-1°
-4°

Egyszer volt: 22 éve nincs köztünk Rózsa Béla

Egyszer volt, itt Szombathelyen, itt Vas megyében egy ember, aki a boldog hatvanas-hetvenes években, egy átivott, átvitatkozott szép holdas éjszaka h ...

Természetesen e fura happening híre futótűzként elterjedt, jóízű kacagásra fakasztva mindenkit. Én Nagy Gáspár költő barátomtól értesültem róla Budapesten, mikor szekerem rúdja már Szombathely irányába mutatott. (A hiteles történetet később magától az elkövetőtől is hallhattam, ki még sok év után is a nemes harag pírjával az arcán tettét büszkén vállalta: Azért, kérlek, ez mégis csak botrány volt, édes öregem… )

Ilyen és ehhez hasonló történetek tucatjai avatták a szombathelyi művészvilág közismert és közszeretetnek örvendő alakjává, s ez a manós, bohém kedély, s a végtelenül finom, kulturált, minden jó iránt lelkesülő, minden értéket felkaroló, segítő szándék tette mindenki Bélájává, s takarta el jellemének más, igazán fontos értékeit. Hűség, becsület, szakmai alázat, megalkuvásra képtelen igényesség. Ezek az erények abban a korban sem jelentettek zöld utat az érvényesüléshez. Annál inkább az önsorsrontáshoz. Tehetségét, tudását, tisztességét senki sem vonta kétségbe. A maga módján még konformista is tudott lenni.Tisztelte a tekintélyeket. Nem tolta magát előtérbe. Segített, aládolgozott azoknak, akik erre rászorultak. Hálát nem várt, de a hálátlanság időnként elszomorította. Időnként kitört, időnként megmakacsolta magát, s nem adta a nevét olyasmihez, amit színvonaltalannak vagy kártékonynak tartott. Leginkább a szakmai illetéktelenséget és a butaságot gyűlölte. Ez szította fel benne azt a plebejus bátorságot, civil kurázsit, hogy képes volt dolgokra néha nemet mondani, akár a saját kárára is.

Egyszer volt, itt Szombathelyen, itt Vas megyében egy ember. Nem volt rendkívüli ember. Azt is mondhatnánk, hogy rendkívül rendkívülietlen ember volt. Örült és bánkódott, szerette anyját, apját, testvérét, imádta feleségét, gyermekeit, munkáját. Volt egy magányos, titkos élete is, szerette a könyveket, az írókat, a képzőművészetet, a zenét. Szerette az ezotériát, kedvenc korszaka volt a manierizmus. Miközben egyre értelmetlenebbé lett körülötte a világ, egyre több örömforrást fakasztott benne ez a rejtett dimenzió, és a barátok, és a bor.

Tevékenységének ismerete nélkül, írott hagyatékának feldolgozása nélkül nem írható meg Vas megye kultúrtörténetének némely fejezete. A Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtáré, vagy az Életünk című irodalmi folyóiraté. A megújult, napraforgóként az egyetemes magyar irodalom felé fordult Életünk szerkesztőjeként Rózsa Béla volt a folytonosság biztosítéka. Ő, aki szinte a kezdetektől fogva ott volt a periodika, majd a kéthavi folyóirat szerkesztői, meghatározó munkatársai között. Ő, akinél Vas megye irodalmi, kulturális hagyományait kevesen ismerték jobban. S akinek munkája nyomán az igazi, nem provinciális vasi értékek továbbra is jelen voltak, sőt, kiteljesedtek a folyóirat hasábjain.

Bár huszonkét éve nincs közöttünk, barátai, ismerősei szinte mindennap felidézik szavait, a hozzá fűződő történeteket, szeretetreméltó lényét. Legirigylésreméltóbb képessége a választani tudás képessége volt.Vezére valóban bensejéből vezérelte.Tévedhetett, tévedett is – ki nem -, de választásai mellett kitartott.

Senki sem meghalni megy a csatába, hanem fut a szégyen elől, hogy nem vesz részt benne. Senki sem azért értelmiségi, hogy elárulja a szív és az ész parancsait. Ha valaki fel tud szabadulni a kísértések alól, létezése könnyűvé, tiszta örömmé válik, még ha ez a létezés mázsás súlyokkal terheli is. Mint amikor a felhők mögül kisüt a nap, olyan a felismerés: az egyetlen ősjog, ami az emberé, hogy választhat. Elindulhat befelé.

