Hírek

2015.12.29. 17:18

Ki legyen az év vasi embere? - A Megyebálon derül ki, hogy ki kapta a legtöbb szavazatot - Várják az ajánlásokat

Szombathely - Tizenhetedik alkalommal hirdeti meg Vas Megye Közgyűlése és a Vas Megyéért Egyesület Az év vasi embere-választást.

A választás célja, hogy elismerjék és a társadalmi érdeklődés homlokterébe állítsák azt a személyt, aki 2015 folyamán, illetve egész életművével a gazdaság, a kultúra, a tudomány, a sport vagy a művészetek terén a legtöbbet tette Vas megyéért.

- A minél igazságosabb döntés érdekében, az előző évek gyakorlatához hasonlóan kétlépcsős rendszert alakítottunk ki - hangsúlyozta dr. Balázsy Péter, a Vas Megyéért Egyesület kuratóriumi elnöke. - A választás első fázisában a megyei közgyűlés és a Vas Megyéért Egyesület által felkért kuratórium a felsorolt szempontok alapján kiválasztott kilenc személyt. A megye polgárai, civil szervezetei, intézményei, testületei levélben tehetnek további ajánlást Az év vasi emberére. Írják meg a nevét, lakóhelyét, elérhetőségét és összegezzék teljesítményét.

Kérjük, ajánlásaikat 2015. január 4-éig a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal titkárságára (Szombathely, Berzsenyi tér 1.) szíveskedjenek megküldeni. A kuratórium a meglévő és a bejövő érvényes ajánlások alapján titkos szavazással dönt a megválasztott személyről.

A választás eredményét titokban tartva, azt a Megyebálon éjfélkor ismertetik.

Balogh Károly Zsolt

A Debreceni Tudomány-egyetemen végzett német nyelv és irodalom szakon, majd turisztikai másoddiplomát szerzett a Budapesti

Gazdasági Főiskolán. Különböző vezetői pozíciókat töltött be olyan turisztikai cégeknél, mint a Birdland Golf & Country Club. 2009 és 2012 között a Büki TDM vezetője, 2011 és 2014 között az Országos TDM Szövetség elnöke. 2012 óta a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára. A 2014 augusztusában megalakult Vas Megyei Turisztikai Szövetség egyik kezdeményezője, elnöke.

Fontos törekvése, hogy a kamara szerepét erősítse, annak érdekében, hogy meghatározó módon tudjanak hozzájárulni a megye gazdaságának, szakképzésének és turizmusának fejlődéséhez, a fiatalok pályaválasztásához. Munkája során a partneri kapcsolatok kialakítására törekszik, így jó kapcsolatokat ápol a megye meghatározó társadalmi és gazdasági szereplőivel.

Gáspár Péter

A szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett, a Pollack Mihály Műszaki Főiskola mélyépítési szakán okleveles üzemmérnökként végzett, majd a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán a szerkezetépítő mérnöki diplomát vehette át.

Az egyetem elvégzése után a Vas megyei Építőipari Vállalatnál építésvezetőként kezdett dolgozni, majd építész tervező lett az Agrobernél. 1996-tól a Gáspár Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetője és vezető tervezője.

Gáspár Péter számos köz-épület, lakópark tervezésében, műszaki ellenőrzésében vett részt, így egyebek mellett a szombathelyi Kárpáti Kelemen utcai és a Szent István lakópark tervezésében, a Szombathelyi Városi Ügyészség rekonstrukciójában, az Evangélikus Egyházközség Reményik Sándor Általános Iskolájának átalakításában és bővítésében, a Nagy Lajos Gimnázium felújítási munkáiban, a Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium felújítási munkáiban, valamint sok más létesítmény tervezésében.

Prof. dr. Horváth Béla

Oklevelés gépészmérnök, okleveles mérnök-tanár, a tudomány kandidátusa, a Nyugat-magyarországi Egyetem habilitált egyetemi tanára, a Természettudományi és Műszaki Kar Műszaki Intézetének igazgatója.

2013 őszén kapott megbízást a szombathelyi duális gépészmérnöki BSc szak szervezésére. Irányításával és aktív közreműködésével elkészült a szakindítás dokumentuma, amelynek alapján a Magyar Akkreditációs Bizottság javaslatára a Felsőoktatási Államtitkárság engedélyezte a szak szombathelyi indítását. Szervezi és irányítja az új szak oktatógárdáját, amely már 11 gépészmérnököt és egy gépésztechnikust számlál. Aktív résztvevője a szak beiskolázási kampányának, amelynek eredményeként, 2015 őszén 80 fővel elindult a gépészmérnökképzés.

A Duálgép-projekt szakmai vezetőjeként irányítja, szervezi és aktívan alakítja azt az egyetemi és vállalati szakemberekkel közös munkát, amelynek számos, a duális gépészmérnökképzést segítő eredménye közül kiemelhető, hogy elkészült az egyetemi és a vállalati duális gyakorlati oktatás teljes tananyag háttere.

Tagja számos tudományos és társadalmi szervezetnek, közöttük a Magyar Tudományos Akadémia Agrár-műszaki Bizottságának. Szakirodalmi munkássága széles körű, számos szak- és tankönyv társszerzője, szakmai publikációinak száma 500 körüli. 2003-ban szerkesztésében jelent meg az Erdészeti gépek című szak- és tankönyv.

Király Gábor

A Szombathelyi-Swietelsky Haladás labdarúgócsapatának kapusa 1976-ban született Szombathelyen. A Haladás VSE saját nevelésű játékosa, a magyar válogatott kapusa. Pályafutását 1982-ben kezdte a Haladásban. 18 évnyi idegenlégiósság után hazatért Szombathelyre, ahol több mint másfél évtized után ismét a Haladás hálóját őrzi. 2002-ben létrehozta a Király Sportlétesítményt. 2006-ban alapította többedmagával a Király Szabadidősport Egyesületet, és 2013-ban nyitotta meg a Király Gábor Nemzetközi Kapusiskolát. Az egyesület 12 szakosztállyal működik.

A labdarúgócsapat a megyei bajnokság I. osztályában szerepel. A megye egyik legsikeresebb és legnépszerűbb sportembere. Vezetésével a szombathelyi Haladás kiváló őszt tudhat maga mögött, a magyar labdarúgó-válogatott hosszú idő után újra világversenyen szerepelhet. 101-szeres magyar válogatott, ezzel beállította Bozsik József, az Aranycsapat játékosának rekordját.

Kiss Katalin

Az idén 54 éves - MBA végzettséggel is rendelkező - okleveles biológusmérnök 1992 óta alkalmazottja és 1997 óta ügyvezetője a MAM vaskeresztesi gyárának. Vezetése alatt a kis vidéki termelőüzem a régió meghatározó és sikeres nagyvállalatává, munkaadójává és a cégcsoport kompetencia-központjává fejlődött. Ma már több mint 450-en dolgoznak a vállalatnál, amelynek alapterülete a kezdeti 357 négyzetméterről 2016-ra csaknem 14 ezer négyzetméterre bővül.

A környék legnagyobb munkáltatójaként rendszeres kapcsolatban áll a környező falvak vezetőivel, szükség esetén támogatja őket mind anyagi, mind erkölcsi tekintetben. Mindig globálisan és térségben gondolkodik, társadalmi felelősségvállalása előremutató. A termék jellegéből adódóan a jövő generációjáért dolgozik, hiszen a jelen gyermekeiből lesznek a jövő felnőttjei. Inspiratív vezető, aki személyes példamutatásával érdemelte ki munkatársai lojalitását és szakmai elismertségét. Vezetői képességeinek köszönhetően a gyár alkalmazottai magukénak érzik a közös célokat, amelyeknek a teljesítése elvezet a közös sikerekhez. Munkáját nemcsak feladatnak, hanem hivatásnak is tekinti.

Prof. dr. Márkus Béla

1948-ban született Szombathelyen, a Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett 1966-ban. 1972-ben szerzett orvosi diplomát a Semmelweis Egyetemen, majd 1972. szeptember 15-én helyezkedett el a Markusovszky kórházban. 1976-ban sebészetből, majd 1981-ben érsebészetből szakvizsgázott. 1996-tól az orvostudományok kandidátusa, amit PhD-ként ismertek el. 1995. április 1-jétől idei nyugdíjba vonulásáig a Markusovszky Kórház Általános és Érsebészeti Osztályának osztályvezető főorvosa.

A Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének, a Magyar Sebész Társaság vezetőségének és számos hazai és külföldi tudományos társaságnak aktív tagja, megyei sebész szak főorvos, rendszeresen tart előadást hazai és külföldi kongresszusokon. A betegekkel, munkatársaival példamutató kapcsolatot alakított ki. Munkáját kiemelkedő szakértelemmel, nagy hivatástudattal, lelkiismeretesen látja el, vezetői, munkatársai, a város és a megye lakosságának messzemenő elismerése mellett.

Takács Balázs

2007 óta irányítja az Epcos-t ügyvezető igazgatóként. 42 éves, nős, két gyermek büszke édesapja.

Célja a folyamatos, fenntartható fejlődés megteremtése, és ezzel stabil munkahely biztosítása az Epcos több mint 2000 munkatársa számára, akik között 80 megváltozott munkaképességű kolléga is dolgozik. Nagyon fontosnak tartja, hogy az Epcos a régió egyik legnagyobb munkáltatójaként felelősségvállalásban is jó gyakorlatokkal járjon elől.

Kitartó munkával, előremutató vízióval munkatársaival együtt stabil hátteret hozott létre, amelynek köszönhetően a 20 évvel ezelőtt Szombathelyen bérgyártással indult vállalat mára a TDK-csoport legjelentősebb európai fejlesztő- és gyártóközpontjává lépett elő. A 2015-ben átadott csaknem 10,5 milliárd forintos fejlesztésnek köszönhetően az Epcos ma okosautós alkalmazásokhoz fejleszt és gyárt elektronikai alkatrészeket, a kutatás-fejlesztés a vállalaton belül kiemelt terület.

Egy nemzetközi nagyvállalat lokálpatrióta vezetőjeként fontosnak tartja, hogy az Epcos a régióval és Szombathellyel együtt fejlődjön. Vezetése mellett indult el a vállalat oktatásfókuszú társadalmi felelősségvállalás programja, az Epcos Suli Művek Program, amelynek célja a reáltudás támogatása az oktatás minden szintjén. Ennek részeként Szombathelyen adták át az ország első 3D-s általános iskolai csúcslaborját. A közép- és felsőfokú műszaki oktatást segíti a vállalaton belül működő Epcos Oktató Központ. Elkötelezetten támogatta a szombathelyi duális gépészmérnökképzés elindítását és működtetését is.

Dr. Tiborcz János

1957-ben született Szombathelyen. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 1985-ben, majd 1990-ben a Rend-őrtiszti Főiskola rendőrtiszti átképző tanfolyamán szerzett diplomát. Angol nyelvből szakmai nyelvvel bővített, középfokú nyelvvizsgát tett. Rendőri szolgálatát 1980-ban kezdete a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztályán, majd különböző beosztásokban dolgozott. A Körmendi Rendőrkapitányság vezetésére 1990-ben kapott megbízást, majd 1992-ben a Főkapitányság Hivatalának vezetőjévé nevezték ki.

Az Országos Rendőr-főkapitányság állományába 1998-ban került, ahol a hivatal Jogi és Koordinációs Főosztályán főosztályvezetői, illetve az APEH Bűnügyi Igazgatóságának ORFK-ba integrálásával kapcsolatos miniszteri biztosi feladatokat látott el.

A Belügyminisztérium humánpolitikai helyettes államtitkárává 2004. január 1-jével nevezték ki. A Belügyminisztérium Oktatási Főigazgatósága Körmendi Rendészeti Szakközépiskolájának igazgatói munkakörébe 2005-ben került, majd a Zala Megyei Rendőr-főkapitányságot 2007. november 15-étől vezette, 2012. február 1-jétől pedig a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője.

Nevéhez fűződik a megyei rendőrségi épületállomány jelentős felújítása, amely beruházások a közeljövőben értek véget.

Dr. Tilcsik György

Budapesten született, egyetemi tanulmányai az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán történelem-könyvtár-levéltár szakon végezte. Levéltárosi pályáját a Vas Megyei Levéltárban kezdte, amelynek 1986-tól igazgatóhelyettese, majd igazgatója egészen idei nyugdíjba vonulásáig.

Tudományos munkásságát - összhangban a Vas Megyei Levéltár hagyományos, magas színvonalú helytörténeti irányultságával - a régió reformkori és 1848/49-es forradalom és szabadságharc alatti társadalom- és gazdaságtörténetének vizsgálata határozza meg. E témakörben megjelent tanulmányai mind a helyi, mind az országos történetírás szempontjából különösen értékesek.

Levéltári szakmai tevékenysége két vonatkozásban is túlmutatott a megyei levéltár keretein. A szombathelyi hagyományok folytatójaként kapcsolódott be, majd vette át a megyei levéltár és a szomszédos Burgenlandi Tartományi Levéltár közti történeti és levéltári együttműködést, a kapcsolatok szervezését és irányítását. Mindezek mellett aktívan közreműködött a szombathelyi felsőoktatásban folyó történelem és levéltár oktatásban. A levéltáros szakmai közélet kiemelkedő egyénisége, a levéltárak közötti együttműködés és a szakmai képzés, továbbképzés egyik szervezője.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!