanyának szentelt hónapot, ezeken a szertartásokon, esti fáklyás körmeneten mind a három évben részt vettem. Mivel a virágokat és a növényeket mindig is nagyon szerettem, nagy élmény volt mindannyiszor a Vatikáni Kertben vagy a Szentatya Castel-Gandolfói nyári rezidenciájának kertjében sétálni.

- Visszatérve szűkebb hazájába milyen célokat fogalmazott meg?

- Mindig arra próbáltam törekedni, hogy jó pap legyek, most is ez a célom, valamint a szülői háztól hozott értékek kamatoztatása a rám bízottak körében. Mindig is vallottam, s az évek múltával egyre inkább vallom és hiszem és hinni akarom, hogy legnagyobb hivatás itt e földi létben embernek lenni s maradni mindig minden körülményben. Ez a célom, ez a hitem és ez a reményem.

- A 450 éves fennállását ünneplő római Pápai Gergely Egyetemen előbb történelemből és művészettörténetből egyetemi diplomát, majd ezt követően egyháztörténelemből újabb tudományos fokozatot szereztem. A három év alatt 46 vizsgát kellett letennem olasz ill. latin nyelven, valamint két diplomamunkát kellett megírnom, majd államvizsga keretében megvédenem. A történelem és művészettörténet mellett, könyvtárismeretet, levéltárismeretet, ill. műemlékvédelmet is tanultam. Mindeközben az idei évben hetven éves fennállását ünneplő Pápai Magyar Intézet lakója voltam.

- Hogyan juthat be egy magyar lelkipásztor erre az egyetemre és hogy esett Önre a választás?

- Dr.Veres András püspök úr szándéka és döntése valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megerősítése értelmében kellett elvégeznem ezeket a tanulmányokat.

- Mi a céljuk ezeknek a stúdiumoknak, s hazaérkezve mennyiben tudja hasznosítani a szerzett ismereteit?

- A történelemtudományban és a történelem segédtudományaiban való mélyebb jártasságot segíti elő. Sokrétű a képzés a kódex elmélettől, kódexek tanulmányozásától a címer és pecséttanon, oklevéltanon keresztül egészen az államelméletek ismeretéig (Machiavellitől Rosseau-ig). De betekintést nyerhettünk a Római Kúria történetébe, működésébe, vagy éppen a Vatikáni Titkos Levéltárba, Könyvtárba. Tanulmányoztuk egy szentté vagy boldoggá avatási eljárás ügymenetét. A Vatikáni Múzeumban vagy a keresztény katakombákban megtartott művészettörténeti órák keretében ismerkedtünk a művészeti értékekkel a Krisztus utáni első századoktól napjainkig. A szépre és a művészeti értékekre mindig fogékony voltam, ezért volt különösen is nagy ajándék egy Vatikáni Múzeumban megtartott tanóra , vagy azok a művészeti kiállítások, amelyeket ebben az időszakban rendeztek meg Rómában. 2009-ben a világ minden részéről hozták el a legértékesebb egyházi művészeti alkotásokat, így élőben láthattam egyik kedvenc képemet, amelyet Spanyolországból hoztak át, Murillo Szeplőtelen fogantatás című képét. Majd 2010-ben Caravaggio képeit gyűjtötték össze s állították ki Rómában, ebben az évben pedig Lorenzo Lotto művészetét ismerhettem meg festményein keresztül. Hasznosítani és tovább gyarapítani az ismereteimet az egyházmegye keretein belül bizonyára fogom tudni, hiszen augusztus 1-től a toronyi plébánia és a hozzátartozó Bucsu, Dozmat, Sé községek lelkipásztori ellátása mellett az Egyházmegyei Kincstár, Könyvtár és Levéltár felelőse is leszek.

- A Rómában tapasztaltak alapján a hit a mai alkotókat is megihleti? Beszélhetünk kortárs egyházi művészetről?

- Sok mai művész alkotásával találkozhattam templomokban, múzeumokban vagy egy - egy kiállítás alkalmával. De aki hozzám legközelebb áll, s boldog vagyok, hogy barátomnak tudhatom, az Kisléghi Nagy Ádám. A képeiről készült katalógust elvittem az egyik művészettörténeti órára, s azóta az alkotásait tanítják a Gregoriána egyetemen. A római professzor tollából cikk jelent meg Ádám képeiről a Szentszék hivatalos napilapjában az Osservatore Romano-ban, s e cikket követően meghívták a Sixtus-i Kápolnába a Szentatya és a művészek találkozójára is. Aki ismeri Ádám képeit tudja, hogy ezen alkotásokat csak a mély, Istenben gyökerezett, megélt és átélt hit ihletheti.

- Itáliai tanulmányai során milyen értékes kapcsolatokat sikerült létesítenie?

- Az egyetemen a világ száznegyven országából tanulnak civilek, kispapok és papok egyaránt. Így tanulmányaim során valóban kitekintést kaptam a világegyházra, annak értékeire és problémáira. Volt évfolyamtársam Pakisztánból, ahol ma is sokat szenvednek a keresztények a hitükért, akár a vértanúság vállalásáig is, de megismerhettem az afrikai vagy dél- amerikai országoknak a szegénység dacára is virágzó és élő hitéletét is. Egyetemi évfolyamtársaimmal jó kapcsolatot sikerült kialakítanom, nemrégiben kirándulást is tettek Magyarországra több mint ötvenen.

