16°
24°
10°

Egyszer volt: 22 éve nincs köztünk Rózsa Béla

Egyszer volt, itt Szombathelyen, itt Vas megyében egy ember, aki a boldog hatvanas-hetvenes években, egy átivott, átvitatkozott szép holdas éjszaka h ...

Természetesen e fura happening híre futótűzként elterjedt, jóízű kacagásra fakasztva mindenkit. Én Nagy Gáspár költő barátomtól értesültem róla Budapesten, mikor szekerem rúdja már Szombathely irányába mutatott. (A hiteles történetet később magától az elkövetőtől is hallhattam, ki még sok év után is a nemes harag pírjával az arcán tettét büszkén vállalta: Azért, kérlek, ez mégis csak botrány volt, édes öregem… )

Ilyen és ehhez hasonló történetek tucatjai avatták a szombathelyi művészvilág közismert és közszeretetnek örvendő alakjává, s ez a manós, bohém kedély, s a végtelenül finom, kulturált, minden jó iránt lelkesülő, minden értéket felkaroló, segítő szándék tette mindenki Bélájává, s takarta el jellemének más, igazán fontos értékeit. Hűség, becsület, szakmai alázat, megalkuvásra képtelen igényesség. Ezek az erények abban a korban sem jelentettek zöld utat az érvényesüléshez. Annál inkább az önsorsrontáshoz. Tehetségét, tudását, tisztességét senki sem vonta kétségbe. A maga módján még konformista is tudott lenni.Tisztelte a tekintélyeket. Nem tolta magát előtérbe. Segített, aládolgozott azoknak, akik erre rászorultak. Hálát nem várt, de a hálátlanság időnként elszomorította. Időnként kitört, időnként megmakacsolta magát, s nem adta a nevét olyasmihez, amit színvonaltalannak vagy kártékonynak tartott. Leginkább a szakmai illetéktelenséget és a butaságot gyűlölte. Ez szította fel benne azt a plebejus bátorságot, civil kurázsit, hogy képes volt dolgokra néha nemet mondani, akár a saját kárára is.

Egyszer volt, itt Szombathelyen, itt Vas megyében egy ember. Nem volt rendkívüli ember. Azt is mondhatnánk, hogy rendkívül rendkívülietlen ember volt. Örült és bánkódott, szerette anyját, apját, testvérét, imádta feleségét, gyermekeit, munkáját. Volt egy magányos, titkos élete is, szerette a könyveket, az írókat, a képzőművészetet, a zenét. Szerette az ezotériát, kedvenc korszaka volt a manierizmus. Miközben egyre értelmetlenebbé lett körülötte a világ, egyre több örömforrást fakasztott benne ez a rejtett dimenzió, és a barátok, és a bor.

Tevékenységének ismerete nélkül, írott hagyatékának feldolgozása nélkül nem írható meg Vas megye kultúrtörténetének némely fejezete. A Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtáré, vagy az Életünk című irodalmi folyóiraté. A megújult, napraforgóként az egyetemes magyar irodalom felé fordult Életünk szerkesztőjeként Rózsa Béla volt a folytonosság biztosítéka. Ő, aki szinte a kezdetektől fogva ott volt a periodika, majd a kéthavi folyóirat szerkesztői, meghatározó munkatársai között. Ő, akinél Vas megye irodalmi, kulturális hagyományait kevesen ismerték jobban. S akinek munkája nyomán az igazi, nem provinciális vasi értékek továbbra is jelen voltak, sőt, kiteljesedtek a folyóirat hasábjain.

Bár huszonkét éve nincs közöttünk, barátai, ismerősei szinte mindennap felidézik szavait, a hozzá fűződő történeteket, szeretetreméltó lényét. Legirigylésreméltóbb képessége a választani tudás képessége volt.Vezére valóban bensejéből vezérelte.Tévedhetett, tévedett is – ki nem -, de választásai mellett kitartott.

Senki sem meghalni megy a csatába, hanem fut a szégyen elől, hogy nem vesz részt benne. Senki sem azért értelmiségi, hogy elárulja a szív és az ész parancsait. Ha valaki fel tud szabadulni a kísértések alól, létezése könnyűvé, tiszta örömmé válik, még ha ez a létezés mázsás súlyokkal terheli is. Mint amikor a felhők mögül kisüt a nap, olyan a felismerés: az egyetlen ősjog, ami az emberé, hogy választhat. Elindulhat befelé.

