Hírek

2007.11.09. 03:27

Értékeink védelme

Sárvár (edz) - A városi képviselő-testület elfogadta II. környezetvédelmi programját. Ebben meghatározta a környezet védelmét szolgáló általános intézkedéseket.

Erős D. Zoltán

A hatékony környezetvédelem fontos alapját jelentik azok a dokumentumok, amelyek meghatározzák a városban a tevékenység kereteit. Ezek azonban akkor töltik be szerepüket, ha naprakészek. Erre tekintettel a környezetvédelmi programban kiemelt feladatnak tekintik ezek folyamatos felülvizsgálatát.

A városfejlesztés alapdokumentuma a településrendezési terv. Ez 2003-ban készült, s folyamatosan aktualizálnak. A módosítások során érvényesíteni kell a környezetvédelmi szempontokat is, fogalmazódik meg a környezetvédelmi programban. A direkt szabályozást a helyi környezetvédelmi rendeletek jelentik. Ezek a környezet állapotát befolyásoló helyi tényezők, és a lakossági tevékenységek jogi szabályozását, szankcionálás hátterének megalapozását szolgálják. A program az elvárások között fogalmazta meg a meglévő, illetve a jövőben készülő környezetvédelmi vonatkozású rendeleteknek folyamatos aktualizálását, a jogszabályi előírások változásával összefüggő karbantartását. A legfőbb dokumentumnak számít a települési környezetvédelmi program. Ennek rendszeres felülvizsgálata során pedig nyomon kell követni a környezet állapotának változását és a környezetvédelmi feladatok megvalósítását. A felülvizsgálatot a szakértői csoportnak szükség szerint, de legalább kétévente kell végeznie.

A helyi környezetvédelemhez teremt anyagi forrást a helyi környezetvédelmi alap. Ez a forrás a megelőzéshez, a környezet állapotának javítására irányuló beruházásokhoz, intézkedésekhez, a környezetvédelmi szervezetek megalakulásához, működéséhez kíván pénzügyi forrást teremteni. Az alap bevétele az önkormányzat által kiszabott környezetvédelmi bírságok teljes összege, a területi környezetvédelmi hatóság által a település területén kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka, a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok törvényben meghatározott része, települési önkormányzat környezetvédelmi célokra elkülönített összege. A helyi környezetvédelmi alap felhasználásáról a városfejlesztési és környezetvédelmi és a pénzügyi bizottság legalább évente tájékozódik.

A program a kiemelt célok között fogalmazta meg a lakosság környezeti tudatosságának erősítését. Fontos, hogy az emberek rendszeres tájékoztatást kapjanak a környezet állapotáról, ami a lakosság környezettudatos gondolkodásmódjának, felelősségtudatának növelését szolgálja. A környezetvédelmi program szerint a városban a prevenció, a betegségmegelőzés jegyében rendszeressé kell tenni az egészségügyi tájékoztató rendezvényeket.

Megfelelő hátteret kívánnak teremteni a témával foglalkozó öntevékeny helyi csoportok alakulásához, működéséhez.

Az általános iskolai környezeti nevelés célja: a környezettudatos gondolkodásmód elsajátítása. A környezetvédelmi alapismereteket az általános iskolában az iskolai oktatás keretein belül megismertetni a gyerme-kekkel. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ismereteket valamennyi oktatási intézményben oktatni kell, miután azok az alaptanterv részét képezik.

Erdei iskolák, öko-táborok támogatásával a természeti ismereteknek a természetben történő elsajátításához teremti meg a város a feltételeket. A természettel kapcsolatos ismeretek elsajátításának a leghatékonyabb módja, ha a diákok közvetlenül a természetben találkoznak a tananyaggal.

