Hírek

2012.11.29. 11:57

Közgyűlés: soha nem látott sötétség

Szombathely - Csütörtök reggel ismét összeült a képviselő-testület, hogy fontos kérdésekben hozzanak döntéseket. Az ülést a polgármester távollétében Marton Zsolt alpolgármester vezette le. Délelőtt kitértek a Váci iskolában tartott disznóölésre, amelyen a pálinkás üveg is az asztalra került, továbbá a buszmegállók és játszóterek állapotát is taglalták, s volt politikai cirkusz is.

Bajdó Bettina

A közgyűlés elején Marton Zsolt köszöntötte a megjelenteket, majd felolvasta dr. Puskás Tivadar polgármester levelét, melyben arról számolt be, az állapota lehetővé tette, hogy részt vegyen az ülés előkészítő munkájában. Megtudtuk, hogy a polgármester három hét múlva térhet vissza a közéletbe.

Dr. Czeglédy Csaba (MSZP-SZTKE) frakcióvezető erre reagálva hangsúlyozta, 22 év után arculcsapás, hogy a polgármester jelenléte nélkül hozzanak döntéseket. Szerinte Marton Zsoltot semmi nem jogosítja fel arra, hogy helyettesítsen. Szakály Gábor tanácsnok szerint nem csonka a városvezetés, januárban már itt lesz dr. Puskás Tivadar, a jelenlegi ülés pedig a polgármester kérése szerint lett összehívva. Úgy fogalmazott, hogy ez csak politikai cirkusz. Helyette inkább azt ajánlotta Czeglédynek, hogy tanulmányozza az SZMSZ-t.

Fotó: Horváth Csaba

A közgyűlés sürgősségi indítványokkal folytatódott. Újabb napirendi pont is felkerült a listára, utolsóként tárgyalják majd a Savaria Fórumot kiadó Promed Média Szolgáltató Kf.t-vel kötött szerződés ügyét. Ezt követően Czeglédy Csaba a 2-es és a 31-es napirendi pontot, míg Németh Kálmán (MSZP-SZTKE) a 20-as pontot vette volna le a napirendről. A javaslatok levételét elutasította a közgyűlés.

A napirendi pontok előtt Czeglédy Csaba érdeklődött annak a szombathelyi tűzoltóautónak az ügyéről, melyet az adófizetők pénzéből vásároltak, s Sárvárra került. Továbbá elmondta, s képpel is alátámasztotta, hogy Marton Zsolt nemrég részt vett a Váci általános iskola udvarán tartott disznóölésen, ahol pálinka is fogyott. A képviselő kérdőre vonta az alpolgármestert, hogyan kerülhet egy általános iskolába alkohol. Marton Zsolt elmondta, vendégként vett részt a rendezvényen, melynek célja az autentikus, hagyományos disznóölés bemutatása van, melyhez hozzátartozott a jó magyar pálinka is. Kiemelte, a disznóölés tanítási időn kívül történt, ezért talán nem sértették meg a diákok érdekeit. Az MSZP-SZTKE frakcióvezetője azt javasolta még, vizsgálják felül az asztalitenisz klub támogatását. Marton Zsolt szerint ennek semmi akadálya. Lazáry Viktor alpolgármester viszont kiemelte, hogy erről már adtak részletes tájékoztatást, továbbá, mindent megtesznek azért, hogy az önkormányzati támogatáson kívül forrásokat biztosítsanak számukra.

Molnár Miklós alpolgármester a járműipari centrum és a megfelelő szakember gárda megteremtéséről beszélt hosszasan. Balassa Péter jobbikos képviselőnek pedig információi voltak arra vonatkozóan, hogy sportolók, olimpikonok nem kapják meg a juttatásukat.

Horváth Attila (MSZP-SZTKE) az önkormányzatok adósságának állami átvállalásáról kérdezett. Molnár Miklós válaszában kifejtette, hogy most folynak az egyeztetések, december 6-án kezdődnek a tárgyalások erről. Gyebrovszki János (MSZP-SZTKE) többször is felhozta, hogy igénytelenek az előterjesztések. Például az szerepel, hogy Mága Zoltán jótékonysági koncert céljára kéri ingyen a művelődési és sportházat (MSH), de az nincs, hogy mit is jelent ez pontosan. Marton Zsolt elmondta, hogy a gyermekrák alapítvány javára ajánlotta fel a tiszteletdíjat Mága Zoltán. A képviselők meg is szavazták, hogy megkapja az MSH-t erre a célra.

