Hírek

2017.02.24. 16:07

A nemzet színészei Jordán Tamás mellett, a polgármester újra kiírná a WSSz-igazgatói pályázatot

„Tekintettel arra, hogy a szakmai bizottság érdemben nem értékelte a pályázatot, így a pályázattal kapcsolatosan szakmai vélemény nem áll rendelkezésre, ezért javaslom, hogy a Tisztelt Közgyűlés a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyére kiírt pályázati eljárást nyilvánítsa eredménytelennek.”

Ölbei Lívia

Ezt javasolja határozati előterjesztésében dr. Puskás Tivadar polgármester a március 2-án összeülő képviselő-testületnek. Amint ismeretes, a WSSZ harmadik igazgatói pályázatán két jelölt indult: az alapító-igazgató Jordán Tamás, valamint Dér András filmrendező, aki a szakmai bizottság ülése előtt visszavonta pályázatát.

A pályázati procedúrában javaslattételi joggal bíró bizottság mindenkor azzal a céllal áll föl, hogy szakmai véleményt mondjon az elé kerülő pályázatról/pályázatokról, jelen esetben Jordán Tamás pályázatáról. A bizottság azonban dolgavégezetlenül állt föl február 21-én. Ezután született meg az eredménytelenséget javasló határozati előterjesztés, amelyről - ahogyan az igazgató személyéről is - kizárólag a közgyűlésnek van joga dönteni.

Közben Törőcsik Mari, a nemzet színésze pénteken a 9700 Szombathely, Weöres Sándor Színház, Jordán Tamás részére című Facebook-felületen közzétett videoüzenetben kötelezte el magát az általa régóta nagyrabecsült  Jordán Tamás – és a Jordán Tamás által alapított-irányított Weöres Sándor Színház mellett. „Semmi mást nem csinálunk, csak reménykedünk”, mondja, miközben arra kéri a döntéshozókat, hogy higgyenek a színházi szakma legjobbjainak: a nemzet színészei a döntéshozóknak címzett levélben közösen állnak ki amellett, hogy Jordán Tamás folytathassa Szombathelyen a megkezdett, eredményes munkát.  Döntés március 2-án.

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. március 2-i ülésére

Javaslat a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázatával kapcsolatos döntés meghozatalára

A Tisztelt Közgyűlés a 252/2012. (V. 31.) Kgy sz. határozatában Jordán Tamást 5 évre, azaz 2017. szeptember 30. napjáig választotta meg a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé. A 2016. december 15-i ülésen tájékoztattam a Tisztelt Közgyűlést arról, hogy az ügyvezetői tisztség 2017. október 1. napjától történő betöltésére az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény alapján pályázati eljárást kell lefolytatni, és a szakmai munka folytonossága érdekében az ügyvezetői pályázatot legalább hat hónappal a határozott idejű jogviszony megszűnése előtt meg kell hirdetni. A Közgyűlés a 422/2016. (XII.15.) Kgy. sz. határozatában a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakör betöltésére irányuló pályázati felhívás szövegét jóváhagyta, és felkért arra, hogy intézkedjem annak közzétételéről.

A pályázati felhívás – amelyet eljuttattunk az Emberi Erőforrások Minisztériumához – a minisztérium honlapján 2017. január 9. napján jelent meg. A pályázat benyújtásának határideje a minisztérium honlapján történő közzétételtől számított harminc nap, amely 2017. február 8. napja volt.

Határidőben két pályázat érkezett:

nyújtotta be pályázatát.

Dér András 2017. február 20-án a benyújtott pályázatát visszavonta.

A törvény előírása alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatok véleményezésére szakmai bizottságot kért fel, melynek tagjai a következő személyek voltak:

a)   a Színházművészeti Bizottság tagjai közül jelölt ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Kulturális Kapcsolatokért és Fejlesztésekért Felelős Helyettes Államtitkára 4 személyt, név szerint Rázga Miklóst, Kiss Józsefet, Csóti Józsefet és Eperjes Károlyt,

b)   a miniszter által kijelölt személy: Laklóth Aladár,

c)    a Színházi Dolgozók Szakszervezete által kijelölt személy: Mihályi Győző,

d)    valamint a munkáltatói jogkör gyakorlójának két képviselője, a Közgyűlés 422/2016.(XII.15.)  Kgy. sz. határozata alapján: Koczka Tibor és dr. Ipkovich György.

A szakmai bizottság ülésére 2017. február 21. napján 14 órakor került sor, amelyen a bizottság minden tagja részt vett. A szakmai bizottság anélkül, hogy érdemben értékelte volna a benyújtott pályázatot, berekesztette ülését.

A pályázati felhívásban rögzítésre került, hogy a pályázatokat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése bírálja el és dönt - az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) bekezdése szerinti szakmai bizottság véleményét is mérlegelve – a benyújtási határidőt követő ülésén.

Tekintettel arra, hogy a szakmai bizottság érdemben nem értékelte a pályázatot, így a pályázattal kapcsolatosan szakmai vélemény nem áll rendelkezésre, ezért javaslom, hogy a Tisztelt Közgyűlés a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyére kiírt pályázati eljárást nyilvánítsa eredménytelennek. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a pályázati felhívásban az önkormányzat, mint a pályázat kiírója fenntartotta magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A jogszabály értelmében, ha a pályázat eredménytelen, úgy legkésőbb az eredménytelenségről szóló döntéstől számított 30 napon belül a pályázat újra kiírásra kerül. Előzőekre figyelemmel javaslom, hogy a Tisztelt Közgyűlés döntsön a mellékelt pályázati felhívás jóváhagyásáról, amely a korábbi pályázattal megegyező feltételeket tartalmazza, valamint az ismételten létrehozandó szakmai bizottságba gondoskodjon két képviselő kijelöléséről.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2017. február 23.

/: Dr. Puskás Tivadar :/

Határozati javaslat

../2017. (III. 2.) Kgy. számú határozat

1.     A Közgyűlés a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyére a 422/2016. (XII.15.) Kgy. sz. határozatával kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

2.     A Közgyűlés a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakör betöltésére irányuló mellékelt pályázati felhívás szövegét jóváhagyja, és felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen annak közzétételéről.

3.    A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) bekezdése szerinti, a pályázatok véleményezését ellátó szakmai bizottság felkéréséről gondoskodjon. A Közgyűlés a szakmai bizottságba az alábbi két személyt jelöli:

..............................................

..............................................

4.    A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a pályázatok véleményezését ellátó szakmai bizottság véleményének beszerzése, a pályázatoknak és a fenti véleménynek az önkormányzat bizottságai és a Közgyűlés elé történő terjesztése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős: Dr. Puskás Tivadar polgármester

Koczka Tibor alpolgármester

Dr. Károlyi Ákos jegyző

(A végrehajtásért:

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője)

Határidő:      1. pont: azonnal

2. pont: 2017. március 8.

3. pont: azonnal

4. pont: a Közgyűlés 2017. április havi rendes ülése

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!