Hírek

2007.07.03. 02:29

Átalakuló kórház

Szombathely - Szeptember 30-ával megszűnik mint költségvetési intézmény a Markusovszky kórház, s egyszemélyes, zártkörűen működő nonprofit részvénytársaságként működik tovább.

Németh Zoltán

Ez azt jelenti, hogy a gazdasági társaság kizárólag a megyei önkormányzat tulajdona, részvényei nem kerülnek nyilvános forgalomba, s az egészségügyi közfeladatokat ellátó társaság nem üzletszerű gazdasági tevékenységet fog folytatni. A nonprofit társaság ugyan üzletszerű gazdasági tevékenységet kiegészítő jelleggel végezhet, ám az ebből származó nyereséget nem viheti ki, az a társaság vagyonát gyarapítja.

A zártkörűen működő részvénytársaság (zrt.) alaptőkéjét a törvényi minimumban, 20 millió forintban határozta meg a megyei közgyűlés. A kibocsátásra kerülő részvények kizárólag a megyei önkormányzat tulajdonát képezik.

Tekintettel arra, hogy egyszemélyes részvénytársaságot alapítanak, ezért a gazdasági társaságnak nem lesz saját közgyűlése, a közgyűlési hatásköröket az alapító megyei önkormányzat gyakorolja.

A megyei közgyűlés a társaságnál háromtagú igazgatóságot és kilenctagú felügyelőbizottságot hozott létre.

Az igazgatóság tagjává választották dr. Nagy Lajos főorvost, Németh Árpádot, a Vasber Rt. vezetőjét, valamint Horváth Melindát, a megyei önkormányzat kabinetfőnökét. A felügyelőbizottság tagjai lettek: a megyei közgyűlés részéről Pajor András, Nagy Gábor, Horváthné Stukics Erzsébet, Kovács Endre (Polgári Együttműködés), Szücs Gábor (MSZP), Preininger Ferenc (Vas Megyei Önkormányzatokért Egyesület), továbbá a munkavállalók részéről Harangozó Bertalan, Békési Éva, valamint dr. Engelt Zoltán. Az igazgatóság munkáját vezérigazgató segíti. Erre a posztra - négyéves időtartamra - a megyei közgyűlés dr. Lakner László főigazgatót nevezte ki, aki az igazgatóság rendelkezései alapján irányítja a társaság munkaszervezetét és működését.

A kórházi vagyon tulajdonjogát az önkormányzat megtartja. A zrt. vagyonnal való ellátása vagyonkezelési szerződés alapján történik. Eszerint a zrt.-t megilletik a tulajdonos jogai és kötelességei azzal a feltétellel, hogy a vagyont nem adhatja el, nem terhelheti meg, s a vagyonkezelői jogot sem ruházhatja át.

A vagyonkezelői jog átadása nem érintheti az önkormányzat egészségügyi feladatellátási kötelezettségét, hanem a döntéshozók szándékai szerint éppen a hatékonyság növelését, a vagyon állagának a megőrzését, értékének további növelését szolgálja.

Ez azt is jelenti, hogy a zrt. köteles legalább a vagyon után elszámolt értékcsökkenés összegét a vagyon felújítására, pótlólagos beruházásokra fordítani. A vagyonkezelésbe adott tárgyi eszközökön végrehajtott értéknövelő beruházások nem kerülnek a zrt. tulajdonába, csak a társaság saját eszközeiből létesített új épület, illetve beszerzett új eszköz.

A zártkörűen működő részvénytársaság (zrt.) alaptőkéjét a törvényi minimumban, 20 millió forintban határozta meg a megyei közgyűlés. A kibocsátásra kerülő részvények kizárólag a megyei önkormányzat tulajdonát képezik.

Tekintettel arra, hogy egyszemélyes részvénytársaságot alapítanak, ezért a gazdasági társaságnak nem lesz saját közgyűlése, a közgyűlési hatásköröket az alapító megyei önkormányzat gyakorolja.

A megyei közgyűlés a társaságnál háromtagú igazgatóságot és kilenctagú felügyelőbizottságot hozott létre.