- Melyek azok a nem mindennapi események, amelynek részesei lehetett?

- Felejthetetlenek a XVI. Benedek pápával történt személyes találkozások. Életre szóló élményt jelent, hogy részt vehettem II. János Pál boldoggá avatási szertartásán, majd pappá szentelésem tizedik évfordulóján a sírja fölé emelt oltárnál misézhettem. Minden esztendőben nagyböjtben a Sixtus-i Kápolnában vesperáson, esti imádságon vehettem részt társaimmal együtt. Egészen más a hangulata a kápolnának, amikor rendeltetésének megfelelően imádságra használják, s nemcsak egy turisztikai látványosság. Nagy ajándékként éltem meg, hogy több ismerősöm meglátogatott Rómában, akiknek megmutathattam Róma főbb nevezetességeit. Különösen is emlékezetes a táplánszentkereszti fiatalok látogatása, akik egy audiencia alkalmával a Szentatyának játszhattak nagy sikert aratva a pápa és közel hétezer zarándok jelenlétében. Idei évben a húsvéti ünnepeket Rómában töltöttem, és az összes pápai szertartáson részt vettem virágvasárnaptól a húsvéti Urbi et Orbi áldásig bezárólag. Minden esztendőben május hónapban a Vatikáni Kertben található Lourdes-i barlangnál a Szentatya zárja le a Szűzanyának szentelt hónapot, ezeken a szertartásokon, esti fáklyás körmeneten mind a három évben részt vettem. Mivel a virágokat és a növényeket mindig is nagyon szerettem, nagy élmény volt mindannyiszor a Vatikáni Kertben vagy a Szentatya Castel-Gandolfói nyári rezidenciájának kertjében sétálni.

- Visszatérve szűkebb hazájába milyen célokat fogalmazott meg?

- Mindig arra próbáltam törekedni, hogy jó pap legyek, most is ez a célom, valamint a szülői háztól hozott értékek kamatoztatása a rám bízottak körében. Mindig is vallottam, s az évek múltával egyre inkább vallom és hiszem és hinni akarom, hogy legnagyobb hivatás itt e földi létben embernek lenni s maradni mindig minden körülményben. Ez a célom, ez a hitem és ez a reményem.

- A 450 éves fennállását ünneplő római Pápai Gergely Egyetemen előbb történelemből és művészettörténetből egyetemi diplomát, majd ezt követően egyháztörténelemből újabb tudományos fokozatot szereztem. A három év alatt 46 vizsgát kellett letennem olasz ill. latin nyelven, valamint két diplomamunkát kellett megírnom, majd államvizsga keretében megvédenem. A történelem és művészettörténet mellett, könyvtárismeretet, levéltárismeretet, ill. műemlékvédelmet is tanultam. Mindeközben az idei évben hetven éves fennállását ünneplő Pápai Magyar Intézet lakója voltam.

- Hogyan juthat be egy magyar lelkipásztor erre az egyetemre és hogy esett Önre a választás?

- Dr.Veres András püspök úr szándéka és döntése valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megerősítése értelmében kellett elvégeznem ezeket a tanulmányokat.

- Mi a céljuk ezeknek a stúdiumoknak, s hazaérkezve mennyiben tudja hasznosítani a szerzett ismereteit?

- A történelemtudományban és a történelem segédtudományaiban való mélyebb jártasságot segíti elő. Sokrétű a képzés a kódex elmélettől, kódexek tanulmányozásától a címer és pecséttanon, oklevéltanon keresztül egészen az államelméletek ismeretéig (Machiavellitől Rosseau-ig). De betekintést nyerhettünk a Római Kúria történetébe, működésébe, vagy éppen a Vatikáni Titkos Levéltárba, Könyvtárba. Tanulmányoztuk egy szentté vagy boldoggá avatási eljárás ügymenetét. A Vatikáni Múzeumban vagy a keresztény katakombákban megtartott művészettörténeti órák keretében ismerkedtünk a művészeti értékekkel a Krisztus utáni első századoktól napjainkig. A szépre és a művészeti értékekre mindig fogékony voltam, ezért volt különösen is nagy ajándék egy Vatikáni Múzeumban megtartott tanóra , vagy azok a művészeti kiállítások, amelyeket ebben az időszakban rendeztek meg Rómában. 2009-ben a világ minden részéről hozták el a legértékesebb egyházi művészeti alkotásokat, így élőben láthattam egyik kedvenc képemet, amelyet Spanyolországból hoztak át, Murillo Szeplőtelen fogantatás című képét. Majd 2010-ben Caravaggio képeit gyűjtötték össze s állították ki Rómában, ebben az évben pedig Lorenzo Lotto művészetét ismerhettem meg festményein keresztül. Hasznosítani és tovább gyarapítani az ismereteimet az egyházmegye keretein belül bizonyára fogom tudni, hiszen augusztus 1-től a toronyi plébánia és a hozzátartozó Bucsu, Dozmat, Sé községek lelkipásztori ellátása mellett az Egyházmegyei Kincstár, Könyvtár és Levéltár felelőse is leszek.