A városfejlesztés alapdokumentuma a településrendezési terv. Ez 2003-ban készült, s folyamatosan aktualizálnak. A módosítások során érvényesíteni kell a környezetvédelmi szempontokat is, fogalmazódik meg a környezetvédelmi programban. A direkt szabályozást a helyi környezetvédelmi rendeletek jelentik. Ezek a környezet állapotát befolyásoló helyi tényezők, és a lakossági tevékenységek jogi szabályozását, szankcionálás hátterének megalapozását szolgálják. A program az elvárások között fogalmazta meg a meglévő, illetve a jövőben készülő környezetvédelmi vonatkozású rendeleteknek folyamatos aktualizálását, a jogszabályi előírások változásával összefüggő karbantartását. A legfőbb dokumentumnak számít a települési környezetvédelmi program. Ennek rendszeres felülvizsgálata során pedig nyomon kell követni a környezet állapotának változását és a környezetvédelmi feladatok megvalósítását. A felülvizsgálatot a szakértői csoportnak szükség szerint, de legalább kétévente kell végeznie.

A helyi környezetvédelemhez teremt anyagi forrást a helyi környezetvédelmi alap. Ez a forrás a megelőzéshez, a környezet állapotának javítására irányuló beruházásokhoz, intézkedésekhez, a környezetvédelmi szervezetek megalakulásához, működéséhez kíván pénzügyi forrást teremteni. Az alap bevétele az önkormányzat által kiszabott környezetvédelmi bírságok teljes összege, a területi környezetvédelmi hatóság által a település területén kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka, a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok törvényben meghatározott része, települési önkormányzat környezetvédelmi célokra elkülönített összege. A helyi környezetvédelmi alap felhasználásáról a városfejlesztési és környezetvédelmi és a pénzügyi bizottság legalább évente tájékozódik.

A program a kiemelt célok között fogalmazta meg a lakosság környezeti tudatosságának erősítését. Fontos, hogy az emberek rendszeres tájékoztatást kapjanak a környezet állapotáról, ami a lakosság környezettudatos gondolkodásmódjának, felelősségtudatának növelését szolgálja. A környezetvédelmi program szerint a városban a prevenció, a betegségmegelőzés jegyében rendszeressé kell tenni az egészségügyi tájékoztató rendezvényeket.

Megfelelő hátteret kívánnak teremteni a témával foglalkozó öntevékeny helyi csoportok alakulásához, működéséhez.

Az általános iskolai környezeti nevelés célja: a környezettudatos gondolkodásmód elsajátítása. A környezetvédelmi alapismereteket az általános iskolában az iskolai oktatás keretein belül megismertetni a gyerme-kekkel. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ismereteket valamennyi oktatási intézményben oktatni kell, miután azok az alaptanterv részét képezik.

Erdei iskolák, öko-táborok támogatásával a természeti ismereteknek a természetben történő elsajátításához teremti meg a város a feltételeket. A természettel kapcsolatos ismeretek elsajátításának a leghatékonyabb módja, ha a diákok közvetlenül a természetben találkoznak a tananyaggal.

A városfejlesztés alapdokumentuma a településrendezési terv. Ez 2003-ban készült, s folyamatosan aktualizálnak. A módosítások során érvényesíteni kell a környezetvédelmi szempontokat is, fogalmazódik meg a környezetvédelmi programban. A direkt szabályozást a helyi környezetvédelmi rendeletek jelentik. Ezek a környezet állapotát befolyásoló helyi tényezők, és a lakossági tevékenységek jogi szabályozását, szankcionálás hátterének megalapozását szolgálják. A program az elvárások között fogalmazta meg a meglévő, illetve a jövőben készülő környezetvédelmi vonatkozású rendeleteknek folyamatos aktualizálását, a jogszabályi előírások változásával összefüggő karbantartását. A legfőbb dokumentumnak számít a települési környezetvédelmi program. Ennek rendszeres felülvizsgálata során pedig nyomon kell követni a környezet állapotának változását és a környezetvédelmi feladatok megvalósítását. A felülvizsgálatot a szakértői csoportnak szükség szerint, de legalább kétévente kell végeznie.