Rózsa Béla ember volt, esendő, de nem volt adós a szeretettel. Mikor néha poharát a szemüvegéhez koccintotta, tündöklő magányát, magányos méltóságát ünnepelte.


szponzorált tartalom
Európai Hulladékcsökkentési elismerő oklevél a Klímanócskák vezetőjének
magyar kupa
Másodszor hódította el a trófeát a Vidi
cannes / 2 órája
Egy thriller nyerte az Arany Pálmát
Az Élősködők mély családi drámát mesél el.
Gyász
Tisztelettel mondunk köszönetet mindazoknak, akik TASCHLER TIVADAR elhunytával bánatunkban bármely módon velünk éreztek. Külön köszönetet mondunk a Vas megyei Szakosított Szociális Intézet dolgozóinak, az Idős és Látásfogyatékos Osztály nővéreinek és a HOSPICE Szolgálatnak. A gyászoló család
"Tiéd a csend, a nyugalom, miénk a könny, a fájdalom..." Szomorú szívvel tudatjuk, hogy JOÓS KÁROLYNÉ szül.: Károlyi Mária életének 89. évében hosszú betegségben elhunyt. Örök nyugalomra helyezése 2019. május 27-én, hétfőn 13.30 órakor a sárvári városi temetőben lesz. Gyászmise reggel 7.15 órakor a Szent László templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkben osztoznak. Ezúton megköszönjük a hegyfalui Idősek Otthona nővéreinek a szerető gondoskodást. A gyászoló család
"Mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten." Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KÁRNICS ERNŐNÉ szül: Majsa Mária Amália 82 éves korában elhunyt. Holttestét akaratának megfelelően, szülőfalujában, családja kriptájában helyezzük örök nyugalomra 2019. május 28-án, kedden 14 órakor Nemesrempehollóson a rempei temetőben. Gyászmise a temetés napján 8.30 órakor a bői Szent Imre római katolikus templomban. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Keresztlányai Bő
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NAGY SÁNDORNÉ szül. Gosztola Karolin életének 90. évében elhunyt. Szeretett halottunktól 2019. május 28-án 14.45-kor veszünk végső búcsút a szombathelyi Jáki úti temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik temetésén megjelennek, gyászunkban bármely módon osztoznak. Gyászoló családja
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Elpihent a kéz, mely értünk dolgozott, Lelkünkben élni fogsz, míg szívünk dobog, De te számunkra nem leszel halott, Élni fogsz, mint a csillagok..." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető feleség, édesanya KARVALICSNÉ DANCSECS ESZTER életének 44. évében szerető szíve örökre megpihent. Örök nyugalomra helyezése 2019. május 28-án a 15 órai gyászmisét követően 16 órakor lesz a körmendi temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Gyászoló családja
A Pecöli Általános Iskola 1966-ban végzett diákjai találkozójuk alkalmából kegyelettel emlékeznek elhunyt IGAZGATÓJUKRA VARGA GIZELLA osztályfőnökükre TANÁRAIKRA és OSZTÁLYTÁRSAIKRA.
"Ha egy könnycsepp gördül végig arcunkon, az azért van, mert hiányzol nagyon. Hiába rohan az idő, múlnak az évek, emlékeid szívünkben örökké élnek." Fájó szívvel emlékezünk PAPP BALÁZS halálának 14. évfordulójára. Köszönjük a megemlékezést! Szerettei
A Szentgotthárdi Általános Iskola 1964-ben végzett diákjai az 55 éves találkozón szeretettel és tisztelettel emlékeznek elhunyt IGAZGATÓJUKRA TANÁRAIKRA és OSZTÁLYTÁRSAIKRA
A Nagy Lajos Gimnázium 1989-ben érettségizett B osztálya szeretettel és kegyelettel emlékezik a 30 éves találkozó alkalmából elhunyt TANÁRAIRA, FARKAS GELLÉRT osztályfőnökre, TANCSICS ÉVA TÓTH KRISZTINA SZABÓ ANIKÓ osztálytársakra. Nyugodjanak békében!
"Míg éltél te voltál mindenünk, míg élünk érted fáj szívünk. Veled terveztük a boldog jövőt, a szépet, de a kegyetlen sors mindent összetépett. A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Nélküled szomorú, üres a házunk, még most sem hisszük el, hogy hiába várunk." Emlékezünk HORVÁTH FERENCNÉ szül. Standi Katalin halálának 7. évfordulóján. Férje, lányai és unokái