- A Rómában tapasztaltak alapján a hit a mai alkotókat is megihleti? Beszélhetünk kortárs egyházi művészetről?

- Sok mai művész alkotásával találkozhattam templomokban, múzeumokban vagy egy - egy kiállítás alkalmával. De aki hozzám legközelebb áll, s boldog vagyok, hogy barátomnak tudhatom, az Kisléghi Nagy Ádám. A képeiről készült katalógust elvittem az egyik művészettörténeti órára, s azóta az alkotásait tanítják a Gregoriána egyetemen. A római professzor tollából cikk jelent meg Ádám képeiről a Szentszék hivatalos napilapjában az Osservatore Romano-ban, s e cikket követően meghívták a Sixtus-i Kápolnába a Szentatya és a művészek találkozójára is. Aki ismeri Ádám képeit tudja, hogy ezen alkotásokat csak a mély, Istenben gyökerezett, megélt és átélt hit ihletheti.

- Itáliai tanulmányai során milyen értékes kapcsolatokat sikerült létesítenie?

- Az egyetemen a világ száznegyven országából tanulnak civilek, kispapok és papok egyaránt. Így tanulmányaim során valóban kitekintést kaptam a világegyházra, annak értékeire és problémáira. Volt évfolyamtársam Pakisztánból, ahol ma is sokat szenvednek a keresztények a hitükért, akár a vértanúság vállalásáig is, de megismerhettem az afrikai vagy dél- amerikai országoknak a szegénység dacára is virágzó és élő hitéletét is. Egyetemi évfolyamtársaimmal jó kapcsolatot sikerült kialakítanom, nemrégiben kirándulást is tettek Magyarországra több mint ötvenen.

- Melyek azok a nem mindennapi események, amelynek részesei lehetett?

- Felejthetetlenek a XVI. Benedek pápával történt személyes találkozások. Életre szóló élményt jelent, hogy részt vehettem II. János Pál boldoggá avatási szertartásán, majd pappá szentelésem tizedik évfordulóján a sírja fölé emelt oltárnál misézhettem. Minden esztendőben nagyböjtben a Sixtus-i Kápolnában vesperáson, esti imádságon vehettem részt társaimmal együtt. Egészen más a hangulata a kápolnának, amikor rendeltetésének megfelelően imádságra használják, s nemcsak egy turisztikai látványosság. Nagy ajándékként éltem meg, hogy több ismerősöm meglátogatott Rómában, akiknek megmutathattam Róma főbb nevezetességeit. Különösen is emlékezetes a táplánszentkereszti fiatalok látogatása, akik egy audiencia alkalmával a Szentatyának játszhattak nagy sikert aratva a pápa és közel hétezer zarándok jelenlétében. Idei évben a húsvéti ünnepeket Rómában töltöttem, és az összes pápai szertartáson részt vettem virágvasárnaptól a húsvéti Urbi et Orbi áldásig bezárólag. Minden esztendőben május hónapban a Vatikáni Kertben található Lourdes-i barlangnál a Szentatya zárja le a Szűzanyának szentelt hónapot, ezeken a szertartásokon, esti fáklyás körmeneten mind a három évben részt vettem. Mivel a virágokat és a növényeket mindig is nagyon szerettem, nagy élmény volt mindannyiszor a Vatikáni Kertben vagy a Szentatya Castel-Gandolfói nyári rezidenciájának kertjében sétálni.

- Visszatérve szűkebb hazájába milyen célokat fogalmazott meg?

- Mindig arra próbáltam törekedni, hogy jó pap legyek, most is ez a célom, valamint a szülői háztól hozott értékek kamatoztatása a rám bízottak körében. Mindig is vallottam, s az évek múltával egyre inkább vallom és hiszem és hinni akarom, hogy legnagyobb hivatás itt e földi létben embernek lenni s maradni mindig minden körülményben. Ez a célom, ez a hitem és ez a reményem.

- A 450 éves fennállását ünneplő római Pápai Gergely Egyetemen előbb történelemből és művészettörténetből egyetemi diplomát, majd ezt követően egyháztörténelemből újabb tudományos fokozatot szereztem. A három év alatt 46 vizsgát kellett letennem olasz ill. latin nyelven, valamint két diplomamunkát kellett megírnom, majd államvizsga keretében megvédenem. A történelem és művészettörténet mellett, könyvtárismeretet, levéltárismeretet, ill. műemlékvédelmet is tanultam. Mindeközben az idei évben hetven éves fennállását ünneplő Pápai Magyar Intézet lakója voltam.

- Hogyan juthat be egy magyar lelkipásztor erre az egyetemre és hogy esett Önre a választás?

- Dr.Veres András püspök úr szándéka és döntése valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megerősítése értelmében kellett elvégeznem ezeket a tanulmányokat.