A helyi környezetvédelemhez teremt anyagi forrást a helyi környezetvédelmi alap. Ez a forrás a megelőzéshez, a környezet állapotának javítására irányuló beruházásokhoz, intézkedésekhez, a környezetvédelmi szervezetek megalakulásához, működéséhez kíván pénzügyi forrást teremteni. Az alap bevétele az önkormányzat által kiszabott környezetvédelmi bírságok teljes összege, a területi környezetvédelmi hatóság által a település területén kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka, a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok törvényben meghatározott része, települési önkormányzat környezetvédelmi célokra elkülönített összege. A helyi környezetvédelmi alap felhasználásáról a városfejlesztési és környezetvédelmi és a pénzügyi bizottság legalább évente tájékozódik.

A program a kiemelt célok között fogalmazta meg a lakosság környezeti tudatosságának erősítését. Fontos, hogy az emberek rendszeres tájékoztatást kapjanak a környezet állapotáról, ami a lakosság környezettudatos gondolkodásmódjának, felelősségtudatának növelését szolgálja. A környezetvédelmi program szerint a városban a prevenció, a betegségmegelőzés jegyében rendszeressé kell tenni az egészségügyi tájékoztató rendezvényeket.

Megfelelő hátteret kívánnak teremteni a témával foglalkozó öntevékeny helyi csoportok alakulásához, működéséhez.

Az általános iskolai környezeti nevelés célja: a környezettudatos gondolkodásmód elsajátítása. A környezetvédelmi alapismereteket az általános iskolában az iskolai oktatás keretein belül megismertetni a gyerme-kekkel. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ismereteket valamennyi oktatási intézményben oktatni kell, miután azok az alaptanterv részét képezik.

Erdei iskolák, öko-táborok támogatásával a természeti ismereteknek a természetben történő elsajátításához teremti meg a város a feltételeket. A természettel kapcsolatos ismeretek elsajátításának a leghatékonyabb módja, ha a diákok közvetlenül a természetben találkoznak a tananyaggal.

A helyi környezetvédelemhez teremt anyagi forrást a helyi környezetvédelmi alap. Ez a forrás a megelőzéshez, a környezet állapotának javítására irányuló beruházásokhoz, intézkedésekhez, a környezetvédelmi szervezetek megalakulásához, működéséhez kíván pénzügyi forrást teremteni. Az alap bevétele az önkormányzat által kiszabott környezetvédelmi bírságok teljes összege, a területi környezetvédelmi hatóság által a település területén kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka, a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok törvényben meghatározott része, települési önkormányzat környezetvédelmi célokra elkülönített összege. A helyi környezetvédelmi alap felhasználásáról a városfejlesztési és környezetvédelmi és a pénzügyi bizottság legalább évente tájékozódik.

A program a kiemelt célok között fogalmazta meg a lakosság környezeti tudatosságának erősítését. Fontos, hogy az emberek rendszeres tájékoztatást kapjanak a környezet állapotáról, ami a lakosság környezettudatos gondolkodásmódjának, felelősségtudatának növelését szolgálja. A környezetvédelmi program szerint a városban a prevenció, a betegségmegelőzés jegyében rendszeressé kell tenni az egészségügyi tájékoztató rendezvényeket.

Megfelelő hátteret kívánnak teremteni a témával foglalkozó öntevékeny helyi csoportok alakulásához, működéséhez.

Az általános iskolai környezeti nevelés célja: a környezettudatos gondolkodásmód elsajátítása. A környezetvédelmi alapismereteket az általános iskolában az iskolai oktatás keretein belül megismertetni a gyerme-kekkel. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ismereteket valamennyi oktatási intézményben oktatni kell, miután azok az alaptanterv részét képezik.

Erdei iskolák, öko-táborok támogatásával a természeti ismereteknek a természetben történő elsajátításához teremti meg a város a feltételeket. A természettel kapcsolatos ismeretek elsajátításának a leghatékonyabb módja, ha a diákok közvetlenül a természetben találkoznak a tananyaggal.