Az igazgatóság tagjává választották dr. Nagy Lajos főorvost, Németh Árpádot, a Vasber Rt. vezetőjét, valamint Horváth Melindát, a megyei önkormányzat kabinetfőnökét. A felügyelőbizottság tagjai lettek: a megyei közgyűlés részéről Pajor András, Nagy Gábor, Horváthné Stukics Erzsébet, Kovács Endre (Polgári Együttműködés), Szücs Gábor (MSZP), Preininger Ferenc (Vas Megyei Önkormányzatokért Egyesület), továbbá a munkavállalók részéről Harangozó Bertalan, Békési Éva, valamint dr. Engelt Zoltán. Az igazgatóság munkáját vezérigazgató segíti. Erre a posztra - négyéves időtartamra - a megyei közgyűlés dr. Lakner László főigazgatót nevezte ki, aki az igazgatóság rendelkezései alapján irányítja a társaság munkaszervezetét és működését.

A kórházi vagyon tulajdonjogát az önkormányzat megtartja. A zrt. vagyonnal való ellátása vagyonkezelési szerződés alapján történik. Eszerint a zrt.-t megilletik a tulajdonos jogai és kötelességei azzal a feltétellel, hogy a vagyont nem adhatja el, nem terhelheti meg, s a vagyonkezelői jogot sem ruházhatja át.

A vagyonkezelői jog átadása nem érintheti az önkormányzat egészségügyi feladatellátási kötelezettségét, hanem a döntéshozók szándékai szerint éppen a hatékonyság növelését, a vagyon állagának a megőrzését, értékének további növelését szolgálja.

Ez azt is jelenti, hogy a zrt. köteles legalább a vagyon után elszámolt értékcsökkenés összegét a vagyon felújítására, pótlólagos beruházásokra fordítani. A vagyonkezelésbe adott tárgyi eszközökön végrehajtott értéknövelő beruházások nem kerülnek a zrt. tulajdonába, csak a társaság saját eszközeiből létesített új épület, illetve beszerzett új eszköz.

A zártkörűen működő részvénytársaság (zrt.) alaptőkéjét a törvényi minimumban, 20 millió forintban határozta meg a megyei közgyűlés. A kibocsátásra kerülő részvények kizárólag a megyei önkormányzat tulajdonát képezik.

Tekintettel arra, hogy egyszemélyes részvénytársaságot alapítanak, ezért a gazdasági társaságnak nem lesz saját közgyűlése, a közgyűlési hatásköröket az alapító megyei önkormányzat gyakorolja.

A megyei közgyűlés a társaságnál háromtagú igazgatóságot és kilenctagú felügyelőbizottságot hozott létre.

Az igazgatóság tagjává választották dr. Nagy Lajos főorvost, Németh Árpádot, a Vasber Rt. vezetőjét, valamint Horváth Melindát, a megyei önkormányzat kabinetfőnökét. A felügyelőbizottság tagjai lettek: a megyei közgyűlés részéről Pajor András, Nagy Gábor, Horváthné Stukics Erzsébet, Kovács Endre (Polgári Együttműködés), Szücs Gábor (MSZP), Preininger Ferenc (Vas Megyei Önkormányzatokért Egyesület), továbbá a munkavállalók részéről Harangozó Bertalan, Békési Éva, valamint dr. Engelt Zoltán. Az igazgatóság munkáját vezérigazgató segíti. Erre a posztra - négyéves időtartamra - a megyei közgyűlés dr. Lakner László főigazgatót nevezte ki, aki az igazgatóság rendelkezései alapján irányítja a társaság munkaszervezetét és működését.

A kórházi vagyon tulajdonjogát az önkormányzat megtartja. A zrt. vagyonnal való ellátása vagyonkezelési szerződés alapján történik. Eszerint a zrt.-t megilletik a tulajdonos jogai és kötelességei azzal a feltétellel, hogy a vagyont nem adhatja el, nem terhelheti meg, s a vagyonkezelői jogot sem ruházhatja át.

A vagyonkezelői jog átadása nem érintheti az önkormányzat egészségügyi feladatellátási kötelezettségét, hanem a döntéshozók szándékai szerint éppen a hatékonyság növelését, a vagyon állagának a megőrzését, értékének további növelését szolgálja.

Ez azt is jelenti, hogy a zrt. köteles legalább a vagyon után elszámolt értékcsökkenés összegét a vagyon felújítására, pótlólagos beruházásokra fordítani. A vagyonkezelésbe adott tárgyi eszközökön végrehajtott értéknövelő beruházások nem kerülnek a zrt. tulajdonába, csak a társaság saját eszközeiből létesített új épület, illetve beszerzett új eszköz.