- Mi a céljuk ezeknek a stúdiumoknak, s hazaérkezve mennyiben tudja hasznosítani a szerzett ismereteit?

- A történelemtudományban és a történelem segédtudományaiban való mélyebb jártasságot segíti elő. Sokrétű a képzés a kódex elmélettől, kódexek tanulmányozásától a címer és pecséttanon, oklevéltanon keresztül egészen az államelméletek ismeretéig (Machiavellitől Rosseau-ig). De betekintést nyerhettünk a Római Kúria történetébe, működésébe, vagy éppen a Vatikáni Titkos Levéltárba, Könyvtárba. Tanulmányoztuk egy szentté vagy boldoggá avatási eljárás ügymenetét. A Vatikáni Múzeumban vagy a keresztény katakombákban megtartott művészettörténeti órák keretében ismerkedtünk a művészeti értékekkel a Krisztus utáni első századoktól napjainkig. A szépre és a művészeti értékekre mindig fogékony voltam, ezért volt különösen is nagy ajándék egy Vatikáni Múzeumban megtartott tanóra , vagy azok a művészeti kiállítások, amelyeket ebben az időszakban rendeztek meg Rómában. 2009-ben a világ minden részéről hozták el a legértékesebb egyházi művészeti alkotásokat, így élőben láthattam egyik kedvenc képemet, amelyet Spanyolországból hoztak át, Murillo Szeplőtelen fogantatás című képét. Majd 2010-ben Caravaggio képeit gyűjtötték össze s állították ki Rómában, ebben az évben pedig Lorenzo Lotto művészetét ismerhettem meg festményein keresztül. Hasznosítani és tovább gyarapítani az ismereteimet az egyházmegye keretein belül bizonyára fogom tudni, hiszen augusztus 1-től a toronyi plébánia és a hozzátartozó Bucsu, Dozmat, Sé községek lelkipásztori ellátása mellett az Egyházmegyei Kincstár, Könyvtár és Levéltár felelőse is leszek.

- A Rómában tapasztaltak alapján a hit a mai alkotókat is megihleti? Beszélhetünk kortárs egyházi művészetről?

- Sok mai művész alkotásával találkozhattam templomokban, múzeumokban vagy egy - egy kiállítás alkalmával. De aki hozzám legközelebb áll, s boldog vagyok, hogy barátomnak tudhatom, az Kisléghi Nagy Ádám. A képeiről készült katalógust elvittem az egyik művészettörténeti órára, s azóta az alkotásait tanítják a Gregoriána egyetemen. A római professzor tollából cikk jelent meg Ádám képeiről a Szentszék hivatalos napilapjában az Osservatore Romano-ban, s e cikket követően meghívták a Sixtus-i Kápolnába a Szentatya és a művészek találkozójára is. Aki ismeri Ádám képeit tudja, hogy ezen alkotásokat csak a mély, Istenben gyökerezett, megélt és átélt hit ihletheti.

- Itáliai tanulmányai során milyen értékes kapcsolatokat sikerült létesítenie?

- Az egyetemen a világ száznegyven országából tanulnak civilek, kispapok és papok egyaránt. Így tanulmányaim során valóban kitekintést kaptam a világegyházra, annak értékeire és problémáira. Volt évfolyamtársam Pakisztánból, ahol ma is sokat szenvednek a keresztények a hitükért, akár a vértanúság vállalásáig is, de megismerhettem az afrikai vagy dél- amerikai országoknak a szegénység dacára is virágzó és élő hitéletét is. Egyetemi évfolyamtársaimmal jó kapcsolatot sikerült kialakítanom, nemrégiben kirándulást is tettek Magyarországra több mint ötvenen.

- Melyek azok a nem mindennapi események, amelynek részesei lehetett?

- Felejthetetlenek a XVI. Benedek pápával történt személyes találkozások. Életre szóló élményt jelent, hogy részt vehettem II. János Pál boldoggá avatási szertartásán, majd pappá szentelésem tizedik évfordulóján a sírja fölé emelt oltárnál misézhettem. Minden esztendőben nagyböjtben a Sixtus-i Kápolnában vesperáson, esti imádságon vehettem részt társaimmal együtt. Egészen más a hangulata a kápolnának, amikor rendeltetésének megfelelően imádságra használják, s nemcsak egy turisztikai látványosság. Nagy ajándékként éltem meg, hogy több ismerősöm meglátogatott Rómában, akiknek megmutathattam Róma főbb nevezetességeit. Különösen is emlékezetes a táplánszentkereszti fiatalok látogatása, akik egy audiencia alkalmával a Szentatyának játszhattak nagy sikert aratva a pápa és közel hétezer zarándok jelenlétében. Idei évben a húsvéti ünnepeket Rómában töltöttem, és az összes pápai szertartáson részt vettem virágvasárnaptól a húsvéti Urbi et Orbi áldásig bezárólag. Minden esztendőben május hónapban a Vatikáni Kertben található Lourdes-i barlangnál a Szentatya zárja le a Szűzanyának szentelt hónapot, ezeken a szertartásokon, esti fáklyás körmeneten mind a három évben részt vettem. Mivel a virágokat és a növényeket mindig is nagyon szerettem, nagy élmény volt mindannyiszor a Vatikáni Kertben vagy a Szentatya Castel-Gandolfói nyári rezidenciájának kertjében sétálni.