A helyi környezetvédelemhez teremt anyagi forrást a helyi környezetvédelmi alap. Ez a forrás a megelőzéshez, a környezet állapotának javítására irányuló beruházásokhoz, intézkedésekhez, a környezetvédelmi szervezetek megalakulásához, működéséhez kíván pénzügyi forrást teremteni. Az alap bevétele az önkormányzat által kiszabott környezetvédelmi bírságok teljes összege, a területi környezetvédelmi hatóság által a település területén kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka, a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok törvényben meghatározott része, települési önkormányzat környezetvédelmi célokra elkülönített összege. A helyi környezetvédelmi alap felhasználásáról a városfejlesztési és környezetvédelmi és a pénzügyi bizottság legalább évente tájékozódik.

A program a kiemelt célok között fogalmazta meg a lakosság környezeti tudatosságának erősítését. Fontos, hogy az emberek rendszeres tájékoztatást kapjanak a környezet állapotáról, ami a lakosság környezettudatos gondolkodásmódjának, felelősségtudatának növelését szolgálja. A környezetvédelmi program szerint a városban a prevenció, a betegségmegelőzés jegyében rendszeressé kell tenni az egészségügyi tájékoztató rendezvényeket.

Megfelelő hátteret kívánnak teremteni a témával foglalkozó öntevékeny helyi csoportok alakulásához, működéséhez.

Az általános iskolai környezeti nevelés célja: a környezettudatos gondolkodásmód elsajátítása. A környezetvédelmi alapismereteket az általános iskolában az iskolai oktatás keretein belül megismertetni a gyerme-kekkel. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ismereteket valamennyi oktatási intézményben oktatni kell, miután azok az alaptanterv részét képezik.

Erdei iskolák, öko-táborok támogatásával a természeti ismereteknek a természetben történő elsajátításához teremti meg a város a feltételeket. A természettel kapcsolatos ismeretek elsajátításának a leghatékonyabb módja, ha a diákok közvetlenül a természetben találkoznak a tananyaggal.

A program a kiemelt célok között fogalmazta meg a lakosság környezeti tudatosságának erősítését. Fontos, hogy az emberek rendszeres tájékoztatást kapjanak a környezet állapotáról, ami a lakosság környezettudatos gondolkodásmódjának, felelősségtudatának növelését szolgálja. A környezetvédelmi program szerint a városban a prevenció, a betegségmegelőzés jegyében rendszeressé kell tenni az egészségügyi tájékoztató rendezvényeket.

Megfelelő hátteret kívánnak teremteni a témával foglalkozó öntevékeny helyi csoportok alakulásához, működéséhez.

Az általános iskolai környezeti nevelés célja: a környezettudatos gondolkodásmód elsajátítása. A környezetvédelmi alapismereteket az általános iskolában az iskolai oktatás keretein belül megismertetni a gyerme-kekkel. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ismereteket valamennyi oktatási intézményben oktatni kell, miután azok az alaptanterv részét képezik.

Erdei iskolák, öko-táborok támogatásával a természeti ismereteknek a természetben történő elsajátításához teremti meg a város a feltételeket. A természettel kapcsolatos ismeretek elsajátításának a leghatékonyabb módja, ha a diákok közvetlenül a természetben találkoznak a tananyaggal.

A program a kiemelt célok között fogalmazta meg a lakosság környezeti tudatosságának erősítését. Fontos, hogy az emberek rendszeres tájékoztatást kapjanak a környezet állapotáról, ami a lakosság környezettudatos gondolkodásmódjának, felelősségtudatának növelését szolgálja. A környezetvédelmi program szerint a városban a prevenció, a betegségmegelőzés jegyében rendszeressé kell tenni az egészségügyi tájékoztató rendezvényeket.

Megfelelő hátteret kívánnak teremteni a témával foglalkozó öntevékeny helyi csoportok alakulásához, működéséhez.