Tekintettel arra, hogy egyszemélyes részvénytársaságot alapítanak, ezért a gazdasági társaságnak nem lesz saját közgyűlése, a közgyűlési hatásköröket az alapító megyei önkormányzat gyakorolja.

A megyei közgyűlés a társaságnál háromtagú igazgatóságot és kilenctagú felügyelőbizottságot hozott létre.

Az igazgatóság tagjává választották dr. Nagy Lajos főorvost, Németh Árpádot, a Vasber Rt. vezetőjét, valamint Horváth Melindát, a megyei önkormányzat kabinetfőnökét. A felügyelőbizottság tagjai lettek: a megyei közgyűlés részéről Pajor András, Nagy Gábor, Horváthné Stukics Erzsébet, Kovács Endre (Polgári Együttműködés), Szücs Gábor (MSZP), Preininger Ferenc (Vas Megyei Önkormányzatokért Egyesület), továbbá a munkavállalók részéről Harangozó Bertalan, Békési Éva, valamint dr. Engelt Zoltán. Az igazgatóság munkáját vezérigazgató segíti. Erre a posztra - négyéves időtartamra - a megyei közgyűlés dr. Lakner László főigazgatót nevezte ki, aki az igazgatóság rendelkezései alapján irányítja a társaság munkaszervezetét és működését.

A kórházi vagyon tulajdonjogát az önkormányzat megtartja. A zrt. vagyonnal való ellátása vagyonkezelési szerződés alapján történik. Eszerint a zrt.-t megilletik a tulajdonos jogai és kötelességei azzal a feltétellel, hogy a vagyont nem adhatja el, nem terhelheti meg, s a vagyonkezelői jogot sem ruházhatja át.

A vagyonkezelői jog átadása nem érintheti az önkormányzat egészségügyi feladatellátási kötelezettségét, hanem a döntéshozók szándékai szerint éppen a hatékonyság növelését, a vagyon állagának a megőrzését, értékének további növelését szolgálja.

Ez azt is jelenti, hogy a zrt. köteles legalább a vagyon után elszámolt értékcsökkenés összegét a vagyon felújítására, pótlólagos beruházásokra fordítani. A vagyonkezelésbe adott tárgyi eszközökön végrehajtott értéknövelő beruházások nem kerülnek a zrt. tulajdonába, csak a társaság saját eszközeiből létesített új épület, illetve beszerzett új eszköz.

Tekintettel arra, hogy egyszemélyes részvénytársaságot alapítanak, ezért a gazdasági társaságnak nem lesz saját közgyűlése, a közgyűlési hatásköröket az alapító megyei önkormányzat gyakorolja.

A megyei közgyűlés a társaságnál háromtagú igazgatóságot és kilenctagú felügyelőbizottságot hozott létre.

Az igazgatóság tagjává választották dr. Nagy Lajos főorvost, Németh Árpádot, a Vasber Rt. vezetőjét, valamint Horváth Melindát, a megyei önkormányzat kabinetfőnökét. A felügyelőbizottság tagjai lettek: a megyei közgyűlés részéről Pajor András, Nagy Gábor, Horváthné Stukics Erzsébet, Kovács Endre (Polgári Együttműködés), Szücs Gábor (MSZP), Preininger Ferenc (Vas Megyei Önkormányzatokért Egyesület), továbbá a munkavállalók részéről Harangozó Bertalan, Békési Éva, valamint dr. Engelt Zoltán. Az igazgatóság munkáját vezérigazgató segíti. Erre a posztra - négyéves időtartamra - a megyei közgyűlés dr. Lakner László főigazgatót nevezte ki, aki az igazgatóság rendelkezései alapján irányítja a társaság munkaszervezetét és működését.

A kórházi vagyon tulajdonjogát az önkormányzat megtartja. A zrt. vagyonnal való ellátása vagyonkezelési szerződés alapján történik. Eszerint a zrt.-t megilletik a tulajdonos jogai és kötelességei azzal a feltétellel, hogy a vagyont nem adhatja el, nem terhelheti meg, s a vagyonkezelői jogot sem ruházhatja át.

A vagyonkezelői jog átadása nem érintheti az önkormányzat egészségügyi feladatellátási kötelezettségét, hanem a döntéshozók szándékai szerint éppen a hatékonyság növelését, a vagyon állagának a megőrzését, értékének további növelését szolgálja.