- Visszatérve szűkebb hazájába milyen célokat fogalmazott meg?

- Mindig arra próbáltam törekedni, hogy jó pap legyek, most is ez a célom, valamint a szülői háztól hozott értékek kamatoztatása a rám bízottak körében. Mindig is vallottam, s az évek múltával egyre inkább vallom és hiszem és hinni akarom, hogy legnagyobb hivatás itt e földi létben embernek lenni s maradni mindig minden körülményben. Ez a célom, ez a hitem és ez a reményem.

- Hogyan juthat be egy magyar lelkipásztor erre az egyetemre és hogy esett Önre a választás?

- Dr.Veres András püspök úr szándéka és döntése valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megerősítése értelmében kellett elvégeznem ezeket a tanulmányokat.

- Mi a céljuk ezeknek a stúdiumoknak, s hazaérkezve mennyiben tudja hasznosítani a szerzett ismereteit?

- A történelemtudományban és a történelem segédtudományaiban való mélyebb jártasságot segíti elő. Sokrétű a képzés a kódex elmélettől, kódexek tanulmányozásától a címer és pecséttanon, oklevéltanon keresztül egészen az államelméletek ismeretéig (Machiavellitől Rosseau-ig). De betekintést nyerhettünk a Római Kúria történetébe, működésébe, vagy éppen a Vatikáni Titkos Levéltárba, Könyvtárba. Tanulmányoztuk egy szentté vagy boldoggá avatási eljárás ügymenetét. A Vatikáni Múzeumban vagy a keresztény katakombákban megtartott művészettörténeti órák keretében ismerkedtünk a művészeti értékekkel a Krisztus utáni első századoktól napjainkig. A szépre és a művészeti értékekre mindig fogékony voltam, ezért volt különösen is nagy ajándék egy Vatikáni Múzeumban megtartott tanóra , vagy azok a művészeti kiállítások, amelyeket ebben az időszakban rendeztek meg Rómában. 2009-ben a világ minden részéről hozták el a legértékesebb egyházi művészeti alkotásokat, így élőben láthattam egyik kedvenc képemet, amelyet Spanyolországból hoztak át, Murillo Szeplőtelen fogantatás című képét. Majd 2010-ben Caravaggio képeit gyűjtötték össze s állították ki Rómában, ebben az évben pedig Lorenzo Lotto művészetét ismerhettem meg festményein keresztül. Hasznosítani és tovább gyarapítani az ismereteimet az egyházmegye keretein belül bizonyára fogom tudni, hiszen augusztus 1-től a toronyi plébánia és a hozzátartozó Bucsu, Dozmat, Sé községek lelkipásztori ellátása mellett az Egyházmegyei Kincstár, Könyvtár és Levéltár felelőse is leszek.

- A Rómában tapasztaltak alapján a hit a mai alkotókat is megihleti? Beszélhetünk kortárs egyházi művészetről?

- Sok mai művész alkotásával találkozhattam templomokban, múzeumokban vagy egy - egy kiállítás alkalmával. De aki hozzám legközelebb áll, s boldog vagyok, hogy barátomnak tudhatom, az Kisléghi Nagy Ádám. A képeiről készült katalógust elvittem az egyik művészettörténeti órára, s azóta az alkotásait tanítják a Gregoriána egyetemen. A római professzor tollából cikk jelent meg Ádám képeiről a Szentszék hivatalos napilapjában az Osservatore Romano-ban, s e cikket követően meghívták a Sixtus-i Kápolnába a Szentatya és a művészek találkozójára is. Aki ismeri Ádám képeit tudja, hogy ezen alkotásokat csak a mély, Istenben gyökerezett, megélt és átélt hit ihletheti.

- Itáliai tanulmányai során milyen értékes kapcsolatokat sikerült létesítenie?

- Az egyetemen a világ száznegyven országából tanulnak civilek, kispapok és papok egyaránt. Így tanulmányaim során valóban kitekintést kaptam a világegyházra, annak értékeire és problémáira. Volt évfolyamtársam Pakisztánból, ahol ma is sokat szenvednek a keresztények a hitükért, akár a vértanúság vállalásáig is, de megismerhettem az afrikai vagy dél- amerikai országoknak a szegénység dacára is virágzó és élő hitéletét is. Egyetemi évfolyamtársaimmal jó kapcsolatot sikerült kialakítanom, nemrégiben kirándulást is tettek Magyarországra több mint ötvenen.

- Melyek azok a nem mindennapi események, amelynek részesei lehetett?