Az általános iskolai környezeti nevelés célja: a környezettudatos gondolkodásmód elsajátítása. A környezetvédelmi alapismereteket az általános iskolában az iskolai oktatás keretein belül megismertetni a gyerme-kekkel. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ismereteket valamennyi oktatási intézményben oktatni kell, miután azok az alaptanterv részét képezik.

Erdei iskolák, öko-táborok támogatásával a természeti ismereteknek a természetben történő elsajátításához teremti meg a város a feltételeket. A természettel kapcsolatos ismeretek elsajátításának a leghatékonyabb módja, ha a diákok közvetlenül a természetben találkoznak a tananyaggal.

Megfelelő hátteret kívánnak teremteni a témával foglalkozó öntevékeny helyi csoportok alakulásához, működéséhez.

Az általános iskolai környezeti nevelés célja: a környezettudatos gondolkodásmód elsajátítása. A környezetvédelmi alapismereteket az általános iskolában az iskolai oktatás keretein belül megismertetni a gyerme-kekkel. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ismereteket valamennyi oktatási intézményben oktatni kell, miután azok az alaptanterv részét képezik.

Erdei iskolák, öko-táborok támogatásával a természeti ismereteknek a természetben történő elsajátításához teremti meg a város a feltételeket. A természettel kapcsolatos ismeretek elsajátításának a leghatékonyabb módja, ha a diákok közvetlenül a természetben találkoznak a tananyaggal.

Megfelelő hátteret kívánnak teremteni a témával foglalkozó öntevékeny helyi csoportok alakulásához, működéséhez.

Az általános iskolai környezeti nevelés célja: a környezettudatos gondolkodásmód elsajátítása. A környezetvédelmi alapismereteket az általános iskolában az iskolai oktatás keretein belül megismertetni a gyerme-kekkel. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ismereteket valamennyi oktatási intézményben oktatni kell, miután azok az alaptanterv részét képezik.

Erdei iskolák, öko-táborok támogatásával a természeti ismereteknek a természetben történő elsajátításához teremti meg a város a feltételeket. A természettel kapcsolatos ismeretek elsajátításának a leghatékonyabb módja, ha a diákok közvetlenül a természetben találkoznak a tananyaggal.

Az általános iskolai környezeti nevelés célja: a környezettudatos gondolkodásmód elsajátítása. A környezetvédelmi alapismereteket az általános iskolában az iskolai oktatás keretein belül megismertetni a gyerme-kekkel. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ismereteket valamennyi oktatási intézményben oktatni kell, miután azok az alaptanterv részét képezik.

Erdei iskolák, öko-táborok támogatásával a természeti ismereteknek a természetben történő elsajátításához teremti meg a város a feltételeket. A természettel kapcsolatos ismeretek elsajátításának a leghatékonyabb módja, ha a diákok közvetlenül a természetben találkoznak a tananyaggal.

Az általános iskolai környezeti nevelés célja: a környezettudatos gondolkodásmód elsajátítása. A környezetvédelmi alapismereteket az általános iskolában az iskolai oktatás keretein belül megismertetni a gyerme-kekkel. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ismereteket valamennyi oktatási intézményben oktatni kell, miután azok az alaptanterv részét képezik.

Erdei iskolák, öko-táborok támogatásával a természeti ismereteknek a természetben történő elsajátításához teremti meg a város a feltételeket. A természettel kapcsolatos ismeretek elsajátításának a leghatékonyabb módja, ha a diákok közvetlenül a természetben találkoznak a tananyaggal.

Erdei iskolák, öko-táborok támogatásával a természeti ismereteknek a természetben történő elsajátításához teremti meg a város a feltételeket. A természettel kapcsolatos ismeretek elsajátításának a leghatékonyabb módja, ha a diákok közvetlenül a természetben találkoznak a tananyaggal.

Erdei iskolák, öko-táborok támogatásával a természeti ismereteknek a természetben történő elsajátításához teremti meg a város a feltételeket. A természettel kapcsolatos ismeretek elsajátításának a leghatékonyabb módja, ha a diákok közvetlenül a természetben találkoznak a tananyaggal.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!