Az interpellációk előtt Marton Zsolt öt perc szünetet rendelt el. A szünet után Gyebrovszki János interpellált, elsőként a Szent Gellért utcai buszmegálló miatt. Nagy igény lenne rá, hiszen ötször nagyobb itt a forgalom, mint a város más részein. Marton Zsolt a felelősséget arra a cégre hárította, amelyik a reklámokat intézi a buszmegállókban. Azt mondta, ezzel a céggel még az előző városvezetés kötött szerződést, ami a mai napig is érvényes, és ez a cég megakadályozza a munkát. Második interpellációjában felszólalt a lakótelepek közbiztonsága és a játszótéri randalírozás miatt. Elmondta, hogy csökkentették a közterület-felügyelet költségvetését, ezért délután négy óra után senki sem felügyeli a lakótelepeket. Sokan italoznak, randalíroznak a köztereken, és ha valaki szól, akkor meg is fenyegetik. Horváth András, a jelenlegi megbízott rendőrkapitány az elmúlt időszak bűncselekményeit ismertette. Az adatok alapján összességében csökkent a városban a bűncselekmények száma. Gyebrovszki szerint térfigyelő kamerákra lenne szükség.

Fél tizenkettőkor rátértek a napirendi pontokra

Elsőként az idei év szeptemberig tartó gazdálkodása került szóba. Németh Kálmán tüzetesen átnézte az adatokat, s többször is előfordult, hogy késve fizetett az önkormányzat a beszállítóinak. Az E-ON egy összegben több havi fogyasztást számlázott ki, ezt a város részletekben fizeti. Hozzátette, reméli, nem ez az oka a városban soha nem látott sötétségnek. Sok helyen ugyanis nem világítanak a lámpák, ez pedig nagyon balesetveszélyes. A képviselő hiányolta a tájékoztatóból azt, hogy nem tértek ki az önhiki pályázatra. Molnár Miklós visszautalt arra, hogy valóban voltak júliusban és augusztusban likviditási problémák, de csak azért, mert szeptember közepéig folytak be az adóbevételek. Vannak pontos adatok erről, szeptember 15-e és 30-a között közel négymilliárd forint érkezett be. Molnár Miklós is érzékelte a közvilágítási problémákat, ezért arra kérte az érintetteket, hogy ezt vizsgálják ki.

Az önkormányzat és a Vas Megyei Kormányhivatal között a járási hivatalok kialakításához kötött megállapodás módosítása is szóba került. Horváth Attila (MSZP-SZTKE) azt hiányolta, hogy nincs hozzá melléklet, azt kérte, tárgyalják az ügyet később, mert utána kellene nézni. Leszavazták, a javaslatot elfogadták. Balassa Péter szerint elég lenne két alpolgármester is, mert ha az oktatást átveszi az állam, akkor nem kell oktatásért felelős alpolgármester. Úgy vélte, Marton Zsoltnak vissza kellene adnia tisztségét január 1-től. Rettegi Attila (Fidesz) szerint az átszervezés szakmai kérdés, s az önkormányzatnak ezek után is lesz köze az oktatáshoz. A megtakarításról is beszéltek, Szakály Gábor kifejtette, hogy 2010-től spórolnak a városházán. Csökkentették a bizottságok tagjait, ennél jobban már nem lehet szűkíteni a működésüket.

Még az ebédszünet előtt terítékre került négyes napirendi pont, a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének tájékoztatója. Évről-évre kevesebben élnek Szombathelyen, csökken a születések száma, és nő a halálozásoké. Molnár Miklós szerint tenni kell valamit az elöregedés ellen, ez az egyik legfontosabb.

Délután háromig ebédszünetet rendeltek el. 


 

Közgyűlés: soha nem látott sötétség

Délután a kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet tárgyalásával folytatták a képviselők, ezt hatályon kívül helyezték. A közgyűlés elé került egy javaslat a helyi közösségi közlekedési jövő évi vonaljegy és bérletjegy díjainak meghatározásáról.

Lendvai Ferenc
(Fidesz-KDNP) elmondta, hogy a bizottság a 3, 3 százalékos emelést támogatta, majd arra kérte a Volán képviselőjét, hogy a 9-es busz menetrendjére fokozottan figyeljenek a jövő évi menetrend összeállításakor, mert délután öt óra után nem jár a busz a Derkovits városrész és a Joskar-Ola lakótelep között. Derdák Miklós, a Vasi Volán Zrt. képviselője arról számolt be, hogy veszteségpótlásra van szükség, a bérlet- és jegyárak nem fedezik a költségeket, az idén olyan százmillió forint lesz a különbség. Molnár Miklós reagált erre, 2008-ban nyolc évre kötötték meg a szerződést a Volánnal, azóta folyamatosan korrigálják. A vita amiatt bontakozott ki, hogy a Volán a saját dolgozóinak kedvezményes bérletet bocsát ki, ez 2012-ben bruttó 64 millió forintba kerül. A városnak ezért kellene veszteségpótlást fizetnie, ez nonszensz, mivel nem a helyi lakosok utaznak a megyeszékhelyen ingyen a szombathelyi lakosok pénzéből. Több mint ezer ilyen bérletet bocsátottak ki. Százmillió helyett 45 milliót akar a város kifizetni két éves időtartamra. Így közel 20 millió forint lenne a veszteségpótlás az első félévre. Ezt nem akarja elfogadni a Volán. Szavaztak, 3,3 százalékkal nőnek az árak, decemberben pedig újratárgyalják a veszteségpótlást.

Rátértek a fizetős övezet kiterjesztéséről és a piros zónában lévő parkolás drágulásáról. Az MSZP-SZTKE frakció nem támogatta az előterjesztést. Németh Kálmán szerint a Fraknó utcában viszont olyan torlódás van, hogy ott később be kellene vezetni a fizetős parkolást. Kővári Attila (MSZP-SZTKE) az Éhen Gyula teret érintő parkolási nehézségekről beszélt. Az itt élők nem tudnak parkolni. Azt javasolta, hogy a tér nyugati oldalán tiltsák meg a buszok parkolását, és ott 15-20 személyautónak lenne hely. Szavaztak a képviselők, újabb fizetős helyek lesznek a városban, például az MMIK és a vasútállomás környéke.

Negyed ötkor tértek rá a 12-es napirendi pontra, a Savaria Városfejlesztési Kft. megszüntetésével összefüggő intézkedésekről tárgyaltak. Gyebrovszki János elmondta, hogy a cég 23 millió forintos adósságát a város pénzéből kell kifizetni, ez egyéves veszteség. A cég közel 60 milliójába került a városnak, amióta a Fidesz-többség azt létrehozta, a tiltakozásuk ellenére. Marton Zsolt kijelentette, nem a cég vezetője tehet arról, hogy még nem írták ki az IVS 2 projektet. Lazáry Viktor pedig hozzáfűzte, ha kiírják, a szerződés feltétele lesz, hogy legyen valamilyen háttér, tehát minimális szinten szükség van a társulásra. Ez utóbbit meg is szavazták.

Szóba került ismét a MÁV-ingatlanok ügye. Balassa Péter bejelentette, hogy a Haladás-pályán kikapcsolták a villanyt. Nonszensznek találta, hogy miközben meg akarják szerezni a pálya tulajdonjogát, nem fizetik az áramszámlát. Czeglédy Csaba ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a szülők egy délután összeszedték a pénzt, ezért holnap már lesz áram.

Elfogadták a Hosszú Távú Területfejlesztésről szóló határozatot, majd arról döntöttek, hogy bővítik a Claudius Ipari Parkot. A döntés egyelőre a szándék kinyilatkoztatása azon cégek felé, amelyek ezt kérték. Sokat vitatkoztak azon, hogy hogyan oldják meg a háziorvosi ügyeletet. Gyebrovszki János szerint nem lehet elvárni senkitől, hogy egy ügyelet után délutánig 80 beteget ellásson a rendelőben. Dr. Prugberger Emil (Fidesz-KDNP) szerint is az lenne az ideális, hogy éjszakai munka után ne kelljen nappal dolgozni. Ám egyre kevesebb az orvos, és ez úgy tűnik, hogy nem is fog javulni. Dr. Puskás Tivadar is figyelemmel kísérte a közgyűlést, s ennél a témánál telefonon is egyeztettek, hogy ne csorbuljon az ellátás. Ezt a változatot az ellenzék is elfogadta.

Ez után felpörögtek az események, sorban fogadták el a javaslatokat, például az óvodák egyéb szolgáltatásainak 2013. évi díját.

A nyilvános ülés végén került sor a sürgősségi indítványok tárgyalására. Utolsóként tárgyalták a Savaria Fórumot kiadó Promed Média Szolgáltató Kf.t-vel kötött szerződés azonnali hatályú felmondásának ügyét. Dr. Czeglédy Csaba szerint rossz indok alapján akarják felbontani a szerződést, ha ezt megteszik, akkor bírósági ügy lesz a vége. Azt javasolta, hogy csak módosítsák a jelenlegi szerződést úgy, hogy foglalják bele, ezentúl nem jelenthet meg benne politikai hirdetés. A közgyűlés ezt leszavazta és döntöttek: azonnali hatállyal felmondják a szerződést.
Ezek is érdekelhetik