- Felejthetetlenek a XVI. Benedek pápával történt személyes találkozások. Életre szóló élményt jelent, hogy részt vehettem II. János Pál boldoggá avatási szertartásán, majd pappá szentelésem tizedik évfordulóján a sírja fölé emelt oltárnál misézhettem. Minden esztendőben nagyböjtben a Sixtus-i Kápolnában vesperáson, esti imádságon vehettem részt társaimmal együtt. Egészen más a hangulata a kápolnának, amikor rendeltetésének megfelelően imádságra használják, s nemcsak egy turisztikai látványosság. Nagy ajándékként éltem meg, hogy több ismerősöm meglátogatott Rómában, akiknek megmutathattam Róma főbb nevezetességeit. Különösen is emlékezetes a táplánszentkereszti fiatalok látogatása, akik egy audiencia alkalmával a Szentatyának játszhattak nagy sikert aratva a pápa és közel hétezer zarándok jelenlétében. Idei évben a húsvéti ünnepeket Rómában töltöttem, és az összes pápai szertartáson részt vettem virágvasárnaptól a húsvéti Urbi et Orbi áldásig bezárólag. Minden esztendőben május hónapban a Vatikáni Kertben található Lourdes-i barlangnál a Szentatya zárja le a Szűzanyának szentelt hónapot, ezeken a szertartásokon, esti fáklyás körmeneten mind a három évben részt vettem. Mivel a virágokat és a növényeket mindig is nagyon szerettem, nagy élmény volt mindannyiszor a Vatikáni Kertben vagy a Szentatya Castel-Gandolfói nyári rezidenciájának kertjében sétálni.

- Visszatérve szűkebb hazájába milyen célokat fogalmazott meg?

- Mindig arra próbáltam törekedni, hogy jó pap legyek, most is ez a célom, valamint a szülői háztól hozott értékek kamatoztatása a rám bízottak körében. Mindig is vallottam, s az évek múltával egyre inkább vallom és hiszem és hinni akarom, hogy legnagyobb hivatás itt e földi létben embernek lenni s maradni mindig minden körülményben. Ez a célom, ez a hitem és ez a reményem.

- Hogyan juthat be egy magyar lelkipásztor erre az egyetemre és hogy esett Önre a választás?

- Dr.Veres András püspök úr szándéka és döntése valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megerősítése értelmében kellett elvégeznem ezeket a tanulmányokat.

- Mi a céljuk ezeknek a stúdiumoknak, s hazaérkezve mennyiben tudja hasznosítani a szerzett ismereteit?

- A történelemtudományban és a történelem segédtudományaiban való mélyebb jártasságot segíti elő. Sokrétű a képzés a kódex elmélettől, kódexek tanulmányozásától a címer és pecséttanon, oklevéltanon keresztül egészen az államelméletek ismeretéig (Machiavellitől Rosseau-ig). De betekintést nyerhettünk a Római Kúria történetébe, működésébe, vagy éppen a Vatikáni Titkos Levéltárba, Könyvtárba. Tanulmányoztuk egy szentté vagy boldoggá avatási eljárás ügymenetét. A Vatikáni Múzeumban vagy a keresztény katakombákban megtartott művészettörténeti órák keretében ismerkedtünk a művészeti értékekkel a Krisztus utáni első századoktól napjainkig. A szépre és a művészeti értékekre mindig fogékony voltam, ezért volt különösen is nagy ajándék egy Vatikáni Múzeumban megtartott tanóra , vagy azok a művészeti kiállítások, amelyeket ebben az időszakban rendeztek meg Rómában. 2009-ben a világ minden részéről hozták el a legértékesebb egyházi művészeti alkotásokat, így élőben láthattam egyik kedvenc képemet, amelyet Spanyolországból hoztak át, Murillo Szeplőtelen fogantatás című képét. Majd 2010-ben Caravaggio képeit gyűjtötték össze s állították ki Rómában, ebben az évben pedig Lorenzo Lotto művészetét ismerhettem meg festményein keresztül. Hasznosítani és tovább gyarapítani az ismereteimet az egyházmegye keretein belül bizonyára fogom tudni, hiszen augusztus 1-től a toronyi plébánia és a hozzátartozó Bucsu, Dozmat, Sé községek lelkipásztori ellátása mellett az Egyházmegyei Kincstár, Könyvtár és Levéltár felelőse is leszek.

- A Rómában tapasztaltak alapján a hit a mai alkotókat is megihleti? Beszélhetünk kortárs egyházi művészetről?

- Sok mai művész alkotásával találkozhattam templomokban, múzeumokban vagy egy - egy kiállítás alkalmával. De aki hozzám legközelebb áll, s boldog vagyok, hogy barátomnak tudhatom, az Kisléghi Nagy Ádám. A képeiről készült katalógust elvittem az egyik művészettörténeti órára, s azóta az alkotásait tanítják a Gregoriána egyetemen. A római professzor tollából cikk jelent meg Ádám képeiről a Szentszék hivatalos napilapjában az Osservatore Romano-ban, s e cikket követően meghívták a Sixtus-i Kápolnába a Szentatya és a művészek találkozójára is. Aki ismeri Ádám képeit tudja, hogy ezen alkotásokat csak a mély, Istenben gyökerezett, megélt és átélt hit ihletheti.

- Itáliai tanulmányai során milyen értékes kapcsolatokat sikerült létesítenie?

