Hírek

2013.01.06. 10:18

Átadták a járási hivatalt Vasváron

Vasvár - Ünnepélyes keretek között január 3-án átadták a Vasvár Járási Hivatalt, amely egyelőre a Polgármesteri Hivatal épületében rendezkedett be. A hivatal élére Tauszné Vincze Editet nevezték ki.

Merklin Tímea

A rendezvényen, ahol a történelmi egyházak képviselői is megáldották a járási hivatalt, Harangozó Bertalan kormánymegbízott az államigazgatási reform folyamatáról beszélt a Vasvári Járási Hivatal dolgozóinak. 2013-ban felálló járási rendszer célja, hogy a hatékony, racionális, ügyfelekre koncentráló ügyfélközpontú államigazgatást szolgálja. Még vannak jogalkotási és infrastrukturális feladatok, és ki kell képezni 6500 kormánytisztviselőt. Ebben a képzésben Vas megyéből is több százan vesznek részt.

A polgármesteri hivatalból 12 fő került át a járási hivatalhoz, amelynek vezetője kormánybiztosi ajánlással, miniszteri kinevezéssel Tauszné Vincze Edit lett. Fotó: Kiss Teodóra

A járási hivatalok mint a kormányhivatalok integráns részei lesznek azok a helyek, ahol a kormánytisztviselők találkoznak az ügyfelekkel, fontos, hogy ez a találkozás az állam és az állampolgár között megfelelő legyen. A szolgálat, a kiszolgálás, az ügyintézés világos, határozott jelleggel kell, hogy történjék, személyi válogatás nélkül, ha kell méltányosan. A hivatalnokoktól szükség szerint, akár naponta megújított magas szakmai felkészültséget és nagy elkötelezettséget várnak.

Az ünnepségen részt vett Kovács Ferenc, a Vas megyei közgyűlés elnöke, aki arról beszélt, hogy visszatérünk a régi vármegyei járásokhoz, amelyek közül hét indul újra (Celldömölk, Vasvár, Körmend, Kőszeg, Sárvár, Szentgotthárd, Szombathely központtal). Ágh Péter országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: a történelmi rendszer helyreállítására kerül sor. Kovács Tilda polgármester büszkeségét fejezte ki, hogy a város visszakapta régi szép rangját, járásközpont lett. Ez jó, mert a térség legnagyobb hátránya az önbizalomvesztés volt.

- Olyan hivatali rendszert indítunk együtt újra 30 év kihagyás után, amelynek feladata és hivatása a térség 23 településén élő emberek közösségének szolgálata - mondta Tauszné Vincze Edit, a járási hivatal első embere, majd Máté evangéliumából idézett: ...a ki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok, és a ki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok... Megfogalmazta: minőségi változást kell felmutatni a köz szolgálatában, mindig szem előtt tartva, hogy a közhivatalok vannak az emberekért és nem fordítva.

Kérdésünkre a hivatalvezető elmondta: szakmai munkája az államigazgatási főiskola után Kámban kezdődött ügyintézőként, vezetőként, VB titkárként, a rendszerváltás után Kám Szemenye Egervölgy községek körjegyzőjeként dolgozott tovább. Munkája nyomát mindhárom falu képe őrzi, szépen fejlődtek az elmúlt időszakban. Mint mondta, Kám egy összkomfortos falu, szennyvízcsatorna, egyedi szennyvíztisztító van.

Tauszné Vincze Edit győrvári származású, dolgozni ment Kámba, és ott telepedett le a férjhez menést követően. 26 év munka után került a Vas megyei kormányhivatal törvényességi ellenőrzési főosztályára. Törvényességi referensként az önkormányzatok működésének ellenőrzése tartozott hozzá, hogy például a jegyzőkönyvek megfelelnek-e a jogszabályoknak.ú

- Mindez után kaptam a lehetőséget a járási hivatal vezetésére. A büszkeség és a félelem vegyes érzése után az győzött bennem, hogy egyszer kap az ember ilyen lehetőséget életében, elvállaltam. Szakmai kihívásnak tekintem, szeretném itt kamatoztatni a tapasztalataimat.

A Vasvári Járási Hivatal a Polgármesteri Hivatalban kezdi meg működését. Fotó: Kiss Teodóra

A hivatalvezető kollégáinak is azt mondta: legyünk büszkék rá, hogy a köz szolgálatára szegődtünk, s ha ezt a szolgálatot jól látjuk el, sikeres lesz a járás, a kormányhivatal és az állam.

Úgy véli, óriási a felelősség, amit vállaltak, de a múltból erőt merít: a 200 éve Kámban élt, Vas megye táblabírájaként itt közszolgálatot is felvállaló Kisfaludy Sándortól kölcsönözi ars poeticáját. A költő így írt: Most van ideje, hogy hazájáért, nemzetéért, nyelvéért minden hazafi tegyen, amit tehet... Ki-ki áldozzon, amivel tud. A jó hazafiság első kötelesség, első érdem. Szívvel, ésszel, értékkel teljesíthetjük ezen édes kötelezettségünket. Háromszor boldog, aki mind a hárommal áldozhat! Háromszor átkozott, ki mind a hárommal bír és egyikkel sem cselekszi!

Ezek is érdekelhetik