Rózsa Béla ember volt, esendő, de nem volt adós a szeretettel. Mikor néha poharát a szemüvegéhez koccintotta, tündöklő magányát, magányos méltóságát ünnepelte.


-1°
-4°
Hószállingózás
V
-6°
H
-4°
K
-2°
Sz
-3°
Felhívás
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Odafigyeléssel a közúti balesetek megelőzhetőek!
akadály nélkül? / 8 perce
Az ősi élet nyomai után kutat a marsjáró
Könnyen lehet, hogy a kőzetek sokkal jobb állapotban maradtak meg a vörös bolygón, mint a Földön.
Gyász
"Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, Örök álmát őrizze béke és nyugalom. Te örökké élsz, mint a csillgok." Fájdalommal emlékezünk LAJOS JÁNOS halálának 2. évfordulóján. Szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FINY BÉLÁNÉ (FVR Marica néni) szül. Cságoly Mária életének 95. évében, az Úr akaratában megnyugodva csendesen elpihent. Örök nyugalomra helyezése szűk családi körben 2018. december 19-én a budapesti Farkasréti temetőben lesz. Szombathelyi búcsúztatása 2018. dec. 19-én 6 órakor a Székesegyházban és 2018. dec. 19-én 9 órakor a Szent Erzsébet Ferences-templomban lesz engesztelő szentmisével. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik fájdalmunkban osztoznak. Emléke szívünkben örökké él. Gyászoló szerettei
Örökké megtart szívünkben az emlékezés DANYI IMRÉNÉ szül. Bedőcs Margit halálának 5. évfordulójára. Szerető családja
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy a szerető édesanya, nagymama, anyós és rokon GOMBÁS JÓZSENÉ szül. Bősze Mária életének 85. évében csendesen elhunyt. Temetése 2018. december 18-án, kedden 14.30-kor lesz a szentgotthárdi temetőben. Gyászmise a temetés napján 13.30-kor a csörötneki templomban. A gyászoló család
"Hirtelen halálod nagy fájdalmat okozott, De jóságod és szereteted, szívünkben örökké élni fog. Fájdalommal tudatjuk, hogy TÓTH JENŐ Öcsi 56 éves korában elhunyt. Temetése 2018. december 18-án 11 órakor a Jáki úti temetőben lesz. Gyászmise előtte 9.30-kor a Szalézi templomban. Köszönjük a részvételt! A gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk KULMAN LAJOS halálának 4. évfordulóján. Szerető családja
"Ő már ott van, ahol nincs fájdalom. Örök álmát őrizze béke és nyugalom." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TÜZES ISTVÁN ny. r. törzszászlós 72 éves korában elhunyt. Szeretett halottunk hamvaitól 2018. december 18-án 14 órakor veszünk végső búcsút a celldömölki temetőben, evangélikus szertartás szerint. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik gyászunkban együttérzéssel osztoznak. A szertartást követően kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. A gyászoló család
"Örök álmát őrizze béke és nyugalom." Szeretettel emlékezem PLÁJER JÁNOS halálának 22. évfordulóján. Leánya, Rózsi
"Ők már ott vannak, ahol nincs fájdalom Örök álmukat őrizze béke és nyugalom." Emlékezzünk szüleimre BOGÁTH LAJOSNÉ szül.: Zsugonits Margit halálának 10. évfordulóján és BOGÁTH LAJOS halálának 1. évfordulóján Lányuk Zsuzsa és családja
"Egy évvel ezelőtt, egy fagyos decemberi napon Kegyetlen volt hozzánk a sors nagyon. Megpróbáltatásokkal, fájdalmakkal teli életed volt, Jóságos szíved nem bírta tovább, Egy váratlan pillanatban megállt és mindent itt hagytál." Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk rád. KÖRMENDI BEÁTA halálod 1. évfordulóján. Szerető édesanyád és nővéred
Fájó szívvel tudatjuk, hogy HÉRINCS ISTVÁN sorkifaludi lakos életének 66. évében gyógyíthatatlan betegségben elhunyt. Végső nyugalomra helyezése december 17-én, hétfőn 15 órakor a vépi temetőben lesz. Gyászmise előtte 14.15-kor. 1-1 szál virággal kérjük a részvétüket kifejezni. A gyászoló család
