Hírek

2012.04.04. 17:48

Jó hír: nem kell pluszban bölcsődei gondozási díjat fizetni Kőszegen

A kőszegi bölcsődések után a szülőknek nem kell pluszban bölcsődei gondozási díjat fizetniük, erről egyhangúlag döntöttek így a város képviselői.

Némethy Mária

Olyan nehéz időket élünk, amikor nagyon sok embernek, családnak minden forint számít, mégis ritkán adhatunk hírt arról, hogy nem emelik fel valaminek a díját. Kőszegen ez történt. Ott nem fizetnek az ellátáson (étkezésen) felül személyi térítési díjat a bölcsődések gondozásáért.

De nézzük sorjában. Egy új rendelkezés a fenntartóra bízza annak eldöntését, él-e a jogszabály adta lehetőséggel, bevezeti- e a bölcsődében a gondozásért kérhető térítési díjat, vagy engedi-e az alacsonyabb mértékű személyi térítési díj megfizetését. Arról is rendelkezik, hogy a személyi térítési díj – a gyermekétkeztetés kivételével – nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét, s önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, vagy elengedhető, ha a szülői jövedelem, a vagyoni viszonyok ezt indokolttá teszik.

A kistérségi fenntartásban működő kőszegi bölcsőde esetében a kistérségi társulás – a környező 14 település polgármestere – korábban úgy döntött, nem engedi el a személyi térítési díjat, azt bevezetné.

Kőszegen a képviselők ülésén viszont dr. Tóthné Dolgos Zsanett gyámügyi és szociális osztályvezető személyes véleményként fogalmazta meg: nem tartja jónak a 24 férőhelyes bölcsődében a díj bevezetését. A nem túl magas keresetű szülőktől ez éves szinten 300 ezer forintos bevételt jelentene. A képviselők mindegyike egyetértett vele.

A bölcsődékben – önkormányzati intézmény esetén – térítésmentesen kell biztosítani az ellátást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyereknek, a három- vagy többgyermekes család gyermekének, az átmeneti gondozásban, nevelőszülőnél lévőnek.

Ezek is érdekelhetik