Ez azt is jelenti, hogy a zrt. köteles legalább a vagyon után elszámolt értékcsökkenés összegét a vagyon felújítására, pótlólagos beruházásokra fordítani. A vagyonkezelésbe adott tárgyi eszközökön végrehajtott értéknövelő beruházások nem kerülnek a zrt. tulajdonába, csak a társaság saját eszközeiből létesített új épület, illetve beszerzett új eszköz.

A megyei közgyűlés a társaságnál háromtagú igazgatóságot és kilenctagú felügyelőbizottságot hozott létre.

Az igazgatóság tagjává választották dr. Nagy Lajos főorvost, Németh Árpádot, a Vasber Rt. vezetőjét, valamint Horváth Melindát, a megyei önkormányzat kabinetfőnökét. A felügyelőbizottság tagjai lettek: a megyei közgyűlés részéről Pajor András, Nagy Gábor, Horváthné Stukics Erzsébet, Kovács Endre (Polgári Együttműködés), Szücs Gábor (MSZP), Preininger Ferenc (Vas Megyei Önkormányzatokért Egyesület), továbbá a munkavállalók részéről Harangozó Bertalan, Békési Éva, valamint dr. Engelt Zoltán. Az igazgatóság munkáját vezérigazgató segíti. Erre a posztra - négyéves időtartamra - a megyei közgyűlés dr. Lakner László főigazgatót nevezte ki, aki az igazgatóság rendelkezései alapján irányítja a társaság munkaszervezetét és működését.

A kórházi vagyon tulajdonjogát az önkormányzat megtartja. A zrt. vagyonnal való ellátása vagyonkezelési szerződés alapján történik. Eszerint a zrt.-t megilletik a tulajdonos jogai és kötelességei azzal a feltétellel, hogy a vagyont nem adhatja el, nem terhelheti meg, s a vagyonkezelői jogot sem ruházhatja át.

A vagyonkezelői jog átadása nem érintheti az önkormányzat egészségügyi feladatellátási kötelezettségét, hanem a döntéshozók szándékai szerint éppen a hatékonyság növelését, a vagyon állagának a megőrzését, értékének további növelését szolgálja.

Ez azt is jelenti, hogy a zrt. köteles legalább a vagyon után elszámolt értékcsökkenés összegét a vagyon felújítására, pótlólagos beruházásokra fordítani. A vagyonkezelésbe adott tárgyi eszközökön végrehajtott értéknövelő beruházások nem kerülnek a zrt. tulajdonába, csak a társaság saját eszközeiből létesített új épület, illetve beszerzett új eszköz.

A megyei közgyűlés a társaságnál háromtagú igazgatóságot és kilenctagú felügyelőbizottságot hozott létre.

Az igazgatóság tagjává választották dr. Nagy Lajos főorvost, Németh Árpádot, a Vasber Rt. vezetőjét, valamint Horváth Melindát, a megyei önkormányzat kabinetfőnökét. A felügyelőbizottság tagjai lettek: a megyei közgyűlés részéről Pajor András, Nagy Gábor, Horváthné Stukics Erzsébet, Kovács Endre (Polgári Együttműködés), Szücs Gábor (MSZP), Preininger Ferenc (Vas Megyei Önkormányzatokért Egyesület), továbbá a munkavállalók részéről Harangozó Bertalan, Békési Éva, valamint dr. Engelt Zoltán. Az igazgatóság munkáját vezérigazgató segíti. Erre a posztra - négyéves időtartamra - a megyei közgyűlés dr. Lakner László főigazgatót nevezte ki, aki az igazgatóság rendelkezései alapján irányítja a társaság munkaszervezetét és működését.

A kórházi vagyon tulajdonjogát az önkormányzat megtartja. A zrt. vagyonnal való ellátása vagyonkezelési szerződés alapján történik. Eszerint a zrt.-t megilletik a tulajdonos jogai és kötelességei azzal a feltétellel, hogy a vagyont nem adhatja el, nem terhelheti meg, s a vagyonkezelői jogot sem ruházhatja át.

A vagyonkezelői jog átadása nem érintheti az önkormányzat egészségügyi feladatellátási kötelezettségét, hanem a döntéshozók szándékai szerint éppen a hatékonyság növelését, a vagyon állagának a megőrzését, értékének további növelését szolgálja.