- Az egyetemen a világ száznegyven országából tanulnak civilek, kispapok és papok egyaránt. Így tanulmányaim során valóban kitekintést kaptam a világegyházra, annak értékeire és problémáira. Volt évfolyamtársam Pakisztánból, ahol ma is sokat szenvednek a keresztények a hitükért, akár a vértanúság vállalásáig is, de megismerhettem az afrikai vagy dél- amerikai országoknak a szegénység dacára is virágzó és élő hitéletét is. Egyetemi évfolyamtársaimmal jó kapcsolatot sikerült kialakítanom, nemrégiben kirándulást is tettek Magyarországra több mint ötvenen.

- Melyek azok a nem mindennapi események, amelynek részesei lehetett?

- Felejthetetlenek a XVI. Benedek pápával történt személyes találkozások. Életre szóló élményt jelent, hogy részt vehettem II. János Pál boldoggá avatási szertartásán, majd pappá szentelésem tizedik évfordulóján a sírja fölé emelt oltárnál misézhettem. Minden esztendőben nagyböjtben a Sixtus-i Kápolnában vesperáson, esti imádságon vehettem részt társaimmal együtt. Egészen más a hangulata a kápolnának, amikor rendeltetésének megfelelően imádságra használják, s nemcsak egy turisztikai látványosság. Nagy ajándékként éltem meg, hogy több ismerősöm meglátogatott Rómában, akiknek megmutathattam Róma főbb nevezetességeit. Különösen is emlékezetes a táplánszentkereszti fiatalok látogatása, akik egy audiencia alkalmával a Szentatyának játszhattak nagy sikert aratva a pápa és közel hétezer zarándok jelenlétében. Idei évben a húsvéti ünnepeket Rómában töltöttem, és az összes pápai szertartáson részt vettem virágvasárnaptól a húsvéti Urbi et Orbi áldásig bezárólag. Minden esztendőben május hónapban a Vatikáni Kertben található Lourdes-i barlangnál a Szentatya zárja le a Szűzanyának szentelt hónapot, ezeken a szertartásokon, esti fáklyás körmeneten mind a három évben részt vettem. Mivel a virágokat és a növényeket mindig is nagyon szerettem, nagy élmény volt mindannyiszor a Vatikáni Kertben vagy a Szentatya Castel-Gandolfói nyári rezidenciájának kertjében sétálni.

- Visszatérve szűkebb hazájába milyen célokat fogalmazott meg?

- Mindig arra próbáltam törekedni, hogy jó pap legyek, most is ez a célom, valamint a szülői háztól hozott értékek kamatoztatása a rám bízottak körében. Mindig is vallottam, s az évek múltával egyre inkább vallom és hiszem és hinni akarom, hogy legnagyobb hivatás itt e földi létben embernek lenni s maradni mindig minden körülményben. Ez a célom, ez a hitem és ez a reményem.

- Hogyan juthat be egy magyar lelkipásztor erre az egyetemre és hogy esett Önre a választás?

- Dr.Veres András püspök úr szándéka és döntése valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megerősítése értelmében kellett elvégeznem ezeket a tanulmányokat.

- Mi a céljuk ezeknek a stúdiumoknak, s hazaérkezve mennyiben tudja hasznosítani a szerzett ismereteit?

- A történelemtudományban és a történelem segédtudományaiban való mélyebb jártasságot segíti elő. Sokrétű a képzés a kódex elmélettől, kódexek tanulmányozásától a címer és pecséttanon, oklevéltanon keresztül egészen az államelméletek ismeretéig (Machiavellitől Rosseau-ig). De betekintést nyerhettünk a Római Kúria történetébe, működésébe, vagy éppen a Vatikáni Titkos Levéltárba, Könyvtárba. Tanulmányoztuk egy szentté vagy boldoggá avatási eljárás ügymenetét. A Vatikáni Múzeumban vagy a keresztény katakombákban megtartott művészettörténeti órák keretében ismerkedtünk a művészeti értékekkel a Krisztus utáni első századoktól napjainkig. A szépre és a művészeti értékekre mindig fogékony voltam, ezért volt különösen is nagy ajándék egy Vatikáni Múzeumban megtartott tanóra , vagy azok a művészeti kiállítások, amelyeket ebben az időszakban rendeztek meg Rómában. 2009-ben a világ minden részéről hozták el a legértékesebb egyházi művészeti alkotásokat, így élőben láthattam egyik kedvenc képemet, amelyet Spanyolországból hoztak át, Murillo Szeplőtelen fogantatás című képét. Majd 2010-ben Caravaggio képeit gyűjtötték össze s állították ki Rómában, ebben az évben pedig Lorenzo Lotto művészetét ismerhettem meg festményein keresztül. Hasznosítani és tovább gyarapítani az ismereteimet az egyházmegye keretein belül bizonyára fogom tudni, hiszen augusztus 1-től a toronyi plébánia és a hozzátartozó Bucsu, Dozmat, Sé községek lelkipásztori ellátása mellett az Egyházmegyei Kincstár, Könyvtár és Levéltár felelőse is leszek.

- A Rómában tapasztaltak alapján a hit a mai alkotókat is megihleti? Beszélhetünk kortárs egyházi művészetről?