"Nem foghatjuk már dolgos két kezed, Nem simogathatjuk őszülő fejed, Nem tekint ránk aggódó szemed, Marad a csend. Mindent köszönünk Neked!" Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy a drága férj, édesapa, após, nagyapa, dédapa BÖGÖTI FERENC a Sárvári Erdészet nyugdíjasa életének 91. évében elhunyt. Temetése december 17-én, hétfőn a 13 órakor kezdődő gyászmise után lesz a porpáci temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazonak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették, ismerték, hogy MAROSVÖLGYI ZOLTÁN életének 47. évében elhunyt. Hamvainak örök nyugalomra helyezése december 19-én, szerdán, a 13.15-kor kezdődő gyászmisét követően lesz 14 órakor a peresznyei temetőben. Kérjük a koszorúk, sírcsokrok mellőzését, egy-egy szál virággal köszönjenek, búcsúzzanak el tőle. A gyászoló család
"Nem vársz már bennünket ragyogó szemekkel, Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, Hisz te a jónál is jobbat érdemelnél." Bánatos szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették, hogy drága férj, édesapa, nagyapa, após SZÉLL ISTVÁN életének 81. évében elhunyt. Gyászmise 2018. december 18-án, kedden 11.30-kor a kámoni templomban, azt követően temetés 12.30-kor a herényi temetőben lesz. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Gyászoló Szerettei.
Bánatos szívvel tudatjuk, hogy HORVÁTH BÉLA (bajtársainak Columbo) nyug. alezredes a M.H. egykori 37. Savaria Gépesített Lövészdandár légvédelmi főnöke életének 73. évében elhunyt. Temetése 2018. december 18-án, kedden 12.15-kor lesz Szombathelyen a Jáki úti temetőben. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését! Gyászoló családja
"Nekünk ő nem halt meg, csak pihenni tért, A szívünkben és a csillagok között örökké él. Majd, ha mi is rátérünk erre az útra, Tudjuk, jön elénk és találkozunk újra." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, vő, nagypapa, testvér és rokon PRISZNYÁK JÓZSEF életének 80. évében örökre megpihent. Hamvainak temetése 2018. december 19-én, a 14.15 órai gyászmisét követően 15.00 órakor lesz a lukácsházi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik bánatunkban együtt éreznek velünk. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KONDICS JÓZSEF 70.évében csendben elment. Temetése 2018. december 18-án, kedden 14.30-kor lesz a herényi temetőben. Gyászoló család
Összetört szívvel tudatjuk, hogy egyetlen szeretett leányom és édesanyám GÁTAY MAGDOLNA örökre itt hagyott minket. Hamvait 2018. december 18-án, kedden 10.30-kor kísérjük utolsó útjára a Jáki úti temetőben. Gyászmise a Székesegyház Madonna-kápolnájában lesz, 8 órakor. Édesanya és fia
"Addig vagy boldog, míg van aki szeret, Aki bajban megfogja kezed. Csak akkor érzed, ha nincs már veled. Elfeledni téged soha nem lehet, Csak meg kell tanulni élni nélküled." Fájó szívvel emlékezünk SCHÖDL JENŐ halálának 5. évfordulóján Szerető feleséged
"Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. De a sok könnycsepp a szemünkben érted él!" Szívünk örök fájdalmával emlékezünk HORVÁTH LÁSZLÓ halálának 2. évfordulóján. Szerető családja
Mikulásvirág / 18 perce
Ami nélkül nincs december
Nemes Judit
43 perce
Dróthálóval a hódok ellen – Az Abért-tónál védik a fákat
Bakos Ágnes
Cselekvő szeretet / 1 órája
Caramel, Vastag Csaba és Liptai Claudia is tesz a jó ügyért
Baleset / 1 órája
Árokba borult egy autó Kőszegen
Kőszegi Önkormányzati Tűzoltóság
Hiteles kérdések / 1 órája
Erre figyeljen, ha személyi kölcsönt vesz fel
Biztató eredmények / 1 órája
Versenyt futnak az idővel Olivérért
Tóth Kata