Ez azt is jelenti, hogy a zrt. köteles legalább a vagyon után elszámolt értékcsökkenés összegét a vagyon felújítására, pótlólagos beruházásokra fordítani. A vagyonkezelésbe adott tárgyi eszközökön végrehajtott értéknövelő beruházások nem kerülnek a zrt. tulajdonába, csak a társaság saját eszközeiből létesített új épület, illetve beszerzett új eszköz.

Az igazgatóság tagjává választották dr. Nagy Lajos főorvost, Németh Árpádot, a Vasber Rt. vezetőjét, valamint Horváth Melindát, a megyei önkormányzat kabinetfőnökét. A felügyelőbizottság tagjai lettek: a megyei közgyűlés részéről Pajor András, Nagy Gábor, Horváthné Stukics Erzsébet, Kovács Endre (Polgári Együttműködés), Szücs Gábor (MSZP), Preininger Ferenc (Vas Megyei Önkormányzatokért Egyesület), továbbá a munkavállalók részéről Harangozó Bertalan, Békési Éva, valamint dr. Engelt Zoltán. Az igazgatóság munkáját vezérigazgató segíti. Erre a posztra - négyéves időtartamra - a megyei közgyűlés dr. Lakner László főigazgatót nevezte ki, aki az igazgatóság rendelkezései alapján irányítja a társaság munkaszervezetét és működését.

A kórházi vagyon tulajdonjogát az önkormányzat megtartja. A zrt. vagyonnal való ellátása vagyonkezelési szerződés alapján történik. Eszerint a zrt.-t megilletik a tulajdonos jogai és kötelességei azzal a feltétellel, hogy a vagyont nem adhatja el, nem terhelheti meg, s a vagyonkezelői jogot sem ruházhatja át.

A vagyonkezelői jog átadása nem érintheti az önkormányzat egészségügyi feladatellátási kötelezettségét, hanem a döntéshozók szándékai szerint éppen a hatékonyság növelését, a vagyon állagának a megőrzését, értékének további növelését szolgálja.

Ez azt is jelenti, hogy a zrt. köteles legalább a vagyon után elszámolt értékcsökkenés összegét a vagyon felújítására, pótlólagos beruházásokra fordítani. A vagyonkezelésbe adott tárgyi eszközökön végrehajtott értéknövelő beruházások nem kerülnek a zrt. tulajdonába, csak a társaság saját eszközeiből létesített új épület, illetve beszerzett új eszköz.

Az igazgatóság tagjává választották dr. Nagy Lajos főorvost, Németh Árpádot, a Vasber Rt. vezetőjét, valamint Horváth Melindát, a megyei önkormányzat kabinetfőnökét. A felügyelőbizottság tagjai lettek: a megyei közgyűlés részéről Pajor András, Nagy Gábor, Horváthné Stukics Erzsébet, Kovács Endre (Polgári Együttműködés), Szücs Gábor (MSZP), Preininger Ferenc (Vas Megyei Önkormányzatokért Egyesület), továbbá a munkavállalók részéről Harangozó Bertalan, Békési Éva, valamint dr. Engelt Zoltán. Az igazgatóság munkáját vezérigazgató segíti. Erre a posztra - négyéves időtartamra - a megyei közgyűlés dr. Lakner László főigazgatót nevezte ki, aki az igazgatóság rendelkezései alapján irányítja a társaság munkaszervezetét és működését.

A kórházi vagyon tulajdonjogát az önkormányzat megtartja. A zrt. vagyonnal való ellátása vagyonkezelési szerződés alapján történik. Eszerint a zrt.-t megilletik a tulajdonos jogai és kötelességei azzal a feltétellel, hogy a vagyont nem adhatja el, nem terhelheti meg, s a vagyonkezelői jogot sem ruházhatja át.

A vagyonkezelői jog átadása nem érintheti az önkormányzat egészségügyi feladatellátási kötelezettségét, hanem a döntéshozók szándékai szerint éppen a hatékonyság növelését, a vagyon állagának a megőrzését, értékének további növelését szolgálja.

Ez azt is jelenti, hogy a zrt. köteles legalább a vagyon után elszámolt értékcsökkenés összegét a vagyon felújítására, pótlólagos beruházásokra fordítani. A vagyonkezelésbe adott tárgyi eszközökön végrehajtott értéknövelő beruházások nem kerülnek a zrt. tulajdonába, csak a társaság saját eszközeiből létesített új épület, illetve beszerzett új eszköz.