- Sok mai művész alkotásával találkozhattam templomokban, múzeumokban vagy egy - egy kiállítás alkalmával. De aki hozzám legközelebb áll, s boldog vagyok, hogy barátomnak tudhatom, az Kisléghi Nagy Ádám. A képeiről készült katalógust elvittem az egyik művészettörténeti órára, s azóta az alkotásait tanítják a Gregoriána egyetemen. A római professzor tollából cikk jelent meg Ádám képeiről a Szentszék hivatalos napilapjában az Osservatore Romano-ban, s e cikket követően meghívták a Sixtus-i Kápolnába a Szentatya és a művészek találkozójára is. Aki ismeri Ádám képeit tudja, hogy ezen alkotásokat csak a mély, Istenben gyökerezett, megélt és átélt hit ihletheti.

- Itáliai tanulmányai során milyen értékes kapcsolatokat sikerült létesítenie?

- Az egyetemen a világ száznegyven országából tanulnak civilek, kispapok és papok egyaránt. Így tanulmányaim során valóban kitekintést kaptam a világegyházra, annak értékeire és problémáira. Volt évfolyamtársam Pakisztánból, ahol ma is sokat szenvednek a keresztények a hitükért, akár a vértanúság vállalásáig is, de megismerhettem az afrikai vagy dél- amerikai országoknak a szegénység dacára is virágzó és élő hitéletét is. Egyetemi évfolyamtársaimmal jó kapcsolatot sikerült kialakítanom, nemrégiben kirándulást is tettek Magyarországra több mint ötvenen.

- Melyek azok a nem mindennapi események, amelynek részesei lehetett?

- Felejthetetlenek a XVI. Benedek pápával történt személyes találkozások. Életre szóló élményt jelent, hogy részt vehettem II. János Pál boldoggá avatási szertartásán, majd pappá szentelésem tizedik évfordulóján a sírja fölé emelt oltárnál misézhettem. Minden esztendőben nagyböjtben a Sixtus-i Kápolnában vesperáson, esti imádságon vehettem részt társaimmal együtt. Egészen más a hangulata a kápolnának, amikor rendeltetésének megfelelően imádságra használják, s nemcsak egy turisztikai látványosság. Nagy ajándékként éltem meg, hogy több ismerősöm meglátogatott Rómában, akiknek megmutathattam Róma főbb nevezetességeit. Különösen is emlékezetes a táplánszentkereszti fiatalok látogatása, akik egy audiencia alkalmával a Szentatyának játszhattak nagy sikert aratva a pápa és közel hétezer zarándok jelenlétében. Idei évben a húsvéti ünnepeket Rómában töltöttem, és az összes pápai szertartáson részt vettem virágvasárnaptól a húsvéti Urbi et Orbi áldásig bezárólag. Minden esztendőben május hónapban a Vatikáni Kertben található Lourdes-i barlangnál a Szentatya zárja le a Szűzanyának szentelt hónapot, ezeken a szertartásokon, esti fáklyás körmeneten mind a három évben részt vettem. Mivel a virágokat és a növényeket mindig is nagyon szerettem, nagy élmény volt mindannyiszor a Vatikáni Kertben vagy a Szentatya Castel-Gandolfói nyári rezidenciájának kertjében sétálni.

- Visszatérve szűkebb hazájába milyen célokat fogalmazott meg?

- Mindig arra próbáltam törekedni, hogy jó pap legyek, most is ez a célom, valamint a szülői háztól hozott értékek kamatoztatása a rám bízottak körében. Mindig is vallottam, s az évek múltával egyre inkább vallom és hiszem és hinni akarom, hogy legnagyobb hivatás itt e földi létben embernek lenni s maradni mindig minden körülményben. Ez a célom, ez a hitem és ez a reményem.

- Hogyan juthat be egy magyar lelkipásztor erre az egyetemre és hogy esett Önre a választás?

- Dr.Veres András püspök úr szándéka és döntése valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megerősítése értelmében kellett elvégeznem ezeket a tanulmányokat.

- Mi a céljuk ezeknek a stúdiumoknak, s hazaérkezve mennyiben tudja hasznosítani a szerzett ismereteit?

- A történelemtudományban és a történelem segédtudományaiban való mélyebb jártasságot segíti elő. Sokrétű a képzés a kódex elmélettől, kódexek tanulmányozásától a címer és pecséttanon, oklevéltanon keresztül egészen az államelméletek ismeretéig (Machiavellitől Rosseau-ig). De betekintést nyerhettünk a Római Kúria történetébe, működésébe, vagy éppen a Vatikáni Titkos Levéltárba, Könyvtárba. Tanulmányoztuk egy szentté vagy boldoggá avatási eljárás ügymenetét. A Vatikáni Múzeumban vagy a keresztény katakombákban megtartott művészettörténeti órák keretében ismerkedtünk a művészeti értékekkel a Krisztus utáni első századoktól napjainkig. A szépre és a művészeti értékekre mindig fogékony voltam, ezért volt különösen is nagy ajándék egy V

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!