"Már 10 éve, hogy nem vagy velünk, De még mindig nem nyugszik szívünk. Vigaszért ezután is hozzád megyünk, Mert a sírodnál mintha újra együtt lennél velünk. Nincs annál nagyobb fájdalom, Mint akinek gyermekét fedi sírhalom." Fájó szívvel emlékezünk drága fiunk SZÁNTÓ MIHÁLY KRISZTIÁN 1976-2009 halálának 10. évfordulójára. Szerető szüleid, testvéreid és családjuk Nagyon hiányzol!
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott. Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Fájó szívvel emlékezünk ROSENBERG ÉVA halálának 5. évfordulóján. Szerető párod, keresztlányod, hozzátartozóid
Fájdalommal tudatjuk, hogy LAKATOS ANNA volt kenyeri lakos életének 77. évében elhunyt. Hamvait szűk családi körben örök nyugalomba helyeztük. Gyászoló család
"Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, S míg élünk őrizzük őket." Fájó szívvel emlékezünk KÁLMÁN ISTVÁNNÉ szül.: Németh Teréz halálának 4. évfordulóján. Szerető családja
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk ZÖMBIK JÁNOS és édesanyánk ZÖMBIK JÁNOSNÉ szül. Szabó Alíz hamvait 2019. május 27-én 15 órakor a Sárvári Városi temetőben helyezzük örök nyugalomra. Gyászmise a temetés napján 7.15-kor a Szent László templomban. Gyászoló gyermekei és hozzátartozóik
"...Lelked reméljük békére talált, S te már a mennyből vigyázol majd ránk. Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk, Rád örökkön- örökké emlékezünk!" Szomorú szívvel tudatjuk, hogy SOÓS JENŐ életének 71. évében itt hagyott bennünket. Örök nyugalomra helyezése 2019. május 27-én, hétfőn 15 órakor lesz a körmendi városi temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló családja
"Isten tenyerén ébredtem." Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szerető édesanya, hitves, testvér, rokon és jóbarát CSEPREGHYNÉ NAGY ILONA szíve életének 69. évében megszűnt dobogni. Végső búcsúztatója a 2019. május 28-án, kedden, 14.00 órakor kezdődő gyászmise lesz Szombathelyen, a kámoni Krisztus Király-templomban. Kérjük a koszorúk, csokrok mellőzését. Részvétnyilvánítás helyett valami fehér viselését kérjük tisztelettel és egy szál fehér virágot. Szeretete örökre a szívünkben él.
"Ha emlegettek, köztetek leszek, De fáj, ha látom könnyetek. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok. Mert én már Istennél vagyok." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy VARGA TIBOR "Dobos" Szövőgyár, Farbax és Jabil egykori dolgozója 2019.05.21-én, életének 70. évében elhunyt. Temetése 2019. június 3-án, hétfőn 12.15-kor a Jáki úti temetőben lesz, előtte gyászmise 9 órakor a Kálvária templomban. Kérjük gyászukat csak egy szál virággal fejezzék ki. A gyászoló család
"Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, S míg élünk szívünkben őrizzük őket." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették, hogy KÓBOR MARIANNA az OTP Vas megyei egységének nyugalmazott főkönyvelője életének 75. évében elhunyt. Hamvasztás utáni végső nyugalomra helyezése 2019. május 31-én, pénteken 11.00 órakor lesz a szombathelyi Jáki úti temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban bármely módon osztoznak. Gyászoló család
"Nem foghatjuk már dolgos két kezed, Nem simogathatjuk őszülő fejed, Nem tekint ránk aggódó szemed, marad a csend, Mindent köszönünk neked." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TÖRŐ ZOLTÁNNÉ szül. Farkas Valéria életének 72. évében megpihent. Örök nyugalomra helyezése május 27-én, hétfőn 15 órakor lesz az őriszentpéteri temetőben. Egyúttal megköszönjük, hogy utolsó útjára elkísérik, bánatunkban bármely módon osztoznak. A gyászoló család
Elismerték munkáját / 3 órája
Emberséges és felkészült – Schwahoferné Horváth Katalint szeretett hivatásáról kérdeztük
Tóth Kata
tudomány / 4 órája
Kanadában bukkantak rá a világ legrégebbi gombájára
nem ismerték fel / 5 órája
Két évig rejtőzködött a modern kor legpusztítóbb influenzája
zene / 5 órája
Világsztárokkal énekli Leslie Mandoki a Vén Európát (videó)
dress code / 5 órája
Három teljesen hétköznapi dolgot is betiltottak egy montenegrói városban
Gyermeknapi kívánság / 5 órája
Kicsike kapitány – A tűzoltók vízi mentő motorcsónakot hoztak a hajókázáshoz
Merklin Tímea