A kórházi vagyon tulajdonjogát az önkormányzat megtartja. A zrt. vagyonnal való ellátása vagyonkezelési szerződés alapján történik. Eszerint a zrt.-t megilletik a tulajdonos jogai és kötelességei azzal a feltétellel, hogy a vagyont nem adhatja el, nem terhelheti meg, s a vagyonkezelői jogot sem ruházhatja át.

A vagyonkezelői jog átadása nem érintheti az önkormányzat egészségügyi feladatellátási kötelezettségét, hanem a döntéshozók szándékai szerint éppen a hatékonyság növelését, a vagyon állagának a megőrzését, értékének további növelését szolgálja.

Ez azt is jelenti, hogy a zrt. köteles legalább a vagyon után elszámolt értékcsökkenés összegét a vagyon felújítására, pótlólagos beruházásokra fordítani. A vagyonkezelésbe adott tárgyi eszközökön végrehajtott értéknövelő beruházások nem kerülnek a zrt. tulajdonába, csak a társaság saját eszközeiből létesített új épület, illetve beszerzett új eszköz.

A kórházi vagyon tulajdonjogát az önkormányzat megtartja. A zrt. vagyonnal való ellátása vagyonkezelési szerződés alapján történik. Eszerint a zrt.-t megilletik a tulajdonos jogai és kötelességei azzal a feltétellel, hogy a vagyont nem adhatja el, nem terhelheti meg, s a vagyonkezelői jogot sem ruházhatja át.

A vagyonkezelői jog átadása nem érintheti az önkormányzat egészségügyi feladatellátási kötelezettségét, hanem a döntéshozók szándékai szerint éppen a hatékonyság növelését, a vagyon állagának a megőrzését, értékének további növelését szolgálja.

Ez azt is jelenti, hogy a zrt. köteles legalább a vagyon után elszámolt értékcsökkenés összegét a vagyon felújítására, pótlólagos beruházásokra fordítani. A vagyonkezelésbe adott tárgyi eszközökön végrehajtott értéknövelő beruházások nem kerülnek a zrt. tulajdonába, csak a társaság saját eszközeiből létesített új épület, illetve beszerzett új eszköz.

A vagyonkezelői jog átadása nem érintheti az önkormányzat egészségügyi feladatellátási kötelezettségét, hanem a döntéshozók szándékai szerint éppen a hatékonyság növelését, a vagyon állagának a megőrzését, értékének további növelését szolgálja.

Ez azt is jelenti, hogy a zrt. köteles legalább a vagyon után elszámolt értékcsökkenés összegét a vagyon felújítására, pótlólagos beruházásokra fordítani. A vagyonkezelésbe adott tárgyi eszközökön végrehajtott értéknövelő beruházások nem kerülnek a zrt. tulajdonába, csak a társaság saját eszközeiből létesített új épület, illetve beszerzett új eszköz.

A vagyonkezelői jog átadása nem érintheti az önkormányzat egészségügyi feladatellátási kötelezettségét, hanem a döntéshozók szándékai szerint éppen a hatékonyság növelését, a vagyon állagának a megőrzését, értékének további növelését szolgálja.

Ez azt is jelenti, hogy a zrt. köteles legalább a vagyon után elszámolt értékcsökkenés összegét a vagyon felújítására, pótlólagos beruházásokra fordítani. A vagyonkezelésbe adott tárgyi eszközökön végrehajtott értéknövelő beruházások nem kerülnek a zrt. tulajdonába, csak a társaság saját eszközeiből létesített új épület, illetve beszerzett új eszköz.

Ez azt is jelenti, hogy a zrt. köteles legalább a vagyon után elszámolt értékcsökkenés összegét a vagyon felújítására, pótlólagos beruházásokra fordítani. A vagyonkezelésbe adott tárgyi eszközökön végrehajtott értéknövelő beruházások nem kerülnek a zrt. tulajdonába, csak a társaság saját eszközeiből létesített új épület, illetve beszerzett új eszköz.

Ez azt is jelenti, hogy a zrt. köteles legalább a vagyon után elszámolt értékcsökkenés összegét a vagyon felújítására, pótlólagos beruházásokra fordítani. A vagyonkezelésbe adott tárgyi eszközökön végrehajtott értéknövelő beruházások nem kerülnek a zrt. tulajdonába, csak a társaság saját eszközeiből létesített új épület, illetve beszerzett új eszköz.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!