Hírek

2017.06.02. 19:11

Mindennap jövőt teremtenek – Tanárokat, tanítókat, oktatássegítőket köszöntöttek a szombathelyi pedagógusnapon

Négyen kaptak Szombathely Oktatásügyéért díjat. Ahogy az hagyomány, a tanév végéhez közeledve köszöntötték a város érdemes pedagógusait.

Tóth Kata

Pedagógusokkal és oktatási intézmények dolgozóival telt meg pénteken a Bartók Terem, ahol a hagyományos városi pedagógusnapi ünnepséget tartották. Áldozatos munkájukat köszönték meg, a legkiemelkedőbb teljesítményekért pedig díjakat adtak át.

Rettegi Attila, dr. Hende Csaba, Koczka Tibor és az idei városi pedagógusnap díjazottjai a Bartók Teremben
Fotó: Szendi Péter

– Aki pedagógus, annak ez hivatás, aki tanár, annak ez szakma. A pedagógus tanítja a gyereket, a tanár leadja az anyagot. A pedagógus nevel, a tanár fegyelmez. A pedagógus tanítani jár be az iskolába, a tanár dolgozni – ezekkel a mondatokkal üdvözölte Koczka Tibor alpolgármester a megjelenteket, az aktív és a nyugalmazott pedagógusokat és mindazokat, akik nap mint nap tesznek Szombathely oktatásügyéért. Hangsúlyozta: büszkék lehetünk pedagógusainkra, mert a szombathelyi diákok büszkék iskoláinkra. Ezzel arra a nemrégiben készült felmérésre utalt, amelyben 13 és 30 év közötti fiatalokat kérdeztek mások mellett az oktatásról, és amelyben a megkérdezettek igen elégedettek voltak a város általános és középiskoláival. A város nevében megköszönte azt a felbecsülhetetlen munkát, amely a sokatmondó, szép eredmény mögött van.

 

– A pedagógusnap a bizalom ünnepe. Azé a bizalomé, amellyel a szülő a tanárra bízza gyermekét. Amellyel az egész közösség a pedagógustól reméli a sikeres diákot, az eredményes munkaerőt, a felelős polgárt. Amellyel a világ a tanárra bízza a jövőt – így fogalmazott dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő ünnepi beszédében. Hozzátette: a tanárok mindennap ezzel a bizalommal kezdenek hozzá munkájukhoz és naponta jövőt teremtenek. Valóságot az eszményből, műveltséget a tudásból és embert a gyerekből.

A Benczúr Gyula Utcai Óvoda Katica csoportja és a Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola és AMI diákjainak verses-zenés kulturális műsorára tapsolhatott a közönség a városi ünnepségen.

Szombathely Oktatásügyéért díj adományozható annak a személynek, aki kiemelkedő munkájával segítette a város oktatásügyének fejlődését.

Az idei díjazottak:

Domina János, a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma igazgatóhelyettese

Domina János

Első oklevelét a Nehézipari Műszaki Egyetem Dunaújvárosi főiskolai karán szerezte 1976-ban műszaki tanár szakon. 2001-ben informatika szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett, majd 2004-ben közoktatási szakértőként végezve a pedagógus szakvizsgát is megszerezte. Egész pályafutását a folyamatos tanulás, ismeretinek megújítása, fejlesztése jellemezte.  Mesterpedagógusként részt vesz a pedagógus minősítési eljárásokban. 1983-ban lett a Latinka Sándor Gépipari Szakközépiskola tanára, ahol középiskolai tanulmányait is végezte. Szinte kezdetektől igazgató helyettesként tevékenykedik az intézményben. Azonban több nemzedék nem csak igazgatóhelyettesként, hanem osztályfőnökként és szaktanárként is emlékezhet rá.  Munkáját mindig a lelkiismeretesség, alaposság és magas fokú szakmai igényesség jellemezte. Legfontosabb tevékenységei: tananyagfejlesztés, tananyagbírálat, tantervek kidolgozása, Felkészítés szakmai versenyekre.

 

Vidonyiné Sólymos Rita, a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi Tagintézménye igazgatója

Vidonyiné Sólymos Rita

38 éve kezdte munkáját gyógypedagógusként. A nevelési tanácsadók alapításában 1988-tól vett részt, és azóta ezen a területen dolgozik. 1988-tól hosszú ideig a Körmendi Nevelési Tanácsadó vezetője. Nevéhez fűződik a kistérségi ellátás megszervezése az Őrségben. A nevelési tanácsadás elfogadása érdekében pedagógus műhelyeket alapított, szülőcsoportokat vezetett, gyermek csoportokat tartott munkatársaival együtt. 2006-tól a Vas Megyei Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ igazgatóhelyettese, a pedagógiai szakszolgálat vezetője. 2013-tól a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi Tagintézményének igazgatója. Sok fiatal kolléga számára tette vonzóvá a szakszolgálatot. A Vas Megyei Családterápiás Egyesület alapító tagja. Pedagógus továbbképzéseket vezet, főiskolásokat, egyetemistákat oktat.

 

Soós Kálmán, a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ igazgatóhelyettese

Soós Kálmán

1992-ben technika szakos tanári diplomát, 1997-ben szakközgazdász diplomát, 2010-ben mesterfokozatot és okleveles technika tanári diplomát szerzett. Két felsőfokú szakképesítést: munkavédelmi technikusi oklevelet, valamint felsőfokú energetikai képesítést is megszerezte. Tevékenysége mindig sokrétű volt. A műszaki terület irányítása mellett ellátta a tűz- és munkavédelmi, illetve az intézményvezető helyettesi feladatokat is. Jelenleg három csoport közvetlen irányítója. Felügyelete mellett végzik az óvodák karbantartási, hibaelhárítási feladatait, az igény szerinti nyomtatvány, tisztítószer beszerzését, kiszállítását és a város 40 intézményében a tanulók, gyermekek étkeztetésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. Toleráns, megbízható személyiség, munkáját mindig az embertisztelet, empátia, igényesség, pontosság jellemezte és jellemzi. Példamutató a munkafegyelme és a magatartása. Szívügyének tartja a GAMESZ-hez tartozó intézmények zavartalan működésének biztosítását.  Önzetlen munkastílusával nagymértékben hozzájárul a szervezet jó működéséhez.

 

Fodor István, a Szombathelyi Tankerületi Központ tankerületi  igazgatója

Fodor István

1987-ben szerzett okleveles faipari mérnök végzettséget a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen. Tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen folytatta, ahol 1993-ban faipari mérnök-tanár diplomát kapott, majd a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán informatikai szakmérnökként végzett. 2011-ben szerezte meg a közoktatás-vezetői pedagógus szakvizsgát, majd tankerületi igazgatási szakvizsgát tett. Pedagóguspályáját 1989-ben a Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskolában kezdte.  Faipari szakmai tantárgyakat tanított.   Osztályfőnökként és szaktanárként mindig empátiával, emberséggel végezte a rábízott tanulók nevelését, oktatását.  Szívügyének tekintette a szakma megszerettetését. Nyolc évig volt az iskola szakmai igazgatóhelyettese.  2008-tól az iskola igazgatója 2011-ig. Ettől az évtől a Szombathelyi Polgármesteri Hivatalban középiskolai és kollégiumi koordinátorként folytatta, ahol a középiskolai intézményhálózattal kapcsolatos döntések előkészítését, a fenntartói feladatok szervezését és koordinálását végezte.  2012-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szombathelyi Tankerülete tankerületi igazgatói feladatait látta el. Tankerületi igazgatóként irányította a szombathelyi és a Szombathelyi Járásban levő állami fenntartású köznevelési intézmények munkáját, 2015. júniusáig Vas megye állami fenntartású szakképző intézményeinek irányításáért is felelt.  2017 januárjától a Szombathelyi Tankerületi Központ főigazgatója.

Szombathely Oktatásügyének Segítéséért díj adományozható annak az oktató-nevelő munkát segítő, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozónak, aki hosszabb időn át hozzájárult a pedagógiai munka eredményességéhez.

Az idei díjazottak:

1. Lingl Andrea, a Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda dajkája

2. Dömötörné Dávid Krisztina, a Szombathelyi Aréna Óvoda óvodatitkára

3.Sényi Marianna, a Szombathelyi Margaréta Óvoda dajkája

4. Biácsy Ferenc, a Szombathelyi Derkovits Gyula Általános iskolatitkárja

5. Bakóné Bodnár Éva, a Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola iskolatitkárja

 

A Kiemelkedő Pedagógusmunkáért díj adományozható annak a pedagógusnak és oktatónak, aki a gyermekek harmonikus személyiség-formálásában több éven át tartó kiemelkedő munkát végzett.

A Kiemelkedő Pedagógusmunkáért díj II. fokozatát kapták:

1. Takács Andrásné, a Szombathelyi Hétszínvirág Óvoda óvodapedagógusa

2. Törökné Vörös Judit, a Szombathelyi Mocorgó Óvoda óvodapedagógusa

3. Nagy Zsoltné, a Szombathelyi Oladi Általános Iskola tanítója, fejlesztő pedagógusa

4. Lendvai Imréné, a Szombathelyi Váci Mihály Ált. Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanára

5. Gulyásné Németh Eszter, a Szombathelyi Neumann János Általános Iskola tanára

6. Sághy László, a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Hefele Menyhért Építő és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája szakmai tanára

7. Szalay Károly, a Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium szakmai tanára

8. Péter Valéria, a Szombathelyi Szolgáltatási szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma szakoktatója

 

A Kiemelkedő Pedagógusmunkáért díj I. fokozatát kapták:

1. Andrásiné Szép Marianna, a Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda vezetője

2. Sebes Emőke, a Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda óvodapedagógusa

3. Pajor Andrásné, a Szombathelyi Napsugár Óvoda vezetője

4. Dobosné Csoknyai Cecília, a Szombathelyi Paragvári Utcai Általános Iskola tanára

5. Németh Gyöngyi, a Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  tanára, az iskola művészeti igazgató-helyettese

6. Pungorné Lakner Katalin, a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma tanára

7. Horváth Krisztina Margit, a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium igazgatóhelyettese

8. Dr. Kúti Zsuzsanna Ph.D., a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tanára

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!