Hírek

2007.07.13. 02:28

Gondoskodással

Körmend (kor) - Az önkormányzat folyamatosan gondoskodik az idősekről, ez törvényi kötelezettsége is. Ezért hozta létre, működteti a Szociális Szolgáltató és Információs Központot.

Kozma Gábor

Az intézményben tizennégy féle szakmai feladatot látnak el, ebből 13-ra határozatlan idejű működési engedélyük van, egyedül a második támogató szolgálattal kötöttek 2008. január elsejéig szóló együttműködési megállapodást. 2006. január 1-jétől a kistérséghez tartozó 24 településen is ellátják a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, működtetik a szenvedélybetegek nappali intézményét és a támogatói szolgálatokat. Az intézmény székhelye a Thököly u. 46. szám alatt található, itt van a családsegítő gondozási központ is, míg a Kossuth u. 26. számú épületben működik az idősek gondozási központja. Harmadik nagyobb egységük a Hunyadi út 8. szám alatt működő szociális foglalkoztató.

Az idősek gondozási központjának a többi között az a feladata, hogy a szociálisan rászorultak legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodjon. Százhét fő részére szervezték meg ezen ellátást az általános iskolák, illetve a kórház konyháinak közreműködésével. A rászorulóknak tiszteletdíjas gondozók szállítják házhoz az ebédet, hatvan érintettnek nem kell térítést fizetnie. Házi segítségnyújtás keretében gondoskodnak azokról, akik nem képesek erre, és a környezetükben sincs olyan, aki ezt megtegye. Jelenleg harminchárman részesülnek ezen ellátásban, közülük kilencen térítésmentesen.

Hat körzetre osztva látják el a feladatokat az intézmények. Ide tartozik a lakókörnyezeti és testi higénia, a mentális segítségnyújtás, a krízishelyzetek kezelése, a bevásárlás, a gyógyszer felíratása és kiváltása, a mobilizálás, a kapcsolattartás a hozzátartozókkal, és kórházi elhelyezés esetén a látogatás megszervezése. Az idei évtől vizsgálják a szociális rászorultságot is, hiszen jövőre csak annak fennállása esetén lehet állami normatívát igényelnie az önkormányzatnak, illetve intézményeinek.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban Körmenden 25-en, a kistérségben szintén 25-en részesülnek. A házi segítségnyújtás kiegészítő formája biztonságot nyújt a saját otthonukban élő, segítségre szoruló idősek, fogyatékkal élők, tartósan betegek számára, s lehetővé teszi a súlyosabb helyzetek megelőzését. Az körmendi intézményben 24 órában működő diszpécserközpont ellenőrzi folyamatosan a gondoskodásra szorulók állapotát, vészhelyzet esetén gyors beavatkozásra ad módot. Az ellátottak csuklóján levő érzékelők önállóan is képesek jelzést küldeni, ha megváltoznak viselőjének paraméterei (például eszméletvesztés, mozdulatlanság esetén). Segélyhíváskor a központban levő számítógép továbbítja a jelzést a készenlétben levő gondozónő telefonjára, kistérségi hívás esetén a diszpécserközpontból értesítik a megadott személyt, akinek eztán 15 percen belül a helyszínen kell lennie, s a helyzettől függő szükséges beavatkozást megtenni.

A kezdeti nehézségek (téves riasztások ) után mára nagyon jól működik a rendszer. Számos krízishelyzetet szüntettek meg a renszer segítségével, életeket is mentett használata. Idén eddig 126 segélyhívásuk volt, a hívás többnyire egyedülálló, beteg emberektől érkezett.

Az idősek gondozási központjának a többi között az a feladata, hogy a szociálisan rászorultak legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodjon. Százhét fő részére szervezték meg ezen ellátást az általános iskolák, illetve a kórház konyháinak közreműködésével. A rászorulóknak tiszteletdíjas gondozók szállítják házhoz az ebédet, hatvan érintettnek nem kell térítést fizetnie. Házi segítségnyújtás keretében gondoskodnak azokról, akik nem képesek erre, és a környezetükben sincs olyan, aki ezt megtegye. Jelenleg harminchárman részesülnek ezen ellátásban, közülük kilencen térítésmentesen.

Hat körzetre osztva látják el a feladatokat az intézmények. Ide tartozik a lakókörnyezeti és testi higénia, a mentális segítségnyújtás, a krízishelyzetek kezelése, a bevásárlás, a gyógyszer felíratása és kiváltása, a mobilizálás, a kapcsolattartás a hozzátartozókkal, és kórházi elhelyezés esetén a látogatás megszervezése. Az idei évtől vizsgálják a szociális rászorultságot is, hiszen jövőre csak annak fennállása esetén lehet állami normatívát igényelnie az önkormányzatnak, illetve intézményeinek.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban Körmenden 25-en, a kistérségben szintén 25-en részesülnek. A házi segítségnyújtás kiegészítő formája biztonságot nyújt a saját otthonukban élő, segítségre szoruló idősek, fogyatékkal élők, tartósan betegek számára, s lehetővé teszi a súlyosabb helyzetek megelőzését. Az körmendi intézményben 24 órában működő diszpécserközpont ellenőrzi folyamatosan a gondoskodásra szorulók állapotát, vészhelyzet esetén gyors beavatkozásra ad módot. Az ellátottak csuklóján levő érzékelők önállóan is képesek jelzést küldeni, ha megváltoznak viselőjének paraméterei (például eszméletvesztés, mozdulatlanság esetén). Segélyhíváskor a központban levő számítógép továbbítja a jelzést a készenlétben levő gondozónő telefonjára, kistérségi hívás esetén a diszpécserközpontból értesítik a megadott személyt, akinek eztán 15 percen belül a helyszínen kell lennie, s a helyzettől függő szükséges beavatkozást megtenni.

A kezdeti nehézségek (téves riasztások ) után mára nagyon jól működik a rendszer. Számos krízishelyzetet szüntettek meg a renszer segítségével, életeket is mentett használata. Idén eddig 126 segélyhívásuk volt, a hívás többnyire egyedülálló, beteg emberektől érkezett.

Az idősek gondozási központjának a többi között az a feladata, hogy a szociálisan rászorultak legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodjon. Százhét fő részére szervezték meg ezen ellátást az általános iskolák, illetve a kórház konyháinak közreműködésével. A rászorulóknak tiszteletdíjas gondozók szállítják házhoz az ebédet, hatvan érintettnek nem kell térítést fizetnie. Házi segítségnyújtás keretében gondoskodnak azokról, akik nem képesek erre, és a környezetükben sincs olyan, aki ezt megtegye. Jelenleg harminchárman részesülnek ezen ellátásban, közülük kilencen térítésmentesen.

Hat körzetre osztva látják el a feladatokat az intézmények. Ide tartozik a lakókörnyezeti és testi higénia, a mentális segítségnyújtás, a krízishelyzetek kezelése, a bevásárlás, a gyógyszer felíratása és kiváltása, a mobilizálás, a kapcsolattartás a hozzátartozókkal, és kórházi elhelyezés esetén a látogatás megszervezése. Az idei évtől vizsgálják a szociális rászorultságot is, hiszen jövőre csak annak fennállása esetén lehet állami normatívát igényelnie az önkormányzatnak, illetve intézményeinek.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban Körmenden 25-en, a kistérségben szintén 25-en részesülnek. A házi segítségnyújtás kiegészítő formája biztonságot nyújt a saját otthonukban élő, segítségre szoruló idősek, fogyatékkal élők, tartósan betegek számára, s lehetővé teszi a súlyosabb helyzetek megelőzését. Az körmendi intézményben 24 órában működő diszpécserközpont ellenőrzi folyamatosan a gondoskodásra szorulók állapotát, vészhelyzet esetén gyors beavatkozásra ad módot. Az ellátottak csuklóján levő érzékelők önállóan is képesek jelzést küldeni, ha megváltoznak viselőjének paraméterei (például eszméletvesztés, mozdulatlanság esetén). Segélyhíváskor a központban levő számítógép továbbítja a jelzést a készenlétben levő gondozónő telefonjára, kistérségi hívás esetén a diszpécserközpontból értesítik a megadott személyt, akinek eztán 15 percen belül a helyszínen kell lennie, s a helyzettől függő szükséges beavatkozást megtenni.

A kezdeti nehézségek (téves riasztások ) után mára nagyon jól működik a rendszer. Számos krízishelyzetet szüntettek meg a renszer segítségével, életeket is mentett használata. Idén eddig 126 segélyhívásuk volt, a hívás többnyire egyedülálló, beteg emberektől érkezett.

Hat körzetre osztva látják el a feladatokat az intézmények. Ide tartozik a lakókörnyezeti és testi higénia, a mentális segítségnyújtás, a krízishelyzetek kezelése, a bevásárlás, a gyógyszer felíratása és kiváltása, a mobilizálás, a kapcsolattartás a hozzátartozókkal, és kórházi elhelyezés esetén a látogatás megszervezése. Az idei évtől vizsgálják a szociális rászorultságot is, hiszen jövőre csak annak fennállása esetén lehet állami normatívát igényelnie az önkormányzatnak, illetve intézményeinek.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban Körmenden 25-en, a kistérségben szintén 25-en részesülnek. A házi segítségnyújtás kiegészítő formája biztonságot nyújt a saját otthonukban élő, segítségre szoruló idősek, fogyatékkal élők, tartósan betegek számára, s lehetővé teszi a súlyosabb helyzetek megelőzését. Az körmendi intézményben 24 órában működő diszpécserközpont ellenőrzi folyamatosan a gondoskodásra szorulók állapotát, vészhelyzet esetén gyors beavatkozásra ad módot. Az ellátottak csuklóján levő érzékelők önállóan is képesek jelzést küldeni, ha megváltoznak viselőjének paraméterei (például eszméletvesztés, mozdulatlanság esetén). Segélyhíváskor a központban levő számítógép továbbítja a jelzést a készenlétben levő gondozónő telefonjára, kistérségi hívás esetén a diszpécserközpontból értesítik a megadott személyt, akinek eztán 15 percen belül a helyszínen kell lennie, s a helyzettől függő szükséges beavatkozást megtenni.

A kezdeti nehézségek (téves riasztások ) után mára nagyon jól működik a rendszer. Számos krízishelyzetet szüntettek meg a renszer segítségével, életeket is mentett használata. Idén eddig 126 segélyhívásuk volt, a hívás többnyire egyedülálló, beteg emberektől érkezett.

Hat körzetre osztva látják el a feladatokat az intézmények. Ide tartozik a lakókörnyezeti és testi higénia, a mentális segítségnyújtás, a krízishelyzetek kezelése, a bevásárlás, a gyógyszer felíratása és kiváltása, a mobilizálás, a kapcsolattartás a hozzátartozókkal, és kórházi elhelyezés esetén a látogatás megszervezése. Az idei évtől vizsgálják a szociális rászorultságot is, hiszen jövőre csak annak fennállása esetén lehet állami normatívát igényelnie az önkormányzatnak, illetve intézményeinek.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban Körmenden 25-en, a kistérségben szintén 25-en részesülnek. A házi segítségnyújtás kiegészítő formája biztonságot nyújt a saját otthonukban élő, segítségre szoruló idősek, fogyatékkal élők, tartósan betegek számára, s lehetővé teszi a súlyosabb helyzetek megelőzését. Az körmendi intézményben 24 órában működő diszpécserközpont ellenőrzi folyamatosan a gondoskodásra szorulók állapotát, vészhelyzet esetén gyors beavatkozásra ad módot. Az ellátottak csuklóján levő érzékelők önállóan is képesek jelzést küldeni, ha megváltoznak viselőjének paraméterei (például eszméletvesztés, mozdulatlanság esetén). Segélyhíváskor a központban levő számítógép továbbítja a jelzést a készenlétben levő gondozónő telefonjára, kistérségi hívás esetén a diszpécserközpontból értesítik a megadott személyt, akinek eztán 15 percen belül a helyszínen kell lennie, s a helyzettől függő szükséges beavatkozást megtenni.

A kezdeti nehézségek (téves riasztások ) után mára nagyon jól működik a rendszer. Számos krízishelyzetet szüntettek meg a renszer segítségével, életeket is mentett használata. Idén eddig 126 segélyhívásuk volt, a hívás többnyire egyedülálló, beteg emberektől érkezett.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban Körmenden 25-en, a kistérségben szintén 25-en részesülnek. A házi segítségnyújtás kiegészítő formája biztonságot nyújt a saját otthonukban élő, segítségre szoruló idősek, fogyatékkal élők, tartósan betegek számára, s lehetővé teszi a súlyosabb helyzetek megelőzését. Az körmendi intézményben 24 órában működő diszpécserközpont ellenőrzi folyamatosan a gondoskodásra szorulók állapotát, vészhelyzet esetén gyors beavatkozásra ad módot. Az ellátottak csuklóján levő érzékelők önállóan is képesek jelzést küldeni, ha megváltoznak viselőjének paraméterei (például eszméletvesztés, mozdulatlanság esetén). Segélyhíváskor a központban levő számítógép továbbítja a jelzést a készenlétben levő gondozónő telefonjára, kistérségi hívás esetén a diszpécserközpontból értesítik a megadott személyt, akinek eztán 15 percen belül a helyszínen kell lennie, s a helyzettől függő szükséges beavatkozást megtenni.

A kezdeti nehézségek (téves riasztások ) után mára nagyon jól működik a rendszer. Számos krízishelyzetet szüntettek meg a renszer segítségével, életeket is mentett használata. Idén eddig 126 segélyhívásuk volt, a hívás többnyire egyedülálló, beteg emberektől érkezett.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban Körmenden 25-en, a kistérségben szintén 25-en részesülnek. A házi segítségnyújtás kiegészítő formája biztonságot nyújt a saját otthonukban élő, segítségre szoruló idősek, fogyatékkal élők, tartósan betegek számára, s lehetővé teszi a súlyosabb helyzetek megelőzését. Az körmendi intézményben 24 órában működő diszpécserközpont ellenőrzi folyamatosan a gondoskodásra szorulók állapotát, vészhelyzet esetén gyors beavatkozásra ad módot. Az ellátottak csuklóján levő érzékelők önállóan is képesek jelzést küldeni, ha megváltoznak viselőjének paraméterei (például eszméletvesztés, mozdulatlanság esetén). Segélyhíváskor a központban levő számítógép továbbítja a jelzést a készenlétben levő gondozónő telefonjára, kistérségi hívás esetén a diszpécserközpontból értesítik a megadott személyt, akinek eztán 15 percen belül a helyszínen kell lennie, s a helyzettől függő szükséges beavatkozást megtenni.

A kezdeti nehézségek (téves riasztások ) után mára nagyon jól működik a rendszer. Számos krízishelyzetet szüntettek meg a renszer segítségével, életeket is mentett használata. Idén eddig 126 segélyhívásuk volt, a hívás többnyire egyedülálló, beteg emberektől érkezett.

A kezdeti nehézségek (téves riasztások ) után mára nagyon jól működik a rendszer. Számos krízishelyzetet szüntettek meg a renszer segítségével, életeket is mentett használata. Idén eddig 126 segélyhívásuk volt, a hívás többnyire egyedülálló, beteg emberektől érkezett.

A kezdeti nehézségek (téves riasztások ) után mára nagyon jól működik a rendszer. Számos krízishelyzetet szüntettek meg a renszer segítségével, életeket is mentett használata. Idén eddig 126 segélyhívásuk volt, a hívás többnyire egyedülálló, beteg emberektől érkezett.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!