Hírek

2016.07.02. 14:51

Most, hogy diplomát kaptok a kezetekbe, elkezditek élni azt az életet, amiért születtetek – 270 hallgató vette át a diplomáját Szombathelyen

270 hallgató vehette ma át a diplomáját, a sportházban. A diplomások 47 százaléka vagy kitűnő, vagy kitüntetéses diplomát szerzett. A legfontosabb tudás, amit az egyetem adhat, a megújulás képessége.

Budai Dávid

Visszatérve a hagyományokhoz, ezúttal ismét a sportház adott otthont a szombathelyi Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ diplomaosztó ünnepségének. Szombaton délelőtt tíz órakor nagyjából háromnegyedig telt meg a terem, de csak azért, mert 14 órakor érkezett a második turnus. Az egyetem minden évben két részletben tartja a diplomaosztóját, tekintettel a diplomások magas számára. A Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Karon, és a Természettudományi és Műszaki Karon 370 végzős hallgató végzett idén az egyetemen, de közülük csak 270-en vehették kézbe diplomájukat, a nyelvvizsga hiánya miatt. Mikor a fanfárok hangjára az elnökség bevonult, és az egész sportház felállt, tisztán látszott, hogy szülők, rokonok, ismerősök erős többségben vannak a frissen végzett hallgatókkal szemben, akiket – leszámítva persze a fiatalságukat és azt, hogy diplomások lettek – talárjuk miatt senki sem irigyelt, hiszen már délelőtt meglehetősen meleg volt.

Miután a zenei tanszék öt hallgatója elénekelte a Zene az kell című dalt, Prof. Dr. Faragó Sándor, az egyetem rektora búcsúzott a hallgatóktól. – A búcsúzás mindig nehéz, hiszen az mindig valaminek a lezárása. Kilépés az igazi most már független önálló életbe. A rektor Márai Sándort idézte, aki azt üzeni az utókornak, hogy soha ne a dolgok könnyebbik részét válasszák, soha ne hátráljanak meg a feladatok elől. „Tudnod kell, hogy az emberek nem ok nélkül ragaszkodnak a középszerűhöz, a zavaroshoz és vajákoshoz, az illúziókhoz és a szobatiszta félismeretekhez, tehát a műveletlenséghez. Mert a műveltség annyi, mint az igazságnak - minden dolgok igaz ismeretének - feltárása és elviselése. S az igazat elviselni mindig nagyon nehéz. A műveltséghez, tehát a valóság és igazság megismeréséhez, rendkívüli bátorság kell. Az ember egész szívével, sorsával, lényével ismeri meg az igazságot. Az ember csak életre-halálra lehet művelt." Faragó Sándor azt kérte a hallgatóktól, hogy se a munkájukban, se a magánéletükben ne legyenek középszerűek, ne legyenek megalkuvóak, keressék, éljék meg és viseljék el az igazságot életre, halálra. Ezt követően Teréz anyától az élet himnuszát és nyolc parancsolatát idézte a hallgatóknak, akiktől azt kérte egyenként gondolják végig, amit Teréz anya mondott, mivel ő sokat megélt, ám ahogyan a rektor fogalmazott: –Önök még keveset láttak, keveset tapasztaltak, higgyék el neki, az élet ilyen kemény, de hát az élet élet, éljék meg ezt az életet. Faragó Sándor még megköszönte a búcsúzó hallgatóknak, hogy ide jártak, majd azt kívánta nekik, hogy legyenek sikeresek és boldogak, végül Isten áldását kérte útjukra.

 

Dr. Németh István, a Savaria Egyetemi Központ rektorhelyettese ünnepi beszédét figyelemreméltó statisztikákkal kezdte. Kiderült, a 270 frissdiplomás 16 százaléka, 44 hallgató kitüntetéses diplomát vehetett át. A rektorhelyettes hangsúlyozta, egy ilyen diplomát megszerezni nem egyszerű. Itt oda kell tennie magát az embernek és teljes lényével akarnia kell a tudást. Németh István hangsúlyozta, mindezeken túl, kiváló diplomából is 85-öt adnak át, a két szám együtt pedig már azt jelent, hogy a diplomák 47 százaléka lett idén egészen kiváló.

Mark Twain szerint: „A két legfontosabb nap az életedben az, amikor megszületsz, és az, amikor megtudod, miért." Most, hogy diplomát kaptok a kezetekbe, elkezditek élni azt az életet, amiért születtetek. – mondta Németh István, aki Oscar Wilde-tól is idézett. „Ma az emberek tudják mindennek az árát, de semminek az értékét." A rektorhelyettes szerint a hallgatók megtanultak az egyetemen különbséget tenni érték és ár között és megszerezték a legfontosabb tudást is, amit az egyetem adhat, a megújulás képességét, ami lehetővé teszi a helytállást ebben a rendkívül gyorsan változó világban. Egy kutatás szerint 2020-ra a ma létező munkakörök közül 5 ezer fog megszűnni viszont 3 ezer új fog kialakulni. Az egyetemeknek az alkalmazkodó képességet kell megtanítaniuk, az, hogy szakmát is tanítanak már csak ráadás.

 

 

A rektori és rektorhelyettesi beszédek után a kitüntetések átadása volt soron. A Nyugat-magyarországi Egyetem szenátusa és a Természettudományi és Műszaki Kar tanácsa professzor emeritus címet adományozott Prof. Dr. Veres Mártonnak, nyugalmazott egyetemi tanárnak, az MTA doktorának. Címzetes egyetemi docensi címet adományozott: Harangozó Bertalan Vas megyei kormánymegbízottnak, Dr. Balázsy Péter megyei főjegyzőnek, Dr. Tatai-Szabó Miklós okleveles gépészmérnöknek és Németh Gábor okleveles gépészmérnöknek.

Ezt követően a frissdiplomások a hagyományoknak megfelelően ünnepélyes fogadalmat tettek az egyetemi jogar előtt. Az eskü szövegét a talárba öltözött hallgatók jobb kezüket a szívükre téve mondták el. Miután a hallgatók megfogadták, hogy Magyarország alaptörvényéhez és népéhez mindenkor hűek lesznek, és választott hivatásukat emberséggel, szaktudással végzik, átvehették a tanulással töltött hosszú évek gyümölcsét, a diplomát. Így tett a vasszécsenyi Baumgartner Dóra és a szentgotthárdi Both Júlia is, akik elsőként, kitüntetéssel vehették át diplomájukat tanító szakon. Még a diplomaosztó ünnepség előtt elmondták, a tervek szerint a megyében maradnak, és úgy vélik az elhelyezkedéssel sem lesz gondjuk. Amikor pedig a természettudományi karon végzetteket szólítják, hogy átvegyék diplomájukat, alig észrevehetően egy szitakötő illan a terembe.

Ezek is